Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" (щодо вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. вноситься народним депутатом України
 
      
2. Деревляним В.Т.
 
      
3. (посв. № 212)
 
      
4. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
5. Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про міліцію» (щодо вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції)
 
   Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про міліцію» щодо вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції
 
6. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
7. 1. Статтю 17 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991 р., № 4, ст. 20) викласти у такій редакції:
 
-1- Кармазін Ю.А.
у частині першій статті 17 вилучити слова «звільнені із строкової військової служби або військовозобов'язані, які перебувають у запасі Збройних Сил України»
 
Враховано   1. Статтю 17 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №36, ст. 526) викласти в такій редакції:
 
8. « Стаття 17. Прийняття на службу до міліції
 
   « Стаття 17. Прийняття на службу до міліції
 
9. На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку, звільнені із строкової військової служби або військовозобов'язані, які перебувають у запасі Збройних Сил України, мають повну загальну середню освіту, володіють державною мовою, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, фізичною підготовкою і станом здоров'я виконувати покладені на міліцію завдання. При прийнятті на службу може бути встановлено іспитовий строк тривалістю до одного року.
 
-2- Яворівський В.О.
у частині 1 статті 17 вилучити слова «звільнені із строкової військової служби або військовозобов'язані, які перебувають у запасі Збройних Сил України»
 
Враховано   На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку (крім випадків, встановлених законодавством), мають повну загальну середню освіту, володіють державною мовою, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, фізичною підготовкою і станом здоров'я виконувати покладені на міліцію завдання. При прийнятті на службу до міліції може бути встановлено випробування строком до одного року.
Призовники не підлягають прийняттю на службу до міліції, крім осіб, які приймаються на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України.
 
    -3- Швець В.Д.
у частині першій статті 17 після слів «які досягли 18-річного віку» додати слова « (крім випадків, встановлених законодавством)»
 
Враховано    
    -4- Толстенко В.Л.
слова «звільнені із строкової військової служби або військовозобов'язані, які перебувають у запасі Збройних Сил України» вилучити зі змін до статті 17 Закону України «Про міліцію»
 
Враховано    
    -5- Петьовка В.В.
частину першу запропонованої редакції статті 17 Закону України «Про міліцію» викласти у такій редакції:
«На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку, мають повну загальну середню освіту, володіють державною мовою, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, фізичною підготовкою та станом здоров'я виконувати покладені на міліцію завдання. При прийнятті на службу може бути встановлено випробувальний термін тривалістю до одного року»
 
Враховано частково    
10. Призовники не підлягають прийому на службу до міліції, за винятком випадків, передбачених законодавством.
 
-6- Мойсик В.Р.
Ч. 2 викласти в такій редакції: «Призовники не підлягають прийняттю на службу до міліції, крім осіб, які приймаються на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України».
 
Немає висновку      
11. Працівники міліції приносять присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Працівники міліції складають присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
12. Випускники вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, які здобули освіту за кошти державного бюджету, направляються до підрозділів міліції та зобов’язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-7- Кармазін Ю.А.
частину четверту статті 17 вилучити
 
Враховано      
    -8- Толстенко В.Л.
вилучити із нової редакції ст.. 17 Закону четверту частину, про необхідність для випускників вищих учбових закладів МВС відпрацювати в підрозділах міліції за направленням і в порядку, встановленому КМУ.
 
Враховано    
13. Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, крім виправданих судом».
 
-9- Малишев В.С.
Частину 4 статті 17 викласти в такій редакції:
«На службу до міліції не може бути прийнята особа
засуджена за злочин вироком суду, який набрав законної сили;
відносно якої винесено рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами».
 
Враховано   На службу до міліції не може бути прийнята особа:
1) яка була засуджена за злочин вироком суду, який набрав законної сили;
2) стосовно якої було винесено рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами».
 
    -10- Мовчан П.М.
У статті 17 Закону України «Про міліцію» останній абзац викласти у наступній редакції:
«Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, крім осіб, виправданих судом, осіб, кримінальні справи щодо яких закриті у зв’язку з відсутністю події злочину чи відсутності у діянні складу злочину, та осіб, які вчинили злочини через необережність невеликої або середньої тяжкості, судимість за які погашена або знята у встановленому законом порядку».
 
Враховано частково    
    -11- Яворівський В.О.
частину 5 статті 17 викласти у такій редакції:
«Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, крім осіб, виправданих судом, осіб, кримінальні справи щодо яких закриті у зв’язку з відсутністю події злочину чи відсутності у діянні складу злочину, та осіб, які вчинили необережні злочини невеликої або середньої тяжкості, судимість за які знята або погашена у встановленому законом порядку»
 
Враховано частково    
    -12- Толстенко В.Л.
закінчення тексту останньої частини запропонованої проектом редакції ст.. 17 Закону пропоную викласти в такій редакції:
«крім осіб, виправданих судом, осіб, кримінальні справи щодо яких закриті у зв’язку з відсутністю події злочину чи відсутності у діянні складу злочину, та осіб, які вчинили необережні злочини невеликої або середньої тяжкості, судимість за які знята або погашена у встановленому законом порядку»
 
Враховано частково    
    -13- Кармазін Ю.А.
частину п’яту викласти у такій редакції:
«Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, крім осіб, виправданих судом, осіб, кримінальні справи щодо яких закриті у зв’язку з відсутністю події злочину чи відсутності у діянні складу злочину, та осіб, які вчинили з необережності злочини невеликої або середньої тяжкості, судимість за які знята або погашена у встановленому законом порядку»
 
Враховано частково    
    -14- Петьовка В.В.
останній абзац статті 1 викласти у такій редакції:
«Не можуть бути взяті на службу до міліції особи, які притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, за виключенням осіб, виправданих судом, осіб, кримінальні справи щодо яких закриті у зв’язку з відсутністю події злочину чи відсутності у діянні складу злочину, та осіб, які вчинили необережні злочини невеликої або середньої тяжкості, судимість за які знята або погашена у встановленому законом порядку»
 
Враховано частково    
14. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-15- Круць М.Ф.
статтю 2 законопроекту викласти у такій редакції: «2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.