Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про космічну діяльність'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
3. «Про космічну діяльність»
 
   «Про космічну діяльність»
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України «Про космічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2; 2000 р., № 22, ст. 172; 2010 р., № 30, ст. 393) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України «Про космічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2; 2000 р., № 22, ст. 172; 2010 р., № 30, ст. 393) такі зміни:
 
6. 1) частину другу статті 5 викласти у такій редакції:
 
   1) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
 
7. «Формування і реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності забезпечує центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності.»;
 
-1- Гуменюк О.І.
Підпункт 1 пункту 1 вилучити.
 
Відхилено   «Формування і реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності забезпечує центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності»;
 
8. 2) доповнити статтю 6 після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
 
   2) статтю 6 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
9. «забезпечує створення та експлуатацію наземного та космічного сегментів супутникових систем зв'язку, мовлення та дистанційного зондування Землі, контролю і аналізу космічної обстановки, координатно-часового та навігаційного забезпечення;»;
 
   «забезпечує створення та експлуатацію наземного і космічного сегментів супутникових систем зв'язку, мовлення та дистанційного зондування Землі, контролю і аналізу космічної обстановки, координатно-часового та навігаційного забезпечення».
 
10. У зв’язку з цим абзаци сьомий — дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — двадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий — дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — двадцятим;
 
11. 3) назву статті 13 викласти у такій редакції:
 
   3) назву статті 13 викласти в такій редакції:
 
12. «Стаття 13. Реєстрація космічних апаратів»;
 
-2- Кармазін Ю.А.
Назву статті 13 залишити в чинній редакції, а саме «Стаття 13. Реєстрація об’єктів космічної діяльності»
 
Враховано частково   «Стаття 13. Реєстрація космічних апаратів та унікальних об’єктів космічної діяльності»;
 
    -3- Кравченко М.В.
Після слова «апаратів» доповнити словами «та унікальних об’єктів космічної діяльності»
 
Враховано    
13. 4) статтю 22 викласти у такій редакції:
 
   4) статтю 22 викласти в такій редакції:
 
14. «Стаття 22. Охорона космічної техніки та майна суб’єктів космічної діяльності підрозділами відомчої воєнізованої охорони
 
-4- Кравченко М.В.
Назву статті викласти в наступній редакції: «Стаття 22. Охорона космічної техніки та майна суб’єктів космічної діяльності»
 
Враховано   «Стаття 22. Охорона космічної техніки та майна суб’єктів космічної діяльності
 
    -5- Кармазін Ю.А.
Назву статті викласти в наступній редакції: «Стаття 22. Транспортування та охорона космічної техніки та майна суб’єктів космічної діяльності підрозділами відомчої воєнізованої охорони»
 
Відхилено    
15. Для забезпечення охорони космічної техніки під час її виробництва, випробування, транспортування і експлуатації та майна суб’єктів космічної діяльності на підприємствах, визначених центральним органом виконавчої влади з питань космічної діяльності, за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України можуть утворюватися підрозділи відомчої воєнізованої охорони, працівники яких під час виконання службових обов'язків мають право користуватися вогнепальною зброєю та спеціальними засобами в порядку і відповідно до вимог, що встановлені законодавством.
 
-6- Кравченко М.В.
Частину першу статті 22 викласти у такій редакції:
«Охорона космічної техніки під час виробництва, випробування, транспортування і експлуатації на поверхні Землі та майна суб’єктів космічної діяльності забезпечується згідно із законодавством.
При транспортуванні космічної техніки, що становить загрозу для життя та здоров’я людей або довкілля, використовується спеціальний транспорт під охороною у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань космічної діяльності за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та Міністерством внутрішніх справ України.
На підприємствах, що належать до сфери центрального органу виконавчої влади з питань космічної діяльності, за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України можуть утворюватися підрозділи відомчої воєнізованої охорони, працівники яких під час виконання службових обов'язків мають право користуватися вогнепальною зброєю та спеціальними засобами в порядку і відповідно до вимог, встановлених законодавством.»
 
Враховано   Охорона космічної техніки під час виробництва, випробування, транспортування і експлуатації на поверхні Землі та майна суб’єктів космічної діяльності забезпечується згідно із законодавством.
При транспортуванні космічної техніки, що становить загрозу для життя та здоров’я людей або довкілля, використовується спеціальний транспорт під охороною у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань космічної діяльності за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та Міністерством внутрішніх справ України.
На підприємствах, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань космічної діяльності, за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України можуть утворюватися підрозділи відомчої воєнізованої охорони, працівники яких під час виконання службових обов'язків мають право користуватися вогнепальною зброєю та спеціальними засобами в порядку і відповідно до вимог, встановлених законодавством.
 
    -7- Гуменюк О.І.
Після слова «експлуатації» доповнити словами «на поверхні Землі»
 
Враховано    
    -8- Кармазін Ю.А.
Доповнити новими частинами першою та другою наступного змісту:
«Під час транспортування космічної техніки, що становить загрозу для життя та здоров’я населення або довкілля, необхідно використовувати спеціальний транспорт під охороною.
Порядок організації транспортування та охорони космічної техніки під час транспортування встановлюється правилами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.»
У зв’язку з цим частину першу вважати частиною третьою та внести до неї таку зміну: після слова «експлуатації» доповнити словами «на поверхні Землі»
Після нової частини третьої доповнити новими частинами четвертою – сьомою наступного змісту:
«Застосуванню спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників відомчої воєнізованої охорони.
Спеціальні засоби працівниками відомчої воєнізованої охорони можуть використовуватись у таких випадках:
1) для захисту громадян, самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;
2) для захисту космічної техніки від дій, які можуть її пошкодити або призвести до її викрадення;
3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, які належать суб’єктам космічної діяльності, або їх звільнення у разі захоплення;
4) для затримання і доставки в службове приміщення осіб, які вчинили правопорушення.
Вогнепальна зброя, як крайній захід, може використовуватись працівниками відомчої воєнізованої охорони у таких випадках:
1) для захисту громадян, самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;
2) для захисту космічної техніки, що становить загрозу для життя та здоров'я населення або довкілля, від дій, які можуть її пошкодити або призвести до її викрадення;
3) для затримання особи, яка чинить збройний опір.
Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.».
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною восьмою.
 
Враховано частково    
16. Центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності затверджує за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України положення про відомчу воєнізовану охорону та здійснює контроль за діяльністю її підрозділів.»;
 
   Центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України затверджує положення про відомчу воєнізовану охорону та здійснює контроль за діяльністю її підрозділів»;
 
17. 5) у тексті Закону слова «Національне космічне агентство України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності» у відповідному відмінку.
 
-9- Гуменюк О.І.
Підпункт 5 пункту 1 викласти в такій редакції: «в тексті Закону слова «Національне космічне агентство України» у всіх відмінках замінити словами «Державне космічне агентство України» у відповідних відмінках
 
Відхилено   5) у тексті Закону слова «Національне космічне агентство України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності» у відповідному відмінку.
 
18. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-10- Кармазін Ю.А.
Розділ 2 законопроекту викласти у наступній редакції: «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
19. Голова Верховної Ради
України

   Голова Верховної Ради
України