Кількість абзаців - 41 Таблиця поправок


про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії ''Київміськбуд'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. (29.06.99)       
2. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
3. Про проведення експерименту в житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд"   -1- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Пропоную назву Закону викласти в такій редакції: "Про проведення експерименту в житловому будівництві". Пропозиції змінять як суб'єкт, так і об'єкт Закону.  
Відхилено   Про проведення експерименту в житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд"  
    -2- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Назву Закону викласти в такій редакції: "Про проведення експерименту в житловому будівництві у місті Києві".  
   
4. З метою вiдпрацювання нових органiзацiйних форм та економiчних механiзмiв стимулювання житлового будiвництва i розширення можливостей соцiального забезпечення громадян України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:   -3- Черепков В.Ф.
Пропоную преамбулу викласти в такій редакції: "Метою прийняття цього Закону є відпрацювання нових організаційних форм та економічних механізмів для стимулювання житлового будівництва і розширення можливостей соціального забезпечення населення України.".  
Враховано   Метою прийняття цього Закону є відпрацювання нових організаційних форм та економічних механізмів для стимулювання житлового будівництва і розширення можливостей соціального забезпечення населення України.  
5. Стаття 1. Провести у перiод з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2001 року в мiстi Києвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд" (далi - "Київмiськбуд") економiчний експеримент щодо стимулювання розвитку житлового будiвництва iз залученням коштiв громадян i суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на довгостроковi житловi ощаднi вклади з наступним їх спрямуванням на довгострокове кредитування будiвництва житла для населення пiд заставу цього житла та розширення можливостей соцiального забезпечення громадян України за рахунок доходiв за довгостроковими житловими ощадними вкладами.   -4- Шаров І.Ф.
У статті 1 замість слів "до 1 січня 2001 року" записати "до 1 січня 2002 року". В законопроекті визначити договірні відносини між банком і "Київміськбудом", між "Київміськбудом" і громадянином, на ім'я якого відкрито ощадний житловий вклад.  
Враховано частково   Стаття 1. До 2006 року в місті Києві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (далі - "Київміськбуд") провести економічний експеримент щодо стимулювання розвитку житлового будівництва із залученням коштів фізичних і юридичних осіб на пенсійні вклади з наступним їх спрямуванням на довгострокове кредитування будівництва житла під заставу цього житла та розширення можливостей соціального забезпечення населення України.  
    -5- Черепков В.Ф.
Статтю 1 викласти в такій редакції: " Провести з часу прийняття цього Закону до 1 січня 2005 року в мiстi Києвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд" (далi - "Київмiськбуд") економiчний експеримент щодо стимулювання розвитку житлового будiвництва iз залученням коштiв фізичних i юридичних осіб на пенсійні вклади з наступним їх спрямуванням на довгострокове кредитування будiвництва житла, під заставу цього житла яке споруджується "Київміськбудом" та фінансується уповноваженим банком, та розширення можливостей соцiального забезпечення населення України за рахунок доходiв за його пенсійними вкладами".  
Враховано    
    -6- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Пропоную із статті 1 вилучити слова "...на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (далі "Київміськбуд").  
Відхилено    
    -7- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Пропоную статтю 1 викласти в такій редакції: "Провести у період з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2001 року економічний експеримент щодо стимулювання розвитку житлового будівництва iз залученням коштів громадян i суб'єктів підприємницької діяльності на довгострокові житлові ощадні вклади з наступним їх спрямуванням на довгострокове кредитування будівництва житла для населення під заставу цього житла та розширення можливостей соціального забезпечення громадян України за рахунок доходів за довгостроковими житловими ощадними вкладами".  
Відхилено    
    -8- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Пропоную статтю 1 почати словами: "Провести з 1 січня 2000 року по 1 січня 2002 року..." і далі за текстом.  
Відхилено    
    -9- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
У ст.1 пропоную: змінити строки проведення експерименту, замінити слова "громадян і суб'єктів підприємницької діяльності на "фізичних і юридичних осіб", виключити слова, що слідують після слова "житла": "Провести у період... в місті Києві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (далі - "Київміськбуд") економічний експеримент щодо стимулювання розвитку житлового будівництва із залученням коштів фізичних і юридичних осіб на довгострокові житлові ощадні вклади з наступним їх спрямуванням на довгострокове кредитування будівництва житла для населення під заставу цього житла".  
