Кількість абзаців - 172 Таблиця поправок


Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ ІРПЕНІ, СЕЛИЩАХ БУЧА, ВОРЗЕЛЬ, ГОСТОМЕЛЬ, КОЦЮБИНСЬКЕ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   -1- Кабінет Міністрів України
Назви населених пунктів, що входять до складу Ірпінського реґіону зазначити у статті 3, а у назві проекту і далі по тексту, крім статті 3, краще вживати вираз "Ірпінський реґіон".  
Враховано частково   Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області'' Народні депутати України П.Мельник, Р.Безмертний, Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядуванняДруге читанняЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ ІРПЕНІ, СЕЛИЩАХ БУЧА, ВОРЗЕЛЬ, ГОСТОМЕЛЬ, КОЦЮБИНСЬКЕ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
1. Цей Закон відповідно до Конституції України, на основі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає засади державно-правового експерименту щодо розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області (Ірпінський регіон), особливості дії законів України на цій території в період здійснення експерименту.      Цей Закон відповідно до Конституції України, на основі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає засади державно-правового експерименту щодо розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області (далі -Ірпінський реґіон), особливості дії законів України на цій території в період здійснення експерименту.  
2. Розділ I   -2- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Поділ закону на "розділи" з римською нумерацією - І, II , ... замінити поділом на "глави" з арабською нумерацією -1,2,3,... .  
Враховано   Глава 1  
3. Загальні положення      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі      Стаття 1. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі  
5. Основні терміни, використані в цьому Законі, вживаються у такому значенні:      Основні терміни, використані в цьому Законі, вживаються у такому значенні:  
6. 1. Державно-правовий експеримент - випробування на практиці за державного сприяння поряд з традиційними нових форм організації місцевого самоврядування на території, де проводиться експеримент з метою можливого застосування набутого досвіду в діяльності органів місцевого самоврядування на всій території України.   -3- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Частину 1 статті 1 викласти у такій редакції: "Державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування (далі експеримент) - випробування на практиці за державного сприяння поряд з традиційними нових форм організації місцевого самоврядування на території, де проводиться експеримент з метою можливого застосування набутого досвіду в діяльності органів місцевого самоврядування на всій території України."  
Враховано   1. Державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування (далі - експеримент) - випробування на практиці за державного сприяння поряд з традиційними нових форм організації місцевого самоврядування на території, де проводиться експеримент, з метою можливого застосування набутого досвіду в діяльності органів місцевого самоврядування на всій території України.  
7. 2. Ірпінський регіон - адміністративна територія у складі Київської області, яка включає в себе місто обласного значення Ірпінь та селища Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, що мають спільні особливості розвитку, єдину соціально-економічну інфраструктуру.   -4- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У частині 2 статті 1 виключити слова "адміністративна" і "у складі".  
Враховано   2. Ірпінський реґіон - територія, яка включає в себе місто обласного значення Ірпінь та селища Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, що мають спільні особливості розвитку, єдину соціально-економічну інфраструктуру.  
8. 3. Об'єднання територіальних громад Ірпінського регіону - це об'єднання територіальних громад міста Ірпінь, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, які мають спільні історичні, культурні, соціально-економічні та інші особливості розвитку, єдиний адміністративний центр у місті Ірпіні, з метою більш ефективного вирішення за взаємною згодою питань місцевого значення, що зачіпають інтереси цих територіальних громад.   -5- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину 3 статті 1 після слова "об'єднання" доповнити словами "на договірних умовах".  
Відхилено   3. Об'єднання територіальних громад Ірпінського реґіону - це об'єднання територіальних громад міста Ірпінь, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, які мають спільні історичні, культурні, соціально-економічні та інші особливості розвитку, єдиний адміністративний центр у місті Ірпіні, з метою більш ефективного вирішення за взаємною згодою питань місцевого значення, що зачіпають інтереси цих територіальних громад.  
    -6- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
У частині 3 статті 1 доцільно після слів "у місті Ірпіні" додати слова ''в асоціацію" і далі по тексту.  
Відхилено    
    -7- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Третю частину статті 1 викласти у такій редакції: "3. Територіальні громади Ірпінського реґіону - це територіальні громади міста Ірпінь, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, які мають спільні історичні, культурні, соціально-економічні та інші особливості розвитку," і далі по тексту.  
Відхилено    
9. Стаття 2. Мета державно-правового експерименту   -8- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Назву статті 2 викласти у такій редакції: "Мета проведення експерименту".  
Відхилено   Стаття 2. Мета експерименту  
10. Метою державно-правового експерименту (далі - експерименту) є:   -9- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Абзац 1 статті 2 викласти у такій редакції: "Метою проведення експерименту є:"  
Відхилено   Метою експерименту є:  
11. 1) вивчення на базі органів місцевого самоврядування Ірпінського регіону ефективності застосування в сучасних економічних умовах поряд з традиційними формами діяльності територіальних громад та утворених ними органів місцевого самоврядування інших форм, спрямованих на дальший розвиток демократичних засад місцевого самоврядування;   -10- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 1 ст.2 виключити слово "дальший".  
Враховано   1) вивчення на базі органів місцевого самоврядування Ірпінського реґіону ефективності застосування в сучасних економічних умовах поряд з традиційними формами діяльності територіальних громад та утворених ними органів місцевого самоврядування інших форм, спрямованих на розвиток демократичних засад місцевого самоврядування;  
12. 2) прискорення соціально-економічного розвитку відповідної території на основі вдосконалення системи управління і, зокрема, управління об'єктами комунальної власності територіальних громад, розширення доходної бази місцевих бюджетів та ефективного використання місцевих фінансових та матеріальних ресурсів, активізація підприємницької діяльності;      2) прискорення соціально-економічного розвитку відповідної території на основі вдосконалення системи управління і, зокрема, управління об'єктами комунальної власності територіальних громад, розширення доходної бази місцевих бюджетів та ефективного використання місцевих фінансових та матеріальних ресурсів, активізація підприємницької діяльності;  
13. 3) залучення до вирішення соціально-економічних проблем міста та селищ на засадах, передбачених законом, підприємств, установ, організацій державної та інших форм власності;      3) залучення до вирішення соціально-економічних проблем міста та селищ на засадах, передбачених законом, підприємств, установ, організацій державної та інших форм власності;  
14. 4) зміцнення дисципліни і організованості в усіх ланках місцевого господарства, а також законності і правопорядку на відповідній території;      4) зміцнення дисципліни і організованості в усіх ланках місцевого господарства, а також законності і правопорядку на відповідній території;  
15. 5) відпрацювання неврегульованої чинним законодавством проблеми загальнодержавного значення щодо взаємовідносин і взаємодії територіальних громад міста обласного значення та селищ, які входять до адміністративно-територіальних меж міста;   -11- Кабінет Міністрів України
В пункті 5 статті 2 слова "неврегульованої чинним законодавством проблеми загальнодержавного значення щодо" замінити словами "на практиці".  
Відхилено    
16. 6) запровадження позитивного досвіду місцевого самоврядування, нагромадженого в ході експерименту, в практику місцевого самоврядування в Україні.       
17. Стаття 3. Територія та строки проведення експерименту      Стаття 3. Територія та строки проведення експерименту  
18. 1. Експеримент проводиться на території Ірпінського регіону   -12- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Першу частину статті 3 викласти у такій редакції: "1. Експеримент проводиться на території Ірпінського реґіону протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом."  
Враховано частково   1. Експеримент проводиться на території Ірпінського реґіону  
19. - міста Ірпеня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області, протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом.   -13- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
У першому пункті частини 1 статті 3 термін проведення експерименту доцільно скоротити з п'яти до трьох років.  
Відхилено   - міста Ірпеня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області, протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом.  
20. 2. У залежності від наслідків експерименту строк його проведення може бути продовжений за рішенням Верховної Ради України. Верховна Рада України може прийняти вмотивоване рішення про дострокове припинення експерименту, але не раніше ніж через три роки після його початку.   -14- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 2 ст.3 виключити текст ", але не раніше ніж через три роки після його початку".  
Відхилено    
21. 3. Рішення про продовження строку проведення експерименту або його дострокове припинення може бути прийняте Верховною Радою України на підставі даних про хід або наслідки експерименту, одержаних нею в порядку контролю за виконанням цього Закону, інших матеріалів і документів, що стосуються експерименту, поданих Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування або Кабінетом Міністрів України.   -15- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину 3 статті 3 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "з урахуванням думки міської і селищних рад".  
Відхилено    
    -16- Кабінет Міністрів України
У частині третій статті 3 і далі по тексту недоцільно вживати назву комітету Верховної Ради України, тому пропонуємо замінити її словами "комітет Верховної Ради України, до відання якого відносяться питання місцевого самоврядування" у відповідних відмінках.  
Враховано    
    -17- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Третю частину статті 3 викласти у такій редакції: "3. Рішення про продовження строку проведення експерименту або його дострокове припинення може бути прийняте Верховною Радою України на підставі даних про хід або наслідки експерименту, одержаних нею в порядку контролю за виконанням цього Закону, інших матеріалів і документів, що стосуються експерименту, поданих Координаційно-наглядовою радою державно- правового експерименту, Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування або Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено    
    -18- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 3 ст.3 виключити.  
Враховано    
22. Стаття 4. Особливості застосування законодавства України на території, де здійснюється експеримент      Стаття 4. Особливості застосування законодавства України на території, де здійснюється експеримент  
23. У своїй діяльності територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування, а також інші органи, підприємства, установи, організації, що знаходяться в Ірпінському регіоні, під час проведення експерименту керуються Конституцією України, цим Законом, а також іншими законами і нормативно-правовими актами в частині, що не суперечить цьому Закону.   -19- Кабінет Міністрів України
У статті 4 слова "в частині, що не суперечить цьому Закону" замінити словами "з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом".  
Відхилено   У своїй діяльності територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації, що знаходяться в Ірпінському реґіоні, під час проведення експерименту керуються Конституцією України, цим Законом, а також іншими законами і нормативно-правовими актами в частині, що не суперечить цьому Закону.  
24. Стаття 5. Матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні під час проведення експерименту      Стаття 5. Матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування в Ірпінському реґіоні під час проведення експерименту  
25. 1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні цільові (у тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є в комунальній власності територіальних громад міста Ірпеня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні Ірпінської міської ради.   -20- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Частину 1 статті 5 після слів "Гостомель, Коцюбинське" викласти в такій редакції "а також об'єкти комунальної власності Ірпінського регіону, що перебувають в управлінні Ірпінської міської ради".  
Відхилено   1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні цільові (у тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є в комунальній власності територіальних громад міста Ірпеня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні Ірпінської міської ради.  
26. 2. За рішенням Київської обласної ради для фінансування заходів щодо розвитку місцевого самоврядування вирішення питань соціально-економічного розвитку Ірпінського регіону в ході експерименту можуть виділятися за цільовим призначенням кошти з обласного бюджету. З цією метою також можуть використовуватись кошти, одержані від Фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, асоціацій органів місцевого самоврядування, з інших джерел, не заборонених законами України.   -21- Кабінет Міністрів України
3 частини другої статті 5 проекту слова "Фонду сприяння місцевому самоврядування в Україні" виключити.  
Враховано   2. За рішенням Київської обласної ради для фінансування заходів щодо розвитку місцевого самоврядування, вирішення питань соціально-економічного розвитку Ірпінського регіону в ході експерименту можуть виділятися за цільовим призначенням кошти з обласного бюджету. З цією метою також можуть використовуватись кошти, одержані від асоціацій органів місцевого самоврядування, з інших джерел, не заборонених законами України.  
27. 3. Кошти на проведення організаційних заходів, пов'язаних із здійсненням експерименту, визначаються окремим рядком у бюджеті міста і витрачаються у порядку, встановленому міською радою.   -22- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину 3 статті 5 виключити.  
Відхилено   3. Кошти на проведення організаційних заходів, пов'язаних із здійсненням експерименту, визначаються окремим рядком у бюджеті міста і витрачаються у порядку, встановленому міською радою.  
28. 4. За рішенням міської ради може бути створено цільовий позабюджетний фонд на проведення експерименту. Порядок формування та використання коштів фонду визначається положенням про нього, затвердженим міською радою.   -23- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину 4 статті 5 виключити.  
Відхилено   4. За рішенням міської ради може бути створено цільовий позабюджетний фонд на проведення експерименту. Порядок формування та використання коштів фонду визначається положенням про нього, затвердженим міською радою.  
29. 5. Обов'язковою вимогою до розпорядника (розпорядників) коштів, виділених відповідно до цього Закону для проведення експерименту, є регулярне інформування Ірпінської міської ради, а також відповідних селищних рад про всі здійснені витрати та представлення не рідше одного разу на рік на розгляд і затвердження міської ради звіту про використання відповідних коштів. По звіту радою приймається рішення. Зазначений звіт розглядається одночасно з розглядом звіту про виконання бюджету.      5. Обов'язковою вимогою до розпорядника (розпорядників) коштів, виділених відповідно до цього Закону для проведення експерименту, є регулярне інформування Ірпінської міської ради, а також відповідних селищних рад про всі здійснені витрати та представлення не рідше одного разу на рік на розгляд і затвердження міської ради звіту про використання відповідних коштів. По звіту радою приймається рішення. Зазначений звіт розглядається одночасно з розглядом звіту про виконання бюджету.  
30. Розділ II      Глава 2  
31. Організація експерименту      ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ  
32. Стаття 6. Органи, які беруть участь у проведенні експерименту      Стаття 6. Суб'єкти, які беруть участь у проведенні експерименту  
33. Експеримент в Ірпінському регіоні здійснюється органами місцевого самоврядування міста Ірпеня, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за сприяння та під контролем комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації, в межах повноважень, наданих їм законом. Здійснення функцій державного нагляду та координації діяльності органів, які беруть участь у проведенні експерименту, покладається на Координаційно-наглядову раду державно-правового експерименту.   -24- Журавський В.С. (в.о. № 68)
У статті 6 з переліку органів, які сприяють проведенню та контролюють хід експерименту, виключити комітети Верховної Ради України.  
Враховано   Експеримент в Ірпінському регіоні здійснюється органами місцевого самоврядування міста Ірпеня, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за сприяння Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації, в межах повноважень, наданих цим Законом.  
34. Стаття 7. Координаційно-наглядова рада державно-правового експерименту   -25- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Назву статті 7 викласти у такій редакції: "Координаційно-наглядова рада державно-правового експерименту розвитку місцевого самоврядування".  
Відхилено   Стаття 7. Координаційно-наглядова рада експерименту  
35. 1. Для забезпечення державного нагляду за ходом експерименту, координації діяльності органів, які беруть участь у його проведенні, Верховною Радою України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування створюється Координаційно-наглядова рада державно-правового експерименту (далі - Координаційно-наглядова рада) у складі голови, заступника голови, секретаря та членів ради. Координаційно-наглядова рада працює на громадських засадах.   -26- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В статті 7 частину 1 після слів "державно-правового експерименту" доповнити такими словами "розвитку місцевого самоврядування".  
Відхилено   1. Для здійснення координації діяльності суб'єктів, які беруть участь у його проведенні, Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до відання якого відносяться питання місцевого самоврядування, створюється Координаційно-наглядова рада державно-правового експерименту (далі - Координаційно-наглядова рада) у складі голови, заступника голови, секретаря та 10-12 членів ради. Координаційно-наглядова рада працює на громадських засадах.  
    -27- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В статті 7 пункт 1 доповнити останнім реченням такого змісту: "Кабінету Міністрів України затвердити положення про Координаційно-наглядову раду".  
Відхилено    
    -28- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Частину 1 ст.7 після слів "секретаря та" доповнити цифрами "10-12".  
Враховано    
36. 2. До складу Координаційно-наглядової ради включаються народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації, Ірпінський міський голова, а також науковці, практичні працівники органів місцевого самоврядування.   -29- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Частину другу статті 7 викласти в редакції: "2. До складу Координаційно-наглядової ради включаються народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, Київської обласної та міської рад, Київської обласної та міської державних адміністрацій, Ірпінський міський голова, а також науковці, посадові особи органів місцевого самоврядування. Пропозиції щодо кандидатур до складу Координаційно-наглядової ради направляються до комітету Верховної Ради України, до відання якого відносяться питання місцевого самоврядування, що готує відповідне подання на розгляд Верховної Ради України."  
Враховано   2. До складу Координаційно-наглядової ради включаються народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, Київської обласної та міської рад, Київської обласної та міської державних адміністрацій, Ірпінський міський голова, а також науковці, посадові особи органів місцевого самоврядування. Пропозиції щодо кандидатур до складу Координаційно-наглядової ради направляються до комітету Верховної Ради України, до відання якого відносяться питання місцевого самоврядування і який готує відповідне подання на розгляд Верховної Ради України.  
    -30- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину 2 статті 7 після слів "Ірпінський міський голова" доповнити головами "селищні голови", а слово "практичні" виключити.  
Враховано частково    
    -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 2 ст.7 виключити слово "практичні".  
Враховано    
37. 3. Координаційно-наглядова рада:      3. Координаційно-наглядова рада:  
38. 1) координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов'язану з проведенням експерименту;   -32- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Пункт 1 частини 3 статті 7 викласти у такій редакції: "1) Координує діяльність комітетів Верховної Ради України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов'язану з проведенням експерименту."  
Відхилено   1) координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов'язану з проведенням експерименту;  
39. 2) здійснює контроль за ходом експерименту, щоквартально аналізує його соціально-економічні наслідки, періодично, але не рідше одного разу на рік, інформує з цих питань Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування і Кабінет Міністрів України;      2) здійснює контроль за ходом експерименту, щоквартально аналізує його соціально-економічні наслідки, періодично, але не рідше одного разу на рік, інформує з цих питань комітет Верховної Ради України, до відання якого відносяться питання місцевого самоврядування, і Кабінет Міністрів України;  
40. 3) вносить до відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення організації, підвищення ефективності експерименту, продовження або скорочення строків його проведення;   -33- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 3 част.3 ст.7 текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади".  
Враховано   3) вносить до відповідних органів державної влади пропозиції щодо поліпшення організації, підвищення ефективності експерименту, продовження або скорочення строків його проведення;  
41. 4) готує у відповідності з вимогами цього Закону матеріали і документи за підсумками експерименту;   -34- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 4 част.3 ст.7 виключити текст "у відповідності з вимогами цього Закону".  
Відхилено   4) готує у відповідності з вимогами цього Закону матеріали і документи за підсумками експерименту;  
42. 5) у межах своєї компетенції розглядає звернення, що стосуються проведення експерименту, в разі необхідності надсилає їх для вирішення згідно із законом до відповідних органів;   -35- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 5 част.3 ст.7 виключити текст "у межах своєї компетентності", а також "згідно із законом".  
Відхилено   5) у межах своєї компетенції розглядає звернення, що стосуються проведення експерименту, в разі необхідності надсилає їх для вирішення згідно із законом до відповідних органів;  
43. 6) залучає у разі потреби до своєї роботи відповідних експертів;      6) залучає у разі потреби до своєї роботи відповідних експертів;  
44. 7) здійснює в межах компетенції, наданої цим Законом, інші функції, пов'язані з проведенням експерименту.      7) здійснює в межах компетенції, наданої цим Законом, інші функції, пов'язані з проведенням експерименту.  
45. 4. Кординаційно-наглядова рада має право одержувати від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб необхідні їй для здійснення передбачених законом функцій і повноважень статистичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали.      4. Кординаційно-наглядова рада має право одержувати від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб необхідні їй для здійснення передбачених законом функцій і повноважень статистичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали.  
46. 5. Основною формою роботи Координаційно-наглядової ради є її засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Скликає і веде засідання голова Координаційно-наглядової ради або його заступник. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини загального складу ради. Рішення Координаційно-наглядової ради приймається простою більшістю голосів осіб, присутніх на засіданні.   -36- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Останнє речення частини п'ятої статті 7 після слів "голосів осіб" викласти в редакції: "які входять до її складу, присутніх на засіданні, та носять рекомендаційний характер."  
Враховано   5. Основною формою роботи Координаційно-наглядової ради є її засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Скликає і веде засідання голова Координаційно-наглядової ради або його заступник. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини загального складу ради. Рішення Координаційно-наглядової ради приймається простою більшістю голосів осіб, які входять до її складу, присутніх на засіданні, та носять рекомендаційний характер.  
