Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань промислової політикиПерше читанняПроект.      Проект.  
1. Закон України      Закон України  
2. Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні.      Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні.  
3. З метою ефективного використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу вітчизняного суднобудування і підвищення його конкурентноспроможності, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, у тому числі іноземних, зниження витрат на будівництво суден і поповнення обігових коштів суднобудівних підприємств Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      З метою ефективного використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу вітчизняного суднобудування і підвищення його конкурентноспроможності, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, у тому числі іноземних, зниження витрат на будівництво суден і поповнення обігових коштів суднобудівних підприємств Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Запровадити на період з 1 січня 2000 року такі заходи державної підтримки суднобудівної промисловості:      1. Запровадити на період з 1 січня 2000 року такі заходи державної підтримки суднобудівної промисловості:  
5. суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості, визначених згідно із частиною другою цієї статті, що отримані від замовників суден, зараховуються на окремі рахунки підприємств, не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов`язань зазначених підприємств;   -1- Мироненко В.А. (в.о. № 5)
У другому абзаці пункту 1 після слів "контрактних зобов`язань зазначених підприємств" додати слова: "ці суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", в момент здачі судна замовнику, а витрати суднобудівних підприємств, здійснені ними за рахунок зазначених авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню, в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму вказаних платежів".  
Враховано   суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості, визначених згідно із частиною другою цієї статті, що отримані від замовників суден, зараховуються на окремі рахунки підприємств, не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов`язань зазначених підприємств; ці суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", в момент здачі судна замовнику, а витрати суднобудівних підприємств, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню, в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму вказаних платежів;  
6. зазначеним підприємствам надається відстрочка на 60 місяців у сплаті заборгованості перед Державним бюджетом України і державними цільовими фондами станом на 1 січня 1999 року, якщо ці підприємства проводили поточні розрахунки за податковими зобов`язаннями не менше ніж протягом податкового року. Відстрочена заборгованість підлягає щомісячному погашенню рівними частками починаючи з 1 січня 2000 року.   -2- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Абзац третій пункту 1 викласти у такій редакції: "зазначеним підприємствам надається відстрочка на 60 місяців у сплаті заборгованості перед Державним бюджетом України і державними цільовими фондами станом на 1 січня 2000 року, відстрочена заборгованість підлягає щомісячному погашенню рівними частками починаючи з 1 січня 2001 року".  
Враховано   зазначеним підприємствам надається відстрочка на 60 місяців у сплаті заборгованості перед Державним бюджетом України і державними цільовими фондами станом на 1 січня 2000 року, відстрочена заборгованість підлягає щомісячному погашенню рівними частками починаючи з 1 січня 2001 року.  
7. Перелік суднобудівних підприємств, для яких запроваджуються зазначені заходи, затверджується Кабінетом Міністрів України за наслідками їх діяльності у 1999 році.      Перелік суднобудівних підприємств, для яких запроваджуються зазначені заходи, затверджується Кабінетом Міністрів України за наслідками їх діяльності у 1999 році.  
8. 2. Внести такі зміни до актів законодавства про оподаткування:      2. Внести такі зміни до актів законодавства про оподаткування:  
9. 1) статтю 19 Закону України "Про єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №19, ст. 259; 1993 р., №24, ст. 270; 1996 р., №41, ст. 192) доповнити пунктом "ї" такого змісту:      1) статтю 19 Закону України "Про єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №19, ст. 259; 1993 р., №24, ст. 270; 1996 р., №41, ст. 192) доповнити пунктом "ї" такого змісту:  
10. ї) у період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2005 року підприємства суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", у разі ввезення ними на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден, перелік та обсяги яких щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.   -3- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
В абзаці другому підпункту 1) пункту 2 після слів "що використовуються для будівництва суден", додати: "якщо такі товари не виробляються підприємствами на митній території України, або ті, що виробляються не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників суден, визначених умовами контрактів, і " далі за текстом.  
Враховано   ї) у період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2005 року при ввезенні на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання (далі - товарів), що використовуються для будівництва суден підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України, або ті, що виробляються не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників суден, визначених умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.  
11. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання платник податку зобов`язаний сплатити ввізне мито в установленому законодавством порядку";   -4- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац "Ї" підпункту 1 пункту 2 доповнити положенням про встановлення додаткових штрафних санкцій.  
Відхилено   У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання платник податку зобов`язаний сплатити ввізне мито в установленому законодавством порядку";  
12. 2) статтю 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст. 238; 1997 р., №47, ст. 294; 1999 р., №15, ст. 83, №18 ст. 140) доповнити пунктом 9 такого змісту:      2) статтю 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст. 238; 1997 р., №47, ст. 294; 1999 р., №15, ст. 83, №18 ст. 140) доповнити пунктом 9 такого змісту:  
13. 9) у період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2005 року підприємства суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні";      9) у період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2005 року підприємства суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні";  
14. 3) статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156, №37, ст. 239, №38, ст. 250) доповнити новим пунктом 11.20 такого змісту:      3) статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156, №37, ст. 239, №38, ст. 250) доповнити новим пунктом 11.20 такого змісту:  
15. 11.20. У період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2005 року для підприємств суднобудівної промисловості, визначених відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з ввезення (пересилання) на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовується для будівництва суден, перелік та обсяги яких щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.   -5- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
В абзаці другому підпункту 3) пункту 2 після слів "що використовуються для будівництва суден", додати: "якщо такі товари не виробляються підприємствами на митній території України, або ті, що виробляються не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників суден, визначених умовами контрактів, і " далі за текстом.  
Враховано   11.20. У період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2005 року для підприємств суднобудівної промисловості, визначених відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовується для будівництва суден), якщо такі товари не виробляються підприємствами на митній території України, або ті, що виробляються не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників суден, визначених умовами контрактів, і перелік та обсяги яких щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.  
16. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання платник податку зобов`язаний збільшити податкові зобов`язання за наслідками діяльності у податковий період, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент їх ввезення (пересилання) на митну територію України, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до законодавства".   -6- Мироненко В.А. (в.о. № 5)
Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Підпункт 3) пункту 2 після слів "нараховану відповідно до законодавства", доповнити абзацом: "У вказаний період операції з продажу продукції, що вироблена зазначеними підприємствами суднобудівної промисловості за рахунок коштів Державного бюджету України, оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою; виконання проектно-конструкторських робіт вітчизняними розробниками за контрактами зазначених підприємств суднобудівної промисловості на будівництво суден звільняються від обкладення податком на додану вартість".  
Враховано   У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання платник податку зобов`язаний збільшити податкові зобов`язання за наслідками діяльності у податковий період, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент їх ввезення (пересилання) на митну територію України, а також сплатити пеню, нараховану відпвідно до законодавства". У вказаний період операції з продажу продукції, що вироблена зазначеними підприємствами суднобудівної промисловості за рахунок коштів Державного бюджету України, оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою; виконання проектно-конструкторських робіт вітчизняними розробниками за контрактами зазначених підприємств суднобудівної промисловості на будівництво суден звільняються від обкладення податком на додану вартість".  
17. У зв`язку з цим пункти 11.20 - 11.24 вважати відповідно пунктами 11.21 - 11.25.      У зв`язку з цим пункти 11.20 - 11.24 вважати відповідно пунктами 11.21 - 11.25.  
18. 3. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.      3. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.