Враховано    
6. Стаття 2. Встановити, що умови житлових ощадних вкладiв визначаються в договорах житлових ощадних вкладiв, якi укладаються мiж громадянами-вкладниками та комерцiйними банками, з якими "Київмiськбудом" укладено вiдповiднi угоди (далi - уповноваженi банки).   -10- Національний банк України
Згідно п.5 Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджених постановою Правління Нацбанку України від 07.07.97 №216 сума, строки та умови приймання строкових депозитів визначаються банком-позичальником відповідно до його фінансових можливостей за погодженням з вкладником.  
Враховано редакційно   Стаття 2. Кошти, залучені на пенсійні вклади, можуть спрямовуватися на довгострокове кредитування будівництва житла, яке споруджується "Київміськбудом" та фінансується уповноваженими банками, а також на пенсійні виплати.  
    -11- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
У ч.1 статті 2 замість слова "Київміськбудом" записати "...будівельними компаніями, що будують житло у місті Києві".  
Відхилено    
    -12- Черепков В.Ф.
Ч.1 статті 2 викласти в такій редакції: "Встановити, що кошти, залучені на пенсійні вклади, спрямовуються на довгострокове кредитування будівництво житла, яке споруджується "Київміськбудом" та фінансується уповноваженим банком, а також на додаткові пенсійні виплати.  
Враховано    
    -13- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Пропоную статтю 2 викласти в такій редакції: Встановити, що умови житлових ощадних вкладів визначаються в договорах житлових ощадних вкладів, які укладаються між громадянами-вкладниками та комерційними банками, з якими "Київмiськбудом" укладено відповідні угоди (далі - уповноважені банки). До початку укладання угод з громадянами про залучення коштів на житлові ощадні рахунки уповноважені банки повинні укласти угоди на будівництво житла з залученням коштів з будівельними підприємствами.  
Відхилено    
7. Договори житлових ощадних вкладiв можуть бути строковими та довiчними (далi - договори).   -14- Черепков В.Ф.
Частину 2 статті 2 викласти в такій редакції: "Умови здійснення операцій з пенсійними вкладами визначаються в строкових та довічних договорах пенсійних вкладів, які укладаються між вкладниками та комерційним банком, уповноваженим "Київміськбудом" (далі - уповноважений банк). Пенсійні виплати за договорами пенсійних вкладів здійснюються за рахунок пенсійних вкладів та коштів, одержаних уповноваженим банком від здійснення операцій з ними".  
Враховано   Умови здійснення операцій з пенсійними вкладами визначаються в строкових та довічних договорах пенсійних вкладів, які укладаються між вкладниками та комерційними банками, уповноваженими "Київміськбудом" (далі - уповноважені банки). Пенсійні виплати за договорами пенсійних вкладів здійснюються за рахунок пенсійних вкладів та коштів, одержаних уповноваженими банками від здійснення операцій з ними.  
    -15- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Частини 2-4 статті 2 викласти в такій редакції: "Договори житлових ощадних вкладів можуть бути строковими та довічними (далі - договори). Типова форма договору житлового ощадного вкладу затверджується Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком України. З метою гарантування цільового використання будівельними підприємствами залучених на житлові ощадні вклади коштів встановити, що угоди на будівництво комерційні банки можуть укладати з будівельними підприємствами, що відповідають наступним вимогам: - існують на ринку житлового будівництва не менше п'ятнадцяти років; - мають статутний фонд не менше, ніж 1 500 000 гривень; - мають середньоспискову чисельність працівників за останні п'ять років не менш, ніж 1000 чоловік щорічно; - середньорічний обсяг виконаних робіт за останні п'ять років був не менш, ніж 20 млн. гривень щорічно; - не мають на момент укладання угоди про будівництво житла за залучені кошти заборгованості перед бюджетом та простроченої кредиторської заборгованості. Комерційним банкам забороняється укладати угоди на будівництво житла в рамках експерименту, що запроваджується цим Законом, з будівельними підприємствами, що не відповідають зазначеним вище вимогам".  
