Кількість абзаців - 391 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України(щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)
 
-1- Геращенко І.В.
Назву законопроекту після слів «у сфері господарської» доповнити новими словами «та службової»
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності та службової діяльності
 
3.

 
-2- Тарасюк Б.І.
Коваль В.С.
Чорноволенко О.В.
Назву законопроекту викласти в наступній редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської та службової діяльності»
 
Враховано      
4.

 
-3- Мойсик В.Р.
Назву проекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської та службової діяльності" оскільки у проекті йдеться не тільки про злочини у сфері господарської діяльності, а й про службові злочини
 
Враховано      
5. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести до законодавчих актів такі зміни:
 
   І. Внести до законодавчих актів такі зміни:
 
7. 1. У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., № 2, ст. 15):
 
-4- Шкіль А.В.
частину першу статті 6 доповнити пунктами такого змісту:
«13) внаслідок декриміналізації злочину;
14) якщо злочинами, передбаченими розділами VІІ, ХVІІ Кримінального кодексу України, не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю;
15) щодо особи, яка не є чи не може бути співучасником злочину»;
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту  1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
 
    -5- Шкіль А.В.
статтю 7 доповнити частиною такого змісту:
«Особа за вироком суду звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання за злочини, передбачені розділами VІІ, ХVІІ Кримінального кодексу України, якщо таким злочином не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю.»;
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту   
    -6- Шкіль А.В.
частину першу статті 22 після слів «обтяжують його відповідальність» доповнити словами «у тому числі і у випадках, коли підозрюваний (обвинувачений) добровільно зізнався у вчиненні злочину та визнав свою вину»;
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту   
8. 1) частину першу статті 27 викласти в такій редакції:
 
   1) частину першу статті 27 викласти в такій редакції:
 
9. "Справи про злочини, передбачені статтею 125, частиною 1 статті 126, а також справи про злочини, передбачені статтею 203-1, частиною 1 статті 206, статтями 219, 229, 231-232-2, 356 Кримінального кодексу України щодо дій, якими заподіяно шкоду правам та інтересам окремих громадян порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, якому і належить у такому разі право підтримувати обвинувачення. Зазначені справи підлягають закриттю, якщо потерпілий примириться з обвинуваченим, підсудним. Примирення може статися лише до видалення суду в нарадчу кімнату для постановлення вироку. У справах про злочини, передбачені статтею 125, частиною 1 статті 126, а також статтею 356 Кримінального кодексу України щодо дій, якими заподіяно шкоду правам та інтересам окремих громадян, дізнання і досудове слідство не провадяться";
 
-7- Бевз В.А.
в частині першій статті 27 після слів "а також справи про злочини, передбачені" слова "статтею 203-і," виключити.
 
Враховано ропозиція проекту щодо порушення кримінальної справи про злочини, передбачені статтею 203-1 КК України, не інакше як за скаргою потерпілого, якому і належить у такому разі право підтримувати обвинувачення, не може бути визнана прийнятною. Це обумовлено тим, що виявлення незаконного виробництва, експорту, імпорту, зберігання, реалізації та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, за що передбачена відповідальність у статті 203-1 КК України, здійснюється в основному не потерпілим, а правоохоронними органами. Таким чином, вказане доповнення частини першої статті 27 КПК України суттєво ускладнює можливість застосування вказаної кримінально-правової норми, а отже, на нашу думку, підлягає виключенню із законопроекту.  "Справи про злочини, передбачені статтею 125, частиною 1 статті 126, а також справи про злочини, передбачені частиною 1 статті 206, статтями 219, 229, 231-232-2, 356 Кримінального кодексу України щодо дій, якими заподіяно шкоду правам та інтересам окремих громадян порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, якому і належить у такому разі право підтримувати обвинувачення. Зазначені справи підлягають закриттю, якщо потерпілий примириться з обвинуваченим, підсудним. Примирення може статися лише до видалення суду в нарадчу кімнату для постановлення вироку. У справах про злочини, передбачені статтею 125, частиною 1 статті 126, а також статтею 356 Кримінального кодексу України щодо дій, якими заподіяно шкоду правам та інтересам окремих громадян, дізнання і досудове слідство не провадяться";
 
    -8- Толстенко В.Л.
Щодо внесення змін до статті 27 КПК:
Пропозицію проекту щодо порушення кримінальної справи про злочини, передбачені статтею 203-1 КК України, не інакше як за скаргою потерпілого, якому і належить у такому разі право підтримувати обвинувачення, слід відхилити.
 
Враховано    
    -9- Кармазін Ю.А.
У статті 27:
1) в частині першій виключити слова «статтею 203-1», цифру «219».
 
Враховано частково    
    -10- Яценко А.В.
У пункті 1 (зміни до Кримінально-процесуального кодексу України):
у підпунктах 1), 2) (зміни до статей 27, 27-2 Кримінально-процесуального кодексу України) цифри «219» виключити;
 
Відхилено    
10. 2) текст статті 27-2 викласти в такій редакції:
 
   2) текст статті 27-2 викласти в такій редакції:
 
11. "Якщо діянням, передбаченим статтею 203-1, частиною 1 статті 206, статтями 219, 229, 231-232-2, 356, 364-1, 365-1 або 365-2 Кримінального кодексу України, завдано шкоди виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, порушення кримінальної справи здійснюється за заявою власника (співвласника) цієї юридичної особи чи за його згодою. В інших випадках притягнення до кримінальної відповідальності винної особи здійснюється на загальних підставах";
 
-11- Кармазін Ю.А.
У статті 27-2:
1) в частині першій виключити слова «статтею 203-1», цифру «219».
 
Враховано частково   "Якщо діянням, передбаченим частиною 1 статті 206, статтями 219, 229, 231-232-2, 356, 364-1, 365-1 або 365-2 Кримінального кодексу України, завдано шкоди виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, порушення кримінальної справи здійснюється за заявою власника (співвласника) цієї юридичної особи чи за його згодою. В інших випадках притягнення до кримінальної відповідальності винної особи здійснюється на загальних підставах";
 
    -12- Бевз В.А.
в статті 27 після слів "Якщо діянням, передбаченим" слова "статтею 203-і" виключити.
 
Враховано , обґрунтування як до пропозиції № 7 на стор.2.   
    -13- Пінчук А.П.
текст статті 27-2 після слів «здійснюється за заявою власника (співвласника)» доповнити словом «керівника».
 
Відхилено    
    -14- Шкіль А.В.
статтю 65 доповнити частинами такого змісту:
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах отриманих незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини підозрюваного, обвинуваченого тлумачаться на їх користь.
Докази, отримані з порушенням вимог цього Кодексу, є недопустимими. Недопустимі докази не мають юридичної сили і не можуть бути покладені в основу обвинувачення, а також використовуватися для доказування будь-яких з обставин, передбачених статтею 64 цього Кодексу
Не можуть бути доказами матеріали оперативно-розшукової, контррозвідувальної справи, що була заведена незаконно. Законність заведення оперативно-розшукової, контррозвідувальної справи може бути у будь-який час перевірена прокурором, який має право скасувати постанову про її заведення в порядку нагляду за додержанням законів.
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту   
    -15- Шкіль А.В.
частину другу статті 73 викласти в такій редакції:
«Показання підозрюваного, в тому числі й такі, в яких він визнає себе винним, підлягають перевірці. Визнання підозрюваним своєї вини долучається до обвинувачення лише при підтвердженні цього визнання сукупністю доказів, що є в справі. Підозрюваний в будь-який момент може відкликати визнання своєї вини шляхом подачі ним або його захисником відповідної заяви слідчому, прокурору, судді або суду. Подача заяви про відкликання визнання обвинувачення є підставою для проведення повторного допиту підозрюваного»;
частину другу статті 74 викласти в такій редакції:
«Показання обвинуваченого, в тому числі й такі, в яких він визнає себе винним, підлягають перевірці. Визнання обвинуваченим своєї вини можу бути долучено до обвинувачення лише при підтвердженні цього визнання сукупністю доказів, що є в справі. Обвинувачений в будь-який момент може відкликати визнання своєї вини шляхом подачі відповідної заяви слідчому, прокурору, судді або суду. Подача заяви про відкликання визнання обвинувачення є підставою для проведення повторного допиту обвинуваченого»;
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регласменту   
12. 3) статтю 106 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   3) статтю 106 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
13. "Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виключно у випадку, якщо підозрюваний не виконав обов'язки, пов'язані із застосуванням до нього запобіжного заходу, у тому числі обов'язки, передбачені статтею 149-1 цього Кодексу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує".
 
-16- Фельдман О.Б.
Савченко І.В.
у абзаці другому підпункту 3) (зміни до статті 106 КПК України) слова «в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» виключити, слова «підозрюваний не виконав обов’язки, пов’язані із застосуванням до нього запобіжного заходу, у тому числі» замінити словами «таким злочином заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю, або якщо підозрюваний не виконав»
 
Відхилено   "Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виключно у випадку, якщо підозрюваний не виконав обов'язки, пов'язані із застосуванням до нього запобіжного заходу, у тому числі обов'язки, передбачені статтею 149-1 цього Кодексу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує".
 
14. У зв'язку з цим частини третю - одинадцяту вважати відповідно частинами четвертою - дванадцятою;
 
-17- Шишкіна Е.В.
У частині восьмій статті 106 КПК
України у третьому реченні після слів «вона розглядається суддею протягом»
слова «трьох діб» замінити слова «однієї доби» та у четвертому реченні після слів «скарга на затримання розглядається суддею протягом» слова «п'яти діб» замінити словами «трьох діб».
 
Відхилено , частина 8 статті 106 КПК не була предметом розгляду в першому читанні, врахування поправки призведе до порушення вимог статті 116 Регламенту.  У зв'язку з цим частини третю - одинадцяту вважати відповідно частинами четвертою - дванадцятою;
 
15. 4) у частині першій статті 111 слова "зазначені у частині" замінити словами "зазначені в останньому реченні частини";
 
   4) у частині першій статті 111 слова "зазначені у частині" замінити словами "зазначені в останньому реченні частини";
 
16. 5) у статті 112:
 
   5) у статті 112:
 
17. у частинах першій та другій цифри "234, 235" виключити;
 
-18- Швець В.Д.
Пункт 5 статті 1 Розділу І законопроекту після слів ««у частинах першій та другій цифри «234, 235» виключити» доповнити словами та цифрами «у частинах першій, третій та п’ятій цифри «365» замінити цифрами 365-3».
 
Враховано   у частинах першій та другій цифри "234, 235" виключити;
у частинах першій, третій та п’ятій цифри «365» замінити цифрами 365-3».
 
    -19- Фельдман О.Б.
підпункт 5) (зміни до статті 112 КПК України) доповнити абзацами такого змісту:
у частині другій слова та цифри «частиною 2 статті 205», «219» виключити;
у частині четвертій:
перше речення після цифр «204» доповнити цифрами «205», цифри «219» виключити;
у другому реченні цифри «205» виключити;
у частині п’ятій слова та цифри «частиною другою статті 205» виключити;
 
Відхилено    
    -20- Бевз В.А.
З частини першої статті 112 статтю 235 не виключати.
 
Відхилено    
18. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
19. слова та цифри "частиною 2 статті 203, статтями", "207", "214, 215, 217", "220, 221", "223", "частиною 2 статті 225, частиною 2 статті 226, статтями", "228" виключити;
 
-21- Шкіль А.В.
доповнити статтю 112 абзацами такого змісту:
«у частині першій цифри «364» «364-1», «365-2», «366» виключити;
у частині другій слова та цифри «частиною 2 статті «205», «357, 358» виключити;
у частині третій цифри «364, 366,» виключити;
у другому реченні частини четвертої цифри «205», «358» виключити;
у частині п’ятій:
у першому реченні слова та цифри «частиною другою статті 205» виключити;
у реченні другому цифри «364,364-1 365-2, 366,» виключити;
частину сьому виключити;
 
Відхилено   слова та цифри "частиною 2 статті 203, статтями", "207", "214, 215, 217", "220, 221", "223", "частиною 2 статті 225, частиною 2 статті 226, статтями", "228" виключити;
 
    -22- Бевз В.А.
з частини другої статті 112 посилання на частину другу статті 203, статтю 228 не виключати, а після цифри "233," доповнити цифрою "235,".
 
Відхилено    
20. слово та цифри "статтею 204" замінити цифрами "204";
 
-23- Савченко І.В.
підпункт 5) (зміни до статті 112 КПК України) доповнити абзацами такого змісту:
у частині другій слова та цифри «частиною 2 статті 205», «219» виключити;
у частині четвертій:
перше речення після цифр «204» доповнити цифрами «205», цифри «219» виключити;
у другому реченні цифри «205» виключити;
у частині п’ятій слова та цифри «частиною другою статті 205» виключити;
 
Відхилено   слово та цифри "статтею 204" замінити цифрами "204";
 
21. у частині четвертій цифри "207, 208", "218", "203", "215", "220", "221" виключити;
 
-24- Яценко А.В.
підпункт 5) (зміни до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України) доповнити абзацами такого змісту:
«у частинах другій, четвертій цифри «219» виключити»;
 
Відхилено   у частині четвертій цифри "207, 208", "218", "203", "215", "220", "221" виключити;
 
    -25- Бевз В.А.
у частині четвертій статті 112:
а) після слова та цифри " статтями 204," доповнити цифрою «208»
б) після слова та цифри " статтями 216," доповнити цифрою "218,".
в) після слів та цифр " передбачені статтями 192, 200, 201," доповнити
цифрою "203".
 
Відхилено    
22. у частині п'ятій слова та цифри "статтями 191, 202" замінити словом та цифрами "статтею 191";
 
-26- Тарасюк Б.І.
Коваль В.С.
Чорноволенко О.В.
Підпункт 5) пункту 1 розділу І законопроекту доповнити абзацом третім такого змісту:
«у частинах першій, третій та п’ятій цифри «365» вилучити».
Абзаци третій – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим.
 
Враховано   у частині п'ятій слова та цифри "статтями 191, 202" замінити словом та цифрами "статтею 191";
 
    -27- Шкіль А.В.
у назві та тексті статті 144 слова «а також особам, які визнані обмежено осудними» виключити;
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту   
23. 6) доповнити статтею 149-1 такого змісту:
 
   6) доповнити статтею 149-1 такого змісту:
 
24. "Стаття 149-1. Обов'язки, що можуть бути покладені на особу при обранні запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою
 
   "Стаття 149-1. Обов'язки, що можуть бути покладені на особу при обранні запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою
 
25. При обранні запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, орган дізнання, слідчий, прокурор, суддя, суд має право покласти на підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого один або декілька таких обов'язків:
 
-28- Толстенко В.Л.
Щодо змін, запропонованих до статті 149-1:
У пропонованій законопроектом статті 149-1 КПК України визначаються загальні обов’язки, що мають бути покладені на особу при обранні щодо неї запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою. Втім, пункти 1 і 2 цієї статті певним чином дублюються в статтях 151 "Підписка про невиїзд", 152 "Особиста порука" КПК України, а пункт 3 – у статті 148 "Мета і підстави застосовування запобіжних заходів" цього Кодексу.
З огляду на зазначене, запропоновану редакцію статті 149-1 КПК необхідно привести у відповідність з вказаними статтями чинного КПК України.
 
Відхилено , не запропоновано нової конкретної редакції  При обранні запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, орган дізнання, слідчий, прокурор, суддя, суд має право покласти на підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого один або декілька таких обов'язків:
 
26. 1) з'являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;
 
   1) з'являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;
 
27. 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу посадової особи або органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа;
 
-29- Кармазін Ю.А.
У статті 149-1:
1) в частині першій пункт 2 виключити, а саме:
«2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу посадової особи або органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа;».
 
Відхилено   2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого або органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа;
 
    -30- Олійник В.М.
У пункті 6 частини 1 розділу І законопроекту (зміни до Кримінально-процесуального кодексу України) пункт 2 частини першої статті 149-1 викласти в наступній редакції:
"2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого або органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа;"
 
Враховано    
28. 3) повідомляти службову особу або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
 
-31- Кармазін Ю.А.
пункт 3 частини першої після слів «та/або місця роботи» доповнити словами «протягом двох діб з моменту таких змін».
 
Враховано   3) повідомляти службову особу або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи протягом двох діб з моменту таких змін;
 
29. 4) утримуватися від спілкування із визначеною особою або спілкуватися з нею з дотриманням визначених умов;
 
   4) утримуватися від спілкування із визначеною особою або спілкуватися з нею з дотриманням визначених умов;
 
30. 5) не відвідувати визначені місця;
 
   5) не відвідувати визначені місця;
 
31. 6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, які повертаються негайно після скасування відповідного запобіжного заходу або покладеного обов'язку";
 
-32- Кармазін Ю.А.
У статті 149-1:
доповнити новою частиною другою наступного змісту:
«Покладення органом дізнання або слідчим на підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого одного або декількох обов'язків, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється з санкції прокурора чи його заступника».
 
Відхилено   6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, які повертаються негайно після скасування відповідного запобіжного заходу або покладеного обов'язку;
Обов'язки визначаються з урахуванням віку особи, стану її здоров'я, сімейного і матеріального стану, виду діяльності, місця проживання та інших обставин, що її характеризують";
 
    -33- Олійник В.М.
У пункті 6 частини 1 розділу І законопроекту (зміни до Кримінально-процесуального кодексу України) статтю 149-1 доповнити частиною другою наступного змісту:
"Обов'язки визначаються з урахуванням віку особи, стану її здоров'я, сімейного і матеріального стану, виду діяльності, місця проживання та інших обставин, що її характеризують."
 
Враховано    
32. 7) статті 154-1, 165 викласти відповідно у такій редакції:
 
   7) статті 154-1 та165 викласти в такій редакції:
 
33. "Стаття 154-1. Застава
 
   "Стаття 154-1. Застава
 
34. Застава полягає у внесенні коштів у національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок, визначений у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, її явки за викликом до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а також виконання інших покладених на неї обов'язків, передбачених статтею 149-1 цього Кодексу, з умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків.
 
-34- Воропаєв Ю.М.
Олійник В.М.
в пункті 7 частини 1 розділу І законопроекту в частині ст. 154-1 КПК України:
а) абзац 1 ст. 154-1 КПК України слова "досудового слідства" замінити словом "слідчого".
 
Враховано   Застава полягає у внесенні коштів у національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок, визначений у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, її явки за викликом до органу дізнання, слідчого, прокурора або суду, а також виконання інших покладених на неї обов'язків, передбачених статтею 149-1 цього Кодексу, з умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків.
 
35. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, так і іншою фізичною чи юридичною особою (за винятком юридичних осіб державної або комунальної власності, або тих, що фінансуються з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі яких є частка державної, комунальної власності або яка належить державному, комунальному суб'єкту господарювання).
 
-35- Бевз В.А.
статтю 154-1. Застава викласти є наступній редакції:
Застава полягає у внесенні коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, її явки за викликом до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а також виконання інших покладених на неї обов'язків, передбачених статтею 149 -і цього Кодексу, з умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків.
Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, так і іншою фізичною чи юридичною особою (за винятком юридичних осіб державної або комунальної власності, або тих, що фінансуються з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі яких є частка державної, комунальної власності або яка належить державному, комунальному суб'єкту господарювання).
Застава запроваджується щодо осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
Розмір застави визначається суддею, судом з урахуванням обставин справи, майнового стану та інших даних про підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
Не пізніше 10 робочих днів з дня обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді застави вона зобов'язана внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою коштів на відповідний рахунок та надати документ, що це підтверджує, посадовій особі або органу, в провадженні яких знаходиться кримінальна справа. Невчинення зазначених дій у встановлений строк є підставою для розгляду питання про обрання у відношенні особи іншого запобіжного заходу в порядку, встановленому цим Кодексом. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, обвинувачений, підсудний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, невиконання яких тягне за собою наслідки, передбачені в разі невиконання ним обов'язків, пов'язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
При внесенні застави підозрюваному, обвинуваченому, підсудному роз'яснюються його обов'язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого злочину підозрюється чи обвинувачується особа, щодо якої застосовується запобіжний захід, і що в разі невиконання нею своїх обов'язків застава буде звернена в доход держави.
Заставодавець може відмовитись від узятих на себе зобов'язань до виникнення підстав для звернення застави в доход держави. У цьому випадку заставодавець повідомляє орган дізнання, досудового слідства, прокурора або суд, котрі приймають рішення щодо підозрюваного, обвинуваченого, підсудного згідно з чинним законодавством. Застава повертається лише після обрання нового запобіжного заходу.
Якщо підозрюваний, обвинувачений, підсудний, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до органу дізнання, досудового слідства чи суду без поважних причин або не повідомив про причини своєї неявки, або порушив інші покладені на нього обов'язки, передбачені статтею 149-і цього Кодексу, застава звертається в доход держави.
Питання про звернення застави в доход держави вирішується під час дізнання, досудового слідства в судовому засіданні суддею за клопотанням органу дізнання або слідчого, погодженим із прокурором, або прокурора, а після надходження справи до суду - судом у судовому засіданні при розгляді справи або в іншому судовому засіданні за клопотанням прокурора або за ініціативою судді, суду. В судове засідання викликається заставодавець для дачі пояснень. Неявка без поважних причин заставодавця в судове засідання не перешкоджає розгляду питання про звернення застави в доход держави. За результатами розгляду питання про звернення застави в доход держави суддя виносить постанову, а суд - ухвалу. На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюваним, обвинуваченим, заставодавцем протягом трьох діб із дня її винесення може бути подано апеляцію.
У випадку звернення застави в доход держави під час досудового слідства орган дізнання, слідчий у встановленому цим Кодексом порядку вирішує питання про застосування або ініціювання застосування стосовно підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу. У випадку звернення застави в доход держави під час судового провадження суд обирає підсудному запобіжний захід у вигляді застави у більшому розмірі або інший запобіжний захід.
Питання про повернення застави заставодавцю вирішується під час досудового слідства в судовому засіданні суддею за клопотанням заставодавця, а після надходження справи до суду - судом у судовому засіданні при розгляді справи або в іншому судовому засіданні. Застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень";
 
Враховано частково   Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, так і іншою фізичною чи юридичною особою (за винятком юридичних осіб державної або комунальної власності, або тих, що фінансуються з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі яких є частка державної, комунальної власності або яка належить державному, комунальному суб'єкту господарювання).
 
    -36- Королевська Н.Ю.
Статтю 154-1 (підпункт 7) після частини другої доповнити частиною такого змісту:
"Забороняється внесення застави фізичними чи юридичними особами, які не є резидентами України".
 
Відхилено    
36. Розмір застави визначається суддею, судом з урахуванням обставин справи, майнового стану та інших даних про підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
 
   Розмір застави визначається суддею, судом з урахуванням обставин справи, майнового стану та інших даних про підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
 
37. Розмір застави визначається у таких межах:
 
   Розмір застави визначається у таких межах:
 
38. 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, -від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, -від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
39. 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, -від тисячі до чотирьох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, -від тисячі до чотирьох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
40. 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, -від чотирьох тисяч п'ятисот до сімнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, -від чотирьох тисяч п'ятисот до сімнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
41. У виключних випадках, якщо суддя, суд установить, що застава у визначених у пункті 3 частини четвертої цієї статті межах не забезпечить виконання зобов'язань особою, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, застава може бути застосована у розмірі, який перевищує сімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У всіх випадках розмір застави не може бути меншим від розміру цивільного позову, розміру майнової шкоди, завданої злочином, або розміру отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, обґрунтованих достатніми доказами.
 
-37- Кармазін Ю.А.
У статті 154-1:
Перше речення частини 5 виключити, а саме «У виключних випадках, якщо суддя, суд установить, що застава у визначених у пункті 3 частини четвертої цієї статті межах не забезпечить виконання зобов'язань особою, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, застава може бути застосована у розмірі, який перевищує сімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено   У виключних випадках, якщо суддя, суд установить, що застава у визначених у пункті 3 частини четвертої цієї статті межах не забезпечить виконання зобов'язань особою, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, застава може бути застосована у розмірі, який перевищує сімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У всіх випадках розмір застави не може бути меншим від розміру цивільного позову, розміру майнової шкоди, завданої злочином, або розміру отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, обґрунтованих достатніми доказами. Суддя, суд, встановивши, що особа підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину у співучасті і її роль у його вчиненні є незначною, може визначити щодо неї розмір застави згідно вимог частини четвертої цієї статті без врахування розміру цивільного позову, розміру майнової шкоди, завданої злочином, або розміру отриманого внаслідок вчинення злочину доходу.
 
    -38- Олійник В.М.
У пункті 7 частини 1 розділу І законопроекту (зміни до Кримінально-процесуального кодексу України) частину п’яту статті 154-1 доповнити реченням наступного змісту:
"Суддя, суд, встановивши, що особа підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину у співучасті і її роль у його вчиненні є незначною, може визначити щодо неї розмір застави згідно вимог частини четвертої цієї статті без врахування розміру цивільного позову, розміру майнової шкоди, завданої злочином, або розміру отриманого внаслідок вчинення злочину доходу."
 
Враховано    
42. Не пізніше п'яти днів з дня обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді застави вона зобов'язана внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою коштів на відповідний рахунок та надати документ, що це підтверджує, посадовій особі або органу, в провадженні яких знаходиться кримінальна справа. Невчинення зазначених дій у встановлений строк є підставою для розгляду питання про обрання у відношенні особи іншого запобіжного заходу в порядку, встановленому цим Кодексом. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, обвинувачений, підсудний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, невиконання яких тягне за собою наслідки, передбачені в разі невиконання ним обов'язків, пов'язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
 
   Не пізніше п'яти днів з дня обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді застави вона зобов'язана внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою коштів на відповідний рахунок та надати документ, що це підтверджує, посадовій особі або органу, в провадженні яких знаходиться кримінальна справа. Невчинення зазначених дій у встановлений строк є підставою для розгляду питання про обрання у відношенні особи іншого запобіжного заходу в порядку, встановленому цим Кодексом. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, обвинувачений, підсудний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, невиконання яких тягне за собою наслідки, передбачені в разі невиконання ним обов'язків, пов'язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
 
43. При внесенні застави підозрюваному, обвинуваченому, підсудному роз'яснюються його обов'язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого злочину підозрюється чи обвинувачується особа, щодо якої застосовується запобіжний захід, і що в разі невиконання нею своїх обов'язків застава буде звернена в доход держави.
 
   При внесенні застави підозрюваному, обвинуваченому, підсудному роз'яснюються його обов'язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого злочину підозрюється чи обвинувачується особа, щодо якої застосовується запобіжний захід, і що в разі невиконання нею своїх обов'язків застава буде звернена в доход держави.
 
44. Заставодавець може відмовитись від узятих на себе зобов'язань до виникнення підстав для звернення застави в доход держави. У цьому випадку він забезпечує явку підозрюваного, обвинуваченого, підсудного до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду для заміни йому запобіжного заходу на інший. Застава повертається лише після обрання нового запобіжного заходу.
 
-39- Джоджик Я.І.
У частині 8 статті 154-1 третє речення викласти в такій редакції:
"Застава повертається лише після обрання нового запобіжного заходу, але не пізніше трьохденного строку з моменту явки підозрюваного, обвинуваченого, підсудного до органу розслідування чи суду для заміни йому запобіжного заходу на інший.
 
Відхилено   Заставодавець може відмовитись від узятих на себе зобов'язань до виникнення підстав для звернення застави в доход держави. У цьому випадку він забезпечує явку підозрюваного, обвинуваченого, підсудного до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду для заміни йому запобіжного заходу на інший. Застава повертається лише після обрання нового запобіжного заходу.
 
45. Якщо підозрюваний, обвинувачений, підсудний, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до органу дізнання, досудового слідства чи суду без поважних причин або не повідомив про причини своєї неявки, або порушив інші покладені на нього обов'язки, передбачені статтею 149-1 цього Кодексу, застава звертається в доход держави.
 
   Якщо підозрюваний, обвинувачений, підсудний, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до органу дізнання, досудового слідства чи суду без поважних причин або не повідомив про причини своєї неявки, або порушив інші покладені на нього обов'язки, передбачені статтею 149-1 цього Кодексу, застава звертається в доход держави.
 
46. Питання про звернення застави в доход держави вирішується під час дізнання, досудового слідства в судовому засіданні суддею за клопотанням органу дізнання або слідчого, погодженим із прокурором, або прокурора, а після надходження справи до суду - судом у судовому засіданні при розгляді справи або в іншому судовому засіданні за клопотанням прокурора або за ініціативою судді, суду. В судове засідання викликається заставодавець для дачі пояснень. Неявка без поважних причин заставодавця в судове засідання не перешкоджає розгляду питання про звернення застави в доход держави. За результатами розгляду питання про звернення застави в доход держави суддя виносить постанову, а суд - ухвалу. На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюваним, обвинуваченим, заставодавцем протягом трьох діб із дня її винесення може бути подано апеляцію.
 
   Питання про звернення застави в доход держави вирішується під час дізнання, досудового слідства в судовому засіданні суддею за клопотанням органу дізнання або слідчого, погодженим із прокурором, або прокурора, а після надходження справи до суду - судом у судовому засіданні при розгляді справи або в іншому судовому засіданні за клопотанням прокурора або за ініціативою судді, суду. В судове засідання викликається заставодавець для дачі пояснень. Неявка без поважних причин заставодавця в судове засідання не перешкоджає розгляду питання про звернення застави в доход держави. За результатами розгляду питання про звернення застави в доход держави суддя виносить постанову, а суд - ухвалу. На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюваним, обвинуваченим, заставодавцем протягом трьох діб із дня її винесення може бути подано апеляцію.
 
47. У випадку звернення застави в доход держави під час досудового слідства орган дізнання, слідчий у встановленому цим Кодексом порядку вирішує питання про застосування або ініціювання застосування стосовно підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу. У випадку звернення застави в доход держави під час судового провадження суд обирає підсудному запобіжний захід у вигляді застави у більшому розмірі або інший запобіжний захід.
 
   У випадку звернення застави в доход держави під час досудового слідства орган дізнання, слідчий у встановленому цим Кодексом порядку вирішує питання про застосування або ініціювання застосування стосовно підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу. У випадку звернення застави в доход держави під час судового провадження суд обирає підсудному запобіжний захід у вигляді застави у більшому розмірі або інший запобіжний захід.
 
48. Питання про повернення застави заставодавцю вирішується під час досудового слідства в судовому засіданні суддею за клопотанням заставодавця, а після надходження справи до суду - судом у судовому засіданні при розгляді справи або в іншому судовому засіданні. Застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень";
 
-40- Воропаєв Ю.М.
Олійник В.М.
У пункті 7 частини 1 розділу І законопроекту (зміни до Кримінально-процесуального кодексу України) частину 12 статті 154-1 слова "під час досудового слідства" замінити словами "під час дізнання або досудового слідства".
 
Враховано   Питання про повернення застави заставодавцю вирішується під час дізнання, досудового слідства, в судовому засіданні суддею за клопотанням заставодавця, а після надходження справи до суду - судом у судовому засіданні при розгляді справи або в іншому судовому засіданні. Застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень";
 
49. "Стаття 165. Загальні положення щодо порядку застосування, скасування і зміни запобіжного заходу
 
   "Стаття 165. Загальні положення щодо порядку застосування, скасування і зміни запобіжного заходу
 
50. Запобіжні заходи у вигляді застави, взяття під варту застосовуються лише за вмотивованою постановою судді чи ухвалою суду. Інші запобіжні заходи застосовуються за постановою органу дізнання, слідчого, прокурора, судді або за ухвалою суду. Обов'язки, передбачені статтею 149-1 цього Кодексу та покладені на особу суддею, судом, можуть бути змінені чи скасовані лише постановою судді або ухвалою суду.
 
-41- Воропаєв Ю.М.
пункті 7 частини 1 розділу І законопроекту в частині ст. 165 КПК України:
а) абзац 1 ст. 165 КПК України викласти в наступній редакції:
«Запобіжні заходи у вигляді застави, взяття під варту застосовуються лише за вмотивованою постановою судді чи ухвалою суду. Інші запобіжні заходи застосовуються за постановою органу дізнання, слідчого, прокурора, судді або за ухвалою суду. Обов'язки, передбачені статтею 149-і цього Кодексу та покладені на особу судом, можуть бути змінені чи скасовані лише постановою судді або ухвалою суду.»
б)в останньому абзаці ст. 165 КПК України фразу «у виді» замінити на фразу «у вигляді»;
 
Враховано   Запобіжні заходи у вигляді застави, взяття під варту застосовуються лише за вмотивованою постановою судді чи ухвалою суду. Інші запобіжні заходи застосовуються за постановою органу дізнання, слідчого, прокурора, судді або за ухвалою суду. Обов'язки, передбачені статтею 149-1 цього Кодексу та покладені на особу судом, можуть бути змінені чи скасовані лише постановою судді або ухвалою суду.
 
51. Заміна одного запобіжного заходу іншим або його скасування, зміна або скасування обов'язків, передбачених статтею 149-1 цього Кодексу та покладених на особу, здійснюється органом дізнання, слідчим, прокурором, суддею чи судом з додержанням вимог, передбачених частиною першою цієї статті.
 
   Заміна одного запобіжного заходу іншим або його скасування, зміна або скасування обов'язків, передбачених статтею 149-1 цього Кодексу та покладених на особу, здійснюється органом дізнання, слідчим, прокурором, суддею чи судом з додержанням вимог, передбачених частиною першою цієї статті.
 
52. У разі закриття справи, закінчення строку тримання під вартою, якщо цей строк не продовжено в установленому законом порядку, та в інших випадках звільнення особи з-під варти на стадії досудового слідства здійснюється на підставі постанови органу дізнання чи слідчого, які проводять досудове слідство у справі, або прокурора, про що вони негайно повідомляють суд, який обрав цей запобіжний захід. Звільнення з-під варти у кримінальних справах, що знаходяться в судовому провадженні, здійснюється лише за рішенням судді або суду.
 
-42- Одарченко Ю.В.
частину 3 нової редакції статті 165 Кримінально-процесуального кодексу України, викладеної у пункті 7 частини 1 Розділу 1 викласти у такій редакції:
«3. У разі закриття справи та в інших, передбачених законом випадках, звільнення особи з-під варти на стадії досудового слідства здійснюється на підставі постанови органу дізнання чи слідчого, які проводять досудове слідство у справі, або прокурора, про що вони негайно повідомляють суд, який обрав цей запобіжний захід. Звільнення з-під варти у кримінальних справах, що знаходяться в судовому провадженні, здійснюється лише за рішенням судді або суду. У разі закінчення строку тримання під вартою, якщо цей строк не продовжено в установленому законом порядку, особа підлягає негайному звільненню з під варти, при що повідомляється прокурор та слідчий, що веде відповідну справу».
 
Враховано частково   У разі закриття справи, закінчення строку тримання під вартою, якщо цей строк не продовжено в установленому законом порядку, та в інших випадках звільнення особи з-під варти на стадії досудового слідства здійснюється на підставі постанови органу дізнання чи слідчого, які проводять досудове слідство у справі, або прокурора, про що вони негайно повідомляють суд, який обрав цей запобіжний захід. Звільнення з-під варти у кримінальних справах, що знаходяться в судовому провадженні, здійснюється лише за рішенням судді або суду.
 
53. Обов'язки, передбачені статтею 149-1 цього Кодексу та покладені на особу при застосуванні запобіжного заходу, скасовуються або змінюються, коли в них відпаде необхідність або коли виникне необхідність в їх зміні. Запобіжний захід скасовується або змінюється, коли відпаде необхідність у запобіжному заході або в раніше застосованому запобіжному заході.
 
   Обов'язки, передбачені статтею 149-1 цього Кодексу та покладені на особу при застосуванні запобіжного заходу, скасовуються або змінюються, коли в них відпаде необхідність або коли виникне необхідність в їх зміні. Запобіжний захід скасовується або змінюється, коли відпаде необхідність у запобіжному заході або в раніше застосованому запобіжному заході.
 
54. Запобіжний захід, крім застави або взяття особи під варту, обраний прокурором, може бути скасовано або змінено слідчим або органом дізнання лише за згодою прокурора.
 
   Запобіжний захід, крім застави або взяття особи під варту, обраний прокурором, може бути скасовано або змінено слідчим або органом дізнання лише за згодою прокурора.
 
55. У справах про злочини, за які передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або взяття під варту у випадках та в порядку, передбачених цією главою";
 
-43- Фельдман О.Б.
Савченко І.В.
у абзаці двадцять четвертому підпункту 7) (зміни до статті 165 КПК України) слова «понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами «якщо такими злочинами не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю», слова «або взяття під варту у випадках та в порядку, передбачених цієї главою» виключити;
 
Відхилено   У справах про злочини, за які передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або взяття під варту у випадках та в порядку, передбачених цією главою";
 
56. 8) у статті 155:
 
   8) у статті 155:
 
57. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
58. "Взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано:
 
   "Взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано:
 
59. 1) у справах про злочини, за які законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - виключно у випадках, якщо підозрюваний, обвинувачений, підсудний не виконав обов'язки, пов'язані із раніше застосованим до нього запобіжним заходом, у тому числі обов'язки, передбачені статтею 149-1 цього Кодексу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує;
 
-44- Воропаєв Ю.М.
в пункті 8 частини 1 розділу І законопроекту фразу «у виді» замінити на фразу «у вигляді»;
 
Враховано   1) у справах про злочини, за які законом передбачено основне покарання у вигляді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - виключно у випадках, якщо підозрюваний, обвинувачений, підсудний не виконав обов'язки, пов'язані із раніше застосованим до нього запобіжним заходом, у тому числі обов'язки, передбачені статтею 149-1 цього Кодексу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує;
 
    -45- Фельдман О.Б.
Савченко І.В.
у абзаці четвертому підпункту 8) (зміни до статті 155 КПК України) слова «в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» виключити, слова «підозрюваний, обвинувачений, підсудний не виконав обов’язки, пов’язані із раніше застосованим до нього запобіжним заходом, у тому числі» замінити словами «такими злочинами заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю, або якщо підозрюваний, обвинувачений, підсудний не виконав»;
 
Відхилено    
    -46- Кармазін Ю.А.
У статті 155: Пункт 1 частини 1 виключити, а саме:
«1) у справах про злочини, за які законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – виключно у випадках, якщо підозрюваний, обвинувачений, підсудний не виконав обов'язки, пов'язані із раніше застосованим до нього запобіжним заходом, у тому числі обов'язки, передбачені статтею 149-1 цього Кодексу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує;».
У зв’язку з цим п.п. 2,3 вважати п.п. 1, 2 відповідно.
 
Враховано частково не зрозуміло для чого п.п. 2,3 вважати п.п. 1, 2.   
60. 2) у справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше трьох років - виключно у випадках, коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний, перебуваючи на волі, переховувався від органів дізнання, досудового слідства чи суду, перешкоджав установленню істини у справі, продовжив злочинну діяльність або не виконав обов'язки, пов'язані із раніше застосованим до нього запобіжним заходом, у тому числі обов'язки, передбачені статтею 149-1 цього Кодексу;
 
   2) у справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше трьох років - виключно у випадках, коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний, перебуваючи на волі, переховувався від органів дізнання, досудового слідства чи суду, перешкоджав установленню істини у справі, продовжив злочинну діяльність або не виконав обов'язки, пов'язані із раніше застосованим до нього запобіжним заходом, у тому числі обов'язки, передбачені статтею 149-1 цього Кодексу;
 
61. 3) у справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки";
 
   3) у справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки";
 
62. доповнити статтю після частини першої новою частиною другою такого змісту:
 
   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
63. "Запобіжний захід у вигляді взяття під варту не може бути застосовано до раніше несудимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років, за винятком випадків, коли ця особа, перебуваючи на волі, переховувалася від органів дізнання, досудового слідства чи суду, перешкоджала встановленню істини у справі або продовжила злочинну діяльність";
 
-47- Шишкіна Е.В.
У частині другій статті 155 Кримінально-процесуального кодексу
України після слів «раніше несудимої особи» доповнити словами «жінки, яка перебуває в стані вагітності або має дитину віком до трьох років».
 
Відхилено , редакція запропонована автором проекту охоплює цю пропозицію  "Запобіжний захід у вигляді взяття під варту не може бути застосовано до раніше несудимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років, за винятком випадків, коли ця особа, перебуваючи на волі, переховувалася від органів дізнання, досудового слідства чи суду, перешкоджала встановленню істини у справі або продовжила злочинну діяльність".
У зв’язку з цим частини другу – сьому вважати відповідно частинами третьою – восьмою;
 
    -48- Джоджик Я.І.
У статті 155 після частини 2 додати абзац наступного змісту:
"При вирішенні питання про взяття під варту, суд повинен відповісти на питання чи можливо уникнути застосування цього запобіжного заходу шляхом встановлення альтернативних заходів".
 
Відхилено    
64. 9) частину другу статті 165-1 доповнити реченням такого змісту:
 
   9) частину другу статті 165-1 доповнити реченням такого змісту: "У разі покладення на особу, скасування або зміни обов'язків, передбачених статтею 149-1 цього Кодексу, у постанові (ухвалі) про застосування або зміну запобіжного заходу також зазначаються відповідні обов'язки";
 
65. "У разі покладення на особу, скасування або зміни обов'язків, передбачених статтею 149-1 цього Кодексу, у постанові (ухвалі) про застосування або зміну запобіжного заходу також зазначаються відповідні обов'язки";
 
      
66. 10) у статті 165-2:
 
   10) у статті 165-2:
 
67. частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
   частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
68. "На стадії досудового слідства запобіжний захід, за винятком запобіжних заходів у вигляді застави або взяття під варту, обирає орган дізнання, слідчий, прокурор.
 
   "На стадії досудового слідства запобіжний захід, за винятком запобіжних заходів у вигляді застави або взяття під варту, обирає орган дізнання, слідчий, прокурор.
 
69. Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді застави або взяття під варту, він вносить за згодою прокурора подання до суду. Таке ж подання вправі внести прокурор. При вирішенні цього питання прокурор зобов'язаний ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді застави або взяття під варту, перевірити законність одержання доказів, їх достатність для обвинувачення";
 
   Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді застави або взяття під варту, він вносить за згодою прокурора подання до суду. Таке ж подання вправі внести прокурор. При вирішенні цього питання прокурор зобов'язаний ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді застави або взяття під варту, перевірити законність одержання доказів, їх достатність для обвинувачення";
 
70. пункт 2 частини п'ятої викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 частини п'ятої викласти в такій редакції:
 
71. "2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу";
 
   "2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу";
 
72. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною десятою такого змісту:
 
73. "При обранні запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, службова особа або орган, що приймає відповідне рішення, визначає необхідність покладення на особу обов'язків, передбачених статтею 149-1 цього Кодексу, та в разі встановлення такої необхідності визначає конкретні обов'язки, що покладаються на особу";
 
-49- Воропаєв Ю.М.
В пункті 10 частини 1 розділу І законопроекту фразу «не пов'язаного з триманням під вартою» замінити на фразу «не пов'язаного з взяттям під варту».
 
Враховано , відповідає статті 149 КПК  "При обранні запобіжного заходу, не пов'язаного з взяттям під варту, службова особа або орган, що приймає відповідне рішення, визначає необхідність покладення на особу обов'язків, передбачених статтею 149-1 цього Кодексу, та в разі встановлення такої необхідності визначає конкретні обов'язки, що покладаються на особу";
 
    -50- Шкіль А.В.
у статті 204 слова «або обмежено осудному» виключити;
 
Відхилено , суперечить статі 116 Регламенту   
74. 11) пункт 7-1 частини першої статті 227 викласти в такій редакції:
 
   11) пункт 7-1 частини першої статті 227 викласти в такій редакції:
 
75. "7-1) дає згоду або подає до суду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави або взяття під варту, а також про продовження строку тримання під вартою в порядку, встановленому цим Кодексом";
 
   "7-1) дає згоду або подає до суду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави або взяття під варту, а також про продовження строку тримання під вартою в порядку, встановленому цим Кодексом";
 
76. 12) у частині другій статті 229 слова "у вигляді взяття під варту" замінити словами "у вигляді застави або взяття під варту";
 
   12) у частині другій статті 229 слова "у вигляді взяття під варту" замінити словами "у вигляді застави або взяття під варту";
 
77. 13) частину другу статті 274 після слів "При обранні запобіжного заходу у вигляді" доповнити словами "застави або";
 
-51- Шкіль А.В.
частину другу статті 277 доповнити реченням такого змісту: «Не допускається зміна обвинувачення зі злочину, що був декриміналізований, на інший злочин.»;
 
Відхилено , суперечить статі 116 Регламенту  13) частину другу статті 274 після слів "При обранні запобіжного заходу у вигляді" доповнити словами "застави або";
 
78. 14) у статті 409:
 
   14) у статті 409:
 
79. частини першу та третю викласти відповідно в такій редакції:
 
   частини першу та третю викласти відповідно в такій редакції:
 
80. "Питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку, включаючи визначення розміру і розподілення судових витрат, якщо суд не вирішив цих питань, вирішуються судом, який постановив вирок";
 
   "Питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку, включаючи визначення розміру і розподілення судових витрат, якщо суд не вирішив цих питань, вирішуються судом, який постановив вирок";
 
81. "Питання приведення у відповідність із новим законом, який звільняє від покарання або пом'якшує покарання, вироку щодо осіб, які відбувають покарання, вирішується ухвалою суду за місцем відбування покарання";
 
   "Питання приведення у відповідність із новим законом, який звільняє від покарання або пом'якшує покарання, вироку щодо осіб, які відбувають покарання, вирішується ухвалою суду за місцем відбування покарання";
 
82. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
83. 15) статтю 410 викласти в такій редакції:
 
   15) статтю 410 викласти в такій редакції:
 
84. "Стаття 410. Порядок заміни штрафу покаранням у виді громадських робіт, виправних робіт або позбавлення волі, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службовим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні
 
   "Стаття 410. Порядок заміни штрафу покаранням у виді громадських робіт, виправних робіт або позбавлення волі, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службовим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні
 
85. Питання про заміну покарання у виді штрафу громадськими роботами, виправними роботами або позбавленням волі відповідно до частини п'ятої статті 53 Кримінального кодексу України вирішуються суддею суду, який постановив вирок.
 
   Питання про заміну покарання у виді штрафу громадськими роботами, виправними роботами або позбавленням волі відповідно до частини п'ятої статті 53 Кримінального кодексу України вирішуються суддею суду, який постановив вирок.
 
86. Питання про заміну покарання у виді виправних робіт штрафом відповідно до частини третьої статті 57 Кримінального кодексу України, обмеження чи позбавлення волі службовим обмеженням для військовослужбовців відповідно до частини першої статті 58 Кримінального кодексу України, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні відповідно до частини першої статті 62 Кримінального кодексу України вирішуються суддею районного (міського) суду за місцем виконання вироку за поданням органу, що відає відбуванням покарання, або за клопотанням колективу.
 
   Питання про заміну покарання у виді виправних робіт штрафом відповідно до частини третьої статті 57 Кримінального кодексу України, обмеження чи позбавлення волі службовим обмеженням для військовослужбовців відповідно до частини першої статті 58 Кримінального кодексу України, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні відповідно до частини першої статті 62 Кримінального кодексу України вирішуються суддею районного (міського) суду за місцем виконання вироку за поданням органу, що відає відбуванням покарання, або за клопотанням колективу.
 
87. Усі питання, передбачені цією статтею, розглядаються за участю прокурора, представника органу, що відає виконанням покарання, і, як правило, засудженого.
 
   Усі питання, передбачені цією статтею, розглядаються за участю прокурора, представника органу, що відає виконанням покарання, і, як правило, засудженого.
 
88. Якщо справа розглядається судом за поданням адміністрації установи виконання покарань, погодженим із спостережною комісією або службою у справах неповнолітніх, суд повідомляє відповідну комісію про час і місце розгляду подання.
 
   Якщо справа розглядається судом за поданням адміністрації установи виконання покарань, погодженим із спостережною комісією або службою у справах неповнолітніх, суд повідомляє відповідну комісію про час і місце розгляду подання.
 
89. Після доповіді в справі суд заслуховує пояснення викликаних осіб і висновок прокурора, потім у нарадчій кімнаті виносить постанову.
 
   Після доповіді в справі суд заслуховує пояснення викликаних осіб і висновок прокурора, потім у нарадчій кімнаті виносить постанову.
 
90. На постанову суду з питань, визначених у цій статті, протягом семи діб з дня її оголошення прокурор, засуджений вправі подати апеляції до апеляційного суду";
 
   На постанову суду з питань, визначених у цій статті, протягом семи діб з дня її оголошення прокурор, засуджений вправі подати апеляції до апеляційного суду";
 
91. 16) частину першу статті 414 викласти у такій редакції:
 
   16) частину першу статті 414 викласти у такій редакції:
 
92. "Клопотання осіб, які відбули покарання, і колективу підприємства, установи чи організації про дострокове зняття судимості відповідно до статті 91 Кримінального кодексу України розглядаються суддею суду, який постановив вирок";
 
-52- Шкіль А.В.
у статті 417:
у назві статті слова «або обмежено осудних» виключити;
у частині першій слова «або обмеженої осудності» виключити;
у частині третій слова «або обмежену осудність» виключити;
 
Відхилено , суперечить статі 116 Регламенту  "Клопотання осіб, які відбули покарання, і колективу підприємства, установи чи організації про дострокове зняття судимості відповідно до статті 91 Кримінального кодексу України розглядаються суддею суду, який постановив вирок";
 
    -53- Шкіль А.В.
у назві статті 418 слова «або обмежено осудних» виключити;
у пункті 3) статті 420 слова «або обмеженої осудності» виключити;
у статті 421:
у частині першій слова «або обмеженої осудності» виключити;
у частині другій слова «або обмежена осудність» виключити;
у частині другій статті 422 слова «або обмеженої осудності» виключити;
 
Відхилено , суперечить статі 116 Регламенту   
93. 17) у статті 425 слова та цифри "частиною 1 статті 202, частиною 1 статті 203", "частиною 1 статті 225, частиною 1 статті 226" виключити.
 
-54- Савченко І.В.
Фельдман О.Б.
підпункт 17) (зміни до статті 425 КПК України) після слів та цифр «частиною 1 статті 202, частиною 1 статті 203» доповнити словами та цифрами «частиною 1 статті 205»;
 
Відхилено   17) у статті 425 слова та цифри "частиною 1 статті 202, частиною 1 статті 203" та "частиною 1 статті 225, частиною 1 статті 226" виключити.
 
    -55- Фельдман О.Б.
Савченко І.В.
пункт 1 (зміни до КПК України) доповнити підпунктами такого змісту:
»18) у статті 29: частину першу доповнити реченням такого змісту:
«Заходи до забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна як міри покарання за злочини (крім злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України, та злочинів проти основ національної безпеки України) не повинні перевищувати розміру заподіяної матеріальної шкоди або понесених витрат на лікування потерпілого від злочину.»;
статтю доповнити частиною такого змісту:
«Якщо злочином, передбаченим розділами VІІ, ХVІІ Кримінального кодексу України, не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю, заходи до забезпечення можливої конфіскації майна обвинуваченого та конфіскація майна обвинуваченого не застосовуються.»;
19)частину другу статті 43 після слів "до першого допиту" доповнити словами на вільний вибір і допуск лікаря для отримання медичної допомоги та священнослужителя для відправлення релігійних таїнств і обрядів у слідчих ізоляторах";
20) ст.. 65 доповнити частиною такого змісту:
«Не можуть бути доказами матеріали оперативно-розшукової, контррозвідувальної справи, що була заведена незаконно. Законність заведення оперативно-розшукової, контррозвідувальної справи може бути у будь-який час перевірена судом або прокурором, що мають право скасувати постанову про її заведення.»;
21) перше речення частини третьої статті 68 доповнити словами «а також дані, повідомлені працівниками правоохоронних органів про виявлені (зафіксовані) ними обставини, для виявлення (фіксування) яких застосовувалися оперативно-розшукові, контррозвідувальні заходи», частину третю доповнити реченням такого змісту: «Показання свідка, що є підлеглим по відношенню до інших свідків, обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого, слідчого, обвинувача, підлягають перевірці.»;
22) частину першу статті 69 доповнити пунктом такого змісту:
«6) працівники правоохоронних органів – з приводу виявлених (зафіксованих) ними обставин, для виявлення (фіксування) яких застосовувалися оперативно-розшукові, контррозвідувальні заходи»;
23) статтю 76 доповнити пунктом такого змісту:
«6) для встановлення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоди довкіллю, що заподіяна злочинами, передбаченими розділами VІІ, ХVІІ Кримінального кодексу України»;
24) частину третю статті 83 доповнити реченням такого змісту:
«Не можуть бути доказами матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, які не містять чіткого запису (зйомки) або не дозволяють чітко встановити особу та/або обставини.»;
25) у статті 125:
частину другу доповнити реченням такого змісту:
«Заходи до забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна як міри покарання за злочини (крім злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України, та злочинів проти основ національної безпеки України) не повинні перевищувати розміру заподіяної матеріальної шкоди або понесених витрат на лікування потерпілого від злочину.»;
статтю доповнити частиною такого змісту:
«Якщо злочинами, передбаченими розділами VІІ, ХVІІ Кримінального кодексу України, не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю, заходи до забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна та конфіскація майна не застосовуються.»;
26) статтю 150 доповнити словами такого змісту: «обставина заподіяння матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоди довкіллю (щодо злочинів у сфері господарської чи службової діяльності)»;
27) частину першу статті 224 доповнити пунктом такого змісту:
«5) висновок експерта, що складається після проведення експертизи у випадках, передбачених статтями 75 і 76 цього Кодексу»;
28) статтю 248 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«Суд своєю ухвалою (постановою) закриває справу про злочин, передбачений розділами VІІ, ХVІІ Кримінального кодексу України, якщо таким злочином не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю.»;
в зв’язку з цим, частини другу – третю вважати відповідно частинами третьою – четвертою;
29) статтю 282 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«Суд своєю ухвалою (постановою) закриває справу про злочин, передбачений розділами VІІ, ХVІІ Кримінального кодексу України, якщо таким злочином не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю.»;
в зв’язку з цим, частини другу –четверту вважати відповідно частинами третьою – п’ятою.»;
 
Відхилено , суперечить статі 116 Регламенту   
94. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
   2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
95. 1) доповнити статтями 135-1, 162-1, 162-2, 162-3, 164-15, 164-16, 166-14 - 166-18, 171-2, 189-3 відповідно такого змісту:
 
-56- Королевська Н.Ю.
Нові статті 135-1, 162-3, 164-16, 166-8, 189-3 (підпункт 1) виключити. Відповідно посилання на ці статті виключити із проекту.
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  1) доповнити статтями 135-1, 162-1, 162-2, 162-3, 164-15, 164-16, 166-14 - 166-18, 171-2 та 189-3 такого змісту:
 
96. "Стаття 135-1. Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати
 
   "Стаття 135-1. Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати
 
97. Виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо підроблених квитків залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних документів і документів на перевезення вантажу, а також знаків поштової оплати, маркованої продукції, міжнародних купонів для відповіді, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну, та відбитків маркувальних машин -
 
-57- Олійник В.М.
У пункті 1 частини 2 розділу І законопроекту (зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення) статтю 135-1, якою доповнюється Кодекс, викласти в наступній редакції:
"Стаття 135-1 Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати
Виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо підроблених квитків залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних документів і документів на перевезення вантажу, а також знаків поштової оплати, маркованої продукції, міжнародних купонів для відповіді, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну, та відбитків маркувальних машин,
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або які завдали шкоди у великих розмірах, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Під великим розміром слід розуміти дії, які завдали шкоди у розмірі, що перевищує п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
 
Враховано   Виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо підроблених квитків залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних документів і документів на перевезення вантажу, а також знаків поштової оплати, маркованої продукції, міжнародних купонів для відповіді, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну, та відбитків маркувальних машин -
 
98. тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або які завдали шкоди у великих розмірах, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Під великим розміром слід розуміти дії, які завдали шкоди у розмірі, що перевищує п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
99. "Стаття 162-1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
 
-58- Кармазін Ю.А.
У статті 162-1:
1) У санкції частини першої розмір штрафу змінити з «від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» на «від двохсот п’ятдесяти до п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
2) У санкції частини другої розмір штрафу змінити з «від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» на «від п’ятсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
3) У санкції частини третьої розмір штрафу змінити з «від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» на «від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено , на сьогодні діюче законодавство передбачає кримінальну відповідальність за таке правопорушення (стаття 207 КК). Частини друга та третя цієї статті передбачають навіть обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той же строк. Автор законопроекту пропонує декриміналізувати статтю 207, тобто звільнити особу від кримінального переслідування, відповідно ця особа ніколи не набуде статусу засудженого і пов’язаних з цим обмежень, а тому високі розміри штрафів є виправданими.  "Стаття 162-1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
 
100. Умисне ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або осіб, які здійснюють господарську діяльність без створення юридичної особи, від повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей -
 
-59- Олійник В.М.
У пункті 1 частини 2 розділу І законопроекту (зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення) у частині першій статті 162-1, якою доповнюється Кодекс, словосполучення "осіб, які здійснюють господарську діяльність без створення юридичної особи" замінити словосполученням "громадян-суб’єктів підприємницької діяльності".
 
Враховано   Умисне ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей -
 
101. тягне за собою накладення штрафу від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від шестисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
102. Дії, передбачені частиною першої цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або умисне ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, або умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей у великих розмірах -
 
   Дії, передбачені частиною першої цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або умисне ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, або умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей у великих розмірах -
 
103. тягнуть за собою накладення штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
104. Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах,-
 
   Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах,-
 
105. тягнуть за собою накладення штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
106. Примітка. 1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими у великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності в тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту України за офіційним курсом національної валюти, визначеним Національним банком України на останній день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону).
 
   Примітка. 1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими у великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності в тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту України за офіційним курсом національної валюти, визначеним Національним банком України на останній день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону).
 
107. 2. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими в особливо великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності у три тисячі і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту України за офіційним курсом національної валюти, визначеним Національним банком України на останній день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону).
 
   2. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими в особливо великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності у три тисячі і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту України за офіційним курсом національної валюти, визначеним Національним банком України на останній день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону).
 
108. Стаття 162-2. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків
 
-60- Бевз В.А.
статтю 162-2. Незаконне відкриття або використання за межами
України валютних рахунків виключити.
 
Відхилено   Стаття 162-2. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків
 
109. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, який постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи,-
 
-61- Кармазін Ю.А.
У статті 162-2:
2) У санкції частини першої розмір штрафу змінити з «від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» на «від двохсот п’ятдесяти до п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
3) У санкції частини другої розмір штрафу змінити з «від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» на «від п’ятсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено   Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, який постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій громадянином-суб’єктом підприємницької діяльності,-
 
    -62- Олійник В.М.
У пункті 1 частини 2 розділу І законопроекту (зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення) у частині першій статті 162-2, якою доповнюється Кодекс, словосполучення "особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи" замінити словосполученням "громадянином-суб’єктом підприємницької діяльності".
 
Враховано    
110. тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
111. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення,-
 
   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення,-
 
112. тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
113. Стаття 162-3. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
 
   Стаття 162-3. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
 
114. Ухилення від передбачених законом обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, якщо це діяння вчинене у великому розмірі, а також ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або для обов'язкового продажу скуплених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких виробів-
 
   Ухилення від передбачених законом обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, якщо це діяння вчинене у великому розмірі, а також ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або для обов'язкового продажу скуплених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких виробів-
 
115. тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
116. Примітка. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість зазначених у цій статті предметів, не зданих або не проданих, перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   Примітка. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість зазначених у цій статті предметів, не зданих або не проданих, перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
117. "Стаття 164-15. Приховування стійкої фінансової неспроможності
 
   "Стаття 164-15. Приховування стійкої фінансової неспроможності
 
118. Умисне приховування громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредиторові, -
 
   Умисне приховування громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредиторові, -
 
119. тягне за собою накладення штрафу від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
120. Примітка. Велика матеріальна шкода має місце, коли її розмір у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
   Примітка. Велика матеріальна шкода має місце, коли її розмір у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
121. Стаття 164-16. Зайняття забороненими видами господарської діяльності
 
-63- Бевз В.А.
статтю 164-16. Зайняття забороненими видами господарської діяльності
виключити.
 
Відхилено   Стаття 164-16. Зайняття забороненими видами господарської діяльності
 
122. Зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, -
 
   Зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, -
 
123. тягне за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
124. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони були пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах або вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
 
   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони були пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах або вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
 
125. тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
126. Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
   Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
127. "Стаття 166-14. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання
 
-64- Кармазін Ю.А.
Статтю 166-14 виключити, а саме:
«Стаття 166-14. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання
Подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується державне, комунальне майно або підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації, недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкта та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами, -
тягне за собою накладення штрафу від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
В зв’язку з цим змінити нумерацію наступних запропонованих статей КУпАП та внести відповідні зміни до ч. 1 ст. 221 та ст.. 255 КУпАП, де визначаються повноваження органів щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення.
 
Відхилено , суперечить концепції проекту  "Стаття 166-14. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання
 
    -65- Бевз В.А.
статтю 166-14. Недотримання особою обов'язкових умов щодо
приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх
подальшого використання виключити.
 
Відхилено , суперечить концепції проекту   
128. Подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується державне, комунальне майно або підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації, недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкта та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами,-
 
   Подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується державне, комунальне майно або підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації, недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкта та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами,-
 
129. тягне за собою накладення штрафу від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
130. Стаття 166-15. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів
 
   Стаття 166-15. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів
 
131. Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів особою, яка не є власником цих документів, їх купівля або розміщення та інші операції з приватизаційними документами без належного дозволу -
 
-66- Кармазін Ю.А.
Статтю 166-15 викласти в наступній редакції:
«Стаття 166-15. Приховування стійкої фінансової неспроможності
Умисне приховування громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це завдало матеріальної шкоди кредиторові у розмірі, що не перевищує п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -
тягне за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено   Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів особою, яка не є власником цих документів, їх купівля або розміщення та інші операції з приватизаційними документами без належного дозволу -
 
132. тягне за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
133. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчинені з використанням службового становища,-
 
   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчинені з використанням службового становища,-
 
134. тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
135. Стаття 166-16. Незаконні дії у разі банкрутства
 
-67- Кармазін Ю.А.
Статтю 166-16 виключити, а саме:
«Стаття 166-16. Незаконні дії у разі банкрутства
Умисне приховування майна, відомостей про майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документів, які відображають господарську чи фінансову діяльність, якщо ці дії вчинені громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності в період провадження у справі про банкрутство і завдали великої матеріальної шкоди, –
тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
В зв’язку з цим змінити нумерацію наступних запропонованих статей КУпАП та внести відповідні зміни до ч. 1 ст. 221 та ст. 255 КУпАП, де визначаються повноваження органів щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення.
 
Відхилено , суперечить концепції проекту  Стаття 166-16. Незаконні дії у разі банкрутства
 
136. Умисне приховування майна, відомостей про майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документів, які відображають господарську чи фінансову діяльність, якщо ці дії вчинені громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності в період провадження у справі про банкрутство і завдали великої матеріальної шкоди,-
 
-68- Королевська Н.Ю.
Доповнити Кодекс статтями 164-16 та 164-17 такого змісту:
"Стаття 164-16. Фіктивне підприємництво
Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, -
Тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам, -
Тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Матеріальна шкода, яка заподіяна фізичним особам, вважається великою, якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а матеріальна шкода, яка заподіяна державі або юридичним особам, вважається великою, якщо вона у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Стаття 164-17. Легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом
Вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -
Тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті або у великому розмірі, -
Тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. 1. Суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі (за винятком діянь, передбачених статтями 207, 212 і 212-1 Кримінального кодексу України), або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.
2. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом правопорушення були кошти або інше майно на суму, що перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Відхилено   Умисне приховування майна, відомостей про майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документів, які відображають господарську чи фінансову діяльність, якщо ці дії вчинені громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності в період провадження у справі про банкрутство і завдали великої матеріальної шкоди,-
 
137. тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-69- Кармазін Ю.А.
У статті 164-16:
2) В частині 2 виключити слова «були пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах» виключити, а також примітку виключити, а саме:
«Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
138. Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
   Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
139. Стаття 166-17. Фіктивне банкрутство
 
-70- Бевз В.А.
статтю 166-17 . Фіктивне банкрутство виключити.
 
Відхилено   Стаття 166-17. Фіктивне банкрутство
 
140. Завідомо неправдива офіційна заява громадянина - засновника (учасника) або службової особи суб'єкта господарської діяльності, а так само громадянина-підприємця про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі, -
 
-71- Кармазін Ю.А.
Статтю 166-17 викласти в наступній редакції:
«Стаття 166-17. Фіктивне банкрутство
Завідомо неправдива офіційна заява громадянина - засновника (учасника) або службової особи суб'єкта господарської діяльності, а так само громадянина – підприємця про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали матеріальної шкоди кредиторам або державі у розмірі, що не перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, –
тягнуть за собою накладення штрафу від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено   Завідомо неправдива офіційна заява громадянина - засновника (учасника) або службової особи суб'єкта господарської діяльності, а так само громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі, -
 
    -72- Олійник В.М.
У пункті 1 частини 2 розділу І законопроекту (зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення) у частині першій статті 166-17, якою доповнюється Кодекс, словосполучення "громадянина – підприємця" замінити словосполученням "громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності".
 
Враховано    
141. тягнуть за собою накладення штрафу від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
142. Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
   Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
143. Стаття 166-18. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій
 
-73- Бевз В.А.
статтю 166-18. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій виключити.
 
Відхилено   Стаття 166-18. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій
 
144. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій, які заборонені законом про захист економічної конкуренції, -
 
-74- Джоджик Я.І.
Статтю 166-18 викласти в такій редакції:
"Стаття 166-18. Антиконкурентні узгоджені дії або примушування до їх вчинення
Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання, які заборонені законом про захист економічної конкуренції, або примушування до їх вчинення з погрозою насильства над потерпілим та близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або обмеження прав, свобод чи законних інтересів цих осіб, або розголошення відомостей, які потерпілий або його близькі бажають зберегти в таємниці –
тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення,-
тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено   Примушування до антиконкурентних узгоджених дій, які заборонені законом про захист економічної конкуренції, -
 
145. тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
146. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
 
   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
 
147. тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-75- Шкіль А.В.
Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнити статтею 166-19 , такого змісту:
«Стаття 166-19. Фіктивне підприємництво
Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, -
тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам, -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Матеріальна шкода, яка заподіяна фізичним особам, вважається великою, якщо вона у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а матеріальна шкода, яка заподіяна державі або юридичним особам, вважається великою, якщо вона у дві тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту  тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
    -76- Савченко І.В.
Фельдман О.Б.
підпункт 1) (доповнення новими статтями КпАП України) доповнити абзацами такого змісту:
«Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнити статтею 166-19 такого змісту:
«Стаття 166-19. Доведення до банкрутства
Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору, -
тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту   
    -77- Яценко А.В.
пункт 2 (зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення) доповнити підпунктом такого змісту:
«14) Кодекс доповнити статтею 166-19 такого змісту:
Стаття 166 . Доведення до банкрутства
Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору, -
тягне за собою накладення штрафу від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту   
148. "Стаття 171-2. Фальсифікація засобів вимірювання
 
   "Стаття 171-2. Фальсифікація засобів вимірювання
 
149. Виготовлення або перероблення з метою використання чи збуту, а також збут фальсифікованих вимірювальних приладів чи інструментів -
 
   Виготовлення або перероблення з метою використання чи збуту, а також збут фальсифікованих вимірювальних приладів чи інструментів -
 
150. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких вимірювальних приладів чи інструментів.
 
   тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких вимірювальних приладів чи інструментів.
 
151. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
 
   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
 
152. тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких вимірювальних приладів чи інструментів";
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких вимірювальних приладів чи інструментів";
 
153. "Стаття 189-3. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма
 
   "Стаття 189-3. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма
 
154. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма -
 
   Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма -
 
155. тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
156. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
 
   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
 
157. тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
158. 2) статті 160-2, 168 виключити;
 
-78- Королевська Н.Ю.
У підпункті 2 цифру "168" виключити. Відповідно посилання на цю статтю виключити із проекту.
 
Відхилено   2) статті 160-2 та 168 виключити;
 
    -79- Толстенко В.Л.
Щодо внесення змін до статті 168 КУпАП:
Виключення з КУпАП складу правопорушення, передбаченого статтею 168, потребує внесення відповідних змін до статті 244-8 КУпАП з метою позбавлення органів державного контролю якості лікарських засобів повноважень складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації чи використання лікарських засобів.
 
Враховано на стор. 50   
159. 3) статті 155-2, 164, 166-8, 167 викласти відповідно в такій редакції:
 
   3) статті 155-2, 164, 166-8 та 167 викласти в такій редакції:
 
160. "Стаття 155-2. Обман покупця чи замовника
 
   "Стаття 155-2. Обман покупця чи замовника
 
161. Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг -
 
-80- Толстенко В.Л.
Щодо змін до статті 155-2 та 166-17 КУпАп:
З метою приведення термінології КУпаП у відповідність з Цивільним кодексом України, в тексті змін до окремих положень КУпАП (статті 155-2, 166-17) пропоную слова «громадянин – суб’єкт підприємницької діяльності» замінити словами «фізична особа – підприємець».
 
Відхилено , така термінологія використовуються у всьому КУпАП  Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг -
 
    -81- Кармазін Ю.А.
У статті 155-2:
1) частину 1 залишити в чинній редакції, а саме:
«Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, -
тягне за собою накладення штрафу від двох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
2) частину 2 викласти в наступній редакції:
«Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або якщо матеріальна шкода, заподіяна такими діями, становить від трьох до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
3) Примітку виключити, а саме:
«Примітка. Обманом покупців чи замовників у великих розмірах слід вважати обман, що спричинив громадянинові матеріальну шкоду у сумі, що перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.».
 
Відхилено    
162. тягне за собою накладення штрафу від двох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від двох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
163. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчинені у великих розмірах, -
 
   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчинені у великих розмірах, -
 
164. тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
165. Примітка. Обманом покупців чи замовників у великих розмірах слід вважати обман, що спричинив громадянинові матеріальну шкоду у сумі, що перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян";
 
   Примітка. Обманом покупців чи замовників у великих розмірах слід вважати обман, що спричинив громадянинові матеріальну шкоду у сумі, що перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян";
 
166. "Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності
 
   "Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності
 
167. Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), -
 
   Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), -
 
168. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.
 
   тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.
 
169. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, -
 
-82- Кармазін Ю.А.
У статті 164:
1) В частині 2 виключити слова «або пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах,», а також виключити примітку, а саме:
«Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
 
Відхилено   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, -
 
170. тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.
 
171. Надання суб'єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства -
 
   Надання суб'єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства -
 
172. тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
173. Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
   Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
174. "Стаття 166-8. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг
 
   "Стаття 166-8. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг
 
175. Здійснення банківської діяльності, банківських операцій або іншої діяльності з надання фінансових послуг без набуття статусу фінансової установи чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення зазначених видів діяльності, або з порушенням умов ліцензування -
 
-83- Кармазін Ю.А.
У статті 166-8:
3) Частину 2 та примітку виключити, а саме:
«Дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
 
Відхилено   Здійснення банківської діяльності, банківських операцій або іншої діяльності з надання фінансових послуг без набуття статусу фінансової установи чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення зазначених видів діяльності, або з порушенням умов ліцензування -
 
176. тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
177. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, -
 
   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, -
 
178. тягнуть за собою накладення штрафу від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
179. Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
   Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
180. "Стаття 167. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів
 
   "Стаття 167. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів
 
181. Введення в обіг (випуск на ринок України, в тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо безпечності, якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України), -
 
   Введення в обіг (випуск на ринок України, в тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо безпечності, якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України), -
 
182. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
183. 4) статтю 163 доповнити частиною другою та приміткою такого змісту:
 
   4) статтю 163 доповнити частиною другою та приміткою такого змісту:
 
184. "Розміщення цінних паперів у значних розмірах без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку, вчинене уповноваженою особою, -
 
-84- Кармазін Ю.А.
У статті 163:
1) Частину 2 та примітку виключити:
«Розміщення цінних паперів у значних розмірах без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку, вчинене уповноваженою особою, –
тягне за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Розміщення цінних паперів вважається у значних розмірах, якщо номінальна вартість таких цінних паперів у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
 
Відхилено   "Розміщення цінних паперів у значних розмірах без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку, вчинене уповноваженою особою, -
 
185. тягне за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
186. Примітка. Розміщення цінних паперів вважається у значних розмірах, якщо номінальна вартість таких цінних паперів у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
   Примітка. Розміщення цінних паперів вважається у значних розмірах, якщо номінальна вартість таких цінних паперів у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
187. 5) у статті 163-7:
 
   5) у статті 163-7:
 
188. абзац перший частини першої доповнити словами "або з порушенням умов ліцензування";
 
-85- Кармазін Ю.А.
У статті 163-7:
1) Частину 2 та примітку виключити, а саме:
«Дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, -
тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
 
Відхилено   абзац перший частини першої доповнити словами "або з порушенням умов ліцензування";
 
189. доповнити статтю частиною другою та приміткою такого змісту:
 
   доповнити частиною другою та приміткою такого змісту:
 
190. "Дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, -
 
   "Дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, -
 
191. тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
192. Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
-86- Шкіль А.В.
Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнити статтями 212-7 ,212-8, такого змісту:
«Стаття 212-7. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи використання службового становища або їх пошкодження
Викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи використання службовою особою свого службового становища, а так само їх умисне знищення, пошкодження чи приховування, а також здійснення таких самих дій відносно приватних документів, що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах, якщо внаслідок зазначених у цій статті дій заподіяно істотну шкоду у формі матеріальних збитків у значному розмірі або шкоду немайнового характеру життю чи здоров`ю фізичної особи, або шкоду довкіллю -
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, зазначені у частині першій цієї статті, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу щодо особливо важливих документів, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Протиправне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Примітка. 1. Особливо важливими документами для цілей цієї статті вважаються документи - докази у правозастосовчій діяльності, реєстраційні, облікові, звітні, фінансово-господарські документи, документи з персональними даними громадян та юридичних осіб, документи щодо відкриття банківських рахунків, в тому числі картки зі зразками підписів, документи щодо руху коштів на банківських рахунках, правочини щодо цінних паперів, інші документи, які містять інформацію про виникнення, зміну або припинення прав та обов’язків громадян та юридичних осіб.
Примітка 2. Для цілей встановлення правопорушень, передбачених цією статтею та статтею 212-8 цього Кодексу, обов’язково призначається експертиза з метою визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоди довкіллю.
«Стаття 212-8. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут, якщо зазначеними у цій частині діями завдано істотної шкоди у формі матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоди довкіллю (за винятком діянь, передбачених статтею 212-7 цього Кодексу), -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Складання чи видача працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, якщо зазначеними у цій частині діями завдано істотної шкоди у формі матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоди довкіллю (за винятком діянь, передбачених статтею 212-7 цього Кодексу), -
тягнуть за собою накладення штрафу від семиста п’ятдесяти до тисячі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Під офіційним документом у цій статті цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
в зв’язку з цим 212-7 – 212-20 вважати відповідно статтями 212-9 - 212-22.»;
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту  Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
193. 6) у статті 221:
 
   6) у статті 221:
 
194. слово та цифри "статтею 139" замінити словом та цифрами "статтями 135-1, 139";
 
-87- Фельдман О.Б.
Савченко І.В.
Яценко А.В.
у абзаці сьомому підпункту 6) (зміни до статті 221 КпАП України) цифри «166-14 – 166-18, 171-2» замінити цифрами «166-14-166-19, 171-2»;
 
Відхилено   слово та цифри "статтею 139" замінити словом та цифрами "статтями 135-1, 139";
 
    -88- Бевз В.А.
У статті 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді):
після цифр "166-7-166-12," цифри "166-14-166-18" викласти в наступній редакції "166-15,166-16,".
 
Відхилено    
195. цифри "160-2" виключити;
 
   цифри "160-2" виключити;
 
196. цифри "162" замінити цифрами "162 - 162-3";
 
   цифри "162" замінити цифрами "162 - 162-3";
 
197. після цифр "163-4" доповнити словами та цифрами "частиною другою статті 163-7, статтями";
 
   після цифр "163-1-163-4" доповнити словами та цифрами "частиною другою статті 163-7, статтями";
 
198. цифри "164-14" замінити цифрами "164-16";
 
   цифри "164-5-164-14" замінити цифрами "164-5-164-16";
 
199. після цифр "166-12" доповнити цифрами "166-14 - 166-18, 171-2";
 
-89- Шкіль А.В.
у абзаці сьомому підпункту 6) (зміни до статті 221 КУпАП України) цифри «166-14 – 166-18,» замінити цифрами «166-14-166-19»;
підпункт доповнити абзацом такого змісту:
цифри «212-2 - 212-20» замінити цифрами 212-2 - 212-22»;
 
Відхилено , у зв’язку з відхиленням попередніх пропозицій  після цифр "166-7-166-12" доповнити цифрами "166-14 - 166-18, 171-2";
 
200. після цифр та слова "189-1, статтями" доповнити цифрою "189-3";
 
   цифри "190" замінити цифрами "189-3, 190";
 
201. 7) у частині першій статті 244-4 слово та цифри "статті 168, 168-1" замінити словом та цифрами "стаття 168-1";
 
-90- Толстенко В.Л.
у частині першій статті 244-8 слова та цифри "передбачені статтями 167 -170" замінити словами та цифрами "передбачені статтями 167, 168-1-170"
 
Враховано   7) у частині першій статті 244-4 слово та цифри "статті 168, 168-1" замінити словом та цифрами "стаття 168-1";
8) у частині першій статті 244-8 слово та цифри " (статті 167 -170)" замінити словом та цифрами " (статті 167, 168-1-170)";
 
202. 8) у частині першій статті 244-17 цифри "163-5 - 163-11" замінити цифрами та словами "163-5, 163-6, частина перша статті 163-7, статті 163-8 - 163-11";
 
   9) у частині першій статті 244-17 цифри "163-5 - 163-11" замінити цифрами та словами "163-5, 163-6, частина перша статті 163-7, статті 163-8 - 163-11";
 
203. 9) у частині першій статті 255:
 
-91- Бевз В.А.
У статті 255. Особи, які мають право складати протоколи про
адміністративні правопорушення:
після цифр "164 - 164-11, " розділовий знак та цифру "-164-16" виключити, а також після цифри "165-2," цифри "166-14 - 166-18," викласти в наступній редакції "166-15,166-16,"
 
Відхилено   10) у частині першій статті 255:
 
204. а) у пункті 1:
 
   а) у пункті 1:
 
205. в абзаці "органів внутрішніх справ":
 
   в абзаці другому цифри "160-2" виключити;
 
206. цифри "160-2" виключити;
 
      
207. слово та цифри "стаття 136" замінити словом та цифрами "статті 135-1, 136",
 
   після цифр "133" доповнити словом та цифрами "стаття 135-1";
 
208. цифри "162" замінити цифрами "162- - 162-3",
 
   цифри "162" замінити цифрами "162- - 162-3",
 
209. після цифр "164-11" доповнити цифрами "164-15, 164-16", а після цифр "165-2" - цифрами "166-14 - 166-18";
 
-92- Олійник В.М.
У пункті 9 частини 2 розділу І законопроекту (зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення) у абзаці "органів охорони здоров'я" пункту 1 частини першої статті 255 слова та цифри "статті 167 - 170 (про правопорушення, пов'язані з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов щодо лікарських засобів)" – виключити.
 
Враховано   після цифр "164 -164-11" доповнити цифрами "164-15, 164-16", а після цифр "165-2" - цифрами "166-14 - 166-18";
в абзаці "органів охорони здоров'я (статті 45, 46, 46-2, статті 167-170 (про правопорушення, пов’язані з недодержанням вимог, стандартів, норм, правил і технічних умов щодо лікарських засобів), стаття 183 – щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги)" слова та цифри "статті 167 - 170 (про правопорушення, пов'язані з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов щодо лікарських засобів)" виключити;
 
210. - абзаци "органів державної податкової служби", "Національного банку України" викласти відповідно в такій редакції:
 
   абзац "органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 163-1-163-4, 163-12, 164, 164-5, 172-2-172-9, 177-2)", викласти в такій редакції:
 
211. "органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1 - 163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 172-2 - 172-9, 177-2)";
 
   "органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1 - 163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 172-2 - 172-9, 177-2)";
 
212. "Національного банку України (статті 163-12, 164-11, 166-7, стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій)";
 
   абзац "Національного банку України (статті 163-12, 164-11, 166-7 - 166-8)викласти в такій редакції:
"Національного банку України (статті 163-12, 164-11, 166-7, стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій)";
 
213. - в абзаці "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" слово та цифри "стаття 163-12" замінити словом та цифрами "статті 163-7, 163-12";
 
   в абзаці "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 163-12)" слово та цифри "стаття 163-12" замінити словом та цифрами "статті 163-7, 163-12";
 
214. - доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
   доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
215. "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган);
 
   "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган);
 
216. органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації (стаття 171-2)";
 
   органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації (стаття 171-2)";
 
217. б) у пункті 2 цифри "160-2" виключити;
 
   б) у пункті 2 цифри "160-2" виключити;
 
218. 10) у частині першій статті 265 слова "у місцях, що їх визначають органи (посадові особи), яким надано право провадити вилучення речей і документів" замінити словами "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із Державною судовою адміністрацією України";
 
   11) у частині першій статті 265 слова "у місцях, що їх визначають органи (посадові особи), яким надано право провадити вилучення речей і документів" замінити словами "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із Державною судовою адміністрацією України";
 
219. 11) у частині другій статті 268 цифри "160-2" виключити;
 
   12) у частині другій статті 268 цифри "160-2" виключити;
 
220. 12) частину першу статті 273 викласти в такій редакції:
 
   13) частину першу статті 273 викласти в такій редакції:
 
221. "Експерт призначається органом (посадовою особою), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, в разі, коли виникає потреба в спеціальних знаннях, у тому числі для визначення розміру майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, а також суми грошей, одержаних унаслідок вчинення адміністративного правопорушення, які підлягатимуть конфіскації";
 
   "Експерт призначається органом (посадовою особою), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, в разі, коли виникає потреба в спеціальних знаннях, у тому числі для визначення розміру майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, а також суми грошей, одержаних унаслідок вчинення адміністративного правопорушення, які підлягатимуть конфіскації";
 
222. 13) у частині другій статті 277 цифри "160-2" виключити.
 
   14) у частині другій статті 277 цифри "160-2" виключити.
 
223. 3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131):
 
-93- Шкіль А.В.
статтю 2 КК України доповнити частиною такого змісту:
«4. Ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений за ознаками злочину, що втратив свою суспільну небезпеку в зв’язку з внесенням відповідних змін до Кримінального кодексу України (декриміналізація злочину). Ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений внаслідок зміни кваліфікації зі злочину, що був декриміналізований, на інший злочин.»;
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту  3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131):
 
    -94- Шкіль А.В.
частину другу статті 11 доповнити абзацом такого змісту:
«Не є злочином, передбаченим розділами VІІ, ХVІІ цього кодексу, дія або бездіяльність, яка хоча формально містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом у відповідній сфері, але не заподіяла матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю.»;
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту   
224. 1) статті 202, 203, 207, 208, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 234 і 235 виключити;
 
-95- Швець В.Д.
У пункті 1 статті 3 Розділу І законопроекту слова і цифри «234 і 235» замінити словами і цифрами «234, 235 і 365».
 
Враховано   1) статті 202, 203, 207, 208, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 234, 235 і 365 виключити;
 
    -96- Тарасюк Б.І.
Коваль В.С.
Чорноволенко О.В.
В підпункті 1) пункту 3 розділу 1 законопроекту після цифр «234» доповнити розділовим знаком «,» слово «і» вилучити, після цифр «235» доповнити словом і цифрами «і 365».
 
Враховано    
    -97- Королевська Н.Ю.
У підпункті 1 цифри "203", "214", "215", "217" виключити.
Доповнити підпункт 1 цифрами "205", "209", "365".
 
Враховано частково    
    -98- Фельдман О.Б.
Савченко І.В.
підпункт 1) (виключення статей КК України) після цифр «218» доповнити цифрами «219»;
 
Відхилено , у зв’язку з відхиленням попередніх пропозицій   
    -99- Кармазін Ю.А.
Статтю 365 виключити.
У зв’язку з цим у ч. ч. 1, 3, 5 ст. 112 виключити цифру «365».
 
Враховано    
    -100- Яворівський В.О.
Статті 202, 203, 207, 208, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 234 і 235 КК України не декриміналізувати, отже, залишити в чинних редакціях. У зв’язку з цим, статті, якими пропонується доповнити КУпАП – вилучити.
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту   
    -101- Бевз В.А.
статті 203, 208, 218, 228, 235 залишити в чинній редакції Кримінального кодексу України
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту   
    -102- Пінчук А.П.
у підпункті 1 після слова «статті» цифри «202» виключити
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту   
    -103- Кармазін Ю.А.
Статтю 202 не виключати та залишити в чинній редакції, а саме:
У зв’язку з цим у ч. 5 ст. 112 та ст.. 425 КПК України не виключати цифру «202».
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту   
    -104- Кармазін Ю.А.
Статтю 218 не виключати та залишити в чинній редакції, а саме:
«Стаття 218. Фіктивне банкрутство
Завідомо неправдива офіційна заява громадянина - засновника (учасника) або службової особи суб'єкта господарської діяльності, а так само громадянина - підприємця про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі, -
караються штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
Примітка. У статтях 218 - 222 цього Кодексу матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
У зв’язку з цим у ч. 4 ст. 112 не виключати цифру «218».
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту   
    -105- Кармазін Ю.А.
Статтю 220 не виключати та залишити в чинній редакції, а саме:
«Стаття 220. Приховування стійкої фінансової неспроможності
Умисне приховування громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредиторові, -
карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.».
У зв’язку з цим у ч. ч. 2, 4 ст. 112 не виключати цифру «220».
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту   
    -106- Кармазін Ю.А.
Статтю 221 не виключати та залишити в чинній редакції, а саме:
«Стаття 221. Незаконні дії у разі банкрутства
1. Умисне приховування майна, відомостей про майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документів, які відображають господарську чи фінансову діяльність, якщо ці дії вчинені громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності в період провадження у справі про банкрутство і завдали великої матеріальної шкоди,- караються штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.».
У зв’язку з цим у ч. ч. 2, 4 ст. 112 не виключати цифру цифру «221».
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту   
    -107- Кармазін Ю.А.
Статтю 223 не виключати та залишити в чинній редакції:
«Стаття 223. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску
1. Розміщення уповноваженою особою цінних паперів у значних розмірах без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку –
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
Примітка. Розміщення цінних паперів вважається у значних розмірах, якщо номінальна вартість таких цінних паперів у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
У зв’язку з цим у ч. ч. 2 ст. 112 не виключати цифру «223».
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту   
    -108- Кармазін Ю.А.
Статтю 234 не виключати та залишити в чинній редакції:
«Стаття 234. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів
1. Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів особою, яка не є власником цих документів, їх купівля або розміщення та інші операції з приватизаційними документами без належного дозволу -
караються штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або особою, раніше судимою за один із злочинів, передбачених статтями 233, 235, або організованою групою, або з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
3. Викрадення приватизаційних паперів -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.».
У зв’язку з цим у ч. ч. 1, 2 ст. 112 не виключати цифру «234».
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту   
    -109- Кармазін Ю.А.
Статтю 235 не виключати та залишити в чинній редакції:
«Стаття 235. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання
Подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується державне, комунальне майно або підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації, недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкта та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами, -
караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.».
У зв’язку з цим у ч. ч. 1, 2 ст. 112 не виключати цифру 235.
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту   
    -110- Шкіль А.В.
статті 205, 357, 358, 364, 364-1, 365-2, 366, виключити.
 
Відхилено    
225. 2) статті 12, 53, 201 викласти відповідно в такій редакції:
 
   2) статті 12, 53 та 201 викласти в такій редакції:
 
226. "Стаття 12. Класифікація злочинів
 
   "Стаття 12. Класифікація злочинів
 
227. 1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.
 
-111- Бевз В.А.
статтю 12. Класифікація злочинів залишити в чинній редакції
Кримінального кодексу України
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.
 
228. 2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
229. 3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п'яти років.
 
   3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п'яти років.
 
230. 4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
 
   4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
 
231. 5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
 
   5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
 
232. 6. Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі одночасно, визначається виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого за відповідний злочин";
 
-112- Воропаєв Ю.М.
у пункті 2 частини 3 розділу І законопроекту частину 6 статті 12 КК України викласти в наступній редакції:
«6. Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі, визначається виходячи зі строку покарання у вигляді позбавлення волі, передбаченого за відповідний злочин.»
 
Враховано частково , в КК України використовується словосполучення "у виді".  6. Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі на певний строк, визначається виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого за відповідний злочин";
 
    -113- Мойсик В.Р.
Частину шосту статті 12 після слів "позбавлення волі" необхідно доповнити словами "на певний строк", оскільки згідно з КК України є таке покарання як "позбавлення волі на певний строк".
 
Враховано    
    -114- Шкіль А.В.
у статті 19 КК України:
у реченні другому частини другої слова «до такої особи» замінити словами «У разі, якщо така особа становить загрозу для суспільства, до неї»;
у реченні другому частини третьої слова «до такої особи» замінити словами «У разі, якщо така особа становить загрозу для суспільства, до неї»;
статтю 20 КК України виключити
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту   
    -115- Шкіль А.В.
статтю 44 доповнити частиною такого змісту:
«3. Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, якщо таким злочином не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю.»;
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту   
233. "Стаття 53. Штраф
 
   "Стаття 53. Штраф
 
234. 1. Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених в Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням положень частини другої цієї статті.
 
-116- Мойсик В.Р.
Оскільки є випадки призначення штрафу на підставі Загальної частини КК України, необхідно частину першу статті 53 викласти в такій редакції:
"1. Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, передбачених цим Кодексом".
 
Враховано   1. Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, передбачених цим Кодексом.
 
235. 2. Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах від тридцяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу. За вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.
 
-117- Мойсик В.Р.
З метою усунення подвійного тлумачення частину другу статті 53 після слів "в межах від тридцяти" необхідно доповнити словами неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". А по всьому тексту в санкціях статей доповнити словом "тисяч".
 
Враховано   2. Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу.
 
    -118- Воропаєв Ю.М.
В пункті 2 частини 3 розділу І законопроекту в ст. 53 Кримінального кодексу України фразу «у виді» замінити на фразу «у вигляді»;
 
Відхилено , в КК України використовується словосполучення "у виді".   
    -119- Савченко І.В.
у підпункті 2):
доповнити новим абзацом дванадцятим (зміни до частини другої статті 53 КК України) такого змісту:
«Основне покарання за злочин, передбачений розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, якщо таким злочином не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю, може бути лише у виді штрафу, в тому числі якщо за такий злочин відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу передбачено основне покарання у виді позбавлення волі.»;
в зв’язку з цим, абзаци дванадцятий – двадцять четвертий вважати відповідно дванадцятим – двадцять п’ятим;
 
Відхилено    
    -120- Кармазін Ю.А.
У статті 53:
1) В частині 2 виключити речення «За вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.».
 
Відхилено    
    -121- Олійник В.М.
У пункті 2 частини 3 розділу І законопроекту (зміни до Кримінального кодексу України) частину другу статті 53 доповнити реченням наступного змісту:
"Суд, встановивши, що такий злочин вчинено у співучасті і роль виконавця (співвиконавця), підбурювача або пособника у його вчиненні є незначною, може призначити таким особам покарання у виді штрафу в розмірі, передбаченому санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, без врахування розміру майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу."
 
Враховано    
    -122- Бевз В.А.
статтю 53. Штраф викласти в наступній редакції:
Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і межах, встановлених в Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням положень частини другої цієї статті.
Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах від тридцяти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу. За вчинення злочину, за який передбачене покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно від граничної межі штрафу, передбаченої санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.
Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, якщо його спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.
З урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф з розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох років.
У разі неможливості сплати штрафу суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт із розрахунку: десять годин громадських робіт за один встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за чотири встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше двох років.
 
Враховано частково    
236. 3. Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, коли його спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.
 
   3. Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, коли його спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.
 
237. 4. З урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до шести місяців.
 
-123- Яворівський В.О.
В частині 4 статті 53 слова "шести місяців" замінити на "до трьох років".
 
Враховано частково   4. З урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.
 
238. 5. У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт із розрахунку: одна година громадських робіт за один установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за двадцять установлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше двох років.
 
-124- Мойсик В.Р.
З частини п’ятої статті 53 незрозуміло про яке покарання у вигляді штрафу (основне чи додаткове) йде мова. Цю частину необхідно виписувати з врахуванням положень частини першої статті 389 КК України, якою передбачено покарання за ухилення від відбування покарання у вигляді штрафу. До того ж, запропонований у частині п’ятій статті 53 підхід може призвести до того, що санкції (у разі несплати штрафу) за Загальною частиною кодексу, будуть більш суворими, ніж за Особливою.
 
Відхилено   5. У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт із розрахунку: одна година громадських робіт за один установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за двадцять установлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше двох років.
 
239. У разі несплати штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, призначеного як основне покарання, та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді позбавлення волі із розрахунку один день позбавлення волі за вісім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у таких межах:
 
-125- Мойсик В.Р.
З редакції абзацу другого частини п’ятої незрозуміло що мається на увазі під "несплатою штрафу в розмірі понад три тисячі". Це може бути як вся сума штрафу, призначена за вироком суду – наприклад 4 тис. н.м.д.г., так і недоплачена сума штрафу – наприклад ті ж 4 тис. н.м.д.г з призначених судом 20 тис. н.м.д.г. Але при цьому пропонується застосовувати однаковий підхід і до тієї особи, що взагалі не платила штраф і до тієї, що в силу якихось обставин не виплатила штраф повністю і при цьому ще пропонується враховувати і категорії злочинів.
 
Відхилено   У разі несплати штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, призначеного як основне покарання, та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді позбавлення волі із розрахунку один день позбавлення волі за вісім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у таких межах:
 
240. 1) від одного до п'яти років позбавлення волі - у випадку призначення штрафу за вчинення злочину середньої тяжкості;
 
   1) від одного до п'яти років позбавлення волі - у випадку призначення штрафу за вчинення злочину середньої тяжкості;
 
241. 2) від п'яти до десяти років позбавлення волі - у випадку призначення штрафу за вчинення тяжкого злочину;
 
   2) від п'яти до десяти років позбавлення волі - у випадку призначення штрафу за вчинення тяжкого злочину;
 
242. 3) від десяти до дванадцяти років позбавлення волі - у випадку призначення штрафу за вчинення особливо тяжкого злочину.
 
   3) від десяти до дванадцяти років позбавлення волі - у випадку призначення штрафу за вчинення особливо тяжкого злочину.
 
243. Якщо під час розрахунку строку позбавлення волі цей строк становить більше встановлених цією частиною статті меж, суд замінює покарання у виді штрафу покаранням у виді позбавлення волі на максимальний строк, передбачений для злочину відповідної тяжкості цією частиною статті";
 
-126- Одарченко Ю.В.
доповнити частиною 6 нову редакцію статті 53 Кримінального кодексу України, викладено у пункті 2 частини 3 Розділу 1 такого змісту:
«6. У випадку одночасного призначення покарання у вигляді штрафу та конфіскації майна вартість конфіскованого майна зараховується як повна або часткова сплата штрафу»;
 
Відхилено , це різні види покарання  Якщо під час розрахунку строку позбавлення волі цей строк становить більше встановлених цією частиною статті меж, суд замінює покарання у виді штрафу покаранням у виді позбавлення волі на максимальний строк, передбачений для злочину відповідної тяжкості цією частиною статті";
 
244. "Стаття 201. Контрабанда
 
-127- Бевз В.А.
Королевська Н.Ю.
статтю 201 залишити в чинній редакції Кримінального кодексу України.
 
Відхилено   "Стаття 201. Контрабанда
 
245. 1. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, -
 
-128- Кармазін Ю.А.
Диспозицію статті 201 та примітку до неї залишити в чинній редакції, а саме:
«Стаття 201. Контрабанда
1. Контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України,- …
П р и м і т к а. Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їх вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
 
Відхилено   1. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, -
 
    -129- Шишкіна Е.В.
У частині першій статті 201 Кримінального кодексу України після слів «від митного контролю» доповнити словами «історичних та»
 
Відхилено    
    -130- Яворівський В.О.
Частину 1 статті 201 викласти у такій редакції:
"1. Контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди."
 
Відхилено    
246. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди.
 
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди.
 
247. 2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або службовою особою з використанням службового становища, -
 
   2. Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або службовою особою з використанням службового становища, -
 
248. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна";
 
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна";
 
249. 3) пункт 1 частини першої статті 65 доповнити словами "за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу";
 
-131- Мойсик В.Р.
У пункті 1 частини першої статті 65 "частиною другою статті 53" необхідно замінити словами "Загальною частиною", це дозволить охопити всі випадки призначення покарання .
 
Враховано   3) пункт 1 частини першої статті 65 доповнити словами "за винятком випадків, передбачених Загальною частиною цього Кодексу";
 
250. 4) у статті 69:
 
      
251. частину першу доповнити реченням такого змісту: "За вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених цією частиною, може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу";
 
-132- Воропаєв Ю.М.
В пункті 4 та 6 частини 3 розділу І законопроекту фразу «у виді» замінити на фразу «у вигляді»;
 
Відхилено , в КК України використовується словосполучення "у виді". Врахування цієї поправки тягне за собою необхідність внесення змін і до інших статей КК, а це порушення статті 116 Регламенту.     
    -133- Мойсик В.Р.
Необхідно виключити доповнення до частини першої статті 69, оскільки цим доповненням фактично посилюється відповідальність за ті злочини, де передбачений тільки штраф, на відміну від тих злочинів, що передбачають альтернативні види покарання. Наприклад, за крадіжку, поєднану з проникненням у житло (тяжкий злочин), мінімальний розмір штрафу, що може бути призначений у порядку ч.1 ст.69 КК, — 30 нмдг, а за фіктивне підприємництво, вчинене повторно (злочин середньої тяжкості), — 2250 нмдг.
 
Враховано    
252. частину другу викласти в такій редакції:
 
      
253. "2. На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу як обов'язкове, за винятком випадків призначення покарання за вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-134- Мойсик В.Р.
Якщо за злочин передбачено покарання лише у вигляді позбавлення волі на певний строк, обов’язкове додаткове покарання може в порядку ч.2 ст.69 КК не призначатися. Якщо ж за злочин передбачено основне покарання лише у вигляді штрафу на суму понад три тисячі нмдг або і у вигляді штрафу на таку суму, і у вигляді позбавлення волі на певний строк, — суд зобов’язаний призначити обов’язкове додаткове покарання завжди.
А тому, необхідно відхилити запропоновану редакцію частини другої статті 69 КК, оскільки це суперечить концепції Закону щодо гуманізації, оскільки фактично посилюється відповідальність особи і погіршується її становище у порівнянні з тими особами, що засуджені до позбавлення волі.
 
Враховано      
254. 5) у частині третій статті 88 слово "звільнені" замінити словами "зі звільненням";
 
   4) у частині третій статті 88 слово "звільнені" замінити словами "зі звільненням";
 
255. 6) у статті 89:
 
   5) у статті 89:
 
256. у пункті 5 слова "до штрафу" замінити словами "до основного покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   у пункті 5 слова "до штрафу" замінити словами "до основного покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
257. пункти 7, 8 та 9 після слів "позбавлення волі" доповнити словами "або основного покарання у виді штрафу";
 
-135- Кириленко І.Г.
Мартиненко М.В.
Пункт 3 частини І проекту Закону доповнити підпунктом 6-1 такого
змісту:
Доповнити статтю 191 частиною шостою такого змісту: «Для цілей цього Кодексу не є службовими особами особи, які є (були) членами колегіальних органів державної влади та обіймають (обіймали) посади, що відповідно до закону належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу, зокрема особи, які згідно Конституції України входять (входили) до складу Кабінету Міністрів України, народні депутати України, а також: Президент України».
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту  пункти 7, 8 та 9 після слів "позбавлення волі" доповнити словами "або основного покарання у виді штрафу";
 
    -136- Шкіль А.В.
у статті 93 КК України:
пункт 2) виключити;
статтю доповнити абзацом такого змісту:
«Примусові заходи медичного характеру застосовуються у разі, якщо особа становить загрозу для суспільства.»;
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту   
    -137- Шкіль А.В.
статтю 190 КК України доповнити частиною 5 такого змісту:
«5. Особа, яка вчинила діяння, передбачені цією статтею, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності повернула майно, яким вона заволоділа або на яке вона придбала права шляхом обману чи зловживання довірою, власнику такого майна або відшкодувала вартість такого майна, а також матеріальні збитки, завдані власнику майна діяннями, передбаченими цією статтею.
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту   
    -138- Шкіль А.В.
. Статтю 191 КК України викласти в наступній редакції:
Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом використання службового становища
1. Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом використання службовою особою свого службового становища -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Примітка. 1 Особа, яка вчинила діяння, передбачені цією статтею, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності повернула майно, що було нею привласнене або яким вона заволоділа, власнику такого майна або відшкодувала вартість такого майна та розтраченого майна, а також матеріальні збитки, завдані власнику майна діяннями, передбаченими цією статтею.»
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту   
258. 7) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац третій частини третьої статті 199 викласти відповідно в такій редакції:
 
-139- Воропаєв Ю.М.
Виключити з частини 3 розділу І законопроекту пункти 7 та 8.
 
Враховано      
    -140- Пінчук А.П.
виключити пункт 7 (стосовно змін до абзацу другого частини першої, абзацу другого частини другої, абзацу третього частини третьої статті 199)
 
Враховано    
    -141- Шишкіна Е.В.
Статтю 199 Кримінального кодексу України залишити в діючій редакції.
 
Враховано    
259. "караються штрафом від десяти до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-142- Олійник В.М.
Пункт 7 частини 3 розділу І законопроекту (зміни до статті 199 Кримінального кодексу України) – виключити.
 
Враховано      
260. "караються штрафом від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-143- Яворівський В.О.
Частину 1 статті 199 викласти у такій редакції:
"1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї -
караються штрафом від десяти до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до семи років."
 
Відхилено , у зв’язку із виключенням змін до статті 199 КК     
    -144- Яворівський В.О.
Частину 2 статті 199 викласти у такій редакції:
"2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі, -
караються штрафом від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років."
 
Відхилено , у зв’язку із виключенням змін до статті 199 КК   
    -145- Яворівський В.О.
Частину 3 статті 199 викласти у такій редакції:
"3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, -
караються штрафом від двадцяти п’яти до тридцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна."
 
Відхилено , у зв’язку із виключенням змін до статті 199 КК   
    -146- Бевз В.А.
абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац третій частини третьої статті 199 залишити в чинній редакції Кримінального кодексу України.
 
Враховано    
261. "караються штрафом від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
      
262. 8) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 200 викласти відповідно в такій редакції:
 
-147- Яворівський В.О.
Частину 1 статті 200 викласти у такій редакції:
"Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення
1. Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи збут -
карається штрафом від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  6) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 200 викласти в такій редакції:
 
    -148- Пінчук А.П.
виключити підпункт 8 (стосовно змін до абзацу другого частини першої, абзацу другого частини другої статті 200)
 
Відхилено    
    -149- Яворівський В.О.
Частину 2 статті 200 викласти у такій редакції:
"2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються штрафом від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років."
 
Відхилено    
    -150- Бевз В.А.
абзац другий частини першої статті 200 після слів "доходів громадян" доповнити словами "або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.".
 
Відхилено    
263. "карається штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   "карається штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
264. "караються штрафом від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-151- Кармазін Ю.А.
Статтю 203 не виключати та викласти в наступній редакції:
«Стаття 203. Зайняття забороненими видами господарської діяльності
1. Зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, та якщо вони були пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах,-
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття забороненими видами господарської діяльності,-
караються обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.»
П р и м і т к а. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
У зв’язку з цим у ч. 2 ст. 112 КПК України залишити слова «частиною 2 статті 203» та в ч. 4 ст. 112 не виключати цифру «203».
 
Відхилено   "караються штрафом від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
265. 9) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 203-1 викласти відповідно в такій редакції:
 
-152- Яворівський В.О.
Частини 1 та 2 статті 203-1 викласти у таких редакціях:
"1. Незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинені у значних розмірах, -
карається штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі до двох років із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великих розмірах, -
караються штрафом від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі від двох до п’яти років з конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва.
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  7) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 203-1 викласти в такій редакції:
 
266. "карається штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва";
 
-153- Бевз В.А.
абзац другий частини першої статті 203-1 після слів "до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" доповнити словами "або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк".
абзац другий частини другої статті 203-1 після слів "до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" доповнити словами "або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років".
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  "караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва";
 
267. "караються штрафом від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва";
 
   "караються штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва";
 
268. 10) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 203-2 викласти відповідно в такій редакції:
 
-154- Королевська Н.Ю.
Зміни до статті 203-2 (підпункт 10) виключити.
 
Відхилено   8) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 203-2 викласти в такій редакції:
 
269. "карається штрафом від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання";
 
-155- Яворівський В.О.
Частини 1 та 2 статті 203-2 викласти у таких редакціях:
"1. Зайняття гральним бізнесом -
карається штрафом від десяти до шістдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.
2. Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, -
караються штрафом від шістдесяти до сімдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі до п’яти років з конфіскацією грального обладнання."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  "карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання";
 
270. "караються штрафом від сорока до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання";
 
-156- Бевз В.А.
абзац другий частини другої статті 203-2 після слів "до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" доповнити словами "або обмеженням волі на строк до п'яти років".
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  "караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання";
 
271. 11) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 204 викласти відповідно в такій редакції:
 
   9) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 204 викласти в такій редакції:
 
272. "карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення";
 
   "караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення";
 
273. "карається штрафом від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення";
 
   "карається штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення";
 
274. 12) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 205 викласти відповідно в такій редакції:
 
-157- Фельдман О.Б.
Савченко І.В.
у підпункті 12) (зміни до статті 205 КК України):
у абзаці другому слова «до двох тисяч» замінити словами «до однієї тисячі»;
у абзаці третьому слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від двох до трьох»;
підпункт 12) доповнити абзацом такого змісту:
«у абзаці першому частини першої статті 205 слова «з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона» замінити словами «щодо яких за рішенням суду, яке набрало законної сили, встановлено ознаки фіктивності, передбачені статтею 55-1 Господарського кодексу України, та одночасно факт вчинення діяння, за яке цим Кодексом передбачена кримінальна відповідальність»;
 
Відхилено   10) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 205 викласти в такій редакції:
 
    -158- Королевська Н.Ю.
Зміни до статті 205 (підпункт 12) виключити.
 
Відхилено    
275. "карається штрафом від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   "карається штрафом від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ";
 
276. "караються штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   "караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
277. 13) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої статті 206 викласти відповідно в такій редакції:
 
   11) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої статті 206 викласти в такій редакції:
 
278. "караються штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   "караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
279. "караються штрафом від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років";
 
   "караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років";
 
280. "караються штрафом від десяти до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років";
 
   "караються штрафом від десяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років";
 
281. 14) у пункті 1 примітки до статті 209:
 
-159- Королевська Н.Ю.
Зміни до статті 209 (підпункт 14) виключити.
 
Відхилено   12) у пункті 1 примітки до статті 209:
 
282. слова "покарання у виді позбавлення волі" замінити словами "основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-160- Фельдман О.Б.
Савченко І.В.
у підпункті 14) (зміни до статті 209 КК України):
у абзаці третьому цифри «207» замінити цифрами «205»;
підпункт 14) доповнити абзацами такого змісту:
«у статті 209:
абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої викласти відповідно в такій редакції:
«караються штрафом від трьох до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, або без такої.»;
«караються штрафом від семи до вісімнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, або без такої»;
«караються штрафом від дев’ятнадцяти до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, або без такої»;
пункт 1 примітки до статті 209 доповнити абзацом такого змісту:
«Суспільно небезпечне протиправне діяння є таким, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, лише у випадках, якщо воно встановлене щодо конкретної особи за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.»;
 
Відхилено   слова "покарання у виді позбавлення волі" замінити словами "основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
283. цифри "207" виключити;
 
-161- Бевз В.А.
у пункті 1 примітки до статті 209 цифри "207" не виключати.
 
Відхилено   цифри "207" виключити;
 
284. 15) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 209-1 викласти відповідно в такій редакції:
 
-162- Яворівський В.О.
Частини 1 та 2 статті 209-1 викласти у таких редакціях:
"1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, якщо такі діяння заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Розголошення у будь-якому вигляді інформації, яка відповідно до закону надається спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
карається штрафом від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  13) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 209-1 викласти в такій редакції:
 
285. "карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
   "караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
286. "карається штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
-163- Бевз В.А.
абзац другий частини другої статті 209-1 після слів "до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" доповнити словами "або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк,".
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  "карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
287. 16) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої статті 212 викласти відповідно в такій редакції:
 
   14) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої статті 212 викласти в такій редакції:
 
288. "карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
   "карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
289. "караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
   "караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
290. "караються штрафом від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна";
 
   "караються штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна";
 
291. 17) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої статті 212-1 викласти відповідно в такій редакції:
 
   15) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої статті 212-1 викласти в такій редакції:
 
292. "карається штрафом від п'ятисот до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
   "карається штрафом від п'ятисот до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
293. "караються штрафом від тисячі п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
   "караються штрафом від тисячі п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
294. "караються штрафом від десяти до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна";
 
   "караються штрафом від десяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна";
 
295. 18) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 213 викласти відповідно в такій редакції:
 
   16) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 213 викласти в такій редакції:
 
296. "карається штрафом від п'ятисот до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від ста до двохсот годин";
 
   "караються штрафом від п'ятисот до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від ста до двохсот годин";
 
297. "караються штрафом від тисячі п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   "караються штрафом від тисячі п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
298. 19) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 216 викласти відповідно в такій редакції:
 
   17) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 216 викласти в такій редакції:
 
299. "караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   "караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
300. "караються штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами";
 
-164- Яворівський В.О.
Частину 2 статті 216 викласти у такій редакції:
"2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються штрафом від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  "караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами";
 
301. 20) у статті 219:
 
   18) у статті 219:
 
302. абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
-165- Фельдман О.Б.
Савченко І.В.
підпункт 20) (зміни до статті 219 КК України) викласти в такій редакції:
«20) статтю 219 виключити;
 
Відхилено   абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
303. "карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
   "карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
304. доповнити статтю приміткою такого змісту:
 
   доповнити приміткою такого змісту:
 
305. "Примітка. У статтях 219, 222 цього Кодексу матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
   "Примітка. У статтях 219, 222 цього Кодексу матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
306. 21) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 222 викласти відповідно в такій редакції:
 
-166- Фельдман О.Б.
Савченко І.В.
підпункт 21) (зміни до статті 222 КК України) доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити статтю приміткою такого змісту:
«Примітка. Матеріальна шкода у цій статті вважається великою, якщо вона у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.»;
 
Відхилено   19) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 222 викласти в такій редакції:
 
307. "карається штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
-167- Яворівський В.О.
Частину 2 статті 222 викласти у такій редакції:
"2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди, -
караються штрафом від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  "карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
308. "караються штрафом від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
   "караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
309. 22) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 222-1 викласти відповідно в такій редакції:
 
-168- Королевська Н.Ю.
Зміни до статті 222-1 (підпункт 22) виключити.
 
Відхилено   20) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 222-1 викласти в такій редакції:
 
310. "караються штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
-169- Олійник В.М.
Пункт 22 частини 3 розділу І законопроекту (зміни до Кримінального кодексу України) викласти в наступній редакції:
"абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 222-1 викласти відповідно в такій редакції:
"караються штрафом від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
"караються штрафом від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";"
 
Враховано   "караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
311. "караються штрафом від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
-170- Яворівський В.О.
Частину 1 статті 222-1 викласти у такій редакції:
"1. Умисні дії службової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, що призвели до отримання професійним учасником фондового ринку або фізичною особою чи третіми особами прибутку у значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -
караються штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються штрафом від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  "караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
312. 23) абзац другий частини першої статті 223-1 викласти в такій редакції:
 
-171- Королевська Н.Ю.
Зміни до статті 223-1 (підпункт 23) виключити.
 
Відхилено   21) абзац другий частини першої статті 223-1 викласти в такій редакції:
 
313. "карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
   "карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
314. 24) абзац другий частини першої статті 223-2 викласти в такій редакції:
 
-172- Королевська Н.Ю.
Зміни до статті 223-2 (підпункт 24) виключити.
 
Відхилено   22) абзац другий частини першої статті 223-2 викласти в такій редакції:
 
315. "караються штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
-173- Яворівський В.О.
Абзац 2 частини 1 статті 223-2 викласти у такій редакції:
"караються штрафом від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  "караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
316. 25) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої статті 224 викласти відповідно в такій редакції:
 
-174- Королевська Н.Ю.
Зміни до статті 224 (підпункт 25) виключити.
 
Відхилено   23) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої статті 224 викласти в такій редакції:
 
317. "караються штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
-175- Яворівський В.О.
Частини 2 та 3 статті 224 викласти у таких редакціях:
"2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -
караються штрафом від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або якщо вони завдали особливо великої матеріальної шкоди, -
караються штрафом від десяти до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від п'яти до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  "караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
318. "караються штрафом від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
   "караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
319. "караються штрафом від десяти до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
   "караються штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
320. 26) абзац другий частини першої статті 227 викласти в такій редакції:
 
   24) абзац другий частини першої статті 227 викласти в такій редакції:
 
321. "караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
   "караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
322. 27) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої статті 229 викласти відповідно в такій редакції:
 
-176- Яворівський В.О.
Частини 1, 2 та 3 статті 229 викласти у таких редакціях:
"1. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, -
караються штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -
караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -
караються штрафом від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  25) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої статті 229 викласти в такій редакції:
 
323. "караються штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення";
 
   "караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення";
 
324. "караються штрафом від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення";
 
   "караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення";
 
325. "караються штрафом від десяти до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення";
 
   "караються штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення";
 
326. 28) абзац другий частини першої статті 231 викласти в такій редакції:
 
   26) абзац другий частини першої статті 231 викласти в такій редакції:
 
327. "караються штрафом від трьох до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-177- Яворівський В.О.
Абзац 2 статті 231 викласти у такій редакції:
"караються штрафом від трьох до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  "караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
    -178- Бевз В.А.
в абзаці другому частини першої статті 231 після слів "до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" доповнити словами "або обмеженням волі на строк до п'яти років.".
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту   
328. 29) абзац другий частини першої статті 232 викласти в такій редакції:
 
   27) абзац другий частини першої статті 232 викласти в такій редакції:
 
329. "карається штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
-179- Яворівський В.О.
Абзац 2 статті 232 викласти у такій редакції:
"карається штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  "карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
    -180- Бевз В.А.
в абзаці другому частини першої статті 232 після слів "чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років" доповнити словами ", або виправними роботами на строк до двох років.".
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту   
330. 30) у статті 232-1:
 
   28) у статті 232-1:
 
331. в абзаці другому частини першої слова "або обмеженням волі на строк до трьох років" виключити;
 
-181- Олійник В.М.
Пункт 30 частини 3 розділу І законопроекту (зміни до Кримінального кодексу України) викласти в наступній редакції:
" у статті 232-1:
в абзаці другому частини першої слова "або обмеженням волі на строк до трьох років" виключити;
абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої, абзац другий частини четвертої викласти відповідно в такій редакції:
"карається штрафом від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";
"карається штрафом від п’яти до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";
"караються штрафом від восьми до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої"; "
 
Враховано частково , в частині четвертій конфіскація майна виключена, оскільки це злочин середньої тяжкості, а конфіскація майна застосовується тільки за скоєння тяжких або особливо тяжких злочинів  в абзаці другому частини першої слова "або обмеженням волі на строк до трьох років" виключити;
 
332. абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої, абзац другий частини четвертої викласти відповідно в такій редакції:
 
-182- Яворівський В.О.
Частини 2, 3 та 4 статті 232-1 викласти у таких редакціях:
"2. Вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -
карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, -
карається штрафом від трьох до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
4. Дії, передбачені частинами першою - третьою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, -
караються штрафом від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.».
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої та абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
333. "карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";
 
   "караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";
 
334. "карається штрафом від трьох до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";
 
   "карається штрафом від п’яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";
 
335. "караються штрафом від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої";
 
   "караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
336. 31) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 232-2 викласти відповідно в такій редакції:
 
   29) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 232-2 викласти в такій редакції:
 
337. "караються штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";
 
   "караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";
 
338. "караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
   "караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
339. 32) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 233- викласти відповідно в такій редакції:
 
-183- Яворівський В.О.
Частини 1 та 2 статті 233 викласти у таких редакціях:
"1. Приватизація державного, комунального майна шляхом заниження його вартості через визначення її у спосіб, не передбачений законом, або використання підроблених приватизаційних документів, а також сама приватизація майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, або приватизація неправомочною особою -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно призвело до незаконної приватизації майна державної чи комунальної власності в великих розмірах або вчинене групою осіб за попередньою змовою, -
караються штрафом від двадцяти п'яти до тридцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  30) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 233- викласти в такій редакції:
 
340. "караються штрафом від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   "караються штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
341. "карається штрафом від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна або без такої";
 
-184- Кириленко І.Г.
Мартиненко М.В.
Частину ІІІ проекту Закону (Внесення змін до Кримінального кодексу) доповнити пунктом 32-1, який викласти у наступній редакції:
Внести до статті 364 Кримінального кодексу України такі зміни:
доповнити абзац, перший пункту 1 примітки словами «крім осіб, зазначених в абзаці другому цієї примітки»;
доповнити пункт 1 примітки після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
«Для цілей цього Кодексу не є службовими особами особи, які є (були) членами колегіальних органів державної влади та обіймають (обіймали) посади, що відповідно до закону належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу, зокрема особи, які згідно Конституції України входять (входили) до складу Кабінету Міністрів України, народні депутати України, а також: Президент України».
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім, абзац третій абзацом четвертим, а абзац четвертий абзацом п'ятим.
 
Відхилено , у зв’язку з виключенням статті 365 КК України за пропозицією Швеця В.Д.  "карається штрафом від двадцяти п'яти тисяч до тридцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна або без такої";
31) пункти 3 та 4 Примітки до статті 364 викласти в такій редакції:
"3. Істотна шкода у статтях 364, 364-1, 365, 365-1, 365-2, 367 полягає виключно у завданні матеріальних збитків і вважається такою, якщо вона в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
4. Тяжкі наслідки у статтях 364-367 полягають виключно у завданні матеріальних збитків і вважаються такими, якщо вони у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
    -185- Геращенко І.В.
пункт 3 проекту доповнити новим пунктом 33 такого змісту:
«33) доповнити примітку до статті 364 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
Положення статей 364 і 365 цього Кодексу не поширюються на службових осіб, зазначених в частині першій статті 9 Закону України «Про державну службу»
 
Відхилено , у зв’язку з виключенням статті 365 КК України за пропозицією Швеця В.Д.   
    -186- Кириленко В.А.
Мойсик В.Р.
Пункт. 1 примітки до статті 364 КК викласти в такій редакції:
«
Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом, крім осіб, зазначених в абзаці другому цієї примітки.
Для цілей статей 191 ч. 2, 5, 364 і 365 цього Кодексу не є службовими особами особи, які є членами колегіальних органів державної влади та обіймають (обіймали) посади, що відповідно до закону належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу, зокрема особи, які згідно Конституції України входять (входили) до складу Кабінету Міністрів України.
Для цілей статей 364, 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу до державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства.»
 
Відхилено , у зв’язку з виключенням статті 365 КК України за пропозицією Швеця В.Д.   
    -187- Савченко І.В.
Внести до частин 3 та 4 Примітки до статті 364 КК України такі зміни:
У частині 3 слова "істотною шкодою" замінити словами "істотна шкода", слова "якщо вона" вилучити, після слова "полягає" доповнити словом "виключно".
У частині 4 слова "тяжкими наслідками" замінити словами "тяжкі наслідки", слова "якщо вони" вилучити, після слова "полягають" доповнити словом "виключно".
 
Враховано , приведено у відповідність до статті 19 Конвенції ООН проти корупції (Закон України № 251-V від 18.10.2006 р.)   
    -188- Яворівський В.О.
Додати до частини 1 Приміток статті 364 КК України новий абзац, а абзац перший частини 1 викласти у такій редакції:
"Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом, крім осіб, зазначених в абзаці другому цієї примітки.
Для цілей статей 364 і 365 цього Кодексу не є службовими особами особи, які є членами колегіальних органів державної влади та обіймають (обіймали) посади, що відповідно до закону належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу, зокрема особи, які згідно Конституції України входять (входили) до складу Кабінету Міністрів України. Вважати несудимими осіб щодо яких був винесений вирок до набрання чинності цього Закону."
 
Відхилено    
342. 33) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 364-1 викласти відповідно в такій редакції:
 
-189- Яворівський В.О.
Статтю 364-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -
карається штрафом від ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається штрафом від чотирьохсот до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. У статтях 364-1, 365-2, 368-2, 368-3, 368-4, 369-2 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  32) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 364-1 викласти в такій редакції:
 
343. "карається штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років";
 
   "карається штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років";
 
344. "карається штрафом від десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
-190- Кириленко І.Г.
Мартиненко М.В.
Пункт 3 частини І проекту Закону доповнити підпунктом 33-1 такого змісту:
Доповнити статтю 365 частиною четвертою такого змісту: «Для цілей цього Кодексу не є службовими особами особи, які є (були) членами колегіальних органів державної влади та обіймають (обіймали) посади, що відповідно до закону належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу, зокрема особи, які згідно Конституції України входять (входили) до складу Кабінету Міністрів України, народні депутати України, а також: Президент України».
 
Відхилено , у зв’язку з врахуванням пропозиції про виключення статті 365 КК України  "карається штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
    -191- Шкіль А.В.
Статтю 365 КК України викласти у наступній редакції:
Стаття 365. Перевищення влади службовою особою
1. Перевищення влади, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй повноважень і супроводжуються насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. 1. Службовими особами у статтях 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Для цілей статей 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу до державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства.
2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.
 
Відхилено , у зв’язку з врахуванням пропозиції про виключення статті 365 КК України   
    -192- Кармазін Ю.А.
Статтю 365 виключити.
У зв’язку з цим у ч. ч. 1, 3, 5 ст. 112 виключити цифру «365».
 
Враховано    
345. 34) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 365-1 викласти в такій редакції:
 
-193- Кармазін Ю.А.
Доповнити зміни до Кримінального кодексу України після підпункту 33 новим підпунктом 34 такого змісту:
«34) у статті 365:
назву викласти в такій редакції: "Стаття 365. Перевищення влади";
частину першу виключити;
абзац перший частини другої викласти у такій редакції: «Перевищення влади, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй повноважень і супроводжуються насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, -»;
в абзаці першому частини третьої слова "частинами першою або" замінити
словом "частиною".
У зв'язку з цим змінити у розділі І законопроекту нумерацію підпунктів 34-37 відповідно на 35-38.
 
Відхилено   33) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 365-1 викласти в такій редакції:
 
346. "карається штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
-194- Шкіль А.В.
Стаття 365-1 КК України викласти в наступній редакції:
Стаття 365-1. Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права
1. Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми дій, які явно виходять за межі наданих їй повноважень і супроводжуються насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається штрафом від десяти до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  "карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
347. "карається штрафом від десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
-195- Яворівський В.О.
Статтю 365-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 365-1. Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
1. Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми дій, які явно виходять за межі наданих повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, -
карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  "карається штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
348. 35) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої статті 365-2 викласти відповідно в такій редакції:
 
-196- Яворівський В.О.
Статтю 365-2 викласти у такій редакції:
"Стаття 365-2. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги
1. Зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, -
карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або повторно, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  34) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої статті 365-2 викласти в такій редакції:
 
349. "карається штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
   "карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
350. "карається штрафом від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
   "карається штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
351. "караються штрафом від десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої";
 
-197- Швець В.Д.
Доповнити статтею 365-3 такого змісту:
«Стаття 365-3. Перевищення влади або службових повноважень
1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, вчинене з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи у значному розмірі, -
карається штрафом від п’ятисот до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Перевищення влади або службових повноважень, вчинене з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи у великому розмірі,-
карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від шестисот до тисячі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від семисот до тисячі семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. 1. У цій статті неправомірною вигодою вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.
2. Неправомірна вигода вважається одержаною у значному розмірі, якщо її сума перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі – якщо її сума перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Враховано   "караються штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої";
35) доповнити статтею 365-3 такого змісту:
"Стаття 365-3. Перевищення влади або службових повноважень
1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, вчинене з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи у значному розмірі, -
карається штрафом від п’ятисот до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Перевищення влади або службових повноважень, вчинене з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи у великому розмірі,-
карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від шестисот до тисячі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від семисот до тисячі семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. 1. У цій статті неправомірною вигодою вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.
2. Неправомірна вигода вважається одержаною у значному розмірі, якщо її сума перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі – якщо її сума перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -198- Шкіль А.В.
Статтю 367 КК України викласти у наступній редакції
Стаття 367. Службова недбалість
1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
карається штрафом від п'ятсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Примітка. 1. Істотною шкодою у статті 367 вважаються такі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Примітка 2. Тяжкими наслідками у статті 367, вважаються такі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
Відхилено    
    -199- Ляпіна К.М.
Статтю 367 Кримінального кодексу України додати словами: «Примітка. Службовими особами у статті 367 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративних функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою установи, організації, судом або законом»
 
Відхилено    
    -200- Савченко І.В.
пункт 3 (зміни до Кримінального кодексу України) доповнити підпунктами 36 та 37 такого змісту:
«36) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 366 викласти відповідно у такій редакції:
«карається штрафом до семиста неоподатковуваних мінімумів доході» громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
«карається штрафом від семиста до однієї тисячі п'ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
37) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої статті 367 викласти відповідно у такій редакції:
«карається штрафом до семиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
«карається штрафом від семиста до однієї тисячі п'ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
у зв'язку з цим підпункти 36 - 37 вважати підпунктами 38 - 39.
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту   
352. 36) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої, абзац другий частини четвертої статті 368-3 викласти відповідно в такій редакції:
 
-201- Шкіль А.В.
В статті 368 КК України в п.2 примітки цифри «364» замінити на цифру «365»
 
Відхилено   36) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої та абзац другий частини четвертої статті 368-3 викласти в такій редакції:
 
353. "карається штрафом від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-202- Яворівський В.О.
Статтю 368-3 викласти у такій редакції:
"Стаття 368-3. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
1. Пропозиція, надання або передача службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди за вчинення дій чи бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає чи передає таку вигоду, або в інтересах третіх осіб -
карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, -
караються штрафом від трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
3. Одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто передає чи надає таку вигоду, або в інтересах третіх осіб -
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
5. Особа, яка пропонувала, надала або передала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо після пропозиції, надання чи передачі неправомірної вигоди вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу.
Примітка. 1. Повторним у статтях 368-3 та 368-4 визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями, а так само статтями 368 та 369 цього Кодексу.
2. Вимаганням згідно з частиною четвертою статей 3683 та 3684 цього Кодексу визнається вимога надання, передачі неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого службового становища стосовно особи, яка надає, передає неправомірну вигоду, або умисне створення особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, умов, за яких особа вимушена надати, передати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  "караються штрафом від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
354. "караються штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   "караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
355. "карається штрафом від п'яти до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років";
 
   "карається штрафом від п'яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років";
 
356. "карається штрафом від десяти до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна";
 
   "карається штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна";
 
357. 37) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої, абзац другий частини четвертої статті 368-4 викласти відповідно в такій редакції:
 
-203- Яворівський В.О.
Статтю 368-4 викласти у такій редакції:
"Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги
1. Пропозиція, надання, передача аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах особи, яка пропонує, надає чи передає таку вигоду, або в інтересах третіх осіб -
караються штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, -
караються штрафом від трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
3. Одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром при розгляді колективних трудових спорів неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах особи, яка їх надає чи передає, -
карається штрафом від семисот п'ятдесяти до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
5. Особа, яка пропонувала, надала, передала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо після пропозиції, надання чи передачі неправомірної вигоди вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу."
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  37) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої та абзац другий частини четвертої статті 368-4 викласти в такій редакції:
 
358. "караються штрафом від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   "караються штрафом від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
359. "караються штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   "караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
360. "карається штрафом від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
   "карається штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
361. "карається штрафом від дванадцяти до вісімнадцяти тисяч мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна".
 
-204- Олійник В.М.
Доповнити частину 3 розділу І законопроекту (зміни до Кримінального кодексу України) пунктом 38 наступного змісту:
"у статті 99:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Розмір штрафу, в тому числі за вчинення злочину, за який передбачено основне покарання лише у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах до п'ятисот встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. До неповнолітнього, що не має самостійного доходу, власних коштів або майна, на яке може бути звернене стягнення, засудженого за вчинення злочину, за який передбачено основне покарання лише у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано покарання у виді громадських робіт або виправних робіт згідно положень статей 100, 103 цього Кодексу."
 
Враховано   "карається штрафом від дванадцяти тисяч до вісімнадцяти тисяч мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна".
38) "у статті 99:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Розмір штрафу, в тому числі за вчинення злочину, за який передбачено основне покарання лише у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах до п'ятисот встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. До неповнолітнього, що не має самостійного доходу, власних коштів або майна, на яке може бути звернене стягнення, засудженого за вчинення злочину, за який передбачено основне покарання лише у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано покарання у виді громадських робіт або виправних робіт згідно положень статей 100, 103 цього Кодексу";
 
    -205- Одарченко Ю.В.
доповнити пунктом 38 частину 3 Розділу 1 такого змісту:
«38) статтю 365 доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. Статті 364 та 365 цього Кодексу не поширюються на осіб, що займають вищі політичні посади – Президента України, Прем’єр-міністра України, Голову Верховної ради України, міністрів, а також на народних депутатів України що до використання ними депутатських прав та виконання депутатських обов’язків.»;
 
Відхилено , у зв’язку з врахуванням поправки про виключення статті 365 КК України   
    -206- Фельдман О.Б.
пункт 3 (зміни до КК України) доповнити підпунктами такого змісту:
»38) статтю 2 доповнити частиною такого змісту:
«4. Правопорушення у сфері господарської чи службової діяльності, якими не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю, тягнуть відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Злочини, передбачені розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, якими заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю, тягнуть відповідальність, передбачену цим Кодексом.»;
39) частину другу статті 11 доповнити абзацом такого змісту:
«Не є злочином, передбаченим розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, дія або бездіяльність, яка хоча формально містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом у відповідному розділі, але не заподіяла матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю.»;
40) частину першу статті 18 доповнити абзацом такого змісту:
«Суб’єктом злочину, передбаченого розділом ХVІІ цього Кодексу, може бути лише службова особа»;
41) у статті 59:
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо санкція статті цього Кодексу передбачає конфіскацію майна, конфіскація майна як міра покарання за злочини (крім злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України, та злочинів проти основ національної безпеки України) не повинна перевищувати розміру заподіяної матеріальної шкоди або понесених витрат на лікування потерпілого від злочину.»;
частину другу доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо злочинами, передбаченими розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю, конфіскація майна не призначається.»;
42) статтю 60 доповнити частиною такого змісту:
«4. Арешт не застосовується до осіб, які вчинили злочини, передбачені розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, якщо такими злочинами не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю.»;
43) статтю 61 доповнити частиною такого змісту:
«4. Обмеження волі не застосовується до осіб, які вчинили злочини, передбачені розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, якщо такими злочинами не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю.»;
44) статтю 63 доповнити частиною такого змісту:
«3. Покарання у виді позбавлення волі не може бути застосоване за злочини, передбачені розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, якщо такими злочинами не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю.»;
45) статтю 65 доповнити частиною такого змісту:
«5. За злочини, передбачені розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, якими не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю, якщо основне покарання за такий злочин передбачає поряд зі штрафом інший вид основного покарання, суд призначає основне покарання у виді штрафу.»;
46) статтю 74 доповнити частиною такого змісту:
«6. Особа, яка вчинила злочин, передбачений розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, звільняється від покарання та його відбування, якщо таким злочином не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю.»;
47) у статті 358:
у частині першій:
абзац перший доповнити словами «якщо зазначені у цій частині дії заподіяли матеріальні збитки у значному розмірі або шкоду немайнового характеру життю чи здоров`ю фізичної особи, або шкоду довкіллю»;
в абзаці другому слова «або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років» виключити;
у частині другій:
абзац перший доповнити словами «якщо зазначені у цій частині дії заподіяли матеріальні збитки у великому розмірі або шкоду немайнового характеру життю чи здоров`ю фізичної особи, або шкоду довкіллю»;
в абзаці другому слова «або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років» виключити;
абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
«караються штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
в абзаці другому частини четвертої слова «або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років» виключити;
статтю доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. 1. Для цілей цієї статті матеріальні збитки вважаються заподіяними у значному розмірі, якщо їх розмір у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
2. Матеріальні збитки для цілей цієї статті вважаються заподіяними у великому розмірі, якщо їх розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
 
Відхилено    
    -207- Савченко І.В.
пункт 3 (зміни до Кримінального кодексу України) доповнити підпунктами такого змісту:
«38) статтю 2 доповнити частиною такого змісту:
«4. Правопорушення у сфері господарської чи службової діяльності, якими не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю, тягнуть відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Злочини, передбачені розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, якими заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю, тягнуть відповідальність, передбачену цим Кодексом.»;
39) частину другу статті 11 доповнити абзацом такого змісту:
«Не є злочином, передбаченим розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, дія або бездіяльність, яка хоча формально містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом у відповідному розділі, але якою не заподіяно матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоди довкіллю.»;
40) частину першу статті 18 доповнити абзацом такого змісту:
«Суб’єктом злочину, передбаченого розділом ХVІІ цього Кодексу, може бути лише службова особа»;
41) статтю 26 доповнити абзацом такого змісту:
«Для цілей статей 364, 365, 366, 367 цього Кодексу співучасником злочину є лише особа, яка визнається службовою відповідно до статей 364, 365, 366, 367 цього Кодексу.»;
42) статтю 27 доповнити частиною такого змісту:
«8. Для цілей статей 364, 365, 366, 367 цього Кодексу не є співучасником злочину особа, яка не визнається службовою відповідно до статей 364, 365, 366, 367 цього Кодексу.»;
43) у статті 59:
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо санкція статті цього Кодексу передбачає конфіскацію майна, конфіскація майна як міра покарання за злочини (крім злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України, та злочинів проти основ національної безпеки України) не повинна перевищувати розміру заподіяної матеріальної шкоди або понесених витрат на лікування потерпілого від злочину.»;
частину другу доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо злочинами, передбаченими розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю, конфіскація майна не призначається.»;
44) статтю 60 доповнити частиною такого змісту:
«4. Арешт не застосовується до осіб, які вчинили злочини, передбачені розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, якщо такими злочинами не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю.»;
45) статтю 61 доповнити частиною такого змісту:
«4. Обмеження волі не застосовується до осіб, які вчинили злочини, передбачені розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, якщо такими злочинами не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю.»;
46) статтю 63 доповнити частиною такого змісту:
«3. Покарання у виді позбавлення волі не може бути застосоване за злочини, передбачені розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, якщо такими злочинами не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю.»;
47) статтю 65 доповнити частиною такого змісту:
«5. За злочини, передбачені розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, якими не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю, якщо основне покарання за такий злочин передбачає поряд зі штрафом інший вид основного покарання, суд призначає основне покарання у виді штрафу.»;
48) статтю 74 доповнити частиною такого змісту:
«6. Особа, яка вчинила злочин, передбачений розділами VІІ, ХVІІ цього Кодексу, звільняється від покарання та його відбування, якщо таким злочином не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю.»;
49) у статті 357:
у назві статті слова «чи зловживання службовим становищем» виключити;
у частині першій:
в абзаці першому слова «чи зловживання особи своїм службовим становищем» виключити, слова «що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах» замінити словами «якщо внаслідок зазначених у цій статті дій заподіяно матеріальні збитки у значному розмірі або шкоду немайнового характеру життю чи здоров`ю фізичної особи, або шкоду довкіллю»;
в абзаці другому слова «або обмеженням волі на строк до трьох років» виключити;
у частині другій:
в абзаці першому слова «спричинили порушення роботи підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо важливих документів, штампів, печаток» замінити словами «заподіяли матеріальні збитки у великому розмірі»;
в абзаці другому слова «або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк» виключити;
статтю доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Ті самі діяння, вчинені працівником правоохоронного органу, в тому числі щодо особливо важливих документів, -
караються штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
в зв’язку з цим, частину третю вважати частиною четвертою;
статтю доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. 1. Для цілей цієї статті матеріальні збитки вважаються заподіяними у значному розмірі, якщо їх розмір у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
2. Матеріальні збитки для цілей цієї статті вважаються заподіяними у великому розмірі, якщо їх розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
3. Особливо важливими документами для цілей цієї статті вважаються документи - докази у правозастосовчій діяльності, реєстраційні, облікові, звітні, фінансово-господарські документи, документи з персональними даними громадян та юридичних осіб, документи щодо відкриття банківських рахунків, в тому числі картки зі зразками підписів, документи щодо руху коштів на банківських рахунках, правочини щодо цінних паперів, інші документи, які містять інформацію про виникнення, зміну або припинення прав та обов’язків громадян та юридичних осіб.
4. Для цілей встановлення злочинів, передбачених цією статтею та статтями 358, 364, 365, 366, 367 цього Кодексу, обов’язково призначається експертиза з метою визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоди довкіллю.»;
50) у статті 358:
у частині першій:
абзац перший доповнити словами «якщо зазначені у цій частині дії заподіяли матеріальні збитки у значному розмірі або шкоду немайнового характеру життю чи здоров`ю фізичної особи, або шкоду довкіллю»;
в абзаці другому слова «або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років» виключити;
у частині другій:
абзац перший доповнити словами «якщо зазначені у цій частині дії заподіяли матеріальні збитки у великому розмірі або шкоду немайнового характеру життю чи здоров`ю фізичної особи, або шкоду довкіллю»;
в абзаці другому слова «або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років» виключити;
абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
«караються штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
в абзаці другому частини четвертої слова «або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років» виключити;
статтю доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. 1. Для цілей цієї статті матеріальні збитки вважаються заподіяними у значному розмірі, якщо їх розмір у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
2. Матеріальні збитки для цілей цієї статті вважаються заподіяними у великому розмірі, якщо їх розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.»;
51) у статті 364:
у абзаці першому частини першої слова «охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб» замінити словами «у формі матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоди довкіллю (за винятком діянь, передбачених статтею 357 цього Кодексу)»;
абзац перший частини другої доповнити словами «у формі матеріальних збитків у великому розмірі, тяжкі наслідки життю чи здоров’ю фізичної особи, довкіллю»;
у Примітці до статті:
пункти 3, 4 викласти відповідно в такій редакції:
«3. Істотною шкодою у формі матеріальних збитків у статтях 364, 364-1, 365, 365-1, 365-2, 366, 367 цього Кодексу вважаються матеріальні збитки, розмір яких у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
4. Тяжкими наслідками у формі матеріальних збитків у великому розмірі у статтях 364 – 367 цього Кодексу вважаються матеріальні збитки, розмір яких у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.»;
Примітку доповнити пунктами такого змісту:
«5. Для цілей статей 364, 365, 366, 367 цього Кодексу не є співучасником злочину відповідно до статей 26, 27 цього Кодексу особа, яка не визнається службовою відповідно до статей 364, 365, 366, 367 цього Кодексу.
6. Для цілей цього розділу за злочини, якими не заподіяно матеріальні збитки, шкоду немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоду довкіллю, якщо основне покарання за такі злочини передбачає поряд зі штрафом інший вид основного покарання, відповідно до статті 65 цього Кодексу призначається основне покарання у виді штрафу.
7. Для цілей цього розділу якщо злочинами, передбаченими цим розділом, не заподіяно матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоди довкіллю, конфіскація майна відповідно до статті 59 цього Кодексу не призначається.»;
52) у частині першій статті 365:
в абзаці першому слова «якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб» замінити словами «в тому числі з метою розголошення комерційної або банківської таємниці, якщо такі дії завдали істотної шкоди у формі матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоди довкіллю (за винятком діянь, передбачених статтею 357 цього Кодексу)»;
53) у статті 366:
абзац перший частини першої доповнити словами «якщо внаслідок таких дій завдано істотної шкоди у формі матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоди довкіллю»;
абзац перший частини другої доповнити словами «у формі матеріальних збитків у великому розмірі, тяжкі наслідки життю чи здоров’ю фізичної особи, довкіллю»;
54) у статті 367:
у абзаці першому частини першої слова «охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб» замінити словами «у формі матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи, шкоди довкіллю»;
абзац перший частини другої доповнити словами «у формі матеріальних збитків у великому розмірі, тяжкі наслідки життю чи здоров’ю фізичної особи, довкіллю».
 
Відхилено    
362. 4. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38-39, ст. 288):
 
   4. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38-39, ст. 288):
 
363. 1) статті 351 і 352 викласти в такій редакції:
 
-208- Королевська Н.Ю.
До пункту 4 Розділу І (зміни до Митного кодексу України):
1. Підпункт 1 виключити.
 
Відхилено   1) статті 351 і 352 викласти в такій редакції:
 
364. "Стаття 351. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем
 
   "Стаття 351. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем
 
365. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем, тобто поза місцем розташування митного органу або поза часом здійснення митного оформлення, або з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу,-
 
   Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем, тобто поза місцем розташування митного органу або поза часом здійснення митного оформлення, або з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу,-
 
366. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів або транспортних засобів та їх конфіскацію, а також конфіскацію транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів або транспортних засобів та їх конфіскацію, а також конфіскацію транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.
 
367. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого цією статтею або статтею 352 цього Кодексу, -
 
   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого цією статтею або статтею 352 цього Кодексу, -
 
368. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 200 відсотків вартості цих товарів або транспортних засобів та їх конфіскацію, а також конфіскацію транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил переміщення товарів через митний кордон України.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 200 відсотків вартості цих товарів або транспортних засобів та їх конфіскацію, а також конфіскацію транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил переміщення товарів через митний кордон України.
 
369. Стаття 352. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю
 
   Стаття 352. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю
 
370. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані, -
 
   Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані, -
 
371. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів та їх конфіскацію, а також конфіскацію товарів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів через митний кордон України.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів та їх конфіскацію, а також конфіскацію товарів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів через митний кордон України.
 
372. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого цією статтею або статтею 351 цього Кодексу, -
 
   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого цією статтею або статтею 351 цього Кодексу, -
 
373. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 200 відсотків вартості цих товарів та їх конфіскацію, а також конфіскацію товарів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів через митний кордон України";
 
   тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 200 відсотків вартості цих товарів та їх конфіскацію, а також конфіскацію товарів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів через митний кордон України";
 
374. 2) абзац другий частини першої статті 353 викласти в такій редакції:
 
   2) абзац другий частини першої статті 353 викласти в такій редакції:
 
375. "тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів, транспортних засобів або їх конфіскацію".
 
   "тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів, транспортних засобів або їх конфіскацію".
 
376. 5. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21):
 
   5. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21):
 
377. 1) у статті 26:
 
   1) у статті 26:
 
378. у частині третій слова "громадських або виправних робіт" замінити словами "громадських, виправних робіт або позбавлення волі";
 
   у частині третій слова "громадських або виправних робіт" замінити словами "громадських, виправних робіт або позбавлення волі";
 
379. у частині четвертій слова "громадських або виправних робіт" замінити словами "громадських, виправних робіт або позбавлення волі";
 
   у частині четвертій слова "громадських або виправних робіт" замінити словами "громадських, виправних робіт або позбавлення волі";
 
380. 2) статтю 28 виключити.
 
   2) статтю 28 виключити.
 
381. 6. У пункті 7 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20) слово "складати" замінити словами "у випадках, передбачених законом, складати".
 
-209- Олійник В.М.
Доповнити розділ І законопроекту частиною 7 наступного змісту:
"Пункт 2 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 1, ст. 2) викласти в наступній редакції:
"2) суспільно небезпечне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, - діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за винятком діянь, передбачених статтями 212 і 212-1 Кримінального кодексу України), або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України, внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи;"
 
Враховано   6. У пункті 7 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20) слово "складати" замінити словами "у випадках, передбачених законом, складати".
7. Пункт 2 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 29, ст. 392) викласти в такій редакції:
"2) суспільно небезпечне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, - діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за винятком діянь, передбачених статтями 212 і 212-1 Кримінального кодексу України), або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України, внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи".
 
382. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
383. 1. Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.
 
-210- Кириленко І.Г.
Мартиненко М.В.
Пункт 1 частини ІІ (Прикінцеві положення) проекту Закону викласти в
такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування».
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кримінальні справи, щодо діянь, караність яких усувається даним Законом, які розслідуються органами досудового слідства, підлягають закриттю відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, а особи, щодо яких ці справи розслідуються, – негайному звільненню з під варти.
3. Вироки у кримінальних справах щодо діянь, караність яких усувається даним Законом, які не набрали законної сили, у п’ятиденний термін скасовуються судами, які їх винесли, ці кримінальні справи підлягають закриттю відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, а особи, щодо яких вони винесені, – негайно звільняються з під варти.
4. Звільнити від покарання (основного і додаткового) відповідно до частини другої статті 74 Кримінального кодексу України осіб, які відбувають покарання за діяння, караність яких усувається даним Законом.
 
    -211- Швець В.Д.
Розділ ІІ Прикінцеві та перехідні положення доповнити частиною 2 такого змісту:
2. Кримінальні справи, щодо діянь, караність яких усувається даним Законом, які розслідуються органами досудового слідства, підлягають закриттю відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, а особи, щодо яких ці справи розслідуються, – негайному звільненню з під варти.
 
Враховано    
    -212- Швець В.Д.
Пункт 1 Прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування".
 
Враховано    
    -213- Швець В.Д.
Розділ ІІ Прикінцеві та перехідні положення доповнити частиною 3 такого змісту:
3. Вироки у кримінальних справах щодо діянь, караність яких усувається даним Законом, які не набрали законної сили, у п’ятиденний термін скасовуються судами, які їх винесли, ці кримінальні справи підлягають закриттю відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, а особи, щодо яких вони винесені, – негайно звільняються з під варти"
 
Враховано    
    -214- Швець В.Д.
Розділ ІІ доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Звільнити від покарання (основного і додаткового) відповідно до частини другої статті 74 Кримінального кодексу України осіб, які відбувають покарання за діяння, караність яких усувається даним Законом».
 
Враховано    
384. 2. Особам, що відбувають покарання у виді громадських чи виправних робіт, обмеження чи позбавлення волі за вчинення злочинів, за які цим Законом передбачається встановлення основного покарання лише у виді штрафу, невідбута частина покарання знижується до відповідного розміру штрафу. Розмір штрафу особам, що відбувають покарання у виді позбавлення волі, визначається, виходячи зі строку невідбутого покарання, шляхом його перерахунку за правилами, встановленими частиною п'ятою статті 53 Кримінального кодексу України. Розмір штрафу особам, що відбувають покарання у виді громадських чи виправних робіт або обмеження волі, визначається, виходячи зі строку невідбутого покарання, шляхом його перерахунку на покарання у виді позбавлення волі за правилами, встановленими частиною першою статті 72 Кримінального кодексу України, та наступного перерахунку за правилами, встановленими частиною п'ятою статті 53 Кримінального кодексу України.
 
-215- Кириленко І.Г.
Мартиненко М.В.
Пункт 2 частини ІІ доповнити двома абзацами такого змісту:
Кримінальне провадження, відкрите на основі ст.ст. 191, 365 щодо осіб, які займали посади в колегіальних органах державної влади, зокрема, особи, які входили до складу Кабінету Міністрів України підлягає негайному й невідкладному закриттю.
Особа, яка займала посаду в колегіальних органах державної влади, зокрема, яка входила до складу Кабінету Міністрів України, щодо якої був винесений обвинувальний вирок на підставі ст.ст. 191, 365 вважається такою, по якій не було судимості.
 
Враховано редакційно   5. Особам, що відбувають покарання у виді громадських чи виправних робіт, обмеження чи позбавлення волі за вчинення злочинів, за які цим Законом передбачається встановлення основного покарання лише у виді штрафу, невідбута частина покарання знижується до відповідного розміру штрафу. Розмір штрафу особам, що відбувають покарання у виді позбавлення волі, визначається, виходячи зі строку невідбутого покарання, шляхом його перерахунку за правилами, встановленими частиною п'ятою статті 53 Кримінального кодексу України. Розмір штрафу особам, що відбувають покарання у виді громадських чи виправних робіт або обмеження волі, визначається, виходячи зі строку невідбутого покарання, шляхом його перерахунку на покарання у виді позбавлення волі за правилами, встановленими частиною першою статті 72 Кримінального кодексу України, та наступного перерахунку за правилами, встановленими частиною п'ятою статті 53 Кримінального кодексу України.
6. Особам, що відбувають покарання у виді громадських чи виправних робіт, арешту, обмеження чи позбавлення волі, призначене за сукупністю злочинів, один або кілька з яких згідно цього Закону карається основним покаранням лише у виді штрафу, невідбута частина покарання знижується до відповідного розміру штрафу тільки у випадку якщо за такий злочин було призначене більш суворе покарання з числа покарань за злочини сукупності. Таке ж правило застосовується при вирішенні питання щодо зниження покарання до відповідного розміру штрафу особам, які відбувають покарання призначене за сукупністю вироків.
У випадку, якщо покарання у виді громадських або виправних робіт, арешту або обмеження волі було знижене судом до штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, воно не може бути в наступному замінено на покарання у виді позбавлення волі згідно правил, встановлених частиною п’ятою статті 53 Кримінального кодексу України.
7. Особи, які відповідно до статей 75, 104 Кримінального кодексу України були звільнені з випробуванням від відбування покарання у виді виправних робіт, обмеження чи позбавлення волі, призначеного їм за вчинення злочинів, за які цим Законом передбачається встановлення основного покарання лише у виді штрафу, продовжують виконувати покладені на них судом обов'язки. У випадках, передбачених частиною другою статті 78 Кримінального кодексу України, та встановлення судом підстав для направлення засудженого для відбування призначеного покарання, суд знижує таким особам покарання до штрафу згідно з правилами Перехідних та прикінцевих положень.
У випадку, якщо покарання у виді виправних робіт або обмеження волі було знижене судом до штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, воно не може бути в наступному замінено на покарання у виді позбавлення волі згідно правил, встановлених частиною п’ятою статті 53 Кримінального кодексу України.
При вирішенні питання щодо заміни згідно частини другої статті 78 Кримінального кодексу України покарання, призначеного за сукупністю злочинів, один або кілька з яких згідно цього Закону карається основним покаранням лише у виді штрафу, особам, які відповідно до статей 75, 104 Кримінального кодексу України були звільнені з випробуванням від відбування цього покарання, суд знижує покарання до штрафу лише у випадку, якщо за такий злочин було призначене більш суворе покарання з числа покарань за злочини сукупності.
 
    -216- Олійник В.М.
Частину 2 розділу ІІ законопроекту (Прикінцеві та перехідні положення) викласти в наступній редакції:
"Особам, що відбувають покарання у виді громадських чи виправних робіт, арешту, обмеження чи позбавлення волі за вчинення злочинів, за які цим Законом передбачається встановлення основного покарання лише у виді штрафу, невідбута частина покарання знижується до відповідного розміру штрафу. Розмір штрафу особам, що відбувають покарання у виді позбавлення волі, визначається, виходячи зі строку невідбутого покарання, шляхом його перерахунку за правилами, встановленими частиною п'ятою статті 53 Кримінального кодексу України. Розмір штрафу особам, що відбувають покарання у виді громадських чи виправних робіт, арешту або обмеження волі, визначається, виходячи зі строку невідбутого покарання, шляхом його перерахунку на покарання у виді позбавлення волі за правилами, встановленими частиною першою статті 72 Кримінального кодексу України, та наступного перерахунку за правилами, встановленими частиною п'ятою статті 53 Кримінального кодексу України."
 
Враховано    
    -217- Олійник В.М.
Розділ ІІ законопроекту (Прикінцеві та перехідні положення) доповнити частинами 3, 4 наступного змісту:
"3. Особам, що відбувають покарання у виді громадських чи виправних робіт, арешту, обмеження чи позбавлення волі, призначене за сукупністю злочинів, один або кілька з яких згідно цього Закону карається основним покаранням лише у виді штрафу, невідбута частина покарання знижується до відповідного розміру штрафу тільки у випадку якщо за такий злочин було призначене більш суворе покарання з числа покарань за злочини сукупності. Таке ж правило застосовується при вирішенні питання щодо зниження покарання до відповідного розміру штрафу особам, які відбувають покарання призначене за сукупністю вироків.
У випадку, якщо покарання у виді громадських або виправних робіт, арешту або обмеження волі було знижене судом до штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, воно не може бути в наступному замінено на покарання у виді позбавлення волі згідно правил, встановлених частиною п’ятою статті 53 Кримінального кодексу України.
4. Особи, які відповідно до статей 75, 104 Кримінального кодексу України були звільнені з випробуванням від відбування покарання у виді виправних робіт, обмеження чи позбавлення волі, призначеного їм за вчинення злочинів, за які цим Законом передбачається встановлення основного покарання лише у виді штрафу, продовжують виконувати покладені на них судом обов'язки. У випадках, передбачених частиною другою статті 78 Кримінального кодексу України, та встановлення судом підстав для направлення засудженого для відбування призначеного покарання, суд знижує таким особам покарання до штрафу згідно з правилами Перехідних та прикінцевих положень.
У випадку, якщо покарання у виді виправних робіт або обмеження волі було знижене судом до штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, воно не може бути в наступному замінено на покарання у виді позбавлення волі згідно правил, встановлених частиною п’ятою статті 53 Кримінального кодексу України.
При вирішенні питання щодо заміни згідно частини другої статті 78 Кримінального кодексу України покарання, призначеного за сукупністю злочинів, один або кілька з яких згідно цього Закону карається основним покаранням лише у виді штрафу, особам, які відповідно до статей 75, 104 Кримінального кодексу України були звільнені з випробуванням від відбування цього покарання, суд знижує покарання до штрафу лише у випадку, якщо за такий злочин було призначене більш суворе покарання з числа покарань за злочини сукупності."
У зв'язку з цим частини 3, 4 розділу ІІ законопроекту (Прикінцеві та перехідні положення) вважати відповідно частинами 5,6.
 
Враховано    
385. 3. Запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, обрані стосовно осіб, що підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні злочинів, за які цим Законом передбачається встановлення основного покарання лише у виді штрафу, підлягають перегляду відповідними судами за клопотаннями підозрюваного, обвинуваченого, підсудного або прокурора з урахуванням положень Кримінально-процесуального кодексу України. У випадку зміни судом запобіжного заходу стосовно таких осіб з тримання під вартою на заставу, вони звільняються з-під варти після фактичного внесення коштів як застави в порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом України.
 
   8. Запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, обрані стосовно осіб, що підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні злочинів, за які цим Законом передбачається встановлення основного покарання лише у виді штрафу, підлягають перегляду відповідними судами за клопотаннями підозрюваного, обвинуваченого, підсудного або прокурора з урахуванням положень Кримінально-процесуального кодексу України. У випадку зміни судом запобіжного заходу стосовно таких осіб з тримання під вартою на заставу, вони звільняються з-під варти після фактичного внесення коштів як застави в порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом України.
 
386. 4. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:
 
-218- Шкіль А.В.
Розділ ІІ Законопроекту доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
«4. Зміни до Кримінального кодексу України і Кримінально-процесуального кодексу України, що вносяться цим Законом, є такими, що скасовують відповідальність особи та поліпшують її становище, та відповідно до статті 58 Конституції України мають зворотну дію в часі, в тому числі розповсюджують свою дію при провадженні в кримінальних (оперативно-розшукових, контррозвідувальних) справах про злочини, вчинені до дня набрання чинності цими змінами.»;
в зв’язку з цим, пункт 4 вважати пунктом 5.
 
Відхилено , у зв’язку з врахуванням попередніх пропозицій  9. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:
 
387. 1) розробити та затвердити порядок внесення коштів як застави на спеціальний рахунок;
 
   1) розробити та затвердити порядок внесення коштів як застави на спеціальний рахунок;
 
388. 2) затвердити за погодженням з Державною судовою адміністрацією України порядок зберігання вилучених при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів;
 
   2) затвердити за погодженням з Державною судовою адміністрацією України порядок зберігання вилучених при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів;
 
389. 3) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   3) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
390. 4) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

-219- Кириленко І.Г.
Мартиненко М.В.
Доповнити прикінцеві та перехідні положення проекту Закону абзацом п'ятим наступного змісту:
«Кримінальні справи, порушені за статтями Кримінального кодексу України, які скасовуються цим законом підлягають негайному закриттю слідчим або судом. Вироки, які не вступили в законну силу підлягають скасуванню в апеляційному порядку, а особи, щодо яких винесено обвинувальний вирок у скоєнні злочинів за статтями, які скасовуються цим Законом та\або які перестали бути суб'єктами злочинів згідно із цим Законом та які перебувають у закладах системи органів та установ виконання покарань, а також у слідчих ізоляторах та\або щодо яких обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягають негайному звільненню без будь-яких додаткових рішень про це. До цих осіб застосовуються вимоги ч. 3 ст. 88 Кримінального Кодексу України».
 
Враховано редакційно в попередніх поправках  4) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом".

    -220- Шкіль А.В.
розділ ІІ Прикінцевих та перехідних положень доповнити пунктом такого змісту:
«22. Зміни до Кримінального кодексу України, що вносяться Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)», є такими, що пом`якшують, скасовують відповідальність особи та поліпшують її становище, та відповідно до статті 58 Конституції України, статті 5 Кримінального кодексу України мають зворотну дію в часі, в тому числі розповсюджують свою дію на діяння, вчинені з використанням юридичної особи незалежно від моменту її створення та моменту вчинення таких діянь».
 
Відхилено , у зв’язку з врахуванням попередніх пропозицій   
    -221- Фельдман О.Б.
Савченко І.В.
у пункті Розділу ІІ слова «через один місяць» виключити;
доповнити Розділ ІІ новим пунктом 4 такого змісту:
«4. Органам дізнання, попереднього слідства, судам, іншим органам державної влади, у провадженні яких знаходяться кримінальні, оперативно-розшукові, контррозвідувальні справи, впродовж 10 днів з моменту набуття чинності цим Законом закрити кримінальні, оперативно-розшукові, контррозвідувальні справи щодо осіб, які вчинили злочини, що втратили свою суспільну небезпеку в зв’язку з внесенням відповідних змін до Кримінального кодексу України (були декриміналізовані) згідно з цим Законом.»;
Закони та інші нормативно-правові акти діють в частині, що не суперечить цьому Закону»;
в зв’язку з цим, пункт 4 вважати пунктом 6.».
 
Відхилено    
    -222- Королевська Н.Ю.
До Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
1. Доповнити Розділ ІІ пунктами такого змісту:
"4. Звільнити від покарання (основного і додаткового) відповідно до частини другої статті 74 Кримінального кодексу України осіб, засуджених за діяння, кримінальна відповідальність за які скасована цим Законом.
5. Закрити всі кримінальні справи стосовно осіб, які вчинили діяння, кримінальна відповідальність за які скасована цим Законом.
6. Особи, які відбувають покарання, призначене за сукупністю злочинів або за сукупністю вироків, у разі звільнення їх від відбування покарання за окремі злочини відповідно до пункту 4 цього розділу продовжують відбувати покарання, призначене судом за інші злочини, що входять у сукупність, якщо це покарання ними ще не відбуте".
У зв'язку з цим пункт 4 Розділу ІІ вважати пунктом 7.
 
Враховано редакційно у попередніх поправках.