Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
2. «Про операції з давальницькою сировиною
 
   «Про операції з давальницькою сировиною
 
3. у зовнішньоекономічних відносинах»
 
   у зовнішньоекономічних відносинах»
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 40) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 40) такі зміни:
 
6. 1) у статті 1:
 
   1. У статті 1:
 
7. абзац шостий виключити;
 
   абзац шостий виключити;
 
8. в абзаці сьомому:
 
   в абзаці сьомому:
 
9. слова «по ТН ЗЕД» замінити словами «згідно з УКТЗЕД»;
 
   слова «по ТН ЗЕД» замінити словами «згідно з УКТ ЗЕД»;
 
10. доповнити абзац реченням такого змісту: «З урахуванням технологічних особливостей переробки Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики може відносити до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах окремі види операцій, якщо не відбувається зміна коду згідно з УКТЗЕД;»;
 
-1- Кармазін Ю.А.
У ст. 1 у абз. сьомому виключити речення:"З урахуванням технологічних особливостей переробки Кабінет #102075
 
Відхилено   доповнити реченням такого змісту: «З урахуванням технологічних особливостей переробки Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики може відносити до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах окремі види операцій, якщо не відбувається зміна коду згідно з УКТ ЗЕД».
 
11. 2) у частині першій статті 7 слова і цифру «належать до операцій з давальницькою сировиною, зазначених в абзаці шостому статті 1 цього Закону» замінити словами і цифрою «належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, зазначених в абзаці сьомому статті 1 цього Закону»;
 
-2- Плотніков О.В.
У статті 7:
у частині першій слова і цифру «належать до операцій з давальницькою сировиною, зазначених в абзаці шостому статті 1 цього Закону» замінити словами і цифрою «належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, зазначених в абзаці сьомому статті 1 цього Закону»;
у частині другій слова « в абзаці шостому» замінити словами « в абзаці сьомому».
 
Враховано   2. У статті 7:
у частині першій слова і цифру «належать до операцій з давальницькою сировиною, зазначених в абзаці шостому статті 1 цього Закону» замінити словами і цифрою «належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, зазначених в абзаці сьомому статті 1 цього Закону «;
у частині другій слова « в абзаці шостому» замінити словами « в абзаці сьомому».
 
12. 3) у тексті Закону слова «Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» у відповідному відмінку.
 
   3. У тексті Закону слова «Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» у відповідному відмінку.
 
13. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-3- Кармазін Ю.А.
Толстенко В.Л.
Розділ 2 законопроекту викласти у наступній редакції: «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
розробити і затвердити порядок віднесення Кабінетом Міністрів України окремих видів операцій до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у випадку, якщо не відбувається зміна коду УКТ ЗЕД.

    -4- Толстенко В.Л.
У зв’язку з тим, що прийняття цього закону потребуватиме внесення змін до низки підзаконних актів, у Прикінцевих положеннях законопроекту слід вказати на необхідність Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
Враховано    
    -5- Толстенко В.Л.
У Прикінцевих положеннях доручити Кабінету Міністрів України розробити і затвердити порядок віднесення Кабінетом Міністрів України окремих видів операцій до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у випадку, якщо не відбувається зміна коду УКТЗЕД.
 
Враховано    
    -6- Плотніков О.В.
Доповнити розділ 2 «Прикінцеві положення» пунктом 2 наступного змісту : «2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано    
    -7- Плотніков О.В.
Внести юридико-технічні правки.
 
Враховано