Кількість абзаців - 1015 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України" (05) РОЗДІЛ V. ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ НА СКЛАДАХ МИТНИХ ОРГАНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМИ РОЗДІЛ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ЧИ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ, АБО ЗДІЙСНЮЮТЬ ІНШІ ОПЕРАЦІЇ З ТАКИМИ ТОВАРАМИ РОЗДІЛ VII. МИТНІ РЕЖИМИ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. РОЗДІЛ V. ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ НА СКЛАДАХ МИТНИХ ОРГАНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМИ
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
У назві розділу V та глави 24 «товарів» доповнити через кому словами «транспортних засобів комерційного призначення».
 
Враховано .  РОЗДІЛ V. ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА СКЛАДАХ МИТНИХ ОРГАНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМИ
 
1. ГЛАВА 24. Зберігання товарів на складах митних органів
 
   ГЛАВА 24. Зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складах митних органів
 
2. Стаття 164. Товари, що зберігаються митними органами
 
-2- Хомутиннік В.Ю.
У назві статті 164 слово «товари» доповнити через кому словами «транспортні засоби комерційного призначення».
 
Враховано .  Стаття 164. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються митними органами
 
3. 1. Обов’язковій передачі митному органу для зберігання підлягають:
 
   1. Обов’язковій передачі митному органу для зберігання підлягають:
 
4. 1) товари, не пропущені під час ввезення на митну територію України внаслідок установлених законодавством заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України в день їх ввезення;
 
   1) товари, не пропущені під час ввезення на митну територію України внаслідок установлених законодавством заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України в день їх ввезення;
 
5. 2) товари, що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають оподаткуванню митними платежами, якщо вони не сплачені;
 
   2) товари, що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають оподаткуванню митними платежами, якщо вони не сплачені;
 
6. 3) товари, які до закінчення встановлених статтею 129 цього Кодексу строків тимчасового зберігання під митним контролем на складах тимчасового зберігання, складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги, митних складах, не були задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму;
 
   3) товари, які до закінчення встановлених статтею 129 цього Кодексу строків тимчасового зберігання під митним контролем на складах тимчасового зберігання, складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги, митних складах, не були задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму, або такі, що декларувались, але щодо яких після закінчення строків зберігання під митним контролем двічі надавалася відмова у митному оформленні в порядку, встановленому цим Кодексом;
 
7. 4) товари, граничний строк перебування яких під митним контролем на території зони митного контролю закінчився;
 
   4) товари, граничний строк перебування яких під митним контролем на території зони митного контролю закінчився;
 
8. 5) товари, транспортні засоби, які перебувають під митним контролем і за якими власник або уповноважена ним особа не звернулись до закінчення граничних строків, встановлених статтею 124 цього Кодексу;
 
-3- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 5 частини 1 статті 164 слова «транспортні засоби» доповнити словами «комерційного призначення».
 
Враховано .  5) товари, транспортні засоби комерційного призначення, які перебувають під митним контролем і за якими власник або уповноважена ним особа не звернулись до закінчення граничних строків, встановлених статтею 124 цього Кодексу;
 
9. 6) товари, заявлені у режим відмови на користь держави відповідно до глави 48 цього Кодексу;
 
   6) товари, заявлені у режим відмови на користь держави відповідно до глави 48 цього Кодексу;
 
10. 7) товари, які були виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і власник яких невідомий;
 
   7) товари, які були виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і власник яких невідомий;
 
11. 8) зразки товарів та техніко-технологічна документація, взяті митними органами для проведення класифікації товарів відповідно до статті 475 цього Кодексу;
 
   8) зразки товарів та техніко-технологічна документація, взяті митними органами для проведення класифікації товарів відповідно до статті 475 цього Кодексу;
 
12. 9) зразки товарів та документація, одержані митними органами під час здійснення верифікації сертифікатів відповідно до статті 445 цього Кодексу;
 
-4- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 9 частини 1 статті 164 слово «сертифікатів» доповнити словами «походження товару».
 
Враховано .  9) зразки товарів та документація, одержані митними органами під час здійснення верифікації сертифікатів походження товару відповідно до статті 445 цього Кодексу;
 
13. 10) проби та зразки товарів, необхідні для проведення експертизи у справах про порушення митних правил, взяті відповідно до статті 537 цього Кодексу;
 
   10) проби та зразки товарів, необхідні для проведення експертизи у справах про порушення митних правил, взяті відповідно до статті 537 цього Кодексу;
 
14. 11) зразки товарів, одержані митними органами відповідно до частини четвертої статті 412 цього Кодексу;
 
   11) зразки товарів, одержані митними органами відповідно до частини четвертої статті 412 цього Кодексу;
 
15. 2. Товари, які підлягають обов’язковій передачі для зберігання митному органу (крім валютних цінностей, а також дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння), зберігаються на складах митних органів.
 
   2. Товари, які підлягають обов’язковій передачі для зберігання митному органу (крім валютних цінностей, а також дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння), зберігаються на складах митних органів.
 
16. 3. Якщо товари, що підлягають обов’язковій передачі для зберігання митному органу, втратили свої споживчі властивості у зв’язку з закінченням строку їх придатності або з інших причин, вони підлягають знищенню без передачі на склад митного органу.
 
   3. Якщо товари, що підлягають обов’язковій передачі для зберігання митному органу, втратили свої споживчі властивості у зв’язку з закінченням строку їх придатності або з інших причин, вони підлягають знищенню без передачі на склад митного органу.
 
17. 4. Валютні цінності, передані митному органу на зберігання, депонуються в уповноважених банках України. Дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння зберігаються в порядку, визначеному законодавством.
 
-5- Пінчук А.П.
Друге речення частини 4 статті 164 викласти у такій редакції:
«Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння зберігаються в порядку, визначеному законодавством».
 
Враховано .  4. Валютні цінності, передані митному органу на зберігання, депонуються в уповноважених банках України. Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння зберігаються в порядку, визначеному законодавством.
 
18. 5. Крім товарів, зазначених у частині першій цієї статті, на складах митних органів можуть зберігатися:
 
-6- Хомутиннік В.Ю.
Частину 5 статті 164 викласти у такій редакції:
«5. Крім товарів, зазначених у частині першій цієї статті, на складах митних органів можуть зберігатися:
1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем відповідно до глави 16 цього Кодексу;
2) товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у разі, якщо їх митне оформлення не може бути завершено у день пред’явлення митному органу, а також, на прохання власників таких товарів, транспортних засобів або уповноважених ними осіб, – в інших випадках;
3) товари, що вивозяться за межі митної території України та після закінчення митного оформлення зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення;
4) товари, які перебувають у митному режимі транзиту відповідно до статті 237 цього Кодексу;
5) товари, які перебувають у митному режимі митного складу відповідно до статті 268 цього Кодексу;
6) товари, транспортні засоби комерційного призначення, вилучені відповідно до статті 531 цього Кодексу;
7) товари, доставлені перевізником до митного органу призначення відповідно до пункту 4 частини першої статті 116 цього Кодексу;
8) товари, митне оформлення яких призупинено відповідно до положень статей 410, 411 цього Кодексу».
 
Враховано .  5. Крім товарів, зазначених у частині першій цієї статті, на складах митних органів можуть зберігатися:
 
19. 1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем відповідно до глави 16 цього Кодексу;
 
   1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем відповідно до глави 16 цього Кодексу;
 
20. 2) товари, транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, у разі, якщо їх митне оформлення цих товарів не може бути завершено у день пред’явлення митному органу, а також, на прохання власників таких товарів, транспортних засобів - в інших випадках;
 
   2) товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у разі, якщо їх митне оформлення не може бути завершено у день пред’явлення митному органу, а також, на прохання власників таких товарів, транспортних засобів або уповноважених ними осіб, – в інших випадках;
 
21. 3) товари, що вивозяться за межі митної території України та після закінчення митного оформлення зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення;
 
   3) товари, що вивозяться за межі митної території України та після закінчення митного оформлення зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення;
 
22. 4) товари, які перебувають у режимі міжнародного митного транзиту відповідно до статті 237 цього Кодексу;
 
   4) товари, які перебувають у митному режимі транзиту відповідно до статті 237 цього Кодексу;
 
23. 5) товари, які перебувають у режимі митного складу відповідно до статті 268 цього Кодексу;
 
   5) товари, які перебувають у митному режимі митного складу відповідно до статті 268 цього Кодексу;
 
24. 6) товари, транспортні засоби комерційного призначення, вилучені відповідно до статті 531 цього Кодексу;
 
   6) товари, транспортні засоби комерційного призначення, вилучені відповідно до статті 531 цього Кодексу;
 
25. 7) товари, доставлені перевізником до митного органу призначення відповідно до частини другої статті 116 цього Кодексу;
 
   7) товари, доставлені перевізником до митного органу призначення відповідно до пункту 4 частини першої статті 116 цього Кодексу;
 
26. 8) товари, митне оформлення яких призупинено відповідно до положень статей 410, 411 цього Кодексу.
 
-7- Кінах А.К.
Підпункт 7 частини 5 статті 164 викласти в такій редакції:
„7) товари, доставлені перевізником до митного органу призначення відповідно до частини четвертої статті 116 цього Кодексу.
В даному випадку витрати на вивантаження та зберігання товару відшкодовуються його власником; «.
 
Враховано редакційно .  8) товари, митне оформлення яких призупинено відповідно до положень статей 410, 411 цього Кодексу.
 
    -8- Крук Ю.Б.
Пункт 7 частини 5 ст. 164 викласти у такій редакції:
«7) товари, доставлені перевізником до митного органу призначення відповідно до частини четвертої статті 116 цього Кодексу.
В даному випадку витрати на вивантаження та зберігання товару відшкодовуються його власником».
 
Враховано редакційно .   
27. Стаття 165. Склади митних органів
 
   Стаття 165. Склади митних органів
 
28. 1. Під складами митних органів розуміються складські приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, холодильні чи морозильні камери, які належать митним органам або використовуються ними і спеціально обладнані для зберігання товарів, транспортних засобів.
 
-9- Пінчук А.П.
У у частині 1 статті 165 слова «транспортних засобів» доповнити словами «комерційного призначення».
 
Враховано .  1. Під складами митних органів розуміються складські приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, холодильні чи морозильні камери, які належать митним органам або використовуються ними і спеціально обладнані для зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення.
 
29. 2. Товари, заявлені у різні митні режими, повинні зберігатися на складах митних органів окремо з дотриманням порядку, встановленого законодавством для відповідних митних режимів.
 
   2. Товари, заявлені у різні митні режими, повинні зберігатися на складах митних органів окремо з дотриманням порядку, встановленого законодавством для відповідних митних режимів.
 
30. 3. Товари, які через свої властивості не можуть зберігатися на складі митного органу, за рішенням керівника митного органу або особи, яка його заміщує, можуть зберігатися митними органами на складах підприємств, на яких створено необхідні умови для належного зберігання таких товарів. Для цілей цього Кодексу таке зберігання вважається зберіганням на складі митного органу.
 
-10- Пінчук А.П.
Частину 4 статті 165 розташувати попереду частини 3 та викласти у такій редакції:
«3. Порядок роботи складу митного органу визначається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
Частину 3 вважати частиною 4.
 
Враховано .  3. Порядок роботи складу митного органу визначається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -11- Хомутиннік В.Ю.
Частину 4 статті 165 розташувати попереду частини 3.
Частину 3 вважати частиною 4.
 
Враховано .   
31. 4. Порядок роботи складу митного органу визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-12- Пінчук А.П.
Частину 4 (у зміненій нумерації) статті 165 викласти у такій редакції:
«4. Товари, які через свої властивості не можуть зберігатися на складі митного органу, за рішенням керівника митного органу або особи, яка його заміщує, можуть передаватися митними органами на зберігання підприємствам, на складах яких створено необхідні умови для належного зберігання таких товарів. Для цілей цього Кодексу таке зберігання вважається зберіганням на складі митного органу».
 
Враховано .  4. Товари, які через свої властивості не можуть зберігатися на складі митного органу, за рішенням керівника митного органу або особи, яка його заміщує, можуть передаватися митними органами на зберігання підприємствам, на складах яких створено необхідні умови для належного зберігання таких товарів. Для цілей цього Кодексу таке зберігання вважається зберіганням на складі митного органу.
 
32. 5. Митні органи несуть відповідальність за втрату або пошкодження товарів, транспортних засобів, що зберігаються ними, в порядку, встановленому законом.
 
-13- Пінчук А.П.
Частину 5 статті 165 викласти у такій редакції:
«5. Митні органи несуть передбачену законом відповідальність за втрату або пошкодження товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що зберігаються ними. У випадку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, таку відповідальність несе адміністрація підприємств, на складах яких знаходяться товари, передані митними органами цим підприємствам на зберігання».
 
Враховано .  5. Митні органи несуть передбачену законом відповідальність за втрату або пошкодження товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що зберігаються ними. У випадку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, таку відповідальність несе адміністрація підприємств, на складах яких знаходяться товари, передані митними органами цим підприємствам на зберігання.
 
33. 6. Витрати митних органів на зберігання товарів, транспортних засобів, зазначених у пунктах 1 - 5 частини першої та у частині п’ятій статті 164 цього Кодексу, відшкодовуються власниками цих товарів, транспортних засобів, або уповноваженими ними особами. При цьому відшкодування витрат на зберігання товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 6 частини п’ятої статті 164 цього Кодексу, здійснюється з урахуванням положень частини третьої статті 169 та частини третьої статті 561 цього Кодексу. Розмір суми, що підлягає відшкодуванню, визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-14- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину шосту статті 165 після слів «у галузі митної справи» доповнити словами «і розраховується в порядку, передбаченому для визначення собівартості платних адміністративних послуг»
 
Враховано частково (за винятком слова «адміністративних»).  6. Витрати митних органів на зберігання товарів, транспортних засобів, зазначених у пунктах 1 – 5 частини першої та у частині п’ятій статті 164 цього Кодексу, відшкодовуються власниками цих товарів, транспортних засобів, або уповноваженими ними особами. При цьому відшкодування витрат на зберігання товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 6 частини п’ятої статті 164 цього Кодексу, здійснюється з урахуванням положень частини третьої статті 169 та частини третьої статті 561 цього Кодексу. Розмір суми, що підлягає відшкодуванню, визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи і розраховується в порядку, передбаченому для визначення собівартості платних послуг.
 
34. Стаття 166. Строки зберігання товарів на складах митних органів
 
-15- Пінчук А.П.
У статті 166:
1) назву викласти у такій редакції:
«Стаття 166. Строки зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами»;
2) у частинах 1 та 4 слова «товари» в усіх відмінках доповнити словами «транспортні засоби комерційного призначення» у відповідних відмінках.
 
Враховано .  Стаття 166. Строки зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами
 
35. 1. Товари, зазначені у пунктах 1 - 3, 5 частини першої та у пунктах 1 - 4, 7 частини п’ятої статті 164 цього Кодексу, можуть зберігатися на складах митних органів протягом 90 днів, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.
 
   1. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у пунктах 1 - 3, 5 частини першої та у пунктах 1 - 4, 7 частини п’ятої статті 164 цього Кодексу, можуть зберігатися на складах митних органів протягом 90 днів, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.
 
36. 2. Товари, зазначені у пунктах 4 та 6 частини першої статті 164 цього Кодексу зберігаються на складах митних органів протягом строків, необхідних для організації процедури розпорядження ними, але не більше 90 днів.
 
   2. Товари, зазначені у пунктах 4 та 6 частини першої статті 164 цього Кодексу зберігаються на складах митних органів протягом строків, необхідних для організації процедури розпорядження ними, але не більше 90 днів.
 
37. 3. Товари, зазначені у пункті 5 частини п’ятої статті 164 цього Кодексу, можуть зберігатися на складах митних органів протягом строків, установлених статтею 272 цього Кодексу.
 
   3. Товари, зазначені у пункті 5 частини п’ятої статті 164 цього Кодексу, можуть зберігатися на складах митних органів протягом строків, установлених статтею 272 цього Кодексу.
 
38. 4. Товари, зазначені у пункті 6 частини п’ятої статті 164 цього Кодексу, що підлягають поверненню власнику, можуть зберігатися на складах митних органів протягом 90 днів з моменту набрання законної сили відповідним рішенням.
 
   4. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у пункті 6 частини п’ятої статті 164 цього Кодексу, що підлягають поверненню власнику, можуть зберігатися на складах митних органів протягом 90 днів з моменту набрання законної сили відповідним рішенням.
 
39. 5. Товари, зазначені у пункті 7 частини першої статті 164 цього Кодексу, можуть зберігатися на складах митних органів протягом 180 днів.
 
   5. Товари, зазначені у пункті 7 частини першої статті 164 цього Кодексу, можуть зберігатися на складах митних органів протягом 180 днів.
 
40. 6. Товари та документація, зазначені у пунктах 8 - 11 частини першої, а також у пунктах 6 та 8 частини п’ятої статті 164 цього Кодексу, зберігаються на складах митних органів протягом строків, що визначаються законодавством.
 
-16- Хомутиннік В.Ю.
У частині 6 статті 166 слова та цифру «пунктах 6 та» замінити словом «пункті».
 
Враховано .  6. Товари та документація, зазначені у пунктах 8 - 11 частини першої, а також у пункті 8 частини п’ятої статті 164 цього Кодексу, зберігаються на складах митних органів протягом строків, що визначаються законодавством.
 
41. 6. Валюта України та іноземна валюта, депоновані в уповноважених банках, можуть зберігатися в них протягом 1095 днів.
 
   7. Валюта України та іноземна валюта, депоновані в уповноважених банках, можуть зберігатися в них протягом 1095 днів.
 
42. Стаття 167. Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів підприємствами
 
   Стаття 167. Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів підприємствами
 
43. 1. З товарами на складах митних органів під митним контролем, можуть з дозволу та під контролем цих органів здійснювати із зазначеними товарами операції, передбачені статтею 66 цього Кодексу, а також:
 
-17- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 167 викласти у такій редакції:
«1. Власники товарів, що зберігаються на складах митних органів під митним контролем, або уповноважені ними особи можуть з дозволу та під контролем цих органів здійснювати із зазначеними товарами операції, передбачені статтею 39 цього Кодексу, а також:
1) підготовку товарів до продажу (відчуження, транспортування, консолідацію, подрібнення партій, маркування, формування відправлень, сортування, зберігання у цілях транзиту;
2) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик і властивостей, що істотно відрізняють її від вихідних складових;
3) прості складські операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів (переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення; чищення; провітрювання; створення оптимального температурного режиму зберігання; сушіння, у тому числі зі створенням потоку тепла; захист від корозії; боротьба із шкідниками; інвентаризація);
4) взяття проб та зразків.
2. У разі відмови у наданні дозволу на здійснення визначених частиною першою цієї статті операцій з товарами митні органи зобов’язані невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити особу, яка звернулася з проханням надати дозвіл, про причини і підстави такої відмови».
 
Враховано .  1. Власники товарів, що зберігаються на складах митних органів під митним контролем, або уповноважені ними особи можуть з дозволу та під контролем цих органів здійснювати із зазначеними товарами операції, передбачені статтею 39 цього Кодексу, а також:
 
44. 1) підготовку товарів до продажу (відчуження, транспортування, консолідацію, подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження, зберігання у цілях транзиту;
 
   1) підготовку товарів до продажу (відчуження, транспортування, консолідацію, подрібнення партій, маркування, формування відправлень, сортування, зберігання у цілях транзиту;
 
45. 2) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик і властивостей, що істотно відрізняють її від вихідних складових;
 
   2) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик і властивостей, що істотно відрізняють її від вихідних складових;
 
46. 3) прості складські операції.
 
   3) прості складські операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів (переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення; чищення; провітрювання; створення оптимального температурного режиму зберігання; сушіння, у тому числі зі створенням потоку тепла; захист від корозії; боротьба із шкідниками; інвентаризація);
 
47. 4) взяття проб та зразків.
 
-18- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Статтю 167 доповнити новою частиною такого змісту:
«2. У разі відмови у надані дозволу на здійснення визначених частиною першою цієї статті операцій з товарами, митні органи зобов’язані протягом години письмово повідомити особу, яка звернулася з проханням надати дозвіл, про причини і підстави такої відмови.
 
Враховано редакційно .  4) взяття проб та зразків.
2. У разі відмови у наданні дозволу на здійснення визначених частиною першою цієї статті операцій з товарами митні органи зобов’язані невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити особу, яка звернулася з проханням надати дозвіл, про причини і підстави такої відмови.
 
48. Стаття 168. Видача товарів із складів митних органів
 
-19- Шпенов Д.Ю.
Статтю 168 вилучити.
 
Відхилено . Визначення у Кодексі умов видачі товарів зі складу митного органу є необхідним (у першу чергу умов щодо митного оформлення товарів та сплати митних платежів).  Стаття 168. Видача товарів із складів митних органів
 
49. Товари, що зберігаються на складах митних органів під митним контролем, можуть бути видані їх власникам або уповноваженим ними особам, а також особам, до яких протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними, лише після митного оформлення зазначених товарів, відшкодування витрат митних органів на їх зберігання та сплати відповідних митних платежів.
 
   1. Товари, що зберігаються на складах митних органів під митним контролем, можуть бути видані їх власникам або уповноваженим ними особам, а також особам, до яких протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними, лише після митного оформлення зазначених товарів, відшкодування витрат митних органів на їх зберігання та сплати відповідних митних платежів.
 
50. ГЛАВА 25. Розпорядження товарами та коштами
 
-20- Хомутиннік В.Ю.
Назву глави 25 після слова «товарами» доповнити через кому словами «транспортними засобами комерційного призначення».
 
Враховано .  ГЛАВА 25. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення та коштами
 
51. Стаття 169. Розпорядження товарами
 
   Стаття 169. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення
 
52. 1. Товари, що зберігаються на складах митних органів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених цим Кодексом, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, -безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів або уповноважену ним особу не пізніш як за 15 днів до закінчення строків зберігання. Таке повідомлення не направляється по закінченню строків зберігання, зазначених у частинах другій та п’ятій статті 166 цього Кодексу.
 
-21- Пінчук А.П.
У статті 169:
1) у назві та частині 1 слова «товари» в усіх відмінках доповнити через кому словами «транспортні засоби комерційного призначення» у відповідних відмінках;
2) у частині 1 слово «зазначених» замінити словом «встановлених».
 
Враховано .  1. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складах митних органів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, встановлених цим Кодексом, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, -безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів, транспортних засобів комерційного призначення або уповноважену ним особу не пізніш як за 15 днів до закінчення строків зберігання. Таке повідомлення не направляється по закінченню строків зберігання, зазначених у частинах другій та п’ятій статті 166 цього Кодексу.
 
    -22- Шпенов Д.Ю.
В частині першій статті 169 останнє речення вилучити.
 
Відхилено . В останньому реченні йдеться про строки зберігання товарів, залишені власником за непотрібністю. Повідомляти його про наступне розпорядження товарами у таких випадках необхідності немає (а у випадку зі знайденими товарами – немає можливості).   
53. 2. Товари, транспортні засоби, зазначені у пункті 3 статті 481 цього Кодексу, конфісковані за рішенням суду, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, -безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню у строки, встановлені законодавством для виконання судових рішень.
 
   2. Товари, транспортні засоби, зазначені у пункті 3 статті 481 цього Кодексу, конфісковані за рішенням суду, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, -безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню у строки, встановлені законодавством для виконання судових рішень.
 
54. 3. Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, не буде застосовано стягнення у вигляді конфіскації зазначених вище товарів, або провадження у справі про порушення митних правил буде припинено, ці товари можуть бути видані власникові або уповноваженій ним особі лише після здійснення їх митного оформлення зі сплатою відповідних митних платежів, якщо таке оформлення не було попередньо здійснено, а митні платежі не сплачувалися. При цьому у разі припинення провадження у справі про порушення митних правил за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення витрати митного органу на зберігання зазначених вище товарів власником цих товарів або уповноваженою ним особою не відшкодовуються.
 
-23- Хомутиннік В.Ю.
У частині 3 статті 169:
1) у першому реченні слова «зазначених вище товарів» замінити словами «товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 481 цього Кодексу», слова «ці товари» доповнити через кому словами «транспортні засоби»;
2) у другому реченні слово «товарів» доповнити через кому словами «транспортних засобів».
 
Враховано .  3. Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, не буде застосовано стягнення у вигляді конфіскації товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 481 цього Кодексу, або провадження у справі про порушення митних правил буде припинено, ці товари, транспортні засоби можуть бути видані власникові або уповноваженій ним особі лише після здійснення їх митного оформлення зі сплатою відповідних митних платежів, якщо таке оформлення не було попередньо здійснено, а митні платежі не сплачувалися. При цьому у разі припинення провадження у справі про порушення митних правил за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення витрати митного органу на зберігання зазначених вище товарів, транспортних засобів власником цих товарів, транспортних засобів або уповноваженою ним особою не відшкодовуються.
 
55. 4. Товари, які були виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і власник яких невідомий, після закінчення строку зберігання, встановленого частиною п’ятою статті 166 цього Кодексу, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, -безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню. Інформація про знайдені (виявлені) товари протягом трьох днів розміщується для загального ознайомлення в місцях розташування митних органів на весь строк зберігання таких товарів, а інформація про знайдені (виявлені) транспортні засоби, крім того, надсилається до територіальних органів внутрішніх справ.
 
   4. Товари, які були виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і власник яких невідомий, після закінчення строку зберігання, встановленого частиною п’ятою статті 166 цього Кодексу, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, -безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню. Інформація про знайдені (виявлені) товари протягом трьох днів розміщується для загального ознайомлення в місцях розташування митних органів на весь строк зберігання таких товарів, а інформація про знайдені (виявлені) транспортні засоби, крім того, надсилається до територіальних органів внутрішніх справ.
 
56. 5. Товари, поміщені у режим відмови на користь держави, та товари, граничний строк перебування яких під митним контролем закінчився, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, - безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню.
 
   5. Товари, поміщені у режим відмови на користь держави, та товари, граничний строк перебування яких під митним контролем закінчився, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, - безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню.
 
57. 6. Товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари - безпосередні предмети порушення митних правил, вилучені відповідно до цього Кодексу, підлягають реалізації з урахуванням терміну їх придатності, а у випадках, передбачених законодавством, - переробці, утилізації чи знищенню.
 
   6. Товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари - безпосередні предмети порушення митних правил, вилучені відповідно до цього Кодексу, підлягають реалізації з урахуванням терміну їх придатності, а у випадках, передбачених законодавством, - переробці, утилізації чи знищенню.
 
58. 7. Товари, зазначені у пункті 1 частини першої статті 164 цього Кодексу (крім валютних цінностей), не вивезені власником або уповноваженою ним особою за межі митної території України до закінчення строку зберігання, зазначеного у частині першій статті 166 цього Кодексу, підлягають знищенню в порядку, встановленому законодавством.
 
   7. Товари, зазначені у пункті 1 частини першої статті 164 цього Кодексу (крім валютних цінностей), не вивезені власником або уповноваженою ним особою за межі митної території України до закінчення строку зберігання, зазначеного у частині першій статті 166 цього Кодексу, підлягають знищенню в порядку, встановленому законодавством.
 
59. 8. Товари, конфісковані за рішенням суду відповідно до статті 496 цього Кодексу, у строки, встановлені законодавством для виконання судових рішень, підлягають безоплатній передачі для потреб лікувальних, навчальних закладів, закладів та установ соціально-культурної сфери, інших закладів та установ, що фінансуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів, або переробці, утилізації чи знищенню.
 
   8. Товари, конфісковані за рішенням суду відповідно до статті 496 цього Кодексу, у строки, встановлені законодавством для виконання судових рішень, підлягають безоплатній передачі для потреб лікувальних, навчальних закладів, закладів та установ соціально-культурної сфери, інших закладів та установ, що фінансуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів, або переробці, утилізації чи знищенню.
 
60. 9. Товари, зазначені у частинах першій, другій, четвертій - шостій цієї статті, реалізуються в порядку, встановленому законодавством, на митних аукціонах, редукціонах або за договором комісії за цінами, визначеними згідно з законодавством України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та Податковим кодексом України.
 
   9. Товари, зазначені у частинах першій, другій, четвертій - шостій цієї статті, реалізуються в порядку, встановленому законодавством, на митних аукціонах, редукціонах або за договором комісії за цінами, визначеними згідно з законодавством України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та Податковим кодексом України.
 
61. 10. Порядок розпорядження окремими видами товарів, які не підлягають реалізації, а також товарами, документацією та зразками, зазначеними у пунктах 8 - 11 частини першої статті 164 цього Кодексу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   10. Порядок розпорядження окремими видами товарів, які не підлягають реалізації, а також товарами, документацією та зразками, зазначеними у пунктах 8 - 11 частини першої статті 164 цього Кодексу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
62. 11. Переробка, утилізація чи знищення товарів здійснюється за кошти державного бюджету України.
 
   11. Переробка, утилізація чи знищення товарів здійснюється за кошти державного бюджету України.
 
63. Стаття 170. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів
 
   Стаття 170. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів
 
64. 1. Кошти, одержані від реалізації товарів, зазначених у пунктах 2 - 5 частини першої, пунктах 1 - 5 частини п’ятої статті 164 та частині четвертій статті 166 цього Кодексу, після вирахування сум належних податків, виплати комісійної винагороди підприємству торгівлі, яке реалізувало зазначені товари, а також після відшкодування витрат на зберігання цих товарів, їх оцінку, сертифікацію, транспортування, проведення, у разі необхідності, аналізів та експертиз, розукомплектування, надсилання їх власникам відповідних повідомлень зберігаються на рахунку відповідного митного органу.
 
-24- Хомутиннік В.Ю.
У статті 170:
1) у частині 1 слова та цифри «пунктах 1 – 5» доповнити через кому цифрою «7»;
2) у частинах 1 та 3 слово «податків» замінити словами «митних платежів».
 
Враховано .  1. Кошти, одержані від реалізації товарів, зазначених у пунктах 2 - 5 частини першої, пунктах 1 – 5, 7 частини п’ятої статті 164 та частині четвертій статті 166 цього Кодексу, після вирахування сум належних митних платежів, виплати комісійної винагороди підприємству торгівлі, яке реалізувало зазначені товари, а також після відшкодування витрат на зберігання цих товарів, їх оцінку, сертифікацію, транспортування, проведення, у разі необхідності, аналізів та експертиз, розукомплектування, надсилання їх власникам відповідних повідомлень зберігаються на рахунку відповідного митного органу.
 
65. 2. У разі, якщо товари - безпосередні предмети порушення митних правил, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, реалізуються до винесення судом рішення по справі про порушення митних правил, усі кошти, одержані від їх реалізації, вилучаються для забезпечення відповідно до цього Кодексу стягнення вартості цих товарів у разі їх конфіскації.
 
   2. У разі, якщо товари - безпосередні предмети порушення митних правил, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, реалізуються до винесення судом рішення по справі про порушення митних правил, усі кошти, одержані від їх реалізації, вилучаються для забезпечення відповідно до цього Кодексу стягнення вартості цих товарів у разі їх конфіскації.
 
66. 3. Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, не буде застосовано стягнення у вигляді конфіскації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, або провадження у справі про порушення митних правил буде припинено, кошти, одержані від реалізації зазначених товарів, зберігаються на рахунку відповідного митного органу після вирахування сум належних податків. Витрати, зазначені у частині першій цієї статті, при цьому не відшкодовуються і комісійна винагорода підприємству торгівлі не виплачується.
 
   3. Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, не буде застосовано стягнення у вигляді конфіскації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, або провадження у справі про порушення митних правил буде припинено, кошти, одержані від реалізації зазначених товарів, зберігаються на рахунку відповідного митного органу після вирахування сум належних митних платежів. Витрати, зазначені у частині першій цієї статті, при цьому не відшкодовуються і комісійна винагорода підприємству торгівлі не виплачується.
 
67. 4. Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, буде застосовано тільки стягнення у вигляді штрафу, частина коштів, одержаних від реалізації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, може вилучатися для забезпечення цього стягнення.
 
   4. Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, буде застосовано тільки стягнення у вигляді штрафу, частина коштів, одержаних від реалізації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, може вилучатися для забезпечення цього стягнення.
 
68. 5. Кошти, одержані від реалізації товарів, транспортних засобів конфіскованих за рішенням суду, а також товарів, поміщених у режим відмови на користь держави, та товарів, які були виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і власник яких невідомий, після відшкодування витрат, зазначених у частині першій цієї статті, перераховуються до державного бюджету України.
 
   5. Кошти, одержані від реалізації товарів, транспортних засобів, конфіскованих за рішенням суду, а також товарів, поміщених у режим відмови на користь держави, та товарів, які були виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і власник яких невідомий, після відшкодування витрат, зазначених у частині першій цієї статті, перераховуються до державного бюджету України.
 
69. 6. Власник товарів, зазначених у частині першій, а у відповідних випадках - і у частині другій цієї статті, або уповноважена ним особа може отримати з рахунку митного органу залишок коштів, одержаних від їх реалізації, протягом трьох років з дня реалізації товарів, а у випадках, зазначених у частинах третій та четвертій цієї статті, - з дня набрання законної сили рішенням суду по справі. Кошти, не отримані протягом цього строку перераховуються до державного бюджету України. Відсотки на суми коштів, одержаних від реалізації товарів, не нараховуються.
 
-25- Хомутиннік В.Ю.
У частині 6 статті 170:
1) у першому реченні слова «а у відповідних випадках - і у частині другій» та кому перед ними виключити;
2) у другому реченні слово «України» після слова «бюджету» виключити.
 
Враховано .  6. Власник товарів, зазначених у частині першій цієї статті, або уповноважена ним особа може отримати з рахунку митного органу залишок коштів, одержаних від їх реалізації, протягом трьох років з дня реалізації товарів, а у випадках, зазначених у частинах третій та четвертій цієї статті, - з дня набрання законної сили рішенням суду по справі. Кошти, не отримані протягом цього строку, перераховуються до державного бюджету. Відсотки на суми коштів, одержаних від реалізації товарів, не нараховуються.
 
70. Стаття 171. Розпорядження валютою, дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням
 
-26- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 171 викласти у такій редакції:
«Стаття 171. Розпорядження валютними цінностями, дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням 1. Валюта України, іноземна валюта, конфісковані за рішеннями судів, перераховуються до державного бюджету у строки, встановлені законодавством для виконання судових рішень.
2. Валюта України, іноземна валюта, за якою власник або уповноважена ним особа не звернулись протягом строків зберігання, визначених цим Кодексом, перераховуються до державного бюджету.
3. Банківські та дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння, що переходять у власність держави, передаються органами, які здійснили їх вилучення або зберігають їх, до державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України в порядку, визначеному законодавством».
 
Враховано .  Стаття 171. Розпорядження валютними цінностями, дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням
 
71. 1. Валюта України, іноземна валюта, конфісковані за рішеннями судів, перераховуються до державного бюджету України у строки, встановлені законодавством для виконання судових рішень
 
   1. Валюта України, іноземна валюта, конфісковані за рішеннями судів, перераховуються до державного бюджету у строки, встановлені законодавством для виконання судових рішень.
 
72. 2. Валюта України, іноземна валюта, за якою власник або уповноважена ним особа не звернулись протягом строків зберігання, визначених цим Кодексом, перераховуються до державного бюджету України.
 
   2. Валюта України, іноземна валюта, за якою власник або уповноважена ним особа не звернулись протягом строків зберігання, визначених цим Кодексом, перераховуються до державного бюджету.
 
73. 3. Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, що переходять у власність держави, передаються органами, які здійснили їх вилучення або зберігають їх, до державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України в порядку, визначеному законодавством.
 
   3. Банківські та дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння, що переходять у власність держави, передаються органами, які здійснили їх вилучення або зберігають їх, до державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України в порядку, визначеному законодавством.
 
74. РОЗДІЛ VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ЧИ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ, АБО ЗДІЙСНЮЮТЬ ІНШІ ОПЕРАЦІЇ З ТАКИМИ ТОВАРАМИ
 
-27- Хомутиннік В.Ю.
Назву розділу VІ викласти у такій редакції:
«Здійснення митними органами контролю за окремими видами діяльності підприємств».
 
Враховано .  РОЗДІЛ VІ. ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИМИ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЮ ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
 
75. ГЛАВА 26. Загальні положення
 
-28- Хомутиннік В.Ю.
Назву глави 26 доповнити словами «щодо здійснення митними органами контролю за окремими видами діяльності підприємств».
 
Враховано .  ГЛАВА 26. Загальні положення щодо здійснення митними органами контролю за окремими видами діяльності підприємств
 
76. Стаття 172. Види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється митними органами
 
   Стаття 172. Види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється митними органами
 
77. До видів діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється митними органами, належать:
 
   1. До видів діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється митними органами, належать:
 
78. 1) діяльність митного брокера;
 
-29- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 статті 172 викласти у такій редакції:
«1) митна брокерська діяльність».
 
Враховано .  1) митна брокерська діяльність;
 
79. 2) діяльність митного перевізника;
 
-30- Пінчук А.П.
Пункт 2 статті 172 виключити.
 
Враховано .     
80. 3) відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі;
 
   2) відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі;
 
81. 4) відкриття та експлуатація митного складу;
 
   3) відкриття та експлуатація митного складу;
 
82. 5) відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу;
 
   4) відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу;
 
83. 6) відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання;
 
   5) відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання;
 
84. 7) відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу.
 
   6) відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу.
 
85. Стаття 173. Ліцензії та дозволи, що видаються (надаються) підприємствам
 
-31- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 173 викласти у такій редакції:
«Стаття 173. Дозволи, що надаються підприємствам
1. На провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються дозволи шляхом включення підприємств до відповідних реєстрів, які ведуться центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи відповідно до статті 183 цього Кодексу. Підприємствам, які отримали такі дозволи, видаються витяги з зазначених реєстрів.
2. Набуття права на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, без отримання відповідного дозволу не допускається, за винятком випадків, передбачених главою 10 цього Кодексу».
 
Враховано .  Стаття 173. Дозволи, що надаються підприємствам
 
86. 1. Підприємствам, що провадять діяльність митного брокера, видається ліцензія згідно з законодавством України. На здійснення інших видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються дозволи шляхом включення підприємств до відповідних реєстрів, які ведуться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи відповідно до статті 183 цього Кодексу. Підприємствам, які отримали такі дозволи, видаються витяги з зазначених реєстрів.
 
   1. На провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються дозволи шляхом включення підприємств до відповідних реєстрів, які ведуться центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи відповідно до статті 183 цього Кодексу. Підприємствам, які отримали такі дозволи, видаються витяги з зазначених реєстрів.
 
87. 2. Набуття права на вчинення дій та здійснення видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, без отримання відповідної ліцензії або дозволу не допускається, за винятком випадків, передбачених главою 10 цього Кодексу.
 
-32- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Назву статті 173 викласти у такій редакції:
«Дозволи, що видаються (надаються) підприємствам»
 
Враховано редакційно .  2. Набуття права на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, без отримання відповідного дозволу не допускається, за винятком випадків, передбачених главою 10 цього Кодексу.
 
    -33- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину першу статті 173 викласти у такій редакції:
«На здійснення видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються дозволи шляхом включення підприємств до відповідних реєстрів, які ведуться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи відповідно до статті 183 цього Кодексу. Підприємствам, які отримали такі дозволи, видаються витяги з зазначених реєстрів».
 
Враховано редакційно .   
    -34- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину другу статті 173 викласти у такій редакції:
«Набуття права на вчинення дій та здійснення видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, без отримання відповідного дозволу не допускається, за винятком випадків, передбачених главою 10 цього Кодексу».
 
Враховано редакційно .   
88. Стаття 174. Органи, уповноважені надавати дозволи
 
   Стаття 174. Органи, уповноважені надавати дозволи
 
89. 1. Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі надається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи спільно зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
 
-35- Пінчук А.П.
Текст статті 174 викласти у такій редакції:
«1. Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі (крім випадків, передбачених частинами третьою та четвертою статті 191 цього Кодексу) надається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи спільно з центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
2. Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 191 цього Кодексу, а також дозвіл на провадження митної брокерської діяльності надається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
3. Дозволи на провадження інших видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються митницями, в зонах діяльності яких розташовані відповідні підприємства, в порядку, визначеному цим Кодексом, з обов’язковим подальшим повідомленням центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  1. Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі (крім випадків, передбачених частинами третьою та четвертою статті 191 цього Кодексу) надається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи спільно з центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
2. Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 191 цього Кодексу, а також дозвіл на провадження митної брокерської діяльності надається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
90. 2. Інші дозволи на вчинення дій та здійснення видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються митницями, в зонах діяльності яких розташовані відповідні підприємства, в порядку, визначеному цим Кодексом, з обов’язковим подальшим повідомленням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-36- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину другу статті 174 викласти у такій редакції:
«Інші дозволи на вчинення дій та здійснення видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються митницями, в зонах діяльності яких розташовані відповідні підприємства, в порядку, визначеному цим Кодексом, за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи».
 
Відхилено . Погодження рішень митниць про надання дозволів з Держмитслужбою фактично означатиме надання таких дозволів Держмитслужбою. Реального спрощення процедури надання дозволу при цьому не буде.  3. Дозволи на провадження інших видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються митницями, в зонах діяльності яких розташовані відповідні підприємства, в порядку, визначеному цим Кодексом, з обов’язковим подальшим повідомленням центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
91. Стаття 175. Форми, порядок подання та розгляду заяв, надання дозволів і контролю за діяльністю підприємств, які їх отримали
 
   Стаття 175. Форми, порядок подання та розгляду заяв, надання дозволів і контролю за діяльністю підприємств, які їх отримали
 
92. Порядок надання, зупинення дії, анулювання дозволів на вчинення дій та здійснення видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, а також положення про діяльність підприємств, що їх отримали, та порядок контролю за їх діяльністю затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-37- Пінчук А.П.
Текст статті 175 викласти у такій редакції:
«Форми, порядок подання та розгляду заяв, порядок надання, зупинення дії, анулювання дозволів на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, а також правила провадження зазначених видів діяльності та порядок контролю за їх провадженням затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. Вимоги до територій, приміщень, резервуарів, холодильних чи морозильних камер, критих чи відкритих майданчиків, які можуть використовуватися при провадженні видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, або до осіб, які мають намір провадити діяльність митного брокера, встановлюються цим Кодексом та центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  1. Форми, порядок подання та розгляду заяв, порядок надання, зупинення дії, анулювання дозволів на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, а також правила провадження зазначених видів діяльності та порядок контролю за їх провадженням затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. Вимоги до територій, приміщень, резервуарів, холодильних чи морозильних камер, критих чи відкритих майданчиків, які можуть використовуватися при провадженні видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, або до осіб, які мають намір провадити діяльність митного брокера, встановлюються цим Кодексом та центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -38- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 175 викласти у такій редакції:
«Форми, порядок подання та розгляду заяв, порядок надання, зупинення дії, анулювання дозволів на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, а також правила провадження зазначених видів діяльності та порядок контролю за їх провадженням затверджуються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи. Вимоги до територій, приміщень, резервуарів, холодильних чи морозильних камер, критих чи відкритих майданчиків, які можуть використовуватися при провадженні видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, або до осіб, які мають намір провадити діяльність митного брокера, встановлюються цим Кодексом та міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано редакційно .   
    -39- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Статтю 175 викласти у такій редакції:
«Форми, порядок подання та розгляду заяв, порядок надання, зупинення дії, анулювання дозволів на вчинення дій та здійснення видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, а також положення про діяльність підприємств, що їх отримали, та порядок контролю за їх діяльністю затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Вимоги до приміщень, резервуарів, холодильних чи морозильних камер, критих чи відкритих майданчиків, які можуть використовуватися при здійсненні видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, або до осіб, які мають намір здійснювати діяльність митного брокера, затверджуються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано редакційно .   
93. Стаття 176. Особливі умови отримання дозволів
 
-40- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 176 доповнити новими частинами 1 та 3 такого змісту:
«1. Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються тільки підприємствам-резидентам.
3. Необхідною умовою для отримання дозволу на здійснення митної брокерської діяльності є наявність у підприємства договору страхування зазначеної діяльності».
У зв’язку з цим частини 1 та 2 вважати відповідно частинами 2 та 4.
 
Враховано .  Стаття 176. Особливі умови отримання дозволів
1. Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються тільки підприємствам-резидентам.
 
94. 1. Необхідною умовою для отримання дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу є наявність у підприємства ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності.
 
-41- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 1 статті 176 викласти у такій редакції:
«Необхідною умовою для отримання дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу є наявність у підприємства дозволів на здійснення митної брокерської діяльності, на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання відкритого типу та на відкриття та експлуатацію митного складу відкритого типу».
 
Враховано .  2. Необхідною умовою для отримання дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу є наявність у підприємства дозволів на здійснення митної брокерської діяльності, на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання відкритого типу та на відкриття та експлуатацію митного складу відкритого типу.
3. Необхідною умовою для отримання дозволу на здійснення митної брокерської діяльності є наявність у підприємства договору страхування або фінансової гарантії виконання зобов’язань митного брокера на користь Державного бюджету України. Розмір страхової суми або фінансової гарантії не може бути меншим 300 000 євро. Страхування або фінансова гарантія виконання зобов’язань митного брокера застосовуються виключно для покриття ризиків діяльності митного брокера і не можуть бути використані в інших випадках забезпечення зобов’язань, передбачених цим Кодексом.
 
    -42- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину першу статті 176 виключити.
 
Відхилено . Вантажний митний комплекс – це фактично сукупність об’єктів. Запропонована редакція може створити ситуацію, коли внаслідок анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію ВМК його власник позбавиться можливості провадити одразу кілька видів діяльності (митну брокерську діяльність, експлуатацію МС та СТЗ).   
    -43- Пінчук А.П.
Статтю 176 доповнити частиною такого змісту:
«3. Необхідною умовою для отримання дозволу на здійснення митної брокерської діяльності є наявність у підприємства договору страхування або фінансової гарантії виконання зобов’язань митного брокера на користь Державного бюджету України. Розмір страхової суми або фінансової гарантії не може бути меншим 300 000 євро. Страхування або фінансова гарантія виконання зобов’язань митного брокера застосовуються виключно для покриття ризиків діяльності митного брокера і не можуть бути використані в інших випадках забезпечення зобов’язань, передбачених цим Кодексом.».
 
Враховано .   
95. 2. У разі анулювання ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності (крім випадків, коли така ліцензія анулюється на підставі заяви ліцензіата, рішення про скасування державної реєстрації підприємства або у разі смерті фізичної особи - підприємця) або у разі анулювання дозволу відповідно до статті 180 цього Кодексу повторно зазначена ліцензія або такий самий чи інший дозвіл, що видається відповідно до цього Кодексу, можуть бути надані цьому підприємству не раніше, ніж через один рік з дати анулювання.
 
-44- Пінчук А.П.
Частину 2 статті 176 викласти у такій редакції:
«У разі анулювання дозволу відповідно до статті 180 цього Кодексу повторно такий самий чи інший дозвіл, що надається відповідно до цього Кодексу, може бути надано цьому підприємству не раніше, ніж через один рік з дати анулювання».
 
Враховано .  4. У разі анулювання дозволу відповідно до статті 180 цього Кодексу повторно такий самий чи інший дозвіл, що надається відповідно до цього Кодексу, може бути надано цьому підприємству не раніше, ніж через один рік з дати анулювання.
 
    -45- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 2 статті 176 викласти у такій редакції:
«У разі анулювання дозволу відповідно до статті 180 цього Кодексу повторно такий самий чи інший дозвіл, що видається відповідно до цього Кодексу, можуть бути надані цьому підприємству не раніше, ніж через один рік».
 
Враховано редакційно .   
96. Стаття 177. Строк розгляду заяв про надання дозволів
 
   Стаття 177. Строк розгляду заяв про надання дозволів
 
97. 1. Рішення про надання дозволу повинно бути прийнято протягом 20 днів з дня надходження заяви до органу, уповноваженого на надання дозволу.
 
-46- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину першу статті 177 викласти у такій редакції:
«Рішення про надання дозволу повинно бути прийнято протягом 20 робочих днів з дня надходження заяви до органу, уповноваженого на надання дозволу».
 
Враховано .  1. Рішення про надання дозволу повинно бути прийнято протягом 20 робочих днів з дня надходження заяви до органу, уповноваженого на надання дозволу.
 
98. 2. Витяг з відповідного реєстру видається підприємству протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу.
 
   2. Витяг з відповідного реєстру видається підприємству протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу.
 
99. Стаття 178. Відмова у наданні дозволу
 
   Стаття 178. Відмова у наданні дозволу
 
100. 1. У наданні дозволу може бути відмовлено із дотриманням строку, встановленого статтею 177 цього Кодексу, у разі невиконання вимог, передбачених для його отримання.
 
-47- Хомутиннік В.Ю.
Частину 1 статті 178 після слова «невиконання» доповнити словом «заявником», слово «передбачених» замінити словом «встановлених».
 
Враховано .  1. У наданні дозволу може бути відмовлено із дотриманням строку, встановленого статтею 177 цього Кодексу, у разі невиконання заявником вимог, встановлених для його отримання.
 
101. 2. Мотивована відмова у наданні дозволу надсилається заявникові в письмовій формі.
 
   2. Мотивована відмова у наданні дозволу надсилається заявникові в письмовій формі.
 
102. 3. Оскарження рішення про відмову у наданні дозволу здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   3. Оскарження рішення про відмову у наданні дозволу здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
103. Стаття 179. Безстроковість дії дозволів
 
   Стаття 179. Безстроковість дії дозволів
 
104. Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, діють безстроково.
 
-48- Пінчук А.П.
Статтю 179 викласти у такій редакції:
«Стаття 179. Строки дії дозволів
Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі надається строком на 3 роки. Дозволи на провадження інших видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, діють безстроково».
 
Відхилено . Правила дії дозволів для всіх суб’єктів, які їх отримують, повинні бути однаковими.  Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, діють безстроково.
 
105. Стаття 180. Зупинення дії та анулювання дозволу
 
   Стаття 180. Зупинення дії та анулювання дозволу
 
106. 1. Дія дозволу на строк до 30 днів або анулювання дозволу може зупинятись органами, уповноваженими надавати ці дозволи.
 
-49- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину першу статті 180 викласти у такій редакції:
«Дозволи можуть бути анульовані або їх дія може зупинятись на строк до 30 днів органами, уповноваженими надавати ці дозволи»
 
Враховано .  1. Дозволи можуть бути анульовані або їх дія може зупинятись на строк до 30 днів органами, уповноваженими надавати ці дозволи.
 
107. 2. Дія дозволу зупиняється у разі:
 
   2. Дія дозволу зупиняється у разі:
 
108. 1) невиконання підприємством вимог, передбачених цим Кодексом;
 
-50- Пінчук А.П.
Частину 2 статті 180 викласти у такій редакції:
«2. Дія дозволу зупиняється у разі:
1) невиконання підприємством вимог, встановлених цим Кодексом, актами Кабінету Міністрів України та міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи, та центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи – в межах строку, встановленого частиною першою цієї статті, але не більше, ніж до моменту виконання цих вимог;
2) закінчення строків дії договорів оренди територій, приміщень, резервуарів, холодильних чи морозильних камер, критих чи відкритих майданчиків, які використовуються при провадженні видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, якщо такі договори укладались;
3) закінчення строків дії договору страхування або фінансової гарантії, наявність яких у підприємства є необхідною відповідно до частини третьої статті 176 цього Кодексу;
4) за заявою підприємства, якому надано дозвіл».
 
Враховано .  1) невиконання підприємством вимог, встановлених цим Кодексом, актами Кабінету Міністрів України, міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи та центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи, – в межах строку, встановленого частиною першою цієї статті, але не більше, ніж до моменту виконання цих вимог;
1) невиконання підприємством вимог, встановлених цим Кодексом, актами Кабінету Міністрів України, міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи та центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи, – в межах строку, встановленого частиною першою цієї статті, але не більше, ніж до моменту виконання цих вимог;
2) закінчення строків дії договорів оренди територій, приміщень, резервуарів, холодильних чи морозильних камер, критих чи відкритих майданчиків, які використовуються при провадженні видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, якщо такі договори укладались.
3) закінчення строків дії договору страхування або фінансової гарантії, наявність яких у підприємства є необхідною відповідно до частини третьої статті 176 цього Кодексу.
 
    -51- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У пункті 1) частини другої статті 180 після слова «Кодексом» добавити: «- до моменту їх виконання»
 
Враховано редакційно .   
    -52- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Пункт перший частини другої статті 180 викласти у такій редакції:
«невиконання підприємством вимог, передбачених цим Кодексом і встановлених Кабінетом Міністрів України;»
 
Враховано редакційно .   
109. 2) за заявою підприємства, якому надано дозвіл.
 
   4) за заявою підприємства, якому надано дозвіл.
 
110. 3. Дозвіл анулюється:
 
-53- Пінчук А.П.
Частину 3 статті 180 викласти у такій редакції:
«3. Дозвіл анулюється:
у разі не усунення підприємством обставин, зазначених у пунктах 1 - 3 частини другої цієї статті, протягом 30 днів, наступних за днем зупинення дії дозволу;
2) у разі повторного протягом року виникнення підстав для зупинення дії дозволу, які призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
3) за заявою підприємства, якому надано дозвіл;
4) у разі припинення підприємства, якому надано дозвіл;
5) у разі встановлення факту надання особою під час отримання дозволу недостовірної інформації;
6) у разі анулювання іншого дозволу, наявність якого є необхідною відповідно до статті 176 цього Кодексу».
 
Враховано   3. Дозвіл анулюється:
1) у разі не усунення підприємством обставин, зазначених у пунктах 1 - 3 частини другої цієї статті, протягом 30 днів, наступних за днем зупинення дії дозволу;
 
111. 1) у разі повторного протягом року виникнення або виявлення обставин, які є підставою для зупинення дії дозволу;
 
   2) у разі повторного протягом року виникнення підстав для зупинення дії дозволу, які призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
112. 2) за заявою підприємства, якому надано дозвіл;
 
   3) за заявою підприємства, якому надано дозвіл;
 
113. 3) у разі припинення підприємства, якому надано дозвіл.
 
-54- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Пункт перший частини третьої статті 180 викласти у такій редакції:
«у разі повторного протягом року виникнення підстав для зупинення дії дозволу».
 
Враховано редакційно .  4) у разі припинення підприємства, якому надано дозвіл;
5) у разі встановлення факту надання особою під час отримання дозволу недостовірної інформації.
6) у разі анулювання іншого дозволу, наявність якого є необхідною відповідно до статті 176 цього Кодексу.
 
    -55- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Доповнити пунктом четвертим частину третю статті 180:
«у разі встановлення факту надання особою під час отримання дозволу недостовірної інформації».
 
Враховано .   
114. 4. Про зупинення дії або анулювання дозволу відповідний митний орган видає наказ.
 
-56- Пінчук А.П.
Частину 4 статті 180 викласти у такій редакції:
«4. Про зупинення дії або анулювання дозволу органами, зазначеними у статті 174 цього Кодексу, видається наказ».
 
Враховано .  4. Про зупинення дії або анулювання дозволу органами, зазначеними у статті 174 цього Кодексу, видається наказ.
 
115. 5. Завірену копію наказу про зупинення дії або анулювання дозволу митний орган, що видав такий наказ, видає заявникові або надсилає йому рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дати видання такого наказу.
 
-57- Пінчук А.П.
Частину 5 статті 180 викласти у такій редакції:
«5. Завірена копія наказу про зупинення дії або анулювання дозволу видається заявникові або надсилається йому рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дати видання такого наказу».
 
Враховано .  5. Завірена копія наказу про зупинення дії або анулювання дозволу видається заявникові або надсилається йому рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дати видання такого наказу.
 
116. 6. Оскарження наказу про зупинення дії чи про анулювання дозволу здійснюється у порядку, встановленому законом.
 
   6. Оскарження наказу про зупинення дії чи про анулювання дозволу здійснюється у порядку, встановленому законом.
 
117. Стаття 181. Переоформлення дозволу
 
   Стаття 181. Переоформлення дозволу
 
118. 1. Підставою для переоформлення дозволу є необхідність внесення змін у відомості, зазначені у дозволі (в тому числі, зміна найменування юридичної особи або прізвища, ім’я, по батькові громадянина - підприємця, зазначених у дозволі, зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання громадянина - підприємця, яким надано дозвіл, зміна кількісних характеристик тощо).
 
   1. Підставою для переоформлення дозволу є необхідність внесення змін у відомості, зазначені у дозволі (в тому числі зміна найменування юридичної особи або прізвища, ім’я, по батькові громадянина - підприємця, зазначених у дозволі, зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання громадянина - підприємця, яким надано дозвіл, зміна кількісних характеристик тощо).
 
119. 2. Протягом 30 днів з дня виникнення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, підприємство, якому надано дозвіл, зобов’язане звернутися до органу, який надав такий дозвіл, з заявою про його переоформлення.
 
   2. Протягом 30 днів з дня виникнення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, підприємство, якому надано дозвіл, зобов’язане звернутися до органу, який надав такий дозвіл, з заявою про його переоформлення.
 
120. 3. Заява про переоформлення дозволу подається у тому ж порядку і розглядається у той же строк, що й заява про надання відповідного дозволу. При цьому дозвіл, що підлягає переоформленню, зберігає чинність протягом всього строку розгляду заяви.
 
   3. Заява про переоформлення дозволу подається у тому ж порядку і розглядається у той же строк, що й заява про надання відповідного дозволу. При цьому дозвіл, що підлягає переоформленню, зберігає чинність протягом всього строку розгляду заяви.
 
121. Стаття 182. Безоплатність надання та переоформлення дозволів
 
   Стаття 182. Безоплатність надання та переоформлення дозволів
 
122. Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються та переоформлюються безоплатно.
 
   1. Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються та переоформлюються безоплатно.
 
123. Стаття 183. Реєстри підприємств, яким видаються ліцензії та надаються дозволи
 
-58- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 183 викласти у такій редакції:
«Стаття 183. Реєстри підприємств, яким надаються дозволи
Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи веде реєстри підприємств, які провадять види діяльності, зазначені у статті 172 цього Кодексу, та забезпечує їх оприлюднення».
 
Враховано .  Стаття 183. Реєстри підприємств, яким та надаються дозволи
 
124. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи веде реєстри митних брокерів, а також підприємств, що провадять інші види діяльності, зазначені у статті 172 цього Кодексу, та забезпечує їх оприлюднення.
 
   1. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи веде реєстри підприємств, які провадять види діяльності, зазначені у статті 172 цього Кодексу, та забезпечує їх оприлюднення.
 
125. ГЛАВА 27. Митна брокерська діяльність
 
   ГЛАВА 27. Митна брокерська діяльність
 
126. Стаття 184. Митний брокер
 
   Стаття 184. Митний брокер
 
127. 1. Митний брокер - це підприємство, що надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України, має ліцензію на провадження митної брокерської діяльності. Митним брокером може бути тільки підприємство-резидент.
 
-59- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину першу статті 184 викласти у такій редакції:
«Митний брокер - це підприємство, що надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України. Митним брокером може бути тільки підприємство-резидент».
 
Враховано частково . (Тільки перше речення).  1. Митний брокер - це підприємство, що надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України.
 
    -60- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 184 доповнити реченням в такого змісту:
«Від імені цього підприємства декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, може здійснювати його відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо).».
 
Відхилено . Необхідності у включенні запропонованого доповнення до частини 1 статті 184 немає. Філія за визначенням діє від імені підприємства, структурним підрозділом якого вона є.   
128. 2. Митний брокер провадить митну брокерську діяльність у будь-якому митному органі України.
 
-61- Пінчук А.П.
Статтю 184 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Митний брокер має право декларувати товари, якщо загальна сума митних платежів, які підлягають сплаті за всіма поданими ним митними деклараціями, оформлення яких не завершено, не перевищує страхової суми за чинним договором страхування митної брокерської діяльності або розміру діючої фінансової гарантії виконання зобов’язань митного брокера».
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
Враховано .  2. Митний брокер провадить митну брокерську діяльність у будь-якому митному органі України.
3. Митний брокер має право декларувати товари, якщо загальна сума митних платежів, які підлягають сплаті за всіма поданими ним митними деклараціями, оформлення яких не завершено, не перевищує страхової суми за чинним договором страхування митної брокерської діяльності або розміру діючої фінансової гарантії виконання зобов’язань митного брокера.
 
129. 3. Вчиняючи дії, передбачені частиною другою цієї статті, митний брокер несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими актами законодавства України.
 
-62- Пінчук А.П.
У частині четвертій (у зміненій нумерації) статті 184 слова «вчиняючи дії, передбачені частиною другою цієї статті» замінити словами «за вчинення правопорушень, пов’язаних з провадженням митної брокерської діяльності».
 
Враховано .  4. За вчинення правопорушень, пов’язаних з провадженням митної брокерської діяльності, митний брокер несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими актами законодавства України.
 
130. Стаття 185. Правове регулювання взаємовідносин митного брокера з особою, інтереси якої він представляє
 
   Стаття 185. Правове регулювання взаємовідносин митного брокера з особою, інтереси якої він представляє
 
131. Взаємовідносини митного брокера з особою, інтереси якої він представляє, визначаються відповідним договором.
 
-63- Хомутиннік В.Ю.
У частині 1 статті 185 слова «інтереси якої» замінити словом «яку».
 
Враховано .  1. Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються відповідним договором.
 
132. Стаття 186. Представник митного брокера
 
-64- Пінчук А.П.
У назві, частинах 1 та 2 статті 186 слова «Представник митного брокера» замінити словами «агент з митного оформлення».
 
Враховано .  Стаття 186. Агент з митного оформлення
 
    -65- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Назву статті 186 викласти у такій редакції:
«Агент з митного оформлення вантажів та товарів»
 
Враховано редакційно .   
133. 1. Представник митного брокера - це фізична особа-резидент, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з пред’явленням митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та оформлення.
 
-66- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
У частині першій та другій статті 186 слова «Представник митного брокера» замінити словами «агент з митного оформлення вантажів та товарів»
 
Враховано редакційно .  1. Агент з митного оформлення - це фізична особа-резидент, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з пред’явленням митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.
 
134. 2. Представник митного брокера має право виконувати свої функції з пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для їх митного контролю та оформлення у будь-якому митному органі України.
 
-67- Хомутиннік В.Ю.
У статті 186 словосполучення «митного контролю та оформлення» доповнити словом «митного».
 
Враховано .  2. Агент з митного оформлення має право виконувати свої функції з пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для їх митного контролю та митного оформлення, у будь-якому митному органі України.
3. Агент з митного оформлення повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
1) мати або здобувати вищу освіту або мати неповну вищу освіту чи базову вищу освіту;
2) володіти спеціальними знаннями, уміннями та навичками у сфері митної справи.
4. Спеціальні знання, уміння та навички у сфері митної справи агент з митного оформлення здобуває в навчальних закладах митної служби України за денною (очною), дистанційною чи іншою формою навчання.
5. Відповідність визначеним кваліфікаційним вимогам агент з митного оформлення підтверджує шляхом складання іспиту в митниці за місцем розташування відповідного митного брокера.
6. За результатами складання іспитів митниця видає агенту з митного оформлення кваліфікаційне посвідчення.
7. Рівень спеціальних знань, умінь та навиків у сфері митної справи агент з митного оформлення повинен підтверджувати один раз на три роки, або за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи у разі суттєвих змін у законодавстві України з питань митної справи.
8. Порядок видачі, переоформлення, анулювання кваліфікаційного посвідчення та порядок прийняття іспиту, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -68- Пінчук А.П.
Статтю 186 доповнити частинами 3 – 8 такого змісту:
3. Агент з митного оформлення повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
1) мати або здобувати вищу освіту або мати неповну вищу освіту чи базову вищу освіту;
2) володіти спеціальними знаннями, уміннями та навичками у сфері митної справи.
4. Спеціальні знання, уміння та навички у сфері митної справи агент з митного оформлення здобуває в навчальних закладах митної служби України за денною (очною), дистанційною чи іншою формою навчання.
5. Відповідність визначеним кваліфікаційним вимогам агент з митного оформлення підтверджує шляхом складання іспиту в митниці за місцем розташування відповідного митного брокера.
6. За результатами складання іспитів митниця видає агенту з митного оформлення кваліфікаційне посвідчення.
7. Рівень спеціальних знань, умінь та навиків у сфері митної справи агент з митного оформлення повинен підтверджувати один раз на три роки, або за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи у разі суттєвих змін у законодавстві України з питань митної справи.
8. Порядок видачі, переоформлення, анулювання кваліфікаційного посвідчення та порядок прийняття іспиту, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .   
135. Стаття 187. Інформація, отримана митним брокером та його представниками від особи, яку вони представляють
 
-69- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 187 викласти у такій редакції:
«Стаття 187. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками – агентами з митного оформлення – від особи, яку представляє митний брокер
1. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками – агентами з митного оформлення від особи, яку представляє митний брокер, у процесі виконання митних формальностей, може використовуватися виключно для цілей виконання цих формальностей.
2. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер та його працівники – агенти з митного оформлення несуть відповідальність відповідно до закону».
 
Враховано .  Стаття 187. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками – агентами з митного оформлення – від особи, яку представляє митний брокер
 
136. 1. Інформація, отримана митним брокером та його представниками від особи, яку вони представляють у процесі здійснення митних формальностей, може використовуватися виключно для цілей цих формальностей.
 
   1. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками – агентами з митного оформлення від особи, яку представляє митний брокер, у процесі виконання митних формальностей, може використовуватися виключно для цілей виконання цих формальностей.
 
137. 2. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер та його представники несуть відповідальність відповідно до закону.
 
-70- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 187 викласти в такій редакції:
«2. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер та його представники несуть відповідальність відповідно до закону, якщо інше не встановлено договором».
 
Відхилено . Договором приватних осіб не можуть регулюватися публічно-правові відносини, зокрема, питання притягнення до юридичної відповідальності за порушення вимог закону.  2. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер та його працівники – агенти з митного оформлення несуть відповідальність відповідно до закону.
 
138. ГЛАВА 28. Діяльність митного перевізника
 
-71- Пінчук А.П.
Главу 28 «Діяльність митного перевізника» виключити.
 
Враховано .     
139. Стаття 188. Митний перевізник
 
      
140. 1. Митний перевізник - це підприємство, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів, передбачених главою 53 цього Кодексу (крім випадків перевезення підакцизних товарів та товарів, перевезення яких відповідно до законодавства потребує обов’язкового надання гарантій митним органам).
 
      
141. 2. Митним перевізником може бути тільки підприємство-резидент, яке має у власності транспортні засоби, допущені до перевезення товарів під митним забезпеченням, або використовує такі транспортні засоби на підставі договору.
 
      
142. Стаття 189. Правове регулювання взаємовідносин митного перевізника з особою, яка передає йому товари для перевезення
 
      
143. Взаємовідносини митного перевізника з особою, яка передає йому товари для перевезення, визначаються відповідним договором.
 
      
144. Стаття 190. Права, обов’язки та відповідальність митного перевізника
 
      
145. 1. Митний перевізник має право:
 
      
146. 1) здійснювати на всій митній території України перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без накладення митного забезпечення за умови, що суми митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті (експорті) таких товарів, при одному перевезенні не перевищують 50 тисяч євро;
 
      
147. 2) з дозволу митного органу здійснювати перевезення товарів, що не перебувають під митним контролем, разом із товарами, що перебувають під митним контролем;
 
      
148. 3) не приймати для перевезення між митними органами товари у випадку оформлення встановлених цим Кодексом документів із порушенням порядку, встановленого цим Кодексом та законодавством України;
 
      
149. 4) замінити транспортний засіб із повідомленням митного органу призначення про причини такої заміни (у тому числі технічний стан, екологічні вимоги, економічна доцільність тощо);
 
      
150. 5) замінити уповноважену перевізником особу (водія, капітана судна, машиніста), відповідальну за доставку товарів у митницю призначення, із повідомленням митного органу призначення про причини такої заміни (у тому числі стан здоров’я, вимоги міжнародної Конвенції щодо роботи екіпажів (ЄУТР), візові питання тощо);
 
      
151. 6) з дозволу митного органу призначення вивантажити товар на склад цього органу, якщо доставлені перевізником товари, що перебувають під митним контролем, протягом трьох діб не будуть заявлені відповідальною за це особою до жодного митного режиму;
 
      
152. 7) отримати від митного органу письмові пояснення причин відмови у митному оформленні чи у пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України із виключним переліком заходів (дій), за умови виконання яких товари, транспортні засоби комерційного призначення можуть бути пропущені через митний кордон України або оформлені у митному відношенні.
 
      
153. 2. Митний перевізник зобов’язаний:
 
      
154. 1) надавати послуги з перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, в порядку, встановленому цим Кодексом та законодавством України;
 
      
155. 2) перед укладенням договору про надання послуг з перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, перевіряти повноваження особи, яка бажає укласти з ним такий договір, щодо розпорядження зазначеними товарами;
 
-72- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 частини другої статті 190 виключити
 
Враховано .     
156. 3) під час прийняття відповідно до укладеного договору товарів, що перебувають під митним контролем, для перевезення перевіряти наявність усіх необхідних документів для перевезення цих товарів, кількість вантажних місць, їх розмітку, зовнішній стан та пакування, а у випадку неможливості здійснити таку перевірку внести запис у відповідний внутрішній транзитний документ;
 
      
157. 4) забезпечувати своєчасне інформування особи, яка передала йому товари для перевезення, та посадових осіб митних органів про виявлені пошкодження тари й упаковки, а також про невідповідність цих товарів відомостям про них, зазначеним у комерційних, транспортних та інших супровідних документах;
 
      
158. 5) забезпечувати доставку до митного органу призначення прийнятих для перевезення товарів без будь-якої зміни їх упаковки або стану, а також документів на ці товари, забезпечувати їх схоронність під час перевезення;
 
      
159. 6) при здійсненні перевезень товарів, що перебувають під митним контролем та товарів, що не перебувають під митним контролем, забезпечувати окреме розміщення цих товарів у транспортному відсіку;
 
      
160. 7) забезпечувати дотримання встановлених цим Кодексом заборон і обмежень щодо користування та розпорядження товарами, митне оформлення яких не завершено;
 
      
161. 8) у разі недоставлення товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення сплатити в повному обсязі суми митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті (експорті) таких товарів;
 
      
162. 9) вести реєстр договорів про надання послуг із перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем;
 
      
163. 10) подавати митному органу на його письмову вимогу необхідну інформацію з питань, пов’язаних зі здійсненням діяльності митного перевізника.
 
      
164. 4. У разі аварії, стихійного лиха, дії обставин непереборної сили або виникнення інших обставин, що перешкоджають своєчасній доставці товарів до митного органу призначення, митний перевізник зобов’язаний:
 
      
165. 1) терміново повідомити найближчий митний орган про аварію, стихійне лихо або дію обставин непереборної сили, а також про місцезнаходження товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
 
      
166. 2) подати митному органу заяву про призупинення строку доставки товарів до митного органу призначення на час, необхідний для усунення обставин, що перешкоджають їх своєчасній доставці.
 
      
167. 5. При здійсненні перевезень між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, митний перевізник та його посадові особи несуть відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими актами законодавства України.
 
      
168. ГЛАВА 29. Відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі
 
   ГЛАВА 29. Відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі
 
169. Стаття 191. Магазин безмитної торгівлі
 
   Стаття 191. Магазин безмитної торгівлі
 
170. 1. Магазин безмитної торгівлі - це спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті (пунктах) пропуску через державний кордон України, відкритого для міжнародного сполучення, призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, та має дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі.
 
-73- Пінчук А.П.
Текст статті 191 викласти у такій редакції:
«1. Магазин безмитної торгівлі - це спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті пропуску через державний кордон України, відкритому для міжнародного сполучення, а також на повітряному або водному транспортному засобі комерційного призначення, що виконує міжнародні рейси, та призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі.
2. Магазини безмитної торгівлі здійснюють продаж товарів громадянам, які виїжджають за межі митної території України, а також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами. Реалізація магазинами безмитної торгівлі товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, підприємствам забороняється.
3. Без шкоди для положень частини першої цієї статті та статті 291 цього Кодексу в місті Києві та інших населених пунктах на митній території України при готелях, санаторіях, пансіонатах, туристичних базах тощо можуть створюватись магазини безмитної торгівлі, призначені для реалізації товарів громадянам, які відбувають за межі митної території України. Реалізовані у таких магазинах товари передаються громадянам, які їх придбали, в пунктах пропуску через державний кордон України під час відбуття зазначених громадян за межі митної території України після проходження ними паспортного контролю. Доставка реалізованих товарів з зазначених магазинів до пунктів пропуску через державний кордон України та, за необхідності, переміщення їх у зворотному напрямі здійснюються в контейнерах під забезпеченням утримувача магазину безмитної торгівлі на підставі кур’єрського листка, в якому зазначаються, зокрема, найменування та кількість товарів, що доставляються (переміщуються), паспортні дані кур’єра, дата та час відправки та прибуття. Пропуск кур’єра на територію зони митного контролю в пункті пропуску через державний кордон України та випуск його з території зазначеної зони здійснюються під контролем посадових осіб митного органу з проставлянням відповідних відміток у кур’єрському листку. Один примірник кур’єрського листка з відмітками митного органу зберігається у цьому органі протягом 1095 днів.
4. Без шкоди для положень частин першої та другої цієї статті та статті 291 цього Кодексу в місті Києві та в інших населених пунктах на митній території України, де розташовані дипломатичні представництва іноземних держав в Україні, можуть створюватися магазини безмитної торгівлі, призначені для обслуговування членів дипломатичного персоналу цих представництв та членів їх сімей. Обсяги продажу такими магазинами товарів зазначеним особам встановлюються з розрахунку на календарний місяць на рівні 50 відсотків заробітної плати або грошового утримання, які виплачуються цим особам в Україні».
5. Магазини безмитної торгівлі в установленому порядку здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів, крім товарів, які відповідно до законодавства заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України та товарів за товарними позиціями 2701 – 2716 згідно з УКТЗЕД. Правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі громадянам затверджуються Кабінетом Міністрів України, а порядок здійснення митного контролю товарів, що реалізуються магазинами безмитної торгівлі пасажирам повітряних та водних транспортних засобів комерційного призначення, які виконують міжнародні рейси, - центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  1. Магазин безмитної торгівлі - це спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті пропуску через державний кордон України, відкритому для міжнародного сполучення, а також на повітряному або водному транспортному засобі комерційного призначення, що виконує міжнародні рейси, та призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі.
 
171. 2. Утримувачем магазину безмитної торгівлі може бути лише підприємство-резидент.
 
      
172. 3. Магазини безмитної торгівлі здійснюють продаж товарів фізичним особам, які виїжджають за межі митної території України, та постачання товарів юридичним особам, які обслуговують пасажирів міжнародних рейсів після проходження ними паспортного та митного контролю при виїзді за межі митної території України.
 
   2. Магазини безмитної торгівлі здійснюють продаж товарів громадянам, які виїжджають за межі митної території України, а також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами. Реалізація магазинами безмитної торгівлі товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, підприємствам забороняється.
3. Без шкоди для положень частини першої цієї статті та статті 291 цього Кодексу в місті Києві та інших населених пунктах на митній території України при готелях, санаторіях, пансіонатах, туристичних базах тощо можуть створюватись магазини безмитної торгівлі, призначені для реалізації товарів громадянам, які відбувають за межі митної території України. Реалізовані у таких магазинах товари передаються громадянам, які їх придбали, в пунктах пропуску через державний кордон України під час відбуття зазначених громадян за межі митної території України після проходження ними паспортного контролю. Доставка реалізованих товарів з зазначених магазинів до пунктів пропуску через державний кордон України та, за необхідності, переміщення їх у зворотному напрямі здійснюються в контейнерах під забезпеченням утримувача магазину безмитної торгівлі на підставі кур’єрського листка, в якому зазначаються, зокрема, найменування та кількість товарів, що доставляються (переміщуються), паспортні дані кур’єра, дата та час відправки та прибуття. Пропуск кур’єра на територію зони митного контролю в пункті пропуску через державний кордон України та випуск його з території зазначеної зони здійснюються під контролем посадових осіб митного органу з проставлянням відповідних відміток у кур’єрському листку. Один примірник кур’єрського листка з відмітками митного органу зберігається у цьому органі протягом 1095 днів.
4. Без шкоди для положень частин першої та другої цієї статті та статті 291 цього Кодексу в місті Києві та в інших населених пунктах на митній території України, де розташовані дипломатичні представництва іноземних держав в Україні, можуть створюватися магазини безмитної торгівлі, призначені для обслуговування членів дипломатичного персоналу цих представництв та членів їх сімей. Обсяги продажу такими магазинами товарів зазначеним особам встановлюються з розрахунку на календарний місяць на рівні 50 відсотків заробітної плати або грошового утримання, які виплачуються цим особам в Україні.
 
173. 4. Магазини безмитної торгівлі здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів, крім товарів, які відповідно до законодавства заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України. Правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі фізичним особам та порядок здійснення митного контролю за товарами, що постачаються магазинами безмитної торгівлі юридичним особам, які обслуговують пасажирів міжнародних рейсів, установлюються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
 
-74- Терьохін С.А.
Частину 1 статті 191 після слів «відкритому для міжнародного сполучення» доповнити словами «на повітряних та водних транспортних засобах комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси».
 
Враховано редакційно .  5. Магазини безмитної торгівлі в установленому порядку здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів, крім товарів, які відповідно до законодавства заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України та товарів за товарними позиціями 2701 – 2716 згідно з УКТЗЕД. Правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі громадянам затверджуються Кабінетом Міністрів України, а порядок здійснення митного контролю товарів, що реалізуються магазинами безмитної торгівлі пасажирам повітряних та водних транспортних засобів комерційного призначення, які виконують міжнародні рейси, - центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -75- Терьохін С.А.
Частину 2 статті 191 після слів «які виїжджають за межі митної території України» доповнити словами «або фізичним особам, які переміщуються транспортними засобами, що належать резидентам та перебувають поза митним кордоном України».
 
Враховано редакційно .   
    -76- Терьохін С.А.
Частину 5 статті 191 після слів «пасажирів міжнародних рейсів» доповнити словами «ита товарами, що реалізуються магазинами безмитної торгівлі фізичним особам на повітряних транспортних засобах, що виконують міжнародні рейси».
 
Враховано редакційно .   
    -77- Петьовка В.В.
Частину першу статті 191 викласти у такій редакції:
«1. Магазин безмитної торгівлі - це спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті (пунктах) пропуску через державний кордон України, відкритому для міжнародного сполучення, призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі».
 
Враховано редакційно .   
    -78- Каракай Ю.В.
Частину першу статті 191 викласти у такій редакції:
«1. Магазин безмитної торгівлі - це спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті пропуску через державний кордон України, відкритому для міжнародного морського або повітряного сполучення та призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, утримувач якого має дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі».
 
Враховано редакційно .   
    -79- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину першу статті 191 викласти у такій редакції:
«Магазин безмитної торгівлі – це спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті пропуску через державний кордон України, відкритому для міжнародного морського або повітряного сполучення та призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, утримувач якого має дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі.»
 
Враховано редакційно .   
    -80- Хомутиннік В.Ю.
Частину 4 статті 191 викласти у такій редакції:
«Магазини безмитної торгівлі в установленому порядку здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів, крім товарів, які відповідно до законодавства заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України та товарів за товарними позиціями 2701 – 2716 згідно з УКТЗЕД. Правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі громадянам затверджуються Кабінетом Міністрів України, а порядок здійснення митного контролю за товарами, що постачаються магазинами безмитної торгівлі юридичним особам, які обслуговують пасажирів міжнародних рейсів, - міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Відхилено . Частину 4 статті 191 викладено в іншій редакції.   
174. 5. Взаємовідносини утримувача магазину безмитної торгівлі з особою, яка розміщує у цьому магазині товари для реалізації, визначаються відповідним договором.
 
-81- Хомутиннік В.Ю.
Частину 5 статті 191 виключити.
 
Враховано .     
175. Стаття 192. Вимоги до облаштування та розташування магазину безмитної торгівлі
 
   Стаття 192. Вимоги до облаштування та розташування магазину безмитної торгівлі
 
176. 1. Приміщення магазину безмитної торгівлі може включати в себе:
 
   1. Приміщення магазину безмитної торгівлі може включати в себе:
 
177. 1) торговельний зал (зали), у тому числі бари та пункти громадського харчування;
 
   1) торговельний зал (зали), у тому числі бари та пункти громадського харчування;
 
178. 2) допоміжні приміщення;
 
   2) допоміжні приміщення;
 
179. 3) склади магазину, в тому числі склад для товарів, які реалізуються в торговельних залах, розташованих в різних пунктах пропуску та переміщуються між ними виключно під митним контролем.
 
-82- Терьохін С.А.
Пункт 3 частини 1 статті 192 викласти у такій редакції:
«3) склади магазину, в тому числі склади для товарів, що реалізуються в торговельних залах, розташованих в різних пунктах пропуску та переміщуються між ними виключно під митним контролем, та для майна, яке використовується у таких залах для реалізації зазначених товарів».
 
Враховано .  3) склади магазину, в тому числі склади для товарів, що реалізуються в торговельних залах, розташованих в різних пунктах пропуску та переміщуються між ними виключно під митним контролем, та для майна, яке використовується у таких залах для реалізації зазначених товарів.
 
180. 2. Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України.
 
-83- Пінчук А.П.
Частину 2 статті 192 доповнити через кому словами «крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 191 цього Кодексу».
 
Враховано .  2. Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 191 цього Кодексу.
 
181. 3. В приміщенні магазину безмитної торгівлі створюється зона митного контролю.
 
   3. В приміщенні магазину безмитної торгівлі створюється зона митного контролю.
 
182. Стаття 193. Права, обов’язки та відповідальність утримувача магазину безмитної торгівлі
 
   Стаття 193. Права, обов’язки та відповідальність утримувача магазину безмитної торгівлі
 
183. 1. Утримувач магазину безмитної торгівлі зобов’язаний:
 
   1. Утримувач магазину безмитної торгівлі зобов’язаний:
 
184. 1) своєчасно декларувати митному органу, в зоні діяльності якого знаходиться магазин, товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всі документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення цих товарів;
 
-84- Терьохін С.А.
Пункт 1 частини 1 статті 193 після слів «чи вибувають з магазину» доповнити словами «у тому числі товарні нестачі, що виникли не внаслідок умисних дій утримувача магазину».
 
Враховано .  1) своєчасно декларувати митному органу, в зоні діяльності якого знаходиться магазин, товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, у тому числі товарні нестачі, що виникли не внаслідок умисних дій утримувача магазину, та подавати всі документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення цих товарів;
 
185. 2) виключити можливість надходження до магазину та вилучення з магазину товарів поза митним контролем;
 
-85- Терьохін С.А.
Пункт 2 частини 1 статті 193 викласти у такій редакції:
«2) виключити можливість надходження товарів до магазину та вживати всіх можливих заходів щодо запобігання вилученню товарів з магазину поза митним контролем, у тому числі виникненню товарних нестач»;
 
Враховано .  2) виключити можливість надходження товарів до магазину та вживати всіх можливих заходів щодо запобігання вилученню товарів з магазину поза митним контролем, у тому числі виникненню товарних нестач;
 
186. 3) дотримуватися положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;
 
   3) дотримуватися положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;
 
187. 4) вести облік товарів, що надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним, і подавати митному органу, в зоні діяльності якого знаходиться магазин, звіт про рух товарів у магазині за формою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи
 
   4) вести облік товарів, що надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним, і подавати митному органу, в зоні діяльності якого знаходиться магазин, звіт про рух товарів у магазині за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи
 
188. 2. Утримувачі магазинів безмитної торгівлі можуть у порядку передбаченому цим Кодексом, отримати дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу закритого типу для зберігання та наступного постачання в ці магазини всіх видів товарів, у тому числі підакцизних, крім товарів, ввезення яких на митну територію України, вивезення за межи митної території України та/або переміщення митною територією України транзитом заборонено законом.
 
-86- Терьохін С.А.
Частину 2 статті 193 після слів «митного складу» доповнити словами «або складу тимчасового зберігання».
 
Враховано .  2. Утримувачі магазинів безмитної торгівлі можуть у порядку, передбаченому цим Кодексом, отримати дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу або складу тимчасового зберігання закритого типу для зберігання та наступного постачання в ці магазини всіх видів товарів, у тому числі підакцизних, крім товарів, ввезення яких на митну територію України, вивезення за межи митної території України та/або переміщення митною територією України транзитом заборонено законом.
 
189. 3. Утримувачі магазинів безмитної торгівлі несуть передбачену цим Кодексом відповідальність за порушення порядку розміщення та реалізації товарів у цих магазинах, а також за сплату митних платежів у разі порушення цього порядку.
 
-87- Хомутиннік В.Ю.
Частину 3 статті 193 виключити.
 
Враховано .     
190. Стаття 194. Розпорядження товарами, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі його ліквідації, анулювання або зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію цього магазину
 
-88- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 194 викласти у такій редакції:
«Стаття 194. Розпорядження товарами, які знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію цього магазину
1. У разі зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі продаж (постачання) товарів цим магазином та розміщення у ньому нових партій товарів забороняються.
2. Протягом 30 днів з дня анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі товари, які знаходяться у цьому магазині та перебувають в митному режимі безмитної торгівлі, підлягають декларуванню утримувачем магазину до іншого митного режиму відповідно до частини другої статті 293 цього Кодексу або розміщенню в порядку, встановленому цим Кодексом, в іншому магазині безмитної торгівлі.
3. Передбачену цим Кодексом адміністративну відповідальність за порушення встановлених частинами першою та другою цієї статті порядку та строків розпорядження товарами, розміщеними у магазині безмитної торгівлі, у разі зупинення дії або анулювання дозволу на його відкриття та експлуатацію несе утримувач цього магазину».
 
Враховано .  Стаття 194. Розпорядження товарами, які знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію цього магазину
 
191. 1. У разі зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі продаж (постачання) товарів цим магазином та розміщення у ньому нових партій товарів забороняються.
 
   1. У разі зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі продаж (постачання) товарів цим магазином та розміщення у ньому нових партій товарів забороняються.
 
192. 2. У разі анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі чи ліквідації зазначеного магазину продаж (постачання) товарів цим магазином забороняється. Товари, що знаходяться у магазині та перебувають в режимі магазину безмитної торгівлі, підлягають декларуванню утримувачем магазину до іншого митного режиму відповідно до частини другої статті 293 цього Кодексу.
 
   2. Протягом 30 днів з дня анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі товари, які знаходяться у цьому магазині та перебувають в митному режимі безмитної торгівлі, підлягають декларуванню утримувачем магазину до іншого митного режиму відповідно до частини другої статті 293 цього Кодексу або розміщенню в порядку, встановленому цим Кодексом, в іншому магазині безмитної торгівлі.
3. Передбачену цим Кодексом адміністративну відповідальність за порушення встановлених частинами першою та другою цієї статті порядку та строків розпорядження товарами, розміщеними у магазині безмитної торгівлі, у разі зупинення дії або анулювання дозволу на його відкриття та експлуатацію несе утримувач цього магазину.
 
193. ГЛАВА 30. Відкриття та експлуатація митного складу
 
   ГЛАВА 30. Відкриття та експлуатація митного складу
 
194. Стаття 195. Поняття митного складу
 
-89- Хомутиннік В.Ю.
Статті 195 та 196 об’єднати, виклавши статтю 195 у такій редакції:
«Стаття 195 Митний склад
1. Митний склад - це відповідним чином облаштовані складське приміщення, резервуар, холодильна чи морозильна камера, критий чи відкритий майданчик, призначені для зберігання товарів під митним контролем.
2. Митний склад може бути закритого або відкритого типу.
3. Митний склад закритого типу призначається виключно для зберігання під митним контролем товарів, що переміщуються через митний кордон України згідно з зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що укладаються утримувачем цього складу або учасниками об’єднання підприємств, учасником якого є утримувач складу.
4. Митний склад відкритого типу призначається для зберігання під митним контролем товарів, що переміщуються через митний кордон України згідно з зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними як утримувачем цього складу, так і будь-якими іншими особами».
 
Враховано .  Стаття 195. Митний склад
 
195. 1. Митний склад - це відповідним чином облаштовані складське приміщення, резервуар, холодильна чи морозильна камера, критий чи відкритий майданчик, призначені для зберігання товарів під митним контролем.
 
   1. Митний склад - це відповідним чином облаштовані складське приміщення, резервуар, холодильна чи морозильна камера, критий чи відкритий майданчик, призначені для зберігання товарів під митним контролем.
 
196. 2. Міністерство, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, визначає вимоги щодо облаштування митних складів.
 
      
197. Стаття 196. Типи митних складів
 
      
198. 1. Митний склад може бути закритого або відкритого типу.
 
   2. Митний склад може бути закритого або відкритого типу.
 
199. 2. Митний склад закритого типу призначається виключно для зберігання під митним контролем товарів, що переміщуються через митний кордон України згідно з зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що укладаються утримувачем цього складу.
 
   3. Митний склад закритого типу призначається виключно для зберігання під митним контролем товарів, що переміщуються через митний кордон України згідно з зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що укладаються утримувачем цього складу або учасниками об’єднання підприємств, учасником якого є утримувач складу.
 
200. 3. Митний склад відкритого типу призначається для зберігання під митним контролем товарів, що переміщуються через митний кордон України згідно з зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними як утримувачем цього складу, так і будь-якими іншими особами.
 
   4. Митний склад відкритого типу призначається для зберігання під митним контролем товарів, що переміщуються через митний кордон України згідно з зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними як утримувачем цього складу, так і будь-якими іншими особами.
 
201. 4. Дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу надається тільки підприємствам-резидентам. Підприємство, яке отримало такий дозвіл, є утримувачем митного складу.
 
      
202. Стаття 197. Правове регулювання взаємовідносин утримувача митного складу з іншими особами та митними органами
 
   Стаття 197. Правове регулювання взаємовідносин утримувача митного складу з іншими особами та митними органами
 
203. 1. Взаємовідносини утримувача митного складу відкритого типу з особами, які розміщують товари на митних складах, визначаються відповідним договором.
 
-90- Пінчук А.П.
У статті 197:
1) у частині 1 слова «митних складах» замінити словами «цьому складі»;
2) у пункті 1 частини 2 слова «будуть мати» замінити словом «мають»;
3) пункт 5 частини 2 слова «звітності про рух товарів» замінити словами «звітів про рух товарів на складі».
 
Враховано .  1. Взаємовідносини утримувача митного складу відкритого типу з особами, які розміщують товари на цьому складі, визначаються відповідним договором.
 
204. 2. Взаємовідносини утримувача митного складу з митним органом визначаються затвердженою начальником митного органу та погодженою утримувачем митного складу процедурою експлуатації такого складу, яка встановлює:
 
   2. Взаємовідносини утримувача митного складу з митним органом визначаються затвердженою начальником митного органу та погодженою утримувачем митного складу процедурою експлуатації такого складу, яка встановлює:
 
205. 1) перелік посадових осіб, які будуть мати право доступу на митний склад;
 
   1) перелік посадових осіб, які мають право доступу на митний склад;
 
206. 2) особу керуючого митним складом;
 
   2) особу керуючого митним складом;
 
207. 3) мінімальну кількість посадових осіб митного органу, які будуть залучені до здійснення митного контролю та митного оформлення;
 
   3) мінімальну кількість посадових осіб митного органу, які будуть залучені до здійснення митного контролю та митного оформлення;
 
208. 4) режим роботи складу;
 
   4) режим роботи складу;
 
209. 5) терміни подання утримувачем митного складу звітності про рух товарів;
 
   5) терміни подання утримувачем митного складу звітів про рух товарів на складі;
 
210. 6) особливості функціонування митного складу (за наявності).
 
   6) особливості функціонування митного складу (за наявності).
 
211. 3. У випадках розміщення товарів на митних складах з ініціативи митного органу, взаємовідносини власника митного складу з митними органами визначаються у відповідному договорі, укладеному згідно з цивільним законодавством України.
 
   3. У випадках розміщення товарів на митних складах з ініціативи митного органу взаємовідносини власника митного складу з митними органами визначаються у відповідному договорі, укладеному згідно з цивільним законодавством України.
 
212. Стаття 198. Розміщення товарів на митних складах
 
-91- Пінчук А.П.
У статті 198:
1) у назві статті слова «митних складах» замінити словами «митному складі»;
2) в абзаці першому слова «на митних складах розміщуються» замінити словами «на митному складі можуть розміщуватися».
 
Враховано .  Стаття 198. Розміщення товарів на митних складах
 
213. На митних складах розміщуються товари:
 
   1. На митному складі можуть розміщуватися товари:
 
214. 1) поміщені у митний режим митного складу (у тому числі консолідовані вантажі);
 
   1) поміщені у митний режим митного складу (у тому числі консолідовані вантажі);
 
215. 2) поміщені у митні режими транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митній території, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території (без зміни цих митних режимів на митний режим митного складу);
 
   2) поміщені у митні режими транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митній території, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території (без зміни цих митних режимів на митний режим митного складу);
 
216. 3) призначені для тимчасового зберігання під митним контролем (на умовах, встановлених цим Кодексом для складів тимчасового зберігання).
 
   3) призначені для тимчасового зберігання під митним контролем (на умовах, встановлених цим Кодексом для складів тимчасового зберігання).
 
217. Стаття 199. Зберігання товарів на митному складі
 
   Стаття 199. Зберігання товарів на митному складі
 
218. 1. Товари, поміщені в різні митні режими, зберігаються окремо.
 
-92- Хомутиннік В.Ю.
У статті 199:
1) частину 1 викласти у такій редакції:
«1. Поміщені в різні митні режими товари, що знаходяться на одному митному складі, зберігаються на ньому окремо»;
2) у частині 2 слова «митних складах» замінити словами «митному складі», слово «згоди» – словом «згодою».
 
Враховано .  1. Товари, поміщені в різні митні режими, що знаходяться на одному митному складі, зберігаються на ньому окремо.
 
219. 2. Товари можуть бути розміщені на митних складах без вивантаження їх з транспортних засобів за згоди утримувача такого складу та за умови погодження власником товару (або уповноваженою ним особою) таких дій із особою, відповідальною за транспортний засіб.
 
   2. Товари можуть бути розміщені на митному складі без вивантаження їх з транспортних засобів за згодою утримувача такого складу та за умови погодження власником товару (або уповноваженою ним особою) таких дій із особою, відповідальною за транспортний засіб.
 
220. 3. Небезпечні товари, товари, що можуть зашкодити іншим товарам або товари, що вимагають спеціальних умов зберігання, не можуть розміщуватися на митних складах, які не забезпечують відповідні умови для зберігання таких товарів.
 
   3. Небезпечні товари, товари, що можуть зашкодити іншим товарам, або товари, що вимагають спеціальних умов зберігання, не можуть розміщуватися на митних складах, які не забезпечують відповідні умови для зберігання таких товарів.
 
221. Стаття 200. Облік товарів на митному складі
 
   Стаття 200. Облік товарів на митному складі
 
222. 1. Утримувач митного складу веде облік товарів, що розміщуються на цьому складі та випускаються з нього, та подає митному органу звіт про рух товарів за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Митний орган має право вимагати подання позачергового звіту не частіше ніж один раз за рік.
 
-93- Хомутиннік В.Ю.
Частину 1 статті 200 викласти у такій редакції:
«1. Утримувач митного складу веде облік товарів, що розміщуються на цьому складі та випускаються з нього, та щоквартально подає митному органу звіт про рух товарів на складі за попередній квартал за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. Митний орган має право вимагати подання позачергового звіту не частіше, ніж один раз на рік.».
 
Враховано .  1. Утримувач митного складу веде облік товарів, що розміщуються на цьому складі та випускаються з нього, та щоквартально подає митному органу звіт про рух товарів на складі за попередній квартал за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. Митний орган має право вимагати подання позачергового звіту не частіше, ніж один раз на рік.
 
    -94- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині першій статті 200 речення «Митний орган має право вимагати подання позачергового звіту не частіше ніж один раз за рік.» виключити.
 
Відхилено . Обмеження кількості позачергових звітів є необхідним.   
223. 2. Облік товарів на митному складі ведеться утримувачем митного складу на рівні підгрупи (чотирьох знаків) згідно з УКТЗЕД з використанням звичайних правил складського обліку.
 
-95- Хомутиннік В.Ю.
До статті 200 включити частинами 3 - 8 текст статті 276, виклавши його у такій редакції:
«3. Утримувач митного складу несе передбачену цим Кодексом та іншими законодавчими актами України відповідальність:
1) за недодержання порядку зберігання товарів на митному складі та здійснення з цими товарами операцій, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 274 цього Кодексу;
2) за видачу товарів без дозволу митного органу;
3) за втрату товарів, крім втрати при здійсненні з цими товарами операцій, передбачених частиною другою статті 274 цього Кодексу.
4. Власник товарів або уповноважена ним особа несе передбачену цим Кодексом та іншими законодавчими актами України відповідальність:
1) за недодержання порядку здійснення з товарами операцій, передбачених частиною другою статті 274 цього Кодексу;
2) за втрату товарів при здійсненні операцій, передбачених частиною другою статті 274 цього Кодексу.
5. У разі втрати чи видачі без дозволу митного органу товарів, крім втрати товарів при здійсненні операцій, передбачених частиною другою статті 274 цього Кодексу, утримувач митного складу зобов’язаний сплатити митні платежі, установлені законом на імпорт цих товарів.
6. У разі втрати товарів при здійсненні операцій, передбачених частиною другою статті 274 цього Кодексу, власник товарів зобов’язаний сплатити митні платежі, установлені законом на імпорт цих товарів.
7. Зазначені особи звільняються від обов’язку зі сплати митних платежів, установлених законом на імпорт товарів, якщо товари, що зберігаються на митному складі, втрачено внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили, що підтверджено в установленому порядку, а також у разі природних втрат за нормальних умов зберігання.
8 Особи, які брали проби чи зразки товарів, несуть передбачену цим Кодексом та іншими законодавчими актами України відповідальність за недодержання встановленого законодавством порядку взяття проб та зразків товарів».
 
Враховано .  2. Облік товарів на митному складі ведеться утримувачем митного складу на рівні підгрупи (чотирьох знаків) згідно з УКТЗЕД з використанням звичайних правил складського обліку.
3. Утримувач митного складу несе передбачену цим Кодексом та іншими законодавчими актами України відповідальність:
1) за недодержання порядку зберігання товарів на митному складі та здійснення з цими товарами операцій, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 274 цього Кодексу;
2) за видачу товарів без дозволу митного органу;
3) за втрату товарів, крім втрати при здійсненні з цими товарами операцій, передбачених частиною другою статті 274 цього Кодексу.
4. Власник товарів або уповноважена ним особа несе передбачену цим Кодексом та іншими законодавчими актами України відповідальність:
1) за недодержання порядку здійснення з товарами операцій, передбачених частиною другою статті 274 цього Кодексу;
2) за втрату товарів при здійсненні операцій, передбачених частиною другою статті 274 цього Кодексу.
5. У разі втрати чи видачі без дозволу митного органу товарів, крім втрати товарів при здійсненні операцій, передбачених частиною другою статті 274 цього Кодексу, утримувач митного складу зобов’язаний сплатити митні платежі, установлені законом на імпорт цих товарів.
6. У разі втрати товарів при здійсненні операцій, передбачених частиною другою статті 274 цього Кодексу, власник товарів зобов’язаний сплатити митні платежі, установлені законом на імпорт цих товарів.
7. Зазначені особи звільняються від обов’язку зі сплати митних платежів, установлених законом на імпорт товарів, якщо товари, що зберігаються на митному складі, втрачено внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили, що підтверджено в установленому порядку, а також у разі природних втрат за нормальних умов зберігання.
8 Особи, які брали проби чи зразки товарів, несуть передбачену цим Кодексом та іншими законодавчими актами України відповідальність за недодержання встановленого законодавством порядку взяття проб та зразків товарів.
 
224. Стаття 201. Розпорядження товарами, що перебувають на митному складі, в разі анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу
 
-96- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 201 викласти у такій редакції:
«Стаття 201. Розпорядження товарами, які зберігаються на митному складі, в разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу
1. У разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу розміщення нових партій товарів на цьому складі не дозволяється.
2. Протягом 30 днів з дня анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу товари, які зберігаються на цьому складі, повинні бути переміщені під митним контролем їх власником, уповноваженою ним особою або утримувачем митного складу на інший митний склад, на склад митного органу чи заявлені в інший митний режим.
3. Передбачену цим Кодексом адміністративну відповідальність за порушення встановленого частиною другою цієї статті строку розпорядження товарами, які зберігаються на митному складі, несуть власник зазначених товарів, уповноважена ним особа або утримувач складу».
 
Враховано .  Стаття 201. Розпорядження товарами, які зберігаються на митному складі, в разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу
 
225. 1. У разі зупинення або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу розміщення нових партій товарів на цьому складі не дозволяється.
 
   1. У разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу розміщення нових партій товарів на цьому складі не дозволяється.
 
226. 2. Товари, які перебувають на митному складі, повинні бути переміщені під митним контролем їх власником, уповноваженою ним особою або утримувачем митного складу на інший митний склад, вільну митну зону або на склад митного органу чи заявлені в інший митний режим протягом 30 робочих днів з дня анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу.
 
   2. Протягом 30 днів з дня анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу товари, які зберігаються на цьому складі, повинні бути переміщені під митним контролем їх власником, уповноваженою ним особою або утримувачем митного складу на інший митний склад, на склад митного органу чи заявлені в інший митний режим.
 
227. 3. Відповідальність за порушення встановленого частиною другою цієї статті строку розпорядження товарами несе власник товарів або уповноважена ним особа.
 
-97- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
У частині другій статті 201 слова «вільну митну зону» виключити.
 
Враховано .  3. Передбачену цим Кодексом адміністративну відповідальність за порушення встановленого частиною другою цієї статті строку розпорядження товарами, які зберігаються на митному складі, несуть власник зазначених товарів, уповноважена ним особа або утримувач складу.
 
228. ГЛАВА 31. Відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу
 
   ГЛАВА 31. Відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу
 
229. Стаття 202. Поняття вільної митної зони
 
-98- Пінчук А.П.
Статті 202 та 203 об’єднати, виклавши статтю 202 у такій редакції:
«Стаття 202. Вільна митна зона
1. Вільна митна зона - це відповідним чином облаштована територія або склад, що призначені для зберігання товарів під митним контролем, їх переробки та/або виробництва нових товарів.
2. Вільні митні зони можуть бути комерційного, сервісного та промислового типів.
3. Вільні митні зони комерційного типу створюються з метою забезпечення вільного зберігання товарів без обмеження строків.
4. Вільні митні зони сервісного типу створюються з метою забезпечення вільної діяльності підприємств з ремонту, технічного обслуговування, модернізації товарів, а також з будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин.
5. Вільні митні зони промислового типу створюються для цілей переробки (виробництва) товарів на територіях відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон.
6. Вільні митні зони можуть створюватися у пунктах пропуску через державний кордон України, на територіях морських і річкових портів, аеропортів, на залізничних станціях та на територіях підприємств, а також в інших місцях, у яких можливо забезпечити режим вільної митної зони відповідно до цього Кодексу.
7. Відкриття вільних митних зон комерційного та сервісного типів здійснюються відповідно до положень цього розділу.
8. Відкриття вільних митних зон промислового типу здійснюються окремими законами України».
 
Враховано .  Стаття 202. Вільна митна зона
 
230. 1. Вільна митна зона - це відповідним чином облаштована територія або склад, що призначені для зберігання товарів під митним контролем, їх переробки, виробництва нових товарів.
 
   1. Вільна митна зона - це відповідним чином облаштована територія або склад, що призначені для зберігання товарів під митним контролем, їх переробки та/або виробництва нових товарів.
 
231. 2. Міністерство, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, визначає вимоги щодо облаштування вільних митних зон.
 
      
232. Стаття 203. Типи вільних митних зон
 
      
233. 1. Вільна митна зона може бути комерційного, сервісного або промислового типу.
 
   2. Вільні митні зони можуть бути комерційного, сервісного та промислового типів.
 
234. 2. Вільні митні зони комерційного типу створюються з метою забезпечення вільного зберігання товарів без обмеження строків. Дозволені операції з товарами обмежуються тільки тими, які необхідні для забезпечення схоронності товарів, поліпшення упаковки, товарних якостей, що не змінюють характеристик товарів.
 
   3. Вільні митні зони комерційного типу створюються з метою забезпечення вільного зберігання товарів без обмеження строків.
 
235. 3. Вільні митні зони сервісного типу створюються з метою забезпечення вільної діяльності підприємств з ремонту, технічного обслуговування, модернізації товарів, а також з будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин.
 
   4. Вільні митні зони сервісного типу створюються з метою забезпечення вільної діяльності підприємств з ремонту, технічного обслуговування, модернізації товарів, а також з будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин.
 
236. 4. Вільні митні зони промислового типу створюються з метою забезпечення вільної діяльності підприємств з переробки та виробництва товарів.
 
   5. Вільні митні зони промислового типу створюються для цілей переробки (виробництва) товарів на територіях відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон.
 
237. 5. Вільні митні зони можуть створюватися у пунктах пропуску через державний кордон України, на територіях морських і річкових портів, аеропортів, на залізничних станціях та на територіях підприємств, а також в інших місцях, у яких можливо забезпечити режим вільної митної зони відповідно до цього Кодексу.
 
   6. Вільні митні зони можуть створюватися у пунктах пропуску через державний кордон України, на територіях морських і річкових портів, аеропортів, на залізничних станціях та на територіях підприємств, а також в інших місцях, у яких можливо забезпечити режим вільної митної зони відповідно до цього Кодексу.
 
238. 6. Відкриття вільних митних зон комерційного та сервісного типів здійснюються відповідно до положень цього розділу.
 
   7. Відкриття вільних митних зон комерційного та сервісного типів здійснюються відповідно до положень цього розділу.
 
239. 7. Відкриття вільних митних зон промислового типу здійснюються окремими Законами України.
 
   8. Відкриття вільних митних зон промислового типу здійснюються окремими законами України.
 
240. 8. Дозволи на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного та сервісного типів надаються тільки підприємствам-резидентам. Підприємство, яке отримало такий дозвіл, є утримувачем вільної митної зони.
 
-99- Кармазін Ю.А.
У статті 203 слово: «комерційного» замінити на слово: «зберігаючого».
 
Відхилено . Термін «вільна митна зона комерційного типу» вживається у коментарі до Кіотської конвенції.     
    -100- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину шосту статті 203 викласти у наступній редакції:
«6. Відкриття вільних митних зон здійснюються відповідно до положень цього розділу.
 
Відхилено . З огляду на існування системи законів, які регулюють питання створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон цим Кодексом повинні регулюватися тільки питання створення та функціонування вільних митних зон комерційного та сервісного типів.   
    -101- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину сьому статті 203 викласти у наступній редакції:
7. Відкриття вільних митних зон промислового типу здійснюється на територіях, які окремими Законами України визначені як спеціальні (вільні) економічні зони або території пріоритетного розвитку, з урахуванням особливостей, що встановлені такими законами.».
 
Відхилено . З огляду на існування системи законів, які регулюють питання створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон цим Кодексом повинні регулюватися тільки питання створення та функціонування вільних митних зон комерційного та сервісного типів.   
241. Стаття 204. Правове регулювання діяльності вільної митної зони комерційного або сервісного типу
 
-102- Кармазін Ю.А.
У статті 204 слово: «комерційного» замінити на слово: «зберігаючого».
 
Відхилено . Термін «вільна митна зона комерційного типу» вживається у коментарі до Кіотської конвенції.  Стаття 204. Правове регулювання діяльності вільної митної зони комерційного або сервісного типу
 
242. 1. Вимоги щодо облаштування вільних митних зон визначає міністерство, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-103- Пінчук А.П.
Частину 1 статті 204 викласти у такій редакції:
«1. Вимоги до облаштування вільних митних зон комерційного та сервісного типів установлюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  1. Вимоги до облаштування вільних митних зон комерційного та сервісного типів установлюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -104- Хомутиннік В.Ю.
Частину 1 статті 204 викласти у такій редакції:
«1. Вимоги до облаштування вільних митних зон комерційного та сервісного типів установлюються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Відхилено . Частину 1 статті 204 викладено в іншій редакції.   
243. 2. Взаємовідносини утримувача вільної митної зони комерційного або сервісного типу з особами, які розміщують товари у вільних митних зонах, визначаються відповідним договором.
 
-105- Пінчук А.П.
У частині 2 статті 204 слово «вільних митних» замінити словом «цих».
 
Враховано .  2. Взаємовідносини утримувача вільної митної зони комерційного або сервісного типу з особами, які розміщують товари у цих зонах, визначаються відповідним договором.
 
244. 3. Взаємовідносини утримувача вільної митної зони комерційного або сервісного типу з митним органом визначаються затвердженою начальником митного органу та погодженою утримувачем вільної митної зони процедурою експлуатації такої зони, що встановлює:
 
   3. Взаємовідносини утримувача вільної митної зони комерційного або сервісного типу з митним органом визначаються затвердженою начальником митного органу та погодженою утримувачем вільної митної зони процедурою експлуатації такої зони, що встановлює:
 
245. 1) перелік категорій посадових осіб, які будуть мати право доступу у вільну митну зону;
 
-106- Пінчук А.П.
У пункті 1 частини 3 статті 204 слова «будуть мати» замінити словом «мають».
 
Враховано .  1) перелік категорій посадових осіб, які мають право доступу у вільну митну зону;
 
246. 2) особу керуючого вільною митною зоною;
 
   2) особу керуючого вільною митною зоною;
 
247. 3) мінімальну кількість посадових осіб митного органу, які будуть залучені до здійснення митного контролю та митного оформлення;
 
   3) мінімальну кількість посадових осіб митного органу, які будуть залучені до здійснення митного контролю та митного оформлення;
 
248. 4) режим роботи вільної митної зони;
 
   4) режим роботи вільної митної зони;
 
249. 6) терміни подання утримувачем вільної митної зони звітності про рух товарів;
 
-107- Пінчук А.П.
У пункті 6 частини 3 статі 204 слова «звітності про рух товарів» замінити словами «звітів про рух товарів у вільній митній зоні».
 
Враховано .  6) терміни подання утримувачем вільної митної зони звітів про рух товарів у вільній митній зоні;
 
250. 8) інші вимоги та умови, пов'язані з функціонуванням вільної митної зони.
 
   8) інші вимоги та умови, пов’язані з функціонуванням вільної митної зони.
Стаття 280. Повноваження митних органів щодо встановлення вимог до облаштування та організації роботи вільних митних зон
1. Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться вільна митна зона, з метою належної організації митного контролю вимагає від утримувача вільної митної зони та органів управління відповідної спеціальної (вільної) економічної зони забезпечення:
1) спорудження огорожі по периметру території вільної митної зони та належного обладнання пропускних пунктів;
2) встановлення обмежень щодо порядку та засобів доступу на зазначену територію, відповідних годин, протягом яких дозволяється доступ до цієї території;
3) охорони території вільної митної зони.
2. Будівництво (ремонт) господарських об’єктів на території вільної митної зони здійснюється на підставі дозволу митного органу. У разі відмови у наданні зазначеного дозволу митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини і підстави такої відмови.
Стаття 281. Забезпечення митного контролю на територіях вільних митних зон
1. З метою забезпечення належного митного контролю на територіях вільних митних зон митні органи мають право:
1) здійснювати постійний нагляд за межами зазначених територій, а також за доступом на ці території;
2) вимагати від утримувача вільної митної зони ведення обліку товарів, що знаходяться на території вільної митної зони, та подання звітів про рух цих товарів;
3) проводити перевірку товарів, що переміщуються через межі території вільної митної зони з метою забезпечення здійснення передбачених цим Кодексом операцій та недопущення переміщення заборонених товарів;
4) здійснювати у будь-який час перевірки товарів, що знаходяться на територіях вільних митних зон;
5) здійснювати інші передбачені цим Кодексом заходи, спрямовані на забезпечення контролю за операціями з товарами, що перебувають під митним контролем.
Стаття 282. Допуск товарів на територію вільної митної зони
1. На територію вільної митної зони можуть ввозитися іноземні та українські товари як з-за меж митної території України, так і з митної території України.
2. На територію вільної митної зони можуть ввозитися будь-які товари, крім товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, товарів, що надходять в Україну як гуманітарна допомога, а також товарів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Небезпечні товари, товари, що можуть зашкодити іншим товарам або товари, що вимагають спеціальних умов зберігання, допускаються на територію вільної митної зони тільки за наявності на ній відповідних умов для зберігання таких товарів.
4. Товари можуть бути розміщені у вільних митних зонах комерційного типу без вивантаження їх з транспортних засобів.
5. Реалізація та/або споживання іноземних товарів на території вільної митної зони забороняється.
Стаття 285. Облік товарів, що знаходяться на території вільної митної зони
1. Утримувач вільної митної зони або особи, які здійснюють операції з товарами на території цієї зони, ведуть облік всіх іноземних та українських товарів, що перебувають у зазначеній зоні, і щомісячно подають митним органам звіт про рух товарів у вільній митній зоні за попередній місяць за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. Будь-які зміни, що відбуваються з товарами в межах території вільної митної зони, повинні відображатися в облікових документах. Митні органи мають право вимагати подання позачергового звіту не частіше, ніж один раз на рік.
2. Облік товарів у вільній митній зоні ведеться з використанням звичайних правил складського обліку.
 
251. Стаття 205. Розпорядження товарами, що перебувають у вільній митній зоні комерційного або сервісного типу, в разі анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони
 
-108- Пінчук А.П.
Статтю 205 викласти у такій редакції:
«Стаття 205. Розпорядження товарами, що перебувають у вільній митній зоні комерційного або сервісного типу, в разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони
1. У разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу розміщення нових партій товарів у цій зоні не дозволяється.
2. Протягом 90 днів з дня анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу товари, які перебувають у цій зоні, повинні бути переміщені під митним контролем їх власником, уповноваженою ним особою або утримувачем вільної митної зони в іншу вільну митну зону чи заявлені в інший митний режим.
3. Передбачену цим Кодексом адміністративну відповідальність за порушення встановленого частиною другою цієї статті строку розпорядження товарами, розміщеними у вільній митній зоні комерційного або сервісного типу, несе власник зазначених товарів, уповноважена ним особа або утримувач вільної митної зони».
 
Враховано .  Стаття 205. Розпорядження товарами, що перебувають у вільній митній зоні комерційного або сервісного типу, в разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони
 
252. 1. У разі зупинення або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони розміщення нових партій товарів у цій вільній митній зоні не дозволяється.
 
   1. У разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу розміщення нових партій товарів у цій зоні не дозволяється.
 
253. 2. Товари, які перебувають у вільній митній зоні, повинні бути переміщені під митним контролем їх власником, уповноваженою ним особою або утримувачем вільної митної зони у іншу вільну митну зону, митний склад або на склад митного органу чи заявлені в інший митний режим протягом 90 календарних днів з дня анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу.
 
   2. Протягом 90 днів з дня анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу товари, які перебувають у цій зоні, повинні бути переміщені під митним контролем їх власником, уповноваженою ним особою або утримувачем вільної митної зони в іншу вільну митну зону чи заявлені в інший митний режим.
 
254. 3. Відповідальність за порушення встановленого частиною другою цієї статті строку розпорядження товарами несе власник товарів або уповноважена ним особа.
 
-109- Хомутиннік В.Ю.
У частині 2 статті 205 слова «на митний склад або на склад митного органу» виключити.
 
Враховано .  3. Передбачену цим Кодексом адміністративну відповідальність за порушення встановленого частиною другою цієї статті строку розпорядження товарами, розміщеними у вільній митній зоні комерційного або сервісного типу, несе власник зазначених товарів, уповноважена ним особа або утримувач вільної митної зони.
 
    -110- Кармазін Ю.А.
У статті 205 слово: «комерційного» замінити на слово: «зберігаючого».
 
Відхилено . Термін «вільна митна зона комерційного типу» вживається у коментарі до Кіотської конвенції.   
255. ГЛАВА 32. Відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання
 
   ГЛАВА 32. Відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання
 
256. Стаття 206. Склад тимчасового зберігання
 
-111- Пінчук А.П.
Статті 206 та 207 об’єднати, виклавши статтю 206 у такій редакції:
«Стаття 206. Склад тимчасового зберігання
1. Склад тимчасового зберігання - це відповідним чином облаштовані приміщення та/або криті чи відкриті майданчики, резервуари, холодильні чи морозильні камери, призначені для тимчасового зберігання товарів під митним контролем до поміщення їх у митний режим.
2. Склад тимчасового зберігання може бути закритого та відкритого типу.
3. Склад тимчасового зберігання закритого типу призначається виключно для зберігання утримувачем складу товарів, що належать йому.
4. Склад тимчасового зберігання відкритого типу призначається для зберігання товарів, що належать будь-яким особам.
5. Товари можуть бути розміщені на складі тимчасового зберігання без вивантаження їх з транспортних засобів.
6. Порядок розміщення, зберігання й обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі тимчасового зберігання, а також випуску їх з цього складу визначається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано   Стаття 206. Склад тимчасового зберігання
 
257. 1. Склад тимчасового зберігання - це відповідним чином облаштовані приміщення та/або криті чи відкриті майданчики, резервуари, холодильні чи морозильні камери, призначені для тимчасового зберігання товарів під митним контролем до поміщення їх у митний режим.
 
   1. Склад тимчасового зберігання - це відповідним чином облаштовані приміщення та/або криті чи відкриті майданчики, резервуари, холодильні чи морозильні камери, призначені для тимчасового зберігання товарів під митним контролем до поміщення їх у митний режим.
 
258. 2. Товари можуть бути розміщені на складі тимчасового зберігання без вивантаження їх з транспортних засобів.
 
   2. Склад тимчасового зберігання може бути закритого та відкритого типу.
 
259. 3. Порядок облаштування складів тимчасового зберігання визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
   3. Склад тимчасового зберігання закритого типу призначається виключно для зберігання утримувачем складу товарів, що належать йому.
 
260. 4. Утримувачами складів тимчасового зберігання можуть бути тільки підприємства-резиденти.
 
   4. Склад тимчасового зберігання відкритого типу призначається для зберігання товарів, що належать будь-яким особам.
 
261. 5. Порядок розміщення, зберігання, й обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі тимчасового зберігання, а також випуску їх зі цього складу визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Товари можуть бути розміщені на складі тимчасового зберігання без вивантаження їх з транспортних засобів.
 
262. Стаття 207. Типи складів тимчасового зберігання
 
   6. Порядок розміщення, зберігання й обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі тимчасового зберігання, а також випуску їх з цього складу визначається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
263. 1. Склад тимчасового зберігання може бути закритого та відкритого типу.
 
      
264. 2. Склад тимчасового зберігання закритого типу призначається виключно для зберігання утримувачем складу товарів, що належать йому.
 
      
265. 3. Склад тимчасового зберігання відкритого типу призначається для зберігання товарів, що належать будь-яким особам.
 
      
266. 4. Територія складу тимчасового зберігання відкритого типу є постійною зоною митного контролю.
 
-112- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити частину третю статті 206, у зв’язку з чим частини четверту та п’яту вважати частинами третьою та четвертою.
 
Враховано .     
    -113- Хомутиннік В.Ю.
Статті 206 та 207 об’єднати, виклавши статтю 206 у такій редакції:
Стаття 206. Склад тимчасового зберігання
1. Склад тимчасового зберігання - це відповідним чином облаштовані приміщення та/або криті чи відкриті майданчики, резервуари, холодильні чи морозильні камери, призначені для тимчасового зберігання товарів під митним контролем до поміщення їх у митний режим.
2. Склад тимчасового зберігання може бути закритого та відкритого типу.
3. Склад тимчасового зберігання закритого типу призначається виключно для зберігання утримувачем складу товарів, що належать йому.
4. Склад тимчасового зберігання відкритого типу призначається для зберігання товарів, що належать будь-яким особам.
5. Товари можуть бути розміщені на складі тимчасового зберігання без вивантаження їх з транспортних засобів.
6. Порядок розміщення, зберігання, й обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі тимчасового зберігання, а також випуску їх зі цього складу визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано частково (крім частини 6, яку викладено в іншій редакції).   
267. Стаття 208. Правове регулювання взаємовідносини утримувача складу тимчасового зберігання відкритого типу з особами, які розміщують товари на складі
 
   Стаття 208. Правове регулювання взаємовідносини утримувача складу тимчасового зберігання відкритого типу з особами, які розміщують товари на складі
 
268. Взаємовідносини утримувача складу тимчасового зберігання відкритого типу з особами, які розміщують товари на цьому складі, визначаються відповідним договором, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
 
   1. Взаємовідносини утримувача складу тимчасового зберігання відкритого типу з особами, які розміщують товари на цьому складі, визначаються відповідним договором, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
 
269. Стаття 209. Обмеження щодо розміщення товарів на складах тимчасового зберігання
 
   Стаття 209. Обмеження щодо розміщення товарів на складах тимчасового зберігання
 
270. 1. На складах тимчасового зберігання можуть розміщуватися будь-які товари. Однак небезпечні товари, товари, що можуть зашкодити іншим товарам або товари, що потребують спеціальних умов зберігання, можуть розміщуватися тільки на складах тимчасового зберігання, які мають відповідні умови для зберігання таких товарів.
 
   1. На складах тимчасового зберігання можуть розміщуватися будь-які товари. Однак небезпечні товари, товари, що можуть зашкодити іншим товарам, або товари, що потребують спеціальних умов зберігання, можуть розміщуватися тільки на складах тимчасового зберігання, які мають відповідні умови для зберігання таких товарів.
 
271. 2. Не допускається розміщення на складах тимчасового зберігання товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, якщо до закінчення строку їх придатності залишається менше одного місяця.
 
   2. Не допускається розміщення на складах тимчасового зберігання товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, якщо до закінчення строку їх придатності залишається менше одного місяця.
 
272. 3. Не підлягають передачі на тимчасове зберігання підприємствам товари, що зберігаються виключно митним органом відповідно до частини першої статті 164 цього Кодексу.
 
-114- Хомутиннік В.Ю.
У частині 3 статті 409 слова «митним органом» замінити мловами «митними органами».
 
Враховано .  3. Не підлягають передачі на тимчасове зберігання підприємствам товари, що зберігаються виключно митними органами відповідно до частини першої статті 164 цього Кодексу.
 
273. 4. Міністерство, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, може визначати також перелік окремих видів товарів, які передаються на тимчасове зберігання під митним контролем лише на склади митних органів.
 
-115- Пінчук А.П.
У частині 4 статті 209 слова «міністерство, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи».
 
Враховано .  4. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи може визначати також перелік окремих видів товарів, які передаються на тимчасове зберігання під митним контролем лише на склади митних органів.
 
274. Стаття 210. Особа, відповідальна за схоронність товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання
 
   Стаття 210. Особа, відповідальна за схоронність товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання
 
275. 1. Відповідальним перед митними органами за втрату чи пошкодження товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання, є утримувач складу тимчасового зберігання.
 
   1. Відповідальним перед митними органами за втрату чи пошкодження товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання, є утримувач складу тимчасового зберігання.
 
276. 2. Утримувач складу тимчасового зберігання веде облік товарів, що розміщуються на цьому складі та випускаються з нього, та подає митному органу звіт про рух товарів за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Митний орган має право вимагати подання позачергового звіту.
 
-116- Хомутиннік В.Ю.
У статті 210:
1) у частині 2 слова «та подає митному органу звіт про рух товарів» замінити словами «та щомісячно подає митному органу звіт про рух товарів на складі за попередній місяць»;
2) частину 3 викласти у такій редакції:
«3. Облік товарів на складі тимчасового зберігання ведеться утримувачем цього складу з використанням звичайних правил складського обліку».
 
Враховано .  2. Утримувач складу тимчасового зберігання веде облік товарів, що розміщуються на цьому складі та випускаються з нього, та щомісячно подає митному органу звіт про рух товарів на складі за попередній місяць за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. Митний орган має право вимагати подання позачергового звіту.
 
277. 3. За видачу без дозволу митного органу або втрату товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання, утримувач складу тимчасового зберігання несе відповідальність, передбачену цим Кодексом.
 
   3. Облік товарів на складі тимчасового зберігання ведеться утримувачем цього складу з використанням звичайних правил складського обліку.
 
278. 4. У разі втрати чи видачі без дозволу митного органу товарів, які зберігаються на складі тимчасового зберігання, утримувач цього складу зобов’язаний сплатити митні платежі, установлені законом на імпорт цих товарів. Утримувач складу тимчасового зберігання звільняється від обов’язку по сплаті митних платежів лише у разі, якщо товари, які зберігаються на складі, було знищено або безповоротно пошкоджено внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили або природних втрат за нормальних умов зберігання.
 
      
279. Стаття 211. Розпорядження товарами у разі анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання
 
-117- Пінчук А.П.
Статтю 211 викласти у такій редакції:
«Стаття 211. Розпорядження товарами, які зберігаються на складі тимчасового зберігання під митним контролем, у разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання
1. У разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання розміщення нових партій товарів на цьому складі не дозволяється.
2. Протягом 30 днів з дня анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання товари, які зберігаються на цьому складі під митним контролем, повинні бути переміщені під митним контролем їх власником, уповноваженою ним особою або утримувачем складу тимчасового зберігання на інший склад тимчасового зберігання або на склад митного органу чи заявлені у відповідний митний режим.
3. Передбачену цим Кодексом адміністративну відповідальність за порушення встановленого частиною другою цієї статті строку розпорядження товарами, які зберігаються на складі тимчасового зберігання під митним контролем, несе власник зазначених товарів, уповноважена ним особа або утримувач складу тимчасового зберігання».
 
Враховано .  Стаття 211. Розпорядження товарами, які зберігаються на складі тимчасового зберігання під митним контролем, у разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання
 
280. 1. Після набрання чинності наказом про анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання ввезення товарів на цей склад не допускається. Товари, які зберігаються на цьому складі, протягом 30 робочих днів з дня набрання чинності зазначеним рішенням повинні бути переміщені утримувачем або уповноваженою ним особою під митним контролем на інший склад тимчасового зберігання або на склад митного органу або задекларовані до обраного митного режиму
 
   1. У разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання розміщення нових партій товарів на цьому складі не дозволяється.
 
281. 2. За порушення встановленого частиною першою цієї статті строку розпорядження товарами, розміщеними на складі тимчасового зберігання, утримувач зазначених товарів або уповноважена ним особа несуть відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами України.
 
-118- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Доповнити статтею 211-1 «Документи, необхідні для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання» наступного змісту:
«Єдиним документом, який потрібен для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання, є уніфікований документ, що містить опис цих товарів, на підставі товаросупровідних документів».
 
Враховано у статті 127.  2. Протягом 30 днів з дня анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання товари, які зберігаються на цьому складі під митним контролем, повинні бути переміщені під митним контролем їх власником, уповноваженою ним особою або утримувачем складу тимчасового зберігання на інший склад тимчасового зберігання або на склад митного органу чи заявлені у відповідний митний режим.
3. Передбачену цим Кодексом адміністративну відповідальність за порушення встановленого частиною другою цієї статті строку розпорядження товарами, які зберігаються на складі тимчасового зберігання під митним контролем, несе власник зазначених товарів, уповноважена ним особа або утримувач складу тимчасового зберігання.
 
282. ГЛАВА 33. Відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу
 
   ГЛАВА 33. Відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу
 
283. Стаття 212. Вантажний митний комплекс
 
   Стаття 212. Вантажний митний комплекс
 
284. Вантажний митний комплекс - це ділянка території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів і комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, яка належить юридичній особі - резиденту.
 
-119- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 212 викласти у такій редакції:
«Вантажний митний комплекс – це ділянка території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів і комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України».
 
Враховано .  1. Вантажний митний комплекс – це ділянка території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів і комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України.
 
    -120- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції статтю 212:
«Вантажний митний комплекс – це ділянка території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів і комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, яка належить утримувачу вантажного митного комплексу – юридичній особі-резиденту».
 
Враховано редакційно .   
285. Стаття 213. Послуги, які надаються утримувачем вантажного митного комплексу особам, що переміщують товари через митний кордон України
 
   Стаття 213. Послуги, які надаються утримувачем вантажного митного комплексу особам, що переміщують товари через митний кордон України
 
286. 1. Утримувач вантажного митного комплексу повинен обов’язково забезпечувати:
 
-121- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині першій статті 213 після слів «обов’язково забезпечувати» добавити слова «самостійно або на підставі договору».
 
Відхилено . Перелік послуг та робіт, надання (виконання) яких обов’язково повинен забезпечувати власник ВМК, повинен бути визначений законом.  1. Утримувач вантажного митного комплексу повинен обов’язково забезпечувати:
 
287. 1) надання посередницьких послуг з декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України;
 
   1) надання посередницьких послуг з декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України;
 
288. 2) надання послуг зі зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України, і транспортних засобів комерційного призначення;
 
   2) надання послуг зі зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України, і транспортних засобів комерційного призначення;
 
289. 3) виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.
 
   3) виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.
 
290. 2. На вантажному митному комплексі також можуть бути обладнані місця для надання додаткових послуг.
 
   2. На вантажному митному комплексі також можуть бути обладнані місця для надання додаткових послуг.
 
291. Стаття 214. Правове регулювання взаємовідносин утримувача вантажного митного комплексу з особами, які користуються послугами комплексу, та митними органами
 
   Стаття 214. Правове регулювання взаємовідносин утримувача вантажного митного комплексу з особами, які користуються послугами комплексу, та митними органами
 
292. 1. Взаємовідносини утримувача вантажного митного комплексу з особами, які користуються послугами комплексу, визначаються відповідним договором.
 
-122- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 214 викласти у такій редакції:
«Взаємовідносини утримувача вантажного митного комплексу з особами, які користуються послугами комплексу, та митними органами, визначаються відповідними договорами».
 
Враховано .  1. Взаємовідносини утримувача вантажного митного комплексу з особами, які користуються послугами комплексу, та митними органами, визначаються відповідними договорами.
 
293. 2. Взаємовідносини утримувача вантажного митного комплексу з митними органами визначаються у відповідному договорі.
 
      
294. Стаття 215. Вимоги до облаштування вантажного митного комплексу
 
   Стаття 215. Вимоги до облаштування вантажного митного комплексу
 
295. Вимоги до облаштування вантажного митного комплексу встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-123- Пінчук А.П.
У статті 215 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  1. Вимоги до облаштування вантажного митного комплексу встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -124- Хомутиннік В.Ю.
У статті 215 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Відхилено . Текст статті 215 викладено в іншій редакції.   
296. Стаття 216. Обов’язки утримувача вантажного митного комплексу
 
   Стаття 216. Обов’язки утримувача вантажного митного комплексу
 
297. Утримувач вантажного митного комплексу зобов’язаний:
 
-125- Пінчук А.П.
Текст статті 216 викласти у такій редакції:
«1. Утримувач вантажного митного комплексу зобов’язаний:
1) дотримуватись положень цього Кодексу, виконувати умови дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу та вимоги щодо конструкції, облаштування і функціонування комплексу;
2) забезпечити безоплатний вхід та в’їзд на територію комплексу та безоплатне перебування на його території протягом перших чотирьох годин;
3) виключити можливість несанкціонованого доступу на територію комплексу сторонніх осіб, а також вилучення з його території товарів, що перебувають під митним контролем, і транспортних засобів комерційного призначення;
4) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осіб митного органу до товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем на території комплексу, та документів на такі товари, створювати цим особам належні умови для роботи;
5) безкоштовно надати на договірній основі у користування облаштовані приміщення для розміщення на території комплексу посадових осіб митного органу та облаштовані робочі місця для посадових осіб всіх державних органів, які здійснюють інші види контролю;
6) вести облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що обслуговуються комплексом, і подавати відповідному митному органу звіт про такі товари, транспортні засоби за формою та у порядку, встановленими центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи;
7) забезпечити наявність та функціонування електронного обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються територією вантажного митного комплексу, і безперешкодний доступ до системи такого обліку посадових осіб митних органів;
8) забезпечити наявність та функціонування контрольно-пропускної системи при в’їзді на територію вантажного митного комплексу та при виїзді з неї, обладнаної шлагбаумами, засобами автоматичної фіксації даних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та електронними вагами, з можливістю автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів і транспортних засобів;
9) забезпечити наявність та функціонування системи відеоспостереження за входом (в’їздом) на територію комплексу та виходом (виїздом) з неї, процедурою здійснення митного контролю з фіксацією такого відображення для ведення відповідного архіву, а також безперешкодний доступ посадових осіб митних органів до згаданої системи відеоспостереження».
 
Враховано .  1. Утримувач вантажного митного комплексу зобов’язаний:
 
298. 1) дотримуватись положень цього Кодексу, виконувати умови дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу та вимоги митного органу щодо конструкції, облаштування і функціонування комплексу;
 
   1) дотримуватись положень цього Кодексу, виконувати умови дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу та вимоги щодо конструкції, облаштування і функціонування комплексу;
 
299. 2) забезпечити безоплатний вхід та в’їзд на територію комплексу та безоплатне перебування на його території протягом перших чотирьох годин;
 
   2) забезпечити безоплатний вхід та в’їзд на територію комплексу та безоплатне перебування на його території протягом перших чотирьох годин;
 
300. 3) виключити можливість несанкціонованого доступу на територію комплексу сторонніх осіб, а також вилучення з його території товарів, що перебувають під митним контролем, і транспортних засобів комерційного призначення;
 
   3) виключити можливість несанкціонованого доступу на територію комплексу сторонніх осіб, а також вилучення з його території товарів, що перебувають під митним контролем, і транспортних засобів комерційного призначення;
 
301. 4) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осіб митного органу до товарів, що перебувають під митним контролем на території комплексу, та документів на такі товари, створювати цим особам належні умови для роботи;
 
   4) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осіб митного органу до товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем на території комплексу, та документів на такі товари, створювати цим особам належні умови для роботи;
 
302. 5) забезпечити розміщення на території комплексу посадових осіб митного органу та представників усіх державних контрольних служб, які здійснюють інші види державного контролю;
 
   5) безкоштовно надати на договірній основі у користування облаштовані приміщення для розміщення на території комплексу посадових осіб митного органу та облаштовані робочі місця для посадових осіб всіх державних органів, які здійснюють інші види контролю;
 
303. 6) вести облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що обслуговуються комплексом, і подавати відповідному митному органу звіт про такі товари, транспортні засоби за формою та у порядку, встановленими міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи;
 
   6) вести облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що обслуговуються комплексом, і подавати відповідному митному органу звіт про такі товари, транспортні засоби за формою та у порядку, встановленими центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи;
 
304. 7) забезпечити наявність та функціонування електронного обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються територією вантажного митного комплексу, і безперешкодний доступ до системи згаданого електронного обліку посадових осіб митних органів;
 
   7) забезпечити наявність та функціонування електронного обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються територією вантажного митного комплексу, і безперешкодний доступ до системи такого обліку посадових осіб митних органів;
 
305. 8) забезпечити наявність та функціонування контрольно-пропускної системи при в’їзді та при виїзді з вантажного митного комплексу, обладнаної шлагбаумами, засобами автоматичного зчитування даних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та електронними вагами, з можливістю автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів і транспортних засобів;
 
   8) забезпечити наявність та функціонування контрольно-пропускної системи при в’їзді на територію вантажного митного комплексу та при виїзді з неї, обладнаної шлагбаумами, засобами автоматичної фіксації даних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та електронними вагами, з можливістю автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів і транспортних засобів;
 
306. 9) забезпечити наявність та функціонування системи відеоспостереження за входом (в’їздом) на територію комплексу та виходом (виїздом) з неї, процедурою здійснення митного контролю з фіксацією такого відображення для ведення відповідного архіву, а також безперешкодний доступ посадових осіб митних органів до згаданої системи відеоспостереження.
 
   9) забезпечити наявність та функціонування системи відеоспостереження за входом (в’їздом) на територію комплексу та виходом (виїздом) з неї, процедурою здійснення митного контролю з фіксацією такого відображення для ведення відповідного архіву, а також безперешкодний доступ посадових осіб митних органів до згаданої системи відеоспостереження.
 
307. РОЗДІЛ VІІ. МИТНІ РЕЖИМИ
 
   РОЗДІЛ VІІ. МИТНІ РЕЖИМИ
 
308. ГЛАВА 34. Загальні положення щодо митних режимів
 
   ГЛАВА 34. Загальні положення щодо митних режимів
 
309. Стаття 217. Види митних режимів
 
-126- Богуслаєв В.О.
Статтю 217 залишити як в чинній редакції Митного кодексу України
 
Відхилено . Перелік митних режимів приведено у відповідність до міжнародних стандартів.  Стаття 217. Види митних режимів
 
310. 1. З метою застосування митного законодавства України запроваджуються такі митні режими:
 
-127- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці першому частини 1 статті 217 слова «митного законодавства України» замінити словами «законодавства України з питань митної справи».
 
Враховано .  1. З метою застосування законодавства України з питань митної справи запроваджуються такі митні режими:
 
311. 1) імпорт (випуск для вільного обігу);
 
   1) імпорт (випуск для вільного обігу);
 
312. 2) реімпорт;
 
   2) реімпорт;
 
313. 3) експорт (остаточне вивезення);
 
   3) експорт (остаточне вивезення);
 
314. 4) реекспорт;
 
   4) реекспорт;
 
315. 5) транзит;
 
   5) транзит;
 
316. 6) тимчасове ввезення;
 
   6) тимчасове ввезення;
 
317. 7) тимчасове вивезення;
 
   7) тимчасове вивезення;
 
318. 8) митний склад;
 
   8) митний склад;
 
319. 9) вільна митна зона;
 
   9) вільна митна зона;
 
320. 10) безмитна торгівля;
 
   10) безмитна торгівля;
 
321. 11) переробка на митній території;
 
   11) переробка на митній території;
 
322. 12) переробка за межами митної території;
 
   12) переробка за межами митної території;
 
323. 13) знищення або руйнування;
 
   13) знищення або руйнування;
 
324. 14) відмова на користь держави.
 
   14) відмова на користь держави.
 
325. 2. Митні режими встановлюються виключно цим Кодексом.
 
   2. Митні режими встановлюються виключно цим Кодексом.
 
326. Стаття 218. Вибір та зміна митного режиму
 
   Стаття 218. Вибір та зміна митного режиму
 
327. 1. Декларант має право вибрати митний режим, у який він бажає розмістити товари, з дотриманням умов щодо такого режиму та в порядку, що визначені цим Кодексом.
 
-128- Хомутиннік В.Ю.
У частині 1 статті 218 слово «вибрати» замінити словом «обрати», слово «розмістити» – словом «помістити», слово «щодо» виключити.
 
Враховано .  1. Декларант має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товари, з дотриманням умов такого режиму та в порядку, що визначені цим Кодексом.
 
328. 2. Поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, передбачених цим Кодексом.
 
   2. Поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, передбачених цим Кодексом.
 
329. 3. Митний режим, у який поміщено товари, може бути змінено на інший, обраний декларантом відповідно до частини першої цієї статті, за умови дотримання заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, встановлених законодавством для товарів, що поміщуються у такий інший митний режим.
 
   3. Митний режим, у який поміщено товари, може бути змінено на інший, обраний декларантом відповідно до частини першої цієї статті, за умови дотримання заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, встановлених законодавством для товарів, що поміщуються у такий інший митний режим.
 
330. Стаття 219. Митний статус товарів, що поміщуються в митний режим
 
   Стаття 219. Митний статус товарів, що поміщуються в митний режим
 
331. 1. За митним статусом товари поділяються на українські або іноземні.
 
-129- Хомутиннік В.Ю.
У статті 219:
1) у частині 1 слово «або» замінити словом «та»;
2) у частині 2 слово «спеціальних» замінити словом «вільних».
 
Враховано .  1. За митним статусом товари поділяються на українські та іноземні.
 
332. 2. Усі товари на митній території України (за винятком територій спеціальних митних зон) вважаються такими, що мають статус українських товарів, якщо відповідно до цього Кодексу не встановлено, що такі товари не є українськими.
 
   2. Усі товари на митній території України (за винятком територій вільних митних зон) вважаються такими, що мають статус українських товарів, якщо відповідно до цього Кодексу не встановлено, що такі товари не є українськими.
 
333. Стаття 220. Регулювання питань, пов’язаних із митним режимом
 
   Стаття 220. Регулювання питань, пов’язаних із митним режимом
 
334. 1. Умови перебування товарів і транспортних засобів у відповідному митному режимі, обмеження щодо їх використання, застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначаються цим Кодексом, іншими актами законодавства України з питань митної справи та законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність.
 
-130- Хомутиннік В.Ю.
У статті 220:
1) у частині 1 словосполучення «товарів і транспортних засобів» замінити словосполученням «товарів, транспортних засобів комерційного призначення»;
2) у частині 2 слова «за товарами, поміщеними» замінити словами «товарів, поміщених».
 
Враховано .  1. Умови перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у відповідному митному режимі, обмеження щодо їх використання, застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначаються цим Кодексом, іншими актами законодавства України з питань митної справи та законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність.
 
335. 2. Питання, пов’язані з виконанням необхідних митних формальностей та здійсненням митного контролю за товарами, поміщеними у відповідний митний режим, регулюються цим Кодексом.
 
   2. Питання, пов’язані з виконанням необхідних митних формальностей та здійсненням митного контролю товарів, поміщених у відповідний митний режим, регулюються цим Кодексом.
 
336. ГЛАВА 35. Імпорт (випуск для вільного обігу)
 
   ГЛАВА 35. Імпорт (випуск для вільного обігу)
 
337. Стаття 221. Поняття митного режиму імпорту (випуску для вільного обігу)
 
   Стаття 221. Митний режим імпорту (випуску для вільного обігу)
 
338. Імпорт (випуск для вільного обігу) -митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.
 
-131- Хомутиннік В.Ю.
У статті 221:
1) у назві слова «Поняття митного режиму» замінити словами «Митний режим»;
2) у тексті слово «законом» замінити словами «законами України».
 
Враховано .  1. Імпорт (випуск для вільного обігу) - митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, установлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.
 
339. Стаття 222. Умови поміщення товарів у режим імпорту
 
-132- Пінчук А.П.
Статтю статті 222 викласти у такій редакції:
«Стаття 222. Умови поміщення товарів у митний режим імпорту
1. Митний режим імпорту може бути застосований до товарів, що надходять на митну територію України, та до товарів, що зберігаються під митним контролем або поміщені в інший митний режим, а також до продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території.
2. Законодавством України з питань митної справи можуть бути визначені документи, які використовуються для декларування товарів у митний режим імпорту замість митної декларації.
3. Для поміщення товарів в митний режим імпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів, документи на такі товари;
2) сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в режимі імпорту;
3) виконати передбачені законодавством України вимоги щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
4. Якщо іноземні товари після ввезення їх на митну територію України були пошкоджені або втрачені внаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили або внаслідок протиправних дій третіх осіб, що підтверджується документально, за рішенням декларанта вони можуть бути заявлені митному органу в митний режим імпорту в пошкодженому стані чи у фактичній кількості з додержанням щодо них передбачених законодавством України заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. У разі втрати товарів після ввезення їх на митну територію України внаслідок протиправних дій третіх осіб митні платежі, встановлені на імпорт таких товарів, підлягають сплаті в повному обсязі в порядку, встановленому цим Кодексом. За рішенням декларанта або уповноваженої ним особи допускається поміщення ушкоджених товарів в інші митні режими.
5. У випадку встановлення актами законодавства України заборон чи обмежень щодо ввезення на митну територію України відповідних товарів такі товари, випущені у вільний обіг на митній території України за попередніми, тимчасовими або періодичними митними деклараціями, підлягають поміщенню у митний режим імпорту відповідно до умов, які діяли на момент їх випуску у вільний обіг».
 
Враховано .  Стаття 222. Умови поміщення товарів у митний режим імпорту
 
340. 1. Митний режим імпорту може бути застосований до товарів, що надходять на митну територію України, та до товарів, що зберігаються під митним контролем або поміщені в інший митний режим, а також до продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території.
 
   1. Митний режим імпорту може бути застосований до товарів, що надходять на митну територію України, та до товарів, що зберігаються під митним контролем або поміщені в інший митний режим, а також до продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території.
 
341. 2. Митним законодавством можуть бути визначені документи, які використовуються для декларування товарів у митний режим імпорту замість митної декларації.
 
   2. Законодавством України з питань митної справи можуть бути визначені документи, які використовуються для декларування товарів у митний режим імпорту замість митної декларації.
 
342. 3. Для поміщення товарів в режим імпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
 
   3. Для поміщення товарів в митний режим імпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
 
343. 1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів в митний режим імпорту, документи на такі товари з обґрунтуванням підстав поміщення їх в режим імпорту;
 
   1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів, документи на такі товари;
 
344. 2) сплатити митні платежі, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законів України;
 
   2) сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в режимі імпорту;
 
345. 3) виконати вимоги, передбачені законодавством, щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
   3) виконати передбачені законодавством України вимоги щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
346. 4. Якщо іноземні товари після ввезення їх на митну територію України зазнали пошкодження внаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили або втрат унаслідок протиправних дій третіх осіб, що підтверджується документально, за рішенням декларанта вони можуть бути заявлені митному органу для вільного обігу (або в інший митний режим) в пошкодженому стані чи у фактичній кількості з додержанням щодо них вимог тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Заходи гарантування щодо товарів, утрачених унаслідок протиправний дій третіх осіб, застосовуються відповідно до вимог цього Кодексу.
 
   4. Якщо іноземні товари після ввезення їх на митну територію України були пошкоджені або втрачені внаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили або внаслідок протиправних дій третіх осіб, що підтверджується документально, за рішенням декларанта вони можуть бути заявлені митному органу в митний режим імпорту в пошкодженому стані чи у фактичній кількості з додержанням щодо них передбачених законодавством України заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. У разі втрати товарів після ввезення їх на митну територію України внаслідок протиправних дій третіх осіб митні платежі, встановлені на імпорт таких товарів, підлягають сплаті в повному обсязі в порядку, встановленому цим Кодексом. За рішенням декларанта або уповноваженої ним особи допускається поміщення ушкоджених товарів в інші митні режими.
 
347. 5. У випадку встановлення актами законодавства заборон (обмежень), товари, випущені у вільний обіг на митній території України за попередніми, тимчасовими або періодичними митними деклараціями, підлягають поміщенню у митний режим імпорту відповідно до умов, які діяли на момент їх випуску у вільний обіг.
 
-133- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У пункті 1 частини третьої статті 222 слова «з обґрунтуванням підстав поміщення їх в режим імпорту» виключити.
 
Враховано .  5. У випадку встановлення актами законодавства України заборон чи обмежень щодо ввезення на митну територію України відповідних товарів такі товари, випущені у вільний обіг на митній території України за попередніми, тимчасовими або періодичними митними деклараціями, підлягають поміщенню у митний режим імпорту відповідно до умов, які діяли на момент їх випуску у вільний обіг.
 
348. Стаття 223. Митний статус товарів, поміщених у режим імпорту
 
-134- Хомутиннік В.Ю.
У назві та тексті статті 223 слово «режим» доповнити словом «митний».
 
Враховано .  Стаття 223. Митний статус товарів, поміщених у митний режим імпорту
 
349. 1. Товари, поміщені у режим імпорту, набувають статусу українських товарів.
 
   1. Товари, поміщені у митний режим імпорту, набувають статусу українських товарів.
 
350. 2. Підтвердженням українського статусу товарів, зазначених у частині першій цієї статті, є митна декларація, за якою ці товари випущено у вільний обіг.
 
   2. Підтвердженням українського статусу товарів, зазначених у частині першій цієї статті, є митна декларація, за якою ці товари випущено у вільний обіг.
 
351. ГЛАВА 36. Реімпорт
 
   ГЛАВА 36. Реімпорт
 
352. Стаття 224. Поняття митного режиму реімпорту
 
   Стаття 224. Митний режим реімпорту
 
353. Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що були вивезені або оформлені для вивезення за межі митної території України, випускаються для вільного обігу на митній території України зі звільненням від сплати митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
-135- Хомутиннік В.Ю.
У статті 224:
1) у назві слова «Поняття митного режиму» замінити словами «Митний режим»;
2) у тексті слово «законом» замінити словами «законами України».
 
Враховано .  1. Реімпорт – митний режим, відповідно до якого товари, що були вивезені або оформлені для вивезення за межі митної території України, випускаються для вільного обігу на митній території України зі звільненням від сплати митних платежів, установлених законами України на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
354. Стаття 225. Умови поміщення товарів у митний режим реімпорту
 
   Стаття 225. Умови поміщення товарів у митний режим реімпорту
 
355. 1. Митний режим реімпорту може бути застосований до товарів, що надходять на митну територію України, та до товарів, що зберігаються під митним контролем або поміщені в інший митний режим.
 
-136- Хомутиннік В.Ю.
У статті 225 слово «режим» в усіх відмінках доповнити словом «митний» у відповідних відмінках (там, де воно відсутнє).
 
Враховано .  1. Митний режим реімпорту може бути застосований до товарів, що надходять на митну територію України, та до товарів, що зберігаються під митним контролем або поміщені в інший митний режим.
 
356. 2. У митний режим реімпорту можуть бути поміщені товари, що:
 
   2. У митний режим реімпорту можуть бути поміщені товари, що:
 
357. 1) були вивезені у режимі тимчасового вивезення та ввозяться до завершення строку дії цього митного режиму і перебувають у тому ж стані, в якому вони були вивезені за межі митної території, крім природних змін їх якісних та (або) кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання, а також змін, що дозволяються у відношенні таких товарів у разі їх використання у режимі тимчасового вивезення;
 
-137- Пінчук А.П.
Пункти 1 та 2 частини 2 статті 225 викласти у такій редакції:
«1) були вивезені за межі митної території України у митному режимі тимчасового вивезення та ввозяться на цю територію до завершення строку дії цього митного режиму у тому ж стані, в якому вони були вивезені, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, а також змін, що допускаються у разі використання таких товарів у митному режимі тимчасового вивезення;
2) були вивезені за межі митної території України у митному режимі переробки за межами митної території та ввозяться на цю територію до завершення строку дії цього митного режиму в тому ж стані, в якому вони були вивезені, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання»;
 
Враховано .  1) були вивезені за межі митної території України у митному режимі тимчасового вивезення та ввозяться на цю територію до завершення строку дії цього митного режиму у тому ж стані, в якому вони були вивезені, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, а також змін, що допускаються у разі використання таких товарів у митному режимі тимчасового вивезення;
 
358. 2) були вивезені у режимі переробки за межами митної території та ввозяться до завершення строку дії цього митного режиму і перебувають у тому ж стані, в якому вони були вивезені за межі митної території, крім природних змін їх якісних та (або) кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання;
 
   2) були вивезені за межі митної території України у митному режимі переробки за межами митної території та ввозяться на цю територію до завершення строку дії цього митного режиму в тому ж стані, в якому вони були вивезені, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання;
 
359. 3) були поміщені у режим експорту (митного складу) і повертаються особі, що їх експортувала, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов зовнішньоекономічної угоди, згідно з якою ці товари поміщувались у режим експорту або в силу інших обставин, що перешкоджають виконанню цієї угоди, якщо ці товари:
 
-138- Пінчук А.П.
У пункті 3 частини 2 статті 225:
1) в абзаці першому слова «митного складу» замінити словами «остаточного вивезення»;
2) у підпункті «б» слова «у митний режим» доповнити словом «експорту», словосполучення «та (або)» замінити словосполученням «та/або».
 
Враховано .  3) були поміщені у митний режим експорту (остаточного вивезення) і повертаються особі, що їх експортувала, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов зовнішньоекономічної угоди, згідно з якою ці товари поміщувались у режим експорту або в силу інших обставин, що перешкоджають виконанню цієї угоди, якщо ці товари:
 
360. а) повертаються на митну територію України у строк, що не перевищує шести місяців з дати вивезення їх за межі цієї території у режимі експорту;
 
   а) повертаються на митну територію України у строк, що не перевищує шести місяців з дати вивезення їх за межі цієї території у митному режимі експорту;
 
361. б) перебувають у тому ж стані, в якому вони оформлені у митний режим, крім природних змін їх якісних та (або) кількісних характеристик за нормальних умов транспортування, зберігання та використання (експлуатації), внаслідок якого були виявлені недоліки, що спричинили реімпорт товарів.
 
   б) перебувають у тому ж стані, в якому вони оформлені у митний режим експорту, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування, зберігання та використання (експлуатації), внаслідок якого були виявлені недоліки, що спричинили реімпорт товарів.
 
362. 3. Товари, зазначені в частині другій цієї статті, можуть бути також поміщені у режим реімпорту, якщо:
 
   3. Товари, зазначені в частині другій цієї статті, можуть бути також поміщені у митний режим реімпорту, якщо:
 
363. 1) під час перебування таких товарів за межами митної території України вони піддавалися операціям, необхідним для їх збереження, а також технічного обслуговування чи ремонту, необхідність у яких виникла під час перебування за межами митної території України;
 
-139- Пінчук А.П.
У частині 3 статті 225:
1) пункті 1 слова «технічного обслуговування» замінити словами «технічному обслуговуванню»;
2) у пункті 2 слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи» замінити словами «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  1) під час перебування таких товарів за межами митної території України вони піддавалися операціям, необхідним для їх збереження, а також технічному обслуговуванню чи ремонту, необхідність у яких виникла під час перебування за межами митної території України;
 
364. 2) стан таких товарів змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.
 
   2) стан таких товарів змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили в порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
365. 3) у режим реімпорту поміщується лише частина товарів, раніше випущених для вивезення за межі митної території України.
 
   3) у митний режим реімпорту поміщується лише частина товарів, раніше випущених для вивезення за межі митної території України.
 
366. 4. Для поміщення товарів в режим реімпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
 
-140- Пінчук А.П.
Частину 4 статті 225 викласти у такій редакції:
«4. Для поміщення товарів у митний режим реімпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
1) ввезти товари на митну територію України не пізніше ніж у встановлений законодавством строк після їх вивезення за межі митної території України;
2) подати митному органу, що здійснює випуск товарів у митному режимі реімпорту, документи на такі товари;
3) надати митному органу документи та відомості, необхідні для ідентифікації товарів, що ре імпортуються».
 
Враховано .  4. Для поміщення товарів у митний режим реімпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
 
367. 1) ввезти товари на митну територію України не пізніше ніж у встановлений законодавством строк після їх вивезення за межі митної території України;
 
   1) ввезти товари на митну територію України не пізніше ніж у встановлений законодавством строк після їх вивезення за межі митної території України;
 
368. 2) подати митному органу, що здійснює випуск товарів у режим реімпорту, документи на такі товари з обґрунтуванням підстав поміщення їх в режим реімпорту;
 
   2) подати митному органу, що здійснює випуск товарів у митному режимі реімпорту, документи на такі товари;
 
369. 3) надати митному органу документи та відомості для ідентифікації товарів, що реімпортуються;
 
   3) надати митному органу документи та відомості, необхідні для ідентифікації товарів, що ре імпортуються.
 
370. 4) у випадку, передбаченому частиною другою цієї статті для товарів, поміщених у режим експорту, сплатити суми, одержані експортером з Державного бюджету України у зв’язку з експортом цих товарів.
 
-141- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У пункті 2 частини четвертої статті 225 слова «з обґрунтуванням підстав поміщення їх в режим реімпорту» виключити.
 
Враховано .     
371. Стаття 226. Окремі положення щодо застосування режиму реімпорту
 
-142- Пінчук А.П.
Статтю 226 викласти у такій редакції:
«Стаття 226. Окремі положення щодо застосування митного режиму реімпорту
1. Застосування митного режиму реімпорту можливе за умови можливості ідентифікації митним органом товарів, заявлених у цей митний режим, як таких, що були раніше випущені за межі митної території України.
2. До товарів, що вивозяться за межі митної території України з наміром подальшого реімпорту, засоби забезпечення ідентифікації можуть бути застосовані в момент їх випуску.
3. Для забезпечення ідентифікації товарів, що реімпортуються, можуть застосовуватися засоби, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу.
4. Не вимагається застосування засобів забезпечення ідентифікації до тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
5. Реімпорт товарів, поміщених у митний режим експорту, згідно із пунктом 3 частини другої статті 225 цього Кодексу, може бути здійснений експортером цих товарів або його правонаступником.
6. В інших випадках дозволяється застосування митного режиму реімпорту при ввезенні на митну територію України товарів іншою особою, ніж та, що їх вивезла, якщо це виправдано обставинами.
7. Декларування товарів у митний режим реімпорту може здійснюватися у будь-якому митному органі. З метою полегшення контролю за дотриманням митного режиму реімпорту центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи може визначати випадки, у яких декларування товарів у митний режим реімпорту повинне здійснюватися у тому ж митному органі, у якому зазначені товари декларувалися для вивезення за межі митної території України.
8. Замість митної декларації для декларування у митний режим реімпорту упаковок, контейнерів, піддонів та транспортних засобів комерційного призначення використовуються документи, що підтверджують попереднє вивезення зазначених товарів за межі митної території України».
 
Враховано .  Стаття 226. Окремі положення щодо застосування митного режиму реімпорту
 
372. 1. Застосування митного режиму реімпорту можливе за умови ідентифікації митним органом товарів, заявлених у цей режим, як таких, що були раніше випущені для вивезення за межі митної території України.
 
   1. Застосування митного режиму реімпорту можливе за умови можливості ідентифікації митним органом товарів, заявлених у цей митний режим, як таких, що були раніше випущені за межі митної території України.
 
373. 2. Для товарів, що вивозяться з наміром подальшого реімпорту, заходи для ідентифікації можуть бути застосовані на момент їх випуску для вивезення за межі митної території України.
 
   2. До товарів, що вивозяться за межі митної території України з наміром подальшого реімпорту, засоби забезпечення ідентифікації можуть бути застосовані в момент їх випуску.
 
374. 3. Для ідентифікації товарів, що реімпортуються, можуть вживатися заходи, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу.
 
   3. Для забезпечення ідентифікації товарів, що реімпортуються, можуть застосовуватися засоби, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу.
 
375. 4. Не вимагається застосування заходів для ідентифікації тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
 
   4. Не вимагається застосування засобів забезпечення ідентифікації до тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
 
376. 5. Реімпорт товарів, поміщених у митний режим експорту, згідно із пунктом 3 частини другої статті 225 цього Кодексу, може бути здійснений особою - експортером або її правонаступником.
 
   5. Реімпорт товарів, поміщених у митний режим експорту, згідно із пунктом 3 частини другої статті 225 цього Кодексу, може бути здійснений експортером цих товарів або його правонаступником.
 
377. 6. В інших випадках дозволяється застосування режиму реімпорту при ввезенні на митну територію України товарів іншою особою, ніж та, що їх вивезла, якщо це виправдано обставинами.
 
   6. В інших випадках дозволяється застосування митного режиму реімпорту при ввезенні на митну територію України товарів іншою особою, ніж та, що їх вивезла, якщо це виправдано обставинами.
 
378. 7. Декларування товарів у режим реімпорту може здійснюватися у будь-якому митному органі. З метою полегшення контролю за дотриманням режиму реімпорту спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи може визначати випадки, у яких декларування товарів у режим реімпорту повинне здійснюватися у тому ж митному органі, у якому зазначені товари декларувалися для вивезення за межі митної території України.
 
   7. Декларування товарів у митний режим реімпорту може здійснюватися у будь-якому митному органі. З метою полегшення контролю за дотриманням митного режиму реімпорту центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи може визначати випадки, у яких декларування товарів у митний режим реімпорту повинне здійснюватися у тому ж митному органі, у якому зазначені товари декларувалися для вивезення за межі митної території України.
 
379. 8. Замість митної декларації для декларування упаковок, контейнерів, піддонів та транспортних засобів комерційного призначення у митний режим реімпорту використовуються документи, що підтверджують попереднє вивезення зазначених товарів за межі митної території України.
 
   8. Замість митної декларації для декларування у митний режим реімпорту упаковок, контейнерів, піддонів та транспортних засобів комерційного призначення використовуються документи, що підтверджують попереднє вивезення зазначених товарів за межі митної території України.
 
380. Стаття 227. Митний статус товарів, поміщених у режим реімпорту
 
-143- Хомутиннік В.Ю.
У статті 227 слово «режим» в усіх відмінках доповнити словом «митний» у відповідних відмінках.
 
Враховано .  Стаття 227. Митний статус товарів, поміщених у митний режим реімпорту
 
381. 1. Українські товари, поміщені у режим реімпорту, зберігають статус українських товарів.
 
   1. Українські товари, поміщені у митний режим реімпорту, зберігають статус українських товарів.
 
382. 2. Іноземні товари, що реімпортуються згідно із пунктом 3 частини другої статті 225 цього Кодексу, після поміщення у режим реімпорту набувають статусу українських товарів.
 
   2. Іноземні товари, що реімпортуються згідно із пунктом 3 частини другої статті 225 цього Кодексу, після поміщення у митний режим реімпорту набувають статусу українських товарів.
 
383. 3. Підтвердженням українського статусу товарів, зазначених у частині другій цієї статті, є митна декларація, за якою ці товари випущено у вільний обіг.
 
   3. Підтвердженням українського статусу товарів, зазначених у частині другій цієї статті, є митна декларація, за якою ці товари випущено у вільний обіг.
 
384. Стаття 228. Повернення сум вивізного (експортного) мита при реімпорті товарів
 
   Стаття 228. Повернення сум вивізного мита при реімпорті товарів
 
385. Після поміщення у митний режим реімпорту товарів згідно із пунктом 3 частини другої статті 225 цього Кодексу, суми вивізного (експортного) мита, сплачені при експорті цих товарів, повертаються особам, що їх сплачували, або їх правонаступникам, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Акцизний податок і податок на додану вартість при поміщені товарів згідно із пунктом 3 частини другої статті 225 цього Кодексу в митний режим реімпорту справляються відповідно до Податкового кодексу.
 
-144- Хомутиннік В.Ю.
У статті 228 слова «Податкового кодексу» доповнити словом «України».
 
Враховано .  1. Після поміщення у митний режим реімпорту товарів згідно із пунктом 3 частини другої статті 225 цього Кодексу суми вивізного мита, сплачені при експорті цих товарів, повертаються особам, що їх сплачували, або їх правонаступникам, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Акцизний податок і податок на додану вартість при поміщені товарів згідно із пунктом 3 частини другої статті 225 цього Кодексу в митний режим реімпорту справляються відповідно до Податкового кодексу України.
 
386. ГЛАВА 37. Експорт
 
   ГЛАВА 37. Експорт
 
387. Стаття 229. Поняття митного режиму експорту
 
-145- Хомутиннік В.Ю.
У назві статті 229 слова «Поняття митного режиму» замінити словами «Митний режим».
 
Враховано .  Стаття 229. Митний режим експорту
 
388. Експорт (остаточне вивезення) – митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення.
 
   1. Експорт (остаточне вивезення) – митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення.
 
389. Стаття 230. Умови поміщення товарів у режим експорту
 
-146- Пінчук А.П.
Статтю 230 викласти у такій редакції::
«Стаття 230. Умови поміщення товарів у митний режим експорту
1. Митний режим експорту може бути застосований до товарів, що призначені для вивезення за межі митної території України, та до товарів, що вже вивезені за межі цієї території та перебувають під митним контролем, за винятком товарів, заборонених до поміщення у цей митний режим відповідно до законодавства.
2. Для поміщення товарів у митний режим експорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів в митному режимі експорту, документи на такі товари;
2) сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України обкладаються товари під час вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту;
3) виконати вимоги, передбачені законодавством, щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
4) у випадках, встановлених законодавством України, подати митному органу дозвіл на проведення зовнішньоекономічної операції з вивезення товарів у третю країну (реекспорт).
3. Митні органи не вимагають обов’язкового підтвердження прибуття товарів, що експортуються, у пункт призначення за межами митної території України.
4. У випадку встановлення актами законодавства України заборон чи обмежень щодо вивезення відповідних товарів за межі митної території України товари, що:
1) поміщені в митний режим експорту, випускаються за межі митної території України відповідно до умов, що діяли на момент поміщення цих товарів у зазначений митний режим;
2) фактично випущені за межі митної території України за періодичними митними деклараціями, підлягають поміщенню у митний режим експорту відповідно до умов, що діяли на момент фактичного вивезення цих товарів».
 
Враховано .  Стаття 230. Умови поміщення товарів у митний режим експорту
 
390. 1. Митний режим експорту може бути застосований до товарів, що призначені для вивезення за межі митної території України, та до товарів, що вже вивезені за межі цієї території та перебувають під митним контролем, за винятком товарів, заборонених до поміщення у цей режим відповідно до законодавства.
 
   1. Митний режим експорту може бути застосований до товарів, що призначені для вивезення за межі митної території України, та до товарів, що вже вивезені за межі цієї території та перебувають під митним контролем, за винятком товарів, заборонених до поміщення у цей митний режим відповідно до законодавства.
 
391. 2. Для поміщення товарів в режим експорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
 
   2. Для поміщення товарів у митний режим експорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
 
392. 1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів в митний режим експорту, документи на такі товари з обґрунтуванням підстав поміщення їх в режим експорту;
 
   1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів в митному режимі експорту, документи на такі товари;
 
393. 2) сплатити вивізне (експортне) мито;
 
   2) сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України обкладаються товари під час вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту;
 
394. 3) виконати вимоги, передбачені законодавством, щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
   3) виконати вимоги, передбачені законодавством, щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
395. 4) у випадках, встановлених законодавством України, подати митному органу дозвіл на проведення зовнішньоекономічної операції з вивезення товарів у третю країну (реекспорт).
 
   4) у випадках, встановлених законодавством України, подати митному органу дозвіл на проведення зовнішньоекономічної операції з вивезення товарів у третю країну (реекспорт).
 
396. 3. Митні органи не вимагають обов’язкового підтвердження прибуття товарів, що експортуються, у пункт призначення за межами митної території України.
 
   3. Митні органи не вимагають обов’язкового підтвердження прибуття товарів, що експортуються, у пункт призначення за межами митної території України.
 
397. 4. У випадку встановлення актами законодавства заборон (обмежень), товари, що:
 
   4. У випадку встановлення актами законодавства України заборон чи обмежень щодо вивезення відповідних товарів за межі митної території України товари, що:
 
398. 1) поміщені в режим експорту, випускаються за межі митної території України відповідно до умов, що діяли на момент поміщення цих товарів у зазначений митний режим;
 
   1) поміщені в митний режим експорту, випускаються за межі митної території України відповідно до умов, що діяли на момент поміщення цих товарів у зазначений митний режим;
 
399. 2) фактично випущені за межі митної території України за періодичними митними деклараціями, підлягають поміщенню у митний режим експорту відповідно до умов, що діяли на момент такого фактичного вивезення цих товарів.
 
-147- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
у пункті 1 частини другої статті 230 слова «з обґрунтуванням підстав поміщення їх в режим експорту» виключити;
 
Враховано .  2) фактично випущені за межі митної території України за періодичними митними деклараціями, підлягають поміщенню у митний режим експорту відповідно до умов, що діяли на момент фактичного вивезення цих товарів.
 
    -148- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
у пункті 2 частини другої статті 230 перед словом «сплатити» доповнити словами «у випадках застосування».
 
Враховано редакційно .   
    -149- Шевчук О.Б.
Пункт 2 частини 2 статті 230 викласти у такій редакції:
«сплатити експортне мито».
 
Відхилено . У законах України з питань встановлення мита на товари, що вивозяться за межі митної території України, застосовується термін «вивізне».   
400. Стаття 231. Митний статус товарів, поміщених у режим експорту
 
   Стаття 231. Митний статус товарів, поміщених у режим експорту
 
401. 1. Товари, поміщені у митний режим експорту, втрачають статус українських товарів з моменту їх фактичного вивезення за межі митної території України.
 
   1. Товари, поміщені у митний режим експорту, втрачають статус українських товарів з моменту їх фактичного вивезення за межі митної території України.
 
402. 2. Товари, що знаходяться за межами митної території України, втрачають статус українських товарів з моменту поміщення їх у митний режим експорту.
 
   2. Товари, що знаходяться за межами митної території України, втрачають статус українських товарів з моменту поміщення їх у митний режим експорту.
 
403. ГЛАВА 38. Реекспорт
 
   ГЛАВА 38. Реекспорт
 
404. Стаття 232. Поняття митного режиму реекспорту
 
   Стаття 232. Митний режим реекспорту
 
405. Реекспорт - митний режим, відповідно до якого товари, що були раніше ввезені на митну територію України або у вільну митну зону, вивозяться за межі зазначеної території без сплати вивізного (експортного) мита та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
-150- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 232 викласти у такій редакції:
«Стаття 232. Митний режим реекспорту
Реекспорт – митний режим, відповідно до якого товари, що були раніше ввезені на митну територію України або на територію вільної митної зони, вивозяться за межі зазначеної території без сплати вивізного мита та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності».
 
Враховано .  1. Реекспорт – митний режим, відповідно до якого товари, що були раніше ввезені на митну територію України або на територію вільної митної зони, вивозяться за межі зазначеної території без сплати вивізного мита та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
406. Стаття 233. Умови поміщення товарів у митний режим реекспорту
 
   Стаття 233. Умови поміщення товарів у митний режим реекспорту
 
407. 1. Митний режим реекспорту може бути застосований до товарів, що при ввезенні на митну територію України мали статус іноземних та які:
 
-151- Пінчук А.П.
Текст статті 233 викласти у такій редакції:
«1. Митний режим реекспорту може бути застосований до товарів, які при ввезенні на митну територію України мали статус іноземних та:
1) після ввезення на митну територію України перебували під митним контролем та не були поміщені у митний режим (у тому числі у зв’язку з обмеженнями чи заборонами щодо ввезення таких товарів на митну територію України);
2) були поміщені у митний режим тимчасового ввезення та вивозяться за межі митної території України у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання, а також змін, що допускаються у разі використання таких товарів у митному режимі тимчасового ввезення;
3) були поміщені у митний режим переробки на митній території та вивозяться за межі митної території України у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, або у вигляді продуктів їх переробки;
4) були поміщені у митний режим митного складу та вивозяться за межі митної території України у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання;
5) були поміщені у митний режим імпорту й повертаються нерезиденту – стороні зовнішньоекономічної угоди, згідно з якою ці товари поміщувались у цей режим, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов цієї угоди, або в силу інших обставин, що перешкоджають її виконанню, якщо ці товари:
а) вивозяться протягом шести місяців з дати поміщення їх у митний режим імпорту;
б) перебувають у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування, зберігання та використання (експлуатації), внаслідок якої були виявлені недоліки, що спричинили реекспорт товарів;
6) визнані помилково ввезеними на митну територію України.
2. Товари, зазначені в частині першій цієї статті, можуть бути також поміщені у митний режим реекспорту, якщо:
1) під час перебування таких товарів на митній території України вони піддавалися операціям, необхідним для їх збереження, а також технічному обслуговуванню чи ремонту, необхідність у яких виникла під час перебування на митній території України;
2) стан таких товарів змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи;
3) у митний режим реекспорту поміщується лише частина товарів, раніше ввезених на митну територію України.
3. У митний режим реекспорту також поміщуються товари, що перебували у митному режимі вільної митної зони та вивозяться за межі митної території України.
4. Для поміщення товарів у митний режим реекспорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів, документи на такі товари;
2) надати митному органу документи та відомості, необхідні для ідентифікації товарів, що реекспортуються;
3) виконати передбачені законодавством України вимоги щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
4) у випадках, встановлених законодавством України, подати митному органу дозвіл на проведення зовнішньоекономічної операції з реекспорту цих товарів».
 
Враховано .  1. Митний режим реекспорту може бути застосований до товарів, які при ввезенні на митну територію України мали статус іноземних та:
 
408. 1) після ввезення на митну територію України перебували під митним контролем та не були поміщені у митний режим (у тому числі у зв’язку з обмеженнями чи заборонами щодо ввезення таких товарів на територію України);
 
   1) після ввезення на митну територію України перебували під митним контролем та не були поміщені у митний режим (у тому числі у зв’язку з обмеженнями чи заборонами щодо ввезення таких товарів на митну територію України);
 
409. 2) були поміщені у режим тимчасового ввезення та вивозяться за межі митної території України у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та (або) кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання, а також змін, що дозволяються у відношенні таких товарів у разі їх використання у режимі тимчасового ввезення;
 
   2) були поміщені у митний режим тимчасового ввезення та вивозяться за межі митної території України у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання, а також змін, що допускаються у разі використання таких товарів у митному режимі тимчасового ввезення;
 
410. 3) були поміщені у митні режими переробки на митній території та вивозяться за межі митної території України у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та (або) кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання або у вигляді продуктів переробки товарів, поміщених у режим переробки на митній території;
 
   3) були поміщені у митний режим переробки на митній території та вивозяться за межі митної території України у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, або у вигляді продуктів їх переробки;
 
411. 4) були поміщені у режим митного складу та вивозяться за межі митної території України у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та (або) кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання;
 
   4) були поміщені у митний режим митного складу та вивозяться за межі митної території України у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання;
 
412. 5) були поміщені у режим імпорту й повертаються нерезиденту - стороні зовнішньоекономічної угоди, згідно з якою ці товари поміщувались у режим імпорту, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов цієї угоди, або в силу інших обставин, що перешкоджають її виконанню, якщо ці товари:
 
   5) були поміщені у митний режим імпорту й повертаються нерезиденту – стороні зовнішньоекономічної угоди, згідно з якою ці товари поміщувались у цей режим, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов цієї угоди, або в силу інших обставин, що перешкоджають її виконанню, якщо ці товари:
 
413. а) вивозяться протягом шести місяців з дати поміщення їх у режим імпорту;
 
   а) вивозяться протягом шести місяців з дати поміщення їх у митний режим імпорту;
 
414. б) перебувають у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та (або) кількісних характеристик за нормальних умов транспортування, зберігання та використання (експлуатації), внаслідок якої були виявлені недоліки, що спричинили реекспорт товарів;
 
   б) перебувають у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування, зберігання та використання (експлуатації), внаслідок якої були виявлені недоліки, що спричинили реекспорт товарів;
 
415. 6) визнані помилково ввезеними на митну територію України.
 
   6) визнані помилково ввезеними на митну територію України.
 
416. 2. Товари, зазначені в частині першій цієї статті, можуть бути також поміщені у режим реекспорту, якщо:
 
   2. Товари, зазначені в частині першій цієї статті, можуть бути також поміщені у митний режим реекспорту, якщо:
 
417. 1) під час перебування таких товарів на митній території України вони піддавалися операціям, необхідним для їх збереження, а також технічного обслуговування чи ремонту, необхідність у яких виникла під час перебування на митній території України;
 
   1) під час перебування таких товарів на митній території України вони піддавалися операціям, необхідним для їх збереження, а також технічному обслуговуванню чи ремонту, необхідність у яких виникла під час перебування на митній території України;
 
418. 2) стан таких товарів змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили в порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи;
 
   2) стан таких товарів змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи;
 
419. 3) у режим реекспорту поміщується лише частина товарів, раніше ввезених на митну територію України.
 
   3) у митний режим реекспорту поміщується лише частина товарів, раніше ввезених на митну територію України.
 
420. 3. У митний режим реекспорту також поміщуються товари, що перебували у режимі вільної митної зони та вивозяться за межі митної території України.
 
   3. У митний режим реекспорту також поміщуються товари, що перебували у митному режимі вільної митної зони та вивозяться за межі митної території України.
 
421. 4. Для поміщення товарів в режим реекспорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
 
   4. Для поміщення товарів у митний режим реекспорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
 
422. 1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів в митний режим реекспорту, документи на такі товари з обґрунтуванням підстав поміщення їх в режим реекспорту;
 
   1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів, документи на такі товари;
 
423. 2) надати митному органу документи та відомості для ідентифікації товарів, що реекспортуються;
 
   2) надати митному органу документи та відомості, необхідні для ідентифікації товарів, що реекспортуються;
 
424. 3) у випадках, визначених законом, сплатити вивізне (експортне) мито;
 
      
425. 4) у випадках, визначених законом, виконати вимоги, передбачені законодавством, щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
   3) виконати передбачені законодавством України вимоги щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
426. 5) у випадках, встановлених законодавством України, подати митному органу дозвіл на проведення зовнішньоекономічної операції з реекспорту цих товарів.
 
-152- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У пункті 1 частини четвертої статті 233 слова «з обґрунтуванням підстав поміщення їх в режим реекспорту» виключити.
 
Враховано .  4) у випадках, встановлених законодавством України, подати митному органу дозвіл на проведення зовнішньоекономічної операції з реекспорту цих товарів.
 
    -153- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 233 викласти у такій редакції:
«1. Митний режим реекспорту може бути застосований до товарів, які при ввезенні на митну територію України мали статус іноземних та:
1) після ввезення на митну територію України перебували під митним контролем та не були поміщені у митний режим (у тому числі у зв’язку з обмеженнями чи заборонами щодо ввезення таких товарів на митну територію України);
2) були поміщені у митний режим тимчасового ввезення та вивозяться за межі митної території України у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання, а також змін, що допускаються у разі використання таких товарів у митному режимі тимчасового ввезення;
3) були поміщені у митний режим переробки на митній території та вивозяться за межі митної території України у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, або у вигляді продуктів їх переробки;
4) були поміщені у митний режим митного складу та вивозяться за межі митної території України у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання;
5) були поміщені у митний режим імпорту й повертаються нерезиденту – стороні зовнішньоекономічної угоди, згідно з якою ці товари поміщувались у цей режим, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов цієї угоди, або в силу інших обставин, що перешкоджають її виконанню, якщо ці товари:
а) вивозяться протягом шести місяців з дати поміщення їх у митний режим імпорту;
б) перебувають у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування, зберігання та використання (експлуатації), внаслідок якої були виявлені недоліки, що спричинили реекспорт товарів;
6) визнані помилково ввезеними на митну територію України.
2. Товари, зазначені в частині першій цієї статті, можуть бути також поміщені у митний режим реекспорту, якщо:
1) під час перебування таких товарів на митній території України вони піддавалися операціям, необхідним для їх збереження, а також технічному обслуговуванню чи ремонту, необхідність у яких виникла під час перебування на митній території України;
2) стан таких товарів змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили в порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи;
3) у митний режим реекспорту поміщується лише частина товарів, раніше ввезених на митну територію України.
3. У митний режим реекспорту також поміщуються товари, що перебували у митному режимі вільної митної зони та вивозяться за межі митної території України.
4. Для поміщення товарів у митний режим реекспорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів, документи на такі товари;
2) надати митному органу документи та відомості, необхідні для ідентифікації товарів, що реекспортуються;
3) виконати передбачені законодавством України вимоги щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
4) у випадках, встановлених законодавством України, подати митному органу дозвіл на проведення зовнішньоекономічної операції з реекспорту цих товарів».
 
Враховано частково (крім пункту 2 частини 2, який викладено в іншій редакції).   
427. Стаття 234. Окремі положення щодо застосування режиму реекспорту
 
-154- Пінчук А.П.
Статтю 234 викласти у такій редакції:
«Стаття 234. Окремі положення щодо застосування митного режиму реекспорту
1. Застосування митного режиму реекспорту можливе за умови ідентифікації митним органом товарів, заявлених у цей режим, як таких, що були раніше ввезені на митну територію України.
2. Для товарів, що ввозяться з наміром подальшого реекспорту, засоби забезпечення ідентифікації можуть бути застосовані на момент їх ввезення на митну територію України.
3. Для забезпечення ідентифікації товарів, що реекспортуються, можуть вживатися засоби, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу.
4. Не вимагається застосування засобів забезпечення ідентифікації до тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
5. Реекспорт товарів, поміщених у митний режим імпорту, згідно із пунктом 5 частини першої статті 233 цього Кодексу може бути здійснений імпортером цих товарів або його правонаступником.
6. В інших випадках дозволяється застосування митного режиму реекспорту при вивезенні за межі митної території України товарів іншою особою, ніж та, що їх ввозила, якщо це виправдано обставинами.
7. Декларування товарів у митний режим реекспорту може здійснюватися у будь-якому митному органі, якщо інше не передбачено цим Кодексом. З метою полегшення контролю за дотриманням митного режиму реекспорту центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи може визначати випадки, у яких декларування товарів у митний режим реекспорту повинне здійснюватися у тому ж митному органі, у якому зазначені товари декларувалися для ввезення на митну територію України.
8. Товари, що реекспортуються, можуть вивозитися за межі митної території України однією чи кількома партіями. Допускається вивезення товарів, що реекспортуються, за межі митної території України не через той митний орган, через який товари увозилися на цю територію.
9. Замість митної декларації для декларування у митний режим реекспорту упаковок, контейнерів, піддонів та транспортних засобів комерційного призначення використовуються документи, що підтверджують попереднє ввезення зазначених товарів на митну територію України».
 
Враховано .  Стаття 234. Окремі положення щодо застосування митного режиму реекспорту
 
428. 1. Застосування митного режиму реекспорту можливе за умови ідентифікації митним органом товарів, заявлених у цей режим, як таких, що були раніше ввезені на митну територію України.
 
   1. Застосування митного режиму реекспорту можливе за умови ідентифікації митним органом товарів, заявлених у цей режим, як таких, що були раніше ввезені на митну територію України.
 
429. 2. Для товарів, що ввозяться з наміром подальшого реекспорту, заходи для ідентифікації можуть бути застосовані на момент їх ввезення на митну територію України.
 
   2. Для товарів, що ввозяться з наміром подальшого реекспорту, засоби забезпечення ідентифікації можуть бути застосовані на момент їх ввезення на митну територію України.
 
430. 3. Для ідентифікації товарів, що реекспортуються, можуть вживатися заходи, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу.
 
   3. Для забезпечення ідентифікації товарів, що реекспортуються, можуть вживатися засоби, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу.
 
431. 4. Не вимагається застосування заходів для ідентифікації тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
 
   4. Не вимагається застосування засобів забезпечення ідентифікації до тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
 
432. 5. Реекспорт товарів, поміщених у митний режим імпорту, згідно із пунктом 5 частини першої статті 233 цього Кодексу, може бути здійснений особою - імпортером або її правонаступником.
 
   5. Реекспорт товарів, поміщених у митний режим імпорту, згідно із пунктом 5 частини першої статті 233 цього Кодексу може бути здійснений імпортером цих товарів або його правонаступником.
 
433. 6. В інших випадках дозволяється застосування режиму реекспорту при вивезенні за межі митної території України товарів іншою особою, ніж та, що їх ввозила, якщо це виправдано обставинами.
 
   6. В інших випадках дозволяється застосування митного режиму реекспорту при вивезенні за межі митної території України товарів іншою особою, ніж та, що їх ввозила, якщо це виправдано обставинами.
 
434. 7. Декларування товарів у режим реекспорту може здійснюватися у будь-якому митному органі, якщо інше не передбачено цим Кодексом. З метою полегшення контролю за дотриманням режиму реекспорту міністерство, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи, може визначати випадки, у яких декларування товарів у режим реекспорту повинне здійснюватися у тому ж митному органі, у якому зазначені товари декларувалися для ввезення на митну територію України.
 
   7. Декларування товарів у митний режим реекспорту може здійснюватися у будь-якому митному органі, якщо інше не передбачено цим Кодексом. З метою полегшення контролю за дотриманням митного режиму реекспорту центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи може визначати випадки, у яких декларування товарів у митний режим реекспорту повинне здійснюватися у тому ж митному органі, у якому зазначені товари декларувалися для ввезення на митну територію України.
 
435. 8. Товари можуть реекспортуватися за межі митної території України однією чи кількома партіями. Допускається реекспорт товарів за межі митної території України не через той митний орган, через який товари увозилися на цю територію.
 
   8. Товари, що реекспортуються, можуть вивозитися за межі митної території України однією чи кількома партіями. Допускається вивезення товарів, що реекспортуються, за межі митної території України не через той митний орган, через який товари увозилися на цю територію.
 
436. 9. Замість митної декларації для декларування упаковок, контейнерів, піддонів та транспортних засобів комерційного призначення у митний режим реекспорту використовуються документи, що підтверджують попереднє ввезення зазначених товарів на митну територію України.
 
-155- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 234 викласти у такій редакції:
«Стаття 234. Окремі положення щодо застосування митного режиму реекспорту
1. Застосування митного режиму реекспорту можливе за умови ідентифікації митним органом товарів, заявлених у цей режим, як таких, що були раніше ввезені на митну територію України.
2. Для товарів, що ввозяться з наміром подальшого реекспорту, засоби забезпечення ідентифікації можуть бути застосовані на момент їх ввезення на митну територію України.
3. Для забезпечення ідентифікації товарів, що реекспортуються, можуть вживатися засоби, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу.
4. Не вимагається застосування засобів забезпечення ідентифікації до тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
5. Реекспорт товарів, поміщених у митний режим імпорту, згідно із пунктом 5 частини першої статті 233 цього Кодексу може бути здійснений імпортером цих товарів або його правонаступником.
6. В інших випадках дозволяється застосування митного режиму реекспорту при вивезенні за межі митної території України товарів іншою особою, ніж та, що їх ввозила, якщо це виправдано обставинами.
7. Декларування товарів у митний режим реекспорту може здійснюватися у будь-якому митному органі, якщо інше не передбачено цим Кодексом. З метою полегшення контролю за дотриманням митного режиму реекспорту міністерство, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи, може визначати випадки, у яких декларування товарів у митний режим реекспорту повинне здійснюватися у тому ж митному органі, у якому зазначені товари декларувалися для ввезення на митну територію України.
8. Товари, що реекспортуються, можуть вивозитися за межі митної території України однією чи кількома партіями. Допускається вивезення товарів, що реекспортуються, за межі митної території України не через той митний орган, через який товари увозилися на цю територію.
9. Замість митної декларації для декларування у митний режим реекспорту упаковок, контейнерів, піддонів та транспортних засобів комерційного призначення використовуються документи, що підтверджують попереднє ввезення зазначених товарів на митну територію України».
 
Враховано частково (крім частини 7, яку викладено в іншій редакції).  9. Замість митної декларації для декларування у митний режим реекспорту упаковок, контейнерів, піддонів та транспортних засобів комерційного призначення використовуються документи, що підтверджують попереднє ввезення зазначених товарів на митну територію України.
 
437. Стаття 235. Митний статус товарів, що поміщуються у режим реекспорту
 
-156- Хомутиннік В.Ю.
У назві та тексті статті 235 перед словом «режим» додати слово «митний».
 
Враховано .  Стаття 235. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим реекспорту
 
438. 1. Іноземні товари, поміщені у режим реекспорту, зберігають статус іноземних товарів.
 
   1. Іноземні товари, поміщені у митний режим реекспорту, зберігають статус іноземних товарів.
 
439. 2. Товари, що набули статусу українських внаслідок імпорту та реекспортуються згідно із пунктом 5 частини першої статті 233 цього Кодексу, втрачають статус українських товарів з моменту їх фактичного вивезення за межі митної території України.
 
   2. Товари, що набули статусу українських внаслідок імпорту та реекспортуються згідно із пунктом 5 частини першої статті 233 цього Кодексу, втрачають статус українських товарів з моменту їх фактичного вивезення за межі митної території України.
 
440. Стаття 236. Повернення сум ввізного мита при реекспорті товарів
 
   Стаття 236. Повернення сум ввізного мита при реекспорті товарів
 
441. Після поміщення у митний режим реекспорту товарів згідно із пунктом 5 частини першої статті 233 цього Кодексу, суми ввізного мита, сплачені при імпорті цих товарів, повертаються особам, що їх сплачували, або їх правонаступникам відповідно до цього Кодексу. Акцизний податок і податок на додану вартість при поміщені товарів згідно із пунктом 5 частини першої статті 233 цього Кодексу в митний режим реекспорту справляються відповідно до Податкового кодексу.
 
-157- Хомутиннік В.Ю.
У статті 236 слова «після поміщення у митний режим реекспорту товарів» замінити словами «після поміщення товарів у митний режим реекспорту».
 
Враховано .  1. Після поміщення товарів у митний режим реекспорту згідно із пунктом 5 частини першої статті 233 цього Кодексу суми ввізного мита, сплачені при імпорті цих товарів, повертаються особам, що їх сплачували, або їх правонаступникам відповідно до цього Кодексу. Акцизний податок і податок на додану вартість при поміщені товарів згідно із пунктом 5 частини першої статті 233 цього Кодексу в митний режим реекспорту справляються відповідно до Податкового кодексу.
 
442. ГЛАВА 39. Транзит
 
   ГЛАВА 39. Транзит
 
443. Стаття 237. Поняття митного режиму транзиту
 
-158- Хомутиннік В.Ю.
У назві статті 237 слова «поняття митного режиму» замінити словами «митний режим».
 
Враховано .  Стаття 237. Митний режим транзиту
 
444. Транзит - митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
   1. Транзит - митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
445. Стаття 238. Переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення в режимі транзиту
 
   Стаття 238. Переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення в режимі транзиту
 
446. 1. Переміщення товарів у митному режимі транзиту здійснюється як прохідний або внутрішній транзит, або каботаж.
 
   1. Переміщення товарів у митному режимі транзиту здійснюється як прохідний або внутрішній транзит, або каботаж.
 
447. 2. Митний режим транзиту застосовується до товарів, які переміщуються:
 
-159- Пінчук А.П.
Частину 2 статті 238 викласти у такій редакції:
«2. Митний режим транзиту застосовується до товарів, які переміщуються:
1) прохідним транзитом від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України – до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України (в тому числі в межах одного пункту пропуску через державний кордон України);
2) внутрішнім транзитом або каботажем:
а) від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України – до митного органу, розташованого на митній території України;
б) від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України;
в) від одного пункту, розташованого на митній території України, до іншого пункту, розташованого на митній території України, в тому числі якщо частина цього переміщення проходить за межами митної території України;
г) від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на території України, зайнятій сушею, та у зворотному напрямку».
 
Враховано .  2. Митний режим транзиту застосовується до товарів, які переміщуються:
 
448. 1) від пункту ввезення (пункту пропуску) на митну територію України - до вивезення (пункту пропуску) за межі митної території України, в тому числі в межах одного пункту пропуску через державний кордон України;
 
   1) прохідним транзитом від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України – до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України (в тому числі в межах одного пункту пропуску через державний кордон України);
2) внутрішнім транзитом або каботажем:
 
449. 2) від пункту ввезення (пункту пропуску) на митну територію України - до митного органу, розташованого на митній території України;
 
   а) від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України – до митного органу, розташованого на митній території України;
 
450. 3) від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту вивезення (пункту пропуску) за межі митної території України;
 
   б) від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України;
 
451. 4) від одного пункту, розташованого на митній території України, до іншого пункту, розташованого на митній території України (в тому числі якщо частина цього переміщення проходить за межами митної території України);
 
   в) від одного пункту, розташованого на митній території України, до іншого пункту, розташованого на митній території України, в тому числі якщо частина цього переміщення проходить за межами митної території України;
 
452. 5) від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на території України, зайнятій сушею, та у зворотному напрямку.
 
   г) від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на території України, зайнятій сушею, та у зворотному напрямку.
 
453. Стаття 239. Умови поміщення у митний режим транзиту
 
-160- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 239 викласти у такій редакції:
«Стаття 239. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим транзиту
1. Митний режим транзиту може бути застосований як до товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що безпосередньо ввозяться на митну територію України, так і до таких, що перебувають на митній території України.
2. У митний режим транзиту можуть бути поміщені товари, транспортні засоби комерційного призначення незалежно від їх митного статусу.
3. У митний режим транзиту можуть бути поміщені будь-які товари, крім заборонених законодавством для ввезення та/або транзиту через митну територію України.
4. Для поміщення товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення в митний режим транзиту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
1) подати митному органу митну декларацію (документ, який відповідно до статті 241 цього Кодексу використовується як митна декларація), товарно-транспортний документ на перевезення та рахунок (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару;
2) у випадках, визначених законодавством України, надати митному органу дозвільний документ на транзит через митну територію України, який видається відповідними уповноваженими органами;
3) у випадках, встановлених цим Кодексом, надати митному органу гарантію доставки товарів до митного органу призначення відповідно до розділу ІХ цього Кодексу.
5. Для забезпечення ідентифікації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що поміщуються у митний режим транзиту, можуть застосовуватися засоби, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу.
6. Не вимагається застосування засобів забезпечення ідентифікації до тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак».
 
Враховано .  Стаття 239. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим транзиту
 
454. 1. Митний режим транзиту може бути застосований як до товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення, що безпосередньо ввозяться на митну територію України, так і до таких, що перебувають на митній території України.
 
   1. Митний режим транзиту може бути застосований як до товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що безпосередньо ввозяться на митну територію України, так і до таких, що перебувають на митній території України.
 
455. 2. У митний режим транзиту можуть бути поміщені товари та/або транспортні засоби комерційного призначення незалежно від їх митного статусу.
 
   2. У митний режим транзиту можуть бути поміщені товари, транспортні засоби комерційного призначення незалежно від їх митного статусу.
 
456. 3. У митний режим транзиту можуть бути поміщені будь-які товари, крім заборонених законодавством для ввезення та/або транзиту через митну територію України.
 
   3. У митний режим транзиту можуть бути поміщені будь-які товари, крім заборонених законодавством для ввезення та/або транзиту через митну територію України.
 
457. 4. Для поміщення товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення в режим транзиту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
 
   4. Для поміщення товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення в митний режим транзиту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
 
458. 1) подати митному органу митну декларацію (документ, який відповідно до статті 241 цього Кодексу використовується як митна декларація), товарно-транспортний документ на перевезення та рахунок (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару;
 
   1) подати митному органу митну декларацію (документ, який відповідно до статті 241 цього Кодексу використовується як митна декларація), товарно-транспортний документ на перевезення та рахунок (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару;
 
459. 2) у випадках, визначених законодавством України, надати митному органу дозвільний документ на транзит через митну територію України, який видається відповідними уповноваженими органами;
 
   2) у випадках, визначених законодавством України, надати митному органу дозвільний документ на транзит через митну територію України, який видається відповідними уповноваженими органами;
 
460. 3) у випадках, встановлених цим Кодексом, надати митному органу гарантію доставки товарів до митного органу призначення.
 
   3) у випадках, встановлених цим Кодексом, надати митному органу гарантію доставки товарів до митного органу призначення відповідно до розділу ІХ цього Кодексу.
 
461. 5. Для ідентифікації товарів, що поміщуються у митний режим транзиту, можуть вживатися заходи, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу.
 
   5. Для забезпечення ідентифікації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що поміщуються у митний режим транзиту, можуть застосовуватися засоби, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу.
 
462. 6. Не вимагається застосування заходів для ідентифікації тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
 
   6. Не вимагається застосування засобів забезпечення ідентифікації до тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
 
463. Стаття 240. Вимоги до переміщення товарів в режимі транзиту
 
-161- Пінчук А.П.
Назву статті 240 викласти у такій редакції:
«Вимоги до переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митному режимі транзиту».
 
Враховано .  Стаття 240. Вимоги до переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митному режимі транзиту
 
464. 1. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються у режимі транзиту, повинні:
 
   1. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються у митному режимі транзиту, повинні:
 
465. 1) перебувати у незмінному стані, крім природних змін їх якісних та (або) кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання;
 
-162- Пінчук А.П.
У пункті 1 частини 1 статті 240 слово режимі» доповнити словом «митного», у пункті 4 слово «ідентифікації» – словом «забезпечення».
 
Враховано .  1) перебувати у незмінному стані, крім природних змін їх якісних та (або) кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання;
 
466. 2) не використовуватися ні з якою іншою метою, крім транзиту;
 
   2) не використовуватися ні з якою іншою метою, крім транзиту;
 
467. 3) бути доставленими у митний орган призначення до закінчення строку, визначеного статтею 242 цього Кодексу;
 
   3) бути доставленими у митний орган призначення до закінчення строку, визначеного статтею 242 цього Кодексу;
 
468. 4) мати неушкоджені засоби ідентифікації у разі їх застосування.
 
   4) мати неушкоджені засоби забезпечення ідентифікації у разі їх застосування.
 
469. 2. Транспортні засоби комерційного призначення, поміщені у митний режим транзиту, можуть піддаватися операціям з технічного обслуговування та ремонту, потреба в яких виникла під час перебування їх на митній території України.
 
   2. Транспортні засоби комерційного призначення, поміщені у митний режим транзиту, можуть піддаватися операціям з технічного обслуговування та ремонту, потреба в яких виникла під час перебування їх на митній території України.
 
470. 3. За умови забезпечення ідентифікації товарів, що переміщуються у режимі транзиту, та дотримання інших вимог, установлених законодавством, допускається перевезення зазначених товарів транспортним засобом, який здійснює перевезення в межах митної території України товарів, які не перебувають під митним контролем.
 
   3. За умови забезпечення ідентифікації товарів, що переміщуються у режимі транзиту, та дотримання інших вимог, установлених законодавством, допускається перевезення зазначених товарів транспортним засобом, який здійснює перевезення в межах митної території України товарів, які не перебувають під митним контролем.
 
471. Стаття 241. Документи, що використовуються для декларування у режим транзиту
 
-163- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 241 викласти у такій редакції:
«Стаття 241. Документи, що використовуються для декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим транзиту
1. Для декларування у митний режим транзиту товарів, що переміщуються будь-яким видом транспорту, крім випадків транзиту у межах одного пункту пропуску та транзиту з використанням книжки А.Т.А. або книжки СРD, використовується митна декларація.
2. У разі транзиту в межах одного пункту пропуску як митна декларація залежно від виду транспорту може використовуватися авіаційна вантажна накладна (Аіr Wаybіll) або коносамент (Віll оf Lаdіng).
3. Для декларування товарів, що не є підакцизними, як митна декларація залежно від виду транспорту може використовуватися накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), накладна ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, СІМ/SМGS), книжка МДП (Саrnеt ТІR).
4. Незалежно від виду транспорту, для декларування у митний режим транзиту товарів, транспортних засобів комерційного призначення можуть використовуватися книжка А.Т.А. або книжка СРD.
5. У випадках, передбачених міжнародними договорами України, для декларування у митний режим транзиту товарів, транспортних засобів комерційного призначення використовуються документи, передбачені такими договорами».
 
Враховано .  Стаття 241. Документи, що використовуються для декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим транзиту
 
472. 1. Для декларування у режим транзиту товарів, що переміщуються будь-яким видом транспорту, крім випадків транзиту у межах одного пункту пропуску та транзиту з використанням книжки А.Т.А. або книжки СРD, використовується митна декларація.
 
   1. Для декларування у митний режим транзиту товарів, що переміщуються будь-яким видом транспорту, крім випадків транзиту у межах одного пункту пропуску та транзиту з використанням книжки А.Т.А. або книжки СРD, використовується митна декларація.
 
473. 2. У разі транзиту в межах одного пункту пропуску як митна декларація залежно від виду транспорту може використовуватися авіаційна вантажна накладна (Аіr Wаybіll) або коносамент (Віll оf Lаdіng).
 
   2. У разі транзиту в межах одного пункту пропуску як митна декларація залежно від виду транспорту може використовуватися авіаційна вантажна накладна (Аіr Wаybіll) або коносамент (Віll оf Lаdіng).
 
474. 3. Для декларування товарів, що не є підакцизними, як митна декларація залежно від виду транспорту може використовуватися накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), накладна ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, СІМ/SМGS), книжка МДП (Саrnеt ТІR).
 
   3. Для декларування товарів, що не є підакцизними, як митна декларація залежно від виду транспорту може використовуватися накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), накладна ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, СІМ/SМGS), книжка МДП (Саrnеt ТІR).
 
475. 4. Незалежно від виду транспорту, для декларування у режим транзиту товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення можуть використовуватися книжка АТА або книжка СРD.
 
   4. Незалежно від виду транспорту, для декларування у митний режим транзиту товарів, транспортних засобів комерційного призначення можуть використовуватися книжка А.Т.А. або книжка СРD.
 
476. 5. У випадках, передбачених міжнародними договорами України, для декларування у режим транзиту товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення використовуються документи, передбачені такими договорами.
 
   5. У випадках, передбачених міжнародними договорами України, для декларування у митний режим транзиту товарів, транспортних засобів комерційного призначення використовуються документи, передбачені такими договорами.
 
477. Стаття 242. Тривалість митного транзиту
 
-164- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті 242 викласти у такій редакції:
«Стаття 242. Строки транзитних перевезень».
 
Враховано .  Стаття 242. Строки транзитних перевезень
 
478. 1. Установлюються такі строки транзитних перевезень залежно від виду транспорту:
 
   1. Установлюються такі строки транзитних перевезень залежно від виду транспорту:
 
479. 1) для автомобільного транспорту - 10 діб (у разі переміщення в зоні діяльності одного митного органу - 5 діб);
 
   1) для автомобільного транспорту - 10 діб (у разі переміщення в зоні діяльності одного митного органу - 5 діб);
 
480. 2) для залізничного транспорту - 28 діб;
 
   2) для залізничного транспорту - 28 діб;
 
481. 3) для авіаційного транспорту - 5 діб;
 
   3) для авіаційного транспорту - 5 діб;
 
482. 4) для морського та річкового транспорту - 20 діб;
 
   4) для морського та річкового транспорту - 20 діб;
 
483. 5) для трубопровідного транспорту - 31 доба;
 
   5) для трубопровідного транспорту - 31 доба;
 
484. 6) для трубопровідного транспорту (з перевантаженням на інші види транспорту) -90 діб.
 
   6) для трубопровідного транспорту (з перевантаженням на інші види транспорту) -90 діб.
 
485. 2. До строків, зазначених у частині першій цієї статті, не включається:
 
   2. До строків, зазначених у частині першій цієї статті, не включається:
 
486. 1) час дії обставин, зазначених у статті 117 цього Кодексу;
 
   1) час дії обставин, зазначених у статті 117 цього Кодексу;
 
487. 2) час зберігання товарів під митним контролем (за умови інформування митного органу, який контролює їх переміщення);
 
   2) час зберігання товарів під митним контролем (за умови інформування митного органу, який контролює їх переміщення);
 
488. 3) час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами, у випадках, передбачених цим розділом (за умови інформування митного органу, який контролює переміщення цих товарів).
 
   3) час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами, у випадках, передбачених цим розділом (за умови інформування митного органу, який контролює переміщення цих товарів).
 
489. Стаття 243. Окремі положення щодо застосування режиму транзиту
 
-165- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 243 викласти у такій редакції:
«Стаття 243. Застосування митного режиму транзиту при перевантаженні товарів
1. Перевантаження товарів, що переміщуються у митному режимі транзиту, з транспортного засобу на інший, допускається з дозволу митного органу, в зоні діяльності якого проводиться перевантаження.
2. Якщо перевантаження може бути здійснене без порушення митних пломб та інших засобів забезпечення ідентифікації, таке перевантаження допускається без дозволу, але з попереднім інформуванням митного органу.
3. Проведення угрупування пакувальних місць, зміна упаковки, маркування, сортування, а також ремонт та заміна пошкодженої упаковки здійснюються з дозволу митного органу.
4. Для отримання дозволу митного органу особою, відповідальною за дотримання вимог митного режиму, митному органу подаються тільки товарно-транспортний документ на перевезення товару. У разі відмови у наданні дозволу митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити особу, яка звернулася з проханням надати дозвіл, про причини і підстави такої відмови.
5. Під час переміщення товарів у митному режимі транзиту дозволяється здійснення заміни моторного транспортного засобу з попереднім інформуванням митного органу призначення про причини такої заміни, якщо така заміна не потребує перевантаження товарів.
6. При вивезенні за межі митної території України товарів, поміщених в митні режими експорту, реекспорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території, положення цього розділу застосовуються з моменту початку переміщення зазначених товарів з митного органу відправлення і до моменту пред’явлення їх митному органу призначення».
 
Враховано .  Стаття 243. Застосування митного режиму транзиту при перевантаженні товарів
 
490. 1. Перевантаження товарів, що переміщуються у режимі транзиту, з транспортного засобу на інший, допускається з дозволу митного органу, в зоні діяльності якого проводиться перевантаження.
 
   1. Перевантаження товарів, що переміщуються у митному режимі транзиту, з транспортного засобу на інший, допускається з дозволу митного органу, в зоні діяльності якого проводиться перевантаження.
 
491. 2. Якщо перевантаження може бути здійснене без порушення митних пломб та інших засобів ідентифікації, таке перевантаження допускається без дозволу, але з попереднім інформуванням митного органу.
 
   2. Якщо перевантаження може бути здійснене без порушення митних пломб та інших засобів забезпечення ідентифікації, таке перевантаження допускається без дозволу, але з попереднім інформуванням митного органу.
 
492. 3. Проведення угрупування пакувальних місць, зміна упаковки, маркування, сортування, а також ремонт та заміна пошкодженої упаковки здійснюються з дозволу митного органу.
 
   3. Проведення угрупування пакувальних місць, зміна упаковки, маркування, сортування, а також ремонт та заміна пошкодженої упаковки здійснюються з дозволу митного органу.
 
493. 4. Для отримання дозволу митного органу особою, відповідальною за дотримання вимог митного режиму, митному органу подаються тільки товарно-транспортний документ на перевезення товару.
 
   4. Для отримання дозволу митного органу особою, відповідальною за дотримання вимог митного режиму, митному органу подаються тільки товарно-транспортний документ на перевезення товару. У разі відмови у наданні дозволу митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити особу, яка звернулася з проханням надати дозвіл, про причини і підстави такої відмови.
 
494. 5. Під час переміщення товарів у митному режимі транзиту дозволяється здійснення заміни механічного транспортного засобу з попереднім інформуван-ням митного органу призначення про причини такої заміни, якщо така заміна не потребує перевантаження товарів.
 
   5. Під час переміщення товарів у митному режимі транзиту дозволяється здійснення заміни моторного транспортного засобу з попереднім інформуванням митного органу призначення про причини такої заміни, якщо така заміна не потребує перевантаження товарів.
 
495. 6. При вивезенні за межі митної території України товарів, поміщених в митні режими експорту, реекспорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території, положення цього розділу застосовуються з моменту початку переміщення зазначених товарів з митного органу відправлення і до моменту пред’явлення їх митному органу призначення.
 
-166- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
В частині другій статті 243 слова «попереднім інформуванням митного органу» замінити словами «повідомленням митного органу у строк транзитного перевезення, визначеного у статті 242 цього Кодексу».
 
Враховано редакційно .  6. При вивезенні за межі митної території України товарів, поміщених в митні режими експорту, реекспорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території, положення цього розділу застосовуються з моменту початку переміщення зазначених товарів з митного органу відправлення і до моменту пред’явлення їх митному органу призначення.
 
    -167- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину четверту статті 243 доповнити новим реченням такого змісту: «У разі відмови у надані дозволу, митний орган зобов’язаний протягом години письмово повідомити особу, яка звернулася з проханням надати дозвіл, про причини і підстави такої відмови.»
 
Враховано редакційно .   
496. Стаття 244. Каботажні перевезення
 
   Стаття 244. Каботажні перевезення
 
497. 1. Під каботажем розуміється перевезення українських та іноземних товарів шляхом завантаження їх на морське (річкове) судно в одному пункті на митний території України і транспортування в інший пункт території України, де здійснюватиметься їх вивантаження. При цьому товари, увезені на митну територію України морським (річковим) судном, допускаються до каботажного переміщення між митними органами або в межах одного митного органу після їх перевантаження на інше морське (річкове) судно, що ходить під прапором України або іноземне судно, за умови отримання на це дозволу Міністерства транспорту України.
 
-168- Хомутиннік В.Ю.
Друге речення частини 1 статті 244 викласти у такій редакції:
«При цьому товари, увезені на митну територію України морським (річковим) судном, допускаються до каботажного перевезення між митними органами або в межах одного митного органу після їх перевантаження на інше морське (річкове) судно, що ходить під прапором України або іноземне судно, за умови отримання на це дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту».
 
Враховано .  1. Під каботажем розуміється перевезення українських та іноземних товарів шляхом завантаження їх на морське (річкове) судно в одному пункті на митний території України і транспортування в інший пункт території України, де здійснюватиметься їх вивантаження. При цьому товари, увезені на митну територію України морським (річковим) судном, допускаються до каботажного перевезення між митними органами або в межах одного митного органу після їх перевантаження на інше морське (річкове) судно, що ходить під прапором України або іноземне судно, за умови отримання на це дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту.
 
    -169- Ковзель М.О.
У частині першій статті 244 глави 39 розділу VІІ замість слів «Міністерства транспорту України» записати слова «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту».
 
Враховано редакційно .   
498. 2. Іноземні товари перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу.
 
   2. Іноземні товари перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу.
 
499. Стаття 245. Розміщення товарів на борту морських (річкових) суден для каботажного перевезення
 
   Стаття 245. Розміщення товарів на борту морських (річкових) суден для каботажного перевезення
 
500. 1. Каботажні перевезення іноземних товарів на борту морського (річкового) судна разом з українськими товарами здійснюється за умови їх надійної ідентифікації.
 
   1. Каботажні перевезення іноземних товарів на борту морського (річкового) судна разом з українськими товарами здійснюється за умови їх надійної ідентифікації.
 
501. 2. Якщо забезпечення надійної ідентифікації неможливе, митні органи вимагають переміщення українських товарів окремо від іноземних товарів, що знаходяться на борту судна, яке здійснюватиме таке перевезення.
 
-170- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину другу статті 245 викласти в такій редакції:
«2. Якщо забезпечення надійної ідентифікації товарів неможливе, українські товари розміщуються на борту судна окремо від іноземних товарів.»
 
Враховано .  2. Якщо забезпечення надійної ідентифікації товарів неможливе, українські товари розміщуються на борту судна окремо від іноземних товарів.
 
502. Стаття 246. Навантаження та вивантаження
 
-171- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 246 викласти у такій редакції:
«Стаття 246. Навантаження та вивантаження товарів, що перевозяться каботажем
1. Навантаження на судна товарів, що перевозяться каботажем, та їх вивантаження з цих суден здійснюються в морських (річкових) портах, за місцем розташування митних органів.
2. Дозволи на навантаження та/або вивантаження товарів надаються митними органами невідкладно після отримання відповідного звернення. У разі відмови у наданні дозволу митні органи зобов’язані невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини та підстави такої відмови.
3. У разі одночасного каботажного перевезення іноземних та українських товарів митний орган дозволяє навантаження або вивантаження українських товарів у найкоротший строк після прибуття судна в місце завантаження або розвантаження.
4. За письмовим зверненням власника товарів, що переміщуються каботажем, чи уповноваженої ним особи митний орган дозволяє здійснити під контролем посадових осіб цього органу та на умовах, визначених цим Кодексом, навантаження та/або вивантаження зазначених товарів в іншому пункті, ніж це було спочатку заплановано, у тому числі поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим часом, встановленим для митних органів, зі справлянням відповідної плати, передбаченої цим Кодексом.
5. Якщо судно, що здійснює каботажне перевезення товарів, унаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. У таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів, та інформування митних органів. При цьому, товари продовжують перебувати в каботажі».
 
Враховано .  Стаття 246. Навантаження та вивантаження товарів, що перевозяться каботажем
 
503. 1. Навантаження на судна товарів, що переміщуються каботажем, та їх вивантаження з цих суден здійснюються, в морських (річкових) портах, за місцем розташування митних органів.
 
   1. Навантаження на судна товарів, що перевозяться каботажем, та їх вивантаження з цих суден здійснюються в морських (річкових) портах, за місцем розташування митних органів.
2. Дозволи на навантаження та/або вивантаження товарів надаються митними органами невідкладно після отримання відповідного звернення. У разі відмови у наданні дозволу митні органи зобов’язані невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини та підстави такої відмови.
 
504. 2. В разі одночасного каботажного перевезення іноземних та українських товарів, митна служба дозволяє навантаження або розвантаження українських товарів у найкоротший термін після прибуття судна в місце навантаження або розвантаження.
 
   3. У разі одночасного каботажного перевезення іноземних та українських товарів митний орган дозволяє навантаження або вивантаження українських товарів у найкоротший строк після прибуття судна в місце завантаження або розвантаження.
 
505. 3. На прохання власника товарів, що переміщуються каботажем, чи уповноваженої ним особи митний орган дозволяє здійснити під контролем посадових осіб цього органу та на умовах, визначених цим Кодексом, навантаження та/або вивантаження зазначених товарів в іншому пункті, ніж це було спочатку заплановано, у тому числі поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим часом, встановленим для митних органів, зі справлянням відповідної плати, передбаченої цим Кодексом.
 
   4. За письмовим зверненням власника товарів, що переміщуються каботажем, чи уповноваженої ним особи митний орган дозволяє здійснити під контролем посадових осіб цього органу та на умовах, визначених цим Кодексом, навантаження та/або вивантаження зазначених товарів в іншому пункті, ніж це було спочатку заплановано, у тому числі поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим часом, встановленим для митних органів, зі справлянням відповідної плати, передбаченої цим Кодексом.
 
506. 4. Якщо судно, що здійснює каботажне переміщення товарів, унаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. У таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів, та інформування митних органів. При цьому, товари продовжують перебувати в каботажі.
 
-172- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину першу статті 246 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Дозволи на навантаження та/або вивантаження товарів надаються митними органами протягом години з моменту відповідного звернення. У разі відмови у наданні дозволу, митні органи зобов’язані у зазначений строк письмово повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини і підстави такої відмови.».
 
Враховано редакційно .  5. Якщо судно, що здійснює каботажне перевезення товарів, унаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. У таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів, та інформування митних органів. При цьому, товари продовжують перебувати в каботажі.
 
507. Стаття 247. Документи, необхідні для допуску товарів до каботажного перевезення
 
   Стаття 247. Документи, необхідні для допуску товарів до каботажного перевезення
 
508. 1. Для каботажного перевезення товарів митному органу подається документ, що містить перелік товарів, призначених для цього перевезення, відомості про судно, що здійснюватиме таке перевезення, а також назву українського порту або портів, де повинно здійснюватися вивантаження зазначених товарів. Цей документ після здійснення митних формальностей є підставою для здійснення одного каботажного перевезення зазначених у ньому товарів. Митний орган, що здійснив митні формальності, повідомляє про це митні органи призначення. При вивантаженні товарів у пункті призначення митному органу подається перелік товарів, що підлягають вивантаженню в цьому пункті.
 
-173- Пінчук А.П.
У статті 247 у словосполученнях «здійснення митних формальностей», «здійснив митні формальності» слова «здійснення», здійснив» замінити відповідно словами «виконання», «виконав».
 
Враховано .  1. Для каботажного перевезення товарів митному органу подається документ, що містить перелік товарів, призначених для цього перевезення, відомості про судно, що здійснюватиме таке перевезення, а також назву українського порту або портів, де повинно здійснюватися вивантаження зазначених товарів. Цей документ після виконання митних формальностей є підставою для здійснення одного каботажного перевезення зазначених у ньому товарів. Митний орган, що виконав митні формальності, повідомляє про це митні органи призначення. При вивантаженні товарів у пункті призначення митному органу подається перелік товарів, що підлягають вивантаженню в цьому пункті.
 
509. 2. Якщо судно регулярно здійснює каботажні перевезення ідентичних товарів між одними й тими самими пунктами, документ, зазначений у частині першій цієї статті, є підставою для здійснення перевезень протягом визначеного перевізником та погодженого митним органом строку. Митний орган, що здійснив митні формальності, повідомляє про це митні органи призначення. В цьому випадку, перед навантаженням товарів на судно митному органу подається тільки перелік цих товарів, а при вивантаженні - тільки перелік товарів, що вивантажуються.
 
   2. Якщо судно регулярно здійснює каботажні перевезення ідентичних товарів між одними й тими самими пунктами, документ, зазначений у частині першій цієї статті, є підставою для здійснення перевезень протягом визначеного перевізником та погодженого митним органом строку. Митний орган, що виконав митні формальності, повідомляє про це митні органи призначення. В цьому випадку, перед навантаженням товарів на судно митному органу подається тільки перелік цих товарів, а при вивантаженні - тільки перелік товарів, що вивантажуються.
 
510. Стаття 248. Митний статус товарів, що поміщуються у режим транзиту
 
   Стаття 248. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим транзиту
 
511. 1. Іноземні товари, поміщені у режим транзиту, зберігають статус іноземних товарів.
 
-174- Хомутиннік В.Ю.
У статті 248 слово «режим» доповнити словом «митний».
 
Враховано .  1. Іноземні товари, поміщені у митний режим транзиту, зберігають статус іноземних товарів.
 
512. 2. Українські товари, поміщені у режим транзиту, зберігають статус українських товарів.
 
   2. Українські товари, поміщені у митний режим транзиту, зберігають статус українських товарів.
 
513. Стаття 249. Завершення митного режиму транзиту
 
   Стаття 249. Завершення митного режиму транзиту
 
514. 1. Митний режим транзиту завершується вивезенням товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення за межі митної території України. Таке вивезення здійснюється під контролем митного органу призначення.
 
-175- Пінчук А.П.
Текст статті 249 викласти у такій редакції:
«1. Митний режим транзиту завершується вивезенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, за межі митної території України. Таке вивезення здійснюється під контролем митного органу призначення.
2. При вивезенні за межі митної території України товарів, поміщених у митний режим транзиту, окремими партіями, митний режим транзиту вважається завершеним після фактичного вивезення за межі митної території України останньої з таких окремих партій.
3. При ввезенні товарів на митну територію України з метою подальшого їх поміщення у відповідний митний режим, митний режим транзиту завершується фактичним доставленням товарів до митного органу призначення.
4. Митний режим транзиту також завершується поміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення в інший митний режим при дотриманні вимог, установлених цим Кодексом.
5. Для завершення митного режиму транзиту особою, відповідальною за дотримання вимог митного режиму, до закінчення строку, визначеного статтею 242 цього Кодексу, митному органу призначення повинні бути представлені товари, поміщені у митний режим транзиту, та митна декларація або інший документ, визначений статтею 241 цього Кодексу.
6. Митний орган призначення після представлення товарів, поміщених у митний режим транзиту та митної декларації або іншого документу, визначеного статтею 241 цього Кодексу, перевіряє дотримання вимог, установлених законодавством України з питань митної справи до переміщення товарів у митному режимі транзиту, та виконує митні формальності, необхідні для завершення митного режиму транзиту.
7. Українські товари, що відповідно до пункту 5 частини другої статті 238 цього Кодексу переміщувались у митному режимі транзиту між штучним островом, установкою або спорудою, створеними у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, та митним органом, розташованим на території України, зайнятій сушею, випускаються з-під митного контролю після фактичного доставлення цих товарів до зазначеного органу.
8. Митний режим транзиту також припиняється у разі конфіскації товарів, їх повної втрати унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
9. У випадку припинення митного режиму транзиту згідно з частиною восьмою цієї статті вивезення товарів за межі митної території України не вимагається, а гарантії, надані відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 239 цього Кодексу, підлягають поверненню (вивільненню)».ммм
 
Враховано .  1. Митний режим транзиту завершується вивезенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, за межі митної території України. Таке вивезення здійснюється під контролем митного органу призначення.
 
515. 2. При вивезенні за межі митної території України товарів, поміщених у митний режим транзиту, окремими партіями, режим транзиту вважається завершеним після фактичного вивезення за межі митної території України останньої з таких окремих партій.
 
   2. При вивезенні за межі митної території України товарів, поміщених у митний режим транзиту, окремими партіями, митний режим транзиту вважається завершеним після фактичного вивезення за межі митної території України останньої з таких окремих партій.
 
516. 3. При ввезенні товарів на митну територію України з метою подальшого їх поміщення у відповідний митний режим, митний режим транзиту завершується виконанням формальностей щодо доставлення товарів до митного органу призначення.
 
   3. При ввезенні товарів на митну територію України з метою подальшого їх поміщення у відповідний митний режим, митний режим транзиту завершується фактичним доставленням товарів до митного органу призначення.
 
517. 4. Режим транзиту також завершується поміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення в інший митний режим при дотриманні вимог, установлених цим Кодексом.
 
   4. Митний режим транзиту також завершується поміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення в інший митний режим при дотриманні вимог, установлених цим Кодексом.
 
518. 5. Для завершення митного режиму транзиту особою, відповідальною за дотримання вимог митного режиму, до закінчення строку, визначеного статтею 242 цього Кодексу, митному органу призначення повинні бути представлені товари, поміщені у режим транзиту та митна декларація або інший документ, визначений статтею 241 цього Кодексу.
 
   5. Для завершення митного режиму транзиту особою, відповідальною за дотримання вимог митного режиму, до закінчення строку, визначеного статтею 242 цього Кодексу, митному органу призначення повинні бути представлені товари, поміщені у митний режим транзиту, та митна декларація або інший документ, визначений статтею 241 цього Кодексу.
 
519. 6. Митний орган призначення після представлення товарів, поміщених у режим транзиту та митної декларації або іншого документу, визначеного статтею 241 цього Кодексу, перевіряє дотримання вимог, установлених митним законодавством до переміщення товарів у режимі транзиту, та виконує митні формальності, необхідні для завершення митного режиму транзиту.
 
   6. Митний орган призначення після представлення товарів, поміщених у митний режим транзиту та митної декларації або іншого документу, визначеного статтею 241 цього Кодексу, перевіряє дотримання вимог, установлених законодавством України з питань митної справи до переміщення товарів у митному режимі транзиту, та виконує митні формальності, необхідні для завершення митного режиму транзиту.
 
520. 7. Українські товари, що відповідно до пункту 5 частини другої статті 238 цього Кодексу переміщувались у режимі транзиту між штучним островом, установкою або спорудою, створеними у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, та митним органом, розташованим на території України, зайнятій сушею, випускаються з-під митного контролю після виконання необхідних митних формальностей щодо доставки товарів.
 
   7. Українські товари, що відповідно до пункту 5 частини другої статті 238 цього Кодексу переміщувались у митному режимі транзиту між штучним островом, установкою або спорудою, створеними у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, та митним органом, розташованим на території України, зайнятій сушею, випускаються з-під митного контролю після фактичного доставлення цих товарів до зазначеного органу.
 
521. 8. Митний режим транзиту також припиняється у разі конфіскації товарів, їх повної втрати унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
   8. Митний режим транзиту також припиняється у разі конфіскації товарів, їх повної втрати унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
522. 9. У випадку припинення режиму транзиту згідно з частиною сьомою цієї статті вивезення товарів за межі митної території України не вимагається, а гарантії, надані відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 239 цього Кодексу, підлягають поверненню.
 
-176- Пінчук А.П.
Текст статті 249 викласти у такій редакції:
«1. Митний режим транзиту завершується вивезенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, за межі митної території України. Таке вивезення здійснюється під контролем митного органу призначення.
2. При вивезенні за межі митної території України товарів, поміщених у митний режим транзиту, окремими партіями, митний режим транзиту вважається завершеним після фактичного вивезення за межі митної території України останньої з таких окремих партій.
3. При ввезенні товарів на митну територію України з метою подальшого їх поміщення у відповідний митний режим, митний режим транзиту завершується фактичним доставленням товарів до митного органу призначення.
4. Митний режим транзиту також завершується поміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення в інший митний режим при дотриманні вимог, установлених цим Кодексом.
5. Для завершення митного режиму транзиту особою, відповідальною за дотримання вимог митного режиму, до закінчення строку, визначеного статтею 242 цього Кодексу, митному органу призначення повинні бути представлені товари, поміщені у митний режим транзиту, та митна декларація або інший документ, визначений статтею 241 цього Кодексу.
6. Митний орган призначення після представлення товарів, поміщених у митний режим транзиту та митної декларації або іншого документу, визначеного статтею 241 цього Кодексу, перевіряє дотримання вимог, установлених законодавством України з питань митної справи до переміщення товарів у митному режимі транзиту, та виконує митні формальності, необхідні для завершення митного режиму транзиту.
7. Українські товари, що відповідно до пункту 5 частини другої статті 238 цього Кодексу переміщувались у митному режимі транзиту між штучним островом, установкою або спорудою, створеними у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, та митним органом, розташованим на території України, зайнятій сушею, випускаються з-під митного контролю після фактичного доставлення цих товарів до зазначеного органу.
8. Митний режим транзиту також припиняється у разі конфіскації товарів, їх повної втрати унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
9. У випадку припинення митного режиму транзиту згідно з частиною восьмою цієї статті вивезення товарів за межі митної території України не вимагається, а гарантії, надані відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 239 цього Кодексу, підлягають поверненню (вивільненню)».
 
Враховано частково (крім частини 8, яку викладено в іншій редакції)  9. У випадку припинення митного режиму транзиту згідно з частиною восьмою цієї статті вивезення товарів за межі митної території України не вимагається, а гарантії, надані відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 239 цього Кодексу, підлягають поверненню (вивільненню).
 
523. ГЛАВА 40. Тимчасове ввезення
 
   ГЛАВА 40. Тимчасове ввезення
 
524. Стаття 250. Поняття митного режиму тимчасового ввезення
 
-177- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 250 викласти у такій редакції:
«Стаття 250. Митний режим тимчасового ввезення 1. Тимчасове ввезення – митний режим, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їхнього використання».
 
Враховано .  Стаття 250. Митний режим тимчасового ввезення
 
525. Тимчасове ввезення - митний режим, відповідно до якого іноземні товари або транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з повним або частковим умовним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їхнього використання.
 
   1. Тимчасове ввезення – митний режим, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їхнього використання.
 
526. Стаття 251. Умови поміщення у режим тимчасового ввезення
 
-178- Пінчук А.П.
Статтю 251 викласти у такій редакції:
«Стаття 251. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового ввезення
1. Митний режим тимчасового ввезення може бути застосований до товарів, що надходять на митну територію України, та до товарів, що зберігаються під митним контролем або поміщені в інший митний режим, який передбачає їх перебування під митним контролем.
2. Законодавством України з питань митної справи можуть бути визначені документи, які використовуються для декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення в митний режим тимчасового ввезення замість митної декларації.
3. Митний орган, що здійснює випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митному режимі тимчасового ввезення, повинен пересвідчитись у можливості ідентифікації цих товарів, транспортних засобів при їх реекспорті.
4. Для ідентифікації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що поміщуються у митний режим тимчасового ввезення, можуть застосовуватися засоби, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу. Зазначені засоби застосовуються митними органами тільки у тих випадках, коли комерційні способи забезпечення ідентифікації є недостатніми.
5. Не вимагається застосування засобів забезпечення ідентифікації до тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
6. Для поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, повинна:
1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення у режимі тимчасового ввезення, документи на такі товари, транспортні засоби, що підтверджують мету їх тимчасового ввезення;
2) у випадках, передбачених законодавством, надати митному органу зобов’язання про реекспорт товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які тимчасово ввозяться, у строки, встановлені митним органом;
3) подати митному органу дозвіл відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством;
4) сплатити митні платежі відповідно до статті 253 цього Кодексу або надати гарантію дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення відповідно до статті 257 цього Кодексу».
 
Враховано .  Стаття 251. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового ввезення
 
527. 1. Митний режим тимчасового ввезення може бути застосований до товарів, що надходять на митну територію України, та до товарів, що зберігаються під митним контролем або поміщені в інший митний режим, який передбачає їх перебування під митним контролем.
 
   1. Митний режим тимчасового ввезення може бути застосований до товарів, що надходять на митну територію України, та до товарів, що зберігаються під митним контролем або поміщені в інший митний режим, який передбачає їх перебування під митним контролем.
 
528. 2. Законодавством можуть бути визначені документи, які використовуються для декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення в митний режим тимчасового ввезення замість митної декларації.
 
   2. Законодавством України з питань митної справи можуть бути визначені документи, які використовуються для декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення в митний режим тимчасового ввезення замість митної декларації.
 
529. 3. Митний орган, що здійснює випуск товарів у режим тимчасового ввезення, повинен пересвідчитись у можливості ідентифікації цих товарів при їх реекспорті, та вжити заходів для нанесення або фіксування необхідних ідентифікаційних ознак товарів.
 
   3. Митний орган, що здійснює випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митному режимі тимчасового ввезення, повинен пересвідчитись у можливості ідентифікації цих товарів, транспортних засобів при їх реекспорті.
 
530. 4. Для ідентифікації товарів, що поміщуються у митний режим тимчасового ввезення, можуть вживатися заходи, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу.
 
   4. Для ідентифікації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що поміщуються у митний режим тимчасового ввезення, можуть застосовуватися засоби, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу. Зазначені засоби застосовуються митними органами тільки у тих випадках, коли комерційні способи забезпечення ідентифікації є недостатніми.
 
531. 5. Для ідентифікації тимчасово ввезених товарів митні органи вживають необхідні заходи тільки у тих випадках, коли комерційні способи ідентифікації є не достатніми.
 
      
532. 6. Не вимагається застосування заходів для ідентифікації тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
 
   5. Не вимагається застосування засобів забезпечення ідентифікації до тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
 
533. 7. Для поміщення товарів у режим тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, повинна:
 
   6. Для поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, повинна:
 
534. 1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів у режим тимчасового ввезення, документи на такі товари з обґрунтуванням підстав поміщення їх у цей режим;
 
   1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення у режимі тимчасового ввезення, документи на такі товари, транспортні засоби, що підтверджують мету їх тимчасового ввезення;
 
535. 2) у випадках, передбачених законодавством, надати митному органу зобов’язання про реекспорт товарів, які тимчасово ввозяться, у строки, встановлені митним органом;
 
   2) у випадках, передбачених законодавством, надати митному органу зобов’язання про реекспорт товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які тимчасово ввозяться, у строки, встановлені митним органом;
 
536. 3) подати митному органу дозвіл відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством;
 
   3) подати митному органу дозвіл відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством;
 
537. 4) сплатити податки у відповідності до статті 253 цього Кодексу або надати гарантію дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення відповідно до статті 257 цього Кодексу.
 
-179- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
у частині другій статті 251 слово «Законодавством» замінити словами «Митним законодавством»;
 
Враховано редакційно .  4) сплатити митні платежі відповідно до статті 253 цього Кодексу або надати гарантію дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення відповідно до статті 257 цього Кодексу.
 
    -180- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 251 у пункті 1 частини сьомої слова «з обґрунтуванням підстав поміщення їх у цей режим» виключити.
 
Враховано по суті.   
538. Стаття 252. Товари і транспортні засоби, які можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з повним умовним звільненням від оподаткування
 
-181- Пінчук А.П.
Назву та частину 1 статті 252 викласти у такій редакції:
«Стаття 252. Товари, транспортні засоби, які можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами
1. У митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами поміщуються виключно товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у статті 114 цього Кодексу та в Додатках В.1 - В.9, С і D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), на умовах, визначених цими Додатками, а також повітряні судна, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу».
 
Враховано .  Стаття 252. Товари, транспортні засоби, які можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами
 
539. 1. У митний режим тимчасового ввезення з повним умовним звільненням від оподаткування митними платежами поміщуються товари і транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у статті 114 цього Кодексу та в Додатках В.1 - В.9, С і D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), на умовах, визначених цими Додатками, а також повітряні судна, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу.
 
-182- Майборода С.Ф.
«Доповнити статтю 252 в кінці пункту 1 після слів «… за договорами оперативного лізингу», словами:
устаткування та матеріали, що призначені нерезидентами для будівництва та ремонту морських і річкових суден, інших плавучих засобів; морські і річкові судна, інші плавучі засоби, які ввозяться з метою ремонту».
 
Відхилено . До зазначених товарів може бути застосоване умовне повне звільнення зазначених товарів від оподаткування митними платежами відповідно до митних режимів переробки на митній території та вільної митної зони (при розміщенні їх у вільній митній зоні сервісного типу).  1. У митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами поміщуються виключно товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у статті 114 цього Кодексу та в Додатках В.1 - В.9, С і D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), на умовах, визначених цими Додатками, а також повітряні судна, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу.
 
    -183- Кінах А.К.
Частину 1 статті 252 викласти в такій редакції:
„1. У митний режим тимчасового ввезення з повним умовним звільненням від оподаткування митними платежами поміщуються товари і транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у статті 114 цього Кодексу та в Додатках В.1 - В.9, С і D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), на умовах, визначених цими Додатками, а також:
- повітряні судна, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу;
- морські і річкові судна, інші плавучі засоби, які ввозяться з метою ремонту;
- устаткування та матеріали, що призначені нерезидентами для будівництва та ремонту морських і річкових суден, інших плавучих засобів».
 
Відхилено . Умовне повне звільнення зазначених товарів від оподаткування митними платежами передбачене митними режимами переробки на митній території та вільної митної зони (при розміщенні їх у вільній митній зоні сервісного типу).   
    -184- Богуслаєв В.О.
Доповнити пункт 1 статті 252 такими словами: «устаткування та матеріалів, які призначені для дослідження, ремонту двигунів та агрегатів повітряних суден, морських і річкових суден.»
 
Відхилено . До зазначених товарів може бути застосоване умовне повне звільнення зазначених товарів від оподаткування митними платежами відповідно до митних режимів переробки на митній території та вільної митної зони (при розміщенні їх у вільній митній зоні сервісного типу).   
540. 2. У разі порушення умов митного режиму тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов'язана сплатити суму податкового зобов'язання та пеню відповідно до Податкового кодексу України.
 
-185- Богуслаєв В.О.
Пункт 2 статті 252 проекту - виключити
 
Відхилено . Посилання на Податковий кодекс України у даному контексті є необхідним.  2. У разі порушення умов митного режиму тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов'язана сплатити суму податкового зобов'язання та пеню відповідно до Податкового кодексу України.
 
541. Стаття 253. Товари, що можуть поміщуватися у режим тимчасового ввезення з частковим умовним звільненням від оподаткування
 
-186- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 253 викласти у такій редакції:
«Стаття 253. Товари, що можуть поміщуватися у митний режим тимчасового ввезення з частковим звільненням від умовним оподаткування митними платежами
1. У митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами відповідно до положень Додатку Е до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), можуть поміщуватися товари (за винятком підакцизних), не зазначені у статтях 114, 252 цього Кодексу, а також у Додатках В.1 - В.9, С, D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), або такі, що не відповідають вимогам зазначених Додатків.
2. У разі тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України сплачується 3 відсотки суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.
3. Сума митних платежів сплачується при поміщенні товарів у митний режим тимчасового ввезення та розраховується за встановлений митним органом строк дії цього митного режиму.
4. У такому ж порядку сплачуються митні платежі у разі продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів відповідно до статті 255 цього Кодексу.
5. Загальна сума митних платежів, яка підлягає сплаті за час перебування товарів у митному режимі тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, не повинна перевищувати суми, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.
6. Сума митних платежів, сплачена на підставі умовного часткового звільнення від оподаткування митними платежами, поверненню не підлягає.
7. У разі випуску товарів, поміщених в митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі митні платежі сплачуються в обсязі, передбаченому законом для ввезення цих товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, за відрахуванням суми, вже сплаченої на підставі умовного часткового звільнення цих товарів від оподаткування митними платежами. При цьому за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті, коли б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу ІІ Податкового кодексу України.
8. Кабінет Міністрів України може встановлювати перелік товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами. Зміст такого переліку повідомляється Депозитарію Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік)».
 
Враховано .  Стаття 253. Товари, що можуть поміщуватися у митний режим тимчасового ввезення з частковим звільненням від умовним оподаткування митними платежами
 
542. 1. У режим тимчасового ввезення з частковим умовним звільненням від оподаткування відповідно до положень Додатку Е до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), можуть поміщуватися товари, не зазначені у статтях 114, 252 цього Кодексу, а також у Додатках В.1 - В.9, С, D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), або такі, що не відповідають вимогам вказаних Додатків.
 
   1. У митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами відповідно до положень Додатку Е до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), можуть поміщуватися товари (за винятком підакцизних), не зазначені у статтях 114, 252 цього Кодексу, а також у Додатках В.1 - В.9, С, D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), або такі, що не відповідають вимогам зазначених Додатків.
 
543. 2. У разі тимчасового ввезення товарів з частковим умовним звільненням від оподаткування за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України сплачується 3 відсотки суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у режим тимчасового ввезення.
 
   2. У разі тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України сплачується 3 відсотки суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.
 
544. 3. Сума митних платежів сплачується при розміщенні товарів у митний режим тимчасового ввезення та розраховується за встановлений митним органом строк дії цього митного режиму.
 
   3. Сума митних платежів сплачується при поміщенні товарів у митний режим тимчасового ввезення та розраховується за встановлений митним органом строк дії цього митного режиму.
 
545. 4. У такому ж порядку сплачуються митні платежі у разі продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів відповідно до статті 255 цього Кодексу.
 
   4. У такому ж порядку сплачуються митні платежі у разі продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів відповідно до статті 255 цього Кодексу.
 
546. 5. Загальна сума митних платежів, яка підлягає сплаті за час перебування товарів у режимі тимчасового ввезення з частковим умовним звільненням від оподаткування, не повинна перевищувати суми, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у режим тимчасового ввезення.
 
   5. Загальна сума митних платежів, яка підлягає сплаті за час перебування товарів у митному режимі тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, не повинна перевищувати суми, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.
 
547. 6. Сума митних платежів, сплачена на підставі часткового умовного звільнення від оподаткування, поверненню не підлягає.
 
   6. Сума митних платежів, сплачена на підставі умовного часткового звільнення від оподаткування митними платежами, поверненню не підлягає.
 
548. 7. У разі випуску товарів, поміщених в режим тимчасового ввезення з частковим звільненням від оподаткування, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі митні платежі сплачуються в обсязі, передбаченому законом для ввезення цих товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, за відрахуванням суми, вже сплаченої на підставі часткового умовного звільнення цих товарів від оподаткування. При цьому за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов'язань, що підлягали б сплаті, коли б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов'язань відповідно до розділу ІІ Податкового кодексу України.
 
   7. У разі випуску товарів, поміщених в митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі митні платежі сплачуються в обсязі, передбаченому законом для ввезення цих товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, за відрахуванням суми, вже сплаченої на підставі умовного часткового звільнення цих товарів від оподаткування митними платежами. При цьому за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті, коли б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу ІІ Податкового кодексу України.
 
549. 8. Кабінет Міністрів України може встановлювати перелік товарів, на які поширюється чи не поширюється право на тимчасове ввезення з частковим умовним звільненням від оподаткування. Зміст такого переліку повідомляється Депозитарію Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік).
 
-187- Богуслаєв В.О.
Пункт 8 статті 253 проекту - виключити
 
Відхилено . Частина 8 статті 253 відповідає статті 4 Додатку Е до Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 р.).  8. Кабінет Міністрів України може встановлювати перелік товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами. Зміст такого переліку повідомляється Депозитарію Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік).
 
    -188- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині восьмій статті 253 слова „поширюється чи» виключити.
 
Враховано .   
550. Стаття 254. Операції з транспортними засобами, поміщеними в режим тимчасового ввезення
 
   Стаття 254. Операції з транспортними засобами, поміщеними в режим тимчасового ввезення
 
551. Транспортні засоби комерційного призначення, поміщені в режим тимчасового ввезення, можуть піддаватися операціям технічного обслуговування та ремонту, необхідність в яких виникла протягом строку перебування у режимі тимчасового ввезення.
 
-189- Хомутиннік В.Ю.
У статті 254:
1) слово «режим» доповнити словом «митний»;
2) слова перебування «у режимі тимчасового ввезення» замінити словами «у цьому митному режимі»
 
Враховано .  1. Транспортні засоби комерційного призначення, поміщені в режим тимчасового ввезення, можуть піддаватися операціям технічного обслуговування та ремонту, необхідність в яких виникла протягом строку перебування у режимі тимчасового ввезення.
 
552. Стаття 255. Строки тимчасового ввезення
 
   Стаття 255. Строки тимчасового ввезення
 
553. 1. Строк тимчасового ввезення товарів установлюється митним органом у кожному конкретному випадку та не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів у режим тимчасового ввезення.
 
-190- Пінчук А.П.
У статті 253:
1) частині 1 слова «та не повинен» замінити словами через кому «але не повинен», слово «режим» доповнити словом «митний»;
2) у частині 2 слова «вивезені за межі митної території України» замінити словом «реекспортовані».
 
Враховано .  1. Строк тимчасового ввезення товарів установлюється митним органом у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення.
 
554. 2. Строк тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення установлюється митним органом з урахуванням того, що ці транспортні засоби повинні бути вивезені за межі митної території України відразу ж після закінчення транспортних операцій, для яких вони були ввезені.
 
   2. Строк тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення установлюється митним органом з урахуванням того, що ці транспортні засоби повинні бути реекспортовані відразу ж після закінчення транспортних операцій, для яких вони були ввезені.
 
555. 3. З урахуванням мети ввезення товарів та інших обставин строк, зазначений у частинах першій - другій цієї статті, може бути продовжений відповідним митним органом.
 
-191- Хомутиннік В.Ю.
Частину 3 викласти у такій редакції:
«3. З урахуванням мети ввезення товарів та інших обставин попередньо встановлений строк тимчасового ввезення товарів за письмовою заявою власника цих товарів або уповноваженої ним особи може бути продовжений відповідним митним органом. У разі відмови у продовженні строку тимчасового ввезення митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити особу, яка звернулася з заявою про його продовження, про причини та підстави такої відмови».
 
Враховано .  3. З урахуванням мети ввезення товарів та інших обставин попередньо встановлений строк тимчасового ввезення товарів за письмовою заявою власника цих товарів або уповноваженої ним особи може бути продовжений відповідним митним органом. У разі відмови у продовженні строку тимчасового ввезення митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити особу, яка звернулася з заявою про його продовження, про причини та підстави такої відмови.
 
    -192- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину третю статті 255 викласти в такій редакції:
«3. В залежності від мети ввезення товарів і транспортних засобів комерційного призначення та інших обставин строк, установлений митним органом відповідно до частин першої і другої цієї статті, може бути продовжений зазначеним органом з урахуванням того, що загальний строк тимчасового ввезення таких товарів і транспортних засобів не повинен перевищувати трьох років з дати їх поміщення у режим тимчасового ввезення. У разі відмови у продовженні строку тимчасового ввезення, митний орган зобов’язаний протягом доби письмово повідомити особу, яка звернулася з проханням щодо його продовження, про причини і підстави такої відмови.
 
Враховано редакційно .   
556. 4. Якщо товари або транспортні засоби, поміщені у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно реекспортовані внаслідок накладення на них арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або вилучення у справі про порушення митних правил, то перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється на час такого арешту (вилучення).
 
   4. Якщо товари або транспортні засоби, поміщені у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно реекспортовані внаслідок накладення на них арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або вилучення у справі про порушення митних правил, то перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється на час такого арешту (вилучення).
 
557. Стаття 256. Передача права на тимчасове ввезення
 
   Стаття 256. Передача права на тимчасове ввезення
 
558. За заявою особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового ввезення, митний орган надає дозвіл на передачу права використання режиму тимчасового ввезення щодо товарів будь-якій іншій особі за умови, що така інша особа:
 
   1. За заявою особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового ввезення, митний орган надає дозвіл на передачу права використання режиму тимчасового ввезення щодо товарів будь-якій іншій особі за умови, що така інша особа:
 
559. 1) відповідає вимогам, встановленим законодавством, та
 
   1) відповідає вимогам, встановленим законодавством, та
 
560. 2) приймає на себе зобов'язання особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового ввезення.
 
   2) приймає на себе зобов'язання особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового ввезення.
 
561. Стаття 257. Гарантування дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення
 
   Стаття 257. Гарантування дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення
 
562. 1. Гарантування дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення здійснюється шляхом:
 
   1. Гарантування дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення здійснюється шляхом:
 
563. 1) застосування міжнародного митного документа (книжки АТА або книжки СРD), що містить чинну міжнародну гарантію сплати митних платежів, установлених законом на імпорт товарів;
 
   1) застосування міжнародного митного документа (книжки А.Т.А. або книжки СРD), що містить чинну міжнародну гарантію сплати митних платежів, установлених законом на імпорт товарів;
 
564. 2) надання фінансової гарантії у порядку, передбаченому розділом ІХ цього Кодексу.
 
   2) надання фінансової гарантії у порядку, передбаченому розділом ІХ цього Кодексу.
 
565. 2. Фінансова гарантія повертається у порядку, передбаченому розділом ІХ цього Кодексу, після завершення режиму тимчасового ввезення.
 
-193- Хомутиннік В.Ю.
У частині 2 статті 257 слово «повертається» доповнити словом в дужках « (вивільняється)».
 
Враховано .  2. Фінансова гарантія повертається (вивільняється) у порядку, передбаченому розділом ІХ цього Кодексу, після завершення режиму тимчасового ввезення.
 
566. 3. Гарантія дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення не вимагається щодо:
 
   3. Гарантія дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення не вимагається щодо:
 
567. 1) устаткування для підготовки радіо- чи телепередач ірепортажів, та транспортних засобів, спеціально пристосованих для використання для цілей радіо- чи телепередач;
 
   1) устаткування для підготовки радіо- чи телепередач ірепортажів, та транспортних засобів, спеціально пристосованих для використання для цілей радіо- чи телепередач;
 
568. 2) контейнерів, піддонів та упаковок;
 
   2) контейнерів, піддонів та упаковок;
 
569. 3) наукового іпедагогічного устаткування та матеріалів для забезпечення добробуту мореплавців, що використовуються на борту суден;
 
   3) наукового іпедагогічного устаткування та матеріалів для забезпечення добробуту мореплавців, що використовуються на борту суден;
 
570. 4) особистих речей;
 
   4) особистих речей;
 
571. 5) товарів, ввезених для спортивних цілей;
 
   5) товарів, ввезених для спортивних цілей;
 
572. 6) товарів, що ввозяться в рамках прикордонного обігу;
 
   6) товарів, що ввозяться в рамках прикордонного обігу;
 
573. 7) медичного, хірургічного ілабораторного устаткування, а також щодо будь-яких товарів, таких як автомобілі чи інші транспортні засоби, ковдри, намети, збірні будинки, інших товарів першої необхідності, відправлені як допомога потерпілим від стихійного лиха чи подібних катастроф;
 
   7) медичного, хірургічного ілабораторного устаткування, а також щодо будь-яких товарів, таких як автомобілі чи інші транспортні засоби, ковдри, намети, збірні будинки, інших товарів першої необхідності, відправлені як допомога потерпілим від стихійного лиха чи подібних катастроф;
 
574. 8) транспортних засобів комерційного призначення;
 
   8) транспортних засобів комерційного призначення;
 
575. 9) тяглових тварин, тварин, ввезених для перегону на нове пасовисько чи випасання на землях, розташованих у прикордонній смузі (контрольованому прикордонному районі);
 
   9) тяглових тварин, тварин, ввезених для перегону на нове пасовисько чи випасання на землях, розташованих у прикордонній смузі (контрольованому прикордонному районі);
 
576. 10) товарів, які тимчасово ввозяться на митну територію України з частковим звільненням від оподаткування.
 
-194- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 10 статті 257 слово «частковим» замінити словами «умовним частковим», слово «оподаткування» доповнити словами «митними платежами».
 
Враховано .  10) товарів, які тимчасово ввозяться на митну територію України з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами;
11) повітряних суден, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу.
 
    -195- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину третю статті 257 доповнити пунктом наступного змісту:
„11) повітряних суден, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу.».
 
Враховано .   
577. Стаття 258. Митний статус товарів, поміщених у режим тимчасового ввезення
 
-196- Хомутиннік В.Ю.
У статті 258 слово «режим» в усіх відмінках доповнити словом «митний» у відповідних відмінках.
 
Враховано .  Стаття 258. Митний статус товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення
 
578. Іноземні товари, поміщені у режим тимчасового ввезення, зберігають статус іноземних товарів
 
   1. Іноземні товари, поміщені у митний режим тимчасового ввезення, зберігають статус іноземних товарів.
 
579. Стаття 259. Завершення режиму тимчасового ввезення
 
-197- Пінчук А.П.
Статтю 259 викласти у такій редакції:
«Стаття 259. Завершення мситного режиму тимчасового ввезення
1. Митний режим тимчасового ввезення завершується шляхом реекспорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, або шляхом поміщення їх в інший митний режим, що допускається цим Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті.
2. Якщо заборони або обмеження щодо імпорту, що діяли на момент тимчасового ввезення товарів, скасовано протягом їх перебування у митному режимі тимчасового ввезення, дозволяється завершення митного режиму тимчасового ввезення шляхом випуску товарів для вільного обігу на митній території України.
3. Митний режим тимчасового ввезення припиняється митним органом у разі конфіскації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, їх повної втрати унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
4. У випадку припинення митного режиму тимчасового ввезення згідно з частиною третьою цієї статті реекспорт товарів, транспортних засобів комерційного призначення не вимагається, а гарантії, надані відповідно до статті 257 цього Кодексу, підлягають поверненню (вивільненню)».
 
Враховано .  Стаття 259. Завершення митного режиму тимчасового ввезення
 
580. 1. Режим тимчасового ввезення товарів або транспортних засобів завершується шляхом їх реекспорту або поміщення у інший митний режим, а також у випадку припинення режиму тимчасового ввезення відповідно до частини третьої цієї статті.
 
   1. Митний режим тимчасового ввезення завершується шляхом реекспорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, або шляхом поміщення їх в інший митний режим, що допускається цим Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті.
 
581. 2. Якщо заборони або обмеження щодо імпорту, що діяли на момент тимчасового ввезення товарів, скасовано протягом їх перебування у режимі тимчасового ввезення, дозволяється завершення режиму тимчасового ввезення шляхом випуску товарів для вільного обігу на митній території України.
 
   2. Якщо заборони або обмеження щодо імпорту, що діяли на момент тимчасового ввезення товарів, скасовано протягом їх перебування у митному режимі тимчасового ввезення, дозволяється завершення митного режиму тимчасового ввезення шляхом випуску товарів для вільного обігу на митній території України.
 
582. 3. Режим тимчасового ввезення припиняється митним органом у разі конфіскації товарів або транспортних засобів комерційного призначення, їх повної втрати унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
   3. Митний режим тимчасового ввезення припиняється митним органом у разі конфіскації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, їх повної втрати унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
583. 4. У випадку припинення режиму тимчасового ввезення згідно з частиною третьою цієї статті реекспорт товарів або транспортних засобів комерційного призначення не вимагається, а гарантії, надані відповідно до статті 257 цього Кодексу, підлягають поверненню.
 
-198- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 259 викласти у такій редакції:
«Стаття 259. Завершення мситного режиму тимчасового ввезення
1. Митний режим тимчасового ввезення завершується шляхом реекспорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, або шляхом поміщення їх в інший митний режим, що допускається цим Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті.
2. Якщо заборони або обмеження щодо імпорту, що діяли на момент тимчасового ввезення товарів, скасовано протягом їх перебування у митному режимі тимчасового ввезення, дозволяється завершення митного режиму тимчасового ввезення шляхом випуску товарів для вільного обігу на митній території України.
3. Митний режим тимчасового ввезення припиняється митним органом у разі конфіскації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, їх повної втрати унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
4. У випадку припинення митного режиму тимчасового ввезення згідно з частиною третьою цієї статті реекспорт товарів, транспортних засобів комерційного призначення не вимагається, а гарантії, надані відповідно до статті 257 цього Кодексу, підлягають поверненню (вивільненню)».
 
Враховано частково (крім частини 3, яку викладено в іншій редакції).  4. У випадку припинення митного режиму тимчасового ввезення згідно з частиною третьою цієї статті реекспорт товарів, транспортних засобів комерційного призначення не вимагається, а гарантії, надані відповідно до статті 257 цього Кодексу, підлягають поверненню (вивільненню).
 
584. ГЛАВА 41. Тимчасове вивезення
 
   ГЛАВА 41. Тимчасове вивезення
 
585. Стаття 260. Поняття митного режиму тимчасового вивезення
 
-199- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 260 викласти у такій редакції:
«Стаття 260. Митний режим тимчасового вивезення
Тимчасове вивезення - митний режим, відповідно до якого українські товари або транспортні засоби комерційного призначення вивозяться за межі митної території України з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, і підлягають реімпорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їхнього використання».
 
Враховано .  Стаття 260. Митний режим тимчасового вивезення
 
586. Тимчасове вивезення - митний режим, відповідно до якого українські товари або транспортні засоби комерційного призначення вивозяться за межі митної території України з повним умовним звільненням від оподаткування та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, і підлягають реімпорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їхнього використання.
 
   1. Тимчасове вивезення - митний режим, відповідно до якого українські товари або транспортні засоби комерційного призначення вивозяться за межі митної території України з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, і підлягають реімпорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їхнього використання.
 
587. Стаття 261. Умови переміщення товарів у режимі тимчасового вивезення
 
-200- Пінчук А.П.
Статтю 261 викласти у такій редакції:
«Стаття 261. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового вивезення
1. Митний режим тимчасового вивезення може бути застосований до товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що безпосередньо вивозяться за межі митної території України.
2. Законодавством України з питань митної справи можуть бути визначені документи, які використовуються для декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового вивезення замість митної декларації.
3. Митний орган, що здійснює випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митному режимі тимчасового вивезення, повинен пересвідчитись у можливості ідентифікації цих товарів, транспортних засобів при їх реекспорті.
4. Для забезпечення ідентифікації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що поміщуються у митний режим тимчасового вивезення, можуть застосовуватися засоби, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу. Митні органи застосовують зазначені засоби тільки у тих випадках, коли комерційні способи ідентифікації є не достатніми.
5. Не вимагається застосування засобів забезпечення ідентифікації до тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
6. Для поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового вивезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, повинна:
1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення у режимі тимчасового вивезення, документи на такі товари, транспортні засоби, що підтверджують мету їх тимчасового вивезення;
2) у випадках, передбачених законодавством, надати митному органу зобов’язання про реімпорт товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які тимчасово вивозяться, у строки, встановлені митним органом;
3) подати митному органу дозвіл відповідного компетентного органу на тимчасове вивезення товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством».
 
Враховано .  Стаття 261. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового вивезення
 
588. 1. Митний режим тимчасового вивезення може бути застосований до товарів, що безпосередньо вивозяться за межі митної території України.
 
   1. Митний режим тимчасового вивезення може бути застосований до товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що безпосередньо вивозяться за межі митної території України.
 
589. 2. Законодавством можуть бути визначені документи, які використовуються для декларування товарів або транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового вивезення замість митної декларації
 
   2. Законодавством України з питань митної справи можуть бути визначені документи, які використовуються для декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового вивезення замість митної декларації.
 
590. 3. Митний орган, що здійснює випуск товарів у режим тимчасового вивезення, повинен пересвідчитись у можливості ідентифікації цих товарів при їх реекспорті, та вжити заходів для нанесення або фіксування необхідних ідентифікаційних ознак товарів.
 
   3. Митний орган, що здійснює випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митному режимі тимчасового вивезення, повинен пересвідчитись у можливості ідентифікації цих товарів, транспортних засобів при їх реекспорті.
 
591. 4. Для ідентифікації товарів, що поміщуються у митний режим тимчасового вивезення, можуть вживатися заходи, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу.
 
   4. Для забезпечення ідентифікації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що поміщуються у митний режим тимчасового вивезення, можуть застосовуватися засоби, передбачені частинами другою та третьою статті 40 цього Кодексу. Митні органи застосовують зазначені засоби тільки у тих випадках, коли комерційні способи ідентифікації є не достатніми.
 
592. 5. Для ідентифікації товарів, що тимчасово вивозяться, митні органи вживають необхідні заходи тільки у тих випадках, коли комерційні способи ідентифікації є не достатніми.
 
      
593. 6. Не вимагається застосування заходів для ідентифікації тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
 
   5. Не вимагається застосування засобів забезпечення ідентифікації до тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
 
594. 7. Для поміщення товарів у режим тимчасового вивезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, повинна:
 
   6. Для поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового вивезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, повинна:
 
595. 1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів у режим тимчасового вивезення, документи на такі товари з обґрунтуванням підстав поміщення їх у цей режим;
 
   1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення у режимі тимчасового вивезення, документи на такі товари, транспортні засоби, що підтверджують мету їх тимчасового вивезення;
 
596. 2) у випадках, передбачених законодавством, надати митному органу зобов’язання про реімпорт товарів, які тимчасово вивозяться, у строки, встановлені митним органом;
 
   2) у випадках, передбачених законодавством, надати митному органу зобов’язання про реімпорт товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які тимчасово вивозяться, у строки, встановлені митним органом;
 
597. 3) подати митному органу дозвіл відповідного компетентного органу на тимчасове вивезення товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством.
 
-201- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині другій статті 261 слово «Законодавством» замінити словами «Митним законодавством»;
 
Враховано редакційно .  3) подати митному органу дозвіл відповідного компетентного органу на тимчасове вивезення товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством.
 
    -202- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У пункті 1 частини сьомої статті 261 слова «з обґрунтуванням підстав поміщення їх у цей режим» виключити.
 
Враховано по суті.   
598. Стаття 262. Операції з тимчасово вивезеними товарами
 
-203- Хомутиннік В.Ю.
У статті 262:
1) назву статті привести у відповідність до її змісту, виклавши у такій редакції:
«Операції з транспортними засобами комерційного призначення, поміщеними в митний режим тимчасового ввезення»;
2) у тексті статті слово режим» в усіх відмінках доповнити словом «митний» у відповіжних відмінках.
 
Враховано .  Стаття 262. Операції з транспортними засобами комерційного призначення, поміщеними в митний режим тимчасового вивезення
 
599. Транспортні засоби комерційного призначення, поміщені в режим тимчасового вивезення, можуть піддаватися операціям технічного обслуговування та ремонту, необхідність в яких виникла протягом строку перебування у режимі тимчасового вивезення.
 
   1. Транспортні засоби комерційного призначення, поміщені в митний режим тимчасового вивезення, можуть піддаватися операціям технічного обслуговування та ремонту, необхідність в яких виникла протягом строку перебування у митному режимі тимчасового вивезення.
 
600. Стаття 263. Строки тимчасового вивезення
 
   Стаття 263. Строки тимчасового вивезення
 
601. 1. Строк тимчасового вивезення товарів установлюється митним органом у кожному конкретному випадку та не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів у режим тимчасового вивезення.
 
-204- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 263 викласти у такій редакції:
«1. Строк тимчасового вивезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення встановлюється митним органом у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у зазначений митний режим.
2. З урахуванням мети тимчасового вивезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та інших обставин строк, зазначений у частині першій цієї статті, може бути продовжений відповідним митним органом.
3. У випадках, коли товари, транспортні засоби комерційного призначення, поміщені в митний режим тимчасового вивезення, не можуть бути своєчасно реімпортовані внаслідок накладення на них арешту, то перебіг строку тимчасового вивезення зупиняється на час такого арешту».
 
Враховано .  1. Строк тимчасового вивезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення встановлюється митним органом у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у зазначений митний режим.
 
602. 2. З урахуванням мети вивезення товарів та інших обставин строк, зазначений у частині першій цієї статті, може бути продовжений відповідним митним органом.
 
   2. З урахуванням мети тимчасового вивезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та інших обставин строк, зазначений у частині першій цієї статті, може бути продовжений відповідним митним органом.
 
603. 3. У випадках, коли товари або транспортні засоби, поміщені в режим тимчасового вивезення, не можуть бути своєчасно реімпортовані внаслідок накладення на них арешту, то перебіг строку тимчасового вивезення зупиняється на час такого арешту.
 
   3. У випадках, коли товари, транспортні засоби комерційного призначення, поміщені в митний режим тимчасового вивезення, не можуть бути своєчасно реімпортовані внаслідок накладення на них арешту, то перебіг строку тимчасового вивезення зупиняється на час такого арешту.
 
604. Стаття 264. Передача права на тимчасове вивезення
 
   Стаття 264. Передача права на тимчасове вивезення
 
605. За заявою особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового вивезення, митний орган надає дозвіл на передачу права використання режиму тимчасового вивезення щодо товарів або транспортних засобів комерційного призначення будь-якій іншій особі за умови, що така інша особа:
 
-205- Хомутиннік В.Ю.
У статті 264 словосполучення «товарів або транспортних засобів» замінити словосполученням «товарів, транспортних засобів».
 
Враховано .  1. За заявою особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового вивезення, митний орган надає дозвіл на передачу права використання режиму тимчасового вивезення щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення будь-якій іншій особі за умови, що така інша особа:
 
606. 1) відповідає вимогам, встановленим законодавством; та
 
   1) відповідає вимогам, встановленим законодавством; та
 
607. 2) приймає на себе зобов'язання особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового вивезення.
 
   2) приймає на себе зобов'язання особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового вивезення.
 
608. Стаття 265. Звільнення від оподаткування у режимі тимчасового вивезення
 
-206- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 265 викласти у такій редакції:
«Стаття 265. Звільнення від оподаткування митними платежами у режимі тимчасового вивезення
При поміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення в митний режим тимчасового вивезення та їх реімпорті до закінчення строку, встановленого митним органом, до цих товарів, транспортних засобів застосовується умовне повне звільнення від оподаткування митними платежами».
 
Враховано .  Стаття 265. Звільнення від оподаткування митними платежами у режимі тимчасового вивезення
 
609. При поміщенні товарів або транспортних засобів комерційного призначення з митної території України в митний режим тимчасового вивезення та їх реімпорті до закінчення строку, встановленого митним органом, застосовується повне звільнення від оподаткування.
 
   1. При поміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення в митний режим тимчасового вивезення та їх реімпорті до закінчення строку, встановленого митним органом, до цих товарів, транспортних засобів застосовується умовне повне звільнення від оподаткування митними платежами.
 
610. Стаття 266. Митний статус товарів, поміщених в режим тимчасового вивезення
 
   Стаття 266. Митний статус товарів, поміщених в режим тимчасового вивезення
 
611. Українські товари, поміщені в режим тимчасового вивезення, зберігають статус українських товарів.
 
   1. Українські товари, поміщені в режим тимчасового вивезення, зберігають статус українських товарів.
 
612. Стаття 267. Завершення режиму тимчасового вивезення
 
-207- Пінчук А.П.
Статтю 267 викласти у такій редакції:
«Стаття 267. Завершення митного режиму тимчасового вивезення
1. Митний режим тимчасового вивезення завершується шляхом реімпорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, або поміщення їх в інший митний режим, що допускається цим Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті.
2. Якщо заборони або обмеження щодо експорту, що діяли на момент тимчасового вивезення товарів, скасовано протягом їх перебування у митному режимі тимчасового вивезення, дозволяється завершення митного режиму тимчасового вивезення шляхом випуску товарів у митному режимі експорту.
3. Митний режим тимчасового вивезення припиняється митним органом у разі конфіскації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, їх повної втрати унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
4. У випадку припинення митного режиму тимчасового вивезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення згідно з частиною третьою цієї статті їх реімпорт не вимагається».
 
Враховано .  Стаття 267. Завершення митного режиму тимчасового вивезення
 
613. 1. Режим тимчасового вивезення товарів або транспортних засобів комерційного призначення завершується шляхом їх реімпорту або поміщення в інший митний режим, дозволений законодавством України, а також у випадку припинення режиму тимчасового вивезення відповідно до частини третьої цієї статті.
 
   1. Митний режим тимчасового вивезення завершується шляхом реімпорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, або поміщення їх в інший митний режим, що допускається цим Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті.
 
614. 2. Якщо заборони або обмеження щодо експорту, що діяли на момент тимчасового вивезення товарів, скасовано протягом їх перебування у режимі тимчасового вивезення, дозволяється завершення режиму тимчасового вивезення шляхом випуску товарів у режим експорту.
 
   2. Якщо заборони або обмеження щодо експорту, що діяли на момент тимчасового вивезення товарів, скасовано протягом їх перебування у митному режимі тимчасового вивезення, дозволяється завершення митного режиму тимчасового вивезення шляхом випуску товарів у митному режимі експорту.
 
615. 3. Режим тимчасового вивезення припиняється митним органом у разі конфіскації товарів або транспортних засобів комерційного призначення, їх повної втрати унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
   3. Митний режим тимчасового вивезення припиняється митним органом у разі конфіскації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, їх повної втрати унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
616. 4. У випадку припинення режиму тимчасового вивезення товарів або транспортних засобів комерційного призначення згідно з частиною третьою цієї статті, їх реімпорт не вимагається.
 
-208- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 267 викласти у такій редакції:
«Стаття 267. Завершення митного режиму тимчасового вивезення
1. Митний режим тимчасового вивезення завершується шляхом реімпорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, або поміщення їх в інший митний режим, що допускається цим Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті.
2. Якщо заборони або обмеження щодо експорту, що діяли на момент тимчасового вивезення товарів, скасовано протягом їх перебування у митному режимі тимчасового вивезення, дозволяється завершення митного режиму тимчасового вивезення шляхом випуску товарів у митному режимі експорту.
3. Митний режим тимчасового вивезення припиняється митним органом у разі конфіскації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, їх повної втрати унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
4. У випадку припинення митного режиму тимчасового вивезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення згідно з частиною третьою цієї статті їх реімпорт не вимагається».
 
Враховано частково (крім частини 3, яку викладено в іншій редакції)  4. У випадку припинення митного режиму тимчасового вивезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення згідно з частиною третьою цієї статті їх реімпорт не вимагається.
 
617. ГЛАВА 42. Митний склад
 
   ГЛАВА 42. Митний склад
 
618. Стаття 268. Поняття режиму митного складу
 
   Стаття 268. Митний режим митного складу
 
619. Митний склад - митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем із повним умовним звільненням від оподаткування та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
-209- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 268 викласти у такій редакції:
«Стаття 268. Митний режим митного складу
Митний склад - митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності».
 
Враховано .  1. Митний склад - митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
620. Стаття 269. Умови поміщення товарів у режим митного складу
 
-210- Пінчук А.П.
У назві, частинах 1 та 2 статті 269 слово «режим» доповнити словом «митний».
 
Враховано .  Стаття 269. Умови поміщення товарів у митний режим митного складу
 
621. 1. У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком:
 
   1. У митний режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком:
 
622. 1) товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України;
 
   1) товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України;
 
623. 2) товарів, строк зберігання або використання яких закінчився;
 
-211- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції пункт другий частини першої статті 269:
«товарів, строк придатності для споживання або використання яких закінчився; «
 
Враховано .  2) товарів, строк придатності для споживання або використання яких закінчився;
 
624. 3) товарів, що надходять в Україну як гуманітарна допомога;
 
   3) товарів, що надходять в Україну як гуманітарна допомога;
 
625. 4) живих тварин;
 
   4) живих тварин;
 
626. 5) електроенергії та газу;
 
-212- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції пункт п’ятий частини першої статті 269:
«електроенергії, що переміщується лініями електропередачі; «
 
Враховано .  5) електроенергії, що переміщується лініями електропередачі;
 
627. 2. Для поміщення товарів у режим митного складу митному органу подається митна декларація, товарно-транспортний документ на перевезення та рахунок (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару. Товари, що поміщуються у митний режим митного складу, декларуються митному органу утримувачем митного складу.
 
-213- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині другій статті 269 слова «та рахунок (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару» виключити;
 
Відхилено . Поправка суперечить вимогам статей 218 (1а та 1b) та 220 (1а) Імплементаційних положень (ССІР) Митного кодексу ЄС (Регламент Комісії (ЄС) від 02.07.1993 № 2454/93).  2. Для поміщення товарів у митний режим митного складу митному органу подаються митна декларація, товарно-транспортний документ на перевезення та рахунок (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару. Товари, що поміщуються у митний режим митного складу, декларуються митному органу утримувачем митного складу.
 
    -214- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
частину другу статті 269 доповнити реченням наступного змісту:
«Для декларування товарів, що не є підакцизними, як митна декларація залежно від виду транспорту може використовуватися накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), накладна ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, СІМ/SМGS), книжка МДП (Саrnеt ТІR).».
 
Враховано по суті у частині третій статті 269.   
628. 3. Розміщення на території митного складу товарів, поміщених у інші, ніж митий склад, митні режими (транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митній території, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території) для їх зберігання, перевантаження або довантаження транспортного засобу, здійснюється на підставі раніше оформленої митної декларації в такі інші митні режими (документу, що її замінював). В цьому разі поміщення таких товарів у митний режим митного складу не відбувається. Товари, що вивантажуються на митний склад і призначені для зберігання більше ніж на 90 днів, підлягають поміщенню у режим митного складу.
 
-215- Пінчук А.П.
Частини 3 та 4 статті 269 викласти у такій редакції:
«3. Розміщення на митному складі товарів, поміщених в інші, ніж митий склад, митні режими (транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митній території, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території) для їх зберігання, перевантаження або дозавантаження транспортного засобу здійснюється на підставі митної декларації, раніше оформленої відповідно до таких інших митних режимів, або документу, що її замінював, - накладної УМВС (СМГС), накладної ЦІМ (СІМ), накладної ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, СІМ/SМGS), книжки МДП (Саrnеt ТІR) тощо. В цьому разі поміщення таких товарів у митний режим митного складу не відбувається. Товари, що вивантажуються на митний склад і призначені для зберігання більше ніж на 90 днів, підлягають поміщенню у митний режим митного складу.
4. У разі надходження товарів у складі консолідованих вантажів з метою подальшої доставки в митний орган призначення при перевантаженні таких товарів з одного транспортного засобу на іншій їх розміщення на митному складі або поміщення у митний режим митного складу не є обов’язковим».
 
Враховано .  3. Розміщення на митному складі товарів, поміщених в інші, ніж митий склад, митні режими (транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митній території, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території) для їх зберігання, перевантаження або дозавантаження транспортного засобу здійснюється на підставі митної декларації, раніше оформленої відповідно до таких інших митних режимів, або документу, що її замінював, - накладної УМВС (СМГС), накладної ЦІМ (СІМ), накладної ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, СІМ/SМGS), книжки МДП (Саrnеt ТІR) тощо. В цьому разі поміщення таких товарів у митний режим митного складу не відбувається. Товари, що вивантажуються на митний склад і призначені для зберігання більше ніж на 90 днів, підлягають поміщенню у митний режим митного складу.
 
629. 4. У разі надходження товарів у складі консолідованих вантажів з метою подальшої доставки в митний орган призначення, при перевантаженні з одного транспортного засобу в іншій обов'язкове їх розміщення на митний склад або у режимі митного складу не вимагається..
 
   4. У разі надходження товарів у складі консолідованих вантажів з метою подальшої доставки в митний орган призначення при перевантаженні таких товарів з одного транспортного засобу на іншій їх розміщення на митному складі або поміщення у митний режим митного складу не є обов’язковим.
 
630. 5. Митним органам для поміщення товарів у митний режим митного складу забороняється вимагати:
 
   5. Митним органам для поміщення товарів у митний режим митного складу забороняється вимагати:
 
631. 1) подання інших, ніж передбачені у частинах другій і третій цієї статті, документів (у тому числі документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів);
 
   1) подання інших, ніж передбачені у частинах другій і третій цієї статті, документів (у тому числі документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів);
 
632. 2) проведення видів контролю, зазначених у статті 32 цього Кодексу.
 
   2) проведення видів контролю, зазначених у статті 32 цього Кодексу.
 
633. Стаття 270. Умови поміщення товарів у режим митного складу та їх реекспорту на митних складах, що розташовані на територіях прикордонних морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій
 
-216- Пінчук А.П.
Статтю 270 викласти у такій редакції:
«Стаття 270. Умови поміщення у митний режим митного складу товарів, розміщених на митних складах, розташованих на територіях морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, та їх реекспорту
1. Товари, що ввозяться на митну територію України і розміщуються на митних складах, розташованих на територіях морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, поміщуються у митний режим митного складу на підставі електронного повідомлення утримувача митного складу, що містить кількість та опис товарів, підписаного електронним цифровим підписом.
2. Електронне повідомлення надсилається митному органу протягом чотирьох годин з моменту фактичного розміщення товарів на митному складі. Митний орган надсилає утримувачу митного складу підтвердження дати та часу отримання електронного повідомлення. Розміщення товарів на митному складі дозволу митного органу не потребує.
3. Поміщення у митний режим реекспорту товарів, розміщених на митних складах, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється на підставі електронного повідомлення утримувача митного складу, що містить кількість та опис товарів, підписаного електронним цифровим підписом.
4. Електронне повідомлення надсилається митному органу не пізніше, ніж за чотири години до моменту фактичного випуску товарів з митного складу. Митний орган надсилає утримувачу митного складу підтвердження дати та часу отримання електронного повідомлення.
5. Якщо протягом двох годин з моменту отримання електронного повідомлення про реекспорт товарів митний орган не повідомив утримувача митного складу про намір здійснити митний огляд таких товарів, дозволяється випускати ці товари з митного складу з метою їх реекспорту.
6. Форми електронних повідомлень, передбачених цією статтею, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи і ґрунтуються на звичайних правилах складського обліку».
 
Враховано .  Стаття 270. Умови поміщення у митний режим митного складу товарів, розміщених на митних складах, розташованих на територіях морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, та їх реекспорту
 
634. 1. Товари, що ввозяться на митну територію України, і розміщуються на митні склади, розташовані на територіях прикордонних морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій, поміщуються у митний режим митного складу на підставі електронного повідомлення утримувача митного складу, що містить кількість та опис товарів, підписаного електронним цифровим підписом.
 
   1. Товари, що ввозяться на митну територію України і розміщуються на митних складах, розташованих на територіях морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, поміщуються у митний режим митного складу на підставі електронного повідомлення утримувача митного складу, що містить кількість та опис товарів, підписаного електронним цифровим підписом.
 
635. 2. Розміщення товарів на митному складі не потребує дозволу митного органу.
 
      
636. 3. Електронне повідомлення надсилається митному органу утримувачем митного складу протягом чотирьох годин з моменту фактичного розміщення товарів на митному складі. Митний орган надсилає утримувачу митного складу підтвердження про дату та час отримання електронного повідомлення.
 
   2. Електронне повідомлення надсилається митному органу протягом чотирьох годин з моменту фактичного розміщення товарів на митному складі. Митний орган надсилає утримувачу митного складу підтвердження дати та часу отримання електронного повідомлення. Розміщення товарів на митному складі дозволу митного органу не потребує.
 
637. 4. Поміщення у митний режим реекспорту товарів з митних складів, розташованих на територіях прикордонних морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій, здійснюється на підставі електронного повідомлення утримувача митного складу, що містить кількість та опис товарів, підписаного електронним цифровим підписом.
 
   3. Поміщення у митний режим реекспорту товарів, розміщених на митних складах, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється на підставі електронного повідомлення утримувача митного складу, що містить кількість та опис товарів, підписаного електронним цифровим підписом.
 
638. 5. Електронне повідомлення надсилається митному органу утримувачем митного складу не пізніше, ніж за чотири години до моменту фактичного випуску товарів з митного складу. Митний орган надсилає утримувачу митного складу підтвердження про дату та час отримання електронного повідомлення.
 
   4. Електронне повідомлення надсилається митному органу не пізніше, ніж за чотири години до моменту фактичного випуску товарів з митного складу. Митний орган надсилає утримувачу митного складу підтвердження дати та часу отримання електронного повідомлення.
 
639. 6. Якщо протягом двох годин з моменту отримання митним органом електронного повідомлення про реекспорт товарів митний орган не повідомив утримувача митного складу про намір здійснити митний огляд товарів, дозволяється випускати товари з території митного складу з метою їх реекспорту.
 
   5. Якщо протягом двох годин з моменту отримання електронного повідомлення про реекспорт товарів митний орган не повідомив утримувача митного складу про намір здійснити митний огляд таких товарів, дозволяється випускати ці товари з митного складу з метою їх реекспорту.
 
640. 7. Форма електронного повідомлення встановлюється міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі митної справи, і ґрунтується на звичайних правилах складського обліку.
 
-217- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У назві статті 270:
1) слово «прикордонних» виключити;
2) після слова «станцій» добавити «, в межах яких є пункти пропуску».
 
Враховано редакційно .  6. Форми електронних повідомлень, передбачених цією статтею, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи і ґрунтуються на звичайних правилах складського обліку.
 
641. Стаття 271. Умови поміщення на митний склад та подальшого розпорядження товарами, що переміщуються у складі консолідованих вантажів
 
-218- Пінчук А.П.
Статтю 270 викласти у такій редакції:
«Стаття 271. Умови розміщення товарів, що переміщуються у складі консолідованих вантажів, на митному складі та подальшого розпорядження ними
1. Під консолідованим вантажем розуміється вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів або для одного одержувача від різних відправників.
2. Переміщення консолідованих вантажів, що ввозяться на митну територію України, від митного органу відправлення на кордоні до митного органу призначення з проміжним розміщенням цих вантажів на митному складі здійснюється на підставі договорів на перевезення.
3. Для здійснення контролю за переміщенням консолідованих вантажів, що ввозяться на митну територію України, з митного органу відправлення на кордоні до митного органу, в зоні діяльності якого розташований митний склад, а також для поміщення товарів, що переміщуються у складі цих вантажів, у митний режим митного складу використовується попередня митна декларація, що складається на весь обсяг консолідованого вантажу.
4. Контроль за переміщенням товарів з митного органу, в зоні діяльності якого розташований митний склад, до митного органу призначення для кінцевого одержувача здійснюється на підставі поданих утримувачем складу нових митних декларацій або документів, що їх замінюють, для внутрішнього транзиту товарів.
5. Кінцевий одержувач товару має право на повторне поміщення цього товару у митний режим митного складу».
 
Враховано .  Стаття 271. Умови розміщення товарів, що переміщуються у складі консолідованих вантажів, на митному складі та подальшого розпорядження ними
 
642. 1. Під консолідованим вантажем розуміється вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів або для одного одержувача від різних відправників.
 
   1. Під консолідованим вантажем розуміється вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів або для одного одержувача від різних відправників.
 
643. 2. Під митним органом відправлення розуміється будь-який митний орган України, з якого починається переміщення товарів під митним контролем по митній території України.
 
      
644. 3. Під митним органом призначення розуміється будь-який митний орган України, у якому закінчується переміщення товарів під митним контролем по митній території України.
 
      
645. 4. Під митним органом утримувача складу розуміється митний орган, в зоні діяльності якого розташований митний склад.
 
      
646. 5. Переміщення консолідованих вантажів із митного органу відправлення на кордоні України в митний орган призначення з проміжним розміщенням цих вантажів на митному складі здійснюється на підставі договорів на перевезення..
 
   2. Переміщення консолідованих вантажів, що ввозяться на митну територію України, від митного органу відправлення на кордоні до митного органу призначення з проміжним розміщенням цих вантажів на митному складі здійснюється на підставі договорів на перевезення.
 
647. 6. Для здійснення контролю за доставкою консолідованих вантажів, що ввозяться на митну територію України, з митного органу відправлення на кордоні України в митний орган утримувача митного складу, а також для поміщення товарів у режим митного складу використовується попередня митна декларація.
 
   3. Для здійснення контролю за переміщенням консолідованих вантажів, що ввозяться на митну територію України, з митного органу відправлення на кордоні до митного органу, в зоні діяльності якого розташований митний склад, а також для поміщення товарів, що переміщуються у складі цих вантажів, у митний режим митного складу використовується попередня митна декларація, що складається на весь обсяг консолідованого вантажу.
 
648. 7. Контроль за доставкою товарів з митного органу утримувача складу в митницю призначення для кінцевого одержувача здійснюється на підставі поданих утримувачем складу нових документів контролю за доставкою товарів.
 
   4. Контроль за переміщенням товарів з митного органу, в зоні діяльності якого розташований митний склад, до митного органу призначення для кінцевого одержувача здійснюється на підставі поданих утримувачем складу нових митних декларацій або документів, що їх замінюють, для внутрішнього транзиту товарів.
 
649. 8. Кінцевий одержувач товару має право на повторне поміщення товару у митний режим митного складу.
 
-219- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
у частині шостій статті 271 слова «Для здійснення контролю за доставкою консолідованих вантажів, що ввозяться на митну територію України, з митного органу відправлення на кордоні України в митний орган утримувача митного складу» замінити на слова «З метою повідомлення митного органу про намір ввезти товари у складі консолідованих вантажів на митну територію України», і після слова «декларація» добавити слова «яка заповнюється утримувачем митного складу імістить у собі узагальнену інформацію (кількість місць, вага, загальна вартість) про товари, що входять до складу консолідованого вантажу»;
 
Враховано редакційно .  5. Кінцевий одержувач товару має право на повторне поміщення цього товару у митний режим митного складу.
 
    -220- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
у частині сьомій статті 271 слова «Контроль за доставкою» замінити на слово «Переміщення», а слова «документів контролю за доставкою товарів» замінити на «товаросупровідних документів».
 
Враховано редакційно .   
650. Стаття 272. Строк зберігання товарів у режимі митного складу
 
   Стаття 272. Строк зберігання товарів у митному режимі митного складу
 
651. 1. Строк зберігання товарів у режимі митного складу не може перевищувати 1095 днів від дня поміщення цих товарів у зазначений режим.
 
-221- Хомутиннік В.Ю.
У назві та тексті статті статті 272слово «режим» в усіх відмінках доповнити словом «митний» у відповідних відмінках.
 
Враховано .  1. Строк зберігання товарів у митному режимі митного складу не може перевищувати 1095 днів від дня поміщення цих товарів у зазначений митний режим.
 
652. 2. Строк зберігання в режимі митного складу підакцизних товарів, іноземних товарів, які були попередньо поміщені у митні режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митній території України, а також продуктів переробки не може перевищувати 365 днів від дня поміщення їх у митний режим митного складу.
 
   2. Строк зберігання в митному режимі митного складу підакцизних товарів, іноземних товарів, які були попередньо поміщені у митні режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митній території України, а також продуктів переробки не може перевищувати 365 днів від дня поміщення їх у митний режим митного складу.
 
653. 3. Іноземні товари, що зберігаються в режимі митного складу, до закінчення строку їх придатності або строків зберігання, установлених частинами першою і другою цієї статті, повинні бути задекларовані для ввезення на митну територію України в іншому митному режимі або реекспортовані. Якщо іноземні товари під час зберігання в режимі митного складу були зіпсовані або ушкоджені внаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили, такі товари за умови належного підтвердження зазначених фактів дозволяється декларувати для вільного обігу на митній території України так, ніби вони були увезені в зіпсованому (ушкодженому) стані.
 
   3. Іноземні товари, що зберігаються в митному режимі митного складу, до закінчення строку їх придатності або строків зберігання, установлених частинами першою і другою цієї статті, повинні бути задекларовані для ввезення на митну територію України в іншому митному режимі або реекспортовані. Якщо іноземні товари під час зберігання в митному режимі митного складу були зіпсовані або ушкоджені внаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили, такі товари за умови належного підтвердження зазначених фактів дозволяється декларувати для вільного обігу на митній території України так, ніби вони були увезені в зіпсованому (ушкодженому) стані.
 
654. 4. Строк зберігання у режимі митного складу товарів, призначених для експорту, не може перевищувати одного року з дати поміщення їх у цей режим. До закінчення зазначеного строку такі товари повинні бути вивезені за межі митної території України.
 
   4. Строк зберігання у митному режимі митного складу товарів, призначених для експорту, не може перевищувати одного року з дати поміщення їх у цей режим. До закінчення зазначеного строку такі товари повинні бути вивезені за межі митної території України.
 
655. 5. Протягом тридцяти днів після закінчення строку зберігання товарів в митному режимі митного складу утримувач складу повинен передати їх на склад митного органу, а в разі закінчення строку придатності зазначених товарів - задекларувати їх у митний режим знищення або руйнування.
 
-222- Хомутиннік В.Ю.
Частину 5 статті 272 викласти у такій редакції:
«5. У разі невиконання вимог частин першої – четвертої цієї статті щодо розпорядження товарами, що зберігаються в митному режимі митного складу, утримувач митного складу повинен протягом тридцяти днів після закінчення строку зберігання цих товарів в митному режимі митного складу передати їх на склад митного органу, а в разі закінчення строку придатності зазначених товарів – задекларувати їх у митний режим знищення або руйнування».
 
Враховано .  5. У разі невиконання вимог частин першої – четвертої цієї статті щодо розпорядження товарами, що зберігаються в митному режимі митного складу, утримувач митного складу повинен протягом тридцяти днів після закінчення строку зберігання цих товарів в митному режимі митного складу передати їх на склад митного органу, а в разі закінчення строку придатності зазначених товарів – задекларувати їх у митний режим знищення або руйнування.
 
656. Стаття 273. Митний статус товарів, поміщених в режим митного складу
 
-223- Хомутиннік В.Ю.
У статті 273:
1) назві та тексті 273 статті слово «режим» доповнити словом «митний»;
2) у частині 2 слова «сум митних платежів» замінити словами «сум податку на додану вартість відповідно до положень Податкового кодексу України».
 
Враховано .  Стаття 273. Митний статус товарів, поміщених в митний режим митного складу
 
657. 1. Іноземні товари, поміщені в режим митного складу, зберігають статус іноземних товарів.
 
   1. Іноземні товари, поміщені в митний режим митного складу, зберігають статус іноземних товарів.
 
658. 2. Українські товари, поміщені в режим митного складу, втрачають статус українських товарів з моменту відшкодування сум митних платежів.
 
   2. Українські товари, поміщені в митний режим митного складу, втрачають статус українських товарів з моменту відшкодування сум податку на додану вартість відповідно до положень Податкового кодексу України.
 
659. Стаття 274. Операції з товарами на митному складі
 
-224- Пінчук А.П.
Статтю 274 викласти у такій редакції:
«Стаття 274. Операції з товарами, що зберігаються на митному складі
1. З товарами, що зберігаються на митному складі, без дозволу митного органу можуть проводитися прості складські операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів:
1) переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення;
2) чищення;
3) провітрювання;
4) створення оптимального температурного режиму зберігання;
5) сушіння (у тому числі із створенням потоку тепла);
6) захист від корозії;
7) боротьба із шкідниками;
8) інвентаризація.
2. Власник товарів, що зберігаються в митному режимі митного складу на митному складі, або уповноважена ним особа з дозволу митного органу може проводити підготовку таких товарів до продажу (відчуження) та транспортування: консолідація та подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження, взяття проб та зразків товарів та інші подібні операції.
3. Операції, що проводяться з товарами, що зберігаються в митному режимі митного складу на митному складі, не повинні змінювати характеристик, за якими ці товари були класифіковані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.
4. З дозволу митного органу та за умови надання фінансової гарантії відповідно до розділу ІХ цього Кодексу, товари, поміщені у митний режим митного складу, можуть тимчасово з наступним поверненням вивозитись з митного складу на строк, обумовлений метою такого вивезення, але не більший, ніж 45 днів. Не підлягають тимчасовому випуску з наступним поверненням товари, що використовуватимуться для виробництва, упаковки, експлуатації природних ресурсів, будівництва, ремонту чи обслуговування, виконання земляних або інших подібних робіт.
5. У разі відмови у наданні дозволу на здійснення з товарами, що зберігаються в митному режимі митного складу на митному складі, операцій, передбачених частинами другою та четвертою цієї статті, митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини і підстави такої відмови».
 
Враховано .  Стаття 274. Операції з товарами, що зберігаються на митному складі
 
660. 1. З товарами, які зберігаються на митному складі, без дозволу митного органу можуть проводитися операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів:
 
   1. З товарами, що зберігаються на митному складі, без дозволу митного органу можуть проводитися прості складські операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів:
 
661. 1) переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення;
 
   1) переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення;
 
662. 2) чищення;
 
   2) чищення;
 
663. 3) провітрювання;
 
   3) провітрювання;
 
664. 4) створення оптимального температурного режиму зберігання;
 
   4) створення оптимального температурного режиму зберігання;
 
665. 5) сушіння (у тому числі із створенням потоку тепла);
 
   5) сушіння (у тому числі із створенням потоку тепла);
 
666. 6) захист від корозії;
 
   6) захист від корозії;
 
667. 7) боротьба із шкідниками;
 
   7) боротьба із шкідниками;
 
668. 8) інвентаризація.
 
   8) інвентаризація.
 
669. 2. Власник товарів, що зберігаються в режимі митного складу, або уповноважена ним особа з дозволу митного органу може проводити підготовку таких товарів до продажу (відчуження) та транспортування: консолідація та подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.
 
   2. Власник товарів, що зберігаються в митному режимі митного складу на митному складі, або уповноважена ним особа з дозволу митного органу може проводити підготовку таких товарів до продажу (відчуження) та транспортування: консолідація та подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження, взяття проб та зразків товарів та інші подібні операції.
 
670. 3. З дозволу митного органу можуть також братися проби та зразки товарів.
 
      
671. 4. Операції, що проводяться з товарами, які зберігаються на митному складі, не повинні змінювати характеристик, за якими ці товари були класифіковані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.
 
   3. Операції, що проводяться з товарами, що зберігаються в митному режимі митного складу на митному складі, не повинні змінювати характеристик, за якими ці товари були класифіковані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.
 
672. 5. З дозволу митного органу та за умови надання фінансової гарантії відповідно до цього Кодексу, товари, поміщені у режим митного складу, можуть тимчасово з наступним поверненням вивозитись з митного складу на строк, обумовлений метою такого вивезення, а не більший, ніж 45 днів. Не підлягають тимчасовому випуску з наступним поверенням товари, що використовуватимуться для виробництва, упаковки, експлуатації природних ресурсів, будівництва, ремонту чи обслуговування, виконання земляних або інших подібних робіт.
 
-225- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
частину першу статті 274 доповнити пунктом наступного змісту:
„9) переукомплектування та інші подібні операції, що не потребують складного технічного оснащення, з метою приведення товарів у відповідність до державних стандартів, технічних регламентів та вимог щодо безпеки.»;
 
Відхилено . Переукомплектування товарів та приведення їх у відповідність до державних стандартів є не складськими, а виробничими операціями, які не можуть здійснюватись у складських умовах.  4. З дозволу митного органу та за умови надання фінансової гарантії відповідно до розділу ІХ цього Кодексу, товари, поміщені у митний режим митного складу, можуть тимчасово з наступним поверненням вивозитись з митного складу на строк, обумовлений метою такого вивезення, але не більший, ніж 45 днів. Не підлягають тимчасовому випуску з наступним поверненням товари, що використовуватимуться для виробництва, упаковки, експлуатації природних ресурсів, будівництва, ремонту чи обслуговування, виконання земляних або інших подібних робіт.
5. У разі відмови у наданні дозволу на здійснення з товарами, що зберігаються в митному режимі митного складу на митному складі, операцій, передбачених частинами другою та четвертою цієї статті, митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини і підстави такої відмови.
 
    -226- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину другу статті 274 після слова «перевантаження» доповнити словами «, взяття проб та зразків товарів»;
 
Враховано .   
    -227- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину третю статті 274 викласти в такій редакції:
«3. У разі відмови у надані дозволу на здійснення з товарами операцій, передбачених частинами другою і п’ятою цієї статті, митний орган зобов’язаний протягом години письмово повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини і підстави такої відмови.».
 
Враховано редакційно у частині 5.   
    -228- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині четвертій статті 274 слова «за якими ці товари були класифіковані» замінити на слова «які можуть вплинути на класифікацію товару (за виключенням режиму переробки на митній території)».
 
Відхилено . Митний режим переробки на митній території не є предметом правового регулювання статті 274.   
673. Стаття 275. Передача права власності на товари, що знаходяться на митному складі
 
-229- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 275 викласти у такій редакції:
«Стаття 275. Передача права власності на товари, поміщених у митний режим митного складу
Допускається передача права власності на іноземні товари, поміщені у митний режим митного складу. Інформація про власника таких товарів надається митному органу під час випуску зазначених товарів з митного складу. Якщо зміна власника товару передбачає вивезення товару з території України, таке вивезення здійснюється на підставі нових товаросупровідних документів і митної декларації (документа, що її замінює)».
 
Враховано .  Стаття 275. Передача права власності на товари, поміщених у митний режим митного складу
 
674. Допускається передача права власності на іноземні товари, що поміщені у митний режим митного складу. Інформація про власника товарів надається митному органу під час випуску зазначених товарів з митного складу.
 
-230- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Статтю 275 доповнити новим реченням наступного змісту:
«У випадках, коли зміна власника товару передбачає вивіз товару з території України, вивезення здійснюється на підставі нових товаросупровідних документів».
 
Враховано редакційно .  1. Допускається передача права власності на іноземні товари, поміщені у митний режим митного складу. Інформація про власника таких товарів надається митному органу під час випуску зазначених товарів з митного складу. Якщо зміна власника товару передбачає вивезення товару з території України, таке вивезення здійснюється на підставі нових товаросупровідних документів і митної декларації (документа, що її замінює).
 
675. Стаття 276. Особи, відповідальні за недодержання порядку зберігання товарів на митному складі та здійснення операцій з цими товарами
 
      
676. 1. Утримувач митного складу несе передбачену цим Кодексом та іншими законодавчими актами України відповідальність:
 
      
677. 1) за недодержання порядку зберігання товарів на митному складі та здійснення з цими товарами операцій, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 274 цього Кодексу;
 
      
678. 2) за видачу товарів без дозволу митного органу;
 
      
679. 3) за втрату товарів, крім втрати при здійсненні з цими товарами операцій, передбачених частиною другою статті 274 цього Кодексу.
 
      
680. 2. Власник товару несе передбачену цим Кодексом та іншими законодавчими актами України відповідальність:
 
      
681. 1) за недодержання порядку здійснення з товарами операцій, передбачених частиною другою статті 274 цього Кодексу;
 
      
682. 2) за втрату товарів при здійсненні операцій, передбачених частиною другою статті 274 цього Кодексу.
 
      
683. 3. У разі втрати чи видачі без дозволу митного органу товарів, крім втрати товарів при здійсненні операцій, передбачених частиною другою статті 274 цього Кодексу, утримувач митного складу зобов’язаний сплатити митні платежі, установлені законом на імпорт цих товарів.
 
      
684. 4. У разі втрати товарів при здійсненні операцій, передбачених частиною другою статті 274 цього Кодексу, власник товарів зобов’язаний сплатити митні платежі, установлені законом на імпорт цих товарів.
 
      
685. 5. Зазначені особи звільняються від обов’язку зі сплати митні платежі, установлені законом на імпорт товарів, якщо товари, що зберігаються на складі, втрачено внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили, що підтверджено в установленому порядку, а також у разі природних втрат товарів за нормальних умов зберігання.
 
      
686. 6. Особи, що відбирали проби чи зразки товарів несуть передбачену цим Кодексом та іншими законодавчими актами України відповідальність за недодержання встановленого законодавством порядку відбору проб та зразків товарів.
 
      
687. Стаття 277. Завершення режиму митного складу
 
   Стаття 277. Завершення митного режиму митного складу
 
688. 1. Режим митного складу завершується шляхом поміщення товарів у інший митний режим, а також у випадку припинення режиму митного складу відповідно до частини третьої цієї статті.
 
-231- Пінчук А.П.
Текст статті 277 викласти у такій редакції:
«1. Митний режим митного складу завершується шляхом поміщення товарів, поміщених у цей митний режим, в інший митний режим, що допускається цим Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті.
2. Якщо встановлені законодавством України заборони або обмеження щодо імпорту чи експорту відповідних товарів, що діяли під час перебування цих товарів у митному режимі митного складу, скасовано, дозволяється завершення митного режиму митного складу шляхом експорту зазначених товарів або випуску їх для вільного обігу на митній території України.
3. Митний режим митного складу припиняється митним органом у разі:
1) передачі товарів на склад митного органу у зв’язку із закінченням строків зберігання в режимі митного складу;
2) конфіскації товарів;
3) повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
4. У випадку припинення митного режиму митного складу згідно з частиною третьою цієї статті поміщення цих товарів у інший митний режим не вимагається, а фінансові гарантії, надані відповідно до частини четвертої статті 274 цього Кодексу, підлягають поверненню (вивільненню).
5. Після перебування на митному складі товари, оформлені у митні режими експорту, реекспорту, транзиту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території України, повинні бути в установлений відповідно до цього Кодексу строк вивезені за межі митної території України або поміщені у інший митний режим, який дозволяється у відношенні таких товарів.
6. У разі поміщення товарів, що зберігаються на митному складі в митному режимі митного складу, в інший митний режим та у випадках, визначених частиною п’ятою цієї статті, митний орган встановлює строк для вивезення зазначених товарів з митного складу, виходячи з наявних транспортних засобів та навантажувально-розвантажувальної техніки, але не менший, ніж п’ять робочих днів».
 
Враховано .  1. Митний режим митного складу завершується шляхом поміщення товарів, поміщених у цей митний режим, в інший митний режим, що допускається цим Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті.
 
689. 2. Якщо заборони або обмеження щодо імпорту чи експорту, що діяли під час перебування товарів у режимі митного складу, скасовано, дозволяється завершення режиму митного складу шляхом випуску товарів для вільного обігу на митній території України або за межами цієї території.
 
   2. Якщо встановлені законодавством України заборони або обмеження щодо імпорту чи експорту відповідних товарів, що діяли під час перебування цих товарів у митному режимі митного складу, скасовано, дозволяється завершення митного режиму митного складу шляхом експорту зазначених товарів або випуску їх для вільного обігу на митній території України.
 
690. 3. Режим митного складу припиняється митним органом у разі:
 
   3. Митний режим митного складу припиняється митним органом у разі:
 
691. 1) передачі товарів на склад митного органу у зв’язку із закінченням строків зберігання в режимі митного складу;
 
   1) передачі товарів на склад митного органу у зв’язку із закінченням строків зберігання в режимі митного складу;
 
692. 2) конфіскації товарів;
 
   2) конфіскації товарів;
 
693. 3) повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту такої аварії або дії обставин у порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
   3) повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
694. 4. У випадку припинення режиму митного складу згідно з частиною третьою цієї статті поміщення товарів у інший митний режим не вимагається, а гарантії, надані відповідно до частини п’ятої статті 274 цього Кодексу, підлягають поверненню.
 
   4. У випадку припинення митного режиму митного складу згідно з частиною третьою цієї статті поміщення цих товарів у інший митний режим не вимагається, а фінансові гарантії, надані відповідно до частини четвертої статті 274 цього Кодексу, підлягають поверненню (вивільненню).
 
695. 5. Після перебування на митному складі товари, оформлені у митних режимах експорту, реекспорту, транзиту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території України, мають бути в установлений відповідно до цього Кодексу строк вивезені за межі митної території України або поміщені у інший митний режим, який дозволяється у відношенні таких товарів.
 
   5. Після перебування на митному складі товари, оформлені у митні режими експорту, реекспорту, транзиту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території України, повинні бути в установлений відповідно до цього Кодексу строк вивезені за межі митної території України або поміщені у інший митний режим, який дозволяється у відношенні таких товарів.
 
696. 6. У разі поміщення товарів, розміщених на митному складі, до іншого митного режиму та у випадках, визначених частиною п’ятою цієї статті, митний орган встановлює строк для вивезення зазначених товарів з митного складу, виходячи з наявних транспортних засобів та навантажувально-розвантажувальної техніки, але не менший, ніж п’ять робочих днів.
 
-232- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 277 викласти у такій редакції:
«1. Митний режим митного складу завершується шляхом поміщення товарів, поміщених у цей митний режим, в інший митний режим, що допускається цим Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті.
2. Якщо встановлені законодавством України заборони або обмеження щодо імпорту чи експорту відповідних товарів, що діяли під час перебування цих товарів у митному режимі митного складу, скасовано, дозволяється завершення митного режиму митного складу шляхом експорту зазначених товарів або випуску їх для вільного обігу на митній території України.
3. Митний режим митного складу припиняється митним органом у разі:
1) передачі товарів на склад митного органу у зв’язку із закінченням строків зберігання в режимі митного складу;
2) конфіскації товарів;
3) повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
4. У випадку припинення митного режиму митного складу згідно з частиною третьою цієї статті поміщення цих товарів у інший митний режим не вимагається, а фінансові гарантії, надані відповідно до частини четвертої статті 274 цього Кодексу, підлягають поверненню (вивільненню).
5. Після перебування на митному складі товари, оформлені у митні режими експорту, реекспорту, транзиту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території України, повинні бути в установлений відповідно до цього Кодексу строк вивезені за межі митної території України або поміщені у інший митний режим, який дозволяється у відношенні таких товарів.
6. У разі поміщення товарів, що зберігаються на митному складі в митному режимі митного складу, в інший митний режим та у випадках, визначених частиною п’ятою цієї статті, митний орган встановлює строк для вивезення зазначених товарів з митного складу, виходячи з наявних транспортних засобів та навантажувально-розвантажувальної техніки, але не менший, ніж п’ять робочих днів».
 
Враховано частково (крім пункту 3 частини 3, який викладено в іншій редакції).  6. У разі поміщення товарів, що зберігаються на митному складі в митному режимі митного складу, в інший митний режим та у випадках, визначених частиною п’ятою цієї статті, митний орган встановлює строк для вивезення зазначених товарів з митного складу, виходячи з наявних транспортних засобів та навантажувально-розвантажувальної техніки, але не менший, ніж п’ять робочих днів.
 
697. ГЛАВА 43. Вільна митна зона
 
   ГЛАВА 43. Вільна митна зона
 
698. Стаття 278. Поняття митного режиму вільної митної зони
 
-233- Пінчук А.П.
У назві статті 277 слова «поняття митного режиму» замінити словами «митний режим».
 
Враховано .  Стаття 278. Митний режим вільної митної зони
 
699. 1. Вільна митна зона - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари ввозяться на територію вільної митної зони та вивозяться з цієї території за межі митної території України зі звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а українські товари ввозяться на територію вільної митної зони із оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходів нетарифного регулювання.
 
   1. Вільна митна зона - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари ввозяться на територію вільної митної зони та вивозяться з цієї території за межі митної території України зі звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а українські товари ввозяться на територію вільної митної зони із оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходів нетарифного регулювання.
2. Товари, поміщені в митний режим вільної митної зони, протягом всього строку перебування у цьому режимі перебувають під митним контролем.
 
700. Стаття 279. Операції з товарами у вільних митних зонах
 
-234- Пінчук А.П.
Статтю 279 викласти у такій редакції:
«Стаття 279. Операції з товарами, поміщеними у митний режим вільної митної зони
1. Операції з поміщеними у митний режим вільної митної зони товарами, що знаходяться на територіях вільних митних зон комерційного типу, обмежуються лише простими складськими операціями, необхідними для забезпечення збереження цих товарів: переміщення товарів у межах вільної митної зони з метою раціонального розміщення, чищення, провітрювання, створення оптимального температурного режиму зберігання, сушіння (у тому числі із створенням потоку тепла), захист від корозії, боротьба із шкідниками, інвентаризація. Також допускаються подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.
2. З поміщеними у митний режим вільної митної зони товарами, що знаходяться на територіях вільних митних зон сервісного типу, дозволяється здійснення операцій з ремонту, технічного обслуговування та модернізації товарів, будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин, а також операцій, зазначених в частині першій цієї статті, необхідність у яких виникла у зв’язку з експлуатацією вільної митної зони цього типу.
3. Перелік видів товарів, які, можуть бути поміщені у митний режим вільної митної зони з метою розміщення на територіях вільних митних зон промислового типу, та виробничих операцій, які можуть здійснюватися з такими товарами, визначаються окремими законами України для кожної такої зони».
 
Враховано .  Стаття 279. Операції з товарами, поміщеними у митний режим вільної митної зони
 
701. 1. У вільних митних зонах комерційного типу операції з товарами обмежуються лише операціями, необхідними для забезпечення їх схоронності, а також подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.
 
   1. Операції з поміщеними у митний режим вільної митної зони товарами, що знаходяться на територіях вільних митних зон комерційного типу, обмежуються лише простими складськими операціями, необхідними для забезпечення збереження цих товарів: переміщення товарів у межах вільної митної зони з метою раціонального розміщення, чищення, провітрювання, створення оптимального температурного режиму зберігання, сушіння (у тому числі із створенням потоку тепла), захист від корозії, боротьба із шкідниками, інвентаризація. Також допускаються подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.
 
702. 2. У вільних митних зонах сервісного типу дозволяється здійснення операцій з ремонту, технічного обслуговування та модернізації товарів, будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин, а також операцій, зазначених в частині першій цієї статті, необхідність у яких виникла у зв’язку з експлуатацією вільної митної зони цього типу.
 
   2. З поміщеними у митний режим вільної митної зони товарами, що знаходяться на територіях вільних митних зон сервісного типу, дозволяється здійснення операцій з ремонту, технічного обслуговування та модернізації товарів, будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин, а також операцій, зазначених в частині першій цієї статті, необхідність у яких виникла у зв’язку з експлуатацією вільної митної зони цього типу.
 
703. 3. Вільні митні зони промислового типу створюються для цілей переробки (виробництва) товарів на територіях відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон. Вільні митні зони на території спеціальних (вільних) економічних зон, їх правовий режим, перелік видів товарів та виробничих операцій, встановлюються Законом України щодо кожної окремої спеціальної (вільної) економічної зони.
 
-235- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину третю статті 279 викласти у наступній редакції:
„3. Вільні митні зони промислового типу створюються для цілей переробки (виробництва) товарів. Особливості правового режиму на територіях вільних митних зон промислового типу, правовий режим вільної митної зони на території спеціальних (вільних) економічних зон, встановлюється цим Кодексом з урахуванням особливостей, що встановлені відповідним законодавством України.».
 
Враховано редакційно .  3. Перелік видів товарів, які, можуть бути поміщені у митний режим вільної митної зони з метою розміщення на територіях вільних митних зон промислового типу, та виробничих операцій, які можуть здійснюватися з такими товарами, визначаються окремими законами України для кожної такої зони.
 
704. Стаття 280. Право митних органів установлювати вимоги до облаштування та організації роботи вільних митних зон
 
-236- Пінчук А.П.
Статтю 280 перенести до глави 31 (розділ VІ), виклавши її у такій редакції:
«Повноваження митних органів щодо встановлення вимог до облаштування та організації роботи вільних митних зон
1. Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться вільна митна зона, з метою належної організації митного контролю вимагає від утримувача вільної митної зони та органів управління відповідної спеціальної (вільної) економічної зони забезпечення:
1) спорудження огорожі по периметру території вільної митної зони та належного обладнання пропускних пунктів;
2) встановлення обмежень щодо порядку та засобів доступу на зазначену територію, відповідних годин, протягом яких дозволяється доступ до цієї території;
3) охорони території вільної митної зони.
2. Будівництво (ремонт) господарських об’єктів на території вільної митної зони здійснюється на підставі дозволу митного органу. У разі відмови у наданні зазначеного дозволу митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини і підстави такої відмови».
 
Враховано .     
705. 1. Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться вільна митна зона, з метою належної організації митного контролю вимагає від утримувача вільної митної зони та органів управління відповідної спеціальної (вільної) економічної зони забезпечення:
 
      
706. 1) спорудження огорожі по периметру території вільної митної зони та належного обладнання пропускних пунктів;
 
      
707. 2) встановлення обмежень щодо порядку та засобів доступу на зазначену територію, відповідних годин, протягом яких дозволяється доступ до цієї території;
 
      
708. 3) охорони території вільної митної зони.
 
      
709. 2. Будівництво (ремонт) господарських об’єктів на території вільної митної зони здійснюється на підставі дозволу митного органу.
 
-237- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину другу статті 280 доповнити новим реченням такого змісту:
«У разі відмови у надані зазначеного дозволу, митний орган зобов’язаний протягом доби письмово повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини і підстави такої відмови.».
 
Враховано редакційно .     
710. Стаття 281. Права митних органів щодо забезпечення митного контролю на територіях вільних митних зон
 
      
711. 1. Товари, поміщені в митний режим вільної митної зони, протягом всього строку перебування у цьому режимі перебувають під митним контролем.
 
-238- Пінчук А.П.
Частину 1 статті 281 включити частиною 2 до статті 278.
 
Враховано .     
712. 2. З метою забезпечення належного контролю на територіях вільних митних зон, митні органи мають право:
 
-239- Пінчук А.П.
Частину 2 статті 281 включити у вигляді окремої статті до глави 31 (розділ VІ), виклавши у такій редакції:
«Стаття . Забезпечення митного контролю на територіях вільних митних зон
З метою забезпечення належного митного контролю на територіях вільних митних зон митні органи мають право:
1) здійснювати постійний нагляд за межами зазначених територій, а також за доступом на ці території;
2) вимагати від утримувача вільної митної зони ведення обліку товарів, що знаходяться на території вільної митної зони, та подання звітів про рух цих товарів;
3) проводити перевірку товарів, що переміщуються через межі території вільної митної зони з метою забезпечення здійснення передбачених цим Кодексом операцій та недопущення переміщення заборонених товарів;
4) здійснювати у будь-який час перевірки товарів, що знаходяться на територіях вільних митних зон;
5) здійснювати інші передбачені цим Кодексом заходи, спрямовані на забезпечення контролю за операціями з товарами, що перебувають під митним контролем».
 
Враховано .     
713. 1) здійснювати постійний нагляд за межами зазначених територій, а також за доступом на ці території;
 
      
714. 2) вимагати від утримувача вільної митної зони ведення обліку товарів та подання звітів про рух товарів;
 
      
715. 3) проводити перевірку товарів, що переміщуються через межі території вільної митної зони з метою забезпечення здійснення передбачених цим Кодексом операцій та недопущення переміщення заборонених товарів;
 
      
716. 4) здійснювати у будь-який час перевірки товарів, що знаходяться на територіях вільних митних зон;
 
      
717. 5) здійснювати інші передбачені цим Кодексом заходи, спрямовані на забезпечення контролю за операціями з товарами, що перебувають під митним контролем.
 
      
718. Стаття 282. Допуск товарів на територію вільної митної зони
 
-240- Пінчук А.П.
Статтю 282 викласти у такій редакції:
«Стаття 282. Умови поміщення товарів у митний режим вільної митної зони
1. Поміщення українських товарів у митний режим вільної митної зони для цілей оподаткування вважається експортом цих товарів.
2. Іноземні товари, що ввозяться на територію вільної митної зони, допускаються на зазначену територію з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами.
3. Поміщення товарів у режим вільної митної зони, а також зміна цього митного режиму здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого знаходиться така зона.
4. Для поміщення іноземних товарів у митний режим вільної митної зони та розміщення їх на територіях вільних митних зон комерційного типу, що розташовані в морських, річкових портах чи аеропортах, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, використовуються транспортні або комерційні документи, які містять опис таких товарів та супроводжують їх при ввезенні.
5. Для допуску товарів на територію вільної митної зони гарантії, передбачені розділом ІХ цього Кодексу, не застосовуються. Гарантії щодо переміщення іноземних товарів між митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу у зв’язку з необхідністю їх ввезення на територію вільної митної зони (випуску з такої території) застосовуються відповідно до норм цього Кодексу».
 
Враховано .  Стаття 282. Умови поміщення товарів у митний режим вільної митної зони
 
719. 1. На територію вільної митної зони можуть ввозитися іноземні та українські товари як з-за меж митної території України, так і з митної території України.
 
   1. Поміщення українських товарів у митний режим вільної митної зони для цілей оподаткування вважається експортом цих товарів.
 
720. 2. На територію вільної митної зони можуть ввозитися будь-які товари, крім товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, товарів, що надходять в Україну як гуманітарна допомога, а також товарів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Іноземні товари, що ввозяться на територію вільної митної зони, допускаються на зазначену територію з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами.
 
721. 3. Небезпечні товари, товари, що можуть зашкодити іншим товарам або товари, що вимагають спеціальних умов зберігання, допускаються на територію вільної митної зони тільки за наявності на ній відповідних умов для зберігання таких товарів.
 
   3. Поміщення товарів у режим вільної митної зони, а також зміна цього митного режиму здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого знаходиться така зона.
 
722. 4. Іноземні товари, що ввозяться на територію вільної митної зони, допускаються на зазначену територію з умовним звільненням від оподаткування митними платежами.
 
   4. Для поміщення іноземних товарів у митний режим вільної митної зони та розміщення їх на територіях вільних митних зон комерційного типу, що розташовані в морських, річкових портах чи аеропортах, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, використовуються транспортні або комерційні документи, які містять опис таких товарів та супроводжують їх при ввезенні.
 
723. 5. Поміщення українських товарів у митний режим вільної митної зони для цілей оподаткування вважається експортом цих товарів.
 
      
724. 6. Для допуску товарів на територію вільної митної зони гарантії, передбачені цим Кодексом, не вимагаються. Гарантії щодо переміщення іноземних товарів між митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу у зв’язку з необхідністю їх ввезення на територію вільної митної зони (випуску з такої території) застосовуються відповідно до норм цього Кодексу.
 
   5. Для допуску товарів на територію вільної митної зони гарантії, передбачені розділом ІХ цього Кодексу, не застосовуються. Гарантії щодо переміщення іноземних товарів між митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу у зв’язку з необхідністю їх ввезення на територію вільної митної зони (випуску з такої території) застосовуються відповідно до норм цього Кодексу.
 
725. 7. Поміщення товарів у режим вільної митної зони, а також зміна цього митного режиму здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого знаходиться така зона.
 
      
726. 8. Для поміщення іноземних товарів у митний режим вільної митної зони та розміщення їх на територіях вільних митних зон комерційного типу, що розташовані в морських, річкових портах чи аеропортах, використовуються транспортні або комерційні документи, які містять опис таких товарів та їх супроводжують при ввезенні.
 
      
727. 9. Товари можуть бути розміщені у вільних митних зонах комерційного типу без вивантаження їх з транспортних засобів.
 
-241- Пінчук А.П.
Частини 1-3, 9 та 10 статті 282 перенести до глави 31 (розділ VІ). При цьому у частині 10 слово в дужках « (торгівля)» виключити.
 
Враховано .     
728. 10. Реалізація (торгівля) та/або споживання на території вільної митної зони іноземних товарів забороняється.
 
      
729. Стаття 283. Строки перебування товарів на території вільної митної зони
 
-242- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 283 викласти у такій редакції:
«Стаття 283. Строки перебування товарів у митному режимі вільної митної зони на території вільної митної зони
Товари можуть перебувати в митному режимі вільної митної зони на території вільної митної зони протягом усього часу функціонування відповідної вільної митної зони».
 
Враховано .  Стаття 283. Строки перебування товарів у митному режимі вільної митної зони на території вільної митної зони
 
730. Товари можуть знаходитися на території вільної митної зони протягом усього часу функціонування вільної економічної зони.
 
   1. Товари можуть перебувати в митному режимі вільної митної зони на території вільної митної зони протягом усього часу функціонування відповідної вільної митної зони.
 
731. Стаття 284. Передача права власності на товари, поміщені у режим вільної митної зони
 
-243- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 284 викласти оттакій редакції:
«Стаття 284. Передача права власності на товари, поміщені у митний режим вільної митної зони
Дозволяється передача права власності на товари, поміщені у митний режим вільної митної зони. Інформація про власника таких товарів надається митному органу під час поміщення зазначених товарів в інший митний режим відповідно до частини першої статті 288 цього Кодексу».
 
Враховано .  Стаття 284. Передача права власності на товари, поміщені у митний режим вільної митної зони
 
732. Передача права власності на товари, поміщені у режим вільної митної зони, дозволяється. Інформація про власника товарів надається митному органу під час їх випуску із спеціальної (вільної) економічної зони.
 
   1. Дозволяється передача права власності на товари, поміщені у митний режим вільної митної зони. Інформація про власника таких товарів надається митному органу під час поміщення зазначених товарів в інший митний режим відповідно до частини першої статті 288 цього Кодексу.
 
733. Стаття 285. Облік товарів, що знаходяться на території вільної митної зони
 
      
734. Утримувач вільної митної зони або особи, які здійснюють операції з товарами на території спеціальної (вільної) економічної зони, ведуть облік усіх іноземних та українських товарів, що перебувають у вільній митній зоні, і подають митним органам звітність про такі товари та операції з ними у порядку, що встановлюється міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Будь-які зміни, що відбуваються з товарами в межах території вільної митної зони, повинні відображатися в облікових документах.
 
-244- Пінчук А.П.
Статтю 285 перенести до глави 31 (розділ VІ), виклавши її у такій редакції:
«Стаття 285. Облік товарів, що знаходяться на території вільної митної зони
1. Утримувач вільної митної зони або особи, які здійснюють операції з товарами на території цієї зони, ведуть облік всіх іноземних та українських товарів, що перебувають у зазначеній зоні, і щомісячно подають митним органам звіт про рух товарів у вільній митній зоні за попередній місяць за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. Будь-які зміни, що відбуваються з товарами в межах території вільної митної зони, повинні відображатися в облікових документах. Митні органи мають право вимагати подання позачергового звіту не частіше, ніж один раз на рік.
2. Облік товарів у вільній митній зоні ведеться з використанням звичайних правил складського обліку».
 
Враховано .     
735. Стаття 286. Переміщення товарів між територіями вільних митних зон
 
   Стаття 286. Переміщення товарів між територіями вільних митних зон
 
736. Товари, поміщені у митний режим вільної митної зони, або вироблені на цій території, можуть бути вивезені повністю або частково на іншу територію вільної митної зони за умови виконання митних формальностей, передбачених цим розділом для митних режимів транзиту та вільної митної зони.
 
-245- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 286 викласти у такій редакції:
«Товари, що перебувають на території вільної митної зони у митному режимі вільної митної зони, або товари, вироблені на території цієї зони, можуть бути вивезені повністю або частково на територію іншої вільної митної зони за умови виконання митних формальностей, передбачених цим розділом для митних режимів транзиту та вільної митної зони».
 
Враховано .  1. Товари, що перебувають на території вільної митної зони у митному режимі вільної митної зони, або товари, вироблені на території цієї зони, можуть бути вивезені повністю або частково на територію іншої вільної митної зони за умови виконання митних формальностей, передбачених цим розділом для митних режимів транзиту та вільної митної зони.
 
737. Стаття 287. Митний статус товарів, що поміщуються у режим вільної митної зони
 
   Стаття 287. Митний статус товарів, що поміщуються у режим вільної митної зони
 
738. 1. Іноземні товари, поміщені у митний режим вільної митної зони, зберігають статус іноземних товарів.
 
   1. Іноземні товари, поміщені у митний режим вільної митної зони, зберігають статус іноземних товарів.
 
739. 2. Товари, виготовлені (вироблені, одержані) у вільній митній зоні, мають статус іноземних товарів та вважаються такими, що поміщені у митний режим вільної митної зони.
 
   2. Товари, виготовлені (вироблені, одержані) у вільній митній зоні, мають статус іноземних товарів та вважаються такими, що поміщені у митний режим вільної митної зони.
 
740. 3. Українські товари, поміщені у митний режим вільної митної зони, отримують статус іноземних товарів.
 
   3. Українські товари, поміщені у митний режим вільної митної зони, отримують статус іноземних товарів.
 
741. 4. Українські товари, що не використовуються у виробничих та інших господарських операціях і необхідні для забезпечення функціонування підприємств, що розташовані на території вільної митної зони, а також українські товари, що використовуються у виробничих та інших господарських операціях і не витрачаються при цьому, допускаються на такі території (випускаються з них) з письмовим інформуванням митного органу без зміни їх митного статусу та поміщення у митні режими.
 
   4. Українські товари, що не використовуються у виробничих та інших господарських операціях і необхідні для забезпечення функціонування підприємств, що розташовані на території вільної митної зони, а також українські товари, що використовуються у виробничих та інших господарських операціях і не витрачаються при цьому, допускаються на такі території (випускаються з них) з письмовим інформуванням митного органу без зміни їх митного статусу та поміщення у митні режими.
 
742. Стаття 288. Завершення митного режиму вільної митної зони
 
   Стаття 288. Завершення митного режиму вільної митної зони
 
743. 1. Митний режим вільної митної зони завершується шляхом реекспорту товарів чи поміщення їх у інший митний режим, а також у разі припинення митного режиму вільної митної зони відповідно до положень частини четвертої цієї статті.
 
-246- Пінчук А.П.
Текст статті 288 викласти у такій редакції:
«1. Митний режим вільної митної зони завершується шляхом реекспорту товарів, поміщених у цей митний режим, або поміщення їх у інший митний режим, а також у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті.
2. Для реекспорту іноземних товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони відповідно до частини третьої статті 282 цього Кодексу, використовуються транспортні або комерційні документи, які містять опис таких товарів та супроводжують їх при вивезенні.
3. Якщо встановлені законодавством України заборони або обмеження щодо імпорту відповідних товарів, які діяли під час перебування цих товарів у митному режимі вільної митної зони, скасовано, дозволяється завершення митного режиму вільної митної зони шляхом випуску зазначених товарів для вільного обігу на митній території України.
4. Митний режим вільної митної зони припиняється митним органом у разі:
1) конфіскації товарів;
2) повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
5. Випуск у вільний обіг продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони, здійснюється зі сплатою за період, коли застосовувалося умовне повне звільнення таких товарів від оподаткування митними платежами, процентів з сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті, коли б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу ІІ Податкового кодексу України».
 
Враховано .  1. Митний режим вільної митної зони завершується шляхом реекспорту товарів, поміщених у цей митний режим, або поміщення їх у інший митний режим, а також у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті.
 
744. 2. Для реекспорту за межі митної території України іноземних товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони відповідно до частини восьмої статті 282 цього Кодексу, використовуються транспортні або комерційні документи, які містять опис таких товарів та супроводжують їх при вивезенні.
 
   2. Для реекспорту іноземних товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони відповідно до частини третьої статті 282 цього Кодексу, використовуються транспортні або комерційні документи, які містять опис таких товарів та супроводжують їх при вивезенні.
 
745. 3. Якщо заборони або обмеження щодо імпорту, які діяли під час розміщення та перебування товарів у режимі вільної митної зони, скасовано, дозволяється завершення режиму вільної митної зони шляхом випуску товарів для вільного обігу на митній території України.
 
   3. Якщо встановлені законодавством України заборони або обмеження щодо імпорту відповідних товарів, які діяли під час перебування цих товарів у митному режимі вільної митної зони, скасовано, дозволяється завершення митного режиму вільної митної зони шляхом випуску зазначених товарів для вільного обігу на митній території України.
 
746. 4. Митний режим вільної митної зони припиняється митним органом у разі:
 
   4. Митний режим вільної митної зони припиняється митним органом у разі:
 
747. 1) конфіскації товарів;
 
   1) конфіскації товарів;
 
748. 2) повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту такої аварії або дії обставин у порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
   2) повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
749. 5. Випуск у вільний обіг продуктів переробки, отриманих з товарів поміщених у режим вільної митної зони, здійснюється зі сплатою за період, коли застосовувалося умовне звільнення, процентів з сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті, коли б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу ІІ Податкового кодексу України.
 
-247- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 288 викласти у такій редакції:
1. Митний режим вільної митної зони завершується шляхом реекспорту товарів, поміщених у цей митний режим, або поміщення їх у інший митний режим, а також у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті.
2. Для реекспорту іноземних товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони відповідно до частини третьої статті 282 цього Кодексу, використовуються транспортні або комерційні документи, які містять опис таких товарів та супроводжують їх при вивезенні.
3. Якщо встановлені законодавством України заборони або обмеження щодо імпорту відповідних товарів, які діяли під час перебування цих товарів у митному режимі вільної митної зони, скасовано, дозволяється завершення митного режиму вільної митної зони шляхом випуску зазначених товарів для вільного обігу на митній території України.
4. Митний режим вільної митної зони припиняється митним органом у разі:
1) конфіскації товарів;
2) повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
5. Випуск у вільний обіг продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони, здійснюється зі сплатою за період, коли застосовувалося умовне повне звільнення таких товарів від оподаткування митними платежами, процентів з сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті, коли б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу ІІ Податкового кодексу України.
 
Враховано частково (крім пункту 2 частини четвертої, який викладено в іншій редакції).  5. Випуск у вільний обіг продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони, здійснюється зі сплатою за період, коли застосовувалося умовне повне звільнення таких товарів від оподаткування митними платежами, процентів з сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті, коли б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу ІІ Податкового кодексу України.
 
750. Стаття 289. Відходи (залишки), що утворилися в результаті здійснення операцій з товарами у вільній митній зоні
 
   Стаття 289. Відходи (залишки), що утворилися в результаті здійснення операцій з товарами у вільній митній зоні
 
751. 1. Відходи (залишки), що утворилися в результаті здійснення операцій з іноземними товарами у вільній митній зоні і мають господарську цінність та/або можуть бути утилізовані, підлягають поміщенню у відповідний митний режим.
 
-248- Хомутиннік В.Ю.
Частину 1 статті 289 викласти у такій редакції:
«1. Відходи (залишки), що утворилися в результаті здійснення операцій з іноземними товарами у вільній митній зоні і мають господарську цінність та/або можуть бути утилізовані, у разі вивезення за межі вільної митної зони підлягають поміщенню в цьому стані у відповідний митний режим.».
 
Враховано .  1. Відходи (залишки), що утворилися в результаті здійснення операцій з іноземними товарами у вільній митній зоні і мають господарську цінність та/або можуть бути утилізовані, у разі вивезення за межі вільної митної зони підлягають поміщенню в цьому стані у відповідний митний режим.
 
    -249- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині першій статті 289 після слів „митний режим» добавити слова „за кодом УКТЗЕД, який застосовувався б, якби ці залишки та відходи ввозилися б в ідентичному стані».
 
Відхилено . Запропоноване уточнення є зайвим.   
752. 2. За бажанням декларанта відходи (залишки), зазначені в частині першій цієї статті, можуть декларуватися за одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мита. Якщо до окремих товарів, які входять до зазначеної партії, відповідно до законодавства застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, такий спосіб декларування не звільняє декларанта від додержання вказаних заходів щодо цих товарів.
 
   2. За бажанням декларанта відходи (залишки), зазначені в частині першій цієї статті, можуть декларуватися за одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мита. Якщо до окремих товарів, які входять до зазначеної партії, відповідно до законодавства застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, такий спосіб декларування не звільняє декларанта від додержання вказаних заходів щодо цих товарів.
 
753. 3. Інші, ніж зазначені у частині першій цієї статті, відходи, з дозволу митного органу підлягають видаленню відповідно до законодавства України.
 
   3. Інші, ніж зазначені у частині першій цієї статті, відходи, з дозволу митного органу підлягають видаленню відповідно до законодавства України.
 
754. Стаття 290. Розпорядження товарами, що знаходяться на території вільної митної зони промислового типу, в разі скасування цього режиму
 
   Стаття 290. Розпорядження товарами, що знаходяться на території вільної митної зони промислового типу, в разі скасування на її території митного режиму вільної митної зони
 
755. 1. Протягом 90 днів від дати закриття вільної митної зони промислового типу товари, що поміщені в митний режим вільної митної зони, повинні бути переміщені власником або уповноваженою ним особою на іншу територію вільної митної зони, реекспортовані чи задекларовані до іншого митного режиму.
 
-250- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 290 викласти у такій редакції:
«Стаття 290. Розпорядження товарами, що знаходяться на території вільної митної зони промислового типу, в разі скасування на її території митного режиму вільної митної зони
1. Протягом 90 днів від дати скасування митного режиму вільної митної зони на території вільної митної зони промислового типу поміщені в митний режим вільної митної зони товари, що знаходяться на території цієї зони, повинні бути переміщені власником або уповноваженою ним особою на територію іншої вільної митної зони, реекспортовані чи задекларовані до іншого митного режиму.
2. За поданням відповідного центрального органу виконавчої влади Кабінет Міністрів України може встановлювати більш тривалий строк розпорядження товарами, зазначеними у частині першій цієї статті».
 
Враховано .  1. Протягом 90 днів від дати скасування митного режиму вільної митної зони на території вільної митної зони промислового типу поміщені в митний режим вільної митної зони товари, що знаходяться на території цієї зони, повинні бути переміщені власником або уповноваженою ним особою на територію іншої вільної митної зони, реекспортовані чи задекларовані до іншого митного режиму.
 
756. 2. За поданням відповідного центрального органу виконавчої влади Кабінет Міністрів України може встановлювати більш тривалий строк розпорядження товарами, зазначеними у частині першій цієї статті.
 
   2. За поданням відповідного центрального органу виконавчої влади Кабінет Міністрів України може встановлювати більш тривалий строк розпорядження товарами, зазначеними у частині першій цієї статті.
 
757. ГЛАВА 44. Безмитна торгівля
 
-251- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині першій статті 290 після слова „товари» добавити слова „ (за винятком основних фондів та засобів виробництва)», далі за текстом.
 
Відхилено . Норма частини першої статті 290 повинна поширюватись на всі товари, поміщені у митний режим вільної митної зони.  ГЛАВА 44. Безмитна торгівля
 
758. Стаття 291. Поняття митного режиму безмитної торгівлі
 
-252- Пінчук А.П.
У назві статті 291 слова «поняття митного режиму» замінити словами «митний режим».
 
Враховано .  Стаття 291. Митний режим безмитної торгівлі
 
759. Безмитна торгівля - митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються для вивезення за межі митної території України під митним контролем у пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного сполучення та на повітряних та водних транспортних засобах комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси, із умовним звільненням від сплати митних платежів, установлених на імпорт та експорт таких товарів, та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
-253- Терьохін С.А.
У статті 291 слово «споживання» замінити словами «вільного обігу», після слів «без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності» доповнити статтю словами «та видів контролю, зазначених у частині першій статті 32 цього Кодексу».
 
Враховано .  1. Безмитна торгівля - митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для вільного обігу на митній території України, знаходяться та реалізуються для вивезення за межі митної території України під митним контролем у пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного сполучення та на повітряних та водних транспортних засобах комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси, із умовним звільненням від сплати митних платежів, установлених на імпорт та експорт таких товарів, та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та видів контролю, зазначених у частині першій статті 32 цього Кодексу.
 
760. Стаття 292. Поміщення товарів у митний режим безмитної торгівлі
 
   Стаття 292. Поміщення товарів у митний режим безмитної торгівлі
 
761. 1. У митний режим безмитної торгівлі поміщуються іноземні та українські товари, які ввозяться з-за меж митної території України або вивозяться з митної території України.
 
   1. У митний режим безмитної торгівлі поміщуються іноземні та українські товари, які ввозяться з-за меж митної території України або вивозяться з митної території України.
 
762. 2. У митний режим безмитної торгівлі поміщуються будь-які товари, крім товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, товарів, що надходять в Україну як гуманітарна допомога, живих тварин.
 
   2. У митний режим безмитної торгівлі поміщуються будь-які товари, крім товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, товарів, що надходять в Україну як гуманітарна допомога, живих тварин.
 
763. 3. Іноземні товари поміщуються у митний режим безмитної торгівлі з умовним звільненням від оподаткування митними платежами.
 
   3. Іноземні товари поміщуються у митний режим безмитної торгівлі з умовним звільненням від оподаткування митними платежами.
 
764. 4. Поміщення українських товарів у митний режим безмитної торгівлі для цілей оподаткування вважається експортом цих товарів.
 
   4. Поміщення українських товарів у митний режим безмитної торгівлі для цілей оподаткування вважається експортом цих товарів.
 
765. 5. Для поміщення товарів у митний режим безмитної торгівлі гарантії, передбачені цим Кодексом, не вимагаються. Гарантії щодо переміщення іноземних товарів між митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу у зв’язку з необхідністю їх ввезення у приміщення магазину безмитної торгівлі (випуску з такого приміщення) застосовуються відповідно до норм цього Кодексу.
 
-254- Хомутиннік В.Ю.
Друге речення частини 5 статті 292 викласти у такій редакції:
«Гарантії щодо переміщення іноземних товарів між митними органами або між різними пунктами пропуску в межах зони діяльності одного митного органу у зв’язку з необхідністю їх ввезення у приміщення магазину безмитної торгівлі або випуску з такого приміщення застосовуються відповідно до норм цього Кодексу».
 
Враховано .  5. Для поміщення товарів у митний режим безмитної торгівлі гарантії, передбачені розділом ІХ цього Кодексу, не застосовуються. Гарантії щодо переміщення іноземних товарів між митними органами або між різними пунктами пропуску в межах зони діяльності одного митного органу у зв’язку з необхідністю їх ввезення у приміщення магазину безмитної торгівлі або випуску з такого приміщення застосовуються відповідно до норм цього Кодексу.
 
    -255- Терьохін С.А.
Частину 5 статті 292 після слів «у зв’язку з необхідністю» доповнити словами «їх такого переміщення між відокремленими пунктами пропуску, як».
 
Враховано редакційно .   
766. 6. Поміщення товарів у режим безмитної торгівлі, а також зміна цього митного режиму здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого знаходиться така зона.
 
-256- Хомутиннік В.Ю.
У частині 6 статті 292слово «режим» доповнити словом «митний», слова «така зона» замінити словами «відповідний магазин безмитної торгівлі».
 
Враховано .  6. Поміщення товарів у митний режим безмитної торгівлі, а також зміна цього митного режиму здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого знаходиться відповідний магазин безмитної торгівлі.
 
767. Стаття 293. Умови та строк реалізації товарів у режимі безмитної торгівлі
 
-257- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 293 викласти у такій редакції:
«Стаття 293. Умови перебування товарів у митному режимі безмитної торгівлі
1. Товари можуть перебувати в митному режимі безмитної торгівлі протягом всього строку їх придатності для споживання та/або використання.
2. Товари, поміщені в митний режим безмитної торгівлі, протягом всього строку перебування у цьому режимі знаходяться під митним контролем».
 
Враховано .  Стаття 293. Умови перебування товарів у митному режимі безмитної торгівлі
 
768. 1. Забороняється реалізація товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, підприємствам.
 
   1. Товари можуть перебувати в митному режимі безмитної торгівлі протягом всього строку їх придатності для споживання та/або використання.
 
769. 2. Строк перебування товарів у режимі безмитної торгівлі не може перевищувати 1095 днів від дати їх поміщення у цей режим. Після закінчення або впродовж зазначеного строку товари можуть бути заявлені митному органу в інший митний режим, що допускається цим Кодексом.
 
   2. Товари, поміщені в митний режим безмитної торгівлі, протягом всього строку перебування у цьому режимі знаходяться під митним контролем.
 
770. Стаття 294. Митний контроль товарів, розміщених у митний режим безмитної торгівлі
 
-258- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 294 викласти у такій редакції:
«Стаття 294. Особливості здійснення митного контролю товарів, що постачаються магазинами безмитної торгівлі на повітряні та водні транспортні засоби комерційного призначення, які виконують міжнародні рейси, для реалізації пасажирам цих рейсів
1. Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі на повітряні та водні транспортні засоби комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси, для реалізації пасажирам цих рейсів здійснюється за письмовою заявою утримувача магазину безмитної торгівлі на ім’я керівника митного органу, у зоні діяльності якого розташований магазин, або особи, яка його заміщує, та на підставі відповідного договору між утримувачем магазину безмитної торгівлі та підприємством – експлуатантом зазначених транспортних засобів або іншим підприємством, уповноваженим експлуатантом на укладання таких договорів. Умови зазначеного договору не повинні передбачати перехід права власності на товари, що постачаються на транспортний засіб. Засвідчена утримувачем магазину безмитної торгівлі копія такого договору додається до заяви.
2. Постачання товарів магазином безмитної торгівлі на борт повітряного (водного) транспортного засобу комерційного призначення, що виконує міжнародний рейс, здійснюється під контролем посадових осіб митного органу в контейнерах під митним забезпеченням та/або забезпеченням утримувача магазину безмитної торгівлі. Посадовій особі митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення зазначених товарів, подаються товаросупровідні документи на ці товари та звіт про товари, поставлені, реалізовані та не реалізовані на повітряному (водному) транспортному засобі, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
3. Посадова особа митного органу перевіряє відповідність накладеного на контейнер забезпечення утримувача магазину безмитної торгівлі та товарів у контейнері відомостям, наведеним у звіті про товари, та за відсутності зауважень погоджує постачання товарів на повітряний (водний) транспортний засіб комерційного призначення шляхом проставляння на звіті відбитка особистої номерної печатки. Посадова особа митного органу має право перевірити вміст контейнера на будь-якому етапі постачання товарів магазином безмитної торгівлі на повітряний (водний) транспортний засіб комерційного призначення та повернення цих товарів з транспортного засобу до зазначеного магазину.
4. Після завершення повітряним (водним) транспортним засобом комерційного призначення міжнародного рейсу в прямому та зворотному напрямках товари, що не були реалізовані, повертаються з цього транспортного засобу в контейнерах під контролем посадових осіб митного органу до магазину безмитної торгівлі, який постачав їх на зазначений транспортний засіб. Якщо міжнародні рейси виконуються повітряним транспортним засобом через нетривалі проміжки часу, товари після закінчення чергового міжнародного рейсу можуть залишатися на такому транспортному засобі під забезпеченням утримувача магазину безмитної торгівлі до наступного міжнародного рейсу.
5. Облік товарів, що постачаються магазинами безмитної торгівлі на повітряні (водні) транспортні засоби комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси, та повертаються з цих транспортних засобів до магазинів, які постачали ці товари, ведеться утримувачами магазинів безмитної торгівлі окремо від обліку інших товарів, що реалізуються зазначеними магазинами.
6. Митний орган, у зоні діяльності якого розташований магазин безмитної торгівлі, затверджує технологічну схему постачання товарів зазначеним магазином на повітряні (водні) транспортні засоби комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси».
 
Враховано .  Стаття 294. Особливості здійснення митного контролю товарів, що постачаються магазинами безмитної торгівлі на повітряні та водні транспортні засоби комерційного призначення, які виконують міжнародні рейси, для реалізації пасажирам цих рейсів
 
771. 1. Товари, поміщені в митний режим безмитної торгівлі, протягом всього строку перебування у цьому режимі знаходяться під митним контролем.
 
   1. Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі на повітряні та водні транспортні засоби комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси, для реалізації пасажирам цих рейсів здійснюється за письмовою заявою утримувача магазину безмитної торгівлі на ім’я керівника митного органу, у зоні діяльності якого розташований магазин, або особи, яка його заміщує, та на підставі відповідного договору між утримувачем магазину безмитної торгівлі та підприємством – експлуатантом зазначених транспортних засобів або іншим підприємством, уповноваженим експлуатантом на укладання таких договорів. Умови зазначеного договору не повинні передбачати перехід права власності на товари, що постачаються на транспортний засіб. Засвідчена утримувачем магазину безмитної торгівлі копія такого договору додається до заяви.
 
772. 2. Порядок здійснення митного контролю товарів, розміщених у митний режим безмитної торгівлі, у тому числі тих, що постачаються для реалізації магазинами безмитної торгівлі на повітряні та водні транспортні засоби комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси, визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-259- Терьохін С.А.
Статтю 294 викласти у такій редакції:
«Стаття 294. Особливості здійснення митного контролю товарів, що постачаються магазинами безмитної торгівлі на повітряні та водні транспортні засоби комерційного призначення, які виконують міжнародні рейси, для реалізації пасажирам цих рейсів
1. Постачання товарів з магазину безмитної торгівлі на повітряні та водні транспортні засоби комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси, для реалізації пасажирам цих рейсів здійснюється за письмовою заявою утримувача магазину безмитної торгівлі на ім’я керівника митного органу, у зоні діяльності якого розташований магазин, або особи, яка його заміщує, та на підставі відповідного договору, згідно якого утримувач магазину безмитної торгівлі постачає товари для реалізації на зазначені транспортні засоби, умови якого не передбачають перехід права власності на зазначені товари. Засвідчена утримувачем магазину безмитної торгівлі копія такого договору додається до заяви.
2. Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі на борт повітряного (водного) транспортного засобу комерційного призначення, що виконує міжнародний рейс, здійснюється під контролем посадових осіб митного органу в контейнерах під митним забезпеченням та/або забезпеченням утримувача магазину безмитної торгівлі. Посадовій особі митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення зазначених товарів, подаються товаросупровідні документи на ці товари та звіт про товари, поставлені, реалізовані та не реалізовані на повітряному (водному) транспортному засобі, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
3. Посадова особа митного органу перевіряє відповідність накладеного на контейнер забезпечення утримувача магазину безмитної торгівлі та товарів у контейнері відомостям, наведеним у звіті про товари, та за відсутності зауважень погоджує постачання товарів на повітряний (водний) транспортний засіб комерційного призначення шляхом проставляння на звіті відбитка особистої номерної печатки. Посадова особа митного органу має право перевірити вміст контейнера на будь-якому етапі постачання товарів магазинами безмитної торгівлі на повітряний (водний) транспортний засіб комерційного призначення та повернення цих товарів з транспортного засобу до відповідного приміщення магазину безмитної торгівлі.
4. Товари можуть перебувати на борту повітряного (водного) транспортного засобу тільки протягом рейсу в прямому та зворотному напрямках, а також під час перебування такого транспортного засобу на стоянці міжнародного авіаційного (морського) порту. Після завершення рейсу в прямому та зворотному напрямках товари, що не були реалізовані, залишаються на такому транспортному засобі під забезпеченням утримувача магазину безмитної торгівлі до виконання наступного міжнародного рейсу або повертаються до відповідного приміщення магазину безмитної торгівлі в контейнерах під контролем посадових осіб митного органу.
5. Облік товарів, що постачаються магазинами безмитної торгівлі на повітряні (водні) транспортні засоби комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси, та повертаються з цих транспортних засобів до відповідного приміщення магазину безмитної торгівлі, ведеться утримувачем магазину безмитної торгівлі окремо від обліку інших товарів, що реалізуються зазначеним магазином.
6. Митний орган, у зоні діяльності якого розташований магазин безмитної торгівлі, затверджує технологічну схему постачання товарів зазначеним магазином на повітряні (водні) транспортні засоби комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси».
 
Враховано редакційно .  2. Постачання товарів магазином безмитної торгівлі на борт повітряного (водного) транспортного засобу комерційного призначення, що виконує міжнародний рейс, здійснюється під контролем посадових осіб митного органу в контейнерах під митним забезпеченням та/або забезпеченням утримувача магазину безмитної торгівлі. Посадовій особі митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення зазначених товарів, подаються товаросупровідні документи на ці товари та звіт про товари, поставлені, реалізовані та не реалізовані на повітряному (водному) транспортному засобі, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
3. Посадова особа митного органу перевіряє відповідність накладеного на контейнер забезпечення утримувача магазину безмитної торгівлі та товарів у контейнері відомостям, наведеним у звіті про товари, та за відсутності зауважень погоджує постачання товарів на повітряний (водний) транспортний засіб комерційного призначення шляхом проставляння на звіті відбитка особистої номерної печатки. Посадова особа митного органу має право перевірити вміст контейнера на будь-якому етапі постачання товарів магазином безмитної торгівлі на повітряний (водний) транспортний засіб комерційного призначення та повернення цих товарів з транспортного засобу до зазначеного магазину.
4. Після завершення повітряним (водним) транспортним засобом комерційного призначення міжнародного рейсу в прямому та зворотному напрямках товари, що не були реалізовані, повертаються з цього транспортного засобу в контейнерах під контролем посадових осіб митного органу до магазину безмитної торгівлі, який постачав їх на зазначений транспортний засіб. Якщо міжнародні рейси виконуються повітряним транспортним засобом через нетривалі проміжки часу, товари після закінчення чергового міжнародного рейсу можуть залишатися на такому транспортному засобі під забезпеченням утримувача магазину безмитної торгівлі до наступного міжнародного рейсу.
5. Облік товарів, що постачаються магазинами безмитної торгівлі на повітряні (водні) транспортні засоби комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси, та повертаються з цих транспортних засобів до магазинів, які постачали ці товари, ведеться утримувачами магазинів безмитної торгівлі окремо від обліку інших товарів, що реалізуються зазначеними магазинами.
6. Митний орган, у зоні діяльності якого розташований магазин безмитної торгівлі, затверджує технологічну схему постачання товарів зазначеним магазином на повітряні (водні) транспортні засоби комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси.
 
773. Стаття 295. Переміщення товарів між магазинами безмитної торгівлі
 
   Стаття 295. Переміщення товарів між магазинами безмитної торгівлі
 
774. Товари, поміщені у митний режим безмитної торгівлі, можуть бути вивезені повністю або частково в інший магазин безмитної торгівлі за умови виконання митних формальностей, передбачених цим розділом для митних режимів транзиту та безмитної торгівлі.
 
   1. Товари, поміщені у митний режим безмитної торгівлі, можуть бути вивезені повністю або частково в інший магазин безмитної торгівлі за умови виконання митних формальностей, передбачених цим розділом для митних режимів транзиту та безмитної торгівлі.
 
775. Стаття 296. Митний статус товарів, що поміщуються у режим безмитної торгівлі
 
-260- Хомутиннік В.Ю.
У назві статті 296 слово «режим» доповнити словом «митний».
 
Враховано .  Стаття 296. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим безмитної торгівлі
 
776. 1. Іноземні товари, поміщені у митний режим безмитної торгівлі, зберігають статус іноземних товарів.
 
   1. Іноземні товари, поміщені у митний режим безмитної торгівлі, зберігають статус іноземних товарів.
 
777. 2. Українські товари, поміщені у митний режим безмитної торгівлі, отримують статус іноземних товарів.
 
   2. Українські товари, поміщені у митний режим безмитної торгівлі, отримують статус іноземних товарів.
 
778. 3. Українські товари, що не призначені для реалізації в магазині безмитної торгівлі та необхідні для забезпечення його функціонування, допускаються у приміщення такого магазину (випускаються з них) з письмовим інформуванням митного органу без зміни їх митного статусу та поміщення у митні режими.
 
-261- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 296 доповнити частиною 4 такого змісту:
«4. Українські та іноземні товари, які використовуються магазином безмитної торгівлі в рекламних та/або презентаційних цілях, і не призначені для реалізації зазначеним магазином, розміщуються у магазині безмитної торгівлі у тому ж порядку та на тих же умовах, що й товари, призначені для реалізації».
 
Враховано .  3. Українські товари, що не призначені для реалізації в магазині безмитної торгівлі та необхідні для забезпечення його функціонування, допускаються у приміщення такого магазину (випускаються з них) з письмовим інформуванням митного органу без зміни їх митного статусу та поміщення у митні режими.
4. Українські та іноземні товари, які використовуються магазином безмитної торгівлі в рекламних та/або презентаційних цілях, і не призначені для реалізації зазначеним магазином, розміщуються у магазині безмитної торгівлі у тому ж порядку та на тих же умовах, що й товари, призначені для реалізації.
 
    -262- Терьохін С.А.
Статтю 296 доповнити частиною 4 такого змісту:
«4. Іноземні товари, що не призначені для реалізації в магазині безмитної торгівлі та необхідні для забезпечення його функціонування, допускаються у приміщення такого магазину (випускаються з них) з письмовим інформуванням митного органу без зміни їх митного статусу та поміщення у митні режими.
 
Враховано редакційно .   
779. Стаття 297. Завершення митного режиму безмитної торгівлі
 
   Стаття 297. Завершення митного режиму безмитної торгівлі
 
780. 1. Митний режим безмитної торгівлі завершується шляхом реекспорту товарів чи поміщення їх у інший митний режим, а також у разі припинення митного режиму безмитної торгівлі відповідно до положень частини четвертої цієї статті.
 
-263- Пінчук А.П.
Текст статті 297 викласти у такій редакції:
«1. Митний режим безмитної торгівлі завершується шляхом реекспорту товарів, поміщених у цей митний режим, або поміщення їх у інший митний режим, що допускається цим Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті.
2. У разі псування товарів, поміщених у митий режим безмитної торгівлі, ці товари підлягають поміщенню у митний режим знищення або руйнування утримувачем магазину безмитної торгівлі.
3. Якщо встановлені законодавством України заборони або обмеження щодо імпорту відповідних товарів, які діяли під час перебування цих товарів у режимі безмитної торгівлі, скасовано, дозволяється завершення режиму безмитної торгівлі шляхом випуску зазначених товарів для вільного обігу на митній території України.
4. Митний режим безмитної торгівлі припиняється митним органом у разі:
1) конфіскації товарів;
2) повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  1. Митний режим безмитної торгівлі завершується шляхом реекспорту товарів, поміщених у цей митний режим, або поміщення їх у інший митний режим, що допускається цим Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті.
 
781. 2. У разі псування товарів, поміщених у митий режим безмитної торгівлі, ці товари підлягають поміщенню у митний режим знищення або руйнування утримувачем магазину безмитної торгівлі.
 
   2. У разі псування товарів, поміщених у митий режим безмитної торгівлі, ці товари підлягають поміщенню у митний режим знищення або руйнування утримувачем магазину безмитної торгівлі.
 
782. 3. Якщо заборони або обмеження щодо імпорту, які діяли під час розміщення та перебування товарів у режимі безмитної торгівлі, скасовано, дозволяється завершення режиму безмитної торгівлі шляхом випуску товарів для вільного обігу на митній території України.
 
   3. Якщо встановлені законодавством України заборони або обмеження щодо імпорту відповідних товарів, які діяли під час перебування цих товарів у режимі безмитної торгівлі, скасовано, дозволяється завершення режиму безмитної торгівлі шляхом випуску зазначених товарів для вільного обігу на митній території України.
 
783. 4. Митний режим безмитної торгівлі припиняється митним органом у разі:
 
   4. Митний режим безмитної торгівлі припиняється митним органом у разі:
 
784. 1) передачі товарів на склад митного органу у зв’язку із закінченням строків зберігання в режимі безмитної торгівлі;
 
      
785. 2) конфіскації товарів;
 
   1) конфіскації товарів;
 
786. 3) повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту такої аварії або дії обставин у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.
 
   2) повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
787. ГЛАВА 45. Переробка на митній території
 
   ГЛАВА 45. Переробка на митній території
 
788. Стаття 298. Поняття митного режиму переробки на митній території
 
-264- Пінчук А.П.
У назві статті 298 слова «поняття митного режиму» замінити словами «митний режим».
 
Враховано .  Стаття 298. Митний режим переробки на митній території
 
789. Переробка на митній території - митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки.
 
-265- Богуслаєв В.О.
п.1 ст. 298 проекту викласти в наступній редакції:
«Переробка на митній території України - митний режим, відповідно до якого товари, які ввезені на митну територію України, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки».
 
Відхилено . У митний режим переробки на митній території можуть бути поміщені тільки іноземні товари.  1. Переробка на митній території - митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки.
 
790. Стаття 299. Гарантування дотримання умов перебування товарів у режимі переробки на митній території та обмеження
 
-266- Пінчук А.П.
Статтю 299 викласти у такій редакції:
«Стаття 299. Гарантування дотримання умов перебування товарів у митному режимі переробки на митній території та обмеження щодо поміщення окремих товарів у цей митний режим
1. Поміщення товарів у митний режим переробки на митній території здійснюється з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами. Заходи гарантування додержання митного режиму переробки на митній території застосовуються до підакцизних товарів, товарів 1 - 24 груп згідно з УКТЗЕД, а також до товарів, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до пункту 1 частини третьої цієї статті.
2. Не допускається використання в процесі переробки іноземних товарів українських товарів (крім палива та енергії), на які законами України встановлено вивізне мито.
3. За обґрунтованої необхідності Кабінет Міністрів України має право визначати:
1) товари, при поміщенні яких у митний режим переробки на митній території повинні застосовуватися фінансові гарантії відповідно до розділу ІХ цього Кодексу;
2) продукти переробки та/або товари, продукти переробки яких, підлягають обов’язковому реекспорту за межі митної території України;
3) мінімальне співвідношення вартості іноземних та українських товарів для окремих категорій товарів, що піддаються операціям з переробки;
4) перелік товарів, які не можуть бути допущені до переробки для вільного обігу на митній території України;
5) товари, поміщення яких у митний режим переробки на митній території, забороняється.
4. У випадку встановлення актами законодавства України заборон чи обмежень щодо переробки відповідних товарів на митній території України переробка таких товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, завершується на умовах, що діяли на момент поміщення цих товарів у зазначений митний режим».
 
Враховано .  Стаття 299. Гарантування дотримання умов перебування товарів у митному режимі переробки на митній території та обмеження щодо поміщення окремих товарів у цей митний режим
 
791. 1. Поміщення товарів у митний режим переробки на митній території здійснюється з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами. Заходи гарантування додержання митного режиму переробки на митній території застосовуються до підакцизних товарів, товарів 1 - 24 груп згідно з УКТЗЕД, а також до товарів, зазначених у частині третій цієї статті.
 
   1. Поміщення товарів у митний режим переробки на митній території здійснюється з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами. Заходи гарантування додержання митного режиму переробки на митній території застосовуються до підакцизних товарів, товарів 1 - 24 груп згідно з УКТЗЕД, а також до товарів, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до пункту 1 частини третьої цієї статті.
 
792. 2. Не допускається використання в процесі переробки іноземних товарів українських товарів (крім палива та енергії), на які Законами України встановлено вивізне мито.
 
   2. Не допускається використання в процесі переробки іноземних товарів українських товарів (крім палива та енергії), на які законами України встановлено вивізне мито.
 
793. 3. За обґрунтованої необхідності Кабінет Міністрів України має право визначати:
 
   3. За обґрунтованої необхідності Кабінет Міністрів України має право визначати:
 
794. 1) товари, поміщення яких у митний режим переробки на митній території, потребує гарантування відповідно до цього Кодексу;
 
   1) товари, при поміщенні яких у митний режим переробки на митній території повинні застосовуватися фінансові гарантії відповідно до розділу ІХ цього Кодексу;
 
795. 2) продукти переробки та/або товари, продукти переробки яких, підлягають обов’язковому реекспорту за межі митної території України;
 
   2) продукти переробки та/або товари, продукти переробки яких, підлягають обов’язковому реекспорту за межі митної території України;
 
796. 3) мінімальне співвідношення вартості іноземних та українських товарів для окремих категорій товарів, що піддаються операціям з переробки;
 
   3) мінімальне співвідношення вартості іноземних та українських товарів для окремих категорій товарів, що піддаються операціям з переробки;
 
797. 4) перелік товарів, які не можуть бути допущені до переробки для вільного обігу на митній території України;
 
   4) перелік товарів, які не можуть бути допущені до переробки для вільного обігу на митній території України;
 
798. 5) товари, поміщення яких у митний режим переробки на митній території, забороняється.
 
   5) товари, поміщення яких у митний режим переробки на митній території, забороняється.
 
799. 4. У випадку встановлення актами законодавства заборон (обмежень), переробка товарів, поміщених у режим переробки на митній території, завершується відповідно умов, які діяли на момент поміщення цих товарів у зазначений митний режим.
 
-267- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
у частині першій статті 299 слова «а також до товарів, зазначених у частині третій цієї статті» виключити;
 
Відхилено . Посилання на частину третю є необхідним з огляду на передбачене нею право КМУ визначати товари, поміщення яких у митний режим переробки на митній території потребує гарантування відповідно до цього Кодексу.  4. У випадку встановлення актами законодавства України заборон чи обмежень щодо переробки відповідних товарів на митній території України переробка таких товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, завершується на умовах, що діяли на момент поміщення цих товарів у зазначений митний режим.
 
    -268- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 299 частину третю викласти у наступній редакції:
«3. За обґрунтованої необхідності Кабінет Міністрів України має право визначати:
1) продукти переробки та/або товари, продукти переробки яких, підлягають обов’язковому реекспорту за межі митної території України;
2) мінімальне співвідношення вартості іноземних та українських товарів для окремих категорій товарів, що піддаються операціям з переробки;
3) товари, поміщення яких у митний режим переробки на митній території, забороняється;
4) переліки товарів та/або операцій, які дозволяються для переробки для випуску у вільний обіг».
 
Відхилено . Суть пропозиції – у виключенні пункту 1. Кабінет Міністрів України як орган, який відповідно до статті 116 Конституції України організовує та забезпечує здійснення митної справи, повинен мати право визначати товари, поміщення яких у митний режим переробки на митній території потребує гарантування.   
800. Стаття 300. Дозвіл на переробку товарів на митній території
 
-269- Пінчук А.П.
Статтю 300 викласти у такій редакції:
1. Поміщення товарів у митний режим переробки на митній території допускається з письмового дозволу митного органу за заявою власника цих товарів або уповноваженої ним особи.
2. Разом із заявою власник товарів або уповноважена ним особа подає митному органу такі документи:
1) зовнішньоекономічні договори або документи, що їх замінюють, на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів іякі повинні містити, зокрема, відомості про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт істрок їх виконання. Якщо зовнішньоекономічний договір або документ, що його замінює, не містить зазначених відомостей, то такі відомості подаються окремим документом;
2) технологічні схеми переробки (крім випадків увезення товарів з метою ремонту, у тому числі модернізації, відновлення та регулювання), в яких повинні бути зазначені відомості про всі етапи переробки й процесу перетворення товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, на продукти переробки, кількісні показники товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, та інших товарів, що витрачаються підприємством на здійснення операцій з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарів на кожному етапі, а також відомості про найменування та кількість відходів переробки;
3) договори на переробку товарів з іншими підприємствами, якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюватимуться такими іншими підприємствами;
4) інші документи за бажанням власника товарів або уповноваженої ним особи, такі, як висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи чи креслення зразків, відповідно до яких здійснюватиметься переробка, тощо.
3. Дозвіл на переробку товарів на митній території України видається митним органом підприємству – резиденту України безоплатно протягом п’яти робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви.
4. Якщо зовнішньоекономічний договір, на підставі якого здійснюватиметься переробка, передбачає ввезення товарів з метою переробки окремими партіями протягом певного періоду часу на однакових умовах, дозвіл видається на обсяг товарів і строк, визначені зовнішньоекономічним договором, але не більше, ніж на один рік.
5. Виникнення або виявлення митним органом обставин, які не відображені у документах підприємства і які впливають на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, а також встановлення законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки відповідних товарів на митній території України є підставою для надання відмови в митному оформленні наступних партій товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки. Якщо такі обставини не мають впливу на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, то відомості про такі обставини вносяться до раніше виданого дозволу.
6. У дозволі на переробку товарів на митній території України зазначається перелік операцій з переробки та спосіб їх здійснення.
7. У видачі дозволу на переробку товарів на митній території України не може бути відмовлено з огляду на:
1) країну походження, країну відправлення або країну призначення цих товарів;
2) наявність на митній території України товарів, ідентичних за описом, якістю та технічними характеристиками товарам, що ввозяться для переробки.
8. Рішення про відмову в видачі дозволу на переробку товарів на митній території України приймається, якщо:
1) відомостей, зазначених у поданих заявником документах, недостатньо для визначення обов'язкового обсягу виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів;
2) митний орган виявив невідповідності у відомостях, що містяться у поданих заявником документах, або недостовірність цих відомостей;
3) митним органом встановлено відсутність належного технологічного обладнання, приміщень, умов для обліку ізберігання товарів, що ввозяться з метою переробки;
4) підприємством не дотримано встановлених законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки товарів на митній території України.
9. Дозвіл на переробку товарів на митній території України може бути змінено або відкликано митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення про його видачу, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.
10. За письмовою заявою власника товарів або уповноваженої ним особи митним органом може бути винесено попереднє рішення щодо можливості поміщення товарів у митний режим переробки товарів на митній території.
11. Вимоги до ідентифікації окремих товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки, можуть встановлюватися центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу.
12. Якщо митні органи не можуть забезпечити ідентифікацію товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки, відповідно до статті 40 цього Кодексу, можуть бути застосовані інші способи забезпечення ідентифікації з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу, наприклад, такі як:
1) посилання на опис спеціального виробничого маркування або номерів;
2) пломби, печатки/штампи або інше індивідуальне маркування;
3) зразки, ілюстрації чи технічний опис;
4) проби;
5) документальне підтвердження, яке стосується передбачених операцій (такі, як контракти, рахунки-проформи, комерційна переписка), які свідчать про те, що продукти переробки вироблені з товарів, які ввозяться для переробки.
13. Можливість встановлення наявності ввезених товарів у продуктах переробки не є обов’язковою для допуску товарів для переробки на митній території України у випадках, коли:
1) такі товари можуть бути ідентифіковані шляхом представлення докладних даних про витрачені ресурси та технології виробництва продуктів переробки чи шляхом здійснення митного контролю під час проведення операцій з переробки; або
2) митний режим переробки на митній території завершується реекспортом продуктів переробки товарів, ідентичних за описом, якістю та технічними характеристиками товарам, допущеним для переробки на митній території України».
 
Враховано .  Стаття 300. Дозвіл на переробку товарів на митній території України
 
801. 1. Поміщення у митний режим переробки на митній території допускається з письмового дозволу митного органу за заявою власника товарів чи уповноваженої особи.
 
   1. Поміщення товарів у митний режим переробки на митній території допускається з письмового дозволу митного органу за заявою власника цих товарів або уповноваженої ним особи.
 
802. 2. Разом із заявою підприємство подає митному органу такі документи:
 
   2. Разом із заявою власник товарів або уповноважена ним особа подає митному органу такі документи:
 
803. 1) зовнішньоекономічні договори (документи, що їх замінюють), на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів іякі повинні містити, зокрема, відомості про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт істрок їх виконання. Якщо зовнішньоекономічний договір (документ, що його замінює) не містить зазначені відомості, то такі відомості подаються окремим документом підприємства;
 
   1) зовнішньоекономічні договори або документи, що їх замінюють, на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів іякі повинні містити, зокрема, відомості про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт істрок їх виконання. Якщо зовнішньоекономічний договір або документ, що його замінює, не містить зазначених відомостей, то такі відомості подаються окремим документом;
 
804. 2) технологічні схеми переробки (крім випадків увезення товарів з метою ремонту, у тому числі модернізації, відновлення та регулювання), в яких мають бути зазначені відомості про всі етапи переробки й процесу перетворення товарів, розміщених у режимі переробки, у продукти переробки, кількісні показники товарів, розміщених у режимі переробки, та інших товарів, що витрачаються підприємством на здійснення операцій щодо переробки, з обґрунтуванням виробничих утрат товарів на кожному етапі, а також відомості про найменування та кількість відходів переробки;
 
   2) технологічні схеми переробки (крім випадків увезення товарів з метою ремонту, у тому числі модернізації, відновлення та регулювання), в яких повинні бути зазначені відомості про всі етапи переробки й процесу перетворення товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, на продукти переробки, кількісні показники товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, та інших товарів, що витрачаються підприємством на здійснення операцій з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарів на кожному етапі, а також відомості про найменування та кількість відходів переробки;
 
805. 3) договори на переробку товарів з іншими підприємствами, якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюватимуться такими іншими підприємствами;
 
   3) договори на переробку товарів з іншими підприємствами, якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюватимуться такими іншими підприємствами;
 
806. 4) інші документи за бажанням підприємства, такі як, висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи чи креслення зразків, відповідно до яких має здійснюватися переробка, тощо.
 
   4) інші документи за бажанням власника товарів або уповноваженої ним особи, такі, як висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи чи креслення зразків, відповідно до яких здійснюватиметься переробка, тощо.
 
807. 3. Дозвіл на переробку товарів на митній території України видається митним органом безоплатно протягом п’яти робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви.
 
   3. Дозвіл на переробку товарів на митній території України видається митним органом підприємству – резиденту України безоплатно протягом п’яти робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви.
 
808. 4. Якщо зовнішньоекономічний договір, на підставі якого здійснюватиметься переробка, передбачає ввезення товарів з метою переробки окремими партіями протягом певного періоду часу на однакових умовах, дозвіл надається на обсяг товарів і строк, визначений зовнішньоекономічним договором, але не більше, ніж на один рік.
 
   4. Якщо зовнішньоекономічний договір, на підставі якого здійснюватиметься переробка, передбачає ввезення товарів з метою переробки окремими партіями протягом певного періоду часу на однакових умовах, дозвіл видається на обсяг товарів і строк, визначені зовнішньоекономічним договором, але не більше, ніж на один рік.
 
809. 5. Виникнення або виявлення митним органом обставин, що не відображені у документах підприємства і які впливають на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, а також встановлення законодавством заборон (обмежень) щодо переробки відповідних товарів є підставою для надання відмови в митному оформленні наступних партій товарів, що ввозяться з метою переробки. Якщо такі обставини не мають впливу на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, то відомості про такі обставини вносяться до раніше наданого дозволу.
 
   5. Виникнення або виявлення митним органом обставин, які не відображені у документах підприємства і які впливають на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, а також встановлення законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки відповідних товарів на митній території України є підставою для надання відмови в митному оформленні наступних партій товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки. Якщо такі обставини не мають впливу на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, то відомості про такі обставини вносяться до раніше виданого дозволу.
 
810. 6. За заявою декларанта митним органом може бути винесено попереднє рішення щодо можливості поміщення товарів у митний режим переробки товарів на митній території.
 
      
811. 7. Попереднє рішення приймається на підставі письмового звернення за встановленою формою.
 
      
812. 8. У дозволі на переробку товарів на митній території України зазначається перелік операцій з переробки та спосіб їх здійснення.
 
   6. У дозволі на переробку товарів на митній території України зазначається перелік операцій з переробки та спосіб їх здійснення.
 
813. 9. У наданні дозволу на переробку товарів на митній території України не може бути відмовлено з огляду на:
 
   7. У видачі дозволу на переробку товарів на митній території України не може бути відмовлено з огляду на:
 
814. 1) країну походження, країну відправлення або країну призначення цих товарів;
 
   1) країну походження, країну відправлення або країну призначення цих товарів;
 
815. 2) наявність на митній території України товарів, ідентичних за описом, якістю та технічними характеристиками товарам, що ввозяться для переробки.
 
   2) наявність на митній території України товарів, ідентичних за описом, якістю та технічними характеристиками товарам, що ввозяться для переробки.
 
816. 10. Рішення про відмову в наданні дозволу надається якщо:
 
   8. Рішення про відмову в видачі дозволу на переробку товарів на митній території України приймається, якщо:
 
817. 1) відомостей, зазначених у документах підприємства, недостатньо для визначення обов'язкового обсягу виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів;
 
   1) відомостей, зазначених у поданих заявником документах, недостатньо для визначення обов'язкового обсягу виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів;
 
818. 2) митний орган виявив невідповідність у відомостях, що містяться у поданих підприємством документах, або недостовірність цих відомостей;
 
   2) митний орган виявив невідповідності у відомостях, що містяться у поданих заявником документах, або недостовірність цих відомостей;
 
819. 3) митним органом встановлено відсутність належного технологічного обладнання, приміщень, умов для обліку ізберігання товарів, що ввозяться з метою переробки;
 
   3) митним органом встановлено відсутність належного технологічного обладнання, приміщень, умов для обліку ізберігання товарів, що ввозяться з метою переробки;
 
820. 4) не виконано вимоги законодавства України щодо заборон (обмежень) з переробки товарів.
 
   4) підприємством не дотримано встановлених законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки товарів на митній території України.
 
821. 11. Дозвіл на переробку товарів на митній території може бути змінено або відкликано митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.
 
   9. Дозвіл на переробку товарів на митній території України може бути змінено або відкликано митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення про його видачу, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.
10. За письмовою заявою власника товарів або уповноваженої ним особи митним органом може бути винесено попереднє рішення щодо можливості поміщення товарів у митний режим переробки товарів на митній території.
 
822. 12. Вимоги до ідентифікації окремих товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки, можуть встановлюються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи, з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу.
 
   11. Вимоги до ідентифікації окремих товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки, можуть встановлюватися центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу.
 
823. 13. Якщо митні органи не можуть ідентифікувати товари, що ввозяться на митну територію України з метою переробки, відповідно до статті 40 цього Кодексу, можуть бути застосовані інші види ідентифікації з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу, наприклад, такі як:
 
   12. Якщо митні органи не можуть забезпечити ідентифікацію товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки, відповідно до статті 40 цього Кодексу, можуть бути застосовані інші способи забезпечення ідентифікації з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу, наприклад, такі як:
 
824. 1) посилання на опис спеціального виробничого маркування або номерів;
 
   1) посилання на опис спеціального виробничого маркування або номерів;
 
825. 2) пломби, печатки/штампи або інше індивідуальне маркування;
 
   2) пломби, печатки/штампи або інше індивідуальне маркування;
 
826. 3) зразки, ілюстрації чи технічний опис;
 
   3) зразки, ілюстрації чи технічний опис;
 
827. 4) проби;
 
   4) проби;
 
828. 5) документальне підтвердження, яке стосується передбачених операцій (такі як контракти, рахунки-проформи, комерційна переписка), які вказують, що продукти переробки вироблені з товарів, які ввозяться для переробки.
 
   5) документальне підтвердження, яке стосується передбачених операцій (такі, як контракти, рахунки-проформи, комерційна переписка), які свідчать про те, що продукти переробки вироблені з товарів, які ввозяться для переробки.
 
829. 14. Можливість встановлення наявності ввезених товарів у продуктах переробки не є обов’язковою для допуску товарів для переробки на митній території України у випадках, коли:
 
   13. Можливість встановлення наявності ввезених товарів у продуктах переробки не є обов’язковою для допуску товарів для переробки на митній території України у випадках, коли:
 
830. 1) такі товари можуть бути ідентифіковані шляхом представлення докладних даних про витрачені ресурси та технології виробництва продуктів переробки чи шляхом здійснення митного контролю під час проведення операцій з переробки; або
 
   1) такі товари можуть бути ідентифіковані шляхом представлення докладних даних про витрачені ресурси та технології виробництва продуктів переробки чи шляхом здійснення митного контролю під час проведення операцій з переробки; або
 
831. 2) режим завершується реекспортом продуктів переробки, ідентичних за описом, якістю та технічними характеристиками товарам, допущеним для переробки на митній території України.
 
-270- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 300 викласти у такій редакції::
«Стаття 300. Дозвіл на переробку товарів на митній території України
1. Поміщення товарів у митний режим переробки на митній території допускається з письмового дозволу митного органу за заявою власника цих товарів або уповноваженої ним особи.
2. Разом із заявою власник товарів або уповноважена ним особа подає митному органу такі документи:
1) зовнішньоекономічні договори або документи, що їх замінюють, на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів іякі повинні містити, зокрема, відомості про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт істрок їх виконання. Якщо зовнішньоекономічний договір або документ, що його замінює, не містить зазначених відомостей, то такі відомості подаються окремим документом;
2) технологічні схеми переробки (крім випадків увезення товарів з метою ремонту, у тому числі модернізації, відновлення та регулювання), в яких повинні бути зазначені відомості про всі етапи переробки й процесу перетворення товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, на продукти переробки, кількісні показники товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, та інших товарів, що витрачаються підприємством на здійснення операцій з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарів на кожному етапі, а також відомості про найменування та кількість відходів переробки;
3) договори на переробку товарів з іншими підприємствами, якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюватимуться такими іншими підприємствами;
4) інші документи за бажанням власника товарів або уповноваженої ним особи, такі, як висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи чи креслення зразків, відповідно до яких здійснюватиметься переробка, тощо.
3. Дозвіл на переробку товарів на митній території України видається митним органом підприємству – резиденту України безоплатно протягом п’яти робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви.
4. Якщо зовнішньоекономічний договір, на підставі якого здійснюватиметься переробка, передбачає ввезення товарів з метою переробки окремими партіями протягом певного періоду часу на однакових умовах, дозвіл видається на обсяг товарів і строк, визначені зовнішньоекономічним договором, але не більше, ніж на один рік.
5. Виникнення або виявлення митним органом обставин, які не відображені у документах підприємства і які впливають на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, а також встановлення законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки відповідних товарів на митній території України є підставою для надання відмови в митному оформленні наступних партій товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки. Якщо такі обставини не мають впливу на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, то відомості про такі обставини вносяться до раніше виданого дозволу.
6. У дозволі на переробку товарів на митній території України зазначається перелік операцій з переробки та спосіб їх здійснення.
7. У видачі дозволу на переробку товарів на митній території України не може бути відмовлено з огляду на:
1) країну походження, країну відправлення або країну призначення цих товарів;
2) наявність на митній території України товарів, ідентичних за описом, якістю та технічними характеристиками товарам, що ввозяться для переробки.
8. Рішення про відмову в видачі дозволу на переробку товарів на митній території України приймається, якщо:
1) відомостей, зазначених у поданих заявником документах, недостатньо для визначення обов'язкового обсягу виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів;
2) митний орган виявив невідповідності у відомостях, що містяться у поданих заявником документах, або недостовірність цих відомостей;
3) митним органом встановлено відсутність належного технологічного обладнання, приміщень, умов для обліку ізберігання товарів, що ввозяться з метою переробки;
4) підприємством не дотримано встановлених законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки товарів на митній території України.
9. Дозвіл на переробку товарів на митній території України може бути змінено або відкликано митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення про його видачу, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.
10. За письмовою заявою власника товарів або уповноваженої ним особи митним органом може бути винесено попереднє рішення щодо можливості поміщення товарів у митний режим переробки товарів на митній території.
11. Вимоги до ідентифікації окремих товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки, можуть встановлюватися міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи, з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу.
12. Якщо митні органи не можуть забезпечити ідентифікацію товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки, відповідно до статті 40 цього Кодексу, можуть бути застосовані інші способи забезпечення ідентифікації з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу, наприклад, такі як:
1) посилання на опис спеціального виробничого маркування або номерів;
2) пломби, печатки/штампи або інше індивідуальне маркування;
3) зразки, ілюстрації чи технічний опис;
4) проби;
5) документальне підтвердження, яке стосується передбачених операцій (такі, як контракти, рахунки-проформи, комерційна переписка), які свідчать про те, що продукти переробки вироблені з товарів, які ввозяться для переробки.
13. Можливість встановлення наявності ввезених товарів у продуктах переробки не є обов’язковою для допуску товарів для переробки на митній території України у випадках, коли:
1) такі товари можуть бути ідентифіковані шляхом представлення докладних даних про витрачені ресурси та технології виробництва продуктів переробки чи шляхом здійснення митного контролю під час проведення операцій з переробки; або
2) митний режим переробки на митній території завершується реекспортом продуктів переробки товарів, ідентичних за описом, якістю та технічними характеристиками товарам, допущеним для переробки на митній території України».
 
Враховано частково (крім частини 11, яку викладено в іншій редакції).  2) митний режим переробки на митній території завершується реекспортом продуктів переробки товарів, ідентичних за описом, якістю та технічними характеристиками товарам, допущеним для переробки на митній території України.
 
    -271- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У пункті 1) частини другої статті 300 слова „зовнішньоекономічні договори (документи, що їх замінюють), на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів іякі повинні містити, зокрема, « виключити.
 
Відхилено . Суть пропозиції – у тому, щоб залишити у першому реченні пункту 1 тільки відомості, тоді як у частині 2 статті 300 йдеться про документи.   
832. Стаття 301. Операції щодо переробки товарів
 
-272- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 301 викласти у такій редакції:
«Стаття 301. Операції з переробки товарів
1. Кількість операцій з переробки товарів у митному режимі переробки на митній території не обмежується.
2. Операції з переробки товарів можуть включати:
1) власне переробку товарів, у тому числі: обробку, монтаж, демонтаж, використання окремих товарів, які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки;
2) ремонт товарів, у тому числі модернізацію, відновлення та регулювання, калібрування.
3. Окремі операції з переробки товарів або повний цикл переробки за дорученням підприємства-резидента, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митного органу можуть здійснюватися іншими підприємствами. При цьому відповідальність перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення операцій з переробки товарів на митній території України. Дозволи на виконання окремих операцій з переробки або повного циклу переробки надаються одночасно з дозволом на переробку товарів на митній території України або, за необхідності, – на підставі заяви відповідної особи після надання цього дозволу та відображаються у ньому».
 
Враховано .  Стаття 301. Операції з переробки товарів
 
833. 1. Кількість операцій щодо переробки товарів у митному режимі переробки на митній території не обмежується.
 
   1. Кількість операцій з переробки товарів у митному режимі переробки на митній території не обмежується.
 
834. 2. Операції щодо переробки товарів можуть включати:
 
   2. Операції з переробки товарів можуть включати:
 
835. 1) власне переробку товарів, у тому числі: обробку, монтаж, демонтаж, використання окремих товарів, які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки;
 
   1) власне переробку товарів, у тому числі: обробку, монтаж, демонтаж, використання окремих товарів, які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки;
 
836. 2) ремонт товарів, у тому числі модернізацію, відновлення та регулювання, калібрування.
 
   2) ремонт товарів, у тому числі модернізацію, відновлення та регулювання, калібрування.
 
837. 3. Окремі операції з переробки товарів (або повний цикл) за дорученням підприємства-резидента, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митного органу можуть здійснюватися іншими підприємствами. При цьому відповідальність перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення операцій щодо переробки товарів на митній території України. Дозволи на виконання окремих операцій (повного циклу) з переробки надаються одночасно з дозволом на переробку товарів на митній території України або за необхідності після надання цього дозволу (на підставі заяви особи) та відображаються у ньому.
 
   3. Окремі операції з переробки товарів або повний цикл переробки за дорученням підприємства-резидента, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митного органу можуть здійснюватися іншими підприємствами. При цьому відповідальність перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення операцій з переробки товарів на митній території України. Дозволи на виконання окремих операцій з переробки або повного циклу переробки надаються одночасно з дозволом на переробку товарів на митній території України або, за необхідності, – на підставі заяви відповідної особи після надання цього дозволу та відображаються у ньому.
 
838. Стаття 302. Строки переробки товарів на митній території
 
   Стаття 302. Строки переробки товарів на митній території України
 
839. 1. Строк переробки товарів на митній території встановлюється митним органом у кожному випадку під час надання дозволу підприємству-резиденту виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продукцією їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом іноземних товарів для переробки. За заявою підприємства, якому надано дозвіл на переробку товарів, з причин, підтверджених документально, строк переробки товарів на митній території України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може становити більше, ніж 365 днів.
 
-273- Пінчук А.П.
У статті 302:
1) у назві статті та першому реченні частини 1 слова «на митній території» доповнити словом «України»;
2) у першому реченні частини 1 слово «надання» замінити словом «видачі», слово «продукцією» - словом «продуктами»;
3) у третьому реченні частини 1 слово «надано» замінити словом «видано».
 
Враховано .  1. Строк переробки товарів на митній території України встановлюється митним органом у кожному випадку під час видачі дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом іноземних товарів для переробки. За заявою підприємства, якому видано дозвіл на переробку товарів, з причин, підтверджених документально, строк переробки товарів на митній території України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може становити більше, ніж 365 днів.
 
840. 2. Виходячи з технологічних особливостей переробки товарів Кабінет Міністрів України за поданням відповідного центрального органу виконавчої влади може встановлювати більший строк переробки товарів, ніж строк, зазначений у частині першій цієї статті.
 
   2. Виходячи з технологічних особливостей переробки товарів, Кабінет Міністрів України за поданням відповідного центрального органу виконавчої влади може встановлювати більший строк переробки товарів, ніж строк, зазначений у частині першій цієї статті.
 
841. Стаття 303. Перевірка митними органами дотримання режиму переробки на митній території
 
   Стаття 303. Перевірка митними органами дотримання митного режиму переробки на митній території
 
842. 1. Товари, поміщені в режим переробки на митній території, а також продукти їх переробки протягом всього строку перебування в цьому режимі знаходяться під митним контролем.
 
-274- Пінчук А.П.
У статті 303:
1) у назві статті та частині 1 слова «режиму», «режим» доповнити відповідно словам «митного», «митний»;
2) у частині 2 словосполучення «операції щодо переробки» замінити словосполученням «операції з переробки».
 
Враховано .  1. Товари, поміщені в митний режим переробки на митній території, а також продукти їх переробки протягом всього строку перебування в цьому режимі знаходяться під митним контролем.
 
843. 2. Митні органи можуть проводити перевірку товарів, ввезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки у будь-якої особи, яка здійснює операції щодо переробки таких товарів.
 
   2. Митні органи можуть проводити перевірку товарів, ввезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки у будь-якої особи, яка здійснює операції з переробки таких товарів.
 
844. Стаття 304. Обсяг виходу продуктів переробки
 
   Стаття 304. Обсяг виходу продуктів переробки
 
845. 1. Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів на митній території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки зазначаються в зовнішньоекономічному договорі (контракті) на переробку товарів або в окремому документі, що подавалися митному органу підприємством для отримання дозволу на переробку на митній території.
 
-275- Пінчук А.П.
У другому реченні частини 1 304 слова «на переробку на митній території» замінити словами «на переробку товарів на митній території України».
 
Враховано .  1. Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів на митній території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки зазначаються в зовнішньоекономічному договорі (контракті) на переробку товарів або в окремому документі, що подавалися митному органу підприємством для отримання дозволу на переробку товарів на митній території України.
 
846. 2. Для підтвердження даних про обсяг виходу продуктів переробки спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи може звертатися до інших центральних органів виконавчої влади. Такі звернення не є підставою для відмови у наданні дозволу на переробку товарів на митній території України або призупинення раніше наданих дозволів протягом всього періоду їх розгляду.
 
-276- Пінчук А.П.
Перше речення частини 2 статті 304 викласти у такій редакції:
«2. Для підтвердження даних про обсяг виходу продуктів переробки центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи може звертатися до інших центральних органів виконавчої влади або експертних установ».
 
Враховано .  2. Для підтвердження даних про обсяг виходу продуктів переробки центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи може звертатися до інших центральних органів виконавчої влади або експертних установ. Такі звернення не є підставою для відмови у видачі дозволу на переробку товарів на митній території України або призупинення дії раніше виданих дозволів протягом всього періоду їх розгляду.
 
847. 3. Митні органи можуть установлювати обов’язкові норми виходу продуктів переробки у випадках, коли операції з переробки на митній території України здійснюються за типовими (однаковими) технічними умовами, а товари та продукти їх переробки мають постійні характеристики.
 
   3. Митні органи можуть установлювати обов’язкові норми виходу продуктів переробки у випадках, коли операції з переробки на митній території України здійснюються за типовими (однаковими) технічними умовами, а товари та продукти їх переробки мають постійні характеристики.
 
848. Стаття 305. Порядок митного оформлення продуктів переробки
 
   Стаття 305. Порядок митного оформлення продуктів переробки
 
849. 1. Під час реекспорту продуктів переробки вони товари підлягають декларуванню митним органам з поданням переліку українських товарів, витрачених під час здійснення операцій щодо переробки іноземних товарів, із зазначенням їхньої кількості та вартості.
 
-277- Пінчук А.П.
У частині 1 статті 305 слово «товари» після слова «вони» виключити, слова «операцій щодо переробки» замінити словами «операцій з переробки», слово «їхньої» замінити словом «їх».
 
Враховано .  1. Під час реекспорту продуктів переробки вони підлягають декларуванню митним органам з поданням переліку українських товарів, витрачених під час здійснення операцій з переробки іноземних товарів, із зазначенням їх кількості та вартості.
 
850. 2. Декларант має право заявити українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів, у митний режим експорту. Митне оформлення в такому випадку здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами України для митного оформлення експорту українських товарів.
 
   2. Декларант має право заявити українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів, у митний режим експорту. Митне оформлення в такому випадку здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами України для митного оформлення експорту українських товарів.
 
851. 3. Продукти переробки можуть реекспортуватися за межі митної території України однією чи кількома партіями. Допускається реекспорт продуктів переробки за межі митної території України не через той митний орган, через який товари увозилися на цю територію для переробки.
 
-278- Пінчук А.П.
Частину 3 статті 305 викласти у такій редакції:
«3. Продукти переробки можуть реекспортуватися однією чи кількома партіями. Допускається вивезення продуктів переробки за межі митної території України не через той митний орган, через який товари увозилися на цю територію для переробки».
 
Враховано .  3. Продукти переробки можуть реекспортуватися однією чи кількома партіями. Допускається вивезення продуктів переробки за межі митної території України не через той митний орган, через який товари увозилися на цю територію для переробки.
 
852. Стаття 306. Умови реалізації продуктів переробки на митній території
 
   Стаття 306. Умови реалізації продуктів переробки на митній території
 
853. 1. Якщо умовами переробки іноземних товарів на митній території України передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, такі продукти підлягають оформленню в митному режимі імпорту з оподаткуванням митними платежами та застосуванням до таких товарів заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства.
 
-279- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 306 викласти у такій редакції:
«1. Якщо умовами переробки іноземних товарів на митній території України передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, такі продукти підлягають митному оформленню відповідно до митного режиму імпорту з оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.
2. Реалізація на митній території України продуктів переробки, власником яких є нерезидент, здійснюється через зареєстроване в Україні його представництво, на яке покладається обов’язок із декларування цих продуктів переробки для вільного обігу.
3. Продукти переробки також можуть бути реалізовані підприємству, яке їх виготовило».
 
Враховано .  1. Якщо умовами переробки іноземних товарів на митній території України передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, такі продукти підлягають митному оформленню відповідно до митного режиму імпорту з оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.
 
854. 2. Випуск у вільний обіг продуктів переробки, отриманих з товарів поміщених у митний режим переробки, здійснюється зі сплатою за період, коли застосовувалося умовне звільнення, процентів з сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті, коли б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу ІІ Податкового кодексу, крім випадків, якщо:
 
      
855. 1) товари заявлялись з метою переробки для вільного обігу на митній території;
 
      
856. 2) на момент надання дозволу на переробку на митній території зовнішньоекономічним договором (контрактом) на переробку товарів передбачалось проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки.
 
      
857. 3. Реалізація на митній території України продуктів переробки, власником яких є нерезидент, здійснюється через зареєстроване в Україні його представництво, на яке покладається обов’язок із декларування цих продуктів переробки для вільного обігу.
 
   2. Реалізація на митній території України продуктів переробки, власником яких є нерезидент, здійснюється через зареєстроване в Україні його представництво, на яке покладається обов’язок із декларування цих продуктів переробки для вільного обігу.
 
858. 4. Продукти переробки також можуть бути реалізовані підприємству, яке їх виготовило. При цьому, зазначене підприємство заявляє продукти переробки для вільного обігу зі сплатою процентів відповідно до частини другої цієї статті.
 
-280- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину другу статті 306 виключити.
 
Враховано .  3. Продукти переробки також можуть бути реалізовані підприємству, яке їх виготовило.
 
859. Стаття 307. Переробка товарів для вільного обігу на митній території
 
-281- Пінчук А.П.
Статтю 307 викласти у такій редакції:
«Стаття 307. Переробка товарів для вільного обігу на митній території України
1. Дозволяється ввезення товарів для переробки на митній території України з метою подальшого митного оформлення продуктів переробки для вільного обігу на цій території.
2. Товари можуть бути допущені до переробки для вільного обігу на митній території України за умови, що:
1) митний орган може впевнитися в тому, що продукти переробки були отримані саме з цих товарів; та
2) товари після переробки не можуть бути економічно вигідно відновлені у первинному стані.
3. Переробка товарів для вільного обігу на митній території України завершується шляхом поміщення продуктів їх переробки у митний режим імпорту. За рішенням декларанта або уповноваженої ним особи допускається поміщення зазначених продуктів в інші митні режими».
 
Враховано .  Стаття 307. Переробка товарів для вільного обігу на митній території України
 
860. 1. Дозволяється ввезення товарів для переробки на митній території України з метою подальшого митного оформлення продуктів переробки для вільного обігу на цій території.
 
   1. Дозволяється ввезення товарів для переробки на митній території України з метою подальшого митного оформлення продуктів переробки для вільного обігу на цій території.
 
861. 2. Товари можуть бути допущені до переробки для вільного обігу на митній території України за умови, що:
 
   2. Товари можуть бути допущені до переробки для вільного обігу на митній території України за умови, що:
 
862. 1) митний орган може впевнитися в тому, що продукти переробки були отримані саме з цих товарів; та
 
   1) митний орган може впевнитися в тому, що продукти переробки були отримані саме з цих товарів; та
 
863. 2) товари після переробки не можуть бути економічно вигідно відновлені у вихідному стані.
 
   2) товари після переробки не можуть бути економічно вигідно відновлені у первинному стані.
 
864. 3. Переробка товарів для вільного обігу на митній території України завершується шляхом митного оформлення продуктів переробки у режим імпорту або інший митний режим.
 
   3. Переробка товарів для вільного обігу на митній території України завершується шляхом поміщення продуктів їх переробки у митний режим імпорту. За рішенням декларанта або уповноваженої ним особи допускається поміщення зазначених продуктів в інші митні режими.
 
865. Стаття 308. Залишки і відходи, що утворилися в результаті переробки товарів
 
   Стаття 308. Залишки і відходи, що утворилися в результаті переробки товарів
 
866. 1. Залишки або відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки іноземних товарів і мають господарську цінність та/або можуть бути утилізовані, підлягають поміщенню у відповідний митний режим до закінчення строку переробки товарів.
 
-282- Хомутиннік В.Ю.
У статті 308:
1) частину 1 після слова «поміщенню» доповнити словами «у цьому стані»;
2) у частині 2 слово «декларанта» доповнити словами «або уповноваженої ним особи».
 
Враховано .  1. Залишки або відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки іноземних товарів і мають господарську цінність та/або можуть бути утилізовані, підлягають поміщенню в цьому стані у відповідний митний режим до закінчення строку переробки товарів.
 
    -283- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині першій статті 308 після слів „переробки товарів» добавити слова „за кодом УКТЗЕД, який застосовувався б, якби ці залишки та відходи ввозилися б в ідентичному стані».
 
Відхилено . Таке уточнення є зайвим.   
867. 2. За бажанням декларанта залишки або відходи, зазначені в частині першій цієї статті, можуть декларуватися за одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мита. Якщо до окремих товарів, які входять до зазначеної партії, відповідно до законодавства застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, такий спосіб декларування не звільняє декларанта від додержання вказаних заходів щодо цих товарів.
 
   2. За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи залишки або відходи, зазначені в частині першій цієї статті, можуть декларуватися за одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мита. Якщо до окремих товарів, які входять до зазначеної партії, відповідно до законодавства застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, такий спосіб декларування не звільняє декларанта від додержання вказаних заходів щодо цих товарів.
 
868. 3. Інші, ніж зазначені у частині першій цієї статті, відходи, з дозволу митного органу підлягають видаленню відповідно до законодавства України до закінчення строку переробки товарів.
 
   3. Інші, ніж зазначені у частині першій цієї статті, відходи, з дозволу митного органу підлягають видаленню відповідно до законодавства України до закінчення строку переробки товарів.
 
869. Стаття 309. Еквівалентна компенсація
 
   Стаття 309. Еквівалентна компенсація
 
870. 1. Продукти, отримані в результаті переробки еквівалентних товарів, вважаються продуктами переробки для цілей застосування цієї глави.
 
-284- Пінчук А.П.
Текст статті 309 викласти у такій редакції:
«1. Продукти, отримані в результаті переробки еквівалентних товарів, для цілей застосування цієї глави вважаються продуктами переробки іноземних товарів.
2. Під еквівалентними товарами розуміються українські та іноземні товари, які є ідентичними за описовими, кількісними та технічними характеристиками іноземним товарам, які вони замінюють, увезеним для операцій з переробки на митній території України.
3. Дозволяється здійснення реекспорту продуктів переробки, одержаних з використанням еквівалентних товарів, до ввезення товарів для переробки на митній території України або до завершення операцій з їх переробки».
 
Враховано .  1. Продукти, отримані в результаті переробки еквівалентних товарів, для цілей застосування цієї глави вважаються продуктами переробки іноземних товарів.
 
871. 2. Під еквівалентними товарами розуміються українські та іноземні товари, які є ідентичними за описовими, кількісними та технічними характеристиками іноземним товарам, які вони замінюють, увезеним для операцій з переробки на митній території України.
 
   2. Під еквівалентними товарами розуміються українські та іноземні товари, які є ідентичними за описовими, кількісними та технічними характеристиками іноземним товарам, які вони замінюють, увезеним для операцій з переробки на митній території України.
 
872. 3. Дозволяється здійснення реекспорту продуктів переробки, одержаних з використанням еквівалентних товарів, до ввезення товарів для переробки на митній території України або до завершення виконання операцій щодо їх переробки.
 
   3. Дозволяється здійснення реекспорту продуктів переробки, одержаних з використанням еквівалентних товарів, до ввезення товарів для переробки на митній території України або до завершення операцій з їх переробки.
 
873. Стаття 310. Митний статус товарів, що поміщуються у режим переробки на митній території
 
-285- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 310 викласти у такій редакції:
«Стаття 310. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим переробки на митній території
1. Іноземні товари, поміщені у митний режим переробки на митній території, зберігають статус іноземних товарів.
2. Продукти переробки, залишки (відходи), виготовлені (одержані) в процесі здійснення операцій з переробки іноземних товарів, мають статус іноземних товарів та вважаються такими, що поміщені у митний режим переробки на митній території.
3. Українські товари, що використовувались в процесі переробки іноземних товарів на митній території України, отримують статус іноземних товарів у момент вивезення продуктів переробки за межі митної території України».
 
Враховано .  Стаття 310. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим переробки на митній території
 
874. 1. Іноземні товари, поміщені у митний режим переробки на митній території, зберігають статус іноземних товарів.
 
   1. Іноземні товари, поміщені у митний режим переробки на митній території, зберігають статус іноземних товарів.
 
875. 2. Продукти переробки, залишки (відходи), виготовлені (одержані) в процесі здійснення операцій з переробки товарів, мають статус іноземних товарів та вважаються такими, що поміщені у митний режим переробки на митній території.
 
   2. Продукти переробки, залишки (відходи), виготовлені (одержані) в процесі здійснення операцій з переробки іноземних товарів, мають статус іноземних товарів та вважаються такими, що поміщені у митний режим переробки на митній території.
 
876. 3. Українські товари, що використовувались в процесі переробки, отримують статус іноземних товарів у момент вивезення продуктів переробки за межі митної території України.
 
   3. Українські товари, що використовувались в процесі переробки іноземних товарів на митній території України, отримують статус іноземних товарів у момент вивезення продуктів переробки за межі митної території України.
 
877. Стаття 311. Завершення режиму переробки на митній території
 
-286- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті 311 перед словом «режиму» доповнити словом «митного».
 
Враховано .  Стаття 311. Завершення митного режиму переробки на митній території
 
878. 1. Митний режим переробки на митній території завершується шляхом реекспорту продуктів переробки чи поміщення їх у інший митний режим, а також у разі припинення митного режиму переробки на митній території відповідно до положень частини другої цієї статті.
 
-287- Хомутиннік В.Ю.
У частині 1 статті 311 слова «у разі припинення митного режиму переробки на митній території відповідно до положень частини другої» замінити словами «у випадках, передбачених частиною другою».
 
Враховано .  1. Митний режим переробки на митній території завершується шляхом реекспорту продуктів переробки чи поміщення їх в інший митний режим, а також у випадках, передбачених частиною другою цієї статті.
 
879. 2. Митний режим переробки на митній території припиняється митним органом у разі:
 
   2. Митний режим переробки на митній території припиняється митним органом у разі:
 
880. 1) конфіскації товарів;
 
   1) конфіскації товарів;
 
881. 2) повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту такої аварії або дії обставин у порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-288- Пінчук А.П.
У пункті 2 частини 2 статті 311 слова «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  2) повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту такої аварії або дії обставин у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
882. 3. У випадку припинення режиму переробки на митній території згідно з частиною третьою цієї статті, реекспорт товарів та продуктів переробки за межі митної території України не вимагається, а гарантії, надані відповідно до статті 299 цього Кодексу, підлягають поверненню.
 
-289- Хомутиннік В.Ю.
Частину 3 статті 311 викласти у такій редакції:
«3. У разі припинення митного режиму переробки на митній території згідно з частиною другою цієї статті реекспорт товарів та продуктів їх переробки не вимагається, а фінансові гарантії, надані відповідно до статті 299 цього Кодексу, підлягають поверненню».
 
Враховано .  3. У разі припинення митного режиму переробки на митній території згідно з частиною другою цієї статті реекспорт товарів та продуктів їх переробки не вимагається, а фінансові гарантії, надані відповідно до статті 299 цього Кодексу, підлягають поверненню.
 
883. Стаття 312. Розпорядження товарами, що поміщені у митний режим переробки на митній території, в разі відкликання дозволу на переробку
 
   Стаття 312. Розпорядження товарами, що поміщені у митний режим переробки на митній території, в разі відкликання дозволу на переробку
 
884. 1. Протягом 20 днів від дати відкликання дозволу на переробку товарів на митній території товари, що поміщені в митний режим переробки на митній території, повинні бути заявлені до іншого митного режиму в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
-290- Пінчук А.П.
Текст статті 312 викласти у такій редакції:
«1. Протягом 20 днів від дати відкликання дозволу на переробку товарів на митній території України підприємство повинно завершити розпочаті операції з переробки, а товари, поміщені в митний режим переробки на митній території, повинні бути в строк до 30 днів з дати відкликання дозволу на переробку товарів вивезені за межі митної території України або заявлені в інший митний режим в порядку, визначеному цим Кодексом. Якщо завершення розпочатих операцій з переробки протягом зазначених 20 днів є неможливим без завдання безповоротної шкоди товарам або технологічному обладнанню, переробка зазначених товарів завершується відповідно до технологічної схеми переробки. У таких випадках товари протягом 10 днів з дати фактичного завершення їх переробки підлягають вивезенню за межі митної території України або поміщенню в інший митний режим.
2. У випадку невиконання підприємством вимог частини першої цієї статті зобов’язання, забезпечені фінансовою гарантією (якщо така гарантія надавалася відповідно до частини третьої статті 299 цього Кодексу), підлягають виконанню».
 
Враховано .  1. Протягом 20 днів від дати відкликання дозволу на переробку товарів на митній території України підприємство повинно завершити розпочаті операції з переробки, а товари, поміщені в митний режим переробки на митній території, повинні бути в строк до 30 днів з дати відкликання дозволу на переробку товарів вивезені за межі митної території України або заявлені в інший митний режим в порядку, визначеному цим Кодексом. Якщо завершення розпочатих операцій з переробки протягом зазначених 20 днів є неможливим без завдання безповоротної шкоди товарам або технологічному обладнанню, переробка зазначених товарів завершується відповідно до технологічної схеми переробки. У таких випадках товари протягом 10 днів з дати фактичного завершення їх переробки підлягають вивезенню за межі митної території України або поміщенню в інший митний режим.
 
    -291- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину першу статті 312 викласти у наступній редакції:
„1. Протягом 20 днів від дати відкликання дозволу на переробку товарів на митній території підприємство повинно завершити операції з переробки, а товари, що поміщені в митний режим переробки на митній території, повинні бути в строк до 90 днів з дати відкликання дозволу на переробку товарів вивезені або заявлені до іншого митного режиму в порядку, визначеному цим Кодексом.».
 
Враховано редакційно .   
885. 2. У випадку невжиття у визначений строк заходів, зазначених у частині першій цієї статті, гарантії додержання митного режиму переробки на митній території України (якщо такі застосовувались) підлягають стягненню.
 
   2. У випадку невиконання підприємством вимог частини першої цієї статті зобов’язання, забезпечені фінансовою гарантією (якщо така гарантія надавалася відповідно до частини третьої статті 299 цього Кодексу), підлягають виконанню.
 
886. ГЛАВА 46. Переробка за межами митної території
 
   ГЛАВА 46. Переробка за межами митної території
 
887. Стаття 313. Поняття митного режиму переробки за межами митної території
 
-292- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 313 викласти у такій редакції:
«Стаття 313. Митний режим переробки за межами митної території
1. Переробка за межами митної території - митний режим, відповідно до якого українські товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці за межами митної території України без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умови повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту».
 
Враховано .  Стаття 313. Митний режим переробки за межами митної території
 
888. 1. Переробка за межами митної території - митний режим, відповідно до якого українські товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умови повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту.
 
   1. Переробка за межами митної території - митний режим, відповідно до якого українські товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці за межами митної території України без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умови повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту.
 
889. Стаття 314. Операції щодо переробки товарів за межами митної території
 
   Стаття 314. Операції щодо переробки товарів за межами митної території
 
890. Під час переробки товарів за межами митної території України можуть здійснюватися операції, зазначені у частині другій статті 301 цього Кодексу.
 
   1. Під час переробки товарів за межами митної території України можуть здійснюватися операції, зазначені у частині другій статті 301 цього Кодексу.
 
891. Стаття 315. Гарантування дотримання умов перебування товарів у режимі переробки за межами митної території та обмеження
 
-293- Пінчук А.П.
Статтю 315 викласти у такій редакції:
«Стаття 315. Гарантування дотримання умов перебування товарів у митному режимі переробки за межами митної території та обмеження щодо поміщення окремих товарів у цей митний режим
1. Товари, поміщені в митний режим переробки за межами митної території, протягом всього строку перебування у цьому режимі перебувають під митним контролем.
2. Поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території здійснюється зі сплатою вивізного мита.
3. Не підлягають поміщенню у митний режим переробки за межами митної території товари (крім тих, що вивозяться з метою ремонту), які при імпорті були звільнені від оподаткування митними платежами відповідно до цього Кодексу та Податкового кодексу України.
4. За обґрунтованої необхідності Кабінет Міністрів України має право визначати:
1) продукти переробки, залишки переробки, а також товари, продукти переробки чи залишки переробки яких підлягають обов’язковому поверненню на митну територію України і випуску у вільний обіг;
2) мінімальне співвідношення вартості українських та іноземних товарів для окремих категорій товарів, що піддаються операціям з переробки за межами митної території України;
3) товари, поміщення яких у митний режим переробки за межами митної території, забороняється.
5. Товари, продукти переробки яких визначені Кабінетом Міністрів України як обов’язкові до повернення на митну територію України, вивозяться у митному режимі переробки за межами митної території із застосуванням заходів гарантування на суму їх вартості в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
6. У випадку встановлення актами законодавства України заборон чи обмежень щодо переробки відповідних товарів за межами митної території України переробка таких товарів, поміщених у режим переробки за межами митної території, завершується на умовах, які діяли на момент поміщення цих товарів у зазначений митний режим.
7. Якщо умовами переробки товарів за межами митної території України передбачено проведення розрахунків частиною товарів, призначених для переробки, такі товари при їх вивезенні за межі митної території України у декларуються митному режимі експорту.
8. У разі проведення розрахунків за здійснення операцій з переробки товарів продуктами їх переробки митним органам декларуються обсяги товарів, що відповідають обсягам продуктів переробки, обрахованих, виходячи з відомостей про обов’язковий обсяг виходу продуктів переробки, визначених згідно з цим Кодексом».
 
Враховано .  Стаття 315. Гарантування дотримання умов перебування товарів у митному режимі переробки за межами митної території та обмеження щодо поміщення окремих товарів у цей митний режим
 
892. 1. Товари, поміщені в митний режим переробки за межами митної території, протягом всього строку перебування у цьому режимі перебувають під митним контролем.
 
   1. Товари, поміщені в митний режим переробки за межами митної території, протягом всього строку перебування у цьому режимі перебувають під митним контролем.
 
893. 2. Поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території здійснюється зі сплатою вивізних мит.
 
   2. Поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території здійснюється зі сплатою вивізного мита.
 
894. 3. Не підлягають поміщенню у митний режим переробки за межами митної території товари (крім тих, що вивозяться з метою ремонту), на імпорт яких законодавством України встановлено тарифні пільги.
 
   3. Не підлягають поміщенню у митний режим переробки за межами митної території товари (крім тих, що вивозяться з метою ремонту), які при імпорті були звільнені від оподаткування митними платежами відповідно до цього Кодексу та Податкового кодексу України.
 
895. 4. За обґрунтованої необхідності Кабінет Міністрів України має право визначати:
 
   4. За обґрунтованої необхідності Кабінет Міністрів України має право визначати:
 
896. 1) продукти переробки та/або товари, продукти переробки яких, підлягають обов’язковому поверненню на митну територію України і випуск у вільний обіг;
 
   1) продукти переробки, залишки переробки, а також товари, продукти переробки чи залишки переробки яких підлягають обов’язковому поверненню на митну територію України і випуску у вільний обіг;
 
897. 2) мінімальне співвідношення вартості українських та іноземних товарів для окремих категорій товарів, що піддаються операціям з переробки;
 
   2) мінімальне співвідношення вартості українських та іноземних товарів для окремих категорій товарів, що піддаються операціям з переробки за межами митної території України;
 
898. 3) товари, поміщення яких у митний режим переробки за межами митної території, забороняється.
 
   3) товари, поміщення яких у митний режим переробки за межами митної території, забороняється.
 
899. 5. Товари, продукти переробки яких визначені Кабінетом Міністрів України як обов’язкові до повернення на митну територію України, вивозяться у митному режимі переробки за межами митної території із застосуванням заходів гарантування на суму їх вартості.
 
   5. Товари, продукти переробки яких визначені Кабінетом Міністрів України як обов’язкові до повернення на митну територію України, вивозяться у митному режимі переробки за межами митної території із застосуванням заходів гарантування на суму їх вартості в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
900. 6. У випадку встановлення актами законодавства заборон (обмежень), переробка товарів, поміщених у режим переробки за межами митної території, завершується відповідно умов, які діяли на момент поміщення цих товарів у зазначений митний режим.
 
-294- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Доповнити статтю 315 частинами сьомою та восьмою:
«7. Якщо умовами переробки товарів за межами митної території України передбачено проведення розрахунків частиною товарів, такі товари декларуються митним органам при їх вивезенні за межі митної території України у митному режимі експорту.
8. У разі проведення розрахунків за операції з переробки товарів продуктами їх переробки, митним органам декларуються відповідні обсягам продуктів переробки обсяги товарів, які обраховуються виходячи з відомостей про обов’язковий обсяг виходу продуктів переробки, визначених згідно з цим Кодексом».
 
Враховано редакційно .  6. У випадку встановлення актами законодавства України заборон чи обмежень щодо переробки відповідних товарів за межами митної території України переробка таких товарів, поміщених у режим переробки за межами митної території, завершується на умовах, які діяли на момент поміщення цих товарів у зазначений митний режим.
7. Якщо умовами переробки товарів за межами митної території України передбачено проведення розрахунків частиною товарів, призначених для переробки, такі товари при їх вивезенні за межі митної території України у декларуються митному режимі експорту.
8. У разі проведення розрахунків за здійснення операцій з переробки товарів продуктами їх переробки митним органам декларуються обсяги товарів, що відповідають обсягам продуктів переробки, обрахованих, виходячи з відомостей про обов’язковий обсяг виходу продуктів переробки, визначених згідно з цим Кодексом.
 
901. Стаття 316. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території
 
   Стаття 316. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України
 
902. 1. Поміщення у митний режим переробки за межами митної території допускається з письмового дозволу митного органу за заявою власника товарів чи уповноваженої особи.
 
-295- Пінчук А.П.
Текст статті 316 викласти у такій редакції:
«1. Поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території допускається з письмового дозволу митного органу за заявою власника цих товарів або уповноваженої ним особи.
2. Разом із заявою власник товарів або уповноважена ним особа подає митному органу такі документи:
1) зовнішньоекономічні договори або документи, що їх замінюють, на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів іякі повинні містити, зокрема, відомості про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт істрок їх виконання. Якщо зовнішньоекономічний договір або документ, що його замінює, не містить зазначених відомостей, то такі відомості подаються окремим документом;
2) технологічні схеми переробки (крім випадків вивезення товарів з метою ремонту, у тому числі модернізації, відновлення та регулювання), в яких повинні бути зазначені відомості про всі етапи переробки й процесу перетворення товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, на продукти переробки, кількісні показники товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, та інших товарів, що витрачаються на здійснення операцій з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарів на кожному етапі, а також відомості про найменування та кількість відходів переробки;
3) інші документи за бажанням власника товарів або уповноваженої ним особи, такі, як висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи чи креслення зразків, відповідно до яких здійснюватиметься переробка, тощо.
3. Дозвіл на переробку товарів за межами митної території України видається підприємству – резиденту України митним органом безоплатно протягом п’яти робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви.
4. Якщо зовнішньоекономічний договір, на підставі якого здійснюватиметься переробка, передбачає вивезення товарів з метою переробки окремими партіями протягом певного періоду часу на однакових умовах, дозвіл видається на обсяг товарів і строк, визначені зовнішньоекономічним договором, але не більше, ніж на один рік.
5. Виникнення або виявлення митним органом обставин, які не відображені у документах підприємства і які впливають на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, а також встановлення законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки відповідних товарів за межами митної території України є підставою для надання відмови в митному оформленні наступних партій товарів, що вивозяться за межі митної території України з метою переробки. Якщо такі обставини не мають впливу на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, то відомості про такі обставини вносяться до раніше виданого дозволу.
6. У дозволі на переробку товарів за межами митної території України зазначається перелік операцій з переробки та спосіб їх здійснення.
7. У видачі дозволу на переробку товарів за межами митної території України не може бути відмовлено тільки на тій підставі, що переробка цих товароів здійснюватиметься у певній країні.
8. Рішення про відмову в видачі дозволу на переробку товарів за межами митної території України приймається, якщо:
1) відомостей, зазначених у поданих заявником документах, недостатньо для визначення обов'язкового обсягу виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів;
2) митний орган виявив невідповідності у відомостях, що містяться у поданих заявником документах, або недостовірність цих відомостей;
3) підприємством не дотримано встановлених законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки товарів за межами митної території України.
9. Дозвіл на переробку товарів за межами митної території України може бути змінено або відкликано митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення про його видачу, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.
10. За письмовою заявою власника товарів або уповноваженої ним особи митним органом може бути винесено попереднє рішення щодо можливості поміщення товарів у митний режим переробки товарів за межами митної території.
11. Вимоги до ідентифікації окремих товарів, що вивозяться за межі митної території України з метою переробки, можуть встановлюватися центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу.
12. Якщо митні органи не можуть забезпечити ідентифікацію товарів, що вивозяться за межі митної території України з метою переробки, відповідно до статті 40 цього Кодексу, можуть бути застосовані інші способи забезпечення ідентифікації з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу, наприклад, такі як:
1) посилання на опис спеціального виробничого маркування або номерів;
2) пломби, печатки/штампи або інше індивідуальне маркування;
3) зразки, ілюстрації чи технічний опис;
4) проби;
5) документальне підтвердження, яке стосується передбачених операцій (такі, як контракти, рахунки-проформи, комерційна переписка), які свідчать про те, що продукти переробки вироблені з товарів, які вивозяться для переробки».
 
Враховано .  1. Поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території допускається з письмового дозволу митного органу за заявою власника цих товарів або уповноваженої ним особи.
 
903. 2. Разом із заявою підприємство подає митному органу такі документи:
 
   2. Разом із заявою власник товарів або уповноважена ним особа подає митному органу такі документи:
 
904. 1) зовнішньоекономічні договори (документи, що їх замінюють), на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів іякі повинні містити, зокрема, відомості про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт істрок їх виконання. Якщо зовнішньоекономічний договір (документ, що його замінює) не містить зазначені відомості, то такі відомості подаються окремим документом підприємства;
 
   1) зовнішньоекономічні договори або документи, що їх замінюють, на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів іякі повинні містити, зокрема, відомості про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт істрок їх виконання. Якщо зовнішньоекономічний договір або документ, що його замінює, не містить зазначених відомостей, то такі відомості подаються окремим документом;
 
905. 2) технологічні схеми переробки (крім випадків вивезення товарів з метою ремонту, у тому числі модернізації, відновлення та регулювання), в яких мають бути зазначені відомості про всі етапи переробки й процесу перетворення товарів, розміщених у режимі переробки, у продукти переробки, кількісні показники товарів, розміщених у режимі переробки, та інших товарів, що витрачаються на здійснення операцій щодо переробки, з обґрунтуванням виробничих утрат товарів на кожному етапі, а також відомості про найменування та кількість відходів переробки;
 
   2) технологічні схеми переробки (крім випадків вивезення товарів з метою ремонту, у тому числі модернізації, відновлення та регулювання), в яких повинні бути зазначені відомості про всі етапи переробки й процесу перетворення товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, на продукти переробки, кількісні показники товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, та інших товарів, що витрачаються на здійснення операцій з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарів на кожному етапі, а також відомості про найменування та кількість відходів переробки;
 
906. 3) інші документи за бажанням підприємства, такі як, висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи чи креслення зразків, відповідно до яких має здійснюватися переробка, тощо.
 
   3) інші документи за бажанням власника товарів або уповноваженої ним особи, такі, як висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи чи креслення зразків, відповідно до яких здійснюватиметься переробка, тощо.
 
907. 3. Дозвіл на переробку товарів за межами митної території України видається митним органом безоплатно протягом п’яти робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви.
 
   3. Дозвіл на переробку товарів за межами митної території України видається підприємству – резиденту України митним органом безоплатно протягом п’яти робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви.
 
908. 4. Якщо зовнішньоекономічний договір, на підставі якого здійснюватиметься переробка, передбачає вивезення товарів з метою переробки окремими партіями протягом певного періоду часу на однакових умовах, дозвіл надається на обсяг товарів і строк, визначений зовнішньоекономічним договором, але не більше, ніж на один рік.
 
   4. Якщо зовнішньоекономічний договір, на підставі якого здійснюватиметься переробка, передбачає вивезення товарів з метою переробки окремими партіями протягом певного періоду часу на однакових умовах, дозвіл видається на обсяг товарів і строк, визначені зовнішньоекономічним договором, але не більше, ніж на один рік.
 
909. 5. Виникнення або виявлення митним органом обставин, що не відображені у документах підприємства і які впливають на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, а також встановлення законодавством заборон (обмежень) щодо переробки відповідних товарів є підставою для надання відмови в митному оформленні наступних партій товарів, що вивозяться з метою переробки. Якщо такі обставини не мають впливу на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, то відомості про такі обставини вносяться до раніше наданого дозволу.
 
   5. Виникнення або виявлення митним органом обставин, які не відображені у документах підприємства і які впливають на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, а також встановлення законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки відповідних товарів за межами митної території України є підставою для надання відмови в митному оформленні наступних партій товарів, що вивозяться за межі митної території України з метою переробки. Якщо такі обставини не мають впливу на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, то відомості про такі обставини вносяться до раніше виданого дозволу.
 
910. 6. За заявою декларанта, митним органом може бути винесено попереднє рішення щодо можливості поміщення товарів у митний режим переробки товарів за межами митної території.
 
   6. У дозволі на переробку товарів за межами митної території України зазначається перелік операцій з переробки та спосіб їх здійснення.
 
911. 7. Попереднє рішення приймається на підставі письмового звернення за встановленою формою.
 
      
912. 8. У наданні дозволу на переробку товарів за межами митної території України не може бути відмовлено тільки на тій підставі, що переробка цих товарів здійснюватиметься у певній країні.
 
   7. У видачі дозволу на переробку товарів за межами митної території України не може бути відмовлено тільки на тій підставі, що переробка цих товароів здійснюватиметься у певній країні.
 
913. 9. Рішення про відмову в наданні дозволу надається, якщо:
 
   8. Рішення про відмову в видачі дозволу на переробку товарів за межами митної території України приймається, якщо:
 
914. 1) відомостей, зазначених у документах підприємства, недостатньо для визначення обов'язкового обсягу виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів;
 
   1) відомостей, зазначених у поданих заявником документах, недостатньо для визначення обов'язкового обсягу виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів;
 
915. 2) митний орган виявив невідповідність у відомостях, що містяться у поданих підприємством документах, або недостовірність цих відомостей;
 
   2) митний орган виявив невідповідності у відомостях, що містяться у поданих заявником документах, або недостовірність цих відомостей;
 
916. 3) не виконано вимоги законодавства України щодо заборон (обмежень) з переробки товарів.
 
   3) підприємством не дотримано встановлених законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки товарів за межами митної території України.
 
917. 10. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території може бути змінено або відкликано митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.
 
   9. Дозвіл на переробку товарів за межами митної території України може бути змінено або відкликано митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення про його видачу, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.
10. За письмовою заявою власника товарів або уповноваженої ним особи митним органом може бути винесено попереднє рішення щодо можливості поміщення товарів у митний режим переробки товарів за межами митної території.
 
918. 11. Вимоги до ідентифікації окремих товарів, що вивозяться для переробки за межі митної території України, можуть встановлюються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи, з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу.
 
   11. Вимоги до ідентифікації окремих товарів, що вивозяться за межі митної території України з метою переробки, можуть встановлюватися центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу.
 
919. 12. Якщо митні органи не можуть ідентифікувати товари, що вивозяться за межі митної території України з метою переробки, відповідно до статті 40 цього Кодексу, можуть бути застосовані інші види ідентифікації з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу, наприклад, такі як:
 
   12. Якщо митні органи не можуть забезпечити ідентифікацію товарів, що вивозяться за межі митної території України з метою переробки, відповідно до статті 40 цього Кодексу, можуть бути застосовані інші способи забезпечення ідентифікації з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу, наприклад, такі як:
 
920. 1) посилання на опис спеціального виробничого маркування або номерів;
 
   1) посилання на опис спеціального виробничого маркування або номерів;
 
921. 2) пломби, печатки/штампи або інше індивідуальне маркування;
 
   2) пломби, печатки/штампи або інше індивідуальне маркування;
 
922. 3) зразки, ілюстрації чи технічний опис;
 
   3) зразки, ілюстрації чи технічний опис;
 
923. 4) проби;
 
   4) проби;
 
924. 5) документальне підтвердження, яке стосується передбачених операцій (такі як контракти, рахунки-проформи, комерційна переписка,), які чітко вказують, що продукти переробки вироблені з товарів, які ввозяться для переробки.
 
-296- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 316 викласти у такій редакції:
«Стаття 316. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України
1. Поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території допускається з письмового дозволу митного органу за заявою власника цих товарів або уповноваженої ним особи.
2. Разом із заявою власник товарів або уповноважена ним особа подає митному органу такі документи:
1) зовнішньоекономічні договори або документи, що їх замінюють, на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів іякі повинні містити, зокрема, відомості про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт істрок їх виконання. Якщо зовнішньоекономічний договір або документ, що його замінює, не містить зазначених відомостей, то такі відомості подаються окремим документом;
2) технологічні схеми переробки (крім випадків вивезення товарів з метою ремонту, у тому числі модернізації, відновлення та регулювання), в яких повинні бути зазначені відомості про всі етапи переробки й процесу перетворення товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, на продукти переробки, кількісні показники товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, та інших товарів, що витрачаються на здійснення операцій з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарів на кожному етапі, а також відомості про найменування та кількість відходів переробки;
3) інші документи за бажанням власника товарів або уповноваженої ним особи, такі, як висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи чи креслення зразків, відповідно до яких здійснюватиметься переробка, тощо.
3. Дозвіл на переробку товарів за межами митної території України видається підприємству – резиденту України митним органом безоплатно протягом п’яти робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви.
4. Якщо зовнішньоекономічний договір, на підставі якого здійснюватиметься переробка, передбачає вивезення товарів з метою переробки окремими партіями протягом певного періоду часу на однакових умовах, дозвіл видається на обсяг товарів і строк, визначені зовнішньоекономічним договором, але не більше, ніж на один рік.
5. Виникнення або виявлення митним органом обставин, які не відображені у документах підприємства і які впливають на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, а також встановлення законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки відповідних товарів за межами митної території України є підставою для надання відмови в митному оформленні наступних партій товарів, що вивозяться за межі митної території України з метою переробки. Якщо такі обставини не мають впливу на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, то відомості про такі обставини вносяться до раніше виданого дозволу.
6. У дозволі на переробку товарів за межами митної території України зазначається перелік операцій з переробки та спосіб їх здійснення.
7. У видачі дозволу на переробку товарів за межами митної території України не може бути відмовлено тільки на тій підставі, що переробка цих товароів здійснюватиметься у певній країні.
8. Рішення про відмову в видачі дозволу на переробку товарів за межами митної території України приймається, якщо:
1) відомостей, зазначених у поданих заявником документах, недостатньо для визначення обов'язкового обсягу виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів;
2) митний орган виявив невідповідності у відомостях, що містяться у поданих заявником документах, або недостовірність цих відомостей;
3) підприємством не дотримано встановлених законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки товарів за межами митної території України.
9. Дозвіл на переробку товарів за межами митної території України може бути змінено або відкликано митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення про його видачу, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.
10. За письмовою заявою власника товарів або уповноваженої ним особи митним органом може бути винесено попереднє рішення щодо можливості поміщення товарів у митний режим переробки товарів за межами митної території.
11. Вимоги до ідентифікації окремих товарів, що вивозяться за межі митної території України з метою переробки, можуть встановлюватися міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи, з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу.
12. Якщо митні органи не можуть забезпечити ідентифікацію товарів, що вивозяться за межі митної території України з метою переробки, відповідно до статті 40 цього Кодексу, можуть бути застосовані інші способи забезпечення ідентифікації з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу, наприклад, такі як:
1) посилання на опис спеціального виробничого маркування або номерів;
2) пломби, печатки/штампи або інше індивідуальне маркування;
3) зразки, ілюстрації чи технічний опис;
4) проби;
5) документальне підтвердження, яке стосується передбачених операцій (такі, як контракти, рахунки-проформи, комерційна переписка), які свідчать про те, що продукти переробки вироблені з товарів, які вивозяться для переробки».
 
Враховано частково (крім частини 11, яку викладено в іншій редакції).  5) документальне підтвердження, яке стосується передбачених операцій (такі, як контракти, рахунки-проформи, комерційна переписка), які свідчать про те, що продукти переробки вироблені з товарів, які вивозяться для переробки.
 
    -297- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У пункті 1) частини другої статті 316 слова „зовнішньоекономічні договори (документи, що їх замінюють), на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів іякі повинні містити, зокрема, « виключити.
 
Відхилено . Суть пропозиції – у тому, щоб у першому реченні пункту 1 залишити тільки відомості, тоді як у частині 2 статті 316 йдеться про документи.   
925. Стаття 317. Строки переробки товарів за межами митної території
 
   Стаття 317. Строки переробки товарів за межами митної території України
 
926. 1. Строк переробки товарів за межами митної території встановлюється митним органом у кожному випадку під час надання дозволу підприємству-резиденту виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продукцією їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом українських товарів для переробки. За заявою підприємства, якому надано дозвіл на переробку товарів, з причин, підтверджених документально, строк переробки товарів за межами митної території продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може становити більше, ніж 365 днів.
 
-298- Пінчук А.П.
У статті 317:
1) назву статті та частину 1 після слова «території» доповнити словом «України»;
2) у частині 1 слово «продукцією» замінити словом «продуктами», слово «надано» – словом «видано».
 
Враховано .  1. Строк переробки товарів за межами митної території України встановлюється митним органом у кожному випадку під час надання дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом українських товарів для переробки. За заявою підприємства, якому видано дозвіл на переробку товарів, з причин, підтверджених документально, строк переробки товарів за межами митної території України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може становити більше, ніж 365 днів.
 
927. 2. Виходячи з технологічних особливостей переробки товарів Кабінет Міністрів України за поданням відповідного центрального органу виконавчої влади може встановлювати більший або менший строк переробки товарів, ніж строк, зазначений у частині першій цієї статті.
 
   2. Виходячи з технологічних особливостей переробки товарів, Кабінет Міністрів України за поданням відповідного центрального органу виконавчої влади може встановлювати більший або менший строк переробки товарів, ніж строк, зазначений у частині першій цієї статті.
 
928. Стаття 318. Обсяг виходу продуктів переробки
 
   Стаття 318. Обсяг виходу продуктів переробки
 
929. 1. Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів за межами митної території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки зазначаються в договорі (контракті) на переробку товарів або в окремому документі, що подавалися митному органу підприємством для отримання дозволу на переробку за межами митної території.
 
-299- Хомутиннік В.Ю.
Частини 1 і 2 статті 318 викласти у такій редакції:
«1. Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів за межами митної території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки зазначаються в договорі (контракті) на переробку товарів або в окремому документі, що подавалися митному органу підприємством для отримання дозволу на переробку товарів за межами митної території України.
2. Для підтвердження даних про обсяг виходу продуктів переробки центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи може звертатися до інших центральних органів виконавчої влади або експертних установ або в установленому міжнародними договорами порядку до митних органів іноземних країн. Такі звернення не є підставою для відмови у видачі дозволу на переробку товарів за межами митної території України або призупинення дії раніше виданих дозволів протягом всього періоду їх розгляду».
 
Враховано .  1. Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів за межами митної території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки зазначаються в договорі (контракті) на переробку товарів або в окремому документі, що подавалися митному органу підприємством для отримання дозволу на переробку товарів за межами митної території України.
 
930. 2. Для підтвердження даних про обсяг виходу продуктів переробки спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи може звертатися до інших центральних органів виконавчої влади або в установленому міжнародними договорами порядку до митних органів іноземних країн. Такі звернення не є підставою для відмови у наданні дозволу на переробку товарів за межами митної території України або призупинення раніше наданих дозволів протягом всього періоду їх розгляду.
 
   2. Для підтвердження даних про обсяг виходу продуктів переробки центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи може звертатися до інших центральних органів виконавчої влади або експертних установ або в установленому міжнародними договорами порядку до митних органів іноземних країн. Такі звернення не є підставою для відмови у видачі дозволу на переробку товарів за межами митної території України або призупинення дії раніше виданих дозволів протягом всього періоду їх розгляду.
 
931. 3. Митні органи можуть установлювати обов’язкові норми виходу продуктів переробки у випадках, коли операції з переробки за межами митної території України здійснюються за типовими (однаковими) технічними умовами, а товари та продукти їх переробки мають постійні характеристики.
 
   3. Митні органи можуть установлювати обов’язкові норми виходу продуктів переробки у випадках, коли операції з переробки за межами митної території України здійснюються за типовими (однаковими) технічними умовами, а товари та продукти їх переробки мають постійні характеристики.
 
932. Стаття 319. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки
 
   Стаття 319. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки
 
933. 1. Під час ввезення продуктів переробки іноземні товари, які були витрачені в процесі переробки товарів, що вивозилися, декларуванню не підлягають.
 
   1. Під час ввезення продуктів переробки іноземні товари, які були витрачені в процесі переробки товарів, що вивозилися, декларуванню не підлягають.
 
934. 2. Повне звільнення від оподаткування митними платежами застосовується до товарів, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території та в межах визначеного строку повертаються на митну територію України:
 
-300- Хомутиннік В.Ю.
Частини 2 та 3 статті 319 викласти у такій редакції:
2. Повне звільнення від оподаткування митними платежами застосовується до товарів, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території та в межах визначеного строку повертаються на митну територію України:
1) у тому ж стані, в якому вони були вивезені за межі митної території України, з дотриманням умов, зазначених у статті 225 цього Кодексу;
2) у відремонтованому вигляді, якщо такий ремонт проведено в рамках гарантійних зобов’язань.
3. До продуктів переробки (крім зазначених у частині другій цієї статті) застосовується часткове звільнення від оподаткування митними платежами, відповідно до якого сплаті підлягає позитивна різниця між сумою митних платежів, нарахованою на продукти переробки, та сумою митних платежів, яка підлягала б сплаті в разі імпорту відповідних товарів, які були вивезені за межі митної території України для переробки».
 
Враховано .  2. Повне звільнення від оподаткування митними платежами застосовується до товарів, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території та в межах визначеного строку повертаються на митну територію України:
 
935. 1) у тому ж стані, в якому вони були вивезені за межі митної території, з дотриманням умов, зазначених у статті 225 цього Кодексу;
 
   1) у тому ж стані, в якому вони були вивезені за межі митної території України, з дотриманням умов, зазначених у статті 225 цього Кодексу;
 
936. 2) у відремонтованому вигляді, якщо такий ремонт проведено в рамках гарантійних зобов’язань (гарантійний ремонт).
 
   2) у відремонтованому вигляді, якщо такий ремонт проведено в рамках гарантійних зобов’язань.
 
937. 3. До продуктів переробки (крім зазначених у частині другій цієї статті) застосовується часткове звільнення від ввізного (імпортного) мита за методом добавленої вартості, відповідно до якого сплаті підлягає позитивна різниця між сумою ввізного мита, що нарахована на продукти переробки, та сумою ввізного мита, яка підлягала б сплаті в разі імпортування відповідних товарів, що були вивезені за межі митної території України для переробки. Оподаткування продуктів переробки податком на додану вартість та акцизним податком здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.
 
-301- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити в пункті другому частини другої статті 319 слово «гарантійний».
 
Враховано редакційно .  3. До продуктів переробки (крім зазначених у частині другій цієї статті) застосовується часткове звільнення від оподаткування митними платежами, відповідно до якого сплаті підлягає позитивна різниця між сумою митних платежів, нарахованою на продукти переробки, та сумою митних платежів, яка підлягала б сплаті в разі імпорту відповідних товарів, які були вивезені за межі митної території України для переробки.
 
    -302- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину третю статті 319 викласти у наступній редакції:
„3. До продуктів переробки (крім зазначених у частині другій цієї статті) застосовується часткове звільнення від ввізного (імпортного) мита та податку на додану вартість за методом добавленої вартості, відповідно до якого сплаті підлягає позитивна різниця між сумою ввізного мита (податку на додану вартість), що нарахована на продукти переробки, та сумою ввізного мита (податку на додану вартість), яка підлягала б сплаті в разі імпортування відповідних товарів, що були вивезені за межі митної території України для переробки.».
 
Враховано редакційно .   
938. 4. Продукти переробки можуть ввозитися на митну територію України однією чи кількома партіями. Допускається ввезення продуктів переробки на митну територію України через інший митний орган ніж той, через який товари вивозилися для переробки.
 
   4. Продукти переробки можуть ввозитися на митну територію України однією чи кількома партіями. Допускається ввезення продуктів переробки на митну територію України через інший митний орган, ніж той, через який товари вивозилися для переробки.
 
939. Стаття 320. Умови реалізації продуктів переробки за межами митної території
 
-303- Хомутиннік В.Ю.
У статті 320:
1) назву статті після слів «за межами митної території « доповнити словом «України»;
2) у тексті статті слова «за межами» доповнити словами «митної території».
 
Враховано .  Стаття 320. Умови реалізації продуктів переробки за межами митної території України
 
940. Товари, поміщені у митний режим переробки за межами митної території, та/або продукти їх переробки можуть бути реалізовані за межами України за умови митного оформлення товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, у митний режим експорту з дотриманням вимог цього Кодексу та інших актів законодавства України.
 
   1. Товари, поміщені у митний режим переробки за межами митної території, та/або продукти їх переробки можуть бути реалізовані за межами митної території України за умови митного оформлення товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, у митний режим експорту з дотриманням вимог цього Кодексу та інших актів законодавства України.
 
941. Стаття 321. Залишки і відходи, що утворилися в результаті переробки товарів
 
   Стаття 321. Залишки і відходи, що утворилися в результаті переробки товарів
 
942. Залишки або відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки українських товарів за межами митної території України і залишаються на такій території, митним формальностям не підлягають.
 
-304- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 321 викласти у такій редакції:
«Залишки та відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки українських товарів за межами митної території України і залишаються за межами цієї території, митному контролю та митному оформленню не підлягають».
 
Враховано .  1. Залишки та відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки українських товарів за межами митної території України і залишаються за межами цієї території, митному контролю та митному оформленню не підлягають.
 
943. Стаття 322. Еквівалентна компенсація
 
   Стаття 322. Еквівалентна компенсація
 
944. 1. Продукти, отримані в результаті переробки еквівалентних товарів, вважаються продуктами переробки для цілей застосування цієї глави.
 
-305- Пінчук А.П.
Текст статті 322 викласти у такій редакції:
1. Продукти, отримані в результаті переробки еквівалентних товарів, для цілей застосування цієї глави вважаються продуктами переробки українських товарів.
2. Під еквівалентними товарами розуміються іноземні товари, які є ідентичними за описовими, кількісними та технічними характеристиками українським товарам, вивезеним для переробки за межами митної території України.
3. Дозволяється ввезення продуктів переробки еквівалентних товарів на митну територію України до вивезення українських товарів для переробки за межами митної території України або до завершення операцій з їх переробки».
 
Враховано .  1. Продукти, отримані в результаті переробки еквівалентних товарів, для цілей застосування цієї глави вважаються продуктами переробки українських товарів.
 
945. 2. Під еквівалентними товарами розуміються іноземні товари, які є ідентичними за описовими, кількісними та технічними характеристиками українським товарам, які вони замінюють, вивезеним для операцій з переробки за межами митної території України.
 
   2. Під еквівалентними товарами розуміються іноземні товари, які є ідентичними за описовими, кількісними та технічними характеристиками українським товарам, вивезеним для переробки за межами митної території України.
 
946. 3. Дозволяється ввезення продуктів переробки до вивезення товарів для переробки за межами митної території України або до завершення виконання операцій щодо їх переробки.
 
   3. Дозволяється ввезення продуктів переробки еквівалентних товарів на митну територію України до вивезення українських товарів для переробки за межами митної території України або до завершення операцій з їх переробки.
 
947. Стаття 323. Митний статус товарів, що поміщуються у режим переробки за межами митної території
 
-306- Хомутиннік В.Ю.
У назві статті 323 слово «режим» доповнити словом «митний».
 
Враховано .  Стаття 323. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим переробки за межами митної території
 
948. 1. Українські товари, поміщені у митний режим переробки за межами митної території, отримують статус іноземних товарів з моменту їх фактичного вивезення за межі митної території України.
 
   1. Українські товари, поміщені у митний режим переробки за межами митної території, отримують статус іноземних товарів з моменту їх фактичного вивезення за межі митної території України.
 
949. 2. Продукти переробки, виготовлені (одержані) в процесі здійснення операцій з переробки товарів, мають статус іноземних товарів та вважаються такими, що поміщені у митний режим переробки за межами митної території.
 
   2. Продукти переробки, виготовлені (одержані) в процесі здійснення операцій з переробки товарів, мають статус іноземних товарів та вважаються такими, що поміщені у митний режим переробки за межами митної території.
 
950. Стаття 324. Завершення режиму переробки за межами митної території
 
   Стаття 324. Завершення режиму переробки за межами митної території
 
951. 1. Митний режим переробки за межами митної території завершується шляхом:
 
   1. Митний режим переробки за межами митної території завершується шляхом:
 
952. 1) імпорту продуктів переробки;
 
   1) імпорту продуктів переробки;
 
953. 2) або реімпорту відповідно до статті 225 цього Кодексу товарів, що вивозились в режимі переробки за межами митної території;
 
   2) або реімпорту відповідно до статті 225 цього Кодексу товарів, що вивозились в режимі переробки за межами митної території;
 
954. 3) або експорту продуктів переробки чи товарів, що вивозились в режимі переробки за межами митної території;
 
-307- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити пункт третій частини першої статті 324 у зв’язку з чим пункт четвертий вважати пунктом третім відповідно».
 
Відхилено . Передбачений пунктом 3 частини 1 статті 324 варіант завершення митного режиму переробки за межами митної території на практиці є можливим.  3) або експорту продуктів переробки чи товарів, що вивозились в режимі переробки за межами митної території;
 
955. 4) або припинення зазначеного митного режиму відповідно до положень частини другої цієї статті.
 
-308- Пінчук А.П.
У статті 324:
1) пункт 4 частини 1 викласти у такій редакції:
«4) або у випадках, передбачених частиною другою цієї статті»;
2) у частині 3 слово «режиму» доповнити словом «митного», слово «продуктів» – словом «їх», кому після слів «цієї статті» виключити.
 
Враховано .  4) або у випадках, передбачених частиною другою цієї статті.
 
956. 2. Митний режим переробки за межами митної території припиняється митним органом у разі:
 
   2. Митний режим переробки за межами митної території припиняється митним органом у разі:
 
957. 1) конфіскації товарів;
 
   1) конфіскації товарів;
 
958. 2) повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту такої аварії або дії обставин у порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-309- Пінчук А.П.
У пункті 2 частини 2 статті 324 слова «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  2) повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту такої аварії або дії обставин у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
959. 3. У випадку припинення режиму переробки за межами митної території згідно з частиною другою цієї статті, повернення товарів та продуктів переробки на митну територію України не вимагається, а гарантії, надані відповідно до статті 315 цього Кодексу, повертаються тільки у випадку повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили.
 
   3. У випадку припинення митного режиму переробки за межами митної території згідно з частиною другою цієї статті повернення товарів та продуктів їх переробки на митну територію України не вимагається, а гарантії, надані відповідно до статті 315 цього Кодексу, повертаються тільки у випадку повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили.
 
960. Стаття 325. Розпорядження товарами, що поміщені у митний режим переробки за межами митної території, в разі відкликання дозволу на переробку
 
-310- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 325 викласти у такій редакції:
«Стаття 325. Розпорядження товарами, поміщеними у митний режим переробки за межами митної території, в разі відкликання дозволу на переробку
1. Протягом 20 днів від дати відкликання дозволу на переробку товарів за межами митної території України товари, поміщені в митний режим переробки за межами митної території, повинні бути заявлені до іншого митного режиму в порядку, визначеному цим Кодексом.
2. У випадку невиконання підприємством вимог частини першої цієї статті зобов’язання, забезпечені гарантією (якщо така гарантія надавалася), підлягають виконанню».
 
Враховано .  Стаття 325. Розпорядження товарами, поміщеними у митний режим переробки за межами митної території, в разі відкликання дозволу на переробку
 
961. 1. Протягом 20 днів від дати відкликання дозволу на переробку товарів за межами митної території товари, що поміщені в митний режим переробки за межами митної території, повинні бути заявлені до іншого митного режиму в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
   1. Протягом 20 днів від дати відкликання дозволу на переробку товарів за межами митної території України товари, поміщені в митний режим переробки за межами митної території, повинні бути заявлені до іншого митного режиму в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
962. 2. У випадку невжиття у визначений строк заходів, зазначених у частині першій цієї статті, гарантії додержання митного режиму переробки за межами митної території України (якщо такі застосовувались) підлягають стягненню.
 
   2. У випадку невиконання підприємством вимог частини першої цієї статті зобов’язання, забезпечені гарантією (якщо така гарантія надавалася), підлягають виконанню.
 
963. ГЛАВА 47. Знищення або руйнування
 
   ГЛАВА 47. Знищення або руйнування
 
964. Стаття 326. Поняття режиму знищення або руйнування
 
-311- Пінчук А.П.
Статтю 326 викласти у такій редакції:
«Стаття 326. Митний режим знищення або руйнування
Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого іноземні товари під митним контролем знищуються або приводяться у стан, який виключає їх використання, з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами, установлених на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності».
 
Враховано .  Стаття 326. Митний режим знищення або руйнування
 
965. Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого іноземні товари знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, із умовним звільненням від оподаткування митними платежами, установлених на імпорт, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
   1. Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого іноземні товари під митним контролем знищуються або приводяться у стан, який виключає їх використання, з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами, установлених на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
966. Стаття 327. Умови поміщення товарів у режим знищення або руйнування
 
-312- Хомутиннік В.Ю.
У назві статті 327 слова «у режим» замінити словами «у митний режим».
 
Враховано .  Стаття 327. Умови поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування
 
967. 1. Знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу за заявою власника товарів чи уповноваженої особи.
 
   1. Знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу за заявою власника товарів чи уповноваженої особи.
 
968. 2. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування видається митним органом, якщо власником чи уповноваженою особою:
 
   2. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування видається митним органом, якщо власником чи уповноваженою особою:
 
969. 1) укладено договір на знищення (руйнування) товарів з підприємством, уповноваженим відповідно до законодавства України на знищення (руйнування) відповідних категорій товарів;
 
   1) укладено договір на знищення (руйнування) товарів з підприємством, уповноваженим відповідно до законодавства України на знищення (руйнування) відповідних категорій товарів;
 
970. 2) отримано дозволи на знищення (руйнування) товарів від державних органів, до компетенції яких належать контроль за переміщенням таких товарів.
 
   2) отримано дозволи на знищення (руйнування) товарів від державних органів, до компетенції яких належать контроль за переміщенням таких товарів.
 
971. 3. Такий дозвіл видається митним органом безоплатно протягом трьох робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви.
 
-313- Хомутиннік В.Ю.
Частину 3 статті 327 викласти у такій редакції:
«3. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування видається митним органом безоплатно протягом трьох робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви. У разі відмови у видачі дозволу митний орган зобов’язаний у зазначений строк письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини і підстави такої відмови».
 
Враховано .  3. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування видається митним органом безоплатно протягом трьох робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви. У разі відмови у видачі дозволу митний орган зобов’язаний у зазначений строк письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини і підстави такої відмови.
 
    -314- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину третю статті 327 доповнити новим реченням такого змісту:
«У разі відмови у наданні дозволу, митний орган зобов’язаний у зазначений строк письмово повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини і підстави такої відмови».
 
Враховано редакційно .   
972. 4. Не вважаються операціями зі знищення або руйнування товарів:
 
   4. Не вважаються операціями зі знищення або руйнування товарів:
 
973. 1) використання для споживання тваринами товарів, попередньо призначених для споживання людиною;
 
   1) використання для споживання тваринами товарів, попередньо призначених для споживання людиною;
 
974. 2) проведення з товарами операцій з переробки;
 
   2) проведення з товарами операцій з переробки;
 
975. 3) отримання продуктів переробки, включаючи монтаж, демонтаж, переробку або обробку товарів;
 
   3) отримання продуктів переробки, включаючи монтаж, демонтаж, переробку або обробку товарів;
 
976. 4) ремонт товарів, включаючи їх відновлення;
 
   4) ремонт товарів, включаючи їх відновлення;
 
977. 5) використання товарів як таких, що полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.
 
   5) використання товарів як таких, що полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.
 
978. 5. Якщо товари, які передбачається знищити або зруйнувати, можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави, митний орган письмово пропонує декларантові обрати цей митний режим. За згоди власника товарів з пропозицією митного органу ці товари розміщуються в митний режим відмови на користь держави.
 
-315- Хомутиннік В.Ю.
У частині 5 статті 327 слово «розміщуються» замінити словом «поміщуються».
 
Враховано .  5. Якщо товари, які передбачається знищити або зруйнувати, можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави, митний орган письмово пропонує декларантові обрати цей митний режим. За згоди власника товарів з пропозицією митного органу ці товари поміщуються в митний режим відмови на користь держави.
 
979. 6. Поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого проводяться операції зі знищення або руйнування.
 
   6. Поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого проводяться операції зі знищення або руйнування.
 
980. 7. Іноземні товари поміщуються у митний режим знищення або руйнування з умовним звільненням від оподаткування митними платежами.
 
-316- Хомутиннік В.Ю.
Частину 7 статті 327 виключити як таку, що дублює положення статті 326.
 
Враховано .     
981. Стаття 328. Умови знищення або руйнування окремих категорій товарів
 
   Стаття 328. Умови знищення або руйнування окремих категорій товарів
 
982. Відповідно до положень цього Кодексу та вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України чи центральними органами державної влади згідно з компетенцією, здійснюється знищення або руйнування окремих категорій товарів, зокрема:
 
-317- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці першому статті 328 слово «державної» замінити словом «виконавчої».
 
Враховано .  1. Відповідно до положень цього Кодексу та вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України чи центральними органами виконавчої влади згідно з компетенцією, здійснюється знищення або руйнування окремих категорій товарів, зокрема:
 
983. 1) лікарських й наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
 
   1) лікарських і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
 
984. 2) неякісної й небезпечної продукції;
 
   2) неякісної й небезпечної продукції;
 
985. 3) військової, мисливської, спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї;
 
   3) військової, мисливської, спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї;
 
986. 4) холодної й пневматичної зброї;
 
   4) холодної й пневматичної зброї;
 
987. 5) вибухових речовин;
 
   5) вибухових речовин;
 
988. 6) спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, засобів індивідуального захисту, засобів активної оборони й засобів для виконання спеціальних операцій іоперативно-розшукових заходів.
 
   6) спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, засобів індивідуального захисту, засобів активної оборони й засобів для виконання спеціальних операцій іоперативно-розшукових заходів.
 
989. Стаття 329. Витрати на знищення або руйнування товарів
 
   Стаття 329. Витрати на знищення або руйнування товарів
 
990. 1. Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника, уповноваженої чи іншої заінтересованої особи.
 
-318- Пінчук А.П.
Текст статті 329 викласти у аткій редакції:
«1. Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника, уповноваженої ним особи чи інших заінтересованих осіб.
2. Якщо товари опинилися у стані, що виключає можливість їх декларування у будь-який інший митний режим, ніж знищення або руйнування, у разі незгоди власника або уповноваженої ним особи самостійно організувати й оплатити процедуру знищення або руйнування таких товарів, та за відсутності інших осіб, які письмово заявили митному органу про таке бажання, вартість навантажувально-розвантажувальних робіт, зберігання, перевезення, знищення (руйнування), оформлення документів та інші витрати, пов’язані із дотриманням митного режиму знищення або руйнування, а також пеня списуються (стягуються) з такого власника або уповноваженої ним особи у безакцептному порядку, а в разі неможливості такого списання (стягнення) – відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету».
 
Враховано .  1. Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника, уповноваженої ним особи чи інших заінтересованих осіб.
 
991. 2. Якщо товари, опинилися у стані, що виключає можливість їх декларування у будь-який інший митний режим, ніж знищення або руйнування, та в разі незгоди власника (уповноваженої особи) самостійно організувати й оплатити процедуру знищення або руйнування таких товарів, вартість навантажувально-розвантажувальних робіт, зберігання, перевезення, знищення (руйнування), оформлення документів та інші витрати, пов’язані із дотриманням митного режиму знищення або руйнування, та пеня списуються (стягуються) з такого власника (уповноваженої особи) у безакцептному порядку, а в разі неможливості такого списання (стягнення) -за рахунок коштів державного бюджету.
 
   2. Якщо товари опинилися у стані, що виключає можливість їх декларування у будь-який інший митний режим, ніж знищення або руйнування, у разі незгоди власника або уповноваженої ним особи самостійно організувати й оплатити процедуру знищення або руйнування таких товарів, та за відсутності інших осіб, які письмово заявили митному органу про таке бажання, вартість навантажувально-розвантажувальних робіт, зберігання, перевезення, знищення (руйнування), оформлення документів та інші витрати, пов’язані із дотриманням митного режиму знищення або руйнування, а також пеня списуються (стягуються) з такого власника або уповноваженої ним особи у безакцептному порядку, а в разі неможливості такого списання (стягнення) – відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету.
 
992. Стаття 330. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, та їх митний статус
 
   Стаття 330. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, та їх митний статус
 
993. 1. Залишки, що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, у тому числі складові товару, які не були знищені або зруйновані, підлягають поміщенню протягом 10 днів від дати знищення товарів у відповідний митний режим як іноземні товари, які перебувають під митним контролем.
 
-319- Пінчук А.П.
Текст статті 330 викласти у такій редакції:
«1. Залишки, що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, у тому числі складові товару, які не були знищені або зруйновані, та отримані в результаті знищення або руйнування товарів відходи, які мають господарську цінність, підлягають поміщенню протягом 10 днів від дати знищення товарів у відповідний митний режим як іноземні товари, які перебувають під митним контролем.
2. Відходи, що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, і які не мають господарської цінності та не можуть бути утилізовані, підлягають видаленню відповідно до законодавства України як українські товари підприємством, яке здійснило операції зі знищення (руйнування) товари».
 
Враховано .  1. Залишки, що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, у тому числі складові товару, які не були знищені або зруйновані, та отримані в результаті знищення або руйнування товарів відходи, які мають господарську цінність, підлягають поміщенню протягом 10 днів від дати знищення товарів у відповідний митний режим як іноземні товари, які перебувають під митним контролем.
 
994. 2. Відходи, що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, і які не мають господарської цінності та не можуть бути утилізовані, підлягають видаленню відповідно до законодавства України як українські товари підприємством, яке здійснило операції зі знищення (руйнування) товари.
 
   2. Відходи, що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, і які не мають господарської цінності та не можуть бути утилізовані, підлягають видаленню відповідно до законодавства України як українські товари підприємством, яке здійснило операції зі знищення (руйнування) товари.
 
995. Стаття 331. Митний контроль товарів, що поміщуються у митний режим знищення або руйнування
 
   Стаття 331. Митний контроль товарів, що поміщуються у митний режим знищення або руйнування
 
996. 1. Товари, поміщені у митний режим знищення або руйнування, а також залишки й відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій зі знищення (руйнування), знаходяться під митним контролем.
 
   1. Товари, поміщені у митний режим знищення або руйнування, а також залишки й відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій зі знищення (руйнування), знаходяться під митним контролем.
 
997. 2. Митний орган має право здійснювати у будь-який час перевірку товарів, поміщених у митний режим знищення або руйнування (до моменту їх фактичного знищення), а також залишків і відходів, одержаних в результаті здійснення операцій зі знищення або руйнування (до моменту їх декларування у відповідних митний режим чи видалення).
 
-320- Хомутиннік В.Ю.
У частині 2 статті 331 слова в дужках « (до моменту їх фактичного знищення)» доповнити словами «або зруйнування», слово «видалення» доповнити словами «відповідно до законодавства України».
 
Враховано .  2. Митний орган має право здійснювати у будь-який час перевірку товарів, поміщених у митний режим знищення або руйнування (до моменту їх фактичного знищення), а також залишків і відходів, одержаних в результаті здійснення операцій зі знищення або руйнування (до моменту їх декларування у відповідних митний режим чи видалення відповідно до законодавства України).
 
998. 3. Відповідні посадові особи митних та інших державних органів, до компетенції яких належать контроль за переміщенням товарів, що знищуються, мають право бути присутніми під час здійснення операцій зі знищення (руйнування) таких товарів.
 
   3. Відповідні посадові особи митних та інших державних органів, до компетенції яких належать контроль за переміщенням товарів, що знищуються, мають право бути присутніми під час здійснення операцій зі знищення (руйнування) таких товарів.
 
999. Стаття 332. Завершення митного режиму знищення або руйнування
 
   Стаття 332. Завершення митного режиму знищення або руйнування
 
1000. Митний режим знищення або руйнування завершується після виконання операцій зі знищення або руйнування товарів та декларування у відповідний митний режим їх залишків.
 
   1. Митний режим знищення або руйнування завершується після виконання операцій зі знищення або руйнування товарів та декларування у відповідний митний режим їх залишків.
 
1001. Стаття 333. Відповідальність осіб за недотримання митного режиму знищення або руйнування
 
   Стаття 333. Відповідальність осіб за недотримання митного режиму знищення або руйнування
 
1002. Відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими Законами України за недотримання умов митного режиму знищення або руйнування, несуть:
 
   1. Відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими Законами України за недотримання умов митного режиму знищення або руйнування, несуть:
 
1003. 1) власник товарів (уповноважена особа) з моменту заявлення товарів у цей митний режим і до моменту їх передання підприємству, уповноваженому відповідно до законодавства України на знищення (руйнування) відповідних категорій товарів і яке фактично здійснює таке знищення (руйнування), а також з моменту отримання від зазначеного підприємства залишків (відходів) знищення (руйнування), якщо такі залишки утворюються, і до моменту завершення митного оформлення цих залишків та видалення відходів;
 
-321- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 1 статті 333 слова «видалення відходів» доповнити словами «відповідно до законодавства України».
 
Враховано .  1) власник товарів (уповноважена особа) з моменту заявлення товарів у цей митний режим і до моменту їх передання підприємству, уповноваженому відповідно до законодавства України на знищення (руйнування) відповідних категорій товарів і яке фактично здійснює таке знищення (руйнування), а також з моменту отримання від зазначеного підприємства залишків (відходів) знищення (руйнування), якщо такі залишки утворюються, і до моменту завершення митного оформлення цих залишків та видалення відходів відповідно до законодавства України;
 
1004. 2) підприємство, уповноважене відповідно до законодавства України на знищення (руйнування) відповідних категорій товарів, з моменту прийняття для знищення (руйнування) товарів, поміщених у митний режим знищення або руйнування, і до моменту передання власнику товарів (уповноваженій особі) залишків, якщо вони утворились в результаті здійснення таких операцій, а в разі, якщо залишки договором передаються у власність цьому підприємству - до моменту завершення митного оформлення цих залишків у відповідний митний режим.
 
   2) підприємство, уповноважене відповідно до законодавства України на знищення (руйнування) відповідних категорій товарів, з моменту прийняття для знищення (руйнування) товарів, поміщених у митний режим знищення або руйнування, і до моменту передання власнику товарів (уповноваженій особі) залишків, якщо вони утворились в результаті здійснення таких операцій, а в разі, якщо залишки договором передаються у власність цьому підприємству - до моменту завершення митного оформлення цих залишків у відповідний митний режим.
 
1005. ГЛАВА 48. Відмова на користь держави
 
   ГЛАВА 48. Відмова на користь держави
 
1006. Стаття 334. Поняття митного режиму відмови на користь держави
 
-322- Хомутиннік В.Ю.
У назві статті 334 слова «поняття митного режиму» замінити словами «митний режим».
 
Враховано .  Стаття 334. Митний режим відмови на користь держави
 
1007. Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від іноземних товарів без будь-яких умов на свою користь.
 
-323- Шпенов Д.Ю.
Статтю 334 викласти в такій редакції:
«Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від іноземних товарів на користь держави без будь-яких умов на свою користь».
 
Враховано .  1. Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від іноземних товарів на користь держави без будь-яких умов на свою користь.
 
1008. Стаття 335. Поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави
 
   Стаття 335. Поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави
 
1009. 1. У режим відмови на користь держави поміщуються іноземні товари.
 
-324- Хомутиннік В.Ю.
Частини 1 та 2 статті 335 викласти у такій редакції:
«1. У митний режим відмови на користь держави поміщуються іноземні товари.
2. Відмова від товарів на користь держави допускається за відповідною письмовою заявою власника цих товарів та з дозволу митного органу».
 
Враховано .  1. У митний режим відмови на користь держави поміщуються іноземні товари.
 
1010. 2. Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-325- Кармазін Ю.А.
У статті 335 частину другу викласти в наступній редакції:
«2. Відмова від товарів на користь держави допускається за наявності відповідної заяви власника іноземних товарів та з дозволу митного органу, який видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано редакційно .  2. Відмова від товарів на користь держави допускається за відповідною письмовою заявою власника цих товарів та з дозволу митного органу.
 
1011. 3. Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.
 
   3. Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.
 
1012. 4. Іноземні товари поміщуються у митний режим відмови на користь держави зі звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
   4. Іноземні товари поміщуються у митний режим відмови на користь держави зі звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
1013. Стаття 336. Завершення митного режиму відмови на користь держави
 
   Стаття 336. Завершення митного режиму відмови на користь держави
 
1014. Митний режим відмови на користь держави завершується після розміщення товарів на складі митного органу.

-326- Пінчук А.П.
Статтю 336 доповнити частиною другою такого змісту:
«Відповідальність за правомірність розпорядження товарами шляхом їх поміщення в митний режим відмови на користь держави несе декларант. Митні органи не відшкодовують будь-які майнові претензії осіб, які мають повноваження у відношенні товарів, від яких декларант відмовився на користь держави.».
 
Враховано .  1. Митний режим відмови на користь держави завершується після розміщення товарів на складі митного органу.
2. Відповідальність за правомірність розпорядження товарами шляхом їх поміщення в митний режим відмови на користь держави несе декларант. Митні органи не відшкодовують будь-які майнові претензії осіб, які мають повноваження у відношенні товарів, від яких декларант відмовився на користь держави.