    -37- Кабінет Міністрів України
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В останньому реченні частини п'ятої статті 7 слова "голосів осіб" замінити словами "голосів членів ради".  
Відхилено    
47. 6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційно-наглядової ради здійснюється апаратом Київської обласної ради.   -38- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 6 ст.7 після тексту "ради здійснюється" доповнити словом "виконавчим".  
Враховано   6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційно-наглядової ради здійснюється виконавчим апаратом Київської обласної ради в порядку, встановленому частиною другою статті 67 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
48. Стаття 8. Основні організаційні заходи щодо проведення експерименту      Стаття 8. Основні організаційні заходи щодо проведення експерименту  
49. Експеримент здійснюється на основі узгоджених з Координаційно-наглядовою радою та затверджених Ірпінською міською радою основних заходів по проведенню експерименту, які мають передбачати:   -39- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні частини першої ст.8. текст "по проведенню" замінити текстом "з проведення".  
Враховано   Експеримент здійснюється на основі узгоджених з Координаційно-наглядовою радою та затверджених Ірпінською міською радою основних заходів з проведення експерименту, які мають передбачати:  
50. 1) підвищення ролі у вирішенні питань соціально-економічного розвитку місцевих рад, їх постійних комісій, виконавчих органів, обговорення питань, пов'язаних з проведенням експерименту, на пленарних засіданнях міської та селищних рад, засіданнях їх виконавчих комітетів, господарських нарадах, науково-практичних конференціях тощо;      1) підвищення ролі у вирішенні питань соціально-економічного розвитку місцевих рад, їх постійних комісій, виконавчих органів, обговорення питань, пов'язаних з проведенням експерименту, на пленарних засіданнях міської та селищних рад, засіданнях їх виконавчих комітетів, нарадах, науково-практичних конференціях тощо;  
51. 2) реорганізацію системи управління містом і селищами, вдосконалення структури і штатів органів місцевого самоврядування;      2) реорганізацію системи управління містом і селищами, вдосконалення структури і штатів органів місцевого самоврядування;  
52. 3) ініціювання та розгляд в установленому законом порядку питання щодо встановлення меж міста Ірпеня, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, Ірпінського регіону в цілому;       
53. 4) уточнення розподілу об'єктів комунальної власності між територіальними громадами міста і селищ;       
54. 5) проведення аналізу стану об'єктів комунальної власності територіальних громад міста і селищ з метою визначення перспектив їх дальшого використання;      3) проведення аналізу стану об'єктів комунальної власності територіальних громад міста і селищ з метою визначення перспектив їх дальшого використання;  
55. 6) вирішення в установленому законом порядку питань передачі до комунальної власності відповідних територіальних громад, в тому числі їх спільної власності, об'єктів інших форм власності, які мають важливе значення для задоволення потреб цих територіальних громад;   -40- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Пункт 6 статті 8 викласти у такій редакції: "6) вирішення в установленому законом порядку питань передачі до комунальної власності відповідних територіальних громад, у тому числі об'єктів, що належать до спільної власності, об'єктів інших форм власності, які мають важливе значення для задоволення потреб цих територіальних громад."  
Відхилено   4) вирішення в установленому законом порядку питань передачі до комунальної власності відповідних територіальних громад, в тому числі їх спільної власності, об'єктів інших форм власності, які мають важливе значення для задоволення потреб цих територіальних громад;  
56. 7) зміцнення кадрів, залучення фахівців, підвищення кваліфікації працівників сфери управління та матеріального виробництва, зростання ефективності праці в усіх галузях місцевого господарства шляхом впровадження сучасних технологій, поліпшення умов і оплати праці, підвищення зацікавленості працівників у результатах праці (впровадження більш досконалих оціночних норм, тарифів і ставок, дієвої системи заохочень тощо);      5) зміцнення кадрів, залучення фахівців, підвищення кваліфікації працівників сфери управління та матеріального виробництва, зростання ефективності праці в усіх галузях місцевого господарства шляхом впровадження сучасних технологій, поліпшення умов і оплати праці, підвищення зацікавленості працівників у результатах праці (впровадження більш досконалих оціночних норм, тарифів і ставок, дієвої системи заохочень тощо);  
57. 8) посилення контрольних функцій щодо підприємств, установ і організацій комунальної власності, відповідальності їх керівників, інших посадових осіб, скорочення непродуктивних витрат, виключення можливостей для зловживань, нецільового використання комунального майна, інших матеріальних і фінансових ресурсів тощо;      6) посилення контрольних функцій щодо підприємств, установ і організацій комунальної власності, відповідальності їх керівників, інших посадових осіб, скорочення непродуктивних витрат, виключення можливостей для зловживань, нецільового використання комунального майна, інших матеріальних і фінансових ресурсів тощо;  
58. 9) внесення пропозицій до відповідних органів, установ та організацій щодо вдосконалення діяльності розташованих на території міста та селищ підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у питаннях здійснення природоохоронних заходів, створення передбачених законодавством умов праці й відпочинку для своїх працівників, вирішення відповідно до закону інших питань соціально-економічного значення;   -41- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 9 частини першої ст.8 після тексту "створення передбачених" слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Відхилено   7) внесення пропозицій до відповідних органів виконавчої влади, установ та організацій щодо вдосконалення діяльності розташованих на території міста та селищ підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у питаннях здійснення природоохоронних заходів та щодо покращання соціально-побутових умов для своїх працівників;  
59. 10) сприяння розвитку підприємництва;      8) сприяння розвитку підприємництва;  
60. 11) створення умов для збільшення державних замовлень на виробництво продукції, надання послуг підприємствами і організаціями регіону, залучення інвестицій у місцеве господарство;   -42- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 11 частини першої ст.8 після тексту "послуг підприємствами" доповнити текстом ", установами".  
Враховано   9) створення умов для збільшення державних замовлень на виробництво продукції, надання послуг підприємствами, установами і організаціями реґіону, залучення інвестицій у місцеве господарство;  
61. 12) ефективне використання наданих законом можливостей щодо встановлення і справляння місцевих податків і зборів;   -43- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Пункт 12 статті 8 викласти у такій редакції: "12) запровадження спрощеної системи встановлення і справляння місцевих податків і зборів;"  
Відхилено   10) ефективне використання наданих законом можливостей щодо встановлення і справляння місцевих податків і зборів;  
62. 13) забезпечення регулярних надходжень до бюджетів міста і селищ коштів з усіх джерел, передбачених законом, систематичного контролю за ефективним використанням бюджетних та інших коштів, які перебувають у віданні органів місцевого самоврядування;      11) забезпечення регулярних надходжень до бюджетів міста і селищ коштів з усіх джерел, передбачених законом, систематичного контролю за ефективним використанням бюджетних та інших коштів, які перебувають у віданні органів місцевого самоврядування;  
63. 14) зміцнення законності, правопорядку, поширення правових знань серед населення відповідної території;      12) зміцнення законності, правопорядку, поширення правових знань серед населення відповідної території;  
64. 15) залучення до участі у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста і селищ органів самоорганізації населення, громадськості, зокрема в охороні навколишнього природного середовища, забезпеченні належного санітарного стану, благоустрої відповідних територій, підтриманні громадського порядку;      13) залучення до участі у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста і селищ органів самоорганізації населення, громадськості, зокрема в охороні навколишнього природного середовища, забезпеченні належного санітарного стану, благоустрої відповідних територій, підтриманні громадського порядку;  
65. 16) вивчення, узагальнення та реалізацію пропозицій щодо вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення ефективності заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону;      14) вивчення, узагальнення та реалізацію пропозицій щодо вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення ефективності заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку реґіону;  
66. 17) систематичний аналіз ходу експерименту, його соціально-економічних наслідків;   -44- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Сімнадцятий пункт статті 8 виключити.  
Відхилено   15) систематичний аналіз ходу експерименту, його соціально-економічних наслідків;  
67. 18) здійснення в межах закону інших заходів, спрямованих на вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, соціальноекономічний розвиток регіону.   -45- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті18 частини першої ст.8 після тексту "здійснення в межах" слово "закону" замінити словом "законодавства".  
Відхилено   16) здійснення в межах закону інших заходів, спрямованих на вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, соціальноекономічний розвиток регіону.  
68. Стаття 9. Сприяння проведенню експерименту      Стаття 9. Сприяння проведенню експерименту  
69. Державні органи, асоціації органів місцевого самоврядування сприяють проведенню експерименту, в межах своєї компетенції, визначеної законом, можуть надавати органам місцевого самоврядування, які беруть участь в експерименті, методичну та практичну допомогу в його здійсненні.   -46- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Текст статті 9 викласти в такій редакції: "Державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації й інші добровільні утворення, які безпосередньо не залучені до проведення експерименту, сприяють його проведенню, в межах своєї компетенції, встановленої законом, можуть надавати органам місцевого самоврядування Ірпінського реґіону необхідну методичну і практичну допомогу в здійсненні експерименту".  
Враховано   Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх асоціації й інші добровільні утворення, які безпосередньо не залучені до проведення експерименту, сприяють його проведенню, в межах своєї компетенції, встановленої законом, можуть надавати органам місцевого самоврядування Ірпінського реґіону необхідну методичну та практичну допомогу в здійсненні експерименту.  
    -47- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Статтю 9 викласти у такій редакції: "Державні органи, асоціації та органи місцевого самоврядування сприяють проведенню експерименту, в межах своєї компетенції, визначеної законом, повинні надавати органам місцевого самоврядування, які беруть участь в експерименті, методичну та практичну допомогу в його здійсненні."  
Враховано частково    
    -48- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 9 текст "Державні органи" замінити текстом "Органи державної влади".  
Враховано    
70. Стаття 10. Гласність у проведенні експерименту      Стаття 10. Гласність у проведенні експерименту  
71. Експеримент по розвитку місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні, підвищенню ефективності вирішення питань соціально-економічного розвитку міста і селищ проводиться відкрито і гласно. Про мету, хід і результати експерименту широко інформується населення шляхом обговорення питань, пов'язаних з експериментом, на зборах громадян та проведення громадських слухань, звітів депутатів місцевих рад, міського, селищних голів перед виборцями, через місцеві засоби масової інформації, а також іншими засобами.      Експеримент по розвитку місцевого самоврядування в Ірпінському реґіоні, підвищенню ефективності вирішення питань соціально-економічного розвитку міста і селищ проводиться відкрито і гласно. Про мету, хід і результати експерименту широко інформується населення шляхом обговорення питань, пов'язаних з експериментом, на зборах громадян та проведення громадських слухань, звітів депутатів місцевих рад, міського, селищних голів перед виборцями, через місцеві засоби масової інформації, а також іншими засобами.  
