Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту населення та інформаційного простору від негативного впливу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту населення та інформаційного простору від негативного впливу)
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення та інформаційного простору від негативного впливу
 
3. І. Верховна Рада України постановляє :
 
   Верховна Рада України постановляє :
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про рекламу» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181)від 01.07.2009
 
      
6. 1) Статтю 8, частину 1 доповнити абзацом наступного змісту:
 
-1- Круць М.Ф.
У підпункті 1 пункту 1 розділу І проекту Закону:
слова «наступного змісту» замінити словами «такого змісту».
 
Враховано      
7. «рекламувати окультно-містичні послуги знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, що оголошують себе, або що вважаються здатними передбачати долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля шляхом використання надприродних здібностей або сил.»
 
-2- Петьовка В.В.
У підпункті 1 пункту 1 розділу І проекту Закону:
зміни до статті 8 Закону України «Про рекламу» викласти у такій редакції:
«рекламувати окультно-містичні послуги знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, які оголошують себе здатними передбачити долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля, використовуючи надприродні здібності або сили».
 
Відхилено   1. Частину першу статті 8 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2008 р., N 18, ст. 197; 2010 р., N 34, ст. 486) доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
«розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння та гадання».
 
    -3- Кармазін Ю.А.
У підпункті 1 пункту 1 розділу І проекту Закону:
у Законі України «Про рекламу» у статті 8 у частині першій у запропонованому автором абзаці тринадцятому вилучити слова: «, або що вважаються» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
    -4- Смітюх Г.Є.
У підпункті 1 пункту 1 розділу І проекту Закону:
у Законі України «Про рекламу» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181)від 01.07.2009 р.) запропонований абзац частини 1 статті 8 викласти у наступній редакції:
«рекламувати окультно-містичні послуги будь-яких осіб, незалежно від їх професії, кваліфікації, соціального, наукового та релігійного статусу, що оголошують себе, або вважаються здатними впливати на інших осіб, явища, об’єкти та процеси матеріального світу шляхом використання надприродних здібностей або сил (не вважається рекламою окультно-містичних послуг публічна демонстрація із пