Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (щодо безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років у кінотеатрах у День Перемоги)
 
-1- Толстенко В.Л.
Вилучити у назві проекту Закону останні слова «…у День Перемоги» та викласти її у такій редакції:
«Про внесення змін до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» щодо безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945»;
 
Враховано редакційно   Про внесення змін до статті 2 Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» щодо безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років
 
2.

 
-2- Цибенко П.С.
У назві проекту слова «у кінотеатрах у День Перемоги» вилучити.
 
Враховано      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 30, ст.239) такі зміни:
 
   1. Статтю 2 Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 30, ст. 239, із змінами, внесеними Законом України від 21 квітня 2011 року № 3298-VІІ) після абзацу
 
5. статтю 2 після абзацу сьомого доповнити новими абзацом восьмим такого змісту:
 
   сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
6. „організація безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років у кінотеатрах, будинках культури та клубних установах; «
 
-3- Даниленко В.А.
Запропоновані зміни у статті 2 Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війни 1941 – 1945 років» викласти в наступній редакції:
організація у День Перемоги безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років у кінотеатрах, будинках культури та клубних установах
 
Відхилено   „організація безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років у кінотеатрах та інших закладах культури державної та комунальної форм власності протягом травня».
 
    -4- Кармазін Ю.А.
У статті 2 у абзаці восьмому після слова: «організація» доповнити словами: «у День Перемоги»
 
Відхилено    
    -5- Толстенко В.Л.
У змінах до статті 2 після слів «кінотеатрах», слова «будинках культури та клубних установах» замінити словами «та закладах культури державної та комунальної форм власності»;
 
Враховано    
    -6- Цибенко П.С.
В абзаці третьому розділу І законопроекту після слів «клубних установах» доповнити словами «протягом травня місяця»;
 
Враховано    
    -7- Чуднов В.М.
доповнити абзац 3 розділу І законопроекту після слова «організація» словами «у День Перемоги»;
 
Відхилено    
    -8- Петьовка В.В.
Запропоновані зміни до статті 2 Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війни 1941 – 1945 років» викласти в наступній редакції;
«організація у День Перемоги безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років у кінотеатрах, будинках культури та клубних установах».
 
Відхилено    
7. У зв'язку з цим абзаци восьмий-тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-чотирнадцятим.
 
   У зв'язку з цим абзаци восьмий-шістнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-сімнадцятим.
 
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-9- Кармазін Ю.А.
Цей Закон набирає чинності з дня наступного після дня його опублікування;
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

    -10- Толстенко В.Л.
Розділ ІІ проекту викласти в такій редакції:
«Розділ ІІ. Прикінцеві положення
Цей закон набирає чинності з 1 січня 2013 року»;
 
Відхилено    
    -11- Цибенко П.С.
Розділ ІІ проекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2012 року»;
 
Враховано    
    -12- Чуднов В.М.
розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Відхилено