Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про особливості здійснення закупівель ядерного палива (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про особливості здійснення закупівель ядерного палива
 
-1- Романюк М.П.
Назву законопроекту відповідно до зміненої 8 липня 2011 р. ч. 4 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» пропоную викласти у наступній редакції:
«Про особливості здійснення закупівель неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів».
 
Враховано   Про особливості здійснення закупівель неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів
 
3. Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель ядерного палива за державні кошти.
 
-2- Романюк М.П.
Враховуючи поправку 1 пропоную преамбулу викласти у наступній редакції:
«Цей Закон відповідно до Закону «Про здійснення державних закупівель» встановлює особливості здійснення закупівель неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів».
 
Враховано   Цей Закон відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» встановлює особливості здійснення закупівель неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів.
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
5. У цьому Законі предметом закупівлі ядерного палива є ядерні матеріали, неопромінені паливні тепловиділяючі елементи (твели) та тепловиділяючі збірки (касети) для ядерних реакторів, поглинаючі стрижні системи управління та захисту ядерних реакторів, послуги, пов’язані з виробництвом неопромінених паливних тепловиділяючих збірок (конверсія, збагачення, фабрикація) та поводженням з неопроміненими та опроміненими тепловиділяючими збірками (перевезення, зберігання, переробка).
 
-3- Романюк М.П.
Абзац перший статті 1 викласти у наступній редакції:
«У цьому Законі предметом закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів є ядерні матеріали, тепловиділяючі збірки (касети) для ядерних реакторів та їх окремі елементи, поглинаючі стрижні системи управління та захисту ядерних реакторів, у тому числі послуги, пов’язані з виробництвом неопромінених паливних тепловиділяючих збірок (конверсія, збагачення, фабрикація) та поводженням з неопроміненими тепловиділяючими збірками та ядерними матеріалами (перевезення, зберігання, переробка)».
 
Враховано   У цьому Законі предметом закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів є ядерні матеріали, тепловиділяючі збірки (касети) для ядерних реакторів та їх окремі елементи, поглинаючі стрижні системи управління та захисту ядерних реакторів, у тому числі послуги, пов’язані з виробництвом неопромінених паливних тепловиділяючих збірок (конверсія, збагачення, фабрикація) та поводженням з неопроміненими тепловиділяючими збірками та ядерними матеріалами (перевезення, зберігання, переробка).
 
6. Термін «ядерний матеріал» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
 
-4- Романюк М.П.
В абзаці другому статті 1 після слів «наведеному в» додати слова: «абзаці двадцять першому статті 1».
 
Враховано частково   Термін «ядерний матеріал» вживається у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
 
7. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про здійснення державних закупівель».
 
   Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про здійснення державних закупівель».
 
8. Стаття 2. Закупівля ядерного палива
 
-5- Романюк М.П.
Назву статті 2 викласти у наступній редакції: «Стаття 2. Процедура закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів».
 
Враховано   Стаття 2. Процедура закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів
 
9. 1. Закупівля ядерного палива здійснюється замовником за рахунок державних коштів за процедурою закупівлі у одного учасника у порядку, визначеному Законом України «Про здійснення державних закупівель», з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
 
-6- Кармазін Ю.А.
З метою забезпечення конкурентного середовища і вільного доступу сторін до участі у процедурі державних закупівель та недопущення створення корупційної ситуації, при якій замовник буде здійснювати закупівлю у одного учасника, статтю 2 викласти у наступній редакції: «Закупівля ядерного палива здійснюється замовником за рахунок державних коштів за процедурою відкритих торгів у порядку, визначеному Законом України «Про здійснення державних закупівель», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом».
 
Відхилено акупівля ядерного палива для АЕС України за процедурою відкритих торгів не дозволить реалізувати державну політику щодо диверсифікації постачання ядерного палива та розвитку власного ядерно-паливного циклу, зокрема, створення в Україні заводу з виробництва ядерного палива.  1. Закупівля неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів здійснюється за процедурою закупівлі в одного учасника в порядку, визначеному Законом України «Про здійснення державних закупівель», з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
Обґрунтування замовником застосування процедури закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів у одного учасника не здійснюється.
 
    -7- Романюк М.П.
З метою приведення у відповідність до ч. 4 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» частину першу статті 2 викласти у наступній редакції:
«1. Закупівля неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів здійснюється за процедурою закупівлі у одного учасника у порядку, визначеному Законом України «Про здійснення державних закупівель», з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
Обґрунтування замовником застосування процедури закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів в одного учасника не здійснюється».
 
Враховано    
10. 2. Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу:
 
-8- Романюк М.П.
Абзац перший пункту 2 статті 2 викласти у наступній редакції:
«2. Оприлюднення інформації про закупівлю неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів здійснюється в обсязі та порядку, визначеному цим Законом.
Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу:»
Слова «енергетики та вугільної промисловості» замінити словами «паливно-енергетичного комплексу».
Слова «енергетики та вугільної промисловості» замінити словами «паливно-енергетичного комплексу»
 
Враховано   2. Оприлюднення інформації про закупівлю неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів здійснюється в обсязі та порядку, визначеному цим Законом.
Замовник безоплатно оприлюднює на веб-сайті визначеного Законом України «Про здійснення державних закупівель» Уповноваженого органу:
 
11. відомості про учасника, з яким передбачається укласти договір про закупівлю після проведення переговорів, - протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення щодо вибору учасника за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань енергетики та вугільної промисловості;
 
   відомості про учасника, з яким передбачається укласти договір про закупівлю після проведення переговорів, - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення щодо вибору учасника за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу;
 
12. оголошення про результати проведення процедури закупівлі - не пізніше семи днів з дня укладення договору про закупівлю, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань енергетики та вугільної промисловості.
 
   оголошення про результати процедури закупівлі - не пізніше семи днів з дня укладення договору про закупівлю за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу.
 
13. 3. Замовник укладає договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі у одного учасника не раніше ніж через чотирнадцять днів з дня оприлюднення відомостей про учасника.
 
-9- Романюк М.П.
Пункт 3 статті 2 за змістом доцільно перенести до пункту 1 статті 3.
 
Враховано      
14. Стаття 3. Договір про закупівлю
 
   Стаття 3. Договір про закупівлю
 
15. 1. Дія договорів про закупівлю, укладених відповідно до цього Закону, може продовжуватися за згодою сторін на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на суму коштів не більш як 20 відсотків вартості, визначеної у договорі.
 
-10- Кармазін Ю.А.
Пропоную виключити частину першу статті 3. Вважаю, що цією частиною автором законопроекту пропонується фактично укладення договору без здійснення процедур державних закупівель. Таким чином, нівелюються такі приницпи державних закупівель, як приницпи добросовісної конкуренції серед учасників та приницп недискримінації учасників.
 
Враховано   1. Замовник укладає договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника не раніш як через чотирнадцять днів з дня оприлюднення відомостей про учасника.
 
16. 2. Типові договори про закупівлю ядерного палива затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань енергетики та вугільної промисловості.
 
-11- Романюк М.П.
Відповідно до норм статті 179 Господарського кодексу України, а також те, що учасниками процедури закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів за державні кошти можуть бути лише нерезиденти, договірні відносини з якими ґрунтуються, як правило, на законодавстві їх країн, неможливо прив’язувати на законодавчому рівні зміст контрактів, які з ними укладаються, до типових договорів, тому частину другу статті 3 викласти у наступній редакції:
«2. Договори про закупівлю неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів укладаються на основі примірних договорів, які затверджуються центральним органом виконавчої #102083
 
Враховано   2. Договори про закупівлю неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів укладаються на основі примірних договорів, що затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу.
 
17. Стаття 4. Оскарження та контроль за здійсненням
закупівлі ядерного палива за державні кошти
 
-12- Романюк М.П.
Назву статті 4 викласти у наступній редакції:
«Стаття 4. Оскарження та контроль за здійсненням закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів».
 
Враховано   Стаття 4. Оскарження та контроль за здійсненням закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів
 
18. Оскарження та контроль за здійсненням закупівлі ядерного палива здійснюються в порядку, встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», з урахуванням строків, визначених цим Законом.
 
-13- Кармазін Ю.А.
У статті 4 виключити слова: «з урахуванням строків, визначених цим Законом».
Зміни вносяться у зв’язку з тим, що законопроектом не передбачаються особливі строки для оскарження та контролю за здійсненням закупівлі ядерного палива, відмінні від тих, які передбачені Законом України «Про здійснення державних закупівель».
 
Враховано   Оскарження та контроль за здійсненням закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів здійснюються в порядку та з урахуванням строків, установлених Законом України «Про здійснення державних закупівель».
 
    -14- Романюк М.П.
З метою приведення у відповідність до ч. 4 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель», статтю 4 викласти у наступній редакції:
«Оскарження та контроль за здійсненням закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів здійснюються в порядку та з урахуванням строків, встановлених Законом України «Про здійснення державних закупівель».
 
Враховано    
19. Стаття 5. Прикінцеві положення
 
   Стаття 5. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-15- Толстенко В.Л.
Пункт 1 статті 5 викласти в редакції: Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -16- Кармазін Ю.А.
У статті 5 частину першу викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
Зміна вноситься з метою приведення даної норми у відповідність із статтею 57 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти, які не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, не є чинними.
Вважаю, що Закон має починати діяти із наступного дня після дня його опублікування, адже має поширювати свою дію саме на правовідносини, що мали місце після його прийняття і суб’єкти правовідносин повинні мати час на те, щоб ознайомитися з новими положеннями Закону.
 
Враховано    
21. 2. В абзаці восьмому частини четвертої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» слова «неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів» виключити.

-17- Романюк М.П.
Враховуючи зміни, внесені до Закону України «Про здійснення державних закупівель» Законом України від 8 липня 2011 року № 3681-VІ, ч. 2 ст. 5 «Прикінцеві положення» виключити п.2.
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
скасувати нормативно-правові акти, що суперечать цьому Закону.

    -18- Толстенко В.Л.
Доповнити прикінцеві положення пунктом наступного змісту:
«Кабінету Міністрів України на момент введення в дію цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
скасувати нормативно-правові акти, що суперечать цьому Закону».
 
Враховано редакційно