Кількість абзаців - 25 Таблиця поправок


Про внесення змін і доповнень до Закону України ''Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"   -1- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Назву проекту Закону викласти у такій редакції: "Про внесення змін до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".  
Враховано   Проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"  
1. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
2. Внести до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 41, ст.188) такі зміни і доповнення:   -2- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Абзац другий проекту Закону викласти у такій редакції: "І. Внести до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 41, ст.188, 1998р., N 48, ст.293) такі зміни:".  
Враховано   І. Внести до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 41, ст.188, 1998р., N 48, ст.293) такі зміни:  
    -3- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Доповнити проект Закону статтею такого змісту: "Пожежні депо, пожежна техніка, пожежно-технічне озброєння та інше обладнання для гасіння пожеж не підлягають приватизації, а передаються органами приватизації в комунальну власність і утримуються за рахунок місцевого бюджету".  
Відхилено    
3. 1. У статті 3:   -4- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
1. Частини першу - четверту статті 3 викласти у такій редакції: "Право на пільгове придбання за власні кошти акцій, сума номінальних вартостей яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ціна однієї акції при пільговому продажу, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції) мають працівники підприємств, що приватизуються. Працівники сільськогосподарських підприємств мають право на пільгове придбання за власні кошти акцій, сума номінальних вартостей яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ціна однієї акції при пільговому продажу, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції). Пільги, передбачені частинами першою і другою цієї статті для працівників підприємств, поширюються також на колишніх працівників підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, осіб, які мають право відповідно до законодавства України повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідів, звільнених у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівників, звільнених за станом здоров'я, а також на працівників соціально-культурних та оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають. Недержавним сільськогосподарським підприємствам передається безоплатно пакет акцій, розмір якого з урахуванням акцій, придбаних за власні кошти працівниками відповідних сільськогосподарських підприємств та прирівняними до них особами, становить 51 відсоток статутного фонду відкритого акціонерного товариства. У плані приватизації підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину та виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, передбачається відповідна квота для діючих радгоспів і інших державних сільськогосподарських підприємств для подальшої передачі відповідної частки після їх приватизації та пільгового придбання акцій їх працівниками та прирівняними до них особами".  
Враховано   1. Частини першу - четверту статті 3 викласти у такій редакції:  
4. у частині першій слова "приватизаційні майнові сертифікати, а також за власні кошти і компенсаційні сертифікати у розмірі, що не перевищує половини вартості приватизаційних майнових сертифікатів" замінити словами "власні кошти у розмірі до 750 гривень";   -5- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У статті 3 у частині першій слова "приватизаційні майнові сертифікати, а також за власні кошти і компенсаційні сертифікати у розмірі, що не перевищує половини вартості приватизаційних майнових сертифікатів" замінити словами" власні кошти у розмірі, еквівалентному 300 доларів США.  
Відхилено   "Право на пільгове придбання за власні кошти акцій, сума номінальних вартостей яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ціна однієї акції при пільговому продажу, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції) мають працівники підприємств, що приватизуються.  
    -6- Іоффе Ю.Я. (в.о. № 111)
У статті 3 проекту і надалі в тексті слова "приватизаційні майнові сертифікати, а також за власні кошти і компенсаційні сертифікати у розмірі, що не перевищує половини вартості приватизаційних майнових сертифікатів" потрібно замінити словами "власні кошти у розмірі до 5000 гривень", а не "власні кошти у розмірі до 750 гривень".  
Відхилено    
5. частину другу, третю і четверту викласти в такій редакції:   -7- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину другу, тертю викласти в такій редакції: "Працівники сільськогосподарських підприємств мають право на пільгове придбання акцій за власні кошти у розмірі, еквівалентному 300 доларів США".  
Відхилено    
6. "Працівники сільськогосподарських підприємств мають право на пільгове придбання акцій за власні кошти у розмірі до 750 гривень.   -8- Шаров І.Ф.
Ч.2 ст. 3 після слів "750 гривень" доповнити словами "а також на придбання акцій підприємств, які приватизуються, за рахунок невиплаченої нарахованої заробітної плати у сумі до 500 гривень"  
Відхилено   Працівники сільськогосподарських підприємств мають право на пільгове придбання за власні кошти акцій, сума номінальних вартостей яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ціна однієї акції при пільговому продажу, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції).  
7. Пільги, передбачені частинами першою і другою цієї статті для працівників підприємств, поширюються також на колишніх працівників підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, осіб, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідів, звільнених у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівників, звільнених у зв'язку із станом здоров'я, а також на працівників соціально-культурних та оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають.   -9- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
"Пільги, передбачені частинами першою і другою цієї статті для працівників підприємств, поширюються також на колишніх працівників підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, осіб, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на підприємство, осіб які не працюють на цьому підприємстві, але раніше відпрацювали на ньому не менше 10 років, інвалідів, звільнених у зв'язку із станом здоровся, а також працівників соціально-культурних та оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають".  
