Кількість абзаців - 25 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту майнових прав дітей) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту майнових прав дітей)
 
-1- Круць М.Ф.
Назву законопроекту викласти в такій редакції «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту майнових прав дітей)».
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту майнових прав дітей
 
3.

 
-2- Кармазін Ю.А.
Ковзель М.О.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту майнових прав дітей)»
 
Враховано      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У частині п`ятій статті 177 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, №21-22, ст.135 з наступними змінами):
 
   1. Абзац перший частини п`ятої статті 177 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) викласти в такій редакції:
 
7. перше речення викласти в такій редакції:
 
      
8. «Органи опіки і піклування можуть відмовити у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини або подати повідомлення нотаріусу про накладення заборони відчуження її майна лише у випадках, коли ними встановлено, що:»
 
-3- Круць М.Ф.
Ковзель М.О.
В абз.3 ст.1 розділу 1 слова «або подати повідомлення нотаріусу» замінити словами «з одночасним поданням повідомлення нотаріусу».
 
Враховано   «5. Органи опіки та піклування можуть відмовити у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини з одночасним зверненням до нотаріуса щодо накладення заборони відчуження такого майна лише у випадках, якщо ними встановлено, що».
 
    -4- Князевич Р.П.
В абз.1 ч.5 ст.177 СК слова «або подати повідомлення нотаріусу про» замінити словами «та/або звернутись до нотаріуса щодо».
 
Враховано    
    -5- Джоджик Я.І.
Перше речення ч.4 ст.177 СК викласти в такій редакції:
«Органи опіки і піклування можуть відмовити у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини та подати повідомлення нотаріусу про накладення заборони відчуження її майна лише у випадках, коли ними встановлено, що:».
 
Враховано    
9. 2. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161 з наступними змінами):
 
   2. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2004 р., № 2, ст. 6; 2006 р., № 13, ст.. 110; 2009 р., № 13, ст. 161):
 
10. 1) у статті 73:
 
   1) у статті 73:
 
11. у абзаці першому слова «чи посадова особа органу місцевого самоврядування» виключити;
 
-6- Гуменюк І.М.
Кармазін Ю.А.
Абзац перший ст.73 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   в абзаці першому слова «чи посадова особа органу місцевого самоврядування» виключити;
 
    -7- Ковзель М.О.
Абзац другий підпункту першого пункту другого розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
12. у абзаці другому після слів «купівлю жилого будинку (квартири);» доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
13. «за повідомленням органів опіки і піклування з метою захисту особистих та майнових прав та інтересів дитини, яка мають право власності або проживає у жилому будинку, квартирі, іншому приміщенні, на відчуження якого накладається заборона;»
 
-8- Князевич Р.П.
В новому пункті ст.73 слова «за повідомленням органів опіки і піклування» замінити словами «за зверненням органу опіки і піклування».
 
Враховано   «за зверненням органу опіки та піклування з метою захисту особистих і майнових прав та інтересів дитини, яка має право власності або проживає у жилому будинку, квартирі, іншому приміщенні, на відчуження якого накладається заборона».
У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;
 
14. доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
15. «Органи опіки і піклування подають повідомлення нотаріусу про накладення заборони відчуження майна, зазначеного у частині першій цієї статті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
-9- Кармазін Ю.А.
Частину другу виключити.
 
Враховано      
    -10- Ковзель М.О.
Абзаци п’ятий і шостий підпункту першого пункту другого розділу 1 виключити.
 
Враховано    
    -11- Князевич Р.П.
В новій частині ст..73 слова «Органи опіки і піклування подають повідомлення нотаріусу про» замінити словами «Орган опіки і піклування звертається до нотаріуса щодо».
 
Відхилено    
16. 2) у статті 74 :
 
-12- Ковзель М.О.
Підпункт другий пункту другого розділу 1 виключити.
 
Відхилено   2) у статті 74 після слів «договору довічного утримання,» доповнити словами «звернення органів опіки та піклування про усунення обставин, що обумовили накладення заборони відчуження майна дитини», а слова «або посадова особа органу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради» виключити.
 
17. слова «або посадова особа органу місцевого самоврядування» виключити;
 
-13- Гуменюк І.М.
Кармазін Ю.А.
У ст.73 залишити норму щодо можливості здійснювати посадовими особами органу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради нотаріальних дій стосовно зняття заборони відчуження майна.
 
Відхилено      
18. після слів «договору довічного утримання,» доповнити словами «повідомлення органів опіки і піклування, яке здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, про усунення обставин, які унеможливлюють управління майном дитини».
 
-14- Князевич Р.П.
Запропоноване доповнення у ст.74 викласти в такій редакції: «звернення органів опіки і піклування про усунення обставин, що обумовили накладення заборони відчуження майна дитини».
 
Враховано      
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
22. 1) прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   1) прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
23. 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
24. 3) забезпечити перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.