Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання надання окремих адміністративних послуг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання надання окремих адміністративних послуг
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання надання окремих адміністративних послуг
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. Статтю 13 Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 1, ст. 1; 2006, № 22, ст. 184) доповнити новою частиною такого змісту:
 
   1. Статтю 13 Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 22, ст. 184) доповнити частиною шостою такого змісту:
 
5. „За ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
-1- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про електроенергетику» у статті 13 у новій частині шостій слова: «За ліцензії» замінити на слова: «За дії щодо видачі чи переоформлення ліцензій, видачу їх копій чи дублікатів та інші дії стосовно них» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою технічно-юридичного уточнення положень законопроекту, адже плата справляється не за ліцензію, як це запропоновано автором, а за певні дії щодо неї: видачу ліцензій, видачу їх копій та дублікатів, переоформлення ліцензій.
 
Враховано по суті  «За видачу ліцензій, їх дублікатів чи копій, переоформлення ліцензій та інші дії щодо них справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
    -2- Толстенко В.Л.
У змінах до ст.13 Закону України «Про електроенергетику» останнє речення викласти у такій редакції:
«За видачу та інші дії щодо ліцензії (видачу їх копій та дублікатів, переоформлення ліцензій) справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано по суті   
    -3- Чуднов В.М.
у абзаці 2 статті першої розділу І законопроекту слово «ліцензії» замінити словами «видачу ліцензій, їх переоформлення, видачу їх копій та дублікатів»;
 
Враховано по суті   
    -4- Шаманов В.В.
У Законі України «Про електроенергетику»
Частину 6 статті 13 викласти у наступній редакції : «Плата за видачу ліцензій, видачу їх копій та дублікатів, переоформлення ліцензій справляється до початку виробництва, передачі та постачання електричної енергії органом, що видає ліцензії.
Розмір та порядок зарахування плати до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково емає необхідності деталізувати, що плата за видачу ліцензій, видачу їх копій та дублікатів, переоформлення ліцензій справляється до початку виробництва, передачі та постачання електричної енергії, оскільки ліцензіат не має права здійснювати вищезазначену діяльність без отримання належної ліцензії, відповідно почати діяльність, не отримавши ліцензії, а значить не сплативши до початку здійснення такої діяльності, суб’єкт господарювання не має можливості.   
    -5- Петьовка В.В.
Запропоновані зміни до статті 13 Закону України «Про електроенергетику» викласти у такій редакції:
«За видачу ліцензій, видачу копій та дублікатів ліцензій, переоформлення ліцензій справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано по суті   
6. 2. Внести до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 36, ст. 299 із наступними змінами) такі зміни:
 
   2. У статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами):
 
7. частину першу доповнити новим пунктом такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
8. „12) діяльність на ринку природного газу»;
 
   «13) діяльність на ринку природного газу»;
 
9. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
10. пункт 14 викласти в такій редакції:
 
   пункт 14 викласти в такій редакції:
 
11. „14) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом та їх розподіл»;
 
   «14) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом та їх розподіл»;
 
12. пункти 15 і 16 виключити.
 
   пункти 15 і 16 виключити.
 
13. 3. Частину третю статті 8 Закону України „Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 20, ст. 278; 2011, № 10, ст. 63) доповнити новим реченням такого змісту: „За ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
-6- Кармазін Ю.А.
У Законі України „Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" у статті 8 у частині третій у другому реченні слова: «За ліцензії» замінити на слова: «За дії щодо видачі чи переоформлення ліцензій, видачу їх копій чи дублікатів та інші дії стосовно них» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою технічно-юридичного уточнення положень законопроекту, адже плата справляється не за ліцензію, як це запропоновано автором, а за певні дії щодо неї: видачу ліцензій, видачу їх копій та дублікатів, переоформлення ліцензій.
 
