Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо залучення інвестицій житлово-будівельних кооперативів у масове житлове будівництво) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо залучення інвестицій житлово-будівельних кооперативів у масове житлове будівництво)
 
-1- Чуднов В.М.
У назві проекту закону слова «та доповнень» необхідно виключити
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо залучення інвестицій житлово-будівельних кооперативів у масове житлове будівництво
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України:
 
-2- Чуднов В.М.
у абзаці першому розділу І слова «та доповненння» слід виключити
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст. 356 із подальшими змінами) статтю 384 доповнити частиною четвертою наступного змісту:
 
-3- Чуднов В.М.
у абзаці першому статті 1 розділу І слова «наступного змісту» замінити словами «такого змісту «
 
Враховано   1. Статтю 384 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
    -4- Кабінет Міністрів України
Замість доповнень до статті 384 Цивільного кодексу України новою частиною внести зміни до частини третьої цієї статті...
 
Немає висновку    
5. «4. Член житлово-будівельного (житлового) кооперативу, який повністю вніс свій пайовий внесок за квартиру, стає власником такої квартири.»
 
-5- Толстенко В.Л.
Частину 3 ст. 384 Цивільного кодексу України після слова «квартири» словами «, в тому числі шляхом внесення свого пайового внеску у повному розмірі», виклавши її нову редакцію наступним чином:
 
Немає висновку   «4. Член житлово-будівельного (житлового) кооперативу, який повністю вніс пайовий внесок за квартиру, стає власником цієї квартири».
 
6. 2. У Законі України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 47, ст. 646 із подальшими змінами) частину третю статті 4 викласти у наступній редакції:
«Об'єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об'єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, житлово-будівельні кооперативи, а також через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості.»
 
-6- Чуднов В.М.
у абзаці першому статті 2 розділу І слова «у наступній редакції» замінити словами «у такій редакції»
 
Враховано   2. Частину третю статті 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646 з наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Об'єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об'єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, житлово-будівельні кооперативи, а також шляхом випуску безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості».
 
7. 3. У Законі України «Про кооперацію» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 5, ст.35):
 
-7- Кабінет Міністрів України
Доповнити частину другу статті 19-1 Закону України «Про кооперацію»...
 
Немає висновку   3. Частини шосту і сьому статті 29 Закону України «Про кооперацію» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35) викласти в такій редакції:
 
8. 1) частині шосту статті 29 викласти у наступній редакції:
«Майно кооперативу, що залишилося після задоволення вимог кредиторів кооперативу, здійснення виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків з кооперативним об'єднанням, членом якого він є, розподіляється між членами кооперативу у порядку, визначеному статутом. У випадку ліквідації кооперативу, що не має на меті одержання прибутків, його майно передається іншому (іншим) кооперативам, що не мають на меті одержання прибутків або зараховується до доходів бюджету.»
 
-8- Чуднов В.М.
у абзаці першому пункту 1 статті третьої розділу І слова « у наступній редакції «замінити словами «у такій редакції»
 
Враховано   «Майно кооперативу, що залишилося після задоволення вимог кредиторів кооперативу, здійснення виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків з кооперативним об'єднанням, членом якого він є, розподіляється між членами кооперативу в порядку, визначеному статутом. У разі ліквідації кооперативу, що не має на меті одержання прибутку, його майно передається іншому (іншим) кооперативам, що не мають на меті одержання прибутку, або зараховується у дохід державного бюджету.
 
    -9- Чуднов В.М.
у абзаці першому пункту 2 статті третьої розділу І слова « у наступній редакції «замінити словами «у такій редакції»
 
Враховано    
9. 2) частині сьому статті 29 викласти у наступній редакції:
«Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям). Майно неподільного фонду кооперативу, що не має на меті одержання прибутків, передається іншому (іншим) кооперативам, що не мають на меті одержання прибутків або зараховується до доходів бюджету. При цьому у рішенні повинні бути визначені напрями використання зазначеного майна.»
 
-10- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про кооперацію» у статті 29 частину сьому залишити у чинній редакції, а саме:
«Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям). При цьому у рішенні повинні бути визначені напрями використання зазначеного майна.».
 
Відхилено   Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям). Майно неподільного фонду кооперативу, що не має на меті одержання прибутку, передається іншому (іншим) кооперативу (кооперативам), що не має на меті одержання прибутку, або зараховується у дохід державного бюджету. При цьому у рішенні повинні бути визначені напрями використання зазначеного майна».
 
10. ІІ. Прикінцеві положення
 
-11- Чуднов В.М.
статтю 1 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
11. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
-12- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення»
п.1 викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім змін до ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», що набувають чинності одночасно з набранням чинності законом, яким буде врегульовано правовий статус та діяльність житлово-будівельних кооперативів.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2 розділу І, який набирає чинності одночасно з набранням чинності законом, яким буде врегульовано правовий статус та діяльність житлово-будівельних кооперативів.
 
    -13- Толстенко В.Л.
« Розділ ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Зміни до статті 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» набувають чинності одночасно з набранням чинності законом, яким буде врегульовано правовий статус та діяльність житлово-будівельних кооперативів.
3. Кабінету Міністрів України на момент введення в дію цього Закону:
розробити і подати на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції, які випливають зі змісту цього Закону;»
 
Враховано редакційно    
12. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

-14- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення»
п.2 викласти у такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
- розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону, яким буде врегульовано правовий статус та діяльність житлово-будівельних кооперативів».
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону, яким буде врегульовано правовий статус та діяльність житлово-будівельних кооперативів.