72. Розділ III      Глава 3  
73. Особливості формування та діяльності органів місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні      ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ІРПІНСЬКОМУ РЕГІОНІ  
74. Стаття 11. Особливості реалізації права територіальних громад на місцеве самоврядування   -49- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 11 виключити.  
Відхилено   Стаття 11. Особливості реалізації права територіальних громад на місцеве самоврядування  
75. Територіальні громади міста Ірпеня, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське реалізують право на місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через обрані ними міську, селищні ради та їх виконавчі органи.      Територіальні громади міста Ірпеня, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське реалізують право на місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через обрані ними міську, селищні ради та їх виконавчі органи.  
76. Стаття 12. Особливості виборів депутатів місцевих рад, міського та селищних голів      Стаття 12. Особливості виборів депутатів місцевих рад, міського та селищних голів  
77. 1. Вибори депутатів міської та селищних рад, міського та селищних голів на території, де здійснюється експеримент, проводяться відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". При цьому депутати Ірпінської міської ради обираються по одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія Ірпінського регіону; Ірпінський міський голова - по єдиному одномандатному виборчому округу, до складу якого входить уся територія Ірпінського регіону.   -50- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У частині 1 статті 12 виключити перше речення. У другому реченні замість слів "При цьому" записати слова "На період здійснення експерименту". 1  
Відхилено   1. Вибори депутатів міської та селищних рад, міського та селищних голів на території, де здійснюється експеримент, проводяться відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". На період здійснення експерименту депутати Ірпінської міської ради обираються по одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія Ірпінського реґіону; Ірпінський міський голова - по єдиному одномандатному виборчому округу, до складу якого входить уся територія Ірпінського реґіону.  
    -51- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
У статтях 12, 14, 15, 20 визначити особливості виборів депутатів місцевих рад, порядок формування місцевих бюджетів, уточнити, які функції селищних рад делегуються міській раді.  
Враховано частково    
78. 2. Інші органи місцевого самоврядування формуються відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".   -52- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Доповнити проект Закону новою статтею 12' такого змісту: "Стаття 12'. Особливості виключної компетенції ірпінськоі міської ради повноважень Ірпінського міського голови. Ірпінська міська рада, виконавчий комітет міської ради, Ірпінській міський голова на термін проведення експерименту наділяються додатковими повноваженнями виключної компетенції ради та повноваженнями, спрямованими на забезпечення організації експерименту, вирішення спільних проблем територіальних громад міста і селищ, реалізації чинного законодавства в умовах реґіону."  
Відхилено   2. Інші органи місцевого самоврядування формуються відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
    -53- Кабінет Міністрів України
До статей 12 та ІЗ слід зазначити, що, виходячи з їх положень, Ірпінська міська рада на час проведення експерименту має виконувати не лише функції міської ради, але і органу місцевого самоврядування всього Ірпінського регіону, і, в тому числі, представляти "спільні інтереси" усіх територіальних громад, включених до складу регіону. З огляду на наявність такого формулювання необхідно визначити, які ж питання відносяться до "спільних інтересів", а які залишаються у виключній компетенції відповідних рад. У зв'язку з викладеним, потребує доопрацювання частини четверта та п'ята статті 13 та пункт 5 частини другої статті 14 проекту.  
Відхилено    
79. Стаття 13. Загальна компетенція місцевих рад та їх виконавчих комітетів      Стаття 13. Загальна компетенція місцевих рад та їх виконавчих комітетів  
80. 1. Міська, селищні ради, що діють на території експерименту, мають право з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, розглядати і вирішувати усі питання, віднесені Конституцією та законами України до відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня, за винятком питань, які згідно із законом вирішуються виключно місцевими референдумами.   -54- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 1 ст.13 виключити текст "за винятком питань, які згідно із законом вирішуються виключно місцевими референдумами".  
Відхилено   1. Міська, селищні ради, що діють на території експерименту, мають право з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, розглядати і вирішувати усі питання, віднесені Конституцією та законами України до відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня, за винятком питань, які згідно із законом вирішуються виключно місцевими референдумами.  
81. 2. Виконавчі комітети міської, селищних рад мають право розглядати і вирішувати будь-які питання, віднесені законом до відання виконавчих органів рад.   -55- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 2 ст.13 після тексту "виконавчих органів" доповнити текстом "міських, селищних".  
Враховано частково   2. Виконавчі комітети міської, селищних рад мають право розглядати і вирішувати будь-які питання, віднесені законом до відання виконавчих органів відповідних рад.  
82. 3. Рішення міської, селищних рад, їх виконавчих комітетів, прийняті у межах компетенції, наданої їм законом, обов'язкові для виконання всіма органами, підприємствами, установами і організаціями та громадянами, відповідно на території міста і селищ. Рішення Ірпінської міської ради, її виконавчого комітету, що стосуються спільних інтересів територіальних громад Ірпінського регіону, прийняті в межах компетенції, наданої цим Законом, є обов'язковими для виконання на всій території регіону.   -56- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні част.3 ст.13 текст "підприємствами, установами і організаціями та громадськими" замінити текстом "їх посадовими особами, а також усіма юридичними і фізичними особами".  
Враховано частково   3. Рішення міської, селищних рад, їх виконавчих комітетів, прийняті у межах компетенції, наданої їм законом, обов'язкові для виконання всіма органами, підприємствами, установами і організаціями, їх посадовими особами, а також громадянами, відповідно на території міста і селищ. Рішення Ірпінської міської ради, її виконавчого комітету, що стосуються спільних інтересів територіальних громад Ірпінського реґіону, прийняті в межах компетенції, наданої цим Законом, є обов'язковими для виконання на всій території реґіону.  
83. 4. Міська рада може скасувати рішення будь-якого утвореного нею органу, а з мотивів невідповідності рішення Конституції і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Київської обласної ради та обласної державної адміністрації, власним рішенням міської ради, прийнятим у межах їх компетенції, - призупинити дію рішення селищної ради, її виконавчого комітету з одночасним зверненням до цієї ради про перегляд прийнятого нею рішення скасування відповідного рішення виконавчого комітету. Селищна рада має розглянути звернення міської ради на черговій (позачерговій) сесії і дати міській раді вмотивовану відповідь. У разі відмови селищної ради переглянути (скасувати) відповідне рішення питання може бути вирішено в судовому порядку.   -57- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У частині 4 статті 13 після слів "невідповідності рішення" зробити доповнення "селищної ради, виконавчого комітету селищної ради". Закінчення першого речення цієї частини, починаючи з слова "призупинити", яке пропонується виключити, викласти в редакції "звернутись з обґрунтованими зауваженнями до селищної ради переглянути відповідне рішення ради чи скасувати рішення її виконавчого комітету". 0станнє речення цієї частини викласти в редакції: "У разі відмови селищної ради розглянути звернення міської ради, міська рада порушує перед селищним головою, а в разі необхідності перед Ірпінським міським головою питання про призупинення дії рішення селищної ради, скасування рішення її виконавчого комітету. Акти міської і селищних рад, їх виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування на території реґіону з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку."  
Відхилено   4. Міська рада може скасувати рішення будь-якого утвореного нею органу, а з мотивів невідповідності рішення Конституції і законам України зупинити дію рішення селищної ради, її виконавчого комітету з одночасним зверненням до цієї ради з пропозицією про перегляд прийнятого нею рішення, скасування відповідного рішення виконавчого комітету. Селищна рада має розглянути звернення міської ради на черговій (позачерговій) сесії і дати міській раді вмотивовану відповідь. У разі відмови селищної ради переглянути (скасувати) відповідне рішення питання може бути вирішено в судовому порядку.  
84. 5. Міська, селищна рада може скасувати розпорядження відповідно міського, селищного голови. Рішення ради з цього питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин депутатів від загального складу відповідної ради.      5. Міська, селищна рада може скасувати розпорядження відповідно міського, селищного голови. Рішення ради з цього питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин депутатів від загального складу відповідної ради.  
85. Стаття 14. Особливості здійснення виключної компетенції міської та селищних рад      Стаття 14. Особливості здійснення виключної компетенції міської та селищних рад  
86. 1. Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання, визначені частиною першою статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".      1. Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання, визначені частиною першою статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
87. 2. Крім того, до виключної компетенції міської ради належить:      2. Крім того, до виключної компетенції міської ради належить:  
88. 1) затвердження основних організаційних заходів щодо проведення експерименту;      1) затвердження основних організаційних заходів щодо проведення експерименту;  
89. 2) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінського регіону, цільових регіональних програм з інших питань;      2) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінського реґіону, цільових реґіональних програм з інших питань;  
90. 3) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму на всій території Ірпінського регіону;      3) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму на всій території Ірпінського реґіону;  
91. 4) розгляд за поданням виконавчого комітету або постійної комісії міської ради спірних питань щодо реорганізації системи управління, реалізації права комунальної власності, прийняття в межах наданої законом компетенції рішень з цих питань;      4) розгляд за поданням виконавчого комітету або постійної комісії міської ради спірних питань щодо реорганізації системи управління, реалізації права комунальної власності, прийняття в межах наданої законом компетенції рішень з цих питань;  
92. 5) призупинення дії рішень селищних рад, їх виконавчих комітетів, скасування розпоряджень міського голови у випадках, передбачених частинами четвертою та п`ятою статті 13 цього Закону.   -58- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Пункт 5 частини 2 статті 14 викласти в такій редакції: "5) звернення до селищної ради про перегляд її рішення чи скасування рішення виконавчого комітету селищної ради, а в разі необхідності порушення перед Ірпінським міським головою питання про призупинення дії рішення селищної ради, її виконавчого комітету, скасування розпоряджень міського, селищного голови у випадках, передбачених частинами четвертою та п'ятою статті 13 цього Закону."  
Відхилено   5) зупинення дії рішень селищних рад, їх виконавчих комітетів, скасування розпоряджень міського голови у випадках, передбачених частинами четвертою та п`ятою статті 13 цього Закону.  
