Кількість абзаців - 299 Таблиця поправок


Про морські порти України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про морські порти України
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про морські порти України
 
1. Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади створення, розвитку і діяльності морських портів.
 
-1- Мироненко М.І.
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності в морських портах.».
 
Враховано   Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності в морських портах.
 
2.

 
-2- Козак В.В.
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади створення і розвитку морських портів, здійснення портової діяльності.».
 
Відхилено      
3. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
-3- Мороко Ю.М.
Ст. 1 «Визначення термінів» викласти у такій редакції:
«Стаття 1. Визначення термінів
1. В цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
адміністрація морських портів України - державне підприємство, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, забезпечує функціонування морських портів, а також утримання та використання об’єктів портової інфраструктури державної форми власності та виконання інших покладених на неї завдань безпосередньо та через свої філії, які діють у кожному морському порту (адміністрація морського порту);
акваторія морського порту – відведена адміністрації морських портів України, поза межами суднового ходу, частина водного об’єкту (водних об’єктів) з визначеними межами, яка включає водну поверхню, розташовані під нею землі водного фонду, призначені для підходу, маневрування, стоянки та відходу суден;
внутрішній підхідний канал – гідротехнічна споруда, природний або штучний водний шлях, що входить до складу акваторії порту, призначений для підходу або відходу суден до причалів та маневрування в межах акваторії морського порту;
гідротехнічні споруди – інженерно-технічні споруди (причали, пірси, інші види причальних споруд, моли, дамби, хвилеломи, інші берегозахисні споруди, підводні споруди штучного та природного походження), що розташовані в межах акваторії морського порту та призначені для забезпечення безпеки судноплавства, маневрування та стоянки суден;
землі резервного фонду морських портів (резервний фонд) – землі, незалежно від форми власності або цільового призначення, у тому числі землі водного фонду, які з урахуванням географічного розташування, можуть бути використані для перспективного розвитку існуючих морських портів або будівництва нових морських портів;
канал – гідротехнічна споруда, природний або штучний водний шлях для безпечного підходу суден до портів, для проходу суден або для сполучення окремих водних басейнів;
морський порт – визначені межами територія та акваторія, які обладнані для обслуговування суден та пасажирів, здійснення вантажних, транспортних та експедиційних робіт, а також здійснення іншої господарської діяльності;
морський термінал – розташований в межах морського порту цілісний майновий комплекс, який містить технологічно пов’язані між собою технічні засоби, у тому числі причали, підйомно-транспортне й інше устаткування, що забезпечує навантаження-розвантаження та зберігання вантажів, безпечну стоянку і обслуговування суден та пасажирів;
об’єкти портової інфраструктури – рухомі та нерухомі об’єкти, що забезпечують функціонування морського порту, у тому числі акваторія, гідротехнічні споруди, якірні стоянки, доки, буксири, криголами та інші судна портового флоту, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інформаційні системи, перевантажувальне обладнання, залізничні та автомобільні під’їзні шляхи, лінії зв’язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інші засоби, обладнання, інженерні комунікації, склади, інші будівлі та споруди, розташовані в межах території та акваторії морського порту та призначені для забезпечення безпеки мореплавства, надання послуг та забезпечення державного контролю та нагляду в морському порту;
об’єкти портової інфраструктури загального користування – акваторія, залізничні та автомобільні під’їзні шляхи, лінії зв’язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації, інші об’єкти, що закріплені за адміністрацією морських портів України та забезпечують діяльність суб’єктів господарювання в морському порту;
портовий оператор – суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію морського терміналу, вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування та зберігання вантажів, обслуговування суден та пасажирів, а також здійснює інші пов’язані з цим види господарської діяльності;
причал – гідротехнічна споруда, яка має швартовні та відбійні пристрої та призначена для стоянки та обслуговування суден, обслуговування пасажирів, у тому числі посадки їх на судна і висадки їх з суден, проведення вантажно-розвантажувальних робіт;
рейд - частина акваторії порту, що використовується для стоянки суден на якорі, у тому числі ремонту суден, висадки (посадки) пасажирів, навантажувально-розвантажувальних робіт, в її незахищеній частині (зовнішній рейд) або в частині, захищеній повністю або частково огороджувальними гідротехнічними спорудами чи об’єктами природного походження (внутрішній рейд);
стратегічні об’єкти портової інфраструктури – гідротехнічні споруди, об’єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інформаційні системи;
судновий хід - водний простір, призначений для руху суден і позначений на місцевості і на карті та визначений засобами навігаційного обладнання;
територія морського порту – частина сухопутної території України з визначеними межами, у тому числі штучно створені земельні ділянки;
штучно створена земельна ділянка – створена (намита, насипана, створена із застосуванням інших технологій) в межах акваторії морського порту земельна ділянка;
якірна стоянка – гідротехнічна споруда на землях водного фонду акваторії морського порту, що призначена для стоянки суден на якорі.»
 
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів
 
5. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
6. морський порт (далі - порт) - це транспортний комплекс, розташований на земельній ділянці, включаючи територію штучного походження та акваторії зі встановленими межами, призначений і обладнаний для обслуговування суден і пасажирів на морському транспорті, на якому здійснюються вантажно-розвантажувальні та експедиційні роботи, надаються спеціалізовані послуги, а також забезпечуються безпечне плавання та стоянка суден;
 
-4- Семинога А.І.
;
У ст. 1 у визначенні терміну «морський порт» виключити слова «розташований на земельній ділянці, включаючи територію штучного походження та акваторії зі встановленими межами» або викласти у редакції чинного Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України «Про прикордонний режим»: «Морський порт – це державне транспортне підприємство, призначене для обслуговування суден, пасажирів і вантажів на відведених порту території і акваторії, а також перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать порту.».
 
Враховано частково   1) морський порт – визначені межами територія та акваторія, обладнані для обслуговування суден і пасажирів, здійснення вантажних, транспортних та експедиційних робіт, провадження іншої господарської діяльності;
 
    -5- Чудновський В.О.
У ст. 1 визначення терміну «морський порт» викласти у такій редакції:
«морський порт (далі – порт) – це транспортно-виробничий комплекс, розташований на відведеній в установленому порядку державній адміністрації порту території та акваторії зі встановленими межами, призначений і обладнаний для обслуговування суден і пасажирів, в якому створено морську адміністрацію порту, здійснюються вантажно-розвантажувальні роботи, надаються транспортно-експедиторські, спеціалізовані та інші послуги, а також забезпечуються безпечне плавання та стоянка суден;».
 
Враховано частково    
7. акваторія порту - відведена у постійне користування державній адміністрації порту в установленому порядку частина водного об'єкту (об'єктів), обмежена природними, штучними або умовними кордонами і призначена для забезпечення безпечного підходу, маневрування та стоянки суден;
 
-6- Бірюк Л.В.
У ст. 1 у визначенні терміну «акваторія порту» замість слів «призначена для» записати слова «призначена та обладнана у своїй судноплавній частині для»; замість слів «та стоянки» записати слова «стоянки та відходу», - і далі за текстом.
 
Враховано частково   2) акваторія морського порту (акваторія) – відведена адміністрації морських портів України поза межами суднового ходу частина водного об’єкта (водних об’єктів) у визначених межах, яка включає водну поверхню та розташовані під нею землі водного фонду, призначені для підходу, маневрування, стоянки та відходу суден;
 
    -7- Крук Ю.Б.
У ст. 1 у визначенні терміну «акваторія порту» після слів «водного об’єкта (об’єктів)» записати слова «включаючи землі водного фонду, що розташовуються під ним (ними)», - і далі за текстом.
 
Враховано частково    
    -8- Матвєєв В.Й.
У ст. 1 визначення терміну «акваторія порту» викласти у такій редакції:
«Акваторія порту - відведена в постійне користування державній адміністрації порту в установленому порядку частина водного об'єкта (об'єктів), обмежена природними, штучними або умовними кордонами і призначена та обладнана у своїй судноплавній частині для забезпечення безпечного підходу, маневрування, стоянки та відходу суден. До акваторії порту не можуть входити землі водного фонду, надані в користування на підставах, передбачених законодавством, до набрання чинності цим Законом.»
 
Відхилено    
8. внутрішній рейд - частина акваторії порту для відстою суден та виконання вантажно-розвантажувальних операцій в установленому порядку;
 
-9- Задирко Г.О.
У ст. 1 визначення терміну «внутрішній рейд» викласти у такій редакції:
«рейд – частина акваторії порту, що використовується для стоянки суден на якорі в її незахищеній частині (зовнішній рейд) або в частині, захищеній огороджувальними гідротехнічними спорудами (внутрішній рейд);».
 
Враховано частково   3) рейд - частина акваторії морського порту, що використовується для стоянки суден на якорі, у тому числі ремонту суден, висадки (посадки) пасажирів, вантажно-розвантажувальних робіт, в її незахищеній частині (зовнішній рейд) або в частині, захищеній повністю або частково огороджувальними гідротехнічними спорудами чи об’єктами природного походження (внутрішній рейд);
 
9. зовнішній рейд - частина акваторії порту за межами внутрішнього рейду;
 
-10- Задирко Г.О.
У ст. 1 визначення терміну «зовнішній рейд» виключити.
 
Враховано      
10. район якірної стоянки - водний простір в межах акваторії порту, що використовується для стоянки суден на якорі в очікуванні заходу в порт, проведення фарватерами та каналами» виконання формальностей, здійснення яких вимагається законодавством під час приходу, стоянки або відходу суден;
 
-11- Одарченко Ю.В.
У ст. 1 визначення терміну «район якірної стоянки» виключити.
 
Враховано   4) канал – гідротехнічна споруда, природний або штучний водний шлях для безпечного підходу суден до портів, для проходу суден або для сполучення окремих водних басейнів;
 
    -12- Лебедєв П.В.
Ст. 1 доповнити визначенням нового терміну «канал» у такій редакції:
«канал – штучний водний шлях для безпечного підходу суден до портів, для безпечного проходу суден або для сполучення окремих водних басейнів, що має засоби навігаційного обладнання;».
 
Враховано частково    
11. підхідний канал - штучне поглиблення дна водойми або моря, що має знаки навігаційної обстановки, для проходу суден;
 
-13- Ковзель М.О.
У ст. 1 визначення терміну «підхідний канал» викласти у такій редакції:
«підхідний канал – штучний водний шлях для проходу суден до порту (портів) або морського терміналу, оснащений засобами навігаційного обладнання;»; крім цього по тексту законопроекту замість слів «знаки навігаційної обстановки» у відповідних відмінках записати слова «засоби навігаційного обладнання» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково   5) внутрішній підхідний канал – гідротехнічна споруда, природний або штучний водний шлях, що входить до складу акваторії порту, призначений для підходу або відходу суден до причалів та маневрування в межах акваторії морського порту;
 
12. фарватер - рекомендований шлях руху суден на природних глибинах, визначений знаками навігаційної обстановки;
 
-14- Третьяков О.Ю.
У ст. 1 у визначенні терміну «фарватер» слова «на природних глибинах» виключити.
 
Враховано редакційно      
13. спеціалізований майновий комплекс - сукупність майна, закріпленого на праві господарського відання за державною адміністрацією порту, що в єдиному технологічному процесі забезпечує надання послуг у порту і складається з підхідних каналів, причалів усіх категорій і призначень з набережними і вокзалами, гідротехнічних причальних і захисних портових споруд, засобів навігаційного обладнання, сигналізації, енерговодопостачання та водовідведення, портового флоту, автомобільних доріг, залізничних колій, технологічних проїздів, інших інженерних засобів;
 
-15- Круглов М.П.
У ст. 1 у визначенні терміну «спеціалізований майновий комплекс» і далі по тексту законопроекту (ст. 15 тощо) у відповідних статтях передбачити, що до спеціалізованого майнового комплексу не входять гідротехнічні споруди, які суб’єкт господарювання недержавної форми власності збудував за власні кошти на відведеній йому в установленому порядку земельній ділянці. При цьому всі гідротехнічні споруди, що належать до державної форми власності, не можуть в будь-якому випадку бути приватизованими, а мають бути переданими на баланс державної адміністрації порту з відповідним відшкодуванням.
 
Враховано редакційно   6) стратегічні об’єкти портової інфраструктури – гідротехнічні споруди, об’єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інформаційні системи;
 
    -16- Одарченко Ю.В.
У ст. 1 визначення терміну «спеціалізований майновий комплекс» викласти у такій редакції:
«спеціалізований майновий комплекс – сукупність державного майна, закріпленого на праві господарського відання за державною адміністрацією порту, що в єдиному технологічному процесі забезпечує надання послуг у порту і складається з підхідних каналів, причалів, причальних споруд і пірсів усіх категорій і призначень, огороджувальних і захисних гідротехнічних споруд, пасажирських вокзалів, засобів навігаційного обладнання, портових систем сигналізації, портових систем інженерної інфраструктури та споруд зв’язку, енерговодопостачання та водовідведення, портового флоту, автомобільних доріг і залізничних колій (до першого розгалуження за межами території порту), технологічних проїздів, інших інженерних засобів, які забезпечують безпечне плавання і стоянку суден в порту;».
 
Враховано редакційно    
14. державна адміністрація порту – це державне унітарне комерційне підприємство, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту;
 
-17- Крук Ю.Б.
У ст. 1 визначення терміну «державна адміністрація порту» викласти у такій редакції:
«державна адміністрація порту – це державне унітарне комерційне підприємство, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, за яким закріплений на праві господарського відання спеціалізований майновий комплекс і якому відведена в установленому порядку територія та акваторія порту та інше майно;».
 
Враховано частково   7) адміністрація морських портів України - державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, забезпечує функціонування морських портів, утримання та використання об’єктів портової інфраструктури державної форми власності, виконання інших покладених на нього завдань безпосередньо і через свої філії, що створені у кожному морському порту (адміністрація морського порту);
 
    -18- Круць М.Ф.
У тексті законопроекту замість слів «державна адміністрація порту» записати слово «порт» у відповідному відмінку.
 
Відхилено    
15. служба капітана порту – державна некомерційна організація, яка здійснює функції державного портового нагляду за безпекою судноплавства і входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту;
 
-19- Воропаєв Ю.М.
;
#11098
У ст. 1 визначення терміну «морська адміністрація порту» викласти у такій редакції:
«морська адміністрація порту – структурний підрозділ урядового органу в системі центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, яка здійснює функції державного портового нагляду за безпекою судноплавства в акваторії порту і морського терміналу та надання послуг на території порту і морського терміналу державної форми власності, а також функції, покладені на неї законодавством».
 
Враховано редакційно      
    -20- Одарченко Ю.В.
У ст. 1 замість визначення терміну «служба капітана порту» записати визначення «морська адміністрація порту», виклавши його у такій редакції:
«морська адміністрація порту – державна некомерційна організація, яка здійснює функції державного портового нагляду за безпекою судноплавства на акваторії порту, території порту і морського терміналу, підхідних каналах і фарватерах та інші функції, покладені на неї законодавством, входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, який визначає її статус та підпорядкування;».
 
Відхилено    
    -21- Козак В.В.
У ст. 1 замість визначення терміну «служба капітана порту» записати визначення «морська адміністрація порту», виклавши його у такій редакції:
«морська адміністрація порту – державна некомерційна організація, яка здійснює функції державного портового нагляду за безпекою судноплавства на акваторії порту та надання послуг на території порту і морського терміналу, а також інші функції, покладені на неї законодавством, входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту;».
 
Відхилено    
16. спеціалізовані послуги — це послуги, що надаються в порту і мають свої особливості, пов'язані із організацією мореплавства, державним наглядом та контролем за ним відповідно до законодавства та зобов'язань України за її міжнародними договорами;
 
-22- Крук Ю.Б.
По тексту законопроекту замість слова «мореплавство» у відповідних відмінках записати слово «судноплавство» у відповідних відмінках (крім випадку зазначення назви Кодексу торговельного мореплавства України).
 
Враховано      
    -23- Лебедєв П.В.
У ст. 1 визначення терміну «спеціалізовані послуги» викласти у такій редакції:
«спеціалізовані послуги – послуги, що надаються в порту, мають свої особливості, пов’язані із організацією судноплавства відповідно до законодавства та зобов’язань України за її міжнародними договорами;».
 
Відхилено    
17. портовий оператор - суб'єкт підприємницької діяльності, який на договірних: засадах здійснює на території і акваторії порту діяльність, пов'язану з вантажно-розвантажувальними роботами, зберіганням вантажу, обслуговуванням суден, пасажирів і вантажів, а також здійснює інші пов'язані з цим види діяльності, не заборонені законодавством;
 
-24- Забзалюк Р.О.
У ст. 1 у визначенні терміну «портовий оператор» і по тексту законопроекту замість слів «суб’єкт підприємницької діяльності» у відповідному відмінку записати слова «суб’єкт господарювання» у відповідному відмінку.
Крім цього, у ст. 1 у визначенні терміну «портовий оператор» замість слів «здійснює на» записати слова «здійснює в межах», - і далі за текстом; замість слів «з вантажно-розвантажувальними роботами, обслуговуванням суден, пасажирів і вантажів» записати слова «зі зберіганням вантажу, обслуговуванням та обробкою суден і вантажів, обслуговуванням пасажирів».
 
Враховано частково   8) портовий оператор – суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію морського терміналу, вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування та зберігання вантажів, обслуговування суден і пасажирів, а також інші пов’язані з цим види господарської діяльності;
 
18. морський термінал – виробничо-перевантажувальний комплекс незалежно від форми власності та господарювання суб'єкта підприємницької діяльності, розташований на території порту або за його межами, але на території, що прилягає до акваторії порту, та містить сукупність технічних засобів, в тому числі інженерних споруд, підйомно-транспортного й іншого устаткування, що забезпечує безпечне навантаження-вивантаження вантажів і стоянку суден.
 
-25- Круглов М.П.
У ст. 1 визначення терміну «морський термінал» викласти у такій редакції:
«морський термінал – виробничо-перевантажувальний комплекс будь-якої форми власності, який розташований на території порту або за її межами та містить сукупність технічних засобів, у тому числі гідротехнічні споруди, збудовані або набуті власником морського терміналу недержавної форми власності за власні кошти згідно із законодавством, підйомно-транспортне й інше устаткування, що забезпечують безпечне навантаження-вивантаження вантажів, стоянку і обслуговування суден та обслуговування пасажирів, і в якому здійснюються вантажно-розвантажувальні роботи, надаються транспортно-експедиторські, спеціалізовані та інші послуги, а також забезпечуються безпечне плавання та стоянка суден;»
 
Враховано частково   9) морський термінал – розташований у межах морського порту цілісний майновий комплекс, що включає технологічно пов’язані технічні засоби, у тому числі причали, підйомно-транспортне та інше устаткування, які забезпечують навантаження-розвантаження та зберігання вантажів, безпечну стоянку і обслуговування суден та пасажирів;
10) територія морського порту – частина сухопутної території України з визначеними межами, у тому числі штучно створені земельні ділянки;
11) гідротехнічні споруди – інженерно-технічні споруди (причали, пірси, інші види причальних споруд, моли, дамби, хвилеломи, інші берегозахисні споруди, підводні споруди штучного та природного походження), розташовані в межах акваторії морського порту і призначені для забезпечення безпеки судноплавства, маневрування та стоянки суден;
12) причал – гідротехнічна споруда, яка має швартовні та відбійні пристрої і призначена для стоянки та обслуговування суден, обслуговування пасажирів, у тому числі посадки їх на судна і висадки їх із суден, проведення вантажно-розвантажувальних робіт;
13) землі резервного фонду морських портів (резервний фонд) – землі незалежно від форми власності та цільового призначення, у тому числі землі водного фонду, які, зважаючи на географічне розташування, можуть бути використані для перспективного розвитку існуючих морських портів або будівництва нових морських портів;
14) об’єкти портової інфраструктури – рухомі та нерухомі об’єкти, що забезпечують функціонування морського порту, у тому числі акваторія, гідротехнічні споруди, якірні стоянки, доки, буксири, криголами та інші судна портового флоту, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інформаційні системи, перевантажувальне обладнання, залізничні та автомобільні під’їзні шляхи, лінії зв’язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інші засоби, обладнання, інженерні комунікації, склади, інші будівлі та споруди, розташовані в межах території та акваторії морського порту і призначені для забезпечення безпеки мореплавства, надання послуг, забезпечення державного контролю та нагляду в морському порту;
15) об’єкти портової інфраструктури загального користування – акваторія, залізничні та автомобільні під’їзні шляхи, лінії зв’язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації, інші об’єкти, закріплені за адміністрацією морських портів України, що забезпечують діяльність суб’єктів господарювання у морському порту;
16) судновий хід - водний простір, призначений для руху суден, позначений на місцевості і на карті та визначений засобами навігаційного обладнання;
17) штучно створена земельна ділянка – земельна ділянка, створена (намита, насипана, створена із застосуванням інших технологій) в межах акваторії морського порту;
18) якірна стоянка – гідротехнічна споруда на землях водного фонду акваторії морського порту, призначена для стоянки суден на якорі.
 
    -26- Крук Ю.Б.
У ст. 1 у визначенні терміну «морський термінал» замість слів «його межами» записати слова «її межами», - і далі за текстом.
 
Відхилено    
    -27- Матвєєв В.Й.
У ст. 1 визначення терміну «морський термінал» викласти у такій редакції:
«морський термінал - виробничо-перевантажувальний комплекс будь-якої форми власності, який розташований на території порту або за її межами та складається з сукупності технічних засобів, у тому числі підйомно-транспортне й інше устаткування, що забезпечують безпечне навантаження-вивантаження вантажів, стоянку і обслуговування суден та обслуговування пасажирів. До складу морського терміналу можуть входити гідротехнічні споруди, які на законних засадах на праві власності належать власнику морського терміналу, а також земельні ділянки, які на законних засадах належать власнику морського терміналу на праві власності або користування;».
 
Враховано редакційно    
    -28- Крук Ю.Б.
Ст. 1 доповнити визначенням нового терміну «територія порту» у такій редакції:
«територія порту – відведена державній адміністрації порту у постійне користування для ведення господарської діяльності земельна ділянка або їх сукупність, в тому числі штучно створені (намиті, насипані, створені із застосуванням інших гідротехнічних технологій) ділянки;».
 
Враховано редакційно    
    -29- Лебедєв П.В.
Ст. 1 доповнити новим визначенням терміну «гідротехнічні споруди» у такій редакції:
«гідротехнічні споруди – інженерно-технічні споруди (причали, причальні споруди і пірси усіх категорій і призначень, огороджувальні і захисні гідротехнічні споруди), призначені для забезпечення безпечного підходу, маневрування, стоянки та відходу суден, для захисту акваторії порту або берегової смуги;».
 
Враховано частково    
    -30- Лебедєв П.В.
Ст. 1 доповнити визначенням нового терміну «причал» у такій редакції:
«причал – гідротехнічна споруда (або їх конструктивне об’єднання), яка має швартовні та відбійні пристрої і призначена для стоянки, обробки та обслуговування суден, технічні параметри якої визначаються щодо кожного порту центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту;»
 
Враховано частково    
    -31- Лебедєв П.В.
Ст. 1 доповнити визначенням нового терміну «причальна споруда» у такій редакції:
«причальна споруда – пристрій або гідротехнічна споруда, призначена для швартування суден, технічні параметри якої визначаються щодо кожного порту центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту;».
 
Відхилено    
    -32- Лебедєв П.В.
Ст. 1 доповнити визначенням нового терміну «пірс» у такій редакції:
«пірс – конструктивне об’єднання причалів, які виступають до акваторії порту, для швартування та стоянки суден не менш, ніж з двох сторін;».
 
Відхилено    
    -33- Лебедєв П.В.
Ст. 1 доповнити визначенням нового терміну «огороджувальні гідротехнічні споруди» у такій редакції:
«огороджувальні гідротехнічні споруди – гідротехнічні споруди (хвилелом, мол, набережна) для захисту акваторії порту або берегової смуги від хвилювання, наносів та криги;».
 
Відхилено    
    -34- Лебедєв П.В.
Ст. 1 доповнити визначенням нового терміну «захисні (берегоукріплювальні) гідротехнічні споруди» у такій редакції:
«захисні (берегоукріплювальні) гідротехнічні споруди – гідротехнічні споруди для захисту берегової смуги від розмиву і обрушення.».
 
Відхилено    
    -35- Крук Ю.Б.
У ст. 1 визначення термінів викласти в алфавітному порядку.
 
Відхилено    
19. Стаття 2. Законодавство про порти
 
-36- Буджерак О.О.
Ст. 2 викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Законодавство про морські порти
1. Законодавство про морські порти складається з цього Закону, Кодексу торговельного мореплавства України, Закону України «Про транспорт» та інших законодавчих актів, Указів Президента України, нормативних актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.
2. Майнові, земельні, водні, адміністративні відносини, питання господарської (комерційної) діяльності в межах морського порту, в частині, що не врегульовані цим Законом, регламентуються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Земельним кодексом України, Водним кодексом України, Законом України «Про управління об’єктами державної власності» іншими законодавчими актами.
3. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені в цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.»
 
Враховано частково   Стаття 2. Законодавство про морські порти
 
20. Законодавство про порти складається з цього Закону, Закону України «Про транспорт», Кодексу торговельного мореплавства України та інших актів законодавства.
 
   1. Законодавство про морські порти базується на Конституції України та складається з цього Закону, Кодексу торговельного мореплавства України, Закону України «Про транспорт» та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
2. Майнові, земельні, водні, адміністративні, господарські відносини в межах морського порту, не врегульовані цим Законом, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Земельним кодексом України, Водним кодексом України, Законом України «Про управління об’єктами державної власності», іншими законодавчими актами.
 
21. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені в цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.
 
   3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені в цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору України.
 
22. Стаття 3. Сфера дії Закону
 
-37- Константинов Є.С.
Ст. 3 викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон регламентує правовідносини у сфері портової діяльності, зокрема Закон визначає порядок будівництва, відкриття, розширення та закриття морських портів в Україні, порядок здійснення на їх території господарської діяльності, у тому числі надання послуг, визначає правовий режим власності об’єктів портової інфраструктури, а також визначає основи державного регулювання діяльності в морських портах.
2. Цей Закон регулює діяльність органів виконавчої влади, що здійснюють державне регулювання, управління, нагляд та контроль у сфері діяльності морських портів, державний нагляд та контроль за безпекою судноплавства, адміністрації морських портів України, власників морських терміналів, портових операторів, інших суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність в межах морського порту та споживачів їх послуг (товарів, робіт).
3. Цей Закон не поширюється на, річкові порти, пункти базування Військово-Морських Сил України, Морської охорони Державної прикордонної служби України, а також пункти базування військово-морських кораблів інших держав, які відповідно до міжнародних угод тимчасово перебувають на території України.
Особливості діяльності морських рибних портів визначаються Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».»
 
Враховано   Стаття 3. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон регулює відносини у сфері портової діяльності, зокрема встановлює порядок будівництва, відкриття, розширення та закриття морських портів в Україні, порядок здійснення на їх території господарської діяльності, у тому числі надання послуг, визначає правовий режим об’єктів портової інфраструктури, основи державного регулювання діяльності в морських портах.
 
23. Цей Закон регулює діяльність:
 
   2. Цей Закон регулює діяльність органів виконавчої влади, що здійснюють державне регулювання, управління, державний нагляд та контроль за безпекою судноплавства, нагляд та контроль у сфері діяльності морських портів, адміністрації морських портів України, власників морських терміналів, портових операторів, інших суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у межах морського порту, та споживачів їхніх послуг (товарів, робіт).
 
24. органів виконавчої влади, що здійснюють державне регулювання та управління в сфері діяльності портів;
 
-38- Козак В.В.
У тексті законопроекту замість слів «діяльності портів» у відповідних відмінках записати слова «портової діяльності» у відповідних відмінках.
 
Враховано      
25. державних адміністрацій порту, служб капітана порту, морських терміналів, портових операторів та споживачів їх послуг (товарів, робіт);
 
-39- Бірюк Л.В.
В абзаці третьому частини першої ст. 3 після слова «державних» доповнити словами «і морських», слова «служб капітана порту» виключити, - і далі за текстом.
 
Відхилено      
26. державних підприємств, що надають спеціалізовані послуги у порту.
 
-40- Задирко Г.О.
В абзаці четвертому частини першої ст. 3 слово «державних» виключити, а після слова «підприємств» доповнити словами «організацій та установ», після слова «порту» доповнити словами «та морському терміналі».
 
Відхилено      
27. Цей Закон не поширюється на пункти базування Військово-морських Сил України, пункти базування військо-морських кораблів інших держав, якщо це передбачено міжнародними договорами України.
 
-41- Крук Ю.Б.
Частину другу ст. 3 після слова «базування» доповнити словом «кораблів», після слів «Сил України» записати слова «а також не поширюється на», - і далі за текстом.
 
Враховано частково   3. Цей Закон не поширюється на річкові порти, пункти базування Військово-Морських Сил України, Морської охорони Державної прикордонної служби України, а також на пункти базування військово-морських кораблів інших держав, які відповідно до міжнародних договорів України тимчасово перебувають на території України.
Особливості діяльності морських рибних портів визначаються Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».
 
    -42- Скибінецький О.М.
Частину другу ст. 3 викласти у такій редакції:
«Цей Закон не поширюється на пункти базування Військово-морських Сил України, Морської охорони Державної прикордонної служби України, пункти базування військово-морських кораблів інших держав, якщо це передбачено міжнародними договорами України.»
 
Враховано    
28. Розділ ІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
-43- Мороко Ю.М.
Назву розділу ІІ викласти у такій редакції:
«РОЗДІЛ ІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В МОРСЬКОМУ ПОРТУ»
 
Враховано   РОЗДІЛ ІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В МОРСЬКОМУ ПОРТУ
 
29. Глава І. Загальні положення державного регулювання
 
-44- Круць М.Ф.
У розділі ІІ законопроекту після назви розділу слова «Глава І. Загальні положення державного регулювання» виключити.
 
Враховано      
30. Стаття 4. Завдання державного регулювання
 
-45- Буджерак О.О.
Ст. 4 виключити.
 
Враховано      
31. Основними завданнями державного регулювання в сфері портової діяльності є:
 
      
32. сприяння формуванню ринку портових послуг шляхом реалізації єдиної економічної, науково-технічної і соціальної політики;
 
-46- Круглов М.П.
Абзац другий ст. 4 викласти у такій редакції:
«сприяння формуванню ринку портових послуг шляхом реалізації економічної, тарифної, науково-технічної і соціальної політики на транспорті;»
 
Відхилено      
    -47- Крук Ю.Б.
В абзаці другому ст. 4 після слова «економічної» записати слово «тарифної», - і далі за текстом; після слів «соціальної політики» доповнити словами «на транспорті».
 
Відхилено    
33. забезпечення надійного та безпечного функціонування морського транспорту;
 
      
34. встановлення, розвиток та реалізація зовнішньоекономічних зв'язків України.
 
      
35. Стаття 5. Функції державного регулювання
 
-48- Константинов Є.С.
Ст. 5 виключити.
 
Враховано      
36. Основними функціями державного регулювання діяльності в сфері портів є:
 
-49- Козак В.В.
У частині першій ст. 5 замість слова «портів» записати слова «портової діяльності».
 
Враховано редакційно      
37. нормативно-правове забезпечення;
 
-50- Бірюк Л.В.
В абзаці другому ст. 5 замість слова «нормативно-правове» записати слово «законодавче».
 
Відхилено      
38. державні нагляд і контроль за додержанням законодавства;
 
      
39. проведення єдиної економічної, науково-технічної і соціальної політики, визначення засад розвитку портів;
 
-51- Круглов М.П.
Абзац четвертий ст. 5 викласти в такій редакції:
«проведення економічної, тарифної, науково-технічної і соціальної політики, визначення засад розвитку портів;»
 
Відхилено      
    -52- Одарченко Ю.В.
В абзаці четвертому ст. 5 після слова «економічної» доповнити словом «тарифної», - і далі за текстом.
 
Відхилено    
40. забезпечення рівних умов доступу до послуг, що надаються в портах;
 
      
41. стимулювання збільшення обсягів транспортних послуг, що надаються в портах;
 
      
42. визначення і здійснення заходів, спрямованих на полегшення міжнародного морського судноплавства;
 
-53- Крук Ю.Б.
В абзаці сьомому ст. 5 замість слова «полегшення» записати слово «розвиток», - і далі за текстом.
 
Відхилено      
    -54- Третьяков О.Ю.
В абзаці сьомому ст. 5 після слова «судноплавства» записати слова «відповідно до зобов’язань України за міжнародними договорами».
 
Відхилено    
    -55- Козак В.В.
Ст. 5 доповнити новим абзацом восьмим у такій редакції:
«забезпечення функціонування міжнародних транспортних коридорів та залучення транзитних вантажів;».
 
Відхилено    
43. управління державним майном;
 
      
44. тарифне регулювання;
 
-56- Одарченко Ю.В.
Абзац дев’ятий ст. 5 виключити.
 
Враховано      
45. ліцензування;
 
      
46. стандартизація і сертифікація;
 
      
47. забезпечення безпеки судноплавства, екологічної безпеки та охорони портових споруд і суден;
 
-57- Семинога А.І.
;
У ст. 5 замість абзацу дванадцятого записати абзаци дванадцятий і тринадцятий у такій редакції:
«забезпечення безпеки судноплавства, охорони портових споруд і суден;
охорона навколишнього природного середовища та природних ресурсів;».
Відповідно абзаци тринадцятий-п’ятнадцятий вважати абзацами чотирнадцятим-шістнадцятим.
 
Відхилено      
    -58- Корж В.Т.
У тексті законопроекту замість слів «портові споруди» у відповідних відмінках записати слова «портові засоби» у відповідних відмінках згідно Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.
 
Враховано    
48. захист прав споживачів;
 
      
49. безпека виробничої діяльності;
 
      
50. міжнародне співробітництво.
 
-59- Бірюк Л.В.
Абзац п’ятнадцятий ст. 5 викласти у такій редакції:
«зовнішньоекономічна діяльність».
 
Відхилено      
51. Стаття 6. Система органів державного регулювання
 
-60- Мироненко М.І.
Ст. 6 викласти у такій редакції:
«Стаття 4. Основи державного регулювання діяльності в морському порту
1. Державне регулювання діяльності в морському порту здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідно до їх компетенції, в цілях забезпечення:
1) безпеки мореплавства, життя і здоров’я громадян;
2) порядку в морському порту;
3) безпечної експлуатації об’єктів портової інфраструктур в межах території та акваторії морського порту;
4) комплексного розвитку та конкурентоспроможності морських портів;
5) належного утримання, ефективного управління та використання об’єктів портової інфраструктури, що є державною власністю;
6) рівних умов для здійснення господарської діяльності в морському порту;
7) рівного доступу до послуг, що надаються в морському порту;
8) недопущення забруднення навколишнього середовища, дотримання вимог до використання та охорони водних об’єктів в межах території та акваторії морського порту.
2. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері портової діяльності належать:
1) забезпечення проведення державної політики у сфері портової діяльності, спрямування та координація діяльності органів виконавчої влади, забезпечення координації і контролю діяльності підприємств, які здійснюють управління об’єктами державної власності в портах;
2) відведення та встановлення меж акваторії та території морських портів;
3) визначення морських портів, відкритих для заходу іноземних суден;
4) затвердження Стратегії розвитку морських портів України;
5) визначення земель резервного фонду морських портів;
6) інші повноваження, передбачені цим Законом, іншими законодавчими актами.
3. Основними повноваженнями центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту у сфері портової діяльності є:
1) формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері портової діяльності;
2) визначення пріоритетних напрямів розвитку портової діяльності;
3) забезпечення нормативно – правового регулювання у сфері портової діяльності;
4) управління об’єктами портової інфраструктури, що належать до державної власності;
5) формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства;
6) призначення капітанів морських портів;
7) розроблення Стратегії розвитку морських портів та затвердження Планів розвитку морських портів;
8) інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів.
4. Основними повноваженнями центрального органу виконавчої влади з безпеки на морському транспорті є:
1) реалізація державної політики у сфері безпеки на морському транспорті;
2) здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському транспорті та в морських портах;
3) внесення пропозицій щодо формування державної політики з безпеки на морському транспорті;
4) надання адміністративних послуг у сфері морського транспорту;
5) інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів.»
 
Враховано   Стаття 4. Основи державного регулювання діяльності в морському порту
 
52. Державне регулювання у сфері діяльності портів здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту та підвідомчі йому органи, в також інші органи виконавчої влади в межах своїх повноважень.
 
-61- Воропаєв Ю.М.
;
#11098
У ст. 6 замість слів «а також інші органи виконавчої влади в межах своїх повноважень» записати слова «а також органи місцевого самоврядування та інші органи відповідно до їх компетенції».
 
Відхилено   1. Державне регулювання діяльності в морському порту здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, іншими центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень з метою забезпечення:
1) безпеки мореплавства, життя і здоров’я громадян;
2) порядку в морському порту;
3) безпечної експлуатації об’єктів портової інфраструктури у межах території та акваторії морського порту;
4) комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності морських портів;
5) належного утримання, ефективного управління та використання об’єктів портової інфраструктури державної власності;
6) рівних умов для здійснення господарської діяльності в морському порту;
7) рівного доступу до послуг, що надаються в морському порту;
8) недопущення забруднення навколишнього природного середовища, дотримання вимог до використання та охорони водних об’єктів у межах території та акваторії морського порту.
2. До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі портової діяльності належать:
1) забезпечення здійснення державної політики у сфері портової діяльності, спрямування та координація діяльності органів виконавчої влади, забезпечення координації і контролю за діяльністю підприємств, які здійснюють управління об’єктами державної власності в портах;
2) відведення та встановлення меж акваторії і території морських портів;
3) визначення морських портів, відкритих для заходу іноземних суден;
4) затвердження Стратегії розвитку морських портів України;
5) визначення земель резервного фонду морських портів;
6) інші повноваження, передбачені цим Законом, іншими законодавчими актами.
3. Основними повноваженнями центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту у галузі портової діяльності є:
1) формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері портової діяльності;
2) визначення пріоритетних напрямів розвитку портової діяльності;
3) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері портової діяльності;
4) управління об’єктами портової інфраструктури державної власності;
5) формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства;
6) призначення капітанів морських портів;
7) розроблення Стратегії розвитку морських портів України та затвердження планів розвитку морських портів;
8) інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів.
4. Основними повноваженнями центрального органу виконавчої влади у сфері безпеки на морському транспорті є:
1) реалізація державної політики у сфері безпеки на морському транспорті;
2) здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському транспорті та в морських портах;
3) внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері безпеки на морському транспорті;
4) надання адміністративних послуг у галузі морського транспорту;
5) інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів.
 
    -62- Крук Ю.Б.
У ст. 6 слова «та підвідомчі йому органи» виключити, - і далі за текстом.
 
Враховано    
53. Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України
 
-63- Крук Ю.Б.
Ст. 7 законопроекту виключити.
 
Враховано      
54. До відання Верховної Ради України у сфері діяльності портів належить:
 
      
55. встановлення правового режиму використання території та акваторії порту;
 
      
56. створення вільних економічних зон в портах.
 
      
57. Стаття 8. Компетенція Кабінету Міністрів України
 
-64- Корж В.Т.
Ст. 8 виключити.
 
Враховано      
58. До відання Кабінету Міністрів України у сфері діяльності портів належить:
 
      
59. забезпечення розробки та реалізації державної політики у сфері діяльності портів;
 
-65- Третьяков О.Ю.
Ст. 8 доповнити новим абзацом третім у такій редакції:
«забезпечення контролю за ефективністю управління об’єктами державної власності у портах;».
Відповідно абзаци третій-шостий вважати абзацами четвертим-сьомим.
 
Відхилено      
    -66- Гриневецький С.Р.
Ст. 8 доповнити новим абзацом третім у такій редакції:
«координація діяльності органів виконавчої влади у сфері портової діяльності;».
Відповідно абзаци третій-шостий вважати абзацами четвертим-сьомим.
 
Враховано редакційно    
60. проведення тарифної політики;
 
-67- Ковзель М.О.
Абзац третій ст. 8 виключити.
 
Враховано      
61. відведення акваторії портів;
 
-68- Гриневецький С.Р.
В абзаці четвертому ст. 8 після слова «відведення» записати слова «території та», - і далі за текстом.
 
Відхилено      
    -69- Круглов М.П.
Абзац п’ятий ст. 8 після слова «портів» доповнити словами «згідно законодавства».
 
Відхилено    
62. прийняття у межах своєї компетенції нормативно-правових актів України з питань діяльності портів;
 
-70- Крук Ю.Б.
Абзац п’ятий ст. 8 виключити.
 
Враховано      
63. затвердження переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден та генерального плану розвитку портів України.
 
-71- Ковзель М.О.
Замість абзацу шостого ст. 8 записати абзаци шостий і сьомий у такій редакції:
«затвердження переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден;
затвердження генерального плану розвитку портів України;».
 
Відхилено      
    -72- Одарченко Ю.В.
Ст. 8 доповнити новою частиною другою у такій редакції:
«При Кабінеті Міністрів України створюється Міжвідомча координаційна рада з питань розвитку портів під керівництвом керівника центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту.».
 
Відхилено    
64. Стаття 9. Компетенція центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту та підвідомчих йому органів
 
-73- Крук Ю.Б.
Ст. 9 виключити.
 
Враховано      
65. Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту здійснює розробку та реалізацію державної політики у сфері діяльності портів.
 
-74- Крук Ю.Б.
У частині першій ст. 9 після слів «в галузі транспорту» записати слова «є провідним органом в системі центральних органів виконавчої влади, який», - і далі за текстом.
 
Відхилено      
66. Основними повноваженнями центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту у сфері діяльності портів є:
 
      
67. нормативно-правове забезпечення, впровадження норм міжнародного морського права;
 
      
68. державний нагляд за додержанням законодавства про порти;
 
-75- Шкіря І.М.
Частину другу ст. 9 доповнити новим абзацом четвертим у такій редакції:
«здійснення моніторингу ринку портових послуг з метою аналізу та прогнозування його розвитку;».
Відповідно, абзаци четвертий-шістнадцятий вважати абзацами п’ятим-сімнадцятим.
 
Відхилено      
69. здійснення функцій щодо управління майном державних підприємств, що входять до сфери його управління та здійснюють діяльність у портах;
 
-76- Задирко Г.О.
Абзац четвертий частини другої ст. 9 після слова «підприємств» доповнити словами «установ та організацій», - і далі за текстом.
 
Відхилено      
70. уповноваження державних підприємств, організацій щодо надання спеціалізованих послуг;
 
-77- Задирко Г.О.
В абзаці п’ятому частини другої ст. 9 слово «державних» виключити.
 
Відхилено      
71. забезпечення рівного доступу до спеціалізованих послуг;
 
      
72. ліцензування в сфері портової діяльності;
 
      
73. розробка тарифної політики;
 
-78- Ковзель М.О.
У абзаці восьмому частини другої ст. 9 замість слова «розробка» записати слова «забезпечення проведення державної».
 
Відхилено      
74. стандартизація і сертифікація;
 
-79- Забзалюк Р.О.
У абзаці дев’ятому частини другої ст. 9 після слова «сертифікація» записати слова «у сфері портової діяльності».
 
Відхилено      
75. організація плавання, стоянки та обробки суден в портах з дотриманням міжнародних і національних норм безпеки;
 
-80- Бірюк Л.В.
В абзаці десятому частини другої ст. 9 замість слова «обробки» записати слово «обслуговування», - і далі за текстом.
 
Відхилено      
    -81- Крук Ю.Б.
В абзаці десятому частини другої ст. 9 і по тексту законопроекту замість слова «обробка» у відповідних відмінках записати слова «навантажувально-розвантажувальні роботи» у відповідних відмінках, - і далі за текстом.
 
Враховано редакційно    
76. нагляд і контроль за станом акваторії порту, засобів навігаційного обладнання, безпеки судноплавства;
 
-82- Крук Ю.Б.
У абзаці одинадцятому частини другої ст. 9 після слів «акваторії порту» записати слова «підхідних каналів, фарватерів, портових гідротехнічних споруд», - і далі за текстом.
 
Відхилено      
    -83- Крук Ю.Б.
Частину другу ст. 9 доповнити новим абзацом дванадцятим у такій редакції:
«державний нагляд за дотриманням законодавства та міжнародних норм безпеки судноплавства, охорони портових засобів і суден в порту і морському терміналі;».
Відповідно, абзаци дванадцятий-шістнадцятий вважати абзацами тринадцятим-сімнадцятим.
 
Відхилено    
77. створення рівних умов для портових операторів;
 
      
78. захист прав споживачів ринку послуг портів;
 
-84- Крук Ю.Б.
В абзаці тринадцятому частини другої ст. 9 замість слів «послуг портів» записати слова «послуг у портах і морських терміналах».
 
Враховано редакційно      
79. розробка генерального плану розвитку портів України та затвердження на його базі планів (програм) розвитку портів;
 
      
80. створення умов для залучення інвестицій, спрямованих на розвиток інфраструктури у портах та технічного переоснащення;
 
-85- Воропаєв Ю.М.
;
#11098
;
#5569
Частину другу ст. 9 доповнити новими абзацами шістнадцятим і сімнадцятим у такій редакції:
«розгляд і погодження проектів будівництва та реконструкції портів (морських терміналів державної форми власності);
участь у роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію нових та реконструйованих портів (морських терміналів державної форми власності);»
 
Відхилено      
    -86- Матвєєв В.Й.
Абзаци шістнадцятий і сімнадцятий частини другої ст. 9 виключити.
 
Враховано    
    -87- Одарченко Ю.В.
Частину другу ст. 9 доповнити новими абзацами шістнадцятим, сімнадцятим і вісімнадцятим у такій редакції:
«розгляд та погодження проектів будівництва та реконструкції портів (морських терміналів);
участь у роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію нових та реконструйованих портів (морських терміналів);
створення і ліквідація державних адміністрацій портів і морських адміністрацій портів;».
Відповідно, абзац шістнадцятий вважати абзацом дев’ятнадцятим.
 
Відхилено    
    -88- Мироненко М.І.
Частину другу ст. 9 доповнити новим абзацом шістнадцятим у такій редакції:
«контроль за станом охорони портових засобів і суден;».
Відповідно, абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим.
 
Відхилено    
    -89- Скибінецький О.М.
Частину другу ст. 9 доповнити новим абзацом шістнадцятим у такій редакції:
«у портах, в яких відкрито пункти пропуску через державний кордон, забезпечення необхідними приміщеннями для здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю і службовими приміщеннями для розміщення відповідних прикордонних підрозділів, митних та інших установ, що здійснюють контроль на державному кордоні;»
Відповідно абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим.
 
Відхилено    
81. інші повноваження відповідно до законодавства.
 
      
82. Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту може делегувати окремі свої повноваження в сфері діяльності портів підвідомчим йому урядовим органам у сфері морського транспорту.
 
-90- Корж В.Т.
Частину третю ст. 9 викласти у такій редакції:
«Окремі повноваження в сфері портової діяльності можуть бути делеговані центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту урядовим органам державного управління у галузі морського і річкового транспорту, які входять до його складу.».
 
Відхилено      
    -91- Воропаєв Ю.М.
;
#11098
Законопроект доповнити новою ст. 10 у такій редакції:
«Стаття 10. Компетенція місцевих органи виконавчої влади і місцевого самоврядування.
Місцеві органи виконавчої влади і місцевого самоврядування виконують свої функції у сфері діяльності морських портів згідно повноважень, визначених законодавством України.
За межами території порту і морського терміналу державної форми власності регулювання суб’єктів портової діяльності здійснюється органом місцевого самоврядування у межах його повноважень згідно закону України.
 
Відхилено    
83. Розділ ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОРТІВ
 
-92- Буджерак О.О.
Розділ ІІІ доповнити новою статтею у такій редакції:
«Стаття . Принципи організації функціонування та розвитку морських портів
1. Функціонування та розвиток морських портів здійснюється на принципах:
1) об’єднання інтересів та діяльності держави в особі адміністрації морських портів України, служби капітана морського порту, інших державних підприємств, що забезпечують функціонування морського порту та суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність в межах території та акваторії морського порту;
2) збереження та утворення, в тому числі на основі об’єднання майна приватної, державної та комунальної форм власності, цілісних майнових комплексів, розташованих в межах морського порту;
3) забезпечення конкуренції серед суб’єктів господарювання, що виробляють однакову продукцію (товари, роботи, послуги) в межах території та акваторії морського порту;
4) розмежування функцій щодо забезпечення безпеки мореплавства та нагляду за безпекою мореплавства;
5) забезпечення безпеки мореплавства та господарської діяльності, що здійснюється в морському порту;
6) цільового використання портових зборів;
7) збереження державної власності на стратегічні об’єкти портової інфраструктури морського порту;
8) рівності прав всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність в межах морського порту, недопущення дискримінації у доступі до об’єктів портової інфраструктури порту загального користування.»
 
Враховано   Розділ ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ
Стаття 5. Принципи організації функціонування та розвитку морських портів
1. Функціонування та розвиток морських портів здійснюються на принципах:
1) об’єднання інтересів та діяльності держави в особі служби капітана морського порту, адміністрації морських портів України, інших державних підприємств, що забезпечують функціонування морського порту та суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у межах території та акваторії морського порту;
2) збереження та утворення, у тому числі на основі об’єднання майна приватної, державної та комунальної форм власності, цілісних майнових комплексів, розташованих у межах морського порту;
3) забезпечення конкуренції серед суб’єктів господарювання, що виробляють однакову продукцію (товари, роботи, послуги) у межах території та акваторії морського порту;
4) розмежування функцій забезпечення безпеки мореплавства та нагляду за безпекою мореплавства;
5) забезпечення безпеки мореплавства та господарської діяльності, що здійснюється в морському порту;
6) цільового використання портових зборів;
7) збереження у державній власності стратегічних об’єктів портової інфраструктури морського порту;
8) рівності прав всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у межах морського порту, недопущення дискримінації у доступі до об’єктів портової інфраструктури порту загального користування.
 
84. Стаття 10. Створення, ліквідація і реєстр портів і морських терміналів
 
-93- Корж В.Т.
Ст. 10 викласти у такій редакції:
«Стаття 10. Будівництво, відкриття та закриття морських портів
1. Будівництво нових морських портів здійснюється з урахуванням Стратегії розвитку морських портів України виключно на землях резервного фонду.
2. Порядок прийняття рішень про будівництво, відкриття та закриття морських портів визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Будівництво нового морського порту, здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України, що має містити:
1) доручення центральному органу виконавчої влади у сфері транспорту щодо виконання заходів з утворення адміністрації морського порту, призначення капітана морського порту, забезпечення відведення акваторії адміністрації нового морського порту (з визначенням координат розташування акваторії морського порту);
2) планові технічні характеристики морського порту (кількість, цільове призначення та потужність морських терміналів, їх можливості щодо перевантаження вантажів, обслуговування суден та/або пасажирів);
3) географічне місце з визначенням координат розташування території та акваторії морського порту, планові глибини акваторії, внутрішнього підхідного каналу, розрахункові параметри суден та параметри тоннажу суден, що будуть прийматися морським портом;
4) джерела фінансування будівництва морського порту.
4. Датою відкриття та закриття морського порту є дата внесення відповідних відомостей до Реєстру морських портів.
5. Повідомлення про відкриття та закриття морського порту публікується в Повідомленнях мореплавцям.»
 
Враховано   Стаття 6. Будівництво, відкриття та закриття морських портів
 
    -94- Задирко Г.О.
Назву ст. 10 викласти у такій редакції:
«Стаття 10. Створення, ліквідація і державна реєстрація портів і морських терміналів. Державна адміністрація порту»
 
Відхилено    
85. Створення портів і морських терміналів здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту з урахуванням основних завдань державного регулювання в сфері портової діяльності та відповідно до генерального плану розвитку портів України.
 
-95- Ковзель М.О.
У частині першій ст. 10 після слова «створення» записати слова «та ліквідація», - і далі за текстом; слова «і морських терміналів» виключити; замість слова «здійснюється» записати слово «здійснюються».
 
Враховано частково   1. Будівництво нових морських портів здійснюється з урахуванням Стратегії розвитку морських портів України та вимог законодавства виключно на землях резервного фонду.
2. Порядок прийняття рішень про будівництво, відкриття та закриття морських портів визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Будівництво нового морського порту здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України, що має містити:
1) доручення центральному органу виконавчої влади у сфері транспорту щодо утворення адміністрації морського порту, призначення капітана морського порту, забезпечення відведення акваторії адміністрації морських портів України (з визначенням координат розташування акваторії морського порту);
2) планові технічні характеристики морського порту (кількість, цільове призначення та потужність морських терміналів, їх можливості щодо перевантаження вантажів, обслуговування суден та/або пасажирів);
3) географічне місце розташування з визначенням координат території та акваторії морського порту, планові глибини акваторії, внутрішнього підхідного каналу, розрахункові параметри суден та параметри тоннажу суден, які прийматимуться у морському порту;
4) джерела фінансування будівництва морського порту.
 
    -96- Воропаєв Ю.М.
;
#11098
Частину третю ст. 9 викласти у такій редакції:
«Будівництво морських терміналів державної форми власності за межами території порту здійснюється з дозволу Кабінету Міністрів України відповідно до генерального плану розвитку портів України.»
 
Враховано редакційно    
    -97- Крук Ю.Б.
У частині другій ст. 10 «Будівництво та державна реєстрація портів і морських терміналів. Державна адміністрація порту» слово « (реконструкція)» виключити.
 
Враховано    
    -98- Матвєєв В.Й.
Частину третю ст. 9 виключити.
 
Враховано    
    -99- Чудновський В.О.
Ст. 10 доповнити новими частинами другою-п’ятою у такій редакції:
«Будівництво (реконструкція) морських терміналів на території порту здійснюється з дозволу центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту відповідно до затвердженого цим органом плану (програми) розвитку порту.
Будівництво морських терміналів за межами території порту здійснюється з дозволу Кабінету Міністрів України відповідно до генерального плану розвитку портів України.
Морські термінали державної форми власності, як структурні підрозділи державної адміністрації порту, створюються і ліквідуються державною адміністрацією порту за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
Морські термінали недержавної форми власності ліквідовуються відповідно до законодавства.»
Відповідно, частини другу-сьому вважати частинами шостою-одинадцятою.
 
Відхилено    
86. Порт і морський термінал підлягають державній реєстрації з включенням відомостей про них до Державного реєстру морських портів і морських терміналів.
 
-100- Матвєєв В.Й.
Частини другу і третю ст. 10 виключити.
 
Враховано частково   4. Датою відкриття та закриття морського порту є дата внесення відповідних відомостей до Реєстру морських портів України.
 
87. Порт або морський термінал набуває статус морського порту або морського терміналу з моменту внесення їх до Державного реєстру морських портів і морських терміналів і втрачає його з моменту виключення із згаданого реєстру.
 
-101- Радковський О.В.
У частині третій ст. 10 замість слова «їх» записати слово «його», - і далі за текстом.
 
Відхилено   5. Повідомлення про відкриття та закриття морських портів публікуються в Повідомленнях мореплавцям України.
 
    -102- Задирко Г.О.
Ст. 10 доповнити новими частинами четвертою-сьомою у такій редакції:
«Для управління державним майном в порту, забезпечення безпеки судноплавства, загальної безпеки, включаючи охорону суден і портових засобів, утримання інфраструктури порту, за рішенням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в сфері його управління створюється державна адміністрація порту.
Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту створює державні адміністрації портів шляхом реорганізації державних підприємств – морських портів.
Державну адміністрацію порту очолює начальник порту, який призначається на посаду центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту на умовах контракту відповідно до чинного законодавства.
Внесення порту або морського терміналу до Державного реєстру морських портів і морських терміналів до відведення відповідної акваторії державній адміністрації порту та (або) до визначення морської адміністрації порту, на яку покладаються функції державного портового нагляду за безпекою судноплавства на акваторії і території порту або морського терміналу, не допускається.
Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту забезпечує своєчасне інформування про зміни у переліку та статусі портів та морських терміналів відповідно до міжнародних зобов’язань України.»
Відповідно частини четверту-сьому вважати частинами восьмою-одинадцятою.
 
Відхилено    
    -103- Круглов М.П.
Ст. 10 доповнити новою частиною четвертою у такій редакції:
«Для здійснення господарської діяльності, управління державним майном у порту, забезпечення безпеки судноплавства, загальної безпеки, включаючи охорону суден і портових засобів, утримання інфраструктури порту за рішенням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту у сфері його управління створюється державна адміністрація порту.»
 
Відхилено    
    -104- Матвєєв В.Й.
Частину дев’яту ст. 9 виключити.
 
Враховано    
    -105- Козак В.В.
Ст. 10 передбачає створення державних адміністрацій портів, які будуть створюватися за рішенням Міністерства транспорту та зв’язку України і яким передаються функції управління державним майном в порту, утримання інфраструктури тощо.
Дані адміністрації створюються шляхом реорганізації існуючих державних підприємств – морських портів.
 
Враховано редакційно    
88. Ведення Державного реєстру морських портів і морських терміналів покладається на центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту або на уповноважений ним урядовий орган у сфері морського транспорту.
 
-106- Задирко Г.О.
У частині четвертій ст. 10 замість слів «у сфері морського» записати слова: «державного управління у галузі морського і річкового», - і далі за текстом.
 
Відхилено      
89. Порядок проведення державної реєстрації морських портів і морських терміналів, а також перелік відомостей, що підлягають внесенню до Державного реєстру морських портів і морських терміналів, встановлюється центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
 
      
90. Ліквідація спеціалізованого майнового комплексу здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту.
 
      
91. Ліквідація морських терміналів проводиться відповідно до законодавства.
 
-107- Чудновський В.О.
Частину сьому ст. 10 виключити.
 
Враховано   Стаття 7. Реєстр морських портів України
1. Реєстр морських портів України - це електронна база даних з обліку морських портів, метою якої є забезпечення даними, необхідними для виконання завдань у сфері безпеки мореплавства, охорони навколишнього природного середовища, а також для здійснення державного нагляду. Ведення Реєстру морських портів України здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
2. До Реєстру морських портів України вносяться такі відомості:
1) реєстраційний номер морського порту;
2) назва морського порту та його місцезнаходження;
3) найменування та адреса адміністрації морського порту;
4) дата та підстава відкриття морського порту;
5) перелік послуг, що надаються на території морського порту;
6) перелік причалів та морських терміналів у межах морського порту;
7) перелік портових операторів та послуг, які вони надають;
8) основні технічні характеристики морського порту, у тому числі його можливості щодо перевантаження вантажів, обслуговування суден та/або пасажирів;
9) межі території та акваторії морського порту;
10) групи вантажів, що обробляються в морському порту;
11) вид та розмір водних транспортних засобів, що обслуговуються в морському порту;
12) навігаційний період;
13) відомості про землі резервного фонду морського порту;
14) підстави та дата виключення морського порту з Реєстру морських портів України;
15) інші відомості, визначені в Порядку ведення Реєстру морських портів України.
3. Доступ до відомостей Реєстру морських портів України є вільним та безоплатним.
4. До внесення відомостей про причали до Реєстру гідротехнічних споруд та Реєстру морських портів України, крім причалів, внесених в установленому законодавством порядку до Реєстру гідротехнічних споруд до дня набрання чинності цим Законом, здійснення господарської діяльності на таких причалах забороняється.
 
    -108- Лебедєв П.В.
Ст. 10 доповнити новою частиною восьмою у такій редакції:
«У випадку ліквідації морського порту порядок подальшого використання акваторії, території та майна порту визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -109- Крук Ю.Б.
Законопроект після ст. 10 доповнити новою статтею у такій редакції:
«Стаття . Реєстр морських портів
1. Реєстр морських портів це електронна база даних з обліку морських портів, метою якої є забезпечення даними, необхідними для виконання завдань в сфері безпеки мореплавства, охорони навколишнього середовища, а також для здійснення державного нагляду. Ведення Реєстру морських портів України здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністра України.
2. В Реєстр морських портів вносяться наступні відомості:
1) порядковий реєстраційний номер морського порту;
2) назва морського порту та його місцезнаходження;
3) найменування та адреса адміністрації морського порту;
4) дата та підстава відкриття морського порту;
5) перелік послуг, що надаються на території морського порту;
6) перелік причалів та морських терміналів в межах морського порту;
7) перелік портових операторів, а також послуг що ними надаються;
8) основні технічні характеристики морського порту, у тому числі його можливості щодо перевантаження вантажів, обслуговуванню суден та/або пасажирів;
9) межі території та акваторії морського порту;
10) групи вантажів, що обробляються в морському порту;
11) вид та розмір водних транспортних засобів, що обслуговуються в порту;
12) навігаційний період;
13) відомості про землі резервного фонду морського порту;
14) підстави та дата виключення морського порту з Реєстру морських портів;
15) інші відомості, визначені в порядку ведення Реєстру морських портів.
3. Доступ до відомостей Реєстру морських портів є вільним та безоплатним.
4. До внесення відомостей про причали до реєстру гідротехнічних споруд та Реєстру морських портів, крім причалів, внесених в установленому порядку до реєстру гідротехнічних споруд до дати набрання чинності цим Законом, здійснення господарської діяльності на таких причалах забороняється.»
 
Враховано    
92. Стаття 11. Спеціалізовані послуги
 
-110- Корж В.Т.
Ст. 11 викласти у такій редакції:
«Стаття 11. Послуги, що надаються у морських портах
1. У морських портах надаються послуги з обслуговування суден, здійснення операцій з вантажами, в тому числі вантажно-розвантажувальних робіт, обслуговування пасажирів та інші послуги.
2. Центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту затверджуються:
правила надання послуг з вантажно-розвантажувальних робіт у морському порту;
правила надання послуг з обслуговування суден в морському порту та на підходах до нього;
правила надання інших послуг, що звичайно надаються в морських портах.
3. В морських портах також надаються такі послуги:
лоцманське проведення суден;
регулювання руху суден;
здійснення аварійно-рятувальних робіт;
організація утримання підхідних каналів та акваторій портів у належному стані;
навігаційно-гідрографічне забезпечення;
картографічне забезпечення;
криголамні роботи;
проведення робіт з вимірювання глибин;
водолазні та швартовні роботи;
прийняття із суден забруднених, стічних, баластних вод, сміття;
запобігання і ліквідація розливу забруднюючих речовин;
забезпечення охорони суден та портових засобів.
4. За рішенням Кабінету Міністрів України послуги, передбачені частиною 3 цієї статті можуть надаватися лише державними підприємствами, установами та організаціями, перелік яких визначаться центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту.
5. Порядок надання послуг, визначених в частині 3 цієї статті, визначається центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту.»
 
Враховано   Стаття 8. Послуги, що надаються у морських портах
1. У морських портах надаються послуги з обслуговування суден, здійснення операцій з вантажами, у тому числі з вантажно-розвантажувальних робіт, послуги з обслуговування пасажирів та інші.
2. Центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту затверджуються:
правила надання послуг з вантажно-розвантажувальних робіт у морському порту;
правила надання послуг з обслуговування суден у морському порту та на підходах до нього;
правила надання інших послуг, що звичайно надаються в морських портах.
 
93. Право на надання спеціалізованих послуг надається центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
 
-111- Бірюк Л.В.
У частині першій ст. 11 після слова «послуг» записати слова «в портах та морських терміналах», - і далі за текстом; після слова «транспорту» записати слова «підприємствам, установам і організаціям, що мають необхідний досвід з надання таких послуг, достатню технічну та управлінську компетентність».
 
Відхилено      
    -112- Круглов М.П.
У частині першій ст. 11 передбачити ліцензування здійснення спеціалізованих послуг.
Ст. 11 після слова «компетентність» доповнити словами «відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
 
Відхилено    
    -113- Крук Ю.Б.
Частину першу ст. 11 «Спеціалізовані послуги» після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словом «державним».
 
Відхилено    
94. До спеціалізованих послуг належать:
 
   3. У морських портах також надаються послуги з:
 
95. лоцманське проведення суден;
 
   лоцманського проведення суден;
 
96. регулювання руху суден;
 
   регулювання руху суден;
 
97. організація утримання підхідних каналів та акваторій портів у належному стані;
 
   організації утримання підхідних каналів та акваторій портів у належному стані;
 
98. координація та проведення аварійно-рятувальних робіт;
 
   здійснення аварійно-рятувальних робіт;
 
99. гідрографічне забезпечення;
 
-114- Барвіненко В.Д.
Абзац шостий частини другої ст. 11 викласти у такій редакції:
«навігаційно-гідрографічне забезпечення;».
 
Враховано   навігаційно-гідрографічного забезпечення;
 
100. картографічне забезпечення;
 
   картографічного забезпечення;
 
101. нагляд за станом гідротехнічних портових споруд;
 
-115- Ковзель М.О.
Абзаци восьмий і десятий частини другої ст. 11 «нагляд за станом гідротехнічних портових споруд;» і «утримання гідротехнічних портових споруд;» викласти у такій редакції:
«нагляд за станом та утримання портових гідротехнічних споруд і засобів навігаційного обладнання;».
Відповідно абзаци одинадцятий-тринадцятий вважати абзацами десятим-дванадцятим.
 
Відхилено      
    -116- Матвєєв В.Й.
Абзац восьмий частини другої ст. 11 викласти у такій редакції:
«Нагляд за станом та утримання портових гідротехнічних споруд і засобів навігаційного обладнання державної форми власності».
 
Відхилено    
102. проведення робіт з вимірювання глибин;
 
-117- Крук Ю.Б.
Абзац дев’ятий частини другої ст. 11 «Спеціалізовані послуги» виключити.
 
Відхилено   проведення робіт з вимірювання глибин;
проведення водолазних та швартовних робіт;
 
    -118- Задирко Г.О.
Частину другу ст. 11 доповнити новим абзацом десятим у такій редакції:
«водолазні, швартовні, криголамні та буксирувальні роботи;».
Відповідно абзаци десятий-тринадцятий вважати абзацами одинадцятим-чотирнадцятим.
 
Враховано частково    
103. утримання гідротехнічних портових споруд;
 
      
104. криголамні роботи;
 
-119- Задирко Г.О.
Абзац одинадцятий частини другої ст. 11 виключити. Абзаци дванадцятий-тринадцятий вважати абзацами одинадцятим-дванадцятим.
 
Відхилено   проведення криголамних робіт;
 
105. збір з суден забруднених, стічних, баластних вод, сміття; запобігання і ліквідація розливу забруднюючих речовин;
 
-120- Забзалюк Р.О.
Абзац дванадцятий частини другої ст. 11 викласти у такій редакції:
«збір з суден забруднених, стічних, баластних вод, сміття;
запобігання і ліквідація розливу забруднюючих речовин;».
Абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим.
 
Враховано   прийняття із суден забруднених, стічних, баластних вод, сміття;
запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин;
 
106. охорона суден та портових споруд.
 
-121- Крук Ю.Б.
Абзац тринадцятий частини другої ст. 11 виключити.
 
Відхилено   забезпечення охорони суден та портових засобів;
та інші послуги.
4. За рішенням Кабінету Міністрів України послуги, передбачені частиною третьою цієї статті, можуть надаватися лише державними підприємствами, установами та організаціями, перелік яких визначаться центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту.
5. Порядок надання послуг, визначених у частині третій цієї статті, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту.
 
    -122- Мироненко М.І.
Ст. 11 доповнити новою частиною третьою у такій редакції:
«Підприємства, установи, організації, що надають спеціалізовані послуги, зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію в порту та морському терміналі.».
 
Відхилено    
107. Стаття 12. Правовий статус та діяльність морських терміналів
 
-123- Лебедєв П.В.
Ст. 12 виключити.
 
Враховано      
108. Морський термінал може входити до складу суб'єкта господарської діяльності, або бути окремою юридичною особою будь-якої форми власності.
 
-124- Крук Ю.Б.
Частину першу ст. 12 викласти у такій редакції:
«Морський термінал може входити до складу суб’єкта господарювання будь-якої форми власності. Морський термінал, що є структурним підрозділом державної адміністрації порту, не може бути окремою юридичною особою.»
 
Відхилено      
109. У морських терміналах, в тому числі відкритих для заходження іноземних суден, капітан порту і підпорядкована йому служба капітана порту забезпечує виконання вимог законодавства з питань безпеки судноплавства.
 
-125- Воропаєв Ю.М.
Колєсніков Д.В.
Частину другу ст. 12 викласти у такій редакції:
«У морському терміналі (крім морських терміналів приватної форми власності, розташованих за межами території порту) морська адміністрація порту, визначена центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, здійснює державний портовий нагляд та інші покладені на неї законодавством функції. У морському терміналі приватної форми власності, розташованому за межами території порту, морська адміністрація порту, визначена центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, здійснює державний портовий нагляд за безпекою судноплавства.»
 
Відхилено      
    -126- Круглов М.П.
Частину другу ст. 12 викласти у такій редакції:
«У морському терміналі морська адміністрація порту, визначена центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, здійснює державний портовий нагляд.»
 
Відхилено    
    -127- Одарченко Ю.В.
Частину другу ст. 12 викласти у такій редакції:
«У морському терміналі морська адміністрація порту, визначена центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, здійснює державний портовий нагляд та інші покладені на неї законодавством функції.»
 
Відхилено    
110. У морських терміналах забезпечуються необхідні умови для роботи державних підприємств, організацій, які надають спеціалізовані послуги, органів державного нагляду, в тому числі, капітана порту і підпорядкованої йому служби капітана порту, митних органів та органів прикордонних військ.
 
-128- Крук Ю.Б.
Частину третю ст. 12 викласти у такій редакції:
«Морські термінали забезпечують необхідні умови для роботи державних підприємств, організацій, установ, які надають спеціалізовані послуги, морської адміністрації порту та інших органів державного нагляду, митних органів та органів охорони державного кордону.».
 
Відхилено      
    -129- Скибінецький О.М.
У частині третій ст. 12 замість слів «органів прикордонних військ» записати слова «органів охорони державного кордону».
 
Відхилено    
    -130- Матвєєв В.Й.
Частину третю ст. 12 доповнити реченням другим у такій редакції:
«Власники морських терміналів, яким надано в користування на умовах оренди земельні ділянки водного фонду або транспорту проводять днопоглиблювальні роботи на орендованих земельних ділянках.»
 
Відхилено    
111. Стаття 13. Територія порту
 
-131- Крук Ю.Б.
Ст. 13 викласти у такій редакції:
«Стаття 13. Межі морського порту
1. Межами морського порту є межі його території та акваторії, на яких здійснюється функціонування та діяльність адміністрації морських портів України, служби капітана морського порту, Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України, інших органів, що здійснюють свою діяльність у порту, портових операторів, інших суб’єктів господарювання.
2. Межі території морського порту встановлюються і змінюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту на підставі пропозиції адміністрації морських портів України.
3. Межі акваторії морського порту визначаються і змінюються Кабінетом Міністрів України не порушуючи при цьому меж акваторії суміжних річкових портів. Акваторія морського порту відводиться (надається у користування) адміністрації морських портів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, при цьому окреме рішення щодо відведення земель водного фонду не приймається. Межі земель водного фонду визначаються координатами меж відведеної акваторії.
4. Збільшення території морського порту відбувається за рахунок земель водного фонду під акваторією, відведеної адміністрації морських портів України та земель резервного фонду. Введення в експлуатацію об’єктів портової інфраструктури та промислових об’єктів на землях резервного фонду та створення на землях водного фонду акваторії морського порту земельних ділянок є підставою для включення таких земельних ділянок в межі території морського порту.
Власники (користувачі) земельних ділянок, включених до території морського порту, зобов’язані дотримуватися встановлених адміністрацією морських портів України зводу звичаїв порту та обов’язкових постанов по порту.
5. Проведення будівельних робіт на території та в акваторії морського порту попередньо погоджується з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, а також капітаном морського порту та іншими органами державної влади та місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених законом.
6. Територія та акваторія морського порту може включати відокремлені від основної території та акваторії земельні та водні ділянки, які мають однаковий з основною територією та акваторією правовий статус та режим використання.
7. Інформація щодо меж морського порту публікується в Повідомленнях мореплавця.»
 
Враховано частково   Стаття 9. Межі морського порту
 
112. Територією порту є відведені в установленому законодавством порядку державній адміністрації порту та іншим суб'єктам господарювання під будівництво морських терміналів у постійне користування землі, а також штучно створені ними (намиті, насипані, створені із застосуванням інших гідротехнічних технологій) площі.
 
-132- Семинога А.І.
У частині першій ст. 13 після слів «постійне користування землі» поставити крапку. Замість слів «а також штучно створені ними (намиті, насипані, створені із застосуванням інших гідротехнічних технологій) площі» записати дві додаткові частини у такій редакції:
«Намиті, насипані, створені із застосуванням інших гідротехнічних технологій площі є землями водного фонду і відводяться у користування порту згідно законодавства.
Намивання, насипання, а також створення штучних площ із застосуванням будь-яких інших гідротехнічних технологій здійснюється на підставі узгодженого у відповідності до законодавства проекту з обов’язковим проведенням державної екологічної експертизи та оцінки впливу на навколишнє природне середовище. Завдані довкіллю збитки мають бути компенсовані згідно чинного законодавства.»
 
Враховано частково   1. Межами морського порту є межі його території та акваторії, на яких здійснюється функціонування та діяльність адміністрації морських портів України, служби капітана морського порту, Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України, інших органів, що здійснюють свою діяльність у порту, портових операторів, інших суб’єктів господарювання.
 
    -133- Козак В.В.
В рівній мірі, суттєво ускладнюється й процедура отримання портами додаткових земельних ділянок та територій оскільки передбачає їх надання тільки КМУ (ст..12), виключаючи право на отримання земельних ділянок від відповідних районних/обласних адміністрацій. Але, порядку Надання земель портам Кабінетом Міністрів України до теперішнього часу не розроблено. Більш того відведення портам «територій» виключно КМУ потребує внесення змін до Земельного кодексу, що унеможливлює виконання цих вимог взагалі.
 
Враховано    
    -134- Круглов М.П.
Частину першу ст. 13 викласти у такій редакції:
«Територія порту відводиться державній адміністрації порту Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства.»
 
Відхилено    
    -135- Лебедєв П.В.
Частину першу ст. 13 викласти у такій редакції:
«Територія порту відводиться державній адміністрації порту Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -136- Воропаєв Ю.М.
Колєсніков Д.В.
Ст. 13 доповнити новою частиною другою у такій редакції:
«Територією морського терміналу є землі, відведені в користування в установленому законодавством порядку суб'єкту господарювання.»
 
Відхилено    
    -137- Задирко Г.О.
Ст. 13 доповнити новою частиною другою у такій редакції:
«Територією морського терміналу є землі, відведені в постійне користування в установленому законодавством порядку суб'єкту господарювання під будівництво морського терміналу.».
Частини другу і третю вважати частинами третьою і четвертою.
 
Відхилено    
    -138- Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Ст. 13 доповнити новою частиною другою у такій редакції:
«Територією морського терміналу є землі, надані у власність або оренду в установленому законодавством порядку суб’єкту господарювання та на яких розміщено морський термінал.»
 
Відхилено    
113. Території порту, що знаходяться під причальними та гідротехнічними спорудами державної адміністрації порту, приватизації не підлягають.
 
-139- Бабурін О.В.
Частину другу ст. 13 викласти у такій редакції:
«Територія порту приватизації та відчуженню не підлягає. Територія порту, яка знаходиться під об’єктами спеціалізованого майнового комплексу, а також землі водного фонду не підлягають приватизації, відчуженню, передачі в оренду, управління або заставу.»
 
Враховано редакційно   2. Межі території морського порту встановлюються і змінюються Кабінетом Міністрів України.
 
    -140- Воропаєв Ю.М.
Колєсніков Д.В.
Частину третю ст. 13 викласти у такій редакції:
«Територія порту не підлягає приватизації та відчуженню. Територія порту та об’єкти спеціалізованого майнового комплексу не підлягають приватизації, відчуженню, передачі в оренду, управління або заставу.»
 
Враховано редакційно    
    -141- Матвєєв В.Й.
Частину третю ст. 13 викласти у такій редакції:
«Територія порту не підлягає приватизації та відчуженню. Територія порту, на якій розташовані об’єкти спеціалізованого майнового комплексу, не підлягає приватизації, відчуженню, передачі в оренду, управління або заставу. Землі водного фонду, надані порту відповідно до чинного законодавству, не підлягають приватизації, відчуженню, передачі в управління або заставу.»
 
Враховано редакційно    
    -142- Круглов М.П.
Ст. 13 доповнити новою частиною третьою у такій редакції:
«Територія порту, на якій не розміщені об’єкти спеціалізованого майнового комплексу, може здаватися в оренду на 49 років згідно законодавства для реалізації інвестиційних проектів.».
Частину третю ст. 13 вважати частиною четвертою.
 
Відхилено    
    -143- Крук Ю.Б.
Ст. 13 доповнити новою частиною третьою у такій редакції:
«Земельні ділянки, на яких не розташовані об’єкти спеціалізованого майнового комплексу, можуть надаватися в оренду або концесію згідно із законодавством для реалізації інвестиційних проектів».
Частину третю ст. 13 вважати частиною четвертою.
 
Враховано редакційно    
114. Будівництво будь-яких об'єктів на території портів здійснюється відповідно до планів (програм) розвитку портів, що затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
 
-144- Крук Ю.Б.
Ст. 13 доповнити новою частиною третьою у такій редакції:
«Залучення інвесторів морським портом для реалізації інвестиційних проектів проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   3. Межі акваторії морського порту визначаються і змінюються Кабінетом Міністрів України, не порушуючи при цьому меж акваторії суміжних річкових портів. Акваторія морського порту відводиться (надається у користування) адміністрації морських портів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, при цьому окреме рішення про відведення земель водного фонду не приймається. Межі земель водного фонду визначаються координатами меж відведеної акваторії.
4. Збільшення території морського порту відбувається за рахунок земель водного фонду під акваторією, відведеною адміністрації морських портів України, та земель резервного фонду. Введення в експлуатацію об’єктів портової інфраструктури і промислових об’єктів на землях резервного фонду та створення на землях водного фонду акваторії морського порту земельних ділянок є підставою для включення таких земельних ділянок в межі території морського порту.
Власники (користувачі) земельних ділянок, включених до території морського порту, зобов’язані дотримуватися встановлених адміністрацією морських портів України зводу звичаїв порту та обов’язкових постанов по порту.
5. Проведення будівельних робіт на території та в акваторії морського порту попередньо погоджується з центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, а також з капітаном морського порту, з органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених законом.
6. Територія та акваторія морського порту можуть включати відокремлені від основної території та акваторії земельні ділянки та водні об’єкти (їх частини), які мають однаковий з основною територією та акваторією правовий режим використання.
7.Інформація про межі морського порту публікується в Повідомленнях мореплавцям України.
 
115. Стаття 14. Акваторія порту
 
-145- Лебедєв П.В.
Ст. 14 викласти у такій редакції:
«РОЗДІЛ ІV. ЗЕМЕЛЬНІ ТА МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ В МОРСЬКОМУ ПОРТУ
Стаття 14. Правовий режим земель морського порту
1. Земельні ділянки в межах території морських портів можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
2. Штучно створені земельні ділянки перебувають у державній власності та можуть надаватися у користування, у тому числі в довгострокову оренду. Штучно створені земельні ділянки відносяться до земель водного фонду.
3. Територія морського порту може складатися з земель морського транспорту, земель промисловості та земель водного фонду.
4. Земельні ділянки, на яких розташовані стратегічні об’єкти портової інфраструктури, у тому числі штучно створені земельні ділянки, та земельні ділянки, які забезпечують діяльність адміністрації морських портів України не підлягають приватизації та/або відчуженню у будь-який спосіб.
5. При виконанні своїх повноважень адміністрація морських портів України та капітан морського порту мають право безумовного та безперешкодного доступу до земельних ділянок, що перебувають у власності суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у морському порту.
6. Земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, можуть бути викуплені чи примусово відчужені у їх власника для потреб розвитку морських портів чи будівництва нових морських портів з підстав та в порядку, визначених законом.»
 
Враховано частково   Розділ ІV. ЗЕМЕЛЬНІ ТА МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ В МОРСЬКОМУ ПОРТУ
Стаття 10. Правовий режим земель морського порту
 
116. Акваторія порту відводиться Кабінетом Міністрів України у постійне користування державній адміністрації порту, як частина внутрішніх вод і територіального моря, що включає в себе внутрішній і зовнішній рейди, райони якірної стоянки, підхідні канали та фарватери.
 
-146- Воропаєв Ю.М.
Колєсніков Д.В.
Частину першу ст. 13 викласти у такій редакції:
«Акваторія порту відводиться державній адміністрації порту в постійне користування згідно законодавства України.»
 
Відхилено   1. Земельні ділянки в межах території морських портів можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
 
    -147- Мироненко М.І.
Частину першу ст. 14 викласти у такій редакції:
«Акваторія порту відводиться державній адміністрації порту у постійне користування Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано редакційно    
    -148- Задирко Г.О.
Ст. 14 доповнити новою частиною другою у такій редакції:
«Координати меж акваторії порту публікуються в повідомленнях мореплавцям та в обов’язкових постановах відповідного порту.».
Частини другу-восьму вважати частинами третьою-дев’ятою.
 
Відхилено    
    -149- Матвєєв В.Й.
Частину другу ст. 13 викласти у такій редакції:
«Координати меж акваторії порту визначаються Кабінетом Міністрів України, публікуються в повідомленнях мореплавцям та в обов’язкових постановах відповідного порту.»
 
Відхилено    
117. Акваторія порту належить до водних об'єктів загальнодержавного значення, є державною власністю, не підлягає передачі у комунальну та приватну власність.
 
-150- Бабурін О.В.
У частині другій ст. 14 замість слів «та приватну власність» записати слова «власність, оренду, управління, заставу та приватизації».
 
Враховано редакційно   2. Штучно створені земельні ділянки в межах території морських портів перебувають у державній власності та можуть надаватися у користування, у тому числі в довгострокову оренду. Штучно створені земельні ділянки належать до земель водного фонду.
 
    -151- Крук Ю.Б.
Доповнити частину другу ст. 14 реченням другим у такій редакції:
«Землі водного фонду, розташовані під відведеними у встановленому порядку акваторіями портів, не підлягають передачі в приватну і комунальну власність, оренду, управління та заставу».
 
Відхилено    
    -152- Бабурін О.В.
Ст. 14 доповнити новими частинами третьою і четвертою у такій редакції:
«Акваторії, землі водного фонду, передані в оренду або в тимчасове користування, повертаються у державну власність.
Плата за користування акваторією порту не стягується.».
Частини третю-восьму вважати частинами п’ятою-десятою.
 
Відхилено    
    -153- Круглов М.П.
Частину четверту ст. 14 виключити повністю.
В перехідних положеннях законопроекту передбачити пункт:
«Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом».
Частину п’яту ст. 14 викласти у такій редакції:
«Плата за користування акваторією порту стягується відповідно до законодавства.»
 
Відхилено    
    -154- Матвєєв В.Й.
Ст. 14 доповнити новими частинами третьою і четвертою у такій редакції:
«Акваторії, передані в оренду або у тимчасове користування, повертаються в державну власність.
Справляння плати за користування акваторією порту справляється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для справляння корабельного збору».
Частини третю-восьму вважати частинами п’ятою-десятою.
 
Відхилено    
118. Акваторія порту не є рибогосподарською водоймою.
 
-155- Семинога А.І.
Частину третю ст. 14 викласти у такій редакції:
«Акваторія порту не належить до рибопромислових ділянок, але є складовою частиною рибогосподарських водних об’єктів.»
 
Враховано редакційно   3. Територія морського порту може складатися із земель морського транспорту, земель промисловості та земель водного фонду.
 
119. У порту державною адміністрацією порту проводиться регулярне технічне обслуговування акваторії, яке включає її періодичне підчищення від замулювання, промірювання глибин, водолазне обстеження та очищення від забруднення і засмічення.
 
-156- Одарченко Ю.В.
У частині четвертій ст. 14 слова «у порту» виключити, після слова «акваторії» доповнити словом «порту», - і далі за текстом.
 
Відхилено   4. Земельні ділянки, на яких розташовані стратегічні об’єкти портової інфраструктури, у тому числі штучно створені земельні ділянки, та земельні ділянки, які забезпечують діяльність адміністрації морських портів України, не підлягають приватизації та/або відчуженню у будь-який спосіб.
 
120. Черпання ґрунту з метою підтримання оголошених глибин діючих площ акваторії порту у межах їх паспортних значень не потребує екологічної експертизи та узгодження з природоохоронними органами.
 
-157- Семинога А.І.
Частини п’яту і шосту ст. 14 викласти у такій редакції:
«Днопоглиблювальні роботи з метою підтримання оголошених глибин акваторії порту і каналів у межах їх паспортних значень проводяться на основі дозволів природоохоронних органів у встановленому порядку і здійснюються після проведення екологічної експертизи, згідно чинного законодавства. Завдані морському довкіллю збитки мають бути компенсовані згідно законодавства.».
Частини сьому і восьму вважати частинами шостою і сьомою.
 
Відхилено   5. При виконанні своїх повноважень адміністрація морських портів України та капітан морського порту мають право безперешкодного доступу до земельних ділянок, що перебувають у власності суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у морському порту.
 
    -158- Круглов М.П.
У частині п’ятій ст. 14 після слів «акваторії порту» записати слова «каналів та фарватерів», - і далі за текстом; після слова «органами» доповнити словами «або отримання будь-яких дозволів».
 
Відхилено    
    -159- Круглов М.П.
Частину сьому ст. 14 виключити.
 
Враховано редакційно    
121. На роботи щодо підтримання паспортних значень глибин не розповсюджується дія нормативних актів щодо стягнення збору за погіршення якості природних ресурсів.
 
-160- Крук Ю.Б.
Ст. 14 доповнити новою частиною сьомою у такій редакції:
«Власник морського терміналу може на землях водного фонду, якими він користується на законних підставах, під відведеними у встановленому порядку акваторіями портів проводити роботи, пов’язані з поглибленням дна для судноплавства і будівництвом гідротехнічних споруд, за умови погодження їх з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту за поданням державної адміністрації порту, якій відведено акваторію, під якою будуть проводитися такі роботи. Державна адміністрація порту може компенсувати власнику морського терміналу документально підтверджену вартість таких робіт лише за рахунок портових зборів, отриманих за використання акваторії порту, розташованої над ділянкою земель водного фонду, на якій проводилися роботи з поглиблення дна та будівництва гідротехнічних споруд».
 
Відхилено   6. Земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, можуть бути викуплені чи примусово відчужені у їх власників для потреб розвитку морських портів чи будівництва нових морських портів з підстав та в порядку, визначених законом.
 
122. Витрати на черпання ґрунту з метою підтримання оголошених глибин і поглиблення дна акваторій портів включаються до валових витрат.
 
-161- Лебедєв П.В.
Частину сьому ст. 14 викласти у такій редакції:
«Витрати на черпання ґрунту з метою підтримання оголошених глибин і поглиблення дна акваторій портів покриваються за рахунок відповідних зборів і включаються до валових витрат.»
 
Відхилено      
123. Проекти будівництва нових і капітальної реконструкції існуючих гідротехнічних споруд підлягають державній екологічній експертизі відповідно до законів України
 
-162- Бірюк Л.В.
Частину восьму ст. 14 виключити.
 
Враховано      
    -163- Круглов М.П.
Ст. 14 доповнити новою частиною дев’ятою у такій редакції:
«При будівництві нових портів і морських терміналів облаштування акваторії здійснює державна адміністрація порту, у тому числі і за рахунок коштів інвестора на зворотній основі.»
 
Відхилено    
    -164- Матвєєв В.Й.
Частину десяту ст. 14 виключити.
 
Враховано    
    -165- Третьяков О.Ю.
Ст. 14 доповнити новою частиною дев’ятою у такій редакції:
«При будівництві нових портів і морських терміналів облаштування акваторії здійснює державна адміністрація порту, в тому числі і за рахунок коштів інвестора.»
 
Відхилено    
    -166- Лебедєв П.В.
Ст. 14 доповнити новою частиною дев’ятою у такій редакції:
«Акваторія, сполучена з причалом (причалами) морського терміналу, відводиться державній адміністрації порту, визначеній центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту. На цей порт покладається забезпечення виконання на зазначеній акваторії державних функцій, у тому числі функцій щодо забезпечення безпеки судноплавства. Функції державного портового нагляду за безпекою судноплавства на акваторії, сполученій з причалом (причалами) морського терміналу, здійснюються морською адміністрацією порту, визначеною центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.»
 
Відхилено    
    -167- Матвєєв В.Й.
Частину дванадцяту ст. 14 виключити.
 
Враховано    
124. Стаття 15. Інфраструктура портів
 
-168- Лебедєв П.В.
Ст. 15 викласти у такій редакції:
«Стаття 15. Правовий режим майна в морському порту
1. Майно, що використовується при здійсненні діяльності у морському порту може перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
2. Існуючі на дату набрання чинності цим Законом стратегічні об’єкти портової інфраструктури є об’єктами державної власності, крім випадку, визначеного частиною 4 цієї статті, та не підлягають передачі в оренду та концесію (крім причалів), приватизації та/або відчуженню у будь-який інший спосіб. Причали можуть бути об’єктами оренди та концесії на строк до 49 років.
Створені після дати набрання чинності цим Законом стратегічні об’єкти портової інфраструктури є об’єктами державної власності, крім випадку, визначеного в частині 5 цієї статті.
3. Стратегічні об’єкти портової інфраструктури, а також інше майно, закріплене за адміністрацією морських портів України, належать їй на праві господарського відання. Адміністрація морських портів України володіє, користується та розпоряджається закріпленим за нею майном з урахуванням його цільового призначення, а також обмежень правомочностей щодо розпорядження таким майном, визначених її статутом, цим Законом, іншими законодавчими актами.
4. Держава гарантує право приватної власності на причали, що збудовані за рахунок приватних інвестицій до набуття чинності цим Законом та внесені до реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку.
5. Новостворені причали, що збудовані за рахунок приватних інвестицій в межах інвестиційних договорів в залежності від умов цих договорів є об’єктами приватної або державної власності. Будівництво за рахунок приватних інвестиції об’єктів державної власності здійснюється на компенсаційній основі в порядку, визначеному цим Законом.»
 
Враховано частково   Стаття 11. Правовий режим майна в морському порту
 
    -169- Крук Ю.Б.
У назві ст. 15 замість слова «портів» записати слово «порту».
 
Враховано    
125. Інфраструктура порту включає в себе спеціалізований майновий комплекс державної адміністрації порту, а також складські приміщення, навантажувально-розвантажувальні механізми та інше майно порту.
 
-170- Радковський О.В.
У частині першій ст. 15 після слів «інше майно» слово «порту» виключити.
 
Відхилено   1. Майно, що використовується при здійсненні діяльності у морському порту, може перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
 
    -171- Скибінецький О.М.
Ст. 15 доповнити новою частиною другою у такій редакції:
«У портах, в яких відкрито пункти пропуску через державний кордон, інфраструктура порту включає комплекс будівель, споруд і технічних засобів, що забезпечують здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.»
Відповідно частини другу-шосту вважати частинами третьою-сьомою.
 
Відхилено    
126. Будівництво, ремонт і утримання об'єктів інфраструктури портів здійснюється відповідно до вимог законодавства та з метою задоволення попиту на послуги портів.
 
-172- Забзалюк Р.О.
У частині другій ст. 15 замість слів «послуги портів» записати слова «послуги, які надаються в порту».
 
Відхилено   2. Існуючі на день набрання чинності цим Законом стратегічні об’єкти портової інфраструктури є об’єктами державної власності, крім визначених частиною четвертою цієї статті, і не підлягають передачі в оренду чи концесію (крім причалів), приватизації та/або відчуженню у будь-який інший спосіб. Причали можуть бути об’єктами оренди чи концесії на строк до 49 років.
 
127. Безпечна експлуатація і утримання інфраструктури порту у стані, що відповідає встановленим вимогам, забезпечується державною адміністрацією порту, портовим оператором, який її експлуатує, та за рахунок їх коштів.
 
-173- Воропаєв Ю.М.
Колєсніков Д.В.
Матвєєв В.Й.
Частину четверту ст. 14 викласти у такій редакції:
«Безпечна експлуатація і утримання інфраструктури порту у стані, що відповідає встановленим вимогам, забезпечуються державною адміністрацією порту, портовими операторами і власниками морських терміналів, розташованих на території порту, за рахунок їх коштів.»
 
Відхилено   Створені після набрання чинності цим Законом стратегічні об’єкти портової інфраструктури є об’єктами державної власності, крім випадку передбаченого частиною п’ятою цієї статті.
 
    -174- Крук Ю.Б.
У частині третій ст. 15 замість слів «портовим оператором, який її експлуатує» записати слова «портовими операторами і морськими терміналами».
 
Відхилено    
128. Спеціалізований майновий комплекс є державною власністю, що не підлягає приватизації. Стягнення за зобов'язанням державної адміністрації порту не може бути звернено на його спеціалізований майновий комплекс.
 
-175- Бабурін О.В.
У частині четвертій ст. 15 у реченні першому замість слів «державною власністю» записати слова «державним майном», після слова «приватизації» записати слова «та не може бути переданим в оренду, управління або заставу», а в реченні другому замість слів «його спеціалізований майновий комплекс» записати слова «спеціалізований майновий комплекс державної адміністрації порту».
 
Враховано редакційно   3. Стратегічні об’єкти портової інфраструктури та інше майно, закріплене за адміністрацією морських портів України, належать їй на праві господарського відання. Адміністрація морських портів України володіє, користується та розпоряджається закріпленим за нею майном з урахуванням його цільового призначення, а також обмежень правомочностей щодо розпорядження таким майном, визначених цим Законом, іншими законодавчими актами, її статутом.
 
    -176- Козак В.В.
Ст. 15 після частини четвертої доповнити новою частиною п’ятою у такій редакції:
«Державне майно, що не входить до складу спеціалізованого майнового комплексу, використовується відповідно до законодавства.».
 
Відхилено    
129. Споруди, що належать суб'єктам підприємницької діяльності недержавної форми власності на території порту, використовуються договірних умовах.
 
-177- Воропаєв Ю.М.
Колєсніков Д.В.
Частини сьому-десяту ст. 14 виключити.
При цьому, ст. 14 доповнити новою частиною сьомою у такій редакції:
«Гідротехнічні споруди на території порту та на території морського терміналу державної форми власності можуть будуватися з дозволу центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту та за умови реєстрації в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.»
 
Враховано редакційно   4. Держава гарантує право приватної власності на причали, збудовані за рахунок приватних інвестицій до набрання чинності цим Законом, які внесені до Реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку.
 
    -178- Крук Ю.Б.
У частині п’ятій ст. 15 після слів «недержавної форми власності» записати слова «та знаходяться».
 
Відхилено    
    -179- Бабурін О.В.
Ст. 15 доповнити новою частиною шостою у такій редакції:
«Причали, причальні споруди і пірси усіх категорій і призначень, огороджувальні і захисні гідротехнічні споруди є державним майном і підлягають обліку та реєстрації в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.».
Частину шосту вважати частиною сьомою.
 
Враховано редакційно    
    -180- Матвєєв В.Й.
Частину восьму ст. 14 виключити.
 
Враховано    
130. Гідротехнічні споруди у порту (морському терміналі) можуть будуватися з дозволу центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту та за умови реєстрації в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
 
-181- Бабурін О.В.
Замість частини шостої ст. 15 записати нові частини шосту і сьому у такій редакції:
«Будівництво та реконструкція причалів, інших гідротехнічних споруд у портах і морських терміналах здійснюється з дозволу центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту та за умови реєстрації в установленому цим органом порядку.
Причали, інші гідротехнічні споруди, збудовані або реконструйовані суб’єктом господарювання, передаються на баланс державної адміністрації порту, визначеної центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту. Вартість побудови або реконструкції компенсується суб’єкту господарювання державною адміністрацією порту в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.»
 
Враховано редакційно   5. Новостворені причали, збудовані за рахунок приватних коштів є об’єктами приватної власності. Будівництво причалів державної форми власності за рахунок приватних коштів здійснюється на компенсаційній основі в порядку, визначеному цим Законом.
Стаття 12. Особливості приватизації об’єктів портової інфраструктури
1. Приватизація об’єктів портової інфраструктури в межах морських портів здійснюється відповідно до законодавства про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
2. Об’єктами приватизації є:
єдині майнові комплекси державних підприємств та акції публічних акціонерних товариств, утворених у процесі корпоратизації на базі цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів державних підприємств – морських портів, до складу яких входять усі види майна, призначені для їх діяльності;
окреме індивідуально визначене майно, передбачене частиною сьомою цієї статті;
акції (частки, паї), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, утворених на базі єдиних майнових комплексів, збудованих за рахунок державних та приватних інвестицій відповідно до інвестиційних договорів та договорів про спільну діяльність.
3. Єдині майнові комплекси державних підприємств та 100 відсотків акцій статутного капіталу публічних акціонерних товариств підлягають продажу на конкурентних засадах.
4. Умови конкурсу з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства передбачають оренду причалів на строк до 49 років, що технологічно забезпечують завершений цикл надання послуг, земельних ділянок на строк до 49 років, на яких розташовані причали та єдиний майновий комплекс. Договір оренди причалів укладається з переможцем конкурсу одночасно з договором купівлі-продажу єдиного майнового комплексу. Окремий конкурс на передачу причалу та землі в оренду не проводиться.
5. У разі створення публічного акціонерного товариства причали, що технологічно забезпечують завершений цикл надання послуг, та земельні ділянки, на яких розташовані причали та єдиний майновий комплекс, передаються в оренду такому товариству на строк до 49 років без проведення конкурсу.
6. За згодою приватного інвестора та держави в особі Фонду державного майна України і центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту на базі єдиного майнового комплексу, створеного або який перебуває у процесі створення на підставі інвестиційного договору або договору про спільну діяльність, укладених до набрання чинності цим Законом, може бути утворено господарське товариство. Розміри часток, що належать державі та приватному інвестору, визначаються на підставі результатів незалежної оцінки фактично здійснених внесків сторін. Земельні ділянки, на яких розташовані єдиний майновий комплекс такого товариства, та причали, що технологічно забезпечують завершений цикл надання послуг, передаються в оренду господарському товариству на строк до 49 років. Вимоги закону щодо мінімального розміру частки держави у статутному капіталі господарських організацій не поширюються на господарські товариства, що утворюються на базі об’єктів портової інфраструктури відповідно до цього Закону.
7. Якщо стосовно окремого індивідуально визначеного об’єкта портової інфраструктури, що використовується суб’єктом господарювання на підставі договору, укладеного до дня набрання чинності цим Законом, прийнято рішення про його приватизацію, такий суб’єкт господарювання має право на його викуп, за умови що ним здійснено поліпшення такого майна вартістю не менш як 25 відсотків його залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості на момент приватизації.
Стаття 13. Приватне інвестування в об’єкти портової інфраструктури на основі окремих угод
1. Приватне інвестування в об’єкти портової інфраструктури на території морського порту здійснюється на підставі договорів концесії, договорів про спільну діяльність, договорів оренди, інших видів інвестиційних угод, що укладаються на основі спеціальних процедур, визначених законодавством, зокрема в порядку, визначеному Законом України «Про державно-приватне партнерство».
2. Договори концесії (оренди) можуть передбачати повне або часткове звільнення концесіонера (орендаря) від сплати концесійної (орендної) плати на певний період, якщо умовами таких договорів передбачається спрямування інвестицій на відновлення та/або поліпшення майна, що є об’єктом концесії (оренди).
Стаття 14. Компенсація внесених суб’єктами господарювання інвестицій у стратегічні об’єкти портової інфраструктури
1. Порядок та умови здійснення компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності, визначаються відповідними договорами з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
2. Інвестування у стратегічні об’єкти портової інфраструктури може передбачати ремонт, модернізацію, реконструкцію або будівництво таких об’єктів.
3. Джерелами компенсації інвестицій у стратегічні об’єкти портової інфраструктури можуть бути відповідні портові збори, зарахування орендної (концесійної) плати в рахунок відшкодування внесених інвестицій та інші джерела, не заборонені законодавством.
 
    -182- Семинога А.І.
Частину шосту ст. 15 після слів «можуть будуватися» доповнити такими словами: «за наявності позитивного висновку державної екологічної експертизи», - і далі за текстом.
 
Відхилено    
    -183- Матвєєв В.Й.
Частини дев’яту і десяту ст. 14 викласти у такій редакції:
«Будівництво та реконструкція причалів, інших гідротехнічних споруд у портах і морських терміналах здійснюються в установленому законодавством порядку.
Право власності на новозбудовані або реконструйовані причали, інші гідротехнічні споруди набувається у порядку, визначеному цивільним законодавством України.»
 
Відхилено    
    -184- Крук Ю.Б.
Ст. 15 доповнити новою частиною шостою у такій редакції:
«До причалів та інших гідротехнічних споруд, збудованих і придатних до прийняття, стоянки та обслуговування суден, проведення вантажно-розвантажувальних робіт, але щодо яких неврегульовані на договірній основі можливі взаємні матеріальні претензії між суб’єктами господарювання і державною адміністрацією порту та які не включені до обов’язкових постанов по порту, постановка суден забороняється».
 
Відхилено    
    -185- Мороко Ю.М.
Законопроект після ст. 10 доповнити новою статтею у такій редакції:
«Стаття . Особливості приватизації об’єктів портової інфраструктури
1. Приватизація об’єктів портової інфраструктури в межах морських портів здійснюється відповідно до законодавства про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
2. Об’єктами приватизації є:
єдині майнові комплекси державних підприємств та акції публічних акціонерних товариств, утворених в процесі корпоратизації на базі цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів державних підприємств – морських портів, до складу яких входять усі види майна, призначені для їх діяльності;
акції (частки, паї), що належать державі в статутних капіталах господарських товариств, утворених на базі єдиних майнових комплексів, що збудовані за рахунок державних та приватних інвестицій відповідно до інвестиційних договорів та договорів про спільну діяльність.
3. Єдині майнові комплекси державних підприємств та 100 відсотків акції статутного капіталу публічних акціонерних товариств підлягають продажу на конкурентних засадах.
4. Умови конкурсу з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства передбачають оренду терміном на 49 років земельної ділянки, на якій він розташований, та передачу в оренду терміном на 49 років причалів, що технологічно забезпечують завершений цикл надання послуг. Договір оренди земельної ділянки та договір оренди причалів (причальних споруд) укладаються з переможцем конкурсу одночасно з договором купівлі-продажу цілісного майнового комплексу. Окремий конкурс на передачу причалу та землі в оренду не проводиться.
5. У разі створення публічного акціонерного товариства, причали, що технологічно забезпечують його завершений цикл надання послуг та земельна ділянка, на якій розташований єдиний майновий комплекс, передаються в оренду такому товариству терміном на 49 років без проведення конкурсу.
6. За згодою приватного інвестора та держави в особі Фонду державного майна України та центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, на базі єдиного майнового комплексу, створеного, або який знаходиться в процесі створення на підставі інвестиційного договору або договору про спільну діяльність, укладених до набрання чинності цим Законом, може бути утворено господарське товариство. Розміри часток, що належать державі та приватному інвестору визначаються на підставі результатів незалежної оцінки фактично здійснених внесків сторін. Земельна ділянка державної форми власності, на якій розташований єдиний майновий комплекс такого товариства та причали, що технологічно забезпечують його завершений цикл надання послуг передаються в оренду господарському товариству на 49 років. Вимоги закону щодо мінімального розміру частки держави в статутному капіталі господарських організацій не розповсюджуються на створення господарських товариств на базі об’єктів портової інфраструктури відповідно до цього Закону.
7. Якщо відносно окремого індивідуально визначеного об’єкта портової інфраструктури, що використовується суб’єктом господарювання на підставі договору, укладеного до дня набрання чинності цим Законом, прийнято рішення про його приватизацію, такий суб’єкт господарювання має право на його викуп за умови, що ним здійснено поліпшення такого майна вартістю не менш як 25 відсотків його залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості на момент приватизації.»
 
Враховано редакційно    
    -186- Мироненко М.І.
Законопроект після ст. 10 доповнити новою статтею у такій редакції:
«Стаття . Приватне інвестування в об’єкти портової інфраструктури на основі окремих угод
1. Приватне інвестування в об’єкти портової інфраструктури на території морського порту, здійснюється на основі договорів концесії, спільної діяльності, договорів оренди, інших видів інвестиційних угод, що укладаються на основі спеціальних процедур, визначених законодавством України, у тому числі в порядку визначеному Законом України «Про державно-приватне партнерство».
2. Договори концесії (оренди) можуть передбачати повне або часткове звільнення концесіонера (орендаря) від сплати концесійної (орендної) плати на певний період, якщо умовами таких договорів передбачається направлення інвестицій на відновлення та/або поліпшення майна, що є об’єктом концесії (оренди).»
 
Враховано    
    -187- Крук Ю.Б.
Законопроект після ст. 10 доповнити новою статтею у такій редакції:
«Стаття . Компенсація внесених суб’єктами господарювання інвестицій в об’єкти портової інфраструктури
1. Порядок та умови здійснення компенсацій інвестицій, внесених суб’єктами господарювання в стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності, визначаються відповідними договорами, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
2. Інвестування в стратегічні об’єкти портової інфраструктури може передбачати ремонт, модернізацію, реконструкцію або будівництво таких об’єктів.
3. Джерелами компенсації інвестицій у стратегічні об’єкти портової інфраструктури можуть бути відповідні портові збори, зарахування орендної (концесійної) плати в рахунок відшкодування внесених інвестицій, а також інші джерела, незаборонені законодавством.»
 
Враховано    
131. Стаття 16. Розвиток порту
 
-188- Крук Ю.Б.
Ст. 16 викласти у такій редакції:
«Стаття 16. Планування розвитку морських портів
1. Основою планування розвитку портової галузі є Стратегія розвитку морських портів України, яка включає короткострокові (на п’ять років), середньострокові (на десять років) та довгострокові (на двадцять п’ять років) перспективи розвитку, прогнози щодо вантажопотоків в експортному, імпортному та транзитному напрямках, завдання та основні напрямки реалізації стратегії з урахуванням використання земель резервного фонду, інші основні параметри розвитку. Стратегія розвитку морських портів України має узгоджуватися із загальною транспортною політикою України та планами розвитку інших транспортних галузей України.
2. Стратегія розвитку морських портів України розробляється центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту та затверджується Кабінетом Міністрів України на 25 років. Розробка Стратегії розвитку морських портів України здійснюється із залученням організацій – консультантів (радників), що мають значний міжнародний досвід у сфері аналітики та прогнозування світових ринків.
3. Розвиток морського порту здійснюється відповідно до Плану розвитку морського порту, який розробляється адміністрацією морських портів України та затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту за погодженням з відповідним органом місцевого самоврядування. План розвитку морського порту має відповідати положенням Стратегії розвитку морських портів України у короткостроковій перспективі та містить деталізовану схему території морського порту та земель його резервного фонду.»
 
Враховано частково   Стаття 15. Планування розвитку морських портів
 
132. Розвиток порту здійснюється відповідно до плану (програми), який (яка) затверджується центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту.
 
-189- Ковзель М.О.
У частині першій ст. 16 після слова «транспорту» записати слова «та генерального плану розвитку портів».
 
Відхилено   1. Основою планування розвитку портової галузі є Стратегія розвитку морських портів України, яка включає короткострокові (на п’ять років), середньострокові (на десять років) та довгострокові (на двадцять п’ять років) перспективи розвитку, прогнози щодо вантажопотоків в експортному, імпортному і транзитному напрямках, завдання та основні напрями реалізації стратегії з урахуванням використання земель резервного фонду, інші основні параметри розвитку. Стратегія розвитку морських портів України має узгоджуватися із загальною транспортною політикою України та планами розвитку інших транспортних галузей України.
 
    -190- Семинога А.І.
;
Частину першу ст. 16 викласти у такій редакції:
«Розвиток порту здійснюється відповідно до плану (програми), який (яка) затверджується центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту, погоджується органами земельних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, охорони здоров’я та підлягає державній екологічній експертизі.»
 
Враховано редакційно    
    -191- Хара В.Г.
У частині першій ст. 16 після слова «транспорту» записати слова «і погоджується з уповноваженою особою від об’єднання профспілок (профспілки), яке підписало Галузеву угоду, з власниками морських терміналів, розташованих в акваторії порту».
 
Відхилено    
133. З метою забезпечення розвитку порту здійснюється резервування земельних ділянок, прилеглих до його території, та водних просторів у порядку, визначеному чинним законодавством.
 
-192- Семинога А.І.
;
Частину другу ст. 16 виключити.
 
Враховано редакційно   2. Стратегія розвитку морських портів України розробляється центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту та затверджується Кабінетом Міністрів України на 25 років. Розроблення Стратегії розвитку морських портів України здійснюється із залученням організацій-консультантів (радників), які мають значний міжнародний досвід у сфері аналітики та прогнозування світових ринків.
 
134. На прилеглих до портів земельних ділянках встановлюються берегові смуги водних шляхів. Земельні ділянки під береговими смугами водних шляхів навколо портів перебувають виключно у державній власності та за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту, можуть надаватися іншим суб’єктам господарювання у тимчасове землекористування з метою, що не перешкоджає їх подальшому використанню для потреб портової діяльності.
 
-193- Семинога А.І.
;
Частину третю ст. 16 виключити.
 
Враховано редакційно   3. Розвиток морського порту здійснюється відповідно до Плану розвитку морського порту, який затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту за погодженням з відповідним органом місцевого самоврядування. План розвитку морського порту має відповідати положенням Стратегії розвитку морських портів України у короткостроковій перспективі та містити деталізовану схему території морського порту і земель його резервного фонду.
 
135. Встановлення меж берегових смуг водних шляхів здійснюється відповідно до генерального плану розвитку портів України.
 
-194- Семинога А.І.
;
Частину четверту ст. 16 виключити.
 
Враховано   Стаття 16. Правовий режим земель резервного фонду
1. Землі резервного фонду визначаються Кабінетом Міністрів України для кожного існуючого морського порту та для будівництва нових морських портів. Порядок включення та виключення земельних ділянок до/із земель резервного фонду визначається Кабінетом Міністрів України.
2. Земельні ділянки, віднесені до земель резервного фонду, використовуються виключно для будівництва об’єктів портової інфраструктури, інших об’єктів, пов’язаних з функціонуванням морського порту, промислових підприємств, основні продукція та/або сировина яких є об’єктами експортно-імпортних операцій і обслуговуються як вантажі у морському порту.
3. У межах земель резервного фонду можуть перебувати земельні ділянки усіх форм власності та цільового призначення. Віднесення земельних ділянок до резервного фонду є підставою для виключення їх із резервного фонду земель сільськогосподарського призначення. Віднесення до резервного фонду земельних ділянок приватної власності здійснюється за нотаріально завіреною згодою власників таких ділянок, що містить обмеження щодо відповідної земельної ділянки. Віднесення до резервного фонду земельних ділянок комунальної власності здійснюється на підставі рішень селищних, сільських, міських рад, прийнятих виключно на їхніх пленарних засіданнях, що містить обмеження щодо відповідної земельної ділянки.
4. Включення земельних ділянок до резервного фонду не позбавляє власників або користувачів можливості здійснювати свої права щодо цих земельних ділянок, крім випадку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті.
5. Включення земельної ділянки до резервного фонду є підставою для встановлення (реєстрації) в Державному земельному кадастрі обмежень щодо будівництва на цій земельній ділянці об’єктів нерухомості та промислових об’єктів. Будівництво таких об’єктів здійснюється за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту.
 
    -195- Лебедєв П.В.
Ст. 16 доповнити новою частиною п’ятою у такій редакції:
«До основних складових генерального плану розвитку портів належать:
- головні показники розвитку портової діяльності, що мають забезпечити реалізацію довгострокової транспортної стратегії (національної програми розвитку транспорту) України;
- надання відповідного статусу територіям, що фактично входять або планується включити до земель виробничо-транспортного призначення;
- визначення пріоритетних напрямків структурного розвитку, модернізації портового господарства, включаючи заходи з підвищення інвестиційної привабливості цього сектору економіки, взаємозв’язку його розвитку з відповідними програмами розвитку інших галузей економіки України, їх потребами у послугах морського транспорту;
- визначення джерел фінансування Генерального плану розвитку портів.
Генеральний план розвитку портів повинен бути орієнтованим на підвищення конкурентоспроможності портів України, повне використання транзитного потенціалу України.»
 
Відхилено    
    -196- Одарченко Ю.В.
Ст. 16 доповнити новою частиною п’ятою у такій редакції:
«Для забезпечення портової діяльності на земельних ділянках, що прилягають до території порту, встановлюються охоронні, санітарно-захисні та інші зони з особливими умовами використання земель відповідно до чинного законодавства України.».
 
Відхилено    
    -197- Мироненко М.І.
Законопроект після ст. 16 доповнити новою статтею у такій редакції:
«Стаття . Правовий статус земель резервного фонду
1. Землі резервного фонду визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту для кожного існуючого морського порту та будівництва нових морських портів. Порядок включення та виключення земельних ділянок до/з земель резервного фонду визначається Кабінетом Міністрів України.
2. Земельні ділянки, що віднесені до земель резервного фонду виключно використовуються для будівництва об’єктів портової інфраструктури, інших об’єктів, що пов’язані з функціонуванням морського порту, промислових підприємств, основні продукція та/або сировина яких є об’єктами експортно-імпортних операцій та обслуговуються у якості вантажів в морському порту.
3. В межах земель резервного фонду можуть знаходитися земельні ділянки усіх форм власності та цільового призначення. Віднесення земельних ділянок до резервного фонду є підставою для виключення їх з резервного фонду земель сільськогосподарського призначення. Віднесення земельних ділянок приватної та комунальної власності до резервного фонду здійснюється за нотаріально завіреною згодою власників таких ділянок.
4. Включення земельних ділянок до резервного фонду, не позбавляє власників або користувачів реалізовувати свої права щодо цих земельних ділянок, крім випадку передбаченого частиною 5 цієї статті.
5. Включення земельної ділянки до резервного фонду є підставою для встановлення в державному земельному кадастрі обмежень щодо будівництва на даній земельній ділянці об’єктів нерухомості та об’єктів промисловості. Будівництво таких об’єктів здійснюється за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту.»
 
Враховано редакційно    
136. Розділ ІV. СУДНОПЛАВСТВО В ПОРТУ
 
-198- Крук Ю.Б.
Назву розділу ІV викласти у такій редакції:
«Розділ ІV. СУДНОПЛАВСТВО В АКВАТОРІЇ ПОРТУ»
 
Враховано   Розділ V. СУДНОПЛАВСТВО В АКВАТОРІЇ МОРСЬКОГО ПОРТУ
 
137. Стаття 17. Організація судноплавства на акваторії порту
 
-199- Буджерак О.О.
Ст. 17 викласти у такій редакції:
«Стаття 17. Організація судноплавства в акваторії морського порту
1. Організація мореплавства в акваторії морського порту здійснюється на основі розподілу функцій забезпечення безпеки мореплавства та контролю за безпекою мореплавства.
2. Контроль за безпекою мореплавства в межах акваторії морського порту здійснюється капітаном морського порту, який очолює службу капітана морського порту.
Капітан порту та служба капітана морського порту входять до складу центрального органу виконавчої влади у сфері безпеки на морському транспорті.
3. Повноваження, порядок призначення та інші питання щодо функціонування капітана морського порту, служби капітана морського порту визначаються Кодексом торговельного мореплавства України.
4. Безпека мореплавства в акваторії морського порту забезпечується адміністрацією морських портів України, а також власниками (користувачами) морських терміналів, судновласниками, іншими суб’єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність в межах території та акваторії морського порту, відповідно до правил, визначених обов’язковими постановами по порту.»
 
Враховано   Стаття 17. Організація судноплавства в акваторії морського порту
 
    -200- Задирко Г.О.
Назву ст. 17 викласти у такій редакції:
«Стаття 17. Судноплавство на акваторії порту. Морська адміністрація порту»
 
Відхилено    
138. Судноплавство на акваторії порту здійснюється за умови дотримання вимог з безпеки судноплавства.
 
-201- Гриневецький С.Р.
Частини першу ст. 17 викласти у такій редакції:
«Судноплавство на акваторії порту здійснюється за умови дотримання вимог з безпеки судноплавства, встановлених законодавством і міжнародними договорами України, правилами плавання та обов’язковими постановами по порту.»
 
Відхилено   1. Організація мореплавства в акваторії морського порту здійснюється на основі розподілу функцій забезпечення безпеки мореплавства та контролю за безпекою мореплавства.
 
139. Організація судноплавства здійснюється відповідно до встановлених законодавством і міжнародними договорами України вимог та обов'язкових постанов по порту.
 
-202- Лебедєв П.В.
Частину другу ст. 17 виключити.
 
Враховано редакційно   2. Контроль за безпекою мореплавства в межах акваторії морського порту здійснюється капітаном морського порту, який очолює службу капітана морського порту.
 
    -203- Задирко Г.О.
Ст. 17 доповнити новою частиною третьою у такій редакції:
«Для забезпечення безпеки судноплавства на державну адміністрацію порту покладається здійснення таких функцій:
- забезпечення безпечних руху, стоянки та обробки суден в акваторії порту;
- утримання в справному стані гідротехнічних споруд, засобів навігаційного обладнання, зв’язку та електрорадіонавігації, портових систем сигналізації, енерговодопостачання та водовідведення, портового флоту;
- підтримання оголошених глибин акваторії порту, підхідних каналів; проведення днопоглиблювальних і водолазних робіт;
- надання допомоги потерпілим, організація аварійно-рятувальних робіт, підйому майна, що затонуло в акваторії порту, проведення підводно-технічних робіт;
- забезпечення виконання вимог законодавства і міжнародних зобов’язань України щодо охорони природного середовища, організація прийняття з суден і утилізації забруднених і стічних вод, сміття та інших речових, шкідливих для навколишнього середовища і здоров’я людини, та ліквідації наслідків забруднення акваторії і території порту;
- здійснення заходів щодо охорони суден і портових засобів, пожежної безпеки, а також запобігання незаконним актам втручання в портову діяльність.».
Частини третю-п’яту вважати частинами четвертою-шостою.
 
Відхилено    
    -204- Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Абзац перший частини другої ст. 17 викласти у такій редакції:
«Для забезпечення безпеки судноплавства на державну адміністрацію порту разом з морською адміністрацією порту покладається здійснення таких функцій:».
 
Відхилено    
    -205- Матвєєв В.Й.
Доповнити ст. 17 новою частиною третьою у такій редакції:
«Днопоглиблювальні роботи на землях водного фонду або транспорту, наданих у користування на умовах оренди власникам морських терміналів для обслуговування належних їм на законних засадах гідротехнічних споруд, виконують власники морських терміналів.»
 
Відхилено    
140. Контроль за безпекою судноплавства в порту і на підходах до нього здійснюється капітаном порту та підпорядкованою йому службою капітана порту, а також іншими органами державного нагляду, визначеними Кабінетом Міністрів України та центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
 
-206- Задирко Г.О.
У частині третій ст. 17 замість слів «підпорядкованою йому службою капітана порту» записати слова «морською адміністрацією порту, яку він очолює», замість слів «визначеними Кабінетом Міністрів України та» записати слова «за безпекою судноплавства, визначеними», - і далі за текстом.
 
Відхилено   Капітан порту та служба капітана морського порту входять до складу центрального органу виконавчої влади у сфері безпеки на морському транспорті.
 
    -207- Козак В.В.
Частину третю ст. 17 викласти у такій редакції:
«Державний нагляд за безпекою судноплавства в порту (морському терміналі), на підходах до нього і на суміжних акваторіях здійснюється морською адміністрацією порту, а також іншими органами державного нагляду за безпекою судноплавства, визначеними центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
Морську адміністрацію порту очолює капітан порту, який призначається центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту на умовах контракту.».
 
Відхилено    
    -208- Корж В.Т.
У частині третій ст. 17 замість слова «контроль» записати слова «державний нагляд»; після слів «в порту» записати слова « (морському терміналі)»; після слів «на підходах до нього» записати слова «і на суміжних акваторіях».
 
Відхилено    
    -209- Мироненко М.І.
Ст. 17 доповнити новою частиною четвертою у такій редакції:
«Капітан порту призначається центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
Частини четверту і п’яту вважати частинами п’ятою і шостою.
 
Відхилено    
141. Служба капітана порту не може входити до складу будь-яких підприємств, організацій, що здійснюють підприємницьку діяльність.
 
-210- Круглов М.П.
Частину четверту ст. 17 викласти у такій редакції:
«Морська адміністрація порту є державною некомерційною організацією з правами юридичної особи, що створюється і ліквідується центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту і не може входити до складу будь-яких підприємств, організацій, що здійснюють підприємницьку діяльність.»
 
Відхилено   3. Повноваження, порядок призначення та інші питання щодо функціонування капітана морського порту, служби капітана морського порту визначаються Кодексом торговельного мореплавства України.
 
142. Капітан порту і служба капітана порту діє відповідно до законодавства та положення про службу капітана порту, що затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
 
-211- Бірюк Л.В.
У частині п’ятій ст. 17 слова «капітан порту і» виключити; замість слів «служба капітана порту» у відповідних відмінках записати слова «морська адміністрація порту» у відповідних відмінках.
 
Відхилено   4. Безпека мореплавства в акваторії морського порту забезпечується адміністрацією морських портів України, власниками (користувачами) морських терміналів, судновласниками, іншими суб’єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність у межах території та акваторії морського порту, відповідно до законодавства і правил, визначених обов’язковими постановами по порту.
 
    -212- Чудновський В.О.
Ст. 17 доповнити новою частиною шостою у такій редакції:
«Морська адміністрація порту утримується за рахунок частини коштів корабельного збору у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
    -213- Крук Ю.Б.
Ст. 17 доповнити новою частиною шостою у такій редакції:
«Морська адміністрація порту утримується за рахунок частини коштів адміністративного збору у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано редакційно    
    -214- Крук Ю.Б.
Ст. 17 доповнити новою частиною шостою у такій редакції:
«Державна адміністрація порту або морський термінал забезпечує необхідні умови для роботи морської адміністрації порту.»
 
Відхилено    
    -215- Матвєєв В.Й.
У частині восьмій ст. 17 слова «або власник морського терміналу» виключити, - і далі за текстом.
 
Відхилено    
143. Стаття 18. Особливі права капітана порту
 
-216- Задирко Г.О.
Ст. 18 виключити.
 
Враховано      
144. Капітан порту має право на затримання судна за морською вимогою у визначеному законодавством досудовому порядку шляхом видання розпорядження про затримання судна або вантажу в порту на прохання особи, яка має морську вимогу щодо відшкодування їй витрат, пов'язаних із загальною аварією, рятуванням на воді, договором перевезення вантажу, зіткненням суден і заподіянням іншої шкоди, а також за морськими вимогами порту, що виникли внаслідок пошкодження портових споруд, іншого майна й навігаційного обладнання, що знаходиться в порту, морськими вимогами компетентних органів, пов'язаними з порушенням законодавства України, до надання власниками суден або вантажів достатнього забезпечення відповідних вимог.
 
-217- Бірюк Л.В.
Частину першу ст. 18 викласти у такій редакції:
«Капітан порту має право на затримання судна або вантажу на прохання особи, яка має морську вимогу, визначену відповідно до законів України, до достатнього забезпечення морської вимоги судновласником або вантажовласником.».
 
Відхилено      
145. Розпорядження капітана порту щодо затримання судна чинне протягом 72 годин.
 
-218- Бірюк Л.В.
Частину другу ст. 18 після слова «судна» доповнити словами «пов’язане з морською вимогою», - і далі за текстом.
 
Відхилено      
146. Відповідальність за збитки, заподіяні необґрунтованим затриманням судна або вантажу, несе особа, на вимогу якої відбулося затримання.
 
-219- Бірюк Л.В.
У частині третій ст. 18 замість слів «на вимогу» записати слова «на морську вимогу», - і далі за текстом.
 
Відхилено      
147. Розділ V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОРТУ
 
-220- Крук Ю.Б.
Назву розділу V викласти у такій редакції:
«Розділ V. ПОРТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ».
 
Відхилено   Розділ VІ. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У МОРСЬКОМУ ПОРТУ
 
148. Стаття 19. Діяльність в портах
 
-221- Задирко Г.О.
Ст. 19 викласти у такій редакції:
«Стаття 19. Особливості здійснення господарської діяльності у морському порту
1. Господарська діяльність у морському порту здійснюється відповідно до діючого законодавства України, обов’язкових постанов та зводу звичаїв морського порту.
2. В межах морського порту функціонують господарські суб’єкти усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням суден, пасажирів, вантажів та промислових підприємств, основна продукція та/або сировина яких є об’єктами експортно-імпортних операцій та обслуговуються у якості вантажів в морському порту.
3. Власники та/або користувачі технологічно пов’язаних об’єктів портової інфраструктури порту зобов’язані укладати між собою договори, що встановлюють взаємні права і обов’язки щодо організації та забезпечення безперервності технологічного процесу надання відповідних послуг у морському порту та встановлюють єдиний порядок експлуатації відповідної інфраструктури морського порту.
4. Портові оператори зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не можуть вчиняти неправомірні дії, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію в морському порту.
5. Адміністрація морських портів України не має права перешкоджати або втручатися в діяльність суб’єктів господарювання (за винятком випадків, передбачених законом), а також встановлювати для них такі умови діяльності, що погіршують їх становище порівняно з іншими суб’єктами господарювання або порушують їх права та законні інтереси.
6. В порядку та на умовах визначених законами України в межах морських портів та земель резервного фонду можуть утворюватися спеціальні (вільні) економічні зони або встановлюватися спеціальний режим інвестиційної діяльності (території пріоритетного розвитку).»
 
Враховано редакційно   Стаття 18. Особливості здійснення господарської діяльності у морському порту
 
    -222- Лебедєв П.В.
Назву ст. 19 викласти у такій редакції:
«Стаття 19. Умови портової діяльності»
 
Відхилено    
149. Діяльність в портах повинна забезпечувати рівний доступ до їх послуг, що надаються, за винятком адекватного реагування на дискримінаційні заходи стосовно України чи економічних санкцій міжнародних організацій, підтриманих Україною. Державні замовлення виконуються в портах у першочерговому порядку.
 
-223- Крук Ю.Б.
У частині першій ст. 19 замість слів «діяльність в портах» записати слова «портова діяльність», слово «їх» виключити.
 
Враховано редакційно   1. Господарська діяльність у морському порту здійснюється відповідно до законодавства, обов’язкових постанов по порту та Зводу звичаїв морського порту.
 
    -224- Третьяков О.Ю.
Ст. 19 доповнити новою частиною першою у такій редакції:
«Діяльність в портах здійснюється відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим законом.»
Частини першу-восьму вважати, відповідно, частинами другою-дев’ятою.
 
Враховано частково    
150. Для управління державним майном в порту, забезпечення безпеки мореплавства, загальної безпеки, включаючи охорону суден і портових споруд, утримання інфраструктури порту, за рішенням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в сфері його управління створюється державна адміністрація порту.
 
-225- Задирко Г.О.
Частину другу ст. 19 виключити. Частини третю-восьму вважати частинами другою-сьомою.
 
Враховано   2. У межах морського порту функціонують господарські суб’єкти усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням суден, пасажирів, вантажів та промислових підприємств, основна продукція та/або сировина яких є об’єктами експортно-імпортних операцій та обслуговуються як вантажі у морському порту.
 
    -226- Чудновський В.О.
Ст. 19 після частини другої доповнити новою частиною третьою у такій редакції:
«На території порту можуть діяти підприємства та організації всіх форм власності, метою і видом діяльності яких є обслуговування суден, пасажирів і вантажів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Державна адміністрація порту не має права перешкоджати або втручатися в діяльність цих суб’єктів господарювання (за винятком випадків, передбачених законодавством), а також встановлювати для них такі умови діяльності на території порту, що погіршують їхнє становище у порівнянні з державною адміністрацією порту та будь-якими іншими суб’єктами господарювання або порушують їхні права та законні інтереси.».
Частини третю-восьму вважати частинами четвертою-дев’ятою.
 
Враховано частково    
151. Державна адміністрація порту є державним комерційним підприємством в сфері управління центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту.
 
-227- Задирко Г.О.
Частину третю ст. 19 виключити. Частини п’яту-восьму вважати частинами четвертою-сьомою.
 
Враховано частково   3. Власники та/або користувачі технологічно пов’язаних об’єктів портової інфраструктури зобов’язані укладати між собою договори, що визначають взаємні права і обов’язки щодо організації та забезпечення безперервності технологічного процесу надання відповідних послуг у морському порту та встановлюють єдиний порядок експлуатації відповідної інфраструктури морського порту.
 
152. Взаємовідносини державної адміністрації порту з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які діють в порту, здійснюються на договірних умовах.
 
-228- Крук Ю.Б.
Частину четверту ст. 19 викласти у такій редакції:
«Взаємовідносини державної адміністрації порту з іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність в порту, врегульовуються на підставі договорів відповідно до законодавства.»
 
Відхилено   4. Портові оператори зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти дій, які можуть справляти негативний вплив на конкурентне середовище в морському порту.
 
    -229- Хара В.Г.
У частині четвертій ст. 19 замість слів «здійснюються на договірних умовах» записати слова «врегульовуються на підставі договорів, які обов’язково погоджуються з об’єднанням профспілок (профспілки), яке підписало Галузеву Угоду, відповідно до законодавства».
 
Відхилено    
153. Трудовий колектив працівників державної адміністрації порту, який згідно законодавства України заснував відповідне підприємство, має переважне право на оренду окремих комплексів, будівель, механізмів порту та іншого майна державної адміністрації порту, за виключенням об’єктів державної власності, пов’язаних із забезпеченням безпеки мореплавства, а також інших об’єктів, приватизація та передача в оренду яких заборонена законодавством.
 
-230- Одарченко Ю.В.
Частину п’яту ст. 19 виключити. Частини шосту-восьму вважати частинами п’ятою-сьомою.
 
Враховано частково   5. Адміністрація морських портів України не має права перешкоджати або втручатися в діяльність суб’єктів господарювання (крім випадків, передбачених законом), а також встановлювати для них умови діяльності, що погіршують їхнє становище порівняно з іншими суб’єктами господарювання або порушують їхні права та законні інтереси.
 
154. Державну адміністрацію порту очолює начальник порту, який призначається на посаду центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту на умовах контракту.
 
-231- Задирко Г.О.
Частину шосту ст. 19 виключити. Частини сьому і восьму вважати частинами шостою і сьомою.
 
Враховано частково   6. У порядку та на умовах, визначених законами України, в межах морських портів та земель резервного фонду можуть утворюватися спеціальні (вільні) економічні зони або встановлюватися спеціальний режим інвестиційної діяльності (території пріоритетного розвитку).
 
    -232- Круглов М.П.
У частині шостій ст. 19 і по тексту закону замість слів «начальник порту» у відповідних відмінках записати слова «начальник державної адміністрації порту» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
    -233- Лебедєв П.В.
Частину шосту ст. 19 після слова «контракту» доповнити словами «відповідно до чинного законодавства»; після слова «начальник» слово «порту» виключити.
 
Відхилено    
155. Державна адміністрація порту та портові оператори мають право на заставу вантажу, переданого йому для перевантаження та (або) зберігання, для забезпечення гарантії належної оплати за наданню послуг порту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-234- Круглов М.П.
Частину сьому ст. 19 виключити. Частину восьму вважати частиною сьомою.
 
Враховано      
156. Відносини державної адміністрації порту, портових операторів з перевізниками визначаються договорами (вузловими угодами) та законодавством.
 
-235- Шкіря І.М.
Частину восьму ст. 19 вважати частиною п’ятою, відповідно частини п’яту-сьому вважати частинами шостою-восьмою.
При цьому, частину восьму ст. 19 викласти у такій редакції:
«Відносини державної адміністрації порту, морських терміналів, портових операторів з перевізниками і вантажовласниками визначаються договорами (вузловими угодами) та законодавством.».
 
Відхилено   Стаття 19. Обов’язки суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність у морському порту
1. Суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність у морському порту, зобов’язані:
1) дотримуватися встановленого у порту порядку;
2) здійснювати експлуатацію об’єктів інфраструктури порту відповідно до вимог безпеки, законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
3) забезпечити можливість виконання повноважень митними органами, органами охорони державного кордону та іншими органами державної влади, що виконують свої повноваження у морському порту;
4) забезпечити рівний доступ до послуг, що надаються в порту, та відкритість доступу до відомостей про такі послуги;
5) негайно інформувати адміністрацію морського порту про виникнення ситуацій, що створюють загрозу безпеці мореплавства та/або здійсненню діяльності в морському порту;
6) сприяти проведенню розслідування причин виникнення аварійних морських подій у порту.
2. Суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність у морському порту, несуть відповідальність за недотримання вимог законодавства з питань безпеки мореплавства, охорони праці, пожежної, санітарної, екологічної безпеки відповідно до закону.
Стаття 20. Адміністрація морських портів України
1. Адміністрація морських портів України утворюється з метою:
1) утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, переданого їй в господарське відання, у тому числі модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об’єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території та акваторії морського порту;
2) надання послуг суднам на підходах і безпосередньо в акваторії морського порту щодо їх безпечного судноплавства, маневрування та стоянки;
3) організації та забезпечення безпечної експлуатації об’єктів портової інфраструктури державної власності, у тому числі гідротехнічних споруд, систем забезпечення безпеки судноплавства, розташованих у межах території та акваторії морського порту;
4) організації та забезпечення безпеки мореплавства;
5) збору та обліку даних, що заносяться до Реєстру морських портів України;
6) організації розроблення та виконання Плану розвитку морського порту, підготовки пропозицій щодо його вдосконалення;
7) організації та координації аварійно-рятувальних робіт;
8) організації робіт з підйому затонулого майна в акваторії морського порту;
9) забезпечення дотримання законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища;
10) забезпечення проведення робіт з ліквідації наслідків забруднення акваторії і території морського порту;
11) надання допомоги потерпілим;
12) визначення районів обов’язкового використання буксирів;
13) стягнення та цільового використання портових зборів;
14) координації власної діяльності та діяльності капітана морського порту, лоцманської служби, власників морських терміналів, портових операторів, інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у морському, порту, у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій, що потребують взаємодії;
15) забезпечення рівних і конкурентних умов ведення господарської діяльності та отримання послуг у морському порту;
16) контролю і підтримання оголошених глибин.
2. У процесі своєї діяльності адміністрація морських портів України укладає угоди щодо модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів портової інфраструктури, у межах своїх прав укладає господарські договори з питань забезпечення своєї діяльності, інші угоди, що відповідають цілям її створення.
3. Голова адміністрації морських портів України призначається центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту. Керівник адміністрації морського порту (начальник морського порту) призначається центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту за поданням Голови адміністрації морських портів України.
 
    -236- Крук Ю.Б.
Частину восьму ст. 19 викласти у такій редакції:
«Відносини державної адміністрації порту, морських терміналів, портових операторів з перевізниками і вантажовласниками визначаються законодавством та договорами (вузловими угодами).».
 
Відхилено    
    -237- Матвєєв В.Й.
У частині восьмій ст. 19 слова « (вузловими угодами)» виключити.
 
Враховано    
    -238- Крук Ю.Б.
Ст. 21 «Господарська діяльність у порту» об’єднати зі ст. 19 «Діяльність в порту». Вважати частини першу і другу ст. 21 частинами дев’ятою і десятою ст. 19, виклавши їх у такій редакції:
«Портова діяльність здійснюється відповідно до законодавства, з урахуванням особливостей, визначених цим законом.
У порту забезпечується:
1) обслуговування суден у порядку черговості їх приходу в порт, крім суден що знаходяться в аварійному стані та суден з небезпечними речовинами;
2) проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, у тому числі перевантаження вантажів з інших видів транспорту на судно і у зворотному порядку, складські операції з вантажами;
3) обслуговування пасажирів морського транспорту, перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти;
4) допоміжні операції, необхідні для забезпечення життєдіяльності порту;
5) соціально-побутове обслуговування моряків;
6) утримання суб’єктами господарювання інфраструктури порту відповідно до вимог законодавства;
7) інші види діяльності, що здійснюються у порту.».
Статті 22-36 вважати статтями 21-35.
 
Відхилено    
    -239- Константинов Є.С.
Законопроект після ст. 19 доповнити новою статтею у такій редакції:
«Стаття . Обов’язки суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність у морському порту
1. Суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність у порту зобов’язані:
дотримуватися встановленого в порту порядку;
здійснювати експлуатацію об’єктів інфраструктури порту відповідно до вимог безпеки, законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
забезпечити можливість виконання повноважень митними органами, органами охорони державного кордону та іншими органами державної влади, що виконують свої повноваження у морському порту;
забезпечити рівний доступ до послуг, що надаються у порту, та відкритість доступу до відомостей про такі послуги;
негайно інформувати адміністрацію морського порту про виникнення ситуацій, що створюють загрозу безпеці мореплавства та (або) здійсненню діяльності в морському порту;
сприяти в проведенні розслідування причин виникнення аварійних морських подій в порту.
2. Суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність у порту, несуть відповідальність за недотримання вимог законодавства з питань безпеки мореплавства, охорони праці, пожежної, санітарної, екологічної безпеки відповідно до закону.»
 
Враховано    
    -240- Задирко Г.О.
Законопроект після ст. 19 доповнити новою статтею у такій редакції:
«Стаття . Адміністрація морських портів України
1. Адміністрація морських портів України утворюються з метою:
утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, що передане адміністрації морських портів України в оперативне управління, у тому числі модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об’єктів портової інфраструктури, розташованих в межах території та акваторії морського порту;
надання послуг суднам на підходах і безпосередньо в акваторії морського порту щодо їх безпечного судноплавства, маневрування та стоянки;
організації та забезпечення безпечної експлуатації об’єктів портової інфраструктури, що є державною власністю, у тому числі гідротехнічних споруд, систем забезпечення безпеки судноплавства, розташованих в межах території та акваторії морського порту;
організації та забезпечення безпеки мореплавства;
збору та обліку даних, що заносяться до Реєстру морських портів України;
організації розробки та виконання Плану розвитку морського порту та підготовки пропозицій щодо його вдосконалення;
організації та координації проведення аварійно-рятувальних робіт;
організації проведення робіт з підйому затонулого майна в акваторії морського порту;
забезпечення виконання вимог чинного законодавства України щодо охорони навколишнього природного середовища;
забезпечення проведення робіт з ліквідації наслідків забруднення акваторії та території морського порту;
надання допомоги потерпілим;
визначення районів обов’язкового використання буксирів;
стягнення та цільового використання портових зборів;
координації власної діяльності та діяльності капітана морського порту, лоцманської служби, власників морських терміналів, портових операторів, інших суб’єктів господарювання морського порту під час стихійних лих, аварій, катастроф, в інших надзвичайних ситуаціях, що потребують взаємодії;
забезпечення принципів справедливості та рівноправності ведення господарської діяльності та отримання послуг в межах морського порту;
контролю і підтримання оголошених глибин.
2. В процесі своєї діяльності адміністрація морських портів України укладає угоди щодо модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів портової інфраструктури, укладає в межах повноважень господарські угоди з питань забезпечення своєї діяльності, інші угоди, що відповідають цілям її створення.
3. Глава адміністрації морських портів України призначається центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту. Керівник адміністрації морського порту (начальник морського порту) призначається центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту за поданням глави адміністрації морських портів України.»
 
Враховано    
    -241- Барвіненко В.Д.
Законопроект доповнити новою ст. 20 у такій редакції:
«Стаття 20. Функції державної адміністрації порту
Основними функціями державної адміністрації порту є:
ефективне використання державного майна в порту;
організація здійснення безпечної експлуатації закріпленого за портом державного майна, гідротехнічних споруд, системи забезпечення безпеки судноплавства та інших об’єктів портової інфраструктури;
здійснення ремонту, модернізації і будівництва гідротехнічних споруд та інших об’єктів закріпленого за державною адміністрацією порту державного майна;
підтримання в належному технічному стані, здійснення модернізації і нове будівництво систем забезпечення безпеки судноплавства, розташованих на акваторії і території порту;
здійснення робіт з метою забезпечення безпеки судноплавства і підтримання глибин акваторії порту, проведення водолазних робіт;
утримання, будівництво і експлуатація суден портофлоту, криголамних суден і суден, що виконують завдання, виходячи з міжнародних зобов’язань України.».
Статті 20-35 вважати статтями 21-36.
 
Враховано частково    
    -242- Крук Ю.Б.
Передбачити у законопроекті, що до основних функцій державної адміністрації порту належить, окрім іншого, здійснення модернізації і нове будівництво гідротехнічних споруд.
 
Відхилено    
157. Стаття 20. Діяльність портових операторів
 
-243- Крук Ю.Б.
Ст. 20 виключити.
 
Враховано      
158. Діяльність портових операторів здійснюються відповідно до законодавства.
 
      
159. Умови діяльності портового оператора на території та акваторії порту визначаються на договірних умовах.
 
-244- Бірюк Л.В.
Частину другу ст. 19 викласти у такій редакції:
«Умови діяльності портового оператора на акваторії порту, території порту та морського терміналу визначаються договором з державною адміністрацією порту або власником морського терміналу.»
 
Відхилено      
    -245- Хара В.Г.
У частині другій ст. 20 замість слів «на договірних умовах» записати слова «договором з державною адміністрацією порту або власником морського терміналу, який обов’язково погоджується з об’єднанням профспілок (Профспілки), яке підписало Галузеву Угоду».
 
Відхилено    
160. Портові оператори, інші підприємства, установи, організації обслуговують судна і пасажирів в порту, виконують вантажні, експедиційні та інші транспортні операції з урахуванням вимог, визначених законодавством про природні монополії.
 
-246- Третьяков О.Ю.
Частину третю ст. 19 викласти у такій редакції:
«Портові оператори зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію в порту та морському терміналі.»
 
Відхилено      
161. Відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної, санітарної, екологічної безпеки робіт, що здійснюються портовим оператором, несе портовий оператор.
 
      
162. Державне майно порту використовується портовим оператором відповідно до вимог законодавства, на умовах договору та з урахуванням його цільового призначення. Контроль за ефективністю використання портовим оператором державного майна здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту.
 
-247- Бірюк Л.В.
У частині п’ятій ст. 20 речення перше викласти у такій редакції:
«Майно державної адміністрації порту може використовуватись портовим оператором відповідно до вимог законодавства, на договірних умовах та з урахуванням його цільового призначення.».
 
Відхилено      
    -248- Козак В.В.
Перше речення частини п’ятої ст.20 викласти у такій редакції:
«Державне майно (крім об‘єктів спеціалізованого майнового комплексу) може використовуватись портовим оператором на договірних умовах відповідно до законодавства та з урахуванням його цільового призначення.»
 
Відхилено    
163. Портовий оператор реалізовує послуги (роботи, продукцію) за цінами, що встановлюються відповідно до законодавства.
 
      
164. З метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів портовий оператор може звертатися до капітана порту з морською вимогою щодо арешту судна.
 
-249- Одарченко Ю.В.
Частину сьому ст. 20 виключити.
 
Враховано      
165. Стаття 21. Господарська діяльність у порту
 
-250- Каплієнко В.В.
Ст. 21 виключити.
 
Враховано      
    -251- Чудновський В.О.
Ст. 21 об’єднати зі ст. 19 «Діяльність в порту». Статті 22-36 вважати статтями 21-35.
 
Відхилено    
166. Господарська діяльність у порту здійснюється відповідно до законодавства, з урахуванням особливостей, визначених цим законом.
 
      
167. У порту забезпечується:
 
      
168. 1) навантаження, розвантаження та обслуговування суден у порядку черговості їх приходу в порт.
 
      
169. Обслуговування лінійних суден здійснюється згідно з оголошеним розкладом ліній.
 
      
170. Аварійні судна обслуговуються позачергово.
 
      
171. 2) перевантаження вантажів з інших видів транспорту на судно і у зворотному порядку, складські операції з вантажами;
 
      
172. 3) обслуговування пасажирів морського транспорту, перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти;
 
      
173. 4) допоміжні операції, необхідні для забезпечення життєдіяльності порту;
 
      
174. 5)утримання інфраструктури порту відповідно до вимог законодавства;
 
      
175. 6)інші види діяльності, що здійснюються у порту.
 
      
176. Стаття 22. Діяльність начальника порту
 
-252- Барвіненко В.Д.
Ст. 22 викласти у такій редакції:
«Стаття 22. Фінансування діяльності адміністрації морських портів України
1. Фінансування діяльності адміністрації морських портів України здійснюється за рахунок портових зборів, що стягуються відповідно до цього Закону, плати за надання послуг та орендної плати, інших незаборонених законодавством джерел.
Адміністрація морських портів України не сплачує частину чистого прибутку відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та використовує її виключно на відновлення та будівництво стратегічних об’єктів портової інфраструктури.
2. Фінансування окремих напрямків діяльності, зокрема, модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об’єктів портової інфраструктури, може здійснюватися за рахунок Державного бюджету України.»
 
Враховано частково   Стаття 21. Фінансування діяльності адміністрації морських портів України
 
    -253- Крук Ю.Б.
Назву ст. 22 викласти у такій редакції:
«Стаття 22. Повноваження начальника державної адміністрації порту»
 
Відхилено    
177. Начальник порту на засадах єдиноначальності вирішує всі питання господарської діяльності державної адміністрації порту, за винятком тих, що віднесені законодавством України до компетенції органів, уповноважених управляти майном, а також:
 
-254- Одарченко Ю.В.
В абзаці першому частини першої ст. 22 після слова «начальник» записати слова «державної адміністрації», - і далі за текстом; слова «на засадах єдиноначальності» виключити.
 
Відхилено   1. Фінансування діяльності адміністрації морських портів України здійснюється за рахунок портових зборів, що справляються відповідно до цього Закону, плати за надання послуг та орендної плати, інших не заборонених законодавством джерел.
 
178. видає Звід звичаїв порту;
 
   Адміністрація морських портів України не перераховує до державного бюджету частину чистого прибутку відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності», а спрямовує її виключно на відновлення та будівництво стратегічних об’єктів портової інфраструктури.
 
179. розглядає справи про адміністративні правопорушення й накладає адміністративні стягнення у відповідності з чинним законодавством України;
 
   2. Фінансування окремих напрямів діяльності, зокрема модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об’єктів портової інфраструктури, може здійснюватися за рахунок Державного бюджету України.
 
180. призначає й звільняє з посади заступників начальника державної адміністрації порту, керівників і спеціалістів її апарату, а також інших працівників порту та його структурних підрозділів;
 
-255- Лебедєв П.В.
Абзац четвертий частини першої ст. 22 викласти у такій редакції:
«призначає й звільняє з посади працівників державної адміністрації порту;»
 
Відхилено      
181. встановлює порядок заходу і виходу суден в портах, включаючи ті, що мають акваторії, суміжні з пунктами базування військово-морських сил, за погодженням з командуванням пункту базування Військово-Морських Сил України, а на акваторіях суміжних із акваторіями річкових портів - за погодженням з адміністрацією річкового порту.
 
-256- Круглов М.П.
Абзац четвертий частини першої ст. 21 викласти у такій редакції:
«встановлює порядок заходу і виходу суден у портах, включаючи ті, що мають акваторії, суміжні з пунктами базування Військово-Морських Сил України, Морської охорони Державної прикордонної служби України, за погодженням, відповідно, з командуванням пункту базування Військово-Морських Сил України чи Морської охорони Державної прикордонної служби України, а в акваторіях, суміжних з акваторіями річкових портів, – за погодженням з адміністрацією річкового порту.»
 
Відхилено      
    -257- Крук Ю.Б.
В абзаці п’ятому частини першої ст. 22 замість слова «порядок» записати слово «черговість», - і далі за текстом.
 
Відхилено    
    -258- Скибінецький О.М.
Абзац п’ятий частини першої ст. 22 викласти у такій редакції:
«встановлює порядок заходу і виходу суден у портах, включаючи ті, що мають акваторії, суміжні з пунктами базування Військово-Морських Сил України, Морської охорони Державної прикордонної служби України, за погодженням, відповідно, з командуванням пункту базування Військово-Морських Сил України чи Морської охорони Державної прикордонної служби України, а на акваторіях, суміжних з акваторіями річкових портів, - за погодженням з адміністрацією річкового порту.»
 
Відхилено    
182. Видає розпорядження про затримання судна або вантажу в порту на прохання особи, яка має морську вимогу щодо відшкодування їй витрат, пов'язаннях із загальною аварією, рятуванням на воді, договором перевезення вантажу, зіткненням суден і заподіянням шкоди, а також за морськими вимогами, що виникли в наслідок пошкодження портових споруд, іншого майна й навігаційного обладнання, що знаходиться в порту, морськими вимогами компетентних органів, пов'язаними з порушенням законодавства України, до надання власниками суден або вантажів достатнього забезпечення відповідних вимог.
 
-259- Задирко Г.О.
Частину другу ст. 22 виключити.
 
Враховано      
183. Відповідальність за збитки, заподіяні необґрунтованою затримкою судна або вантажу, несуть особи, на вимогу яких відбулося затримання.
 
-260- Задирко Г.О.
Частину третю ст. 22 виключити.
 
Враховано      
184. Розпорядження щодо затримання чинне протягом 72 годин.
 
-261- Задирко Г.О.
Частину четверту ст. 22 виключити.
 
Враховано      
185. На вимогу начальника порту судна, що знаходяться в акваторії порту, а також особи, які перебувають на території порту, повинні надати плавучі та інші технічні засоби, які вони мають, для рятування людей і суден, що зазнають лиха.
 
-262- Бірюк Л.В.
Частину п’яту ст. 22 викласти у такій редакції:
«На вимогу начальника державної адміністрації порту судна, що знаходяться в акваторії порту, а також будь-які суб’єкти господарювання, які перебувають на території та акваторії порту, повинні надати наявні плавучі та інші технічні засоби для рятування людей і суден, що зазнають лиха.».
 
Відхилено      
    -263- Крук Ю.Б.
Частину другу ст. 21 «Повноваження начальника порту» викласти у такій редакції:
«На вимогу начальника порту судна, що перебувають в акваторії порту, а також будь-які суб’єкти господарювання, які перебувають на території та в акваторії порту, зобов’язані надати наявні плавучі та інші технічні засоби для рятування людей і суден, що зазнають лиха, для ліквідації аварійних ситуацій із забруднення акваторії порту та інших надзвичайних ситуацій».
 
Відхилено    
186. Стаття 23. Обов'язкові постанови по порту
 
-264- Бабурін О.В.
Ст. 23 викласти у такій редакції:
«Стаття 23. Обов’язкові постанови по порту
1. Обов’язкові постанови по порту видаються адміністрацією морських портів України за погодженням з капітаном морського порту та центральним органом виконавчої влади у сфері безпеки на морському транспорті.
2. Обов’язкова постанова по порту є документом, який містить специфічну для кожного морського порту інформацію щодо:
меж території та акваторії морського порту, в тому числі, інформацію щодо глибин в акваторії порту та на підходах до порту, технічних можливостей морського порту щодо приймання суден;
районів обов’язкового та необов’язкового лоцманського проведення, категорії суден і вимоги до капітанів суден, що звільняються від обов’язкового лоцманського проведення, встановлені центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту;
порядку плавання суден в акваторії морського порту, на каналах і фарватерах (якщо вони не встановлені в правилах плавання, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту), включаючи правила заходу суден до морського порту і виходу з морського порту, надання інформації про прибуття та відхід суден, порядок користування засобами зв’язку в акваторії морського порту, порядок надання лоцманських послуг;
правил стоянки суден, включаючи координати місць для якірної стоянки на рейді, правила швартування та відшвартовування, охорони суден;
правил і встановлених місць проведення вантажно-розвантажувальних робіт, порядку здійснення в порту технічного обслуговування та ремонту суден;
правил щодо забезпечення безпеки та порядку в морському порту, охорони суден та портових засобів;
правил охорони навколишнього природного середовища;
правил проведення днопоглиблювальних робіт;
вимог санітарного та карантинного режиму за поданням закладу санітарно-епідеміологічної служби України в морському порту;
вимог протипожежного режиму в порту;
порядку сходження на берег осіб суднового екіпажу та перебування їх на території порту і портового міста під час стоянки судна;
іншу інформацію, пов’язану з питаннями забезпечення безпеки мореплавства в порту.
3. Порядок проходження санітарно-карантинного, прикордонного та митного контролю має відповідати міжнародним стандартам та враховувати зобов’язання України за міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
4. У порту, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон, в обов’язкових постановах по порту за поданням органів охорони державного кордону та митних органів адміністрацією морських портів України оголошується встановлений порядок проходження прикордонного та митного контролю.
5. Обов’язкові постанови по порту є обов’язковими до виконання всіма юридичними і фізичними особами, що перебувають на території та в акваторії морського порту, після їх опублікування в Повідомленнях мореплавцям. Обов’язок опублікувати обов’язкові постанови, будь-які зміни і доповнення до них у повідомленнях мореплавцям покладається на адміністрацію морських портів України.»
 
Враховано редакційно   Стаття 22. Обов’язкові постанови по порту
 
187. Обов'язкові постанови по порту видаються капітаном порту в порядку встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
 
-265- Мироненко М.І.
По тексту ст. 23 замість слів «капітан порту» у відповідних відмінках записати слова «начальником державної адміністрації порту» у відповідних відмінках, а також доповнити частину першу ст. 23 словами «з урахуванням вимог безпеки судноплавства».
 
Відхилено   1. Обов’язкові постанови по порту приймаються адміністрацією морських портів України за погодженням з капітаном морського порту та центральним органом виконавчої влади у сфері безпеки на морському транспорті.
 
    -266- Крук Ю.Б.
Частину першу ст. 23 після слова «транспорту» доповнити словами «за погодженням з начальником порту».
 
Враховано    
188. Обов'язкові постанови є документом, який оголошує межі території та акваторії порту, а також специфічні для конкретного порту:
 
   2. Обов’язкова постанова по порту містить специфічну для кожного морського порту інформацію про:
1) межі території та акваторії морського порту, в тому числі, інформацію про глибини в акваторії порту та на підходах до порту, технічні можливості морського порту щодо приймання суден;
 
189. райони обов'язкового та необов'язкового лоцманського проведення, категорії суден, які звільнюються від обов'язкового лоцманського проведення та категорії суден, для яких лоцманське обслуговування є обов'язковим навіть у районах, де лоцманське проведення є необов'язковим;
 
-267- Крук Ю.Б.
Абзац другий частини другої ст. 23 викласти у такій редакції:
«встановлені центральним органом виконавчої влади райони обов'язкового та необов'язкового лоцманського проведення, категорії суден і вимоги до капітанів суден, що звільняються від обов’язкового лоцманського проведення;»
 
Враховано   2) райони обов’язкового та необов’язкового лоцманського проведення, категорії суден і вимоги до капітанів суден, що звільняються від обов’язкового лоцманського проведення, встановлені центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту;
 
190. правила щодо режиму плавання суден в акваторії порту, включаючи правила входу суден у порт і виходу з порту, надання інформації про прибуття та відхід суден, порядок користування засобами зв'язку в акваторії порту, порядок надання лоцманських послуг;
 
-268- Одарченко Ю.В.
Абзац третій частини другої ст. 23 після слів «плавання суден в акваторії порту» доповнити словами «на підхідних каналах і фарватерах (якщо вони не встановлені в правилах плавання, що затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту)».
 
Враховано частково   3) порядок плавання суден в акваторії морського порту, на каналах і фарватерах (якщо вони не встановлені у правилах плавання, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту), включаючи правила заходу суден до морського порту і виходу з морського порту, порядок надання інформації про прибуття та відхід суден, порядок користування засобами зв’язку в акваторії морського порту, порядок надання лоцманських послуг;
 
191. правила стоянки суден у порту, включаючи координати місць для якірної стоянки на рейді, правила швартування та відшвартовування, охорони суден у порту, правила проведення вантажних операцій, порядок проведення портом технічного обслуговування й ремонту суден;
 
-269- Крук Ю.Б.
Абзац четвертий частини другої ст. 23 викласти у такій редакції:
«правила стоянки суден у порту, включаючи координати місць для якірної стоянки на рейді, перелік причалів та інших гідротехнічних споруд, на яких дозволено стоянку та обслуговування суден, проведення вантажно-розвантажувальних робіт і щодо яких повністю врегульовані на договірній основі можливі взаємні матеріальні претензії між суб’єктами господарювання і державною адміністрацією порту, правила швартування та відшвартовування, охорони суден у порту, правила і встановлені місця проведення вантажно-розвантажувальних робіт, порядок здійснення в порту технічного обслуговування та ремонту суден;».
 
Враховано частково   4) правила стоянки суден, включаючи координати місць для якірної стоянки на рейді, правила швартування та відшвартовування;
5) правила і встановлені місця проведення вантажно-розвантажувальних робіт, порядок здійснення у морському порту технічного обслуговування та ремонту суден;
 
    -270- Лебедєв П.В.
В абзаці четвертому частини другої ст. 23 замість слів «правила проведення вантажних операцій» записати слова «правила і встановлені місця проведення вантажно-розвантажувальних робіт»; замість слова «портом» записати слова «у порту».
 
Враховано    
192. правила щодо забезпечення безпеки й порядку в порту;
 
   6) правила забезпечення безпеки та порядку в морському порту, порядок охорони суден та портових засобів;
 
193. основні вимоги безпечного виконання робіт у порту;
 
-271- Радковський О.В.
Абзац шостий частини другої ст. 23 після слова «вимоги» доповнити словом «до», - і далі за текстом.
 
Відхилено      
194. правила про охорону навколишнього природного середовища в порту;
 
-272- Радковський О.В.
В абзаці сьомому частини другої ст. 23 замість слів «про охорону» записати слово «охорони», - і далі за текстом.
 
Враховано   7) правила охорони навколишнього природного середовища;
 
195. правила про порядок проведення днопоглиблювальних робіт у порту;
 
-273- Матвєєв В.Й.
Абзац восьмий частини другої ст. 23 викласти у такій редакції:
«правила проведення днопоглиблювальних робіт у акваторії порту;».
 
Враховано частково   8) правила проведення днопоглиблювальних робіт;
 
196. вимоги санітарного та протипожежного режиму у порту;
 
-274- Забзалюк Р.О.
Абзац дев’ятий частини другої ст. 23 викласти у такій редакції:
«вимоги санітарного та карантинного режиму в порту за поданням закладу санітарно-епідеміологічної служби України в порту;»
та доповнити статтю новим абзацом десятим у такій редакції:
«вимоги протипожежного режиму в порту;».
Абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
 
Враховано частково   9) вимоги санітарного та карантинного режиму за поданням підрозділу державної санітарно-епідеміологічної служби в морському порту;
10) вимоги протипожежного режиму в порту;
11) порядок сходження на берег осіб суднового екіпажу та перебування їх на території порту і портового міста під час стоянки судна;
 
    -275- Задирко Г.О.
Частину другу ст. 23 доповнити новим абзацом десятим у такій редакції:
«порядок тримання в порту суден, яких затримано або арештовано;».
Абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
 
Відхилено    
    -276- Скибінецький О.М.
Частину другу Ст. 23 доповнити новими абзацами десятим і одинадцятим у такій редакції:
«порядок сходження на берег осіб суднового екіпажу та перебування їх на території порту і портового міста під час стоянки судна в порту України;
порядок тримання в морських портах затриманих іноземних і українських суден;».
Абзац десятий вважати абзацом дванадцятим.
 
Враховано частково    
197. інші вимоги.
 
-277- Одарченко Ю.В.
Ст. 23 доповнити новою частиною третьою у такій редакції:
«Порядок проходження санітарно-карантинного, прикордонного та митного контролю має відповідати міжнародним стандартам та враховувати зобов’язання України за ратифікованими Україною міжнародними договорами.»
Частини третю-шосту вважати частинами четвертою-сьомою.
 
Враховано   12) іншу інформацію, пов’язану з питаннями забезпечення безпеки мореплавства в морському порту.
3. Порядок проходження санітарно-карантинного, прикордонного та митного контролю має відповідати міжнародним стандартам та враховувати зобов’язання України за міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
198. У порту, у якому відкрито пункт пропуску через державний кордон, в обов'язкових постановах по порту за поданням органів прикордонного та митного кордову капітаном порту оголошується встановлений порядок проходження прикордонного та митного контролю.
 
-278- Скибінецький О.М.
У частині третій ст. 23 замість слів «органів прикордонного та митного кордону» записати слова «органів охорони державного кордону та митних органів».
 
Враховано   4. Якщо в морському порту відкрито пункт пропуску через державний кордон, адміністрація морських портів України в обов’язкових постановах по порту за поданням органів охорони державного кордону та митних органів оприлюднює встановлений порядок проходження прикордонного та митного контролю.
 
199. Обов'язкові постанови по порту є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб, що перебувають на території та акваторії порту.
 
-279- Крук Ю.Б.
Частину четверту ст. 23 викласти у такій редакції:
«Обов’язкові постанови по порту є обов’язковими для всіх юридичних і фізичних осіб, що перебувають на території та акваторії порту, після їх опублікування в установленому порядку. Обов’язок опублікувати Обов'язкові постанови, будь-які зміни і доповнення до них у повідомленнях мореплавцям покладається на начальника державної адміністрації порту.»
 
Враховано частково   5. Обов’язкові постанови по порту є обов’язковими до виконання всіма юридичними і фізичними особами, що перебувають на території та в акваторії морського порту, після їх опублікування в Повідомленнях мореплавцям України. Адміністрація морських портів України зобов’язана опублікувати обов’язкові постанови по порту, усі зміни, внесені до них, у Повідомленнях мореплавцям України.
 
200. Капітан порту сприяє ознайомленню усіх зацікавлених осіб з Обов'язковими постановами по порту. З цією метою капітан порту зобов'язаний опублікувати Обов'язкові постанови та наступні зміни і доповнення до них у повідомленнях мореплавцям.
 
-280- Крук Ю.Б.
У частині п’ятій ст. 23 друге речення виключити.
 
Враховано      
201. Незнання вимог Обов'язкових постанов по порту не звільняє осіб, що їх порушили, від відповідальності, крім випадків, коли на момент порушення постанов текст постанов не був опублікований.
 
-281- Крук Ю.Б.
Частину шосту ст. 23 виключити.
 
Враховано      
202. Стаття 24. Звід звичаїв порту
 
-282- Бабурін О.В.
Ст. 24 викласти у такій редакції:
«Стаття 24. Звід звичаїв морського порту
1. Звід звичаїв порту встановлює правила щодо надання послуг у порту, обслуговування суден і пасажирів, що склалися та тривалий час застосовуються на практиці у даному порту. Звід звичаїв порту містить правила щодо:
1) виробничого режиму роботи морського порту;
2) порядку і умов виконання вантажно-розвантажувальних робіт, обслуговування вантажів та суден, оформлення відповідних транспортних документів;
3) порядку вручення повідомлення про готовність судна до вантажних операцій;
4) порядку розрахунку сталійного часу, якщо він не встановлений угодою сторін;
5) переліку операцій, що здійснюються в порту;
6) інші правила, з питань здійснення господарських операцій в межах морського порту.
2. Звід звичаїв порту застосовується:
1) за наявності в договорі морського перевезення умов щодо застосування звичаїв порту;
2) за відсутності в договорі морського перевезення відповідних положень, що стосуються питання, яке регулюється звичаями порту;
3) за наявності в договорі морського перевезення умов, що суперечать звичаям порту.
3. Звід звичаїв порту видається адміністрацією морських портів України щодо кожного морського порту, завіряється Торгово-промисловою палатою України і оприлюднюється на офіційному сайті адміністрації морських портів України.»
 
Враховано   Стаття 23. Звід звичаїв морського порту
 
203. Звід звичаїв порту визначає правила, що склалися на практиці щодо надання послуг порту, обслуговування суден та пасажирів та містять:
 
-283- Крук Ю.Б.
В абзаці першому частини першої ст. 24 замість слів «послуг порту» записати слова «послуг в порту», - і далі за текстом.
 
Враховано   1. Звід звичаїв морського порту встановлює правила щодо надання послуг у порту, обслуговування суден і пасажирів, що склалися і тривалий час застосовуються на практиці у цьому порту. Звід звичаїв порту містить правила щодо:
 
204. -виробничий режим роботи морського порту;
 
   1) виробничого режиму роботи морського порту;
 
205. -порядок і умови навантаження-розвантаження, обслуговування й оформлення транспортних документів суден, що знаходяться в акваторії порту:
 
-284- Лебедєв П.В.
Абзац третій частини першої ст. 24 викласти у такій редакції:
«- порядок і умови виконання вантажно-розвантажувальних робіт, обслуговування вантажів та суден, оформлення відповідних транспортних документів»;
 
Враховано   2) порядку і умов виконання вантажно-розвантажувальних робіт, обслуговування вантажів та суден, оформлення відповідних транспортних документів;
 
206. -порядок вручення повідомлення про готовності судна до вантажних операцій;
 
-285- Радковський О.В.
В абзаці четвертому частини першої ст. 24 замість слова «готовності» записати слово «готовність», - і далі за текстом.
 
Враховано   3) порядку вручення повідомлення про готовність судна до операцій з вантажем;
 
207. -порядок розподілу витрат з обробки суден;
 
      
208. -порядок розрахунку сталійного часу, якщо він не встановлений угодою сторін;
 
   4) порядку розрахунку сталійного часу, якщо він не встановлений угодою сторін;
 
209. -перелік операцій, що здійснюються у порту;
 
   5) переліку послуг, що надаються в морському порту;
 
210. -інші умови діяльності у порту.
 
   6) інші правила з питань здійснення господарських операцій у межах морського порту.
 
211. Правила Зводу звичаїв порту застосовуються;
 
   2. Звід звичаїв порту застосовується:
 
212. за наявністю у договорі морського перевезення умов щодо застосування звичаїв порту;
 
   1) за наявності в договорі морського перевезення умов щодо застосування звичаїв порту;
 
213. за відсутністю у договорі морського перевезення відповідних вказівок, що стосуються питання, яке регулюється звичаями порту;
 
   2) за відсутності в договорі морського перевезення відповідних положень з питання, яке регулюється звичаями порту;
 
214. за наявністю у договорі морського перевезення умов, що суперечать звичаям порту.
 
   3) за наявності в договорі морського перевезення умов, що суперечать звичаям порту.
 
215. Звід звичаїв порту видається начальником порту, завіряється Торгово-промисловою палатою України і оприлюднюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
 
   3. Звід звичаїв порту видається адміністрацією морських портів України щодо кожного морського порту, завіряється Торгово-промисловою палатою України і оприлюднюється на офіційному сайті адміністрації морських портів України.
 
216. Стаття 25. Обслуговування суден
 
-286- Лебедєв П.В.
Ст. 25 виключити.
 
Враховано      
217. Обслуговування суден у порту (морському терміналі) включає в себе комплекс робіт та послуг, пов'язаних із заходом судна у порт (морський термінал), перебуванням у ньому та забезпеченням: його відходу з порту (морського терміналу).
 
-287- Крук Ю.Б.
У частині першій ст. 25 замість слів «забезпеченням: його відходу» записати слово «виходом».
 
Відхилено      
218. Судна у порту (морському терміналі) обслуговуються силами й засобами державної адміністрації порту, підприємств, організацій, що надають спеціалізовані послуги, портових операторів, морських терміналів.
 
-288- Матвєєв В.Й.
Частину другу ст. 24 викласти у такій редакції:
«Судна в порту і в морському терміналі, який розташований на території порту, обслуговуються силами й засобами державної адміністрації порту, підприємств, організацій, установ, що надають спеціалізовані послуги, портових операторів, а судна в морському терміналі, який розташований за межами порту, обслуговуються силами й засобами морських терміналів, підприємств, організацій, установ, що надають спеціалізовані послуги, портових операторів.»
 
Відхилено      
    -289- Хара В.Г.
У частині другій ст. 25 після слів «морських терміналів» записати слова «за умови створення безпечних умов праці для працівників».
 
Відхилено    
219. Обслуговування суден у порту (морському терміналі) здійснюється за заявкою капітана судна, суднового агента або іншої уповноваженої судновласником особи.
 
      
220. Стаття 26. Обслуговування пасажирів
 
-290- Бабурін О.В.
Ст. 26 виключити.
 
Враховано      
221. У порту (морському терміналі), в якому здійснюється обслуговування пасажирів при перевезеннях у міжнародному та внутрішньому сполученні, пасажирам забезпечується:
 
      
222. можливість придбання квитків;
 
      
223. проходження прикордонного, митного та інших видів контролю, передбаченого законодавством;
 
-291- Скибінецький О.М.
Абзац третій частини першої ст. 26 викласти у такій редакції:
«належні умови для проходження прикордонного, митного та інших видів контролю, передбачених законодавством;»
 
Відхилено      
224. безпечна посадка і висадка в порту;
 
-292- Барвіненко В.Д.
Абзац четвертий частини першої ст. 26 викласти у такій редакції:
«безпечна посадка на судно і висадка з судна;».
 
Відхилено      
225. охорона громадського порядку на пасажирських вокзалах, причалах, інших об'єктах порту;
 
      
226. прийом до перевезення і видачу багажу;
 
      
227. прийом на збереження і видачу ручної поклажі;
 
      
228. надання необхідної інформації, пов'язаної з морським перевезенням;
 
      
229. можливість вільного перебування в залах очікування прибуття чи відправлення суден;
 
      
230. невідкладна медична допомога та ін.
 
      
231. Якщо в порту (морському терміналі) здійснюється обслуговування пасажирів при перевезеннях у приміському та місцевому сполученні, порт самостійно встановлює види послуг, що мають надаватися пасажирам, з урахуванням місцевих особливостей та економічної доцільності.
 
-293- Задирко Г.О.
У частині другій ст. 26 замість слів «порт самостійно» записати слова «державна адміністрація порту (морський термінал) самостійно», - і далі за текстом.
 
Відхилено      
232. Правила обслуговування пасажирів у портах (морських терміналах) затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-294- Задирко Г.О.
У частині третій ст. 26 замість слів «Кабінетом Міністрів України» записати слова «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
Відхилено      
233. Стаття 27. Обслуговування вантажів
 
-295- Задирко Г.О.
Ст. 27 виключити.
 
Враховано      
234. На території та акваторії порту силами і засобами державної адміністрації порту, портових операторів або морських терміналів здійснюється:
 
      
235. навантаження та розвантаження суден, залізничних вагонів, автомашин та інших транспортних засобів;
 
      
236. перевантажування на судна вантажів з інших видів транспорту, перевантаження з суден вантажів на інші види транспорту;
 
      
237. завантаження контейнерів;
 
-296- Крук Ю.Б.
Абзац четвертий частини першої ст. 27 викласти у такій редакції:
«завантаження та розвантаження контейнерів;»
 
Відхилено      
238. кріплення та розкришення вантажів на транспортних засобах;
 
-297- Крук Ю.Б.
Абзац п’ятий частини першої ст. 27 викласти у такій редакції:
«кріплення та розкріплення вантажів на транспортних засобах;».
 
Відхилено      
239. виконання інших допоміжних операцій, пов'язаних із вантажно-розвантажувальними роботами.
 
      
240. Порядок та умови виконання на території порту вантажно-розвантажувальних робіт регулюються законодавством, зводом звичаїв порту і договорами.
 
-298- Чудновський В.О.
У частині другій ст. 27 після слів «на території порту» записати слова « (морського терміналу)», - і далі за текстом.
 
Відхилено      
    -299- Круглов М.П.
Ст. 27 доповнити новими частинами третьою і четвертою у такій редакції:
«Проведення навантажувально-розвантажувальних робіт на судна і з суден на рейді дозволяється за умови отримання дозволу державної і морської адміністрацій порту. Правила проведення таких операцій визначаються у Зводі звичаїв порту та в Обов’язкових постановах по порту.
Проведення навантажувально-розвантажувальних робіт на судна і з суден за межами акваторії порту, території порту або морського терміналу, крім випадків, передбачених законодавством, забороняється.».
 
Відхилено    
    -300- Матвєєв В.Й.
Частину четверту ст. 27 виключити.
 
Відхилено    
241. Стаття 28. Зберігання вантажів
 
-301- Каплієнко В.В.
Ст. 28 виключити.
 
Враховано      
242. Приймання вантажу на зберігання здійснюється портовим оператором на договірних засадах.
 
-302- Бірюк Л.В.
Частину першу ст. 28 викласти у такій редакції:
«Приймання вантажу на зберігання здійснюється державною адміністрацією порту, або морським терміналом, або портовим оператором на договірних засадах.».
 
Відхилено      
    -303- Матвєєв В.Й.
Дана редакція норми законопроекту допускає неоднозначне тлумачення і чітко не визначає суб'єкта, на якого покладено приймання вантажу на зберігання.
Частину першу ст. 28 викласти у такій редакції:
«Приймання вантажу на зберігання в порту може здійснюватись державною адміністрацією порту, власником морського терміналу або портовим оператором на підставі договору з власником вантажу або його уповноваженим представником.»
 
Відхилено    
243. Приймання, зберігання, видача вантажу здійснюються за правилами та у терміни встановлені центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту.
 
-304- Матвєєв В.Й.
Частини другу і третю ст. 28 викласти у такій редакції:
«Приймання, зберігання, видача вантажу здійснюються за правилами та в терміни, встановлені договором.
Плата за зберігання вантажів у порту стягується в порядку, визначеному договором.».
 
Відхилено      
244. Плата за зберігання вантажів стягується у порядку визначеному центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту.
 
      
245. За додаткову плату державна адміністрація порту, або портовий оператор, або морський термінал виконує роботи зі складської підготовки вантажу до перевезення, такі як переупаковка й ремонт тари для забезпечення повної збереженості вантажу при перевезенні, сортування, нанесення на вантаж маркірування, передбаченого правилами перевезення вантажу, та інші.
 
      
246. Доставлений у порт призначення вантаж, відносно якого відсутнє звернення одержувача чи має місце відмова такого одержувача, вважається незапитаним вантажем і здається перевізником державній адміністрації порту, або портовому оператору, або морському терміналу на відповідальне платне зберігання.
 
-305- Бірюк Л.В.
Частину п’яту ст. 28 викласти у такій редакції:
«Доставлений у порт вантаж, відносно якого відсутнє звернення (розпорядження) одержувача (відправника) у встановлені терміни чи має місце відмова такого одержувача (відправника), вважається вантажем, який зберігається понад установлені терміни (незапитаним вантажем), і здається перевізником або експедитором державній адміністрації порту або портовому оператору, або морському терміналу на відповідальне платне зберігання згідно укладених договорів.».
 
Відхилено      
247. Вантаж, щодо якого перевізник здійснює своє право на утримання як забезпечення платежів, що йому належать, вважається заставним вантажем, і приймається портовим оператором на зберігання на підставі договору з перевізником, що реалізовує свої права заставотримача.
 
-306- Круглов М.П.
Частину шосту ст. 28 виключити. Частини сьому і восьму вважати частинами шостою і сьомою.
 
Відхилено      
248. Вантаж, вивантажений без документів, що підтверджують його приналежність, приймається від перевізника на зберігання як бездокументний вантаж із видачею перевізнику комерційного акту встановленої центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту форми. До бездокументного вантажу належить також вантаж, виявлений на складі державної адміністрації порту, або портового оператора, або морського терміналу без документів, що підтверджують його приналежність.
 
-307- Крук Ю.Б.
Частину сьому ст. 28 виключити. Частину восьму вважати частиною сьомою.
 
Відхилено      
249. Вантаж, що знаходиться на збереженні портового оператора понад встановлені терміни, може у визначеному центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту порядку реалізуватися портовим оператором для відшкодування витрат, пов'язаних із його зберіганням.
 
-308- Бірюк Л.В.
Частину восьму ст. 28 викласти у такій редакції:
«Вантаж, що знаходиться на збереженні в державної адміністрації порту або портового оператора, або морського терміналу понад встановлені терміни (незапитаний вантаж), може реалізуватися згідно діючого законодавства України з відшкодуванням витрат, пов`язаних з його обробкою, зберіганням та реалізацією.».
 
Відхилено      
250. Стаття 29. Портові та інші збори
 
-309- Барвіненко В.Д.
Ст. 29 викласти у такій редакції:
«Стаття 29. Портові збори
1. У морському порту справляються такі портові збори: корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, адміністративний та санітарний. Використання портових зборів допускається виключно за їх цільовим призначенням.
2. Розміри, а також методика визначення та встановлення портових зборів визначаються національною комісією регулювання транспорту. Порядок справляння та використання портових зборів визначається центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту. Адміністративний збір використовується на утримання центрального органу виконавчої влади у сфері безпеки на морському транспорті, забезпечення функціонування національної системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України та участь України в міжнародних організаціях морського транспорту.
3. Портові збори сплачуються адміністрації морських портів України, крім випадків, визначених цим Законом.
4. Причальний збір справляється на користь власника причалу, а у разі, якщо причал перебуває у користуванні – на користь відповідного користувача.
5. Портові збори також сплачуються відповідному державному підприємству (установі), яке має права щодо об’єктів інфраструктури, які використовуються для надання послуг, передбачених частиною 4 статті 21 цього Закону, здійснюють їх експлуатацію та несуть витрати щодо утримання відповідних об’єктів.
6. Портові збори мають накопичувальний характер і обліковуються на окремих із спеціальним режимом використання поточних рахунках одержувачів портових зборів. Порядок відкриття рахунків зі спеціальним режимом використання та проведення розрахункових операцій визначається національною комісією регулювання транспорту, Національним Банком України.
7. Контроль за цільовим використання портових зборів здійснює національна комісія регулювання транспорту. За нецільове використання портових зборів суб’єкт, який допустив таке порушення сплачує до Державного бюджету України штраф у розмірі 200 відсотків використаної за нецільовим призначенням суми портових зборів.»
 
Враховано редакційно   Стаття 24. Портові збори
 
251. У порту справляються такі обов'язкові портові збори:
 
-310- Лебедєв П.В.
В абзаці першому частини першої ст. 29 замість слова «обов’язкові» записати слово «цільові».
 
Враховано редакційно   1. У морському порту справляються такі портові збори: корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, адміністративний та санітарний. Використання коштів від портових зборів допускається виключно за їх цільовим призначенням.
 
252. корабельний, канальний, маяковий, вантажний, причальний, якірний, адміністративний та санітарний.
 
-311- Круць М.Ф.
В абзаці другому частини першої ст. 29 слово «вантажний» виключити.
 
Враховано      
253. Портові збори можуть встановлюватися за надання інших спеціалізованих послуг.
 
-312- Крук Ю.Б.
Частину другу ст. 29 вважати частиною третьою, відповідно частину третю вважати частиною другою.
 
Відхилено   2. Розміри, а також методика обчислення та встановлення портових зборів визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту. Порядок справляння та використання портових зборів, крім адміністративного збору, визначається центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту. Адміністративний збір встановлюється, обчислюється та справляється відповідно до Податкового кодексу України. Згідно із законом про Державний бюджет України частина адміністративного збору зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується на утримання центрального органу виконавчої влади у сфері безпеки на морському транспорті, морську та річкову діяльність, у тому числі забезпечення функціонування національної системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України та участі України в міжнародних організаціях морського та річкового транспорту.
 
    -313- Мироненко М.І.
«За надання спеціалізованих послуг в порту стягуються плати та збори згідно з чинним законодавством.»
 
Відхилено    
254. Запровадження інших видів цільових портових зборів здійснюється шляхом внесення змін до цього закону.
 
      
255. Портові збори перераховуються на рахунки державних адміністрацій порту, морських терміналів та підприємств і організацій, уповноважених центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту на надання спеціалізованих послуг у порту.
 
-314- Бірюк Л.В.
У частині четвертій ст. 29 замість слів «морських терміналів» записати слова «морських адміністрацій порту»; замість слів «та підприємств» записати слова «а також підприємств, установ», - і далі за текстом.
 
Відхилено   3. Портові збори сплачуються адміністрації морських портів України, крім випадків, визначених цим Законом.
 
    -315- Круглов М.П.
«Портові збори перераховуються на рахунки державних адміністрацій порту, морських адміністрацій порту, морських терміналів (лише причальний збір), а також підприємств, установ і організацій, уповноважених центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту на надання спеціалізованих послуг у порту.»
 
Відхилено    
    -316- Матвєєв В.Й.
Частину четверту ст. 29 викласти у такій редакції:
«Портові збори перераховуються на рахунки державних адміністрацій порту, морських адміністрацій порту, власників морських терміналів, а також підприємств, установ і організацій, уповноважених центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту на надання спеціалізованих послуг у порту».
 
Враховано редакційно    
256. Розміри портових зборів і порядок їх справляння установлюються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
 
-317- Третьяков О.Ю.
Частину п’яту ст. 29 викласти у такій редакції: «Розміри портових зборів і порядок їх справляння встановлюються Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   4. Причальний збір справляється на користь власника причалу, а якщо причал перебуває у користуванні – на користь відповідного користувача.
 
257. Порядок використання портових зборів встановлюється центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту за погодженням з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.
 
-318- Круць М.Ф.
   
Враховано   5. Портові збори також сплачуються відповідному державному підприємству (установі), яке має права щодо об’єктів інфраструктури, які використовуються для надання послуг, передбачених частиною третьою статті 8 цього Закону, здійснюють їх експлуатацію та витрати на утримання відповідних об’єктів.
 
258. Цільові портові збори використовуються і спрямовуються за їх призначенням на покриття відповідних витрат, пов'язаних із додержанням у порту умов безпеки плавання і стоянки суден; підтриманням в належному стані акваторії порту, навігаційного обладнання, якірних стоянок, каналів, огороджувальних,берегоукріплювальних, причальних споруд та їх розбудову» а також з виконанням міжнародних зобов’язань та здійсненням державного нагляду та контролю за безпекою мореплавства.
 
-319- Лебедєв П.В.
У частині сьомій ст. 29 замість слів «огороджувальних, берегоукріплювальних, причальних споруд» записати слова «гідротехнічних споруд».
 
Відхилено      
259. Адміністративний портовий збір використовується для фінансування заходів, пов'язаних з міжнародним співробітництвом України в сфері водного транспорту, державного управління, регулювання і нагляду у цій сфері.
 
-320- Крук Ю.Б.
Частину восьму ст. 29 викласти в редакції:
«Адміністративний портовий збір використовується відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік».
 
Відхилено      
    -321- Одарченко Ю.В.
У частині восьмій ст. 29 замість слова «водного» записати слова «морського і річкового», - і далі за текстом; після слова «транспорту» додати слово «фінансування», - і далі за текстом.
 
Відхилено    
260. Цільові портові збори мають накопичувальний характер і обліковуються на окремих із спеціальним режимом використання рахунках державних адміністрацій порту, морських терміналів та підприємств і організацій, уповноважених центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту на надання спеціалізованих послуг у порту. Використання коштів, отриманих від цільових портових зборів, на цілі, не передбачені цією статтею, забороняється.
 
-322- Круглов М.П.
Частину дев’яту ст. 29 викласти у такій редакції:
«Цільові портові збори мають накопичувальний характер і обліковуються на окремих із спеціальним режимом використання рахунках державних адміністрацій порту, морських адміністрацій порту, морських терміналів (лише причальний збір) та підприємств, організацій, установ, уповноважених центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту на надання спеціалізованих послуг у порту. Використання портових зборів допускається виключно за їх цільовим призначенням.»
 
Враховано редакційно   6. Портові збори мають накопичувальний характер і обліковуються на окремих із спеціальним режимом використання поточних рахунках одержувачів портових зборів. Порядок відкриття рахунків із спеціальним режимом використання та проведення розрахункових операцій визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, та Національним банком України.
 
    -323- Матвєєв В.Й.
Частину дев’яту ст. 29 викласти у такій редакції:
«Цільові портові збори мають накопичувальний характер і обліковуються на окремих із спеціальним режимом використання рахунках. Використання портових зборів допускається виключно за їх цільовим призначенням.»
 
Враховано редакційно    
    -324- Чудновський В.О.
Частину дев’яту ст. 29 викласти у такій редакції:
«Цільові портові збори мають накопичувальний характер і обліковуються на окремих із спеціальним режимом використання рахунках державних адміністрацій порту, морських адміністрацій порту та підприємств, організацій, установ, уповноважених центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту на надання спеціалізованих послуг у порту. Використання портових зборів допускається виключно за їх цільовим призначенням.».
 
Відхилено    
261. У порту справляються інші збори і плати, пов'язані з забезпеченням безпеки судноплавства, розмір яких та порядок справляння встановлюються центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту за погодженням з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.
 
   7. Контроль за цільовим використанням портових зборів здійснює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту. За нецільове використання портових зборів суб’єкт, який допустив таке порушення, сплачує до Державного бюджету України штраф у розмірі 200 відсотків використаної за нецільовим призначенням суми портових зборів.
 
262. Стаття 30. Ціни і тарифи
 
-325- Барвіненко В.Д.
Ст. 30 викласти у такій редакції:
«Стаття 30. Тарифи на послуги, що надаються у порту
1. Тарифи на спеціалізовані послуги, що надаються у порту суб’єктами природних монополій та послуги, які оплачуються у складі портових зборів, підлягають державному регулюванню національною комісією регулювання транспорту.
2. Перелік спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню, визначає Кабінет Міністрів України.
3. Розміри оплати послуг, що не відносяться до визначених в частині 1 цієї статті, є вільними та визначаються договором між суб’єктом господарювання, який надає відповідні послуги та їх замовником.»
 
Враховано редакційно   Стаття 25. Тарифи на послуги, що надаються у морському порту
 
263. Державна адміністрація порту, портовий оператор та морський термінал застосовують ціни і тарифи за надані ними послуги, виконані роботи та на реалізовані товари відповідно до законодавства.
 
-326- Ковзель М.О.
У частині першій ст. 30 виключити слова «та на реалізовані товари».
 
Враховано редакційно   1. Тарифи на спеціалізовані послуги, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, та послуги, які оплачуються у складі портових зборів, підлягають державному регулюванню національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.
 
    -327- Матвєєв В.Й.
Частину першу ст. 30 викласти у такій редакції:
«Державна адміністрація порту, портовий оператор та власник морського терміналу застосовують ціни і тарифи за надані ними послуги, виконані роботи відповідно до укладеного договору.»
 
Відхилено    
264. Тарифи на комплекс робіт, пов'язаних з обслуговуванням вантажів, збори і плати за послуги, що надаються судновласникам у порту (морському терміналі), а також порядок їх справляння встановлюються центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту за погодженням з Міністерством економіки України. Перелік вказаних робіт і послуг визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-328- Козак В.В.
У частині другій ст. 30 у реченні першому замість слів «центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту за погодженням з Міністерством економіки України» записати слова «у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України», - і далі за текстом.
 
Враховано редакційно   2. Перелік спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню, визначає Кабінет Міністрів України.
 
    -329- Матвєєв В.Й.
Частину другу ст. 30 викласти у такій редакції:
«Розмір тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обслуговуванням вантажів, зборів і платежів за послуги, що надаються судновласникам у порту або морському терміналі державної форми власності, а також правила їх справляння встановлюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Перелік вказаних робіт; і послуг визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -330- Козак В.В.
Ст. 30 доповнити новою частиною четвертою у такій редакції:
«Плата за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт державною адміністрацією порту або портовим оператором з вантажовласника стягується за акордними ставками, встановленими у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -331- Лебедєв П.В.
Ст. 30 після частини другої доповнити новими частинами третьою і четвертою у такій редакції:
«Плата за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт державною адміністрацією порту або портовим оператором з вантажовласника стягується за акордними ставками, встановленими центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту за погодженням з центральним органом #102075
У разі виконання навантажувально-розвантажувальних робіт силами та засобами вантажовласника з використанням території морського терміналу та причалів, з вантажовласника державною адміністрацією порту або портовим оператором стягується плата за використання території морського терміналу та причалів; при цьому акордні ставки не застосовуються.».
Частини третю і четверту ст. 30 вважати п’ятою і шостою.
 
Відхилено    
    -332- Матвєєв В.Й.
Частини третю-четверту ст. 29 викласти у такій редакції:
«Плата за виконання вантажно-розвантажувальних робіт в порту або морському терміналі державної форми власності справляється державною адміністрацією порту або портовим оператором з вантажовласника за ставками, встановленими в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
У разі виконання вантажно-розвантажувальних робіт силами та засобами вантажовласника з використанням території порту або морського терміналу державної форми власності та причалів державною адміністрацією порту або портовим оператором з вантажовласника справляється плата за використання території та причалів, при цьому плата за виконання вантажно-розвантажувальних робіт не застосовується.»
 
Відхилено    
265. Місцеві ціни і тарифи за надані портом послуги, виконані роботи та на реалізовані товари встановлюються портом.
 
-333- Задирко Г.О.
Частину третю ст. 30 викласти у такій редакції:
«Вільні ціни і тарифи за послуги та роботи, які виконуються у порту (морському терміналі), встановлюються державною адміністрацією порту (морським терміналом).».
 
Враховано редакційно   3. Тарифи на інші послуги, крім визначених у частині першій цієї статті, є вільними та визначаються договором між суб’єктом господарювання, який надає відповідні послуги, та їх замовником.
 
    -334- Крук Ю.Б.
Частину третю ст. 30 викласти у такій редакції:
«Вільні ціни і тарифи за послуги та роботи, які виконуються у порту (морському терміналі), встановлюються державною адміністрацією порту, морським терміналом, портовим оператором.»
 
Враховано редакційно    
    -335- Одарченко Ю.В.
Ст. 30 доповнити частиною четвертою у такій редакції:
«Державна адміністрація порту у договірних відносинах з суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність в порту, що стосуються компенсації видатків на утримання інфраструктури морського порту та надання послуг порту (тепло-, водо-, електропостачання, водовідведення та інші), застосовує ціни і тарифи, розмір яких не перевищує встановлений для підрозділів державної адміністрації порту.».
 
Відхилено    
266. Розділ V. РЕЖИМ ПЕРЕБУВАННЯ У ПОРТУ, У ПУНКТІ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 
-336- Круць М.Ф.
Після ст. 30 у назві «Розділ V.» замість римської цифри «V» записати римську цифру «VІ», оскільки попередній розділ є п’ятим.
 
Враховано   Розділ VІІ. РЕЖИМ ПЕРЕБУВАННЯ В ПОРТУ, У ПУНКТІ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 
267. Стаття 31. Режим перебування в порту
 
-337- Рибаков І.О.
Ст. 31 викласти у такій редакції:
«Стаття 31. Режим перебування в морському порту
1. Контроль за встановленим режимом перебування і переміщення в межах морського порту здійснюють служби морської безпеки, загони охорони порту спільно з органом охорони державного кордону з дотриманням вимог міжнародних договорів.
2. Загони охорони, служби морської безпеки створюються відповідно до закону адміністрацією морських портів України і діють на підставі, відповідно, Типового положення про створення й діяльність загонів охорони морських портів України, Типового положення про службу морської безпеки морських портів України, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту.
3. Підтримання режиму перебування в порту із залученням сторонніх охоронних послуг здійснюється відповідно до вимог законодавства та на договірних умовах.
4. Загальний контроль за дотриманням режиму перебування і переміщення в порту здійснює адміністрація морських портів України.»
 
Враховано   Стаття 26. Режим перебування в морському порту
 
268. Контроль за встановленим режимом перебування і переміщення в порту здійснюють загони воєнізованої охорони порту спільно з підрозділом Прикордонних військ.
 
-338- Ковзель М.О.
Частину першу ст. 31 після слова «здійснюють» доповнити словами «служби морської безпеки», а замість слів «підрозділом Прикордонних військ» записати слова «органом охорони державного кордону», - і далі за текстом.
 
Враховано   1. Контроль за встановленим режимом перебування і переміщення в межах морського порту здійснюють служби морської безпеки, загони охорони порту спільно з органом охорони державного кордону з дотриманням вимог міжнародних договорів України.
 
269. Загони воєнізованої охорони створюються державною адміністрацією порту і діють на підставі Типового положення про створення й діяльність загонів воєнізованої охорони морських портів України, затвердженого Міністерством транспорту України.
 
-339- Ковзель М.О.
Частину другу ст. 31 викласти у такій редакції:
«Загони воєнізованої охорони, служби морської безпеки створюються державною адміністрацією порту і діють на підставі, відповідно, Типового положення про створення й діяльність загонів воєнізованої охорони морських портів України, Типового положення про службу морської безпеки морських портів України, затверджених центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.»
 
Враховано   2. Загони охорони, служби морської безпеки створюються відповідно до закону адміністрацією морських портів України і діють на підставі, відповідно, Типового положення про створення та діяльність загонів охорони морських портів України, Типового положення про службу морської безпеки морських портів України, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту.
 
270. Підтримання режиму перебування в порту із залученням сторонніх охоронних послуг здійснюється відповідно до вимог законодавства та на договірних умовах.
 
   3. Підтримання режиму перебування в порту із залученням сторонніх охоронних послуг здійснюється на договірних умовах відповідно до вимог законодавства.
 
271. Загальний контроль за дотриманням режиму перебування і переміщення в порту здійснює керівництво порту.
 
-340- Бірюк Л.В.
У частині четвертій ст. 31 замість слів «керівництво порту» записати слова «державна адміністрація порту».
 
Враховано частково   4. Загальний контроль за дотриманням режиму перебування і переміщення в порту здійснює адміністрація морських портів України.
 
272. Стаття 32. Режим у пункті пропуску через Державний кордон України та митний режим порту
 
-341- Рибаков І.О.
Ст. 32 викласти у такій редакції: «Стаття 32. Реєстр.картка №
)
4. У портах (морських терміналах) утворюються зони прикордонного та митного контролю, у межах яких здійснюються всі види контролю та огляду пасажирів, вантажів і транспортних засобів, перевірка та оформлення документів пасажирів, водіїв транспортних засобів і супроводжуючих осіб, а також документів на вантаж і транспортні засоби. У цих зонах не дозволяється виконувати сертифікацію товарів та інші операції, що не мають прямого відношення до пропуску через кордон пасажирів, транспортних засобів і вантажів.»
 
Враховано   Стаття 27. Режим у пункті пропуску через державний кордон України та митний режим морського порту
 
273. У портах, через які здійснюється міжнародне сполучення, відкриваються пункти пропуску через державний кордон. Межі території пункту пропуску затверджуються наказом начальника порту за погодженням з органом охорони державного кордону та митним органом.
 
-342- Ковзель М.О.
Речення перше частини першої ст. 32 після слів «міжнародне сполучення» доповнити словами «за рішенням Кабінету Міністрів України», - і далі за текстом; у реченні другому частини першої ст. 32 замість слів «начальника порту» записати слова «начальника державної адміністрації порту».
 
Враховано частково   1. На території морських портів, через які здійснюється міжнародне сполучення, за рішенням Кабінету Міністрів України відкриваються пункти пропуску через державний кордон України. Кабінет Міністрів України приймає рішення про відкриття пункту пропуску після завершення будівництва (реконструкції) та прийняття в експлуатацію будівель, приміщень, споруд, комунікацій і під’їзних шляхів заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та комісією, утвореною Кабінетом Міністрів України для проведення перевірки можливості відкриття пунктів пропуску. Межі території пункту пропуску визначаються адміністрацією морських портів України за погодженням з органом охорони державного кордону та митним органом.
 
    -343- Круць М.Ф.
Частину першу ст. 32 після першого речення доповнити реченням у такій редакції:
«Кабінет Міністрів України приймає рішення про відкриття пункту пропуску після завершення будівництва (реконструкції) та прийняття в експлуатацію будівель, приміщень, споруд, комунікацій та під'їзних шляхів заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та комісією, утвореною Кабінетом Міністрів України для проведення перевірки можливості відкриття пунктів пропуску.»
У зв’язку з цим речення друге вважати реченням третім.
 
Враховано    
274. Режим у пунктах пропуску через державний кордон встановлюється Державною прикордонною службою за погодженням з Державною митною службою та центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
 
   2. Режим у пунктах пропуску через державний кордон України встановлюється Державною прикордонною службою України за погодженням з Державною митною службою України та центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту.
 
275. Порт на умовах оренди забезпечує виділення приміщень для організації пункту пропуску через Державній кордон України, де здійснюється у встановленому порядку прикордонний, митний та інші види контролю, передбачені законодавством України, і пропуск через Державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
 
-344- Скибінецький О.М.
У частині третій ст. 32 замість слів «на умовах оренди» записати слова «на безоплатній основі».
 
Відхилено   3. Адміністрація морських портів України (власник морського терміналу) на умовах оренди забезпечує виділення приміщень для організації пункту пропуску через державний кордон України, де здійснюється у встановленому порядку прикордонний, митний, санітарно-карантинний та екологічний контроль і пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
 
    -345- Чудновський В.О.
У частині третій ст. 32 замість слова «порт» записати слово «Державна адміністрація порту (морський термінал)», а заміть слів «та інші види контролю, передбачені законодавством України,» записати слова «санітарно-карантинний та екологічний контроль».
 
Враховано частково    
276. У портах утворюються зони прикордонного та митного контролю, у межах яких здійснюються усі види контролю та огляду вантажів, пасажирів і транспортних засобів, перевірка та оформлення документів пасажирів, водіїв транспортних засобів і супроводжуючих осіб, а також документів на вантаж і транспортні засоби. У цих зонах не дозволяється виконувати сертифікацію товарів та інші операції, що не мають прямого відношення до пропуску через кордон транспортних засобів, вантажів і пасажирів.
 
-346- Крук Ю.Б.
Частину четверту ст. 32 після слів «у портах» доповнити словами « (морських терміналах)», - і далі за текстом.
 
Враховано   4. У портах (морських терміналах) утворюються зони прикордонного та митного контролю, у межах яких здійснюються всі види контролю та огляду пасажирів, вантажів і транспортних засобів, перевірка та оформлення документів пасажирів, водіїв транспортних засобів і супроводжуючих осіб, а також документів на вантаж і транспортні засоби. У цих зонах не дозволяється виконувати сертифікацію товарів та інші операції, що не стосуються безпосередньо пропуску через кордон пасажирів, транспортних засобів і вантажів.
 
277. Стаття 33. Організація роботи в порту при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
 
-347- Рибаков І.О.
Ст. 33 викласти у такій редакції:
«Стаття 33. Організація роботи в порту при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
1. Адміністрація морських портів України, суб’єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність в межах морського порту, вживають невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і катастроф, які призвели до порушення роботи в морському порту.
2. Адміністрація морських портів України (в морських терміналах - власник морського терміналу) за погодженням з капітаном порту зобов’язані розробити та затвердити в установленому порядку плани ліквідації аварійних ситуацій, забезпечити діяльність об’єктової аварійно-рятувальної служби, закупівлю та підтримання в належному стані спеціалізованих суден, необхідного обладнання, пристроїв і механізмів для ліквідації аварій на території та в акваторії морського порту.
3. Портові оператори, власники морських терміналів беруть участь у розробленні планів ліквідації аварійних ситуацій, придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат, заподіяних при ліквідації аварій на території та в акваторії порту.
4. Порядок взаємодії адміністрації морських портів України та суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність в межах морського порту при запобіганні та ліквідації аварій на території та в акваторії морського порту встановлюється адміністрацією морських портів України за погодженням з капітаном морського порту.
5. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у разі потреби, у порядку і на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, надають адміністраціям морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам необхідну допомогу з ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність, які створюють загрозу життю або здоров’ю людей, безпечному мореплавству, експлуатації транспортних засобів у порту і схоронності вантажів.
6. Якщо в результаті виникнення надзвичайних обставин у морському порту накопичилася така кількість нерозвантажених транспортних засобів, яка унеможливлює подальшу нормальну роботу порту, адміністрація морських портів України за погодженням з портовими операторами має право впроваджувати тимчасові обмеження на ввезення вантажів усіма або окремими видами транспорту.»
 
Враховано редакційно   Стаття 28. Організація роботи в порту при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру
 
278. Державна адміністрація порту, портові оператори, морські термінали вживають невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і катастроф, які призвели до порушення роботи в порту.
 
   1. Адміністрація морських портів України, суб’єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність у межах морського порту, вживають невідкладних заходів для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, які призвели до порушення роботи в морському порту.
 
279. Державна адміністрація порту, а у морських терміналах керівник цього морського терміналу за погодженням із капітаном порту повинен розробити та затвердити в установленому порядку плани ліквідації аварійних ситуацій, необхідне обладнання, пристрої та механізми для ліквідації аварій на території та акваторії порту.
 
-348- Одарченко Ю.В.
Частину другу ст. 33 викласти у такій редакції:
«Державна адміністрація порту, а у морських терміналах керівник цього морського терміналу за погодженням з капітаном порту повинен розробити та затвердити в установленому порядку плани ліквідації аварійних ситуацій, забезпечити діяльність об’єктової аварійно-рятувальної служби, закупівлю та підтримання в належному стані необхідного обладнання, пристроїв та механізмів для ліквідації аварій на території та акваторії порту.».
 
Враховано   2. Адміністрація морських портів України (у морських терміналах - власник морського терміналу) за погодженням з капітаном порту зобов’язана розробити та затвердити в установленому порядку план ліквідації аварійних ситуацій, забезпечити діяльність об’єктової аварійно-рятувальної служби, закупівлю та підтримання в належному стані спеціалізованих суден, необхідного обладнання, пристроїв і механізмів для ліквідації аварій на території та в акваторії морського порту.
 
280. Портові оператори, морські термінали беруть участь у розробці планів ліквідації аварійних ситуацій, придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат, понесених при ліквідації аварій на території та акваторії порту.
 
   3. Портові оператори, власники морських терміналів беруть участь у розробленні плану ліквідації аварійних ситуацій, придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії порту.
 
281. Порядок взаємодії державної адміністрації порту, портових операторів та морських терміналів при запобіганні та ліквідації аварій на території та акваторії порту і морських терміналів встановлюється службою капітана порту відповідно до законодавства.
 
-349- Одарченко Ю.В.
У частині четвертій ст. 33 замість слів «на території та акваторії порту і морських терміналів» записати слова «на акваторії порту, території порту і морського терміналу»; замість слів «службою капітана порту» записати слова «державною адміністрацією порту за узгодженням з капітаном порту», - і далі за текстом.
 
Враховано частково   4. Порядок взаємодії адміністрації морських портів України та суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у морському порту, запобігання та ліквідації аварій на території та в акваторії морського порту встановлюється адміністрацією морських портів України за погодженням з капітаном морського порту.
 
282. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, при необхідності, надають портам необхідну допомогу з ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням в діяльність порту, які створюють загрозу життю або здоров'ю людей, безпечній експлуатації транспортних засобів у порту й схоронності вантажів у порядку і на умовах, визначених законодавством.
 
-350- Корж В.Т.
Частину п’яту ст. 33 викласти у такій редакції:
«Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, при необхідності, у порядку і на умовах, визначених законодавством, надають державним адміністраціям портів, морським терміналам, портовим операторам необхідну допомогу з ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням в портову діяльність, які створюють загрозу життю або здоров'ю людей, безпечному судноплавству, експлуатації транспортних засобів у порту й схоронності вантажів.».
 
Враховано частково   5. У разі потреби центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку і на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, надають адміністраціям морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам необхідну допомогу в ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність, які створюють загрозу життю або здоров’ю людей, безпечному мореплавству, експлуатації транспортних засобів у порту і схоронності вантажів.
 
283. Якщо в результаті виникнення надзвичайних обставин у порту накопичилася така кількість не розвантажених транспортних засобів, яка робить подальшу роботу порту неможливою, порт має право впроваджувати тимчасові обмеження на ввезення вантажів усіма або окремими видами транспорту.
 
-351- Шкіря І.М.
Частину шосту ст. 33 викласти у такій редакції:
«Якщо в результаті виникнення надзвичайних обставин у порту (морському терміналі) накопичилася така кількість транспортних засобів, що не розвантажені, яка унеможливлює подальшу нормальну роботу порту, державна адміністрація порту (морський термінал) за узгодженням з іншими суб’єктами підприємницької діяльності має право впроваджувати тимчасові обмеження на ввезення вантажів усіма або окремими видами транспорту.».
 
Враховано частково   6. Якщо внаслідок виникнення надзвичайної ситуації у морському порту накопичилася така кількість нерозвантажених транспортних засобів, яка унеможливлює подальшу нормальну роботу порту, адміністрація морських портів України за погодженням з портовими операторами має право запровадити тимчасові обмеження на ввезення вантажів усіма або окремими видами транспорту до нормалізації роботи в морському порту.
 
284. Тимчасове обмеження або припинення ввезення вантажів на територію порту або їх вивезення може бути оголошене також за рішенням Кабінету Міністрів України при виникненні загрози розповсюдження небезпечних інфекційних захворювань.
 
-352- Шкіря І.М.
Частину сьому ст. 33 після слів «на територію порту» доповнити словами « (морського терміналу)», - і далі за текстом.
 
Відхилено      
285. Збитки, яких зазнали судновласники, транспортні підприємства та організації, а також відправники або одержувачі, при виникненні обставин, вказаних у частині 4 цієї статті, портом не відшкодовуються.
 
-353- Шкіря І.М.
У частині восьмій ст. 33 після слова «одержувачі» записати слово «вантажу», замість цифри «4» записати слово «шостій», а замість слова «портом» записати слова «державною адміністрацією порту (морським терміналом)».
 
Відхилено      
286. Стаття 34. Трудові відносини й соціальний захист працівників порту та портових операторів
 
-354- Барвіненко В.Д.
Ст. 34 виключити.
 
Враховано      
    -355- Крук Ю.Б.
Назву ст. 34 викласти у такій редакції:
«РОЗДІЛ VІІ. Трудові відносини й соціальний захист працівників державної і морської адміністрацій порту
Стаття 34. Питання трудових відносин і соціального захисту працівників державної і морської адміністрацій порту».
По тексту ст. 34 передбачити, що її положення поширюються на працівників державної і морської адміністрацій порту.
 
Враховано частково    
    -356- Круць М.Ф.
Ст. 34 вважати ст. 23. У зв’язку з цим статті 23-33 вважати відповідно статтями 24-34.
 
Відхилено    
    -357- Хара В.Г.
Назву ст. 34 викласти у такій редакції:
«Стаття 32. Питання трудових відносин та соціального захисту працівників державної і морської адміністрацій порту та працівників, які працюють на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності на території морських портів (морських терміналів) і в акваторії морських портів».
 
Відхилено    
287. Трудові відносини й соціальний захист працівників регулюються законодавством України про працю.
 
-358- Бірюк Л.В.
Частину першу ст. 34 викласти у такій редакції:
«Трудові відносини й соціальний захист працівників державної адміністрації порту регулюються законодавством України про працю, соціальне страхування і державні допомоги, Галузевою угодою між центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту і Профспілкою робітників морського транспорту України, колективним договором підприємств, іншими актами законодавства України.».
 
Відхилено      
    -359- Хара В.Г.
Частину першу ст. 34 викласти у такій редакції:
«Трудові відносини та соціальний захист працівників державної і морської адміністрацій порту та працівників, які працюють на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності на території морських портів (морських терміналів) і в акваторії морських портів, регулюються законодавством України про працю, соціальне страхування і державні допомоги, Галузевою угодою між центральним органом виконавчої влади в галузі морського транспорту і об’єднанням профспілок (профспілкою), що підписало Галузеву угоду, колективними договорами підприємств всіх форм власності, які обов’язково повинні укладатися, іншими актами законодавства України.»
 
Відхилено    
288. Особливості умов праці, соціально-побутового, житлового забезпечення, режиму робочого часу, часу відпочинку окремих категорій працівників встановлюються законодавством.
 
-360- Гриневецький С.Р.
Частину другу ст. 34 після слова «працівників» доповнити словами «порту», а після слова «законодавства» доповнити словами «з урахуванням міжнародних вимог та рекомендацій щодо безпечних умов праці та особливих умов соціального захисту докерів».
 
Відхилено      
    -361- Крук Ю.Б.
Частину другу ст. 34 після слова «законодавства» доповнити словами «з урахуванням міжнародних вимог та рекомендацій щодо безпечних умов праці та особливих умов соціального захисту окремих категорій працівників морського і річкового транспорту».
 
Відхилено    
    -362- Хара В.Г.
Частину другу ст. 34 викласти у такій редакції:
«Особливості умов праці, соціально-побутового, житлового забезпечення, режиму робочого часу, часу відпочинку окремих категорій працівників державної і морської адміністрацій порту та працівників, які працюють на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності на території морських портів (морських терміналів) і в акваторії морських портів, встановлюються законодавством з урахуванням міжнародних вимог та рекомендацій щодо безпечних умов праці та особливих умов соціального захисту окремих категорій працівників та обов’язково погоджуються з уповноваженою особою від об’єднання профспілок (профспілки), що підписало Галузеву угоду, яка призначається на підприємства всіх форм власності, що не мають профспілкової організації (профспілки) з метою громадського нагляду та захисту трудових і соціально-економічних прав працівників.»
 
Відхилено    
289. Перелік категорій працівників порту, які працевлаштуються за контрактною формою трудового договору, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-363- Крук Ю.Б.
Частину третю ст. 34 виключити.
 
Відхилено      
290. Створення робочих місць для працевлаштування інвалідів здійснюється портами та портовими операторами у розмірі 4 відсотків від загальної чисельності працівників, зайнятих на роботах, що не належать до робіт із шкідливими та важкими умовами праці, і виконуваних поза зоною підвищеної небезпеки, які визначаються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
-364- Корж В.Т.
Частину четверту ст. 34 виключити.
 
Відхилено      
    -365- Козак В.В.
Ст. 34 доповнити новими частинами п’ятою і шостою у наступній редакції:
«Працівникам державної адміністрації порту, які відповідно до чинного законодавства України потребують поліпшення житлових умов, на індивідуальне і кооперативне будівництво або придбання житла, державною адміністрацією порту може надаватися безвідсотковий кредит на термін до 20 років за рахунок її відповідних власних коштів.
Працівники державної адміністрації порту і члени їх сімей користуються у встановленому порядку безплатним медичним обслуговуванням у відомчих установах охорони здоров’я. Це право зберігається за ними і після виходу на пенсію.».
 
Відхилено    
291. Стаття 35. Прикінцеві положення
 
-366- Крук Ю.Б.
Назву ст. 35 викласти у такій редакції:
«Розділ VІІІ. Прикінцеві положення»
 
Враховано   Розділ VІІІ. Прикінцеві положення
 
292. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
-367- Каплієнко В.В.
Частину першу ст. 35 викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через 12 місяців з дня його опублікування, за винятком пунктів 1, 15 та 16 Розділу VІІІ цього Закону, які набувають чинності з дня опублікування цього Закону.»
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності через 12 місяців з дня його опублікування, крім пунктів 5 та 6 Розділу VІІІ «Прикінцеві положення» цього Закону, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.
 
    -368- Козак В.В.
Фактично може бути зупинена робота портів з перевалки вантажів, оскільки ст. 9 Проекту закону встановлює, що порядок діяльності порту до включення його в новостворений державний реєстр портів визначається КМУ, при цьому сам порядок реєстрації портів та ведення самого реєстру не опрацьовано. Згідно законопроекту тільки з часу реєстрації, порт або термінал отримує статус морського порту.
У зв’язку з вищевикладеним пропоную частину першу Розділу VІІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набуває чинності з 01.01.2010р.».
 
Враховано редакційно    
293. Законодавчі акти України, прийняті до набуття чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-369- Мороко Ю.М.
У ст. 35 «Прикінцеві положення» передбачити необхідні зміни до Кодексу торговельного мореплавства у такій редакції:
«3) у Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47 - 52, ст. 349) :
у статті 9 цифри «309» замінити цифрами «308»;
у частині першій статті 10 слова «рятувальною і лоцманською службою» замінити словами «рятувальною службою та підприємством, що надає лоцманські послуги»;
частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
«Відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, крім встановлення меж території та акваторії морського порту, а також для реалізації проектів здійснення будівництва або проведення будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів погоджується з центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, а також відповідними центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених законом»;
у статті 14:
у частині першій:
у пункті 1 слово і цифри «статті 40» замінити словами і цифрами «статей 40-47 та 51»;
пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
«2) у розділі ІV «Мореплавство у територіальному морі, внутрішніх водах, акваторіях морських портів» - до морських невійськових портів України»;
3) у главі 3 «Морські лоцмани» розділу ІV - до відносин, що виникають у зв’язку з проведенням суден морськими лоцманами України на підходах до портів України, в межах акваторій цих портів, а також між цими портами»;
у частині другій слова «також тим, що зазначено у пасажирському квитку» замінити словами «законодавством держави місця укладення договору, якщо інше не встановлено угодою сторін»;
у пункті «а» частини третьої слово «договорі» замінити словом «договорах»;
у статті 26:
у частині третій слова «за договором бербоут-чартером» замінити словами «на умовах бербоут-чартеру»;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«Судно, яке будується на території України, підлягає реєстрації в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
у частині першій статті 33 слова «з часу реєстрації його у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України та свідоцтва про одержання права плавання під цим прапором» замінити словами «з дня його реєстрації у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України та видачі свідоцтва про одержання права плавання під цим прапором або суднового білета»;
у статті 35:
абзац шістнадцятий частини першої викласти в такій редакції:
«журнали реєстрації операцій із шкідливими речовинами»;
доповнити частиною шостою такого змісту:
«У разі перевезення небезпечних вантажів судно повинно мати крім суднових документів, передбачених цією статтею, також документи на перевезення небезпечних вантажів і страховий поліс»;
у статті 36:
у частині другій слова «що плаває в портових або прибережних водах» замінити словами «що плаває в портових водах або здійснює прибережне плавання»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«Судно, що підлягає реєстрації у Судновій книзі України, може не мати обмірного свідоцтва і свідоцтва про вантажну марку»;
у частині четвертій статті 41 слова «і начальника морського порту» виключити;
назву розділу ІV та глави 1 викласти в такій редакції:
«РОЗДІЛ ІV МОРЕПЛАВСТВО У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ МОРІ, ВНУТРІШНІХ ВОДАХ, АКВАТОРІЯХ МОРСЬКИХ ПОРТІВ
ГЛАВА 1. МОРСЬКИЙ ПОРТ ТА БЕЗПЕКА МОРЕПЛАВСТВА У МОРСЬКИХ ПОРТАХ»;
статті 73 – 79 викласти в такій редакції: «Стаття 73. Реєстр.картка №77)
. Призначення капітана морського порту
Капітан морського порту призначається на посаду і звільняється з посади центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері безпеки на морському транспорті. Капітан морського порту підпорядковується керівнику центрального органу виконавчої влади у сфері безпеки на морському транспорті.
Стаття 78. Функції капітана морського порту
До функцій капітана морського порту належать:
1) державний нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
2) розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень;
3) реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України, Судновій книзі України і видача суднових документів, якщо інше не передбачено законодавством;
4) видача документів, зазначених у статті 51 цього Кодексу;
5) перевірка суднових документів, дипломів і кваліфікаційних свідоцтв;
6) видача посвідчень моряка особам, які входять до складу суднового екіпажу;
7) нагляд за дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у порт і виходу з порту;
8) нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;
9) оформлення приходу суден у порт і виходу з порту;
10) нагляд та контроль за підприємствами, що надають лоцманські послуги, і службою регулювання руху суден у межах акваторії морського порту;
11) нагляд та контроль за криговим проведенням суден на підходах до порту і в межах його акваторії;
12) видача дозволів на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення будівельних робіт щодо гідротехнічних споруд у межах території та акваторії порту;
13) облік та розслідування аварійних морських подій;
14) керівництво службою капітана морського порту.
Стаття 79. Повноваження капітана морського порту
Розпорядження капітана морського порту з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в порту, що належать до його компетенції, обов’язкові для всіх суден, юридичних і фізичних осіб, які перебувають в акваторії та на території цього порту.
Розпорядження капітана морського порту може бути скасовано центральним органом виконавчої влади у сфері безпеки на морському транспорті або адміністративним судом у порядку, встановленому законодавством.
За порушення законодавства і правил щодо безпеки мореплавства та порядку в порту капітан морського порту має право накладати адміністративні стягнення відповідно до закону»;
в абзаці першому частини першої статті 80 слово «начальником» замінити словом «капітаном»;
у статті 81 слово «начальника» замінити словом «капітана»;
статті 83, 84, 86, 87, 88 та 89 виключити;
у розділі ІV слова «Глава 2. КАПІТАН ПОРТУ» виключити;
у статті 90:
у частинах першій та другій слова «Інспекція державного портового нагляду» замінити словами «служба капітана морського порту»;
у частині третій слова «Інспекцією державного портового нагляду» замінити словами «службою капітана морського порту»;
у частині четвертій слова «за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства» виключити;
назву глави 3 викласти в такій редакції:
«Глава 3. МОРСЬКІ ЛОЦМАНИ»;
у статті 92:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 92. Лоцманське проведення суден»;
в частині першій слово «вод» замінити словом «акваторій»;
частину другу викласти в такій редакції:
«Вимоги до морських лоцманів та підприємств, працівниками яких є морські лоцмани, а також порядок здійснення ними діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту»;
у статті 93 слова «державну морську лоцманську службу» замінити словами «морських лоцманів»;
у пункті «а» частини четвертої статті 94, у частині першій статті 95 та у частині другій статті 96 слова «начальника морського порту» замінити словами «по порту»;
у частині першій статті 98 слова «організація, працівником якої» замінити словами «підприємство, працівником якого»;
текст статті 99 викласти у такій редакції:
«У разі виклику лоцмана підприємство, що надає лоцманські послуги, зобов'язане негайно направити на судно морського лоцмана, сповістивши про це капітана судна. Якщо це зробити неможливо, підприємство, що надає лоцманські послуги, зобов’язане повідомити капітана судна про час, коли прибуде лоцман»;
у статті 102 слова «За неправильне повідомлення осадки, довжини і ширини судна або його місткості» замінити словами «За надання недостовірної інформації, у тому числі за допомогою технічних суднових засобів, щодо даних про судно, перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту»;
у статті 106 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі #102075
у статті 107 слово «організації» замінити словом «підприємству», а слова «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту» замінити словами «відповідно до статті 106 цього Кодексу»;
у статті 109 слова «доход організації, працівником якої» замінити словами «дохід підприємства, працівником якого»;
у частині четвертій статті 110 слова «начальника морського порту» замінити словами «по порту»;
у частині другій статті 111 слова «портами, що беруть участь у створенні такої служби, за погодженням з» виключити;
у частині першій статті 114 слова «відповідний порт, у підпорядкуванні якого» замінити словами «відповідна організація, у підпорядкуванні якої»;
у частині першій статті 115 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту за погодженням з центральним органом #102075
частину другу статті 116 виключити;
у частині першій статті 117 слова «службами порту, місцевими органами державної виконавчої влади» замінити словами «адміністрацією морського порту і службою капітана морського порту, власником морського терміналу, підприємствами, установами, організаціями, що надають спеціалізовані послуги, портовими операторами, місцевими органами виконавчої влади»;
у частині шостій статті 120 слово «керівництвом» замінити словом «капітаном»;
у статті 122:
у частині першій слова «найближчий морський порт» замінити словами «капітана найближчого морського порту»;
частину другу викласти в такій редакції:
«Капітан морського порту за погодженням з заінтересованими державними органами встановлює достатній за обставинами термін для підняття майна, порядок проведення цих робіт і доводить це до відома власника майна та адміністрації морського порту»;
у статті 123:
у частині першій слова «найближчий порт» замінити словами «капітана найближчого морського порту», а слово «портом» - словом «капітаном»;
у частині другій слово «Порт» замінити словами «Капітан морського порту»;
у частині третій слово «портом» замінити словами «капітаном порту», а слово «порт» - словами «адміністрація морського порту»;
частину четверту викласти у такій редакції:
«Якщо власник майна, що затонуло, невідомий, адміністрація морського порту робить публікацію про терміни, встановлені для підняття майна, що затонуло, у Повідомленнях мореплавцям. Якщо відома держава, під прапором якої плавало затонуле судно, адміністрація морського порту направляє відповідне повідомлення Міністерству закордонних справ України»;
статтю 124 викласти у такій редакції:
«Стаття 124. Право на вибір суднопіднімального підприємства
У разі наявності обґрунтованих підстав капітан морського порту має право не дозволити власнику майна піднімати затонуле майно своїми засобами або засобами обраної ним суднопіднімальної організації. У цьому випадку підняття майна здійснює адміністрація морського порту за рахунок його власника»;
у статті 126:
у частині першій:
у першому реченні слово «портом» замінити словами «адміністрацією морського порту»;
у другому реченні слово «порту» замінити словами «адміністрації морського порту»;
у частині другій:
у першому реченні слово «портом» замінити словами «адміністрацією морського порту»;
у другому реченні слово «порту» замінити словами «адміністрації морського порту»;
у частині третій слово «порту» замінити словами «адміністрації морського порту»;
у статті 127 слова «найближчому морському» замінити словами «адміністрації найближчого морського»;
у статті 130:
у частині другій слово «начальника» замінити словом «капітана»;
у частині четвертій слово «начальник» замінити словом «капітан»;
у пункті 5 частини першої статті 156:
слово «керівництвом» замінити словом «капітаном»;
доповнити словами «у випадках, передбачених законом»;
у частині п’ятій статті 167 слово «портам» виключити;
у частині першій статті 229 слова «у портових водах» замінити словами «в акваторії порту»;
у статті 231 слова «в портових водах начальником порту» замінити словами «в акваторії порту капітаном порту»;
у тексті Кодексу слова «центральний орган виконавчої влади у галузі транспорту» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту» у відповідному відмінку, а слова «державний морський лоцман» в усіх відмінках і числах – словами «морський лоцман» у відповідному відмінку і числі».
 
Враховано   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
3) у Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47 - 52, ст. 349) :
у статті 9 цифри «309» замінити цифрами «308»;
у частині першій статті 10 слова «рятувальною і лоцманською службою» замінити словами «рятувальною службою та підприємством, що надає лоцманські послуги»;
частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
«Відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, крім встановлення меж території та акваторії морського порту, а також для реалізації проектів здійснення будівництва або проведення будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів погоджується з центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, а також відповідними центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених законом»;
у статті 14:
у частині першій:
у пункті 1 слово і цифри «статті 40» замінити словами і цифрами «статей 40-47 та 51»;
пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
«2) у розділі ІV «Мореплавство у територіальному морі, внутрішніх водах, акваторіях морських портів» - до морських невійськових портів України»;
3) у главі 3 «Морські лоцмани» розділу ІV - до відносин, що виникають у зв’язку з проведенням суден морськими лоцманами України на підходах до портів України, в межах акваторій цих портів, а також між цими портами»;
у частині другій слова «також тим, що зазначено у пасажирському квитку» замінити словами «законодавством держави місця укладення договору, якщо інше не встановлено угодою сторін»;
у пункті «а» частини третьої слово «договорі» замінити словом «договорах»;
у статті 26:
у частині третій слова «за договором бербоут-чартером» замінити словами «на умовах бербоут-чартеру»;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«Судно, яке будується на території України, підлягає реєстрації в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
у частині першій статті 33 слова «з часу реєстрації його у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України та свідоцтва про одержання права плавання під цим прапором» замінити словами «з дня його реєстрації у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України та видачі свідоцтва про одержання права плавання під цим прапором або суднового білета»;
у статті 35:
абзац шістнадцятий частини першої викласти в такій редакції:
«журнали реєстрації операцій із шкідливими речовинами»;
доповнити частиною шостою такого змісту:
«У разі перевезення небезпечних вантажів судно повинно мати крім суднових документів, передбачених цією статтею, також документи на перевезення небезпечних вантажів і страховий поліс»;
у статті 36:
у частині другій слова «що плаває в портових або прибережних водах» замінити словами «що плаває в портових водах або здійснює прибережне плавання»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«Судно, що підлягає реєстрації у Судновій книзі України, може не мати обмірного свідоцтва і свідоцтва про вантажну марку»;
у частині четвертій статті 41 слова «і начальника морського порту» виключити;
назву розділу ІV та глави 1 викласти в такій редакції:
«РОЗДІЛ ІV МОРЕПЛАВСТВО У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ МОРІ, ВНУТРІШНІХ ВОДАХ, АКВАТОРІЯХ МОРСЬКИХ ПОРТІВ
ГЛАВА 1. МОРСЬКИЙ ПОРТ ТА БЕЗПЕКА МОРЕПЛАВСТВА У МОРСЬКИХ ПОРТАХ»;
статті 73 – 79 викласти в такій редакції: «Стаття 73. Реєстр.картка №77)
. Призначення капітана морського порту
Капітан морського порту призначається на посаду і звільняється з посади центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері безпеки на морському транспорті. Капітан морського порту підпорядковується керівнику центрального органу виконавчої влади у сфері безпеки на морському транспорті.
Стаття 78. Функції капітана морського порту
До функцій капітана морського порту належать:
1) державний нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
2) розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень;
3) реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України, Судновій книзі України і видача суднових документів, якщо інше не передбачено законодавством;
4) видача документів, зазначених у статті 51 цього Кодексу;
5) перевірка суднових документів, дипломів і кваліфікаційних свідоцтв;
6) видача посвідчень моряка особам, які входять до складу суднового екіпажу;
7) нагляд за дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у порт і виходу з порту;
8) нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;
9) оформлення приходу суден у порт і виходу з порту;
10) нагляд та контроль за підприємствами, що надають лоцманські послуги, і службою регулювання руху суден у межах акваторії морського порту;
11) нагляд та контроль за криговим проведенням суден на підходах до порту і в межах його акваторії;
12) видача дозволів на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення будівельних робіт щодо гідротехнічних споруд у межах території та акваторії порту;
13) облік та розслідування аварійних морських подій;
14) керівництво службою капітана морського порту.
Стаття 79. Повноваження капітана морського порту
Розпорядження капітана морського порту з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в порту, що належать до його компетенції, обов’язкові для всіх суден, юридичних і фізичних осіб, які перебувають в акваторії та на території цього порту.
Розпорядження капітана морського порту може бути скасовано центральним органом виконавчої влади у сфері безпеки на морському транспорті або адміністративним судом у порядку, встановленому законодавством.
За порушення законодавства і правил щодо безпеки мореплавства та порядку в порту капітан морського порту має право накладати адміністративні стягнення відповідно до закону»;
в абзаці першому частини першої статті 80 слово «начальником» замінити словом «капітаном»;
у статті 81 слово «начальника» замінити словом «капітана»;
статті 83, 84, 86, 87, 88 та 89 виключити;
у розділі ІV слова «Глава 2. КАПІТАН ПОРТУ» виключити;
у статті 90:
у частинах першій та другій слова «Інспекція державного портового нагляду» замінити словами «служба капітана морського порту»;
у частині третій слова «Інспекцією державного портового нагляду» замінити словами «службою капітана морського порту»;
у частині четвертій слова «за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства» виключити;
назву глави 3 викласти в такій редакції:
«Глава 3. МОРСЬКІ ЛОЦМАНИ»;
у статті 92:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 92. Лоцманське проведення суден»;
в частині першій слово «вод» замінити словом «акваторій»;
частину другу викласти в такій редакції:
«Вимоги до морських лоцманів та підприємств, працівниками яких є морські лоцмани, а також порядок здійснення ними діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту»;
у статті 93 слова «державну морську лоцманську службу» замінити словами «морських лоцманів»;
у пункті «а» частини четвертої статті 94, у частині першій статті 95 та у частині другій статті 96 слова «начальника морського порту» замінити словами «по порту»;
у частині першій статті 98 слова «організація, працівником якої» замінити словами «підприємство, працівником якого»;
текст статті 99 викласти у такій редакції:
«У разі виклику лоцмана підприємство, що надає лоцманські послуги, зобов'язане негайно направити на судно морського лоцмана, сповістивши про це капітана судна. Якщо це зробити неможливо, підприємство, що надає лоцманські послуги, зобов’язане повідомити капітана судна про час, коли прибуде лоцман»;
у статті 102 слова «За неправильне повідомлення осадки, довжини і ширини судна або його місткості» замінити словами «За надання недостовірної інформації, у тому числі за допомогою технічних суднових засобів, щодо даних про судно, перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту»;
у статті 106 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики» замінити словами «відповідно до закону»;
у статті 107 слово «організації» замінити словом «підприємству», а слова «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту» замінити словами «відповідно до статті 106 цього Кодексу»;
у статті 109 слова «доход організації, працівником якої» замінити словами «дохід підприємства, працівником якого»;
у частині четвертій статті 110 слова «начальника морського порту» замінити словами «по порту»;
у частині другій статті 111 слова «портами, що беруть участь у створенні такої служби, за погодженням з» виключити;
у частині першій статті 114 слова «відповідний порт, у підпорядкуванні якого» замінити словами «відповідна організація, у підпорядкуванні якої»;
у частині першій статті 115 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики» замінити словами «відповідно до закону»;
частину другу статті 116 виключити;
у частині першій статті 117 слова «службами порту, місцевими органами державної виконавчої влади» замінити словами «адміністрацією морського порту і службою капітана морського порту, власником морського терміналу, підприємствами, установами, організаціями, що надають спеціалізовані послуги, портовими операторами, місцевими органами виконавчої влади»;
у частині шостій статті 120 слово «керівництвом» замінити словом «капітаном»;
у статті 122:
у частині першій слова «найближчий морський порт» замінити словами «капітана найближчого морського порту»;
частину другу викласти в такій редакції:
«Капітан морського порту за погодженням з заінтересованими державними органами встановлює достатній за обставинами термін для підняття майна, порядок проведення цих робіт і доводить це до відома власника майна та адміністрації морського порту»;
у статті 123:
у частині першій слова «найближчий порт» замінити словами «капітана найближчого морського порту», а слово «портом» - словом «капітаном»;
у частині другій слово «Порт» замінити словами «Капітан морського порту»;
у частині третій слово «портом» замінити словами «капітаном порту», а слово «порт» - словами «адміністрація морського порту»;
частину четверту викласти у такій редакції:
«Якщо власник майна, що затонуло, невідомий, адміністрація морського порту робить публікацію про терміни, встановлені для підняття майна, що затонуло, у Повідомленнях мореплавцям. Якщо відома держава, під прапором якої плавало затонуле судно, адміністрація морського порту направляє відповідне повідомлення Міністерству закордонних справ України»;
статтю 124 викласти у такій редакції:
«Стаття 124. Право на вибір суднопіднімального підприємства
У разі наявності обґрунтованих підстав капітан морського порту має право не дозволити власнику майна піднімати затонуле майно своїми засобами або засобами обраної ним суднопіднімальної організації. У цьому випадку підняття майна здійснює адміністрація морського порту за рахунок його власника»;
у статті 126:
у частині першій:
у першому реченні слово «портом» замінити словами «адміністрацією морського порту»;
у другому реченні слово «порту» замінити словами «адміністрації морського порту»;
у частині другій:
у першому реченні слово «портом» замінити словами «адміністрацією морського порту»;
у другому реченні слово «порту» замінити словами «адміністрації морського порту»;
у частині третій слово «порту» замінити словами «адміністрації морського порту»;
у статті 127 слова «найближчому морському» замінити словами «адміністрації найближчого морського»;
у статті 130:
у частині другій слово «начальника» замінити словом «капітана»;
у частині четвертій слово «начальник» замінити словом «капітан»;
у пункті 5 частини першої статті 156:
слово «керівництвом» замінити словом «капітаном»;
доповнити словами «у випадках, передбачених законом»;
у частині п’ятій статті 167 слово «портам» виключити;
у частині першій статті 229 слова «у портових водах» замінити словами «в акваторії порту»;
у статті 231 слова «в портових водах начальником порту» замінити словами «в акваторії порту капітаном порту»;
у тексті Кодексу слова «центральний орган виконавчої влади у галузі транспорту» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту» у відповідному відмінку, а слова «державний морський лоцман» в усіх відмінках і числах – словами «морський лоцман» у відповідному відмінку і числі.
4) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
частину першу статті 58 доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
«ґ) штучно створені земельні ділянки на земельних ділянках дна водних об’єктів»;
частини третю і четверту статті 59 викласти в такій редакції:
«3. Землі водного фонду за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються у постійне користування:
а) державним водогосподарським організаціям для догляду за водними об’єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами тощо;
б) державним підприємствам для розміщення та догляду за об’єктами портової інфраструктури.
4. Громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт, догляду тощо, а також штучно створені земельні ділянки під об’єктами портової інфраструктури, які належать юридичним та фізичним особам на праві власності (користування)»;
пункт «г» частини другої статті 61 після слів «крім гідротехнічних» доповнити словами «навігаційного призначення»;
у статті 69 частину першу викласти в такій редакції:
«1. До земель морського транспорту належать землі під:
а) морськими портами з набережними, майданчиками, вокзалами, будівлями, спорудами, устаткуванням, об’єктами загальнопортового і комплексного обслуговування флоту;
б) гідротехнічними спорудами і засобами навігаційного призначення, крім тих, що розташовані на землях водного фонду, судноремонтними заводами, майстернями, базами, складами, радіоцентрами, службовими та культурно-побутовими будівлями, іншими спорудами, що обслуговують морський транспорт»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Кабінет Міністрів України визначає землі резервного фонду морських портів з обмеженнями, обтяженнями у використанні, встановленими відповідно до закону»;
підпункт «г-1» частини четвертої статті 83 доповнити словами «крім штучно створених земельних ділянок в межах території морських портів»;
пункт «д» частини п’ятої статті 84 викласти в такій редакції:
«д) штучного створення земельної ділянки за межами населених пунктів, у тому числі з порушенням установлених правил, а також штучного створення земельних ділянок у межах території морських портів»;
частину третю статті 93 викласти в такій редакції:
«3. Не підлягають передачі в оренду земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що розташовані у прибережній захисній смузі водних об’єктів, або на земельних ділянках дна водних об’єктів, крім випадків, передбачених законом»;
2) у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України,1995 р., № 24, ст. 189):
у статті 1:
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«вода лляльна (підсланева) – стічна вода, яка утворюється в результаті виробничої діяльності судна, збирається в колодязях-ллялах машинних відділень судна та містить забруднюючі речовини в розчиненому та емульгованому стані»;
доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
«акваторія морського порту – відведена адміністрації морських портів України поза межами суднового ходу частина водного об’єкта (водних об’єктів) у визначених межах, яка включає водну поверхню, розташовані під нею землі водного фонду, призначені для підходу, маневрування, стоянки та відходу суден;
баластна вода – забортна вода, прийнята для баластування судна;
баласт забруднений – баластна водяна суміш (з нафтою або іншими забруднюючими речовинами), яка утворюється в неочищених суднових танках (нафтотанках) після приймання до них водяного баласту;
баласт чистий – водяний баласт у танку, призначений тільки для цих цілей, або в танку, який після останнього транспортування в ньому нафти очищений до такого стану, що стік із нього, скинутий з непорушного судна на спокійну чисту воду при ясній погоді, не викликає появи слідів нафти на поверхні води;
берегоукріплювальні споруди - гідротехнічні споруди, призначені для захисту берега від розмивання і обвалів;
гідротехнічні споруди – інженерно-технічні споруди , які використовуються для управління водними ресурсами, підготовки, подавання, транспортування води, відведення, запобігання шкідливій дії води, а також для забезпечення безпечного підходу, маневрування, стоянки та відходу суден, захисту акваторії порту або берегової смуги (судноплавні канали, причали, причальні споруди, понтони та
пірси всіх категорій і призначень, огороджувальні та захисні гідротехнічні споруди);
ізольований баласт – баластна вода, прийнята в танк, який повністю відділений від вантажної частини та паливної системи і призначений тільки для перевезення баластних вод;
нафтові залишки – будь-які залишки, що містять нафту;
стічні води – води, що після використання у побутовій та виробничій діяльності відводяться з суден»;
у статті 4:
абзац другий викласти в такій редакції:
«морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами»;
абзац третій доповнити словами «крім земель, зайнятих лісами»;
пункт 1 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
«1) внутрішні морські води, територіальне море, а також акваторії морських портів»;
у статті 14:
пункт 7 після слів «на землях водного фонду» доповнити словами «морського і річкового транспорту»;
доповнити пунктом 14-1 такого змісту:
«14-1) відведення акваторій морським портам»;
частину третю статті 48 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«використання води водних об’єктів для потреб морських і річкових суден».
У зв’язку з цим абзаци третій – одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – дванадцятим;
статті 67та 85 викласти в такій редакції:
«Стаття 67. Особливості користування водними об’єктами для потреб морського і річкового транспорту
Річки, озера, водосховища, канали, інші водойми, а також внутрішні морські води і територіальне море є водними шляхами загального користування, крім випадків, якщо відповідно до закону їх використання з цією метою повністю або частково заборонено.
Затвердження переліку судноплавних водних шляхів, а також відведення акваторій морських портів здійснюється Кабінетом Міністрів України.
Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються з суден, і тих, що подаються на приймальні споруди в морських і річкових портах і терміналах, розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів з урахуванням нормативів, що містяться у міжнародних договорах України.
Забороняється заходження в територіальне море та внутрішні води України іноземних торговельних суден, які в частині запобігання забрудненню водного середовища не відповідають вимогам, встановленим для аналогічних українських суден.
У територіальному морі та внутрішніх водах України заборонено скидання з торговельних суден нафтозалишків, лляльних і необроблених суднових стічних вод, чистого чи забрудненого водяного баласту, будь-яких відходів і сміття.
Скидання стічних вод із торговельних суден дозволяється без обмежень за умови їх оброблення та знезараження в суднових установках, що відповідають міжнародним стандартам.
Скидання ізольованого водяного баласту в територіальному морі та внутрішніх морських водах України з торговельних суден дозволяється без обмежень, у разі якщо цей водяний баласт прийнято судном у Чорному чи Азовському морі, або замінено з урахуванням вимог міжнародних договорів України до входу судна в територіальне море України, або оброблено в судновій чи береговій установці, конструкція та ефективність роботи якої відповідають вимогам міжнародних договорів України.
У морських і річкових портах і терміналах відповідно до міжнародних договорів та законодавства України забезпечується безперешкодне приймання з суден і кораблів, що заходять до цих портів і терміналів, за їх заявкою нафтозалишків, лляльних і стічних вод, усіх видів відходів і сміття.
Правила плавання на маломірних (малих) суднах по судноплавних водних шляхах затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською або Севастопольською міськими радами.
Правила плавання на маломірних (малих) суднах по водних об’єктах місцевого значення затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту»;
«Стаття 85. Користування землями водного фонду
Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування ними встановлюється Земельним кодексом України.
При відведенні у встановленому порядку акваторії морського порту окреме рішення Кабінету Міністрів України щодо відведення земель водного фонду під акваторією не приймається, а межі земель водного фонду визначаються координатами меж відведеної акваторії»;
у статті 86:
частину першу викласти в такій редакції:
«На земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об’єктів можуть проводитися роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних споруд, у тому числі судноплавних каналів, поглибленням дна та підтриманням наявних глибин для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки та гравію в руслах малих і гірських річок), прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи»;
у частині другій слова «та геології» замінити словами «геології та транспорту»;
пункт 4 частини другої статті 89 після слів «крім гідротехнічних» доповнити словами «навігаційного призначення».
1) пункти 7 та 8 частини другої статті 225 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти у такій редакції:
«7) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 134 та абзацом десятим статті 135 цього Кодексу, - капітан морського порту, начальник пристані і вокзалу, капітан судна;
8) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 136 цього Кодексу, - капітан морського порту, начальник морського вокзалу та його заступники, капітан судна»;
7) у Законі України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99 із наступними змінами):
статтю 1 доповнити частиною восьмою такого змісту:
«8. Відносини оренди об’єктів портової інфраструктури, що перебувають у державній власності, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про морські порти України»;
в абзаці п’ятому частини другої статті 4 слова «історико-культурних заповідників» замінити словами «історико-культурних заповідників, причалів морських портів)»;
абзац четвертий частини четвертої статті 9 доповнити новим реченням такого змісту: «Законами України можуть бути визначені інші випадки передачі державного та комунального майна в оренду без проведення конкурсу»;
8) у Законі України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 1999 р., № 51, ст.453; 2010 р., №№22-25, ст.236):
частину першу статті 3 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Особливості приватизації об’єктів портової інфраструктури визначаються Законом України «Про морські порти України»;
абзац вісімнадцятий пункту «г» частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
«гідротехнічні споруди, об’єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інформаційні системи, навчальний та гідрографічний флот, майнові комплекси судноплавних інспекцій»;
10) у Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2011 р., № 29, ст. 272):
частину сьому статті 11 доповнити словами «крім випадків, визначених законом»;
в абзаці першому частини першої статті 11-1 слова «Молода гвардія» замінити словами «Молода гвардія» та адміністрації морських портів України, створеної згідно із Законом України «Про морські порти України»;
11) в абзаці третьому частини першої статей 7, 8 і 15 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 1, ст. 2) слова «аеропортів, нафтових» замінити словами «аеропортів, морських портів, нафтових, морських»;
6) у Законі України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446):
у частині першій статті 6 слова «портами (пристанями)» замінити словами «суб’єктами, що провадять господарську діяльність у портах»;
частину третю статті 11 доповнити словами «з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами»;
у статті 24 слова «порти і пристані» виключити;
у статті 25:
частину першу викласти в такій редакції:
«До земель морського транспорту належать землі під:
морськими портами з набережними, майданчиками, вокзалами, будівлями, спорудами, устаткуванням, об’єктами загальнопортового і комплексного обслуговування флоту;
гідротехнічними спорудами і засобами навігаційного призначення, крім розташованих на землях водного фонду, судноремонтними заводами, майстернями, базами, складами, радіоцентрами, службовими та культурно-побутовими приміщеннями та іншими спорудами, що обслуговують морський транспорт»;
у частині третій слова «адміністрацією портів» замінити словами «адміністрацією відповідного морського порту»;
статтю 29 викласти в такій редакції:
«Стаття 29. Технічний, класифікаційний і судноплавний нагляд за річковими суднами
Технічний, класифікаційний і судноплавний нагляд за річковими суднами здійснюється Регістром судноплавства України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
5) у частині четвертій статті 40 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161, № 38, ст. 535) слова «начальникові порту України» замінити словами «капітанові морського порту»;
9) абзац дванадцятий частини першої статті 5 Закону України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2004 р. № 12, ст. 155; 2010 р., № 48, ст. 566, № 49, ст. 571) викласти у такій редакції:
«спеціалізованих послуг у морських портах та аеропортах відповідно до переліку, який визначається Кабінетом Міністрів України»;
12) статтю 4 Закону України «Про підприємництво» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168) доповнити частиною в такій редакції:
«Діяльність з надання послуг, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України «Про морські порти України», за рішенням Кабінету Міністрів України може здійснюватися лише державними підприємствами, установами та організаціями згідно з переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту».
 
    -370- Матвєєв В.Й.
У частині другій Розділу VІІІ «Прикінцеві положення» в новій редакції ст. 73 Кодексу торговельного мореплавства України визначення «морського терміналу» викласти у такій редакції:
«Морський термінал - виробничо-перевантажувальний комплекс будь-якої форми власності, який розташований на території порту або за її межами та складається з сукупності технічних засобів, у тому числі підйомно-транспортне й інше устаткування, що забезпечують безпечне навантаження-вивантаження вантажів, стоянку і обслуговування суден та обслуговування пасажирів. До складу морського терміналу можуть входити гідротехнічні споруди, які на законних засадах на праві власності належать власнику морського терміналу;».
 
Немає висновку    
    -371- Крук Ю.Б.
Ст. 35 «Прикінцеві положення» доповнити новими частинами третьою - тринадцятою у такій редакції:
«4) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
частину першу статті 58 доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
«ґ) штучно створені земельні ділянки на земельних ділянках дна водних об’єктів»;
частини третю і четверту статті 59 викласти в такій редакції:
«3. Землі водного фонду за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються у постійне користування:
а) державним водогосподарським організаціям для догляду за водними об’єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами тощо;
б) державним підприємствам для розміщення та догляду за об’єктами портової інфраструктури.
4. Громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт, догляду тощо, а також штучно створені земельні ділянки під об’єктами портової інфраструктури, які належать юридичним та фізичним особам на праві власності (користування)»;
пункт «г» частини другої статті 61 після слів «крім гідротехнічних» доповнити словами «навігаційного призначення»;
у статті 69 частину першу викласти в такій редакції:
«1. До земель морського транспорту належать землі під:
а) морськими портами з набережними, майданчиками, вокзалами, будівлями, спорудами, устаткуванням, об’єктами загальнопортового і комплексного обслуговування флоту;
б) гідротехнічними спорудами і засобами навігаційного призначення, крім тих, що розташовані на землях водного фонду, судноремонтними заводами, майстернями, базами, складами, радіоцентрами, службовими та культурно-побутовими будівлями, іншими спорудами, що обслуговують морський транспорт»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Кабінет Міністрів України визначає землі резервного фонду морських портів з обмеженнями, обтяженнями у використанні, встановленими відповідно до закону»;
підпункт «г-1» частини четвертої статті 83 доповнити словами «крім штучно створених земельних ділянок в межах території морських портів»;
пункт «д» частини п’ятої статті 84 викласти в такій редакції:
«д) штучного створення земельної ділянки за межами населених пунктів, у тому числі з порушенням установлених правил, а також штучного створення земельних ділянок у межах території морських портів»;
частину третю статті 93 викласти в такій редакції:
«3. Не підлягають передачі в оренду земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що розташовані у прибережній захисній смузі водних об’єктів, або на земельних ділянках дна водних об’єктів, крім випадків, передбачених законом»;
2) у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України,1995 р., № 24, ст. 189):
у статті 1:
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«вода лляльна (підсланева) – стічна вода, яка утворюється в результаті виробничої діяльності судна, збирається в колодязях-ллялах машинних відділень судна та містить забруднюючі речовини в розчиненому та емульгованому стані»;
доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
«акваторія морського порту – відведена адміністрації морських портів України поза межами суднового ходу частина водного об’єкта (водних об’єктів) у визначених межах, яка включає водну поверхню, розташовані під нею землі водного фонду, призначені для підходу, маневрування, стоянки та відходу суден;
баластна вода – забортна вода, прийнята для баластування судна;
баласт забруднений – баластна водяна суміш (з нафтою або іншими забруднюючими речовинами), яка утворюється в неочищених суднових танках (нафтотанках) після приймання до них водяного баласту;
баласт чистий – водяний баласт у танку, призначений тільки для цих цілей, або в танку, який після останнього транспортування в ньому нафти очищений до такого стану, що стік із нього, скинутий з непорушного судна на спокійну чисту воду при ясній погоді, не викликає появи слідів нафти на поверхні води;
берегоукріплювальні споруди - гідротехнічні споруди, призначені для захисту берега від розмивання і обвалів;
гідротехнічні споруди – інженерно-технічні споруди , які використовуються для управління водними ресурсами, підготовки, подавання, транспортування води, відведення, запобігання шкідливій дії води, а також для забезпечення безпечного підходу, маневрування, стоянки та відходу суден, захисту акваторії порту або берегової смуги (судноплавні канали, причали, причальні споруди, понтони та
пірси всіх категорій і призначень, огороджувальні та захисні гідротехнічні споруди);
ізольований баласт – баластна вода, прийнята в танк, який повністю відділений від вантажної частини та паливної системи і призначений тільки для перевезення баластних вод;
нафтові залишки – будь-які залишки, що містять нафту;
стічні води – води, що після використання у побутовій та виробничій діяльності відводяться з суден»;
у статті 4:
абзац другий викласти в такій редакції:
«морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами»;
абзац третій доповнити словами «крім земель, зайнятих лісами»;
пункт 1 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
«1) внутрішні морські води, територіальне море, а також акваторії морських портів»;
у статті 14:
пункт 7 після слів «на землях водного фонду» доповнити словами «морського і річкового транспорту»;
доповнити пунктом 14-1 такого змісту:
«14-1) відведення акваторій морським портам»;
частину третю статті 48 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«використання води водних об’єктів для потреб морських і річкових суден».
У зв’язку з цим абзаци третій – одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – дванадцятим;
статті 67та 85 викласти в такій редакції:
«Стаття 67. Особливості користування водними об’єктами для потреб морського і річкового транспорту
Річки, озера, водосховища, канали, інші водойми, а також внутрішні морські води і територіальне море є водними шляхами загального користування, крім випадків, якщо відповідно до закону їх використання з цією метою повністю або частково заборонено.
Затвердження переліку судноплавних водних шляхів, а також відведення акваторій морських портів здійснюється Кабінетом Міністрів України.
Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються з суден, і тих, що подаються на приймальні споруди в морських і річкових портах і терміналах, розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів з урахуванням нормативів, що містяться у міжнародних договорах України.
Забороняється заходження в територіальне море та внутрішні води України іноземних торговельних суден, які в частині запобігання забрудненню водного середовища не відповідають вимогам, встановленим для аналогічних українських суден.
У територіальному морі та внутрішніх водах України заборонено скидання з торговельних суден нафтозалишків, лляльних і необроблених суднових стічних вод, чистого чи забрудненого водяного баласту, будь-яких відходів і сміття.
Скидання стічних вод із торговельних суден дозволяється без обмежень за умови їх оброблення та знезараження в суднових установках, що відповідають міжнародним стандартам.
Скидання ізольованого водяного баласту в територіальному морі та внутрішніх морських водах України з торговельних суден дозволяється без обмежень, у разі якщо цей водяний баласт прийнято судном у Чорному чи Азовському морі, або замінено з урахуванням вимог міжнародних договорів України до входу судна в територіальне море України, або оброблено в судновій чи береговій установці, конструкція та ефективність роботи якої відповідають вимогам міжнародних договорів України.
У морських і річкових портах і терміналах відповідно до міжнародних договорів та законодавства України забезпечується безперешкодне приймання з суден і кораблів, що заходять до цих портів і терміналів, за їх заявкою нафтозалишків, лляльних і стічних вод, усіх видів відходів і сміття.
Правила плавання на маломірних (малих) суднах по судноплавних водних шляхах затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською або Севастопольською міськими радами.
Правила плавання на маломірних (малих) суднах по водних об’єктах місцевого значення затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту»;
«Стаття 85. Користування землями водного фонду
Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування ними встановлюється Земельним кодексом України.
При відведенні у встановленому порядку акваторії морського порту окреме рішення Кабінету Міністрів України щодо відведення земель водного фонду під акваторією не приймається, а межі земель водного фонду визначаються координатами меж відведеної акваторії»;
у статті 86:
частину першу викласти в такій редакції:
«На земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об’єктів можуть проводитися роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних споруд, у тому числі судноплавних каналів, поглибленням дна та підтриманням наявних глибин для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки та гравію в руслах малих і гірських річок), прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи»;
у частині другій слова «та геології» замінити словами «геології та транспорту»;
пункт 4 частини другої статті 89 після слів «крім гідротехнічних» доповнити словами «навігаційного призначення».
1) пункти 7 та 8 частини другої статті 225 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти у такій редакції:
«7) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 134 та абзацом десятим статті 135 цього Кодексу, - капітан морського порту, начальник пристані і вокзалу, капітан судна;
8) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 136 цього Кодексу, - капітан морського порту, начальник морського вокзалу та його заступники, капітан судна»;
7) у Законі України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99 із наступними змінами):
статтю 1 доповнити частиною восьмою такого змісту:
«8. Відносини оренди об’єктів портової інфраструктури, що перебувають у державній власності, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про морські порти України»;
в абзаці п’ятому частини другої статті 4 слова «історико-культурних заповідників» замінити словами «історико-культурних заповідників, причалів морських портів)»;
абзац четвертий частини четвертої статті 9 доповнити новим реченням такого змісту: «Законами України можуть бути визначені інші випадки передачі державного та комунального майна в оренду без проведення конкурсу»;
8) у Законі України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 1999 р., № 51, ст.453; 2010 р., №№22-25, ст.236):
частину першу статті 3 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Особливості приватизації об’єктів портової інфраструктури визначаються Законом України «Про морські порти України»;
абзац вісімнадцятий пункту «г» частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
«гідротехнічні споруди, об’єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інформаційні системи, навчальний та гідрографічний флот, майнові комплекси судноплавних інспекцій»;
10) у Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2011 р., № 29, ст. 272):
частину сьому статті 11 доповнити словами «крім випадків, визначених законом»;
в абзаці першому частини першої статті 11-1 слова «Молода гвардія» замінити словами «Молода гвардія» та адміністрації морських портів України, створеної згідно із Законом України «Про морські порти України»;
11) в абзаці третьому частини першої статей 7, 8 і 15 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 1, ст. 2) слова «аеропортів, нафтових» замінити словами «аеропортів, морських портів, нафтових, морських»;
6) у Законі України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446):
у частині першій статті 6 слова «портами (пристанями)» замінити словами «суб’єктами, що провадять господарську діяльність у портах»;
частину третю статті 11 доповнити словами «з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами»;
у статті 24 слова «порти і пристані» виключити;
у статті 25:
частину першу викласти в такій редакції:
«До земель морського транспорту належать землі під:
морськими портами з набережними, майданчиками, вокзалами, будівлями, спорудами, устаткуванням, об’єктами загальнопортового і комплексного обслуговування флоту;
гідротехнічними спорудами і засобами навігаційного призначення, крім розташованих на землях водного фонду, судноремонтними заводами, майстернями, базами, складами, радіоцентрами, службовими та культурно-побутовими приміщеннями та іншими спорудами, що обслуговують морський транспорт»;
у частині третій слова «адміністрацією портів» замінити словами «адміністрацією відповідного морського порту»;
статтю 29 викласти в такій редакції:
«Стаття 29. Технічний, класифікаційний і судноплавний нагляд за річковими суднами
Технічний, класифікаційний і судноплавний нагляд за річковими суднами здійснюється Регістром судноплавства України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
5) у частині четвертій статті 40 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161, № 38, ст. 535) слова «начальникові порту України» замінити словами «капітанові морського порту»;
9) абзац дванадцятий частини першої статті 5 Закону України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2004 р. № 12, ст. 155; 2010 р., № 48, ст. 566, № 49, ст. 571) викласти у такій редакції:
«спеціалізованих послуг у морських портах та аеропортах відповідно до переліку, який визначається Кабінетом Міністрів України»;
12) статтю 4 Закону України «Про підприємництво» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168) доповнити частиною в такій редакції:
«Діяльність з надання послуг, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України «Про морські порти України», за рішенням Кабінету Міністрів України може здійснюватися лише державними підприємствами, установами та організаціями згідно з переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту».
 
Враховано    
    -372- Крук Ю.Б.
Пропоную прикінцеві положення до Проекту Закону доповнити частинами третьою - шостою у такій редакції:
«3. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) такі зміни:
1) частину першу ст. 58 доповнити новим пунктом д) у такій редакції:
«д) відведеними у встановленому порядку морським портам України акваторіями».
2) частину першу ст. 59 доповнити новим реченням у такій редакції:
«Землі водного фонду, розташовані під відведеними у встановленому порядку морським портам України акваторіями, не можуть бути передані у комунальну або приватну власність».
3) у пункті а) частини першої ст. 69 після слів «морськими портами з» записати слово «акваторіями», - і далі за текстом.
4) у частині другій ст. 79 після слів «водні об’єкти» записати слова « (за винятком відведених акваторій морських портів України)», - і далі за текстом.
4. Внести до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України від 13.06.1995 р., № 24, ст. 189) такі зміни:
1) у статті 1 частину першу доповнити абзацами другим і третім у такій редакції:
«акваторія – водний об’єкт або його ділянка, обмежена природними, штучними або умовними кордонами;
акваторія морського порту – відведена в постійне користування державній адміністрації морського порту в установленому порядку частина водного об’єкта (об’єктів), включаючи землі водного фонду, що розташовуються під ним (ними), обмежена природними, штучними або умовними кордонами і призначена та обладнана у своїй судноплавній частині для забезпечення безпечного підходу, маневрування, стоянки та відходу суден;».
У зв’язку з цим абзаци другий – сорок третій вважати відповідно абзацами п’ятим – сорок шостим.
2) частину першу ст. 4 доповнити новим абзацом шостим у такій редакції
«відведеними у встановленому порядку морським портам України акваторіями».
3) абзац другий частини першої ст. 5 після слів «територіальне море» доповнити словами «та акваторії морських портів України»;
4) частину першу ст. 15 доповнити новими пунктами 7-1) і 7-2) у такій редакції:
«7-1) видача за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту (у випадку робіт під відведеними у встановленому порядку акваторіями портів – і за погодженням з відповідною державною адміністрацією порту) дозволів на проведення в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів робіт, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних споруд та поглибленням дна для судноплавства, крім випадків, коли поглиблення дна відбувається з метою підтримання оголошених глибин діючих площ акваторій морських портів у межах їх затверджених паспортних значень,
7-2) видача дозволів на проведення робіт, пов’язаних з видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також на проведення геологорозвідувальних робіт у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі»;
5) статтю 86 доповнити новою частиною третьою у такій редакції:
«Роботи в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів, пов’язані з будівництвом гідротехнічних споруд та поглибленням дна для судноплавства, погоджуються також з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту (у випадку робіт під відведеними у встановленому порядку акваторіями портів – і за погодженням з відповідною державною адміністрацією порту). Поглиблення дна з метою підтримання оголошених глибин діючих площ акваторій морських портів у межах їх затверджених паспортних значень не потребує екологічної експертизи та узгодження з природоохоронними органами».
5. Внести до Закону України «Про плату за землю» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2007 р., № 3, ст. 31) такі зміни:
1) у частині першій ст. 8 після слів «цього Закону» записати слова «а також земельних ділянок земель водного фонду, відведених у встановленому порядку морським портам України, і штучно створених (намитих, насипаних, створених із застосуванням інших гідротехнічних технологій) ділянок», - і далі за текстом;
2) у ст. 11 після слів «цього Закону» записати слова «а також земельних ділянок земель водного фонду, відведених у встановленому порядку морським портам України, і штучно створених (намитих, насипаних, створених із застосуванням інших гідротехнічних технологій) ділянок», - і далі за текстом.
3) частину першу ст. 12 доповнити новим пунктом 26) у такій редакції:
«26) морські порти України в частині плати за земельні ділянки, відведені у встановленому порядку на землях водного фонду, а також за штучно створені (намиті, насипані, створені із застосуванням інших гідротехнічних технологій) ділянки».
6. Внести до Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 21, ст. 156) такі зміни:
1) пункти 5.15 і 5.16 ст. 5 викласти у такій редакції:
«5.15. Звільняються від оподаткування операції з поставки послуг по перевезенню (переміщенню) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України.
5.16. Звільняються від оподаткування операції з поставки послуг, що надаються іноземним суднам та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами».
2) підпункт 6.2.4 ст. 6 викласти у такій редакції:
«6.2.4. поставки транспортних послуг залізничним, автомобільним, морським та річковим транспортом по перевезенню пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами державного кордону України, а саме: від пункту за межами державного кордону України до пункту знаходження зовнішнього митного контролю України; від пункту знаходження зовнішнього митного контролю України до пункту за межами державного кордону України; між пунктами за межами державного кордону України, а також авіаційним транспортом: від пункту за межами державного кордону України до пункту проведення митних процедур з пропуску пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу через митний кордон на митну територію України (включаючи внутрішні митниці); від пункту проведення митних процедур з пропуску пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу через митний кордон за межі митного кордону України (включаючи внутрішні митниці) до пункту за межами державного кордону України; між пунктами за межами митного кордону України.
Якщо поставка транспортних послуг, визначених частиною першою цього підпункту, здійснюється у вигляді брокерських, агентських або комісійних операцій з транспортними квитками, проїзними документами, укладання договорів або рахунків на транспортування пасажирів або вантажів довіреною особою перевізника, операції з таких послуг оподатковуються за ставкою, передбаченою пунктом 6.1 цієї статті.
Операції з поставки послуг платником податку, пов'язані з перевезенням (переміщенням) пасажирів і вантажів транзитом через територію України, оподатковуються у порядку, передбаченому пунктом 5.15 цього Закону» .
Частини третю і четверту вважати частинами сьомою і восьмою.
 
Враховано частково    
294. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін із дня набуття чинності цим Законом:
 
-373- Каплієнко В.В.
Частину третю ст. 35 викласти у такій редакції:
«3. Морські порти, в яких на день набуття чинності цим Законом, здійснюється надання послуг, вважаються відкритими незалежно від дати внесення відомостей про них до Реєстру морських портів. Відомості щодо діючих морських портів вносяться в Реєстр морських портів в установленому порядку.
4. Тимчасово до створення національної комісії регулювання транспорту її функції, визначені цим Законом, виконуються центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту.
5. Кабінету Міністрів України протягом 10 місяців з дня опублікування цього Закону привести у відповідність до цього Закону організаційно-правову модель функціонування морських портів, у зв’язку з чим:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону;
забезпечити утворення резервного фонду земель морських портів для чого організувати заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що межують з територіями існуючих морських портів – державних підприємств, а також земельних ділянок на узбережжі внутрішніх морських вод України та акваторій, які з урахуванням їх унікального розташування та придатності для мореплавства можуть бути використані для будівництва нових морських портів;
організувати заходи з розробки, публічного обговорення та затвердження Стратегії розвитку морських портів України;
забезпечити утворення державної системи управління та контролю у портовій галузі відповідно до цього Закону та Кодексу торговельного мореплавства України;
затвердити перелік портових зборів, що стягуються в кожному конкретному морському порту;
забезпечити проведення інвентаризації майна морських портів – державних підприємств, визначити в кожному морському порту – державному підприємстві пооб’єктні переліки стратегічних об’єктів портової інфраструктури та єдині майнові комплекси, що можуть бути виділені в окремі підприємства і здійснювати повноцінну господарську діяльність, здійснити інші заходи з підготовки до реорганізації морських портів – державних підприємств;
забезпечити проведення реорганізації морських портів – державних підприємств шляхом поділу на державне підприємство – адміністрацію морських портів України та державні підприємства, а також публічні акціонерні товариства, що утворюються на базі майна, що підлягає приватизації, та які здійснюють господарську діяльність з надання основних портових послуг;
забезпечити проведення інвентаризації каналів, що знаходяться на балансах державних підприємств, та їх закріплення за адміністрацією морських портів України після її створення;
за результатами реорганізації підготувати законопроект про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» в частині уточнення переліку об’єктів, що не підлягають приватизації у зв’язку з проведеною реорганізацією державних підприємств – морських портів;
забезпечити визначення меж акваторії кожного морського порту;
забезпечити розробку та затвердження Плану розвитку кожного морського порту;
разом з Державною прикордонною службою України та Державною митною службою України організувати режим перебування та режим пропуску через державний кордон України;
організувати заходи зі збору інформації щодо приватних суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням суден, пасажирів та вантажів, промислових підприємств на територіях морських портів – держаних підприємств, та територіях, що з ними межують, зокрема, інформації про форми та умови їх співробітництва з державними підприємствами – морськими портами, наявності в їх розпорядженні земельних ділянок, придатних для включення до території морських портів тощо.
6. Реорганізація державного підприємства - морського порту та приватизація об’єктів портової інфраструктури відповідно до цього Закону не має наслідком припинення договорів щодо використання об’єктів портової інфраструктури, які були укладені державними підприємствами – морськими портами чи органами державної влади з суб’єктами господарювання до набрання чинності цим Законом.»
 
Враховано   3. Морські порти, в яких на день набрання чинності цим Законом здійснюється надання послуг, вважаються відкритими незалежно від дати внесення відомостей про них до Реєстру морських портів України. Відомості про діючі морські порти вносяться до Реєстру морських портів України в установленому порядку.
4. Тимчасово до створення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, її функції, визначені цим Законом, виконуються центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту.
5. Кабінету Міністрів України протягом 10 місяців з дня опублікування цього Закону привести у відповідність із цим Законом організаційно-правову модель функціонування морських портів, у зв’язку з чим:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону;
забезпечити підготовку та подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо адміністративного збору;
забезпечити утворення резервного фонду земель морських портів для чого організувати заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що межують з територіями існуючих морських портів – державних підприємств, а також земельних ділянок на узбережжі внутрішніх морських вод України та акваторій, які з урахуванням їх унікального розташування та придатності для мореплавства можуть бути використані для будівництва нових морських портів;
організувати заходи з розроблення, публічного обговорення та затвердження нової редакції Стратегії розвитку морських портів України;
забезпечити утворення державної системи управління та контролю у портовій галузі відповідно до цього Закону та Кодексу торговельного мореплавства України;
затвердити перелік портових зборів, що стягуються в кожному конкретному морському порту;
забезпечити проведення інвентаризації майна морських портів – державних підприємств, визначити в кожному морському порту – державному підприємстві пооб’єктні переліки стратегічних об’єктів портової інфраструктури та єдині майнові комплекси, що можуть бути виділені в окремі підприємства і здійснювати повноцінну господарську діяльність, вжити інших заходів для підготовки до реорганізації морських портів – державних підприємств;
забезпечити проведення реорганізації морських портів – державних підприємств шляхом поділу на державне підприємство – адміністрацію морських портів України та державні підприємства, а також публічні акціонерні товариства, що утворюються на базі майна, що підлягає приватизації, та провадять господарську діяльність з надання основних портових послуг;
забезпечити проведення інвентаризації каналів, що перебувають на балансі державних підприємств, та їх закріплення за адміністрацією морських портів України після її створення;
за результатами реорганізації підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» в частині уточнення переліку об’єктів, що не підлягають приватизації у зв’язку з реорганізацією державних підприємств – морських портів;
забезпечити визначення меж акваторії кожного морського порту;
забезпечити розроблення та затвердження Плану розвитку кожного морського порту;
за участю Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України організувати режим перебування та режим пропуску через державний кордон України;
організувати заходи із збору інформації про приватних суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням суден, пасажирів та вантажів, промислових підприємств на територіях морських портів – державних підприємств, і територіях, що з ними межують, зокрема про форми та умови їх співробітництва з державними підприємствами – морськими портами, наявність у їх розпорядженні земельних ділянок, придатних для включення до території морських портів тощо.
6. Реорганізація державного підприємства - морського порту та приватизація об’єктів портової інфраструктури відповідно до цього Закону не має наслідком припинення договорів щодо використання об’єктів портової інфраструктури, які були укладені державними підприємствами – морськими портами чи органами державної влади з суб’єктами господарювання до набрання чинності цим Законом.
 
295. підготувати та подати на розгляд Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
      
296. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
297. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
      
298. забезпечити, відповідно до своєї компетенції, прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.