Враховано по суті  3. Частину третю статті 8 Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 20, ст. 278; 2011 р., № 10, ст. 63) доповнити новим реченням такого змісту: «За видачу ліцензій, їх дублікатів чи копій, переоформлення ліцензій та інші дії щодо них справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
    -7- Толстенко В.Л.
У змінах до ст.8 Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» останнє речення викласти у такій редакції:
«За видачу та інші дії щодо ліцензії (видачу їх копій та дублікатів, переоформлення ліцензій) справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано по суті   
    -8- Чуднов В.М.
у абзаці 2 статті третьої розділу І законопроекту слово «ліцензії» замінити словами «видачу ліцензій, їх переоформлення, видачу їх копій та дублікатів»
 
Враховано по суті   
    -9- Петьовка В.В.
Зміни до статті 8 Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» викласти наступним чином:
«Видачу ліцензій і встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляються когенераційними установками, здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики України. За видачу ліцензій, видачу копій та дублікатів ліцензій, переоформлення ліцензій справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково Видачу ліцензій і встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляються когенераційними установками, здійснює не Національна комісія регулювання електроенергетики України, а національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики у відповідності із Законом України №3610-VІ від 07.07.2011р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг»   
14. 4. Статтю 17 Закону України „Про теплопостачання» ( Відомості Верховної Ради України, 2005, № 28, ст.. 373) доповнити новою частиною такого змісту:
„За ліцензії на виробництво теплової енергії (у разі, коли теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
-10- Кармазін Ю.А.
У Законі України „Про теплопостачання» у статті 17 нову другу частину, якою було доповнено цю статтю, виключити, а саме:
«За ліцензії на виробництво теплової енергії (у разі, коли теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
Обґрунтування: Вважаю, що цю частину необхідно виключити, оскільки її редакція не містить окремого механізму ліцензування виробництва теплової енергії, елементом якого є визначення розміру плати за видачу та інші дії щодо ліцензії. Згідно з ст. 23 цього Закону господарська діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законом, яким і має визначатися розмір плати за видачу та інші дії щодо ліцензії на право здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії.
 
Враховано      
    -11- Толстенко В.Л.
У зв’язку з тим, що Закон України «Про теплопостачання», не містить окремого механізму ліцензування виробництва теплової енергії, елементом якого є визначення розміру плати за видачу та інші дії щодо ліцензії та у ст. 23 цього закону зазначено, що господарська діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законом, яким і має визначатися розмір плати за видачу та інші дії щодо ліцензії на право здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії, пропоную не вносити запропонованих проектом змін до Закону України «Про теплопостачання»
 
Враховано    
    -12- Чуднов В.М.
статтю 4 розділу першого виключити
 
Враховано    
    -13- Петьовка В.В.
Запропоновані зміни до статті 17 Закону України «Про теплопостачання» викласти у такій редакції:
«За видачу ліцензій, видачу копій та дублікатів ліцензій, переоформлення ліцензій на виробництво теплової енергії (у разі, коли теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено У Законі України „Про теплопостачання» у статті 17 нову другу частину, якою було запропоновано доповнити цю статтю, доцільно виключити, оскільки Закон України «Про теплопостачання» не містить окремого механізму ліцензування виробництва теплової енергії, елементом якого є визначення розміру плати за видачу та інші дії щодо ліцензії. Згідно з його ст. 23 господарська діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законом, яким і має визначатися розмір плати за видачу та інші дії щодо ліцензії на право здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії.   
15. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
16. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-14- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення» пункт 1 викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
Обґрунтування: Зміна вноситься з метою приведення даної норми у відповідність із статтею 57 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти, які не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, не є чинними.
Вважаю, що Закон має починати діяти із наступного дня після дня його опублікування, адже має поширювати свою дію саме на правовідносини, що мали місце після його прийняття і суб’єкти правовідносин повинні мати час на те, щоб ознайомитися з новими положеннями Закону.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -15- Чуднов В.М.
статтю першу розділу ІІ викласти у такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано    
17. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
18. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
19. забезпечити внесення змін чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.