Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу
 
-1- Кармазін Ю.А.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах».
 
Враховано   Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
      
4. Цей Закон встановлює граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу під час розгляду судами цивільних та адміністративних справ.
 
   Цей Закон встановлює граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу під час розгляду судами цивільних та адміністративних справ.
 
5. Стаття 1. Установити, що розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною, а в адміністративних справах — суб’єктом владних повноважень, не може перевищувати 40 відсотків мінімальної заробітної плати за годину участі особи, що надавала правову допомогу, в судовому засіданні та під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням.
 
-2- Кармазін Ю.А.
Статтю 1 викласти у такій редакції: «Розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною, а в адміністративних справах — суб’єктом владних повноважень, не може перевищувати 40 відсотків мінімальної заробітної плати за годину участі особи, що надавала правову допомогу, пов’язану з вивченням матеріалів справи, підготовкою необхідних документів, участю у судовому засіданні та під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням і визначається у відповідному судовому рішенні.».
 
Враховано частково Дана пропозиція в цілому підтримується, крім запропонованого положення щодо розширення видів надання правової допомоги в частині підготовки необхідних документів. У такому випадку неможливо буде відслідкувати дійсний час, який особа, яка надає правову допомогу, витратила на підготовку необхідних документів. Це, в свою чергу, призведе до зловживань шляхом штучного завищення дійсного часу її надання, а відповідно і розміру витрат, які за результатами розгляду справи сплачуватимуться стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною чи за рахунок держбюджету.)  Стаття 1. Розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною, а в адміністративних справах — суб’єктом владних повноважень, не може перевищувати 40 відсотків встановленої законом мінімальної заробітної плати у місячному розмірі за годину участі особи, яка надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні.
 
    -3- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 1 проекту викласти в такій редакції:
«Стаття 1. Розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною, а в адміністративних справах — суб’єктом владних повноважень, не може перевищувати 40 відсотків встановленої законом мінімальної заробітної плати у місячному розмірі за годину участі особи, що надавала правову допомогу, в судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні».
 
Враховано Існує необхідність встановити граничні розміри компенсації витрат на правову допомогу в цивільних та адміністративних справах, фіксування надання якої можливо здійснити в ході розгляду справи судом, а саме - під час судового засідання, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді. До того ж, схожий механізм на сьогодні передбачений Порядком оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.1999 р. № 821.)   
6. Стаття 2. Установити, що у разі, коли сторона у цивільній чи адміністративній справі звільнена від оплати витрат на правову допомогу, вона виплачує компенсацію даних витрат стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, у розмірі, що не може перевищувати 2,5 відсотка мінімальної заробітної плати за годину участі особи, що надавала правову допомогу, в судовому засіданні та під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням.
 
-4- Кармазін Ю.А.
У статті 2 частину першу викласти у такій редакції: «У разі, коли сторона у цивільній чи адміністративній справі звільнена від оплати витрат на правову допомогу, компенсація даних витрат виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, у розмірі, що не може перевищувати 2,5 відсотка мінімальної заробітної плати за годину участі особи, що надавала правову допомогу, в судовому засіданні та під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням і визначається у відповідному судовому рішенні.».
 
Враховано частково   Стаття 2. У разі, якщо сторона у цивільній чи адміністративній справі звільнена від оплати витрат на правову допомогу, компенсація таких витрат виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, у розмірі, що не перевищує 2,5 відсотка встановленої законом мінімальної заробітної плати в місячному розмірі за годину участі особи, що надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні.
 
    -5- Льовочкіна Ю.В.
Частину першу статті 2 проекту викласти в такій редакції:
«Стаття 2. У разі, коли сторона у цивільній чи адміністративній справі звільнена від оплати витрат на правову допомогу, компенсація даних витрат виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, у розмірі, що не перевищує 2,5 відсотка встановленої законом мінімальної заробітної плати у місячному розмірі за годину участі особи, що надавала правову допомогу, в судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні «.
 
Враховано    
7. Така компенсація виплачується за рахунок державного бюджету в межах видатків, передбачених Державній судовій адміністрації України на здійснення правосуддя місцевими загальними та місцевими адміністративними судами.
 
   Компенсація витрат на правову допомогу виплачується за рахунок державного бюджету в межах видатків, передбачених Державній судовій адміністрації України на здійснення правосуддя місцевими загальними та місцевими адміністративними судами.
 
8. Стаття 3. Прикінцеві положення
 
   Стаття 3. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.