Відхилено    
    -16- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Другий абзац статті 2 викласти в наступній редакції: "Договори житлових ощадних вкладів заключаються на термін дії чинного Закону - з 01.01.2000 по 01.01.2002 р, протягом якого повинно бути збудовано 10 будинків".  
Відхилено    
8. Стаття 3. Запровадити на весь період дiї договорів, укладених у період проведення експерименту, систему заходів щодо захисту від знецінення зазначених вкладiв, яка б передбачала:   -17- Черепков В.Ф.
Статтю 3 викласти в такій редакції: " Запровадити на весь період дії договорів систему заходів щодо захисту від знецінення та втрат зазначених пенсійних вкладів, яка б передбачала:  
Враховано редакційно   Стаття 3. У період дії договорів запровадити таку систему заходів щодо захисту пенсійних вкладів від знецінення та втрат:  
9. укладання уповноваженими банками договорів про залучення коштів, надання кредитів цільового призначення та нарахування на них відсотків на житлових ощадних рахунках у національній валюті України;   -18- Черепков В.Ф.
укладення уповноваженим банком договорів про залучення коштів, надання кредитів цільового призначення та нарахування на них відсотків на пенсійних рахунках у національній валюті України. ведення обліку коштів, наданих кредитів, нарахованих на них відсотків на пенсійних рахунках, розрахунків відсотків за пенсійними вкладами у гривнях та в індексуючих умовних грошових одиницях (Одін), що визначається уповноваженим банком з урахуванням індексу інфляції; спрямування коштів, залучених на пенсійні вклади, виключно на довгострокове кредитування будівництва житла для населення згідно з договорами цивільно-правового характеру під заставу цього житла чи додаткові пенсійні виплати; відкриття пенсійних рахунків та обслуговування пенсійних вкладів і здійснення операцій з ними лише в уповноваженому банку; гарантування уповноваженим банком виконання зобов'язань перед вкладниками шляхом створення додаткового спеціального резерву страхування пенсійних вкладів; запровадження страхування вкладників на умовах договорів пенсійних вкладів; перехід всіх прав та обов'язків за договорами пенсійних вкладів до нового уповноваженого банку при його зміні."  
Враховано   укладення уповноваженими банками договорів про залучення коштів, надання кредитів цільового призначення та нарахування на них відсотків на пенсійних вкладах у національній валюті України;  
10. ведення обліку коштів, наданих кредитів та нарахованих на них відсотків на житлових ощадних рахунках у гривнях i в еквівалентних розрахункових одиницях умовної площі житла з урахуванням його середньої ринкової вартості;      ведення обліку коштів, наданих кредитів, нарахованих на них відсотків на пенсійних вкладах, розрахунків відсотків за пенсійними вкладами у гривнях та в індексуючих умовних грошових одиницях (Одін), що визначається уповноваженими банками з урахуванням індексу інфляції;  
11. проведення розрахунку відсотків за житловими ощадними вкладами з використанням еквівалентної розрахункової одиниці умовної площі житла (з урахуванням його середньої ринкової вартості);       
12. спрямування коштів, залучених на житлові ощадні рахунки, виключно на довгострокове кредитування будівництво житла для населення під заставу цього житла;      спрямування коштів, залучених на пенсійні вклади, виключно на довгострокове кредитування будівництва житла для населення згідно з договорами цивільно-правового характеру під заставу цього житла чи пенсійні виплати;  
13. відкриття та обслуговування житлових ощадних рахунків i здійснення операцій за ними лише в уповноважених банках;      відкриття пенсійних рахунків та обслуговування пенсійних вкладів і здійснення операцій з ними лише в уповноважених банках;  
14. гарантування уповноваженими банками виконання зобов'язань перед вкладниками шляхом створення додаткового спеціального резерву страхування довгострокових вкладів;   -19- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Ч.6 статті 3 викласти в такій редакції: "гарантування будівельними підприємствами, з якими комерційними банками укладено угоди на будівництво житла в рамках експерименту, що запроваджується цим законом, виконання зобов'язань перед власниками житлових ощадних рахунків відповідно до укладених договорів".  
Враховано редакційно   гарантування уповноваженими банками виконання зобов'язань перед вкладниками шляхом створення додаткового спеціального резерву страхування пенсійних вкладів; запровадження страхування майнових інтересів вкладників під час укладення договорів пенсійних вкладів;  
15. гарантування "Київмiськбудом" виконання зобов'язань перед власниками житлових ощадних рахункiв вiдповiдно до укладених договорiв;   -20- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
У абз.7 статті 3 замість слова "Київміськобудом" записати "...будівельними компаніями, що будують житло у місті Києві...".  
Відхилено   гарантування "Київміськбудом" виконання зобов'язань перед вкладниками відповідно до укладених договорів; перехід всіх прав та обов'язків за договорами пенсійних вкладів до нового уповноваженого банку при його зміні;  
    -21- Борзих О.І. (в.о. № 103)
У абз.8 статті 3 в кінці доповнити словами "до 01.01.2002 року".  
Відхилено    
16. iнформування уповноваженими банками органiв державної податкової служби за мiсцем проживання власникiв рахункiв, а також за мiсцем знаходження вiдповiдних суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi про вiдкриття та закриття житлових ощадних рахункiв;   -22- Національний банк України
В ч.9 статті 3 необхідно зазначити, що така вимога про інформування не узгоджується з чинним законодавством, зокрема, стаття 8 Закону України "Про підприємництво", стаття 3 Закону України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" та Наказ Державної податкової адміністрації України від 07.03.98 №100 передбачають надання повідомлень про відкриття (закриття) рахунків юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.  
Враховано    
17. встановлення Нацiональним банком України додаткових вимог до уповноважених банкiв щодо дотримання ними нормативiв достатностi капiталу та лiквiдностi.      встановлення Національним банком України додаткових вимог до уповноважених банків щодо дотримання ними нормативів достатності капіталу та ліквідності.  
18. Стаття 4. Встановити, що на весь перiод дiї договорiв, укладених у перiод проведення експерименту:      Стаття 4. Встановити, що на весь перiод дiї договорiв пенсійних вкладів:  
19. кошти, внесенi громадянами на житловi ощаднi рахунки, не включаються до сукупного оподатковуваного доходу цих громадян у межах 600 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян за звiтний (податковий) перiод. Кошти, внесенi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi на житловi ощаднi рахунки громадян, якi перебувають з ними у трудових вiдносинах, також не включаються до складу оподатковуваного доходу громадян в межах 600 неоподатковуваних мiнiмумiв за звiтний (податковий) перiод. На цi кошти не нараховуються збори на обов'язкове пенсiйне та обов'язкове соцiальне страхування;   -23- Черепков В.Ф.
Абзаци 1-5 статті 4 викласти в такій редакції: "Встановити, що на весь перiод дiї договорiв пенсійних вкладів: Кошти, внесенi фізичними особами на власні пенсійні рахунки або на пенсійні рахунки інших фізичних осіб та юридичними особами на пенсійні рахунки фізичних осіб, не включаються до складу оподатковуваного доходу осіб, що внесли кошти та осіб, на чию користь здійснені такі внески. На цi кошти не нараховуються збори на обов'язкове пенсiйне та обов'язкове соцiальне страхування; Кошти, внесенi юридичними особами на пенсійні рахунки фізичних осіб, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків його валового доходу за звітний період; Відсотки, які нараховані на пенсійні вклади, не оподатковуються прибутковим податком; Кошти, що виплачуються фізичним особам згідно з договорами пенсвйних вкладів, не включаються до складу їх сукупного оподатковуваного доходу, за винятком випадків, передбачених статтею 6 цього Закону;".  
Враховано редакційно   кошти, внесенi фізичними особами на власні пенсійні рахунки або на пенсійні рахунки інших фізичних осіб та юридичними особами на пенсійні рахунки фізичних осіб, не включаються до сукупного оподатковуваного доходу осіб, на чию користь здійснені такі внески. На цi кошти не нараховуються збори на обов'язкове державне пенсiйне та обов'язкове соцiальне страхування (з врахуванням вимог абзацу третього цієї статті);  
    -24- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
В абз.2 статті 4: Вважаємо можливим збільшення розміру внесків на житлові ощадні рахунки, що не включаються до сукупного оподаткованого доходу громадян до 1000 мінімумів доходів громадян за звітний (податковий) період.  
Враховано частково    
    -25- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Ч.1 статті 4 викласти в наступній редакції: "Встановити, що на весь період дії договорів, укладених у період проведення експерименту: кошти, внесені громадянами на житлові ощадні рахунки, не включаються до сукупного оподатковуваного доходу цих громадян. Кошти, внесені суб'єктами підприємницької діяльності на житлові ощадні рахунки громадян, які перебувають з ними у трудових відносинах, також не включаються до складу оподатковуваного доходу громадян. На ці кошти не нараховуються збори на обов'язкове пенсійне та обов'язкове соціальне страхування;"  
Враховано редакційно    
20. кошти, внесенi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi на житловi ощаднi рахунки громадян, якi перебувають з ними у трудових вiдносинах, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків його валового доходу за звітний період;   -26- Національний банк України
Встановлені пільги по оподаткуванню проекту Закону не узгоджуються з чинним законодавством, зокрема з Законом України "Про систему оподаткування", частина 1 статті 1 якого передбачає, що встановлення і скасування податків і платежів до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюється Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до цього Закону, та інших законів України про оподаткування. Крім того, частина 5 статті 1 передбачає, що зміни і доповнення до цього Закону, інших законів України про оподаткування стосовно пільг, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), механізму їх сплати вносяться до цього Закону, інших законів України про оподаткування не пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року.  
  кошти, внесенi юридичними особами на пенсійні рахунки фізичних осіб, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків його оподатковуваного доходу за звітний період; кошти, отримані у вигляді відсотків, які нараховані на пенсійні вклади, не включаються до сукупного оподатковуваного доходу фізичних осіб;  
21. кошти, що виплачуються громадянам згідно з договорами (далі - соціальні виплати), не включаються до складу їх сукупного оподатковуваного доходу, за винятком випадків, передбачених статтею 6 цього Закону;      кошти, що виплачуються фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, не включаються до складу їх сукупного оподатковуваного доходу, за винятком випадків, передбачених статтею 6 цього Закону;  
22. внески, спрямовані уповноваженими банками до спеціального резерву довгострокових житлових ощадних вкладів, включаються до складу валових витрат таких банків.      внески, спрямовані уповноваженими банками до спеціального резерву пенсійних вкладів, включаються до складу валових витрат таких банків.  
23. Стаття 5. Встановити, що за договором соціальні виплати здійснюються за таких умов:   -27- Черепков В.Ф.
Статтю 5 викласти в такій редакції: "Стаття 5. Встановити, що за договором пенсійних вкладів соціальні виплати здійснюються за таких умов: досягнення вкладниками пенсійного віку - 60 років для чоловіків та 55 років для жінок; повної втрати вкладником працездатності. Встановлення факту втрати працездатності здійснюється у порядку, визначеному законодавством. У разі смерті вкладника його пенсійний вклад успадковується спадкоємцями відповідно до закону".  
Враховано   Стаття 5. Встановити, що за договором пенсійних вкладів виплати здійснюються за таких умов:  
    -28- Національний банк України
Згідно п.5 Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджених постановою Правління Нацбанку України від 07.07.97 №216 сума, строки та умови приймання строкових депозитів визначаються банком-позичальником відповідно до його фінансових можливостей за погодженням з вкладником.  
Враховано    
    -29- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
У ст.5 незрозуміло, про які "соціальні виплати" йдеться. Із змісту закону не випливає точний розмір відсотка, який отримуватиме вкладник.  
Відхилено    
    -30- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Зміст статті 5 не пов'язаний з текстом законопроекту й не містить необхідних визначень та пояснень. Фактично утворюється новий пенсійний фонд з можливістю переведення частини валового доходу підприємницьких структур і наступним використанням цих коштів у готівковому вигляді в необмежених обсягах пенсіонерами. Це не має відношення до будівництва житла і не може бути предметом цього законопроекту.  
Відхилено    
24. досягнення вкладником пенсійного віку відповідно до законодавства;      досягнення вкладниками пенсійного віку - 60 років для чоловіків та 55 років для жінок;  
25. повної втрати вкладником працездатності. Встановлення факту втрати працездатності здійснюється в порядку, визначеному законодавством.      повної втрати вкладником працездатності. Встановлення факту втрати працездатності здійснюється у порядку, визначеному законодавством.  
26. У разі смерті вкладника його вклад успадковується спадкоємцями відповідно до закону.      У разі смерті вкладника його пенсійний вклад успадковується спадкоємцями у порядку, визначеному законом.  
27. Стаття 6. Встановити, що кошти, зняті вкладником із житлового ощадного рахунка з порушенням умов, зазначених у договорі, підлягають оподаткуванню в установленому законом порядку, а надані пільги анулюються за весь час з моменту укладення договору.      Стаття 6. Встановити, що кошти, зняті вкладником з пенсійного вкладу з порушенням умов, зазначених у договорі, підлягають оподаткуванню в установленому законом порядку.  
28. У разі зняття вкладником коштів з житлового ощадного рахунка уповноважені банки утримують з цього вкладника суму несплачених податків з перерахуванням її до бюджету. У випадку коли кошти на житлові ощадні рахунки громадян внесені суб'єктами підприємницької діяльності, суми несплачених податків i зборів (обов'язкових платежів) підлягають стягненню в установленому порядку за цей період з таких суб'єктів підприємницької діяльності.   -31- Черепков В.Ф.
Ч.2 статті 6 викласти в такій редакції: "У разі зняття вкладником коштів з пенсійного вкладу на порушення умов договору пенсійного вкладу уповноважені банки повідомляють про це податкову інспекцію за місцем його помешкання і за її поданням утримують з цього вкладника суму несплачених податків з перерахуванням їх до бюджету". Ч.3 статті 6 вилучити.  
Враховано редакційно   У разі зняття вкладником коштів з пенсійного вкладу на порушення умов договору пенсійного вкладу уповноважені банки повідомляють про це органи податкової служби за місцем помешкання вкладника про суму вкладу, яку він має намір зняти з пенсійного рахунку. Після одержання повідомлення від органів державної податкової служби про суми податків, що підлягають утриманню з вкладу, уповноважений банк відраховує суму податку з вкладу та перераховує її до бюджету. Залишок вкладу після врахування суми податку уповноважений банк повертає вкладнику. Після цього уповноважений банк закриває пенсійний рахунок вкладника та інформує органи державної податкової служби про зняття коштів вкладником, про відраховану суму податку та закриття пенсійного рахунку.  
29. Про зняття вкладником коштів з житлового ощадного вкладу уповноважені банки інформують органи державної податкової служби за місцем проживання вкладника, а також за місцем знаходження відповідного суб'єкта підприємницької діяльності.   -32- Національний банк України
В статті 6 необхідно зазначити, що така вимога про інформування не узгоджується з чинним законодавством, зокрема, стаття 8 Закону України "Про підприємництво", стаття 3 Закону України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" та Наказ Державної податкової адміністрації України від 07.03.98 №100 передбачають надання повідомлень про відкриття (закриття) рахунків юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.  
Враховано    
30. Стаття 7. З метою сприяння розвитку містобудування, впровадження в ділову практику загальноприйнятих норм i правил поведінки суб'єктів будівельного ринку та здійснення контролю за якістю i вартістю житла, своєчасністю його спорудження, забезпечення цільового використання залучених коштів підтримати ініціативу "Київмiськбуду" щодо створення на добровільних засадах за участю інших суб'єктів господарської діяльності в галузі містобудування недержавної неприбуткової самоврядної організації - Будівельної палати міста Києва як галузевої торгово-промислової палати.   -33- Черепков В.Ф.
Статтю 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. З метою сприяння розвитку галузі містобудування, впровадження в ділову практику загальноприйнятих норм і правил поведінки суб'єктів будівельного ринку та здійснення контролю за якістю і вартістю житла, своєчасність його спорудження, забезпечення цільового використання залучених коштів підтримати ініціативу "Київміськбуду" щодо створення на добровільних засадах за участю інших суб'єктів господарської діяльності в галузі містобудування недержавної неприбуткової самоврядної організації - Будівельної палату міста Києва, як галузевої торгово-промислової палати.  
