Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до статей 255, 265-2, 321-1, 322 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення окремих положень (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до статей 255, 2652, 3211, 322 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення окремих положень
 
-1- Мойсик В.Р.
Пропоную назву проекту Закону викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до статей 265-2, 321-1 та 322 Кодексу України про адміністративні правопорушення»
 
Враховано   Про внесення змін до статей 265-2, 321-1 та 322 Кодексу України про адміністративні правопорушення
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. 1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:
 
   1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
 
4. 1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:
 
-2- Лук'янчук Р.В.
Пропоную привести зміст законопроект у відповідність до частини 6 статті 23 Закону України «Про статус народного депутата України»:
«6. Народний депутат має право на безкоштовне паркування автомобіля, яким він користується, на всій території України».
 
Відхилено      
5. 1) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слово та цифри "стаття 122-2" замінити словом та цифрами "статті 122-2, 122-4, 122-5";
 
-3- Мойсик В.Р.
Пропоную частину першу розділу першого проекту Закону виключити, оскільки в Кодексі України про адміністративні правопорушення це положення вже урегульовано.
 
Враховано      
6. 2) у частині першій статті 265-2 слово та цифри "статтями 121-1, 126" замінити словами та цифрами "статтею 121, частинами першою та третьою статті 122 (у частині порушення правил зупинки та стоянки), статтею 126";
 
-4- Шемчук В.В.
У частині другій розділу першого проекту Закону цифри «121» замінити цифрами «121-1» (технічна помилка).
 
Враховано   1) у частині першій статті 265-2 слово та цифри "статтями 121-1, 126" замінити словами та цифрами "статтею 121-1, частиною третьою статті 122 (у частині порушення правил зупинки, стоянки), статтею 126";
 
    -5- Мойсик В.Р.
У частині другій розділу першого проекту Закону слова «частинами першою та третьою» замінити словами «частиною третьою», оскільки, лише в частині третій статті 122 передбачається відповідальність за порушення правил зупинки та стоянки водіями транспортних засобів якщо вони «створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху».
 
Враховано    
    -6- Задирко Г.О.
Частину другу розділу першого проекту Закону виключити.
Витяг з стенограми: «І ми однозначно підтримувати цей законопроект не будемо. На наше глибоке переконання пропозиція щодо затримання транспортних засобів та доставлення їх на спеціальні майданчики через порушення правил зупинки та стоянки на вулицях міста буде сприйнято громадськістю вкрай негативно».
 
Відхилено    
7. 3) у частині першій статей 321-1 та 322 слова "її винесення" замінити словами "набрання нею чинності".
 
   2) у частині першій статей 321-1 та 322 слова "її винесення" замінити словами "набрання нею чинності".
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-7- Кармазін Ю.А.
Розділ другий законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.