Кількість абзаців - 40 Таблиця поправок


Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (Повторне перше читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Стаття 34. Страхові випадки, умови надання та тривалість виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності   -1- Кабінет Міністрів України
Стаття 34. Страхові випадки, умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати 1. Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання у неї одного з таких страхових випадків: 1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві; 2) необхідності догляду за хворою дитиною; 3) необхідності догляду за хворим членом сім'ї; 4) догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною; 5) карантину, накладеного органами санітарно - епідеміологічної служби; 6) тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу нижчеоплачувану роботу; 7) протезування з розміщенням у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства; 8) санаторно-курортного лікування.  
Враховано частково   Стаття 34. Страхові випадки, умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати  
1. 1. Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) у разі настання у неї одного з таких страхових випадків:      1. Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), в разі настання у неї одного з таких страхових випадків:  
2. 1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві ;      1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;  
3. 2) необхідності догляду за хворою дитиною застрахованої особи;      2) необхідності догляду за хворою дитиною;  
4. 3) необхідності догляду за хворим членом сім'ї;      3) необхідності догляду за хворим членом сім'ї;  
5. 4) догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;      4) догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;  
6. 5) карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;      5) карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;  
7. 6) тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу нижче оплачувану роботу;      6) тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу нижчеоплачувану роботу;  
8. 7) протезування з розміщенням у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства;      7) протезування з поміщенням у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства;  
9. 8) санаторно-курортного лікування.      8) санаторно-курортного лікування.  
10. 2. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам починаючи з п'ятнадцятого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи у період втрати працездатності в порядку і розмірах, встановлених цим Законом.   -2- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Ст.34 п.2. Запропонований порядок виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності передбачає погіршення існуючих умов здійснення цих виплат, що призведе до порушення статті 22 Конституції України. Пропоную залишити існуючий на сьогодні порядок виплати допомоги з першого дня тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Фонду. "2. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи у період втрати працездатності в порядку і розмірах, встановлених цим Законом."  
Враховано   2. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам, починаючи з першого дня непрацездатності за весь період у порядку та розмірах, встановлених цим Законом, до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності.  
11. Перші чотирнадцять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації за основним місцем роботи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -3- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Стаття 34, пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи у період втрати працездатності в порядку і розмірах, встановлених цим Законом." Частину другу пункту 2 вилучити.  
Враховано    
    -4- Кабінет Міністрів України
2. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності, незалежно від звільнення застрахованої особи у період втрати працездатності, в порядку і розмірах, установлених статею 48 цього Закону. Перші п`ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації за основним місцем роботи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року і тільки за робочі дні. У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, допомога надається у порядку і розмірах, установлених цим Законом. 3. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування у стаціонарі разом з хворою дитиною. Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, у разі здійснення догляду за хворою дитиною віком до 14 років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується в порядку і розмірах, передбачених цим Законом. 4. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім'ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім'ї та побутових обставин, - не більш як за 7 календарних днів. 5. Допомога по тимчасовій непрацездатності у разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом до досягнення нею 16-річного віку, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня за весь період захворювання в порядку і розмірах, встановлених цим Законом. 6. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім'ї та у разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом до досягнення нею 16-річного віку, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням або творчій відпустці.  
Враховано частково    
12. Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року.      Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року .  
13. У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням, творчій відпустці допомога надається у порядку і розмірах, встановлених цим Законом.      У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці допомога надається у порядку та розмірах, установлених цим Законом.  
14. 3. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.      3. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.  
15. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі за весь час її перебування у стаціонарі разом з хворою дитиною.      Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.  
16. Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, у разі здійснення догляду за хворою дитиною віком до 14 років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується в порядку і розмірах, передбачених цим Законом.      Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, у разі здійснення догляду за хворою дитиною віком до 14 років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується в порядку та розмірах, передбачених абзацом другим частини другої цієї статті та статті 36 цього Закону.  
17. 4. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім'ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі не більш як за 3 календарні дні, а у виняткових випадках з урахуванням тяжкості хвороби члена сім'ї та побутових обставин - не більш як за 7 календарних днів.      4. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім'ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім'ї та побутових обставин, - не більш як за 7 календарних днів.  
18. 5. У разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом до досягнення нею 16-річного віку, допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, за весь період захворювання в порядку і розмірах, встановлених цим Законом.      5. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня за весь період захворювання в порядку та розмірах, встановлених цим Законом.  
19. 6. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім'ї та у разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом до досягнення нею 16-річного віку не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням або творчій відпустці.      6. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім'ї та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням або творчій відпустці.  
20. 7. Застрахованій особі, тимчасова непрацездатність якої викликана карантином, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби внаслідок заразного захворювання громадян, які оточували застраховану особу, надається допомога по тимчасовій непрацездатності за весь час відсутності на роботі з цієї причини.   -5- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Пункт 7 статті 34 потребує редакційної правки, Пропонуємо у п.7 зазначеної статті слова "... внаслідок заразного захворювання громадян, які оточували застраховану особу, надається допомога по тимчасовій непрацездатності за весь час відсутності на роботі з цієї причини" замінити словами "... внаслідок інфекційного захворювання громадян, які перебували у контакті з застрахованою особою, а також застрахованій особі, яка є носієм збудника інфекційної хвороби, надається допомога по тимчасовій непрацездатності за весь час відсутності на роботі з цієї причини."  
Враховано частково   7. Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби, надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини.  
    -6- Кабінет Міністрів України
7. Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби внаслідок заразного захворювання громадян, які оточували застраховану особу, їй надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини. 8. У разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу нижчеоплачувану роботу цій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці. Ця допомога обчислюється за загальними правилами, але надається у розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суми повного заробітку до часу переведення. 9. Допомога по тимчасовій непрацездатності у разі здійснення протезування за медичними показаннями в стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства надається застрахованій особі з першого дня за весь період перебування в цьому підприємстві з урахуванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного підприємства і назад. 10. Допомога по тимчасовій непрацездатності у разі здійснення санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі, якщо тривалість щорічної (основної і додаткової) відпустки недостатня для лікування і проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Застрахованій особі, яка направляється на санаторно-курортне лікування після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу за рахунок страхових коштів Фонду, допомога по тимчасовій непрацездатності надається лише за час проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Якщо таке лікування здійснювалося за рахунок власних коштів застрахованої особи або інших джерел, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь період перебування в санаторії з урахуванням часу на проїзд у порядку і розмірах, встановлених цим Законом. Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 16 років, надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею. 11. У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період розв'язання спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по тимчасовій непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.  
Враховано    
21. 8. У разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу нижче оплачувану роботу, цій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності за весь час такої роботи, але не більш як за два місяці. Ця допомога обчислюється за загальними правилами, але надається у такому розмірі, щоб разом із заробітком за роботу, що виконується, вона не перевищувала повного заробітку до переведення.      8. У разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу нижчеоплачувану роботу цій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці. Ця допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суми повного заробітку до часу переведення.  
22. 9. У разі здійснення протезування за медичними показниками в стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі з першого дня за весь період перебування в цьому підприємстві з урахуванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного підприємства і назад.      9. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення протезування за медичними показаннями в стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства надається застрахованій особі з першого дня за весь період перебування в цьому підприємстві з урахуванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного підприємства і назад.  
23. 10. Допомога по тимчасовій непрацездатності у разі здійснення санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі, якщо тривалість щорічної (основної і додаткової) відпустки недостатня для лікування і проїзду до санаторно-курортного закладу та назад.      10. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі, якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.  
24. Застрахованій особі, яка направляється на санаторно-курортне лікування після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу за рахунок страхових коштів Фонду, допомога по тимчасовій непрацездатності надається лише за час проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Якщо таке лікування здійснювалося за рахунок власних коштів застрахованої особи або інших джерел допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь період перебування в санаторії з урахуванням часу на проїзд у порядку і розмірах, встановлених цим Законом.      Застрахованій особі, яка направляється на санаторно-курортне лікування після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу за рахунок страхових коштів Фонду, допомога по тимчасовій непрацездатності надається лише за час проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Якщо таке лікування здійснювалося за рахунок власних коштів застрахованої особи або інших джерел, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь період перебування в санаторії з урахуванням часу на проїзд у порядку і розмірах, встановлених цим Законом.  
25. Застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 16 років, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею.      Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 16 років, надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею.  
26. 11. У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період розв'язання спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по тимчасовій непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.      11. У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по тимчасовій непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.  
27. Стаття 36. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності      Стаття 36. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності  
28. 1. Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:   -7- Кабінет Міністрів України
Стаття 36. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності 1. Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої відповідно до статті 51 цього Закону, і не залежить від їх страхового стажу.  
Відхилено   1. Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:  
29. 60 відсотків їхньої середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до п'яти років;      60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до п'яти років;  
30. 70 відсотків їхньої середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;   -8- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Стаття 36, пункт 1, частина третя. "80 відсотків їхньої середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;" Стаття 36, пункт 1, частина четверта. "100 відсотків їхньої середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років; 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх заміняє і доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".  
Враховано   80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;  
31. 80 відсотків їхньої середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.   -9- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Ст.36 п.1. Відповідно до чинного нині законодавства окремі категорії осіб при тимчасовій непрацездатності мають право на повне відшкодування втраченого заробітку (особи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дружини військовослужбовців, інваліди війни і прирівняні до них особи), тому пропоную доповнити п.1 статті 36 абзацом, що включає ці пільги. "100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх заміняє і доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, включаючи санаторно-курортне лікування; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби; застрахованим з числа колишніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до статті 47 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"."  
Враховано   100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років; 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".  
32. 2. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності за місяць не може бути меншим від розміру мінімальної заробітної плати і не може перевищувати середню заробітну плату (доход), з якої обчислюється ця допомога.   -10- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Стаття 36, пункт 2. "2. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності за місяць не може бути меншим від розміру прожиткового мінімум і не може перевищувати середню заробітну плату (доход), з якої обчислюється ця допомога."  
Враховано   2. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності за місяць не може бути меншим від розміру прожиткового мінімуму і не може перевищувати середню заробітну плату (доход), з якої обчислюється ця допомога.  
    -11- Кабінет Міністрів України
2. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності за місяць не може бути меншим від розміру мінімальної заробітної плати і не може перевищувати середню заробітну плату (доход), з якої обчислюється ця допомога.  
Відхилено    
33. Розділ X. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ   -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Розділ Х, Перехідні положення. Вилучити текст "Розділ Х"  
Відхилено   Розділ X. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
34. 1. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються у тій частині, що не суперечить цьому Закону.   -13- Кабінет Міністрів України
1. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 2. Визначити Фонд України соціального страхування з тимчасової втрати працездатності правонаступником Фонду соціального страхування України.  
Враховано   1. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
35. 2. Визначити Фонд України соціального страхування з тимчасової втрати працездатності правонаступником Фонду соціального страхування України.      2. Визначити Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності правонаступником Фонду соціального страхування України.  
36. 3. Установити, що:       
37. за застрахованими особами, які одержували допомогу по тимчасовій непрацездатності у більших розмірах, ніж передбачено статтею 36 цього Закону, на весь час їх роботи на даному підприємстві, в установі, організації зберігається попередній її розмір;   -14- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Вилучити пункт 3 Перехідних положень.  
Враховано    
38. до введення в дію розділу II цього Закону, здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, покладається на Фонд соціального страхування України, управління яким здійснюється всеукраїнськими профспілковими об'єднаннями за участю представників від держави та об'єднань роботодавців.   -15- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перехідні положення, частина 3, абзац 2. Вилучити текст "управління яким здійснюється всеукраїнськими профспілковими об'єднаннями за участю представників від держави та об'єднань роботодавців".  
Враховано    
39. 4. До обрання правління Фонду відповідно до цього Закону Статут Фонду України соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Положення про виконавчу дирекцію Фонду України соціального страхування з тимчасової втрати працездатності затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням із всеукраїнськими профспілковими об'єднаннями та об'єднаннями роботодавців.   -16- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
П.4 Перехідних положень суперечить статті 9 проекту Закону, у якій зазначено, що статут Фонду затверджується правлінням Фонду, Пропонуємо п.4 Перехідних положень викласти у наступній редакції: "4. Кабінету Міністрів до ------------2000 року визначити умови, порядок та терміни обрання органів управління Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням відповідно до цього Закону".  
Враховано