Відхилено   Пільги, передбачені частинами першою і другою цієї статті для працівників підприємств, поширюються також на колишніх працівників підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, осіб, які мають право відповідно до законодавства України повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідів, звільнених у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівників, звільнених за станом здоров'я, а також на працівників соціально-культурних та оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають.  
8. Недержавним сільськогосподарським підприємствам (колективні сільськогосподарські підприємства, спілки селян, колгоспи, спілки кооперативів, акціонерні товариства, селянські (фермерські) господарства та інші суб'єкти сільськогосподарських підприємств недержавних форм власності) передається безоплатно пакет акцій, розмір якого з урахуванням акцій, придбаних за власні кошти працівниками відповідних сільськогосподарських підприємств та прирівняними до них особами, становить 51 відсоток статутного фонду відкритого акціонерного товариства. У плані приватизації підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину та виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, передбачається відповідна квота для діючих радгоспів і інших державних сільськогосподарських підприємств для подальшої передачі відповідної частки після їх приватизації та пільгового придбання акцій їх працівниками та прирівняними до них особами".   -10- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Частину 4 статті 3 викласти у такій редакції: "Недержавним сільськогосподарським підприємствам (правонаступники колективних сільськогосподарських підприємств та колгоспів, спілки селян, спілки кооперативів … (далі за текстом)".  
Відхилено   Недержавним сільськогосподарським підприємствам передається безоплатно пакет акцій, розмір якого з урахуванням акцій, придбаних за власні кошти працівниками відповідних сільськогосподарських підприємств та прирівняними до них особами, становить 51 відсоток статутного фонду відкритого акціонерного товариства. У плані приватизації підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину та виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, передбачається відповідна квота для діючих радгоспів і інших державних сільськогосподарських підприємств для подальшої передачі відповідної частки після їх приватизації та пільгового придбання акцій їх працівниками та прирівняними до них особами".  
    -11- Ємець О.І. (реєстр. картка № 392)
Перше речення частини 4 статті 3 викласти у такій редакції: "Недержавним сільськогосподарським підприємствам (спілки селян, колгоспи, спілки кооперативів, акціонерні товариства, селянські (фермерські) господарства та інші суб'єкти сільськогосподарських підприємств недержавних форм власності) передається безоплатно пакет акцій, розмір якого з урахуванням акцій, придбаних за власні кошти працівниками відповідних сільськогосподарських підприємств та прирівняними до них особами, становить 51 відсоток статутного фонду відкритого акціонерного товариства".  
Відхилено    
9. 2. Доповнити статтю 5 частиною другою такого змісту:   -12- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
"2. Статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту".  
Враховано   2. Статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту:  
10. "У разі перетворення радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств у колективні сільськогосподарські підприємства та відкриті акціонерні товариства бізнес-плани не розробляються, оцінка вартості об'єктів приватизації здійснюється відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики, без застосування експертної оцінки".   -13- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
У частині 2 статті 5 виключити слова "Колективні сільськогосподарські підприємства та".  
Відхилено   "У разі перетворення радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств у колективні сільськогосподарські підприємства та відкриті акціонерні товариства бізнес-плани не розробляються, оцінка вартості об'єктів приватизації здійснюється відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики, без застосування експертної оцінки".  
    -14- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Доповнити статтю 5 частиною другою такого змісту: "У разі перетворення радгоспів та інших державних та комунальних сільськогосподарських підприємств у колективні сільськогосподарські підприємства та відкриті акціонерні товариства бізнес-плани не розробляються, оцінка вартості об"ктів приватизації здійснюється відповідно до затвердженої Кабінетом МІністрів України методики, без застосування експертної оцінки".  
Відхилено    
11. 3. У статті 7:      3. У статті 7:  
12. у частинах першій і другій слова "приватизаційні майнові сертифікати" замінити словами "власні кошти";   -15- Засуха Т.В. (в.о. № 93)
Трофименко Л.С. (в.о. № 37)
Частину першу статті 7 Закону вкласти у такій редакції: "Приватизація частки державного майна, що залишилась після безоплатної його передачі, здійснюється за власні кошти та \ або за рахунок нарахованої, але не виплаченої заробітної плати".  
Відхилено   у частинах першій і другій слова "приватизаційні майнові сертифікати" замінити словами "власні кошти";  
    -16- Засуха Т.В. (в.о. № 93)
Трофименко Л.С. (в.о. № 37)
Частину другу статі 7 Закону викласти у такій редакції "Право на першочергове придбання цього майна за власні кошти та \ або за рахунок нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, мають працівники підприємства та прирівняні до них особи".  