Враховано   Стаття 7. З метою сприяння розвитку галузі містобудування, впровадження в ділову практику загальноприйнятих норм і правил поведінки суб'єктів будівельного ринку та здійснення контролю за якістю і вартістю житла, своєчасністю його спорудження, забезпеченням цільового використання залучених коштів підтримати ініціативу "Київміськбуду" щодо створення на добровільних засадах за участю інших суб'єктів господарської діяльності в галузі містобудування недержавної неприбуткової самоврядної організації - Будівельної палати міста Києва, як галузевої торгово-промислової палати.  
    -34- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Ч.1 статті 7 викласти в наступній редакції: "З метою сприяння розвитку містобудування, впровадження в ділову практику загальноприйнятих норм i правил поведінки суб'єктів будівельного ринку та здійснення контролю за якістю i вартістю житла, своєчасністю його спорудження, забезпечення цільового використання залучених коштів підтримати ініціативу "Київмiськбуду" щодо створення за участю інших суб'єктів господарської діяльності в галузі містобудування недержавної неприбуткової самоврядної організації - Будівельної палати міста Києва як галузевої торгово-промислової палати. Встановити, що всі суб'єкти господарської діяльності, що працюють на ринку будівельних послуг (як такі, що безпосередньо будують житлові та нежитлові будівлі та їх частини, так і такі, що виготовляють будь-яку продукцію, що використовується в будівництві) повинні обов'язково бути членами Будівельної палати міста Києва.  
Враховано редакційно    
    -35- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Встановити, що до правовідносин, які виникають у зв'язку з діяльністю Будiвельної палати мiста Києва, застосовуються положення статей 1 i 2, пункту 1, абзаців першого-четвертого, дев'ятого-одинадцятого пункту 2 статті 3, статті 4, пункту 1 статті 5, статей 6, 8 - 10, абзаців першого-шостого, дев'ятого- п'ятнадцятого пункту 1, пункту 3 статті 11, статті 12 Закону України "Про торговопромисловi палати в Українi.  
Відхилено    
    -36- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Державна реєстрація Будiвельної палати мiста Києва проводиться Міністерством юстиції України".  
Відхилено    
    -37- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Включення статті 7 та законодавче закріплення створення Будівельної палати міста Києва буде її фактичним створенням. Питання застосувань положень Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" повинні регулюватись її статутом і не є предметом цього законопроекту.  
Відхилено    
    -38- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Статтю 7 виключити, а статтю 8 вважати статтею 7.  
Відхилено    
31. Встановити, що до правовiдносин, якi виникають у зв'язку з дiяльнiстю Будiвельної палати мiста Києва, застосовуються положення статей 1 i 2, пункту 1, абзацiв першого - четвертого, дев'ятого - одинадцятого пункту 2 статтi 3, статтi 4, пункту 1 статтi 5, статей 6, 8 - 10, абзацiв першого - шостого, дев'ятого - п'ятнадцятого пункту 1, пункту 3 статтi 11, статтi 12 Закону України "Про торговопромисловi палати в Українi.      Встановити, що до правовiдносин, якi виникають у зв'язку з дiяльнiстю Будiвельної палати мiста Києва, поширюються положення статей 1 i 2, пункту 1, абзацiв першого - четвертого, дев'ятого - одинадцятого пункту 2 статтi 3, статтi 4, пункту 1 статтi 5, статей 6, 8 - 10, абзацiв першого - шостого, дев'ятого - п'ятнадцятого пункту 1, пункту 3 статтi 11, статтi 12 Закону України "Про торгово-промисловi палати в Українi".  
32. Державна реєстрацiя Будiвельної палати мiста Києва проводиться в Мiнiстерствi юстицiї України.      Державна реєстрацiя Будiвельної палати мiста Києва провадиться Мiнiстерством юстицiї України.  
33. Стаття 8. Прикiнцевi положення      Стаття 8. Прикiнцевi положення  
34. 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.   -39- Черепков В.Ф.
У статті 8: доповнити новим пунктом 2 в такій редакції: "2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить Закону."; Пункт 3 доповнити новими положеннями в такій редакції:  
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить Закону.  
35. 2. Кабiнету Мiнiстрiв України:   -40- Черепков В.Ф.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом; забезпечити перегляд та скасування міністерствами, центральними органами виконавчої влади їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;"  
Враховано   3. Кабiнету Мiнiстрiв України: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом; забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону; для проведення монiторингу експерименту утворити наглядову раду;  
36. для проведення монiторингу експерименту утворити наглядову раду;   -41- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Ч.1 п.2 статті 8 (7) викласти в такій редакції: "для проведення моніторингу експерименту утворити наглядову раду за дослідженням проведення експерименту, що запроваджується цим Законом, до складу якої включаються народні депутати України, представники Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Національного банку України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України. Положення про наглядову раду протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково    
    -42- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Ч.1 пункту 2 статті 8: "для проведення моніторингу експерименту утворити наглядову раду за дослідженням проведення експерименту, що запроваджується цим Законом, до складу якої включаються 3 народних депутати України та по одному представнику від Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Національного банку України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України;" Доповнити п.2 статті 8 новою частиною другою такого змісту: "протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про зазначену вище наглядову раду, в якому обов'язково передбачаються права цієї ради щодо витребування проектно-кошторисної та іншої документації від будь-яких учасників експерименту та відповідальність останніх за ненадання або несвоєчасне надання такої документації, право членів ради інспектувати об'єкти будівництва, що будуються учасниками експерименту та інші права;". Частини 2 і 3 пункту 2 статті 8 вважати відповідно частинами третьою та четвертою.  
Враховано частково    
37. проаналізувати за підсумками 1999 року хід проведення економічного експерименту та розглянути питання щодо доцільності його поширення в інших регіонах;   -43- Черепков В.Ф.
Абз.2 п.2 статті 8 викласти в такій редакції: "проаналізувати за підсумками 2000-2004 років хід проведення економічного експерименту та розглянути питання щодо доцільності його поширення в інших регіонах;".  
Враховано   проаналізувати за підсумками 2000-2004 років хід проведення економічного експерименту та розглянути питання щодо доцільності його законодавчого поширення в інших регіонах та на постійній основі;  
    -44- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Абз.2 п.2 статті 8 вносить плутанину в термін дії законопроекту, яким пропонується підведення підсумків на рік раніше терміну закінчення експерименту, визначеного у статті 1.  
Враховано    
    -45- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Ч.2 пункту 2 статті 7 викласти в такій редакції: "проаналізувати за підсумками 1999 року хід проведення економічного експерименту;  
Враховано редакційно    
    -46- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
П.4 статті 7 викласти в такій редакції: "Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України розробити та затвердити у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом положення про порядок залучення і використання коштів на фінансування житлового будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в рамках експерименту". Доповнити статтю 7 пунктом 5 такого змісту: "5. Національному банку України визначити правовий режим, порядок відкриття та закриття житлових ощадних рахунків, а також порядок здійснення операцій на таких рахунках" та порядок розрахунку та обігу еквівалентної розрахункової одиниці умовної площі житла".  
Враховано частково    
38. внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змiн до законiв України щодо питань, якi стосуються проведення експерименту, передбаченого цим Законом.       
39. 3. Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України запровадити в мiсячний строк з дня опублiкування цього Закону облiк наданих пiльг з оподаткування вкладникам та суб'єктам пiдприємницької дiяльностi за кожний звiтний (податковий) перiод з наростаючим пiдсумком.      запровадити в мiсячний термін з дня опублiкування цього Закону облiк наданих пiльг з оподаткування фізичних та юридичних осіб за кожний звiтний (податковий) перiод з наростаючим пiдсумком;  
40. 4. "Київмiськбуду" розробити, а Державному комітету будівництва, архітектури та житлової політики України затвердити у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом положення про порядок залучення i використання коштів на фінансування житлового будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в рамках експерименту.   -47- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
У п.4 статті 8 замість слова "Київміськбуду" записати "...будівельним компаніям"...  
Відхилено   у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити внесення змін, що випливають з цього Закону, до положення про порядок залучення i використання коштів на фінансування житлового будівництва та пенсійне забезпечення фізичних осіб в межах експерименту.