93. 3. Виключно на пленарних засіданнях селищних рад вирішуються питання, передбачені частиною першою статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за винятком пунктів 24, 26, 28, 36, 37, 39, 42, 44, 46, вирішення яких відноситься до виключної компетенції міської ради. У розгляді цих питань міською радою беруть участь з правом дорадчого голосу відповідні селищні голови, депутати селищних рад, інші представники органів місцевого самоврядування селищ. Пропозиції селищних рад, їх виконавчих комітетів із зазначених питань підлягають обов'язковому розгляду міською радою.      3. Виключно на пленарних засіданнях селищних рад вирішуються питання, передбачені частиною першою статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за винятком пунктів 24, 26, 28, 36, 37, 39, 42, 44, 46, вирішення яких відноситься до виключної компетенції міської ради. У розгляді цих питань міською радою беруть участь з правом дорадчого голосу відповідні селищні голови, депутати селищних рад, інші представники органів місцевого самоврядування селищ. Пропозиції селищних рад, їх виконавчих комітетів із зазначених питань підлягають обов'язковому розгляду міською радою.  
94. 4. Рішення, що приймаються селищними радами з питань програм соціально-економічного розвитку, містобудівних програм, генеральних планів забудови територій селищ, не можуть суперечити відповідним рішенням міської ради, прийнятим в межах її компетенції.       
95. 5. Міська, селищні ради за взаємною згодою можуть перерозподіляти між собою окремі повноваження. Передача повноважень має супроводжуватись передачею коштів та матеріальних ресурсів, необхідних для їх здійснення.   -59- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 5 ст.14 текст "матеріальних ресурсів" замінити текстом "іншого майна".  
Відхилено   4. Міська, селищні ради за взаємною згодою можуть перерозподіляти між собою власні повноваження. Передача повноважень має супроводжуватись передачею коштів та матеріальних ресурсів, необхідних для їх здійснення.  
96. 6. Міська рада за поданням міського голови, виконавчого комітету міської ради або не менш як третини депутатів міської ради від її загального складу може висловити недовіру керівнику місцевого органу державної виконавчої влади, підприємства, установи чи організації державної форми власності, розташованого на території регіону. Вмотивоване рішення міської ради з цього питання має бути розглянуто органом, організацією чи посадовою особою, до компетенції яких входить вирішення відповідних кадрових питань, не пізніш як у двотижневий строк після отримання рішення. Про результати розгляду та вжиті заходи раді надсилається обгрунтована відповідь. Якщо рішення міської ради про недовіру керівникові прийнято не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради, він має бути звільнений з посади.   -60- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину 6 статті 14 виключити.  
Враховано    
    -61- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Частину 6 статті 14 після слів "чи організації державної" доповнити словами "або комунальної".  
Відхилено    
    -62- Кабінет Міністрів України
Голови місцевих державних адміністрацій відповідно до ч.4 ст.118 Конституції України призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України, при здійсненні своїх повноважень вони відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня (частина п'ята статті 118 Конституції України). Повноваження Президента України визначаються Конституцією України (стаття 106 Конституції України). Відповідно до ч.9 та ч.10 ст.118 Конституції України обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації. З урахуванням зазначених статей Конституції України ч.6 ст.14 потребує доопрацювання. Крім того слова "органу державної виконавчої влади" замінити словами "органу виконавчої влади" (ч.1 ст.6 та розділу VI Конституції України).  
Враховано    
    -63- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні част.6 ст.14 виключити текст "місцевого органу державної виконавчої влади,".  
Відхилено    
97. Стаття 15. Особливості здійснення повноважень виконавчими органами міської та селищних рад      Стаття 15. Особливості здійснення повноважень виконавчими органами міської та селищних рад  
98. 1. Виконавчі органи міської та селищних рад здійснюють повноваження, визначені статтями 27- 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". При цьому здійснення власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів, передбачених пунктами: 2 статті 28, 10 статті 30, 7 статті 31, 1 статті 33, 1 статті 38 зазначеного Закону відноситься до компетенції виконавчого комітету міської ради. Відповідні питання виконавчий комітет міської ради розглядає і вирішує з урахуванням пропозицій виконавчих комітетів селищних рад.      1. Виконавчі органи міської та селищних рад здійснюють повноваження, визначені статтями 27- 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". При цьому здійснення власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів, передбачених пунктом 2 статті 28, пунктом 10 статті 30, пунктом 7 статті 31, пунктом 1 статті 33, пунктом 1 статті 38 зазначеного Закону відноситься до компетенції виконавчого комітету міської ради. Відповідні питання виконавчий комітет міської ради розглядає і вирішує з урахуванням пропозицій виконавчих комітетів селищних рад.  
99. 2. Виконавчі комітети міської та селищних рад можуть приймати узгоджені рішення про перерозподіл між ними окремих наданих їм законом повноважень.      2. Виконавчі комітети міської та селищних рад можуть приймати узгоджені рішення про перерозподіл між ними окремих наданих їм законом повноважень.  
100. 3. Виконавчі комітети селищних рад представляють виконавчому комітету міської ради необхідні показники, статистичні, інформаційні та інші матеріали, подають пропозиції до програми соціально-економічного розвитку регіону, інших регіональних програм, бюджету місцевого самоврядування тощо.   -64- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Наприкінці част.3 ст.15 виключити слово "тощо".  
Враховано   3. Виконавчі комітети селищних рад представляють виконавчому комітету міської ради необхідні показники, статистичні, інформаційні та інші матеріали, подають пропозиції до програми соціально-економічного розвитку реґіону, інших реґіональних програм, бюджету місцевого самоврядування.  
101. 4. Виконавчий комітет міської ради координує діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування на території регіону.      4. Виконавчий комітет міської ради координує діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування на території реґіону.  
102. 5. Виконавчий комітет міської ради може звернутися до селищної ради з пропозицією скасувати рішення її виконавчого комітету з мотивів його невідповідності законодавству, рішенням міської ради, прийнятим у межах наданої їй законом компетенції. Відповідна селищна рада має розглянути питання на черговій або позачерговій сесії ради і про прийняте рішення у триденний термін повідомити виконавчий комітет міської ради.      5. Виконавчий комітет міської ради може звернутися до селищної ради з пропозицією скасувати рішення її виконавчого комітету з мотивів його невідповідності законодавству, рішенням міської ради, прийнятим у межах наданої їй законом компетенції. Відповідна селищна рада має розглянути питання на черговій або позачерговій сесії ради і про прийняте рішення у триденний термін повідомити виконавчий комітет міської ради.  
103. Стаття 16. Особливості повноважень міського і селищних голів      Стаття 16. Особливості повноважень міського і селищних голів  
104. 1. Повноваження Ірпінського міського голови та голів селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на території відповідних населених пунктів визначаються статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".      1. Повноваження Ірпінського міського голови та голів селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на території відповідних населених пунктів визначаються статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
105. 2. Крім того, Ірпінський міський голова на всій території Ірпінського регіону:      2. Крім того, Ірпінський міський голова на всій території Ірпінського реґіону:  
106. 1) здійснює загальне керівництво експериментом;      1) здійснює загальне керівництво експериментом;  
107. 2) забезпечує виконання рішень регіональних місцевих референдумів;   -65- Кабінет Міністрів України
З пункту 2 частини другої статті 16 слово "реґіональних" пропонуємо виключити, що узгоджуватиметься з розділом III Конституції України.  
Враховано   2) забезпечує виконання рішень місцевих референдумів, що проводяться на всій території реґіону;  
108. 3) забезпечує виконання регіональних програм соціально-економічного розвитку та регіональних цільових програм;      3) забезпечує виконання реґіональних програм соціально-економічного розвитку та реґіональних цільових програм;  
109. 4) забезпечує виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету з питань, віднесених цим Законом до їх компетенції;   -66- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину 2 статті 16 доповнити пунктом 5 у такій редакції: "5) зупиняє дію рішень селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, розпоряджень селищного голови з питань проведення експерименту, вирішення спільних інтересів територіальних громад міста і селищ". Відповідно змінити нумерацію наступних пунктів.  
Враховано частково   4) забезпечує виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету з питань, віднесених цим Законом до їх компетенції; 5) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо зупинення рішень селищних рад, їх виконавчих комітетів у випадках, передбачених частиною четвертою статті 13 цього Закону;  
110. 5) веде прийом громадян, які проживають на території регіону;      6) веде прийом громадян, які проживають на території реґіону;  
111. 6) регулярно інформує населення про стан справ у регіоні, хід експерименту; не рідше одного разу на рік звітує перед населенням регіону про свою діяльність;      7) регулярно інформує населення про стан справ у реґіоні, хід експерименту; не рідше одного разу на рік звітує перед населенням реґіону про свою діяльність;  
112. 7) вирішує інші питання, віднесені законом до його відання.   -67- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Розділ III доповнити статтею 17, відповідно змінивши нумерацію наступних статей, в такій редакції: "Стаття 17. Особливості взаємовідносин органів місцевого самоврядування Ірпінського регіону та міста Києва 1. Враховуючи перспективи розвитку столиці України, беручи до уваги, що на території Ірпінського регіону розташовано ряд об'єктів, власники яких знаходяться у місті Києві, та що більшість працездатного населення міста Ірпеня, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське працює на підприємствах, в організаціях та установах міста Києва, а також те, що Приірпіння є зоною масового відпочинку жителів столиці України, органи місцевого самоврядування міст Ірпеня та Києва можуть спільно вирішувати окремі питання соціально-економічного характеру в інтересах відповідних територіальних громад. 2. За вмотивованим поданням Ірпінської міської ради або її виконавчого комітету Київська міська рада може приймати рішення про виділення цільових коштів з міського бюджету для здійснення заходів, спрямованих на розвиток соціальної сфери Ірпінського реґіону, облаштування та благоустрій місць масового відпочинку, поліпшення транспортного сполучення між Києвом та населеними пунктами приміської зони, вирішення інших питань, що становлять взаємний інтерес, або про участь у здійсненні таких заходів на договірних чи інших законних засадах. 3. Органи місцевого самоврядування Ірпінського реґіону та міста Києва відповідно до законодавства України можуть створювати на території Ірпінського реґіону об'єкти спільної власності відповідних територіальних громад, за взаємною згодою визначати порядок володіння, користування та розпорядження такими об'єктами. 4. Органи місцевого самоврядування Ірпінського реґіону та міста Києва всебічно сприяють посиленню економічних, науково-освітніх, культурних та інших взаємовигідних зв'язків між підприємствами, організаціями, установами, розташованими на відповідних територіях."  
Враховано частково   8) вирішує інші питання, віднесені законом до його компетенції. Стаття 161. Особливості взаємовідносин органів місцевого самоврядування Ірпінського реґіону та міста Києва 1. Органи місцевого самоврядування міст Ірпеня та Києва можуть спільно вирішувати окремі питання соціально-економічного характеру в інтересах відповідних територіальних громад. 2. За вмотивованим поданням Ірпінської міської ради або її виконавчого комітету Київська міська рада може приймати рішення про виділення цільових коштів з міського бюджету для здійснення заходів, спрямованих на розвиток соціальної сфери Ірпінського реґіону, облаштування та благоустрій місць масового відпочинку, поліпшення транспортного сполучення між Києвом та населеними пунктами приміської зони, вирішення інших питань, що становлять взаємний інтерес, або про участь у здійсненні таких заходів на договірних чи інших законних засадах. 3. Органи місцевого самоврядування Ірпінського реґіону та міста Києва відповідно до законодавства України можуть створювати на території Ірпінського реґіону об'єкти спільної власності відповідних територіальних громад, за взаємною згодою визначати порядок володіння, користування та розпорядження такими об'єктами відповідно до закону. 4. Органи місцевого самоврядування Ірпінського реґіону та міста Києва всебічно сприяють посиленню економічних, науково-освітніх, культурних та інших взаємовигідних зв'язків між підприємствами, організаціями, установами, розташованими на відповідних територіях.  
113. Розділ IV      Глава 4  
114. Особливості здійснення органами місцевого самоврядування правомочностей стосовно комунальної власності, формування місцевих бюджетів та особливості підприємницької діяльності на території, де проводиться експеримент   -68- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві розділу IV слово "правомочностей" замінити словом "повноважень".  
Враховано   ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СТОСОВНО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ, ДЕ ПРОВОДИТЬСЯ ЕКСПЕРИМЕНТ  
115. Стаття 17. Склад комунальної власності територіальних громад      Стаття 17. Комунальна власність територіальних громад  
116. 1. Комунальна власність територіальних громад Ірпінського регіону складається з об'єктів комунальної власності кожної з територіальних громад регіону та об'єктів спільної комунальної власності цих територіальних громад.   -69- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В статті 17 частину 1 викласти у такій редакції: "1. Комунальна власність територіальних громад Ірпінського реґіону складається з об'єктів комунальної власності кожної з територіальних громад реґіону, об'єктів спільної комунальної власності та об'єктів комунальної власності Ірпінського реґіону".  
Відхилено   1. Комунальна власність територіальних громад складається з об'єктів комунальної власності кожної з територіальних громад реґіону та об'єктів спільної комунальної власності цих територіальних громад.  
117. 2. Об'єктами спільної комунальної власності є об'єкти, які задовольняють колективні потреби усіх територіальних громад Ірпінського регіону. Перелік таких об'єктів визначається міською радою за погодженням з селищними радами.   -70- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В статті 17 частину 2 викласти у такій редакції: "2. Об'єктами комунальної власності Ірпінського реґіону є об'єкти, які задовольняють колективні потреби усіх територіальних громад Ірпінського реґіону. Перелік таких об'єктів визначається міською радою за погодженням з селищними радами."  
Відхилено   2. Об'єктами спільної комунальної власності є об'єкти, які задовольняють колективні потреби усіх територіальних громад реґіону. Перелік таких об'єктів визначається міською радою за погодженням з селищними радами.  
118. Стаття 18. Правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами комунальної власності територіальних громад регіону   -71- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві статті 18 слово "Правомочності" замінити словом "Повноваження". Аналогічно зміни зробити у тексті статті.  
Враховано   Стаття 18. Повноваження щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами комунальної власності територіальних громад реґіону  
119. 1. Правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами комунальної власності територіальних громад міста і селищ, які входять до складу Ірпінського регіону, здійснюються цими територіальними громадами безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законодавчих актів, що регулюють зазначені правовідносини, з особливостями, визначеними цим Законом.   -72- Кабінет Міністрів України
Частину першу статті 18 викласти у такій редакції: "Територіальні громади міста і селищ, які входять до складу Ірпінського реґіону безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є у комунальній власності" і далі по тексту.  
Відхилено   1. Повноваження щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами комунальної власності територіальних громад міста і селищ, які входять до складу Ірпінського реґіону, здійснюються цими територіальними громадами безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законодавчих актів, що регулюють зазначені правовідносини, з особливостями, визначеними цим Законом.  
    -73- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 1 ст.18 текст законодавчих актів" замінити текстом "законів".  
Відхилено    
120. 2. Міська, селищні ради мають право від імені та в інтересах відповідних територіальних громад здійснювати всі правомочності щодо їх комунальної власності, передбачені законом, в тому числі виконувати всі майнові операції, передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах і договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.   -74- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 18 привести у відповідність до пункту 30 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Відхилено   2. Міська, селищні ради мають право від імені та в інтересах відповідних територіальних громад здійснювати всі повноваження щодо їх комунальної власності, передбачені законом, в тому числі виконувати всі майнові операції, передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах і договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.  
121. 3. Відносно об'єктів спільної комунальної власності територіальних громад правомочності, зазначені в частині другій цієї статті, здійснює міська рада. При цьому рішення про ліквідацію, продаж таких об`єктів, використовування їх як застави приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу міської ради.   -75- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину 3 статті 18 після слова "здійснює" доповнити словами "відповідно до закону".  
Відхилено   3. Відносно об'єктів спільної комунальної власності територіальних громад повноваження, зазначені в частині другій цієї статті, здійснює міська рада. При цьому рішення про ліквідацію, продаж таких об`єктів, використання їх як застави приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу міської ради.  
    -76- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Друге речення частини 3 статті 18 після слова "застави" доповнити словами "за погодженням з селищними радами"  
Відхилено    
    -77- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Частину 3 статті 18 викласти в такій редакції: "Відносно об'єктів комунальної власності Ірпінського реґіону правомочності," і далі по тексту.  
Відхилено    
    -78- Кабінет Міністрів України
Частину 3 статті 18 привести у відповідність до частини другої пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Відхилено    
    -79- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 3 ст.18 слово "використовування" замінити словом "використання".  
Враховано    
122. 4. Управління комунальною власністю здійснюється виконавчими комітетами відповідних рад згідно зі статтею 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". У разі необхідності міська та селищні ради можуть прийняти рішення про передачу окремих повноважень щодо управління комунальною власністю іншим утвореним ними органам або службам, визначивши межі цих повноважень та умови їх здійснення.   -80- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У другому речення част.4 ст.18 після тексту "утвореним ними органам або" слово "службам" замінити текстом "їх структурним підрозділам".  
Враховано   4. Управління комунальною власністю здійснюється виконавчими комітетами відповідних рад згідно зі статтею 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". У разі необхідності міська та селищні ради можуть прийняти рішення про передачу окремих повноважень щодо управління комунальною власністю іншим утвореним ними органам або їх структурним підрозділам, визначивши межі цих повноважень та умови їх здійснення.  
123. 5. Міська рада може порушувати питання перед відповідними державними, профспілковими та іншими органами і організаціями, які мають об'єкти права власності на території регіону, про продаж або передачу таких об'єктів на інших законних підставах у спільну комунальну власність територіальних громад міста і селищ, якщо ці об'єкти мають важливе значення для забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, задоволення колективних потреб територіальних громад регіону. Питання розглядається, відповідними органами, організаціями в місячний строк, і про результати повідомляється раді в установленому порядку.   -81- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
У частині 5 статті 18 слова "у спільну комунальну власність територіальних громад міста і селищ" замінити словами "у комунальну власність Ірпінського реґіону".  
Відхилено   5. Міська рада може порушувати питання перед відповідними органами державної влади, юридичними і фізичними особами, які мають об'єкти права власності на території реґіону, про продаж або передачу таких об'єктів на інших законних підставах у спільну комунальну власність територіальних громад міста і селищ, якщо ці об'єкти мають важливе значення для забезпечення соціально-економічного розвитку реґіону, задоволення колективних потреб територіальних громад реґіону. Питання розглядається, відповідними органами, організаціями в місячний строк, і про результати повідомляється раді в установленому порядку.  
    -82- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні част.5 ст.18 текст "державними, профспілковими та іншими органами" замінити текстом "органами державної влади, юридичними і фізичними особами". А друге речення викласти у редакції: "Відповідь на порушення міською радою питання, надсилається до неї відповідним органом державної влади, юридичною чи фізичною особою протягом місяця після його надходження".  
Враховано частково    
124. Стаття 19. Обмеження права власності територіальних громад Ірпінського регіону      Стаття 19. Обмеження права власності територіальних громад Ірпінського реґіону  
125. 1. Забороняється використовувати об`єкти спільної власності територіальних громад Ірпінського регіону як внесок до статутного фонду (капіталу) торговельних, промислових та інших підприємств, діяльність яких не пов`язана із задоволенням колективних потреб членів територіальних громад. Органи місцевого самоврядування Ірпінського регіону не можуть створювати комунальні підприємства (організації) у формі командитних товариств, повних господарських товариств та товариств з додатковою відповідальністю.   -83- Черепков В.Ф.
У частині 1 статті 19 слова "спільної власності територіальних громад" замінити словами "комунальної власності".  
Відхилено   1. Забороняється використовувати об`єкти спільної власності територіальних громад Ірпінського реґіону як внесок до статутного фонду (капіталу) торговельних, промислових та інших підприємств, діяльність яких не пов`язана із задоволенням колективних потреб членів цих територіальних громад. Органи місцевого самоврядування Ірпінського реґіону не можуть створювати комунальні підприємства у формі командитних товариств, повних господарських товариств та товариств з додатковою відповідальністю.  
    -84- Кабінет Міністрів України
До другого речення частини 1 статті 19 слід зазначити, що відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська та селищні ради можуть приймати рішення про створення підприємств. У проекті необхідно визначити конкретні особливості здійснення органами місцевого самоврядування повноважень стосовно комунальної власності, оскільки з положень розділу ІV вони не вбачаються.  