Відхилено    
13. частини третю, четверту і п'яту викласти у такій редакції:      частини третю, четверту і п'яту викласти у такій редакції:  
14. "Якщо після використання працівниками радгоспу чи іншого державного сільськогосподарського підприємства, що приватизується, права на безоплатне придбання державного майна і права на першочергове придбання цього майна працівниками даного підприємства та прирівняних до них особами залишається нереалізованою частка майна, орган приватизації за згодою загальних зборів (зборів уповноважених) передає їм за договором залишки майна (акцій) для придбання за власні кошти на виплат до 5 років (без нарахування відсотків, але з урахуванням зміни цін на момент викупу майна).   -17- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У статті 7 частини третю і четверту викласти у такій редакції: "Якщо після використання працівниками радгоспу чи іншого державного сільськогосподарського підприємства, що приватизується, права на першочергове придбання цього майна працівниками даного підприємства та прирівняних до них особами залишається нереалізованою частка майна (акцій), орган приватизації за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) передає їм за договором це майно (акції) для придбання за власні кошти на виплат до 5 років (без нарахування відсотків, але з урахуванням зміни цін на момент викупу майна).  
Відхилено   "Якщо після використання працівниками радгоспу чи іншого державного сільськогосподарського підприємства, що приватизується, права на безоплатну передачу державного майна і права на першочергове придбання цього майна працівниками даного підприємства та прирівняними до них особами залишається нереалізованою частка майна, орган приватизації за згодою загальних зборів (зборів уповноважених) передає їм за договором залишки майна (акцій) для придбання за власні кошти на виплат до 5 років (без нарахування відсотків, але з урахуванням зміни цін на момент викупу майна).  
15. У разі відсутності згоди загальних зборів (зборів уповноважених) на придбання частини майна на виплат орган приватизації приймає рішення про перетворення цього підприємства у відкрите акціонерне товариство на умовах і в порядку, передбачених статтями 6 і 7 цього Закону. При цьому право на придбання майна на пільгових умовах за власні кошти на суму до 750 гривень, крім членів трудового колективу та прирівняних до них осіб, мають члени сімей трудового колективу даного підприємства, які проживають разом з ними, та особи, зайняті у соціальній сфері на селі, спеціалісти ветеринарної медицини, які обслуговують це господарство.   -18- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У разі відсутності згоди загальних зборів (зборів уповноважених) на придбання частини майна на виплату, орган приватизації приймає рішення про перетворення цього підприємства у відкрите акціонерне товариство на умовах і в порядку, передбачених статями 6 і 7 цього Закону. При цьому право на придбання майна на пільгових умовах за власні кошти на суму, еквівалентну 300 доларам США, крім трудового колективу та прирівняних до них осіб, мають члени сімей трудового колективу даного підприємства та прирівняні до них осіб, які проживають разом з ними, та особи, зайняті у соціальні сфері на селі, спеціалісти ветеринарної медицини, які обслуговують це господарство."  
Відхилено   У разі відсутності згоди загальних зборів (зборів уповноважених) на придбання частини майна на виплат орган приватизації приймає рішення про перетворення цього підприємства у відкрите акціонерне товариство на умовах і в порядку, передбачених статтями 6 і 7 цього Закону. При цьому право на придбання майна на пільгових умовах за власні кошти, сума номінальних вартостей яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ціна однієї акції при пільговому продажу встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції), крім членів трудового колективу та прирівняних до них осіб, мають члени сімей працівників трудового колективу даного підприємства, які проживають разом з ними, та особи, зайняті у соціальній сфері на селі.  
    -19- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
частини третю, четверту і п'яту викласти у такій редакції: "Якщо після використання працівниками радгоспу чи іншого державного сільськогосподарського підприємства, що приватизується, права на безоплатну передачу державного майна і права на першочергове придбання цього майна працівниками даного підприємства та прирівняними до них особами залишається нереалізованою частка майна, орган приватизації за згодою загальних зборів (зборів уповноважених) передає їм за договором залишки майна (акцій) для придбання за власні кошти на виплат до 5 років (без нарахування відсотків, але з урахуванням зміни цін на момент викупу майна). У разі відсутності згоди загальних зборів (зборів уповноважених) на придбання частини майна на виплат орган приватизації приймає рішення про перетворення цього підприємства у відкрите акціонерне товариство на умовах і в порядку, передбачених статтями 6 і 7 цього Закону. При цьому право на придбання майна на пільгових умовах за власні кошти, сума номінальних вартостей яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ціна однієї акції при пільговому продажу встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції), крім членів трудового колективу та прирівняних до них осіб, мають члени сімей працівників трудового колективу даного підприємства, які проживають разом з ними, та особи, зайняті у соціальній сфері на селі. Частка державного майна, що залишається після реалізації членами трудового колективу та прирівняними до них особами їх права на безоплатну передачу частки майна, його придбання за власні кошти, а також права викупу майна на виплат, приватизується на загальних підставах відповідно до законодавства України про приватизацію".  
Враховано    
16. Частка державного майна, що залишається після реалізації членами трудового колективу та прирівняними до них особами їх права на безоплатну приватизацію частки майна, його придбання за власні кошти, а також права викупу на виплат, приватизується на загальних підставах відповідно до законодавства України".      Частка державного майна, що залишається після реалізації членами трудового колективу та прирівняними до них особами їх права на безоплатну передачу частки майна, його придбання за власні кошти, а також права викупу майна на виплат, приватизується на загальних підставах відповідно до законодавства України про приватизацію".  
17. 4. Статтю 10 доповнити новою частиною другою такого змісту:       
18. "Працівники всіх інших підприємств, які знаходяться у зоні гарантованого добровільного відселення, забрудненій внаслідок Чорнобильської катастрофи, та приватизація яких здійснюється відповідно до цього Закону, а також прирівняні до них особи мають право на придбання будь-якого пакета акцій (будь-якої частини майна для підприємств, зазначених у частині другій статті 20 цього Закону) відкритих акціонерних товариств, створених на базі цих об'єктів, за номінальною вартістю, у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України".   -20- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Частину 2 ст. 10 вилучити.  
Враховано    
19. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.       
20. 6. У статті 16 слова "приватизаційні майнові сертифікати і власні кошти у розмірі, що не перевищує половини вартості цих сертифікатів" замінити словами "власні кошти у розмірі до 750 гривень";   -21- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У статті 16 слова "приватизаційні майнові сертифікати і власні кошти у розмірі, що не перевищує половини вартості цих сертифікатів" замінити словами "власні кошти у розмірі, еквівалентному 300 доларів США".  
Відхилено   4. У статті 16: слова "(за приватизаційні майнові сертифікати і власні кошти у розмірі, що не перевищує половини вартості цих сертифікатів)" виключити. Доповнити статтю реченням такого змісту: "Працівники зазначених підприємств та прирівняні до них особи мають право на пільгове придбання за власні кошти акцій, сума номінальних вартостей яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ціна однієї акції при пільговому продажу, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції)".  
    -22- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
У статті 16: слова "(за приватизаційні майнові сертифікати і власні кошти у розмірі, що не перевищує половини вартості цих сертифікатів)" виключити. Доповнити статтю реченням такого змісту: "Працівники зазначених підприємств та прирівняні до них особи мають право на пільгове придбання за власні кошти акцій, сума номінальних вартостей яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ціна однієї акції при пільговому продажу, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції)".  
Враховано    
21. 7. У частині другій статті 20 слова "приватизаційні майнові сертифікати, власні кошти і компенсаційні сертифікати" замінити словами "власні кошти".   -23- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Частину другу статті 20 викласти у такій редакції: "Державні підприємства, зазначені у статті 2 цього Закону, і підприємства із змішаною формою власності, сума вартості майна яких є недостатньою для формування статутного фонду відкритого акціонерного товариства, приватизуються шляхом викупу майна працівниками цих підприємств та особами, зазначеними у частині третій статті 3 цього Закону, за власні кошти на умовах, передбачених статтею 3 цього Закону".  
Враховано   5. Частину другу статті 20 викласти у такій редакції: "Державні підприємства, зазначені у статті 2 цього Закону, і підприємства із змішаною формою власності, сума вартості майна яких є недостатньою для формування статутного фонду відкритого акціонерного товариства, приватизуються шляхом викупу майна працівниками цих підприємств та особами, зазначеними у частині третій статті 3 цього Закону, за власні кошти на умовах, передбачених статтею 3 цього Закону".  
22. 8. Частину четверту статті 21 викласти у такій редакції:      6. Частину четверту статті 21 викласти у такій редакції:  
23. "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку або її територіальні органи забезпечують реєстрацію інформації про випуск акцій підприємств, особливості приватизації яких визначено цим Законом, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому державне мито за реєстрацію інформації про випуск акцій не справляється".   -24- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У частині 4 статті 21 після слів "фондового ринку" записати "України", а далі за текстом  
Враховано   "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України або її територіальні органи забезпечують реєстрацію інформації про випуск акцій підприємств, особливості приватизації яких визначено цим Законом, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому державне мито за реєстрацію інформації про випуск акцій не справляється".  
24. 9. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.