Відхилено    
    -85- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перше речення част.1 ст.19 після тексту "колективних потреб членів" доповнити словом "зазначених".  
Враховано частково    
    -86- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У другому реченні част.1 ст.19 виключити текст "(організації)".  
Враховано    
126. 2. Приватизація або відчуження в інших формах об`єктів права власності територіальних громад регіону не повинні призводити до послаблення економічних та фінансових основ місцевого самоврядування.   -87- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 2 ст.19 наприкінці доповнити текстом "в реґіоні".  
Враховано   2. Приватизація або відчуження в інших формах об`єктів права власності територіальних громад реґіону не повинні призводити до послаблення економічних та фінансових основ місцевого самоврядування в реґіоні.  
127. Стаття 20. Особливості формування місцевих бюджетів      Стаття 20. Особливості формування місцевих бюджетів  
128. 1. Фінансовою основою місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні є бюджети міста Ірпіня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське (місцеві бюджети).      1. Фінансовою основою місцевого самоврядування в Ірпінському реґіоні є бюджети міста Ірпіня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське (місцеві бюджети).  
129. 2. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел, що знаходяться відповідно на території міста та селищ, а також закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.      2. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел, що знаходяться відповідно на території міста та селищ, а також закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.  
130. 3. Відповідно до нормативів, визначених міською радою за погодженням з селищними радами, певна частина коштів з бюджетів селищ передається до бюджету міста і використовується за рішенням міської ради для фінансування загальнорегіональних програм та заходів, утримання бюджетних установ і організацій, сфера діяльності яких поширюється на всю територію регіону, а також для утворення резервного фонду регіону, вирішення інших питань місцевого самоврядування в регіоні. Рішення про встановлення нормативів згаданих відрахувань приймається міською радою до прийняття селищними радами бюджетів і діють протягом бюджетного року.   -88- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину 3 статті 20 після слів "використовуються за рішенням міської ради" доповнити словами "з урахуванням пропозицій селищних рад". Частину першого речення цієї частини "резервного фонду реґіону" викласти в редакції "резервного фонду бюджету міста".  
Враховано частково   3. Відповідно до нормативів, визначених міською радою за погодженням з селищними радами, певна частина коштів з бюджетів селищ передається до бюджету міста і використовується за рішенням міської ради для фінансування загальнореґіональних програм та заходів, утримання бюджетних установ і організацій, сфера діяльності яких поширюється на всю територію реґіону, а також для утворення резервного фонду бюджету міста, вирішення інших питань місцевого самоврядування в реґіоні. Рішення про встановлення нормативів згаданих відрахувань приймається міською радою до прийняття селищними радами бюджетів і діють протягом бюджетного року.  
131. Стаття 21. Особливості справляння місцевих податків і зборів в Ірпінському регіоні      Стаття 21. Особливості справляння місцевих податків і зборів в Ірпінському регіоні  
132. Ірпінська міська рада встановлює місцеві податки і збори, розміри їх ставок в межах, визначених законом, на всій території Ірпінського регіону. Кошти від справляння місцевих податків і зборів зараховуються до відповідних місцевих бюджетів. У період проведення експерименту до міського, селищних бюджетів, також зараховуються в повному обсязі податки на доходи фізичних осіб, на землю, на нерухоме майно (нерухомість), на промисел, що справляються на відповідній території. Ставки зазначених податків встановлюються Ірпінською міською радою в межах граничного їх розміру, визначеного законом.   -89- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У статті 21 останні два речення замінити положенням у такій редакції: "Встановлення ставок оподаткування по загальнодержавних податках і зборах та їх зарахування, зокрема, прибуткового податку з громадян, податку на землю, на промисел, здійсняється відповідно до чинного законодавства."  
Враховано частково   Ірпінська міська рада і селищні ради відповідно до закону можуть встановлювати місцеві податки і збори. Кошти від справляння місцевих податків і зборів зараховуються до відповідних місцевих бюджетів. У період проведення експерименту до міського, селищних бюджетів також зараховуються в повному обсязі податки на доходи фізичних осіб, на промисел, що справляються на відповідній території. Ставки зазначених податків встановлюються Ірпінською міською радою, селищними радами в межах граничного їх розміру, визначеного законом.  
    -90- Кабінет Міністрів України
До статті 21 проекту зазначити, що відповідно до статті 11 Закону України "Про бюджетну систему України" доходи Державного бюджету України формуються, зокрема, за рахунок : - податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України; - плати за землю, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України. Крім того, зазначити, що відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" до загальнодержавних податків і зборів належить, зокрема, податок на доходи фізичних осіб, плата (податок) за землю, податок на промисел, податок на нерухоме майно (нерухомість). Згідно з частинами другою та третьою цієї ж статті загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території України. Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів і державних цільових фондів визначається згідно з законами України.  
Враховано частково    
133. Стаття 22. Особливості справляння на території експерименту податку на додану вартість   -91- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 22 виключити.  
Відхилено   Стаття 22. Особливості справляння на території експерименту податку на додану вартість  
134. У разі забезпечення органами місцевого самоврядування Ірпінського регіону перевиконання на відповідній території планових надходжень до Державного бюджету від податку на додану вартість 50 відсотків сум перевиконання планових доходів додатково зараховуються до міського бюджету. Ці кошти не включаються до розрахунків доходної бази місцевого бюджету в процесі фінансового вирівнювання.   -92- Кабінет Міністрів України
До статті 22 зазначити, що відповідно до статті 11 Закону України "Про бюджетну систему України" доходи Державного бюджету України формуються, зокрема, за рахунок частини податку на добавлену вартість, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік. Відповідно до частини другої статі 9 цього ж Закону доходи і видатки бюджетів повинні повністю в них відображатися.  
Відхилено   У разі забезпечення органами місцевого самоврядування Ірпінського реґіону перевиконання на відповідній території планових надходжень до Державного бюджету від податку на додану вартість 50 відсотків сум перевиконання планових доходів додатково зараховуються до міського бюджету. Ці кошти не включаються до розрахунків доходної бази місцевого бюджету в процесі фінансового вирівнювання.  
135. Стаття 23. Позабюджетні кошти місцевого самоврядування   -93- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 23 виключити.  
Відхилено   Стаття 23. Позабюджетні кошти місцевого самоврядування  
136. 1. Міська, селищна рада може мати єдині позабюджетні кошти, до яких включаються:      1. Міська, селищна рада може мати позабюджетні кошти, до яких включаються:  
137. доходи від місцевих позик і місцевих лотерей, а також прибутки, одержані від проведення суботників, інших робіт на добровільних засадах;   -94- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому пункті част.1 ст.23 текст "суботників, інших" замінити текстом "громадських".  
Враховано   доходи від місцевих позик і місцевих лотерей, а також прибутки, одержані від проведення громадських робіт на добровільних засадах;  
138. добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій;      добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій;  
139. інші одержані законним шляхом позабюджетні кошти.      інші кошти, одержані в порядку, визначеному законом.  
140. 2. У межах позабюджетних коштів рада може утворювати цільові фонди.      2. У межах позабюджетних коштів рада може утворювати цільові фонди.  
141. 3. Кошти позабюджетних фондів перебувають на спеціальних рахунках в установах банків і вилученню не підлягають.      3. Кошти позабюджетних фондів перебувають на спеціальних рахунках в установах банків і вилученню не підлягають.  
142. 4. Позабюджетні кошти витрачаються в порядку, передбаченому положенням про ці кошти, що затверджується рішенням відповідної ради. Про використання позабюджетних коштів міський, селищний голова інформує відповідну раду на чергових сесіях. Не рідше одного разу на рік рада заслуховує і затверджує звіт з цього питання. На вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу ради звіт міського (селищного) голови про використання позабюджетних коштів має бути внесений на розгляд ради у запропонований депутатами, які ініціювали розгляд питання, термін.      4. Позабюджетні кошти витрачаються в порядку, передбаченому положенням про ці кошти, що затверджується рішенням відповідної ради. Про використання позабюджетних коштів міський, селищний голова інформує відповідну раду на чергових сесіях. Не рідше одного разу на рік рада заслуховує і затверджує звіт з цього питання. На вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу ради звіт міського (селищного) голови про використання позабюджетних коштів має бути внесений на розгляд ради у запропонований депутатами, які ініціювали розгляд питання, термін.  
143. Стаття 24. Сприяння держави зміцненню фінансово-матеріальної бази місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні      Стаття 24. Сприяння держави зміцненню фінансово-матеріальної бази місцевого самоврядування в Ірпінському реґіоні  
144. Забезпечуючи відповідно до статті 62 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" фінансову підтримку місцевого самоврядування, держава сприяє зміцненню фінансово-матеріальної бази місцевого самоврядування на території Ірпінського регіону, в тому числі шляхом виділення додаткових цільових коштів (субвенцій, субсидій) на зміцнення і розвиток лікувально-оздоровчої бази регіону як курортної зони, населення якої постраждало від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища у приміській зоні столиці України.   -95- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Із статті 24 виключити положення, починаючи зі слів "в тому числі шляхом".  
Відхилено   Забезпечуючи відповідно до статті 62 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" фінансову підтримку місцевого самоврядування, держава сприяє зміцненню фінансово-матеріальної бази місцевого самоврядування на території Ірпінського реґіону, в тому числі шляхом виділення додаткових цільових коштів (субвенцій, субсидій) на зміцнення і розвиток лікувально-оздоровчої бази реґіону, населення якої постраждало від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища у приміській зоні столиці України.  
    -96- Кабінет Міністрів України
Стаття 24 потребує доопрацювання, оскільки не узгоджується із статтею 18 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".  
Враховано частково    
145. Стаття 25. Особливості здійснення підприємницької діяльності в Ірпінському регіоні      Стаття 25. Особливості здійснення підприємницької діяльності в Ірпінському реґіоні  
146. 1. На території, де проводиться експеримент, можуть здійснюватись всі види підприємницької діяльності, не заборонені законом.      1. На території, де проводиться експеримент, можуть здійснюватись всі види підприємницької діяльності..  
147. 2. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території міста і селищ, здійснюється виконавчими комітетами відповідно міської і селищних рад в порядку, визначеному законом. Розмір плати за реєстрацію встановлюється міською радою у відповідності із законодавством. Кошти, одержані у вигляді сплати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спрямовуються відповідно до міського та селищних бюджетів.   -97- Кабінет Міністрів України
До частини 2 статті 25 проекту зазначити, що відповідно до статті 8 Закону України "Про підприємництво" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта, якщо інше не передбачено законом. За державну реєстрацію справляється плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України. Одержані кошти використовуються у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 року №740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" встановлено розміри плати (пункт 6). Пунктом 7 зазначеної постанови передбачено, що кошти, одержані від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності зараховуються у розмірах: 70 відсотків - до місцевих бюджетів за місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єкта підприємницької діяльності, що реєструється; 30 відсотків - до державного бюджету для покриття витрат, пов'язаних з державною реєстрацією, в тому числі веденням Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності. Разом з тим, зазначити, що відповідно до статті 3 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" органам державної влади забороняється використовувати кошти, одержані за здійснення функцій держави, що передбачають видачу дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрацій та інших дій на платній основі, в будь-який інший спосіб, крім зарахування таких коштів до Державного бюджету України.  
Враховано частково   2. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території міста і селищ, здійснюється виконавчими комітетами відповідно міської і селищних рад в порядку, визначеному законом. Розмір плати за реєстрацію встановлюється у відповідності із законодавством. Кошти, одержані у вигляді сплати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спрямовуються відповідно до міського та селищних бюджетів.  
    -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Наприкінці другого речення част.2 ст.25 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Відхилено    
148. 3. Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Ірпінського регіону через філіали чи представництва, складають окремий баланс фінансово-господарської діяльності за погодженням з територіальними органами Державної податкової адміністрації України і сплачують відповідні податки за місцем знаходження філіалів чи представництв.   -99- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 3 ст.25 текст "філіали чи представництва" замінити текстом "філії, представництва, інші відокремлені підрозділи", а текст "філіалів чи представництв" замінити текстом "філій, представництв, інших відокремлених підрозділів".  
Враховано   3. Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Ірпінського реґіону через філії, представництва, інші відокремлені підрозділи складають окремий баланс фінансово-господарської діяльності за погодженням з територіальними органами Державної податкової адміністрації України і сплачують відповідні податки за місцем знаходження філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.  
149. Розділ V      Глава 5  
150. Розв'язання спорів, що можуть виникнути в ході експерименту. Підведення підсумків експерименту      РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ В ХОДІ ЕКСПЕРИМЕНТУ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ  
151. Стаття 26. Вирішення спірних питань, що можуть виникнути під час проведення експерименту      Стаття 26. Вирішення спірних питань, що можуть виникнути під час проведення експерименту  
152. 1. Спірні питання, що стосуються повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, взаємовідносин між ними, реорганізації системи управління, реалізації права комунальної власності вирішуються у судовому порядку.   -100- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину 1 статті 26 після слів "комунальної власності" доповнити словами "які не знаходять вирішення у межах компетенції територіальних громад та їх представницьких органів".  
Відхилено   1. Спірні питання, що стосуються повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, взаємовідносин між ними, реорганізації системи управління, реалізації права комунальної власності вирішуються у судовому порядку.  
153. 2. Інші спірні питання, заяви і скарги, звернення, що стосуються проведення експерименту, розглядаються посадовими особами і органами, які беруть участь в організації і проведенні експерименту, в межах наданої їм законом компетенції або вирішуються в судовому порядку.      2. Інші спірні питання, заяви і скарги, звернення, що стосуються проведення експерименту, розглядаються посадовими особами і органами, які беруть участь в організації і проведенні експерименту, в межах наданої їм законом компетенції або вирішуються в судовому порядку.  
154. Стаття 27. Підведення підсумків експерименту      Стаття 27. Підведення підсумків експерименту  
155. 1. Не пізніш як за три місяці до закінчення строку проведення експерименту Координаційно-наглядова рада подає на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування інформацію про попередні підсумки експерименту, що включає:      1. Не пізніш як за три місяці до закінчення строку проведення експерименту Координаційно-наглядова рада подає на розгляд Комітету Верховної Ради України, до відання якого відносяться питання місцевого самоврядування, інформацію про попередні підсумки експерименту, що включає:  
156. 1) показники соціально-економічного розвитку регіону по роках проведення експерименту у порівнянні з роком, що передував експерименту;   -101- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 1 част.1 ст.27 на початку доповнити словом "річні", а текст "по роках" замінити текстом "за кожний рік".  
Враховано   1) річні показники соціально-економічного розвитку реґіону за кожний рік проведення експерименту у порівнянні з роком, що передував експерименту;  
157. 2) аналітичний огляд (з оцінкою ефективності) актів органів місцевого самоврядування Ірпінського регіону, Київської обласної ради, що приймались в ході експерименту;   -102- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
До статті 27: Пункт 2 частини першої статті 27 викласти в редакції: "2) аналітичний огляд (з оцінкою ефективності) актів органів місцевого самоврядування Ірпінського реґіону, інших органів місцевого самоврядування, що приймалися в зв'язку з експериментом;"  
Враховано   2) аналітичний огляд (з оцінкою ефективності) актів органів місцевого самоврядування Ірпінського реґіону, інших органів місцевого самоврядування, що приймались у зв'язку з експериментом;  
158. 3) перелік актів органів державної влади, які приймались у зв'язку з експериментом, а також інших нормативно-правових актів, що мали вплив на результати експерименту;      3) перелік актів органів державної влади, які приймались у зв'язку з експериментом, а також інших нормативно-правових актів, що мали вплив на результати експерименту;  
159. 4) пропозиції щодо оцінки експерименту і впровадження його результатів в практику місцевого самоврядування в Україні.   -103- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Пункт 4 частини 1 статті 27 після слова "пропозиції доповнити словами "на підставі висновків Ірпінської міської і селищних рад".  
Відхилено   4) пропозиції щодо оцінки експерименту і впровадження його результатів в практику місцевого самоврядування в Україні.  
160. 2. До інформації додається затверджений Координаційно-наглядовою радою звіт про її діяльність.      2. До інформації додається затверджений Координаційно-наглядовою радою звіт про свою діяльність.  
161. 3. Такі ж матеріали подаються до Кабінету Міністрів України.      3. Такі ж матеріали подаються до Кабінету Міністрів України.  
162. 4. Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Кабінет Міністрів України мають право запросити додаткові документи і матеріали, що стосуються проведення і результатів експерименту, як від Координаційно-наглядової ради, відповідних органів місцевого самоврядування, так і від органів виконавчої влади.      4. Комітет Верховної Ради України, до відання якого відносяться питання місцевого самоврядування, Кабінет Міністрів України мають право запросити додаткові документи і матеріали, що стосуються проведення і результатів експерименту, як від Координаційно-наглядової ради, відповідних органів місцевого самоврядування, так і від органів виконавчої влади.  
163. 5. Після закінчення експерименту Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування за участю Комітету Верховної Ради України з питань правової політики або його представників, представників Кабінету Міністрів України, Координаційно-наглядової ради експерименту, органів місцевого самоврядування Ірпінського регіону розглядає відповідне питання і вносить подання про результати експерименту та пропозиції щодо його наслідків на розгляд Верховної Ради України.      5. Після закінчення експерименту Комітет Верховної Ради України, до відання якого відносяться питання місцевого самоврядування, за участю Комітету Верховної Ради України, до відання якого відносяться питання правової політики або його представників, представників Кабінету Міністрів України, Координаційно-наглядової ради експерименту, органів місцевого самоврядування Ірпінського реґіону розглядає відповідне питання і вносить подання про результати експерименту та пропозиції щодо його наслідків на розгляд Верховної Ради України.  
164. 6. За підсумками експерименту Верховна Рада України приймає відповідне рішення.      6. За підсумками експерименту Верховна Рада України приймає відповідне рішення.  
165. Розділ VI      Глава 6  
166. Прикінцеві положення      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
167. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім окремих положень, строки введення яких в дію визначаються в цьому Законі окремо, і дії до прийняття Верховною Радою України рішення про підсумки експерименту.   -104- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 1 Прикінцевих положень після тексту "Закони окремо, і" слово "дії" замінити словом "діє". Аналогічно у пункті 4 після тексту "цим законом і".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім окремих положень, строки введення яких в дію визначаються в цьому Законі окремо, і діє до прийняття Верховною Радою України рішення про підсумки експерименту.  
168. 2. Стаття 12 вводиться в дію від дня призначення Верховною Радою України відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" чергових або позачергових місцевих виборів.      2. Стаття 12 вводиться в дію від дня призначення Верховною Радою України відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" чергових або позачергових місцевих виборів.  
169. 3. Положення статей 20-23 вводяться в дію з моменту початку формування відповідних місцевих бюджетів на наступний після набрання чинності цим Законом бюджетний рік.      3. Положення статей 20-23 вводяться в дію з моменту початку формування відповідних місцевих бюджетів на наступний після набрання чинності цим Законом бюджетний рік.  
170. 4. Кординаційно-наглядова рада експерименту утворюється постановою Верховної Ради України відповідно до цього Закону не пізніш як у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом і дії до завершення експерименту.      4. Кординаційно-наглядова рада експерименту утворюється постановою Верховної Ради України відповідно до цього Закону не пізніш як у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом і діє до завершення експерименту.  
171. 5. Кабінет Міністрів України, Київська обласна рада та Київська обласна державна адміністрація, відповідні органи місцевого самоврядування Ірпінського регіону не пізніш як у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом вирішують згідно з законодавством неврегульовані питання щодо комунальної власності територіальних громад Ірпінського регіону, об'єктів державної власності та уточнення меж міста Ірпіня, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське.   -105- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Розділ ІV "Прикінцеві положення" доповнити частиною 6 у такій редакції: "Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів про внесення змін (на термін проведення експерименту) до окремих законів України, які б сприяли забезпеченню відповідно до цього Закону реалізації мети державно-правового експерименту".  
Відхилено   5. Кабінет Міністрів України, Київська обласна рада та Київська обласна державна адміністрація, відповідні органи місцевого самоврядування Ірпінського реґіону не пізніш як у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом вирішують згідно з законом неврегульовані питання щодо комунальної власності територіальних громад Ірпінського реґіону, об'єктів державної власності та уточнення меж міста Ірпіня, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське.  
    -106- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 5 Прикінцевих положень після тексту "вирішують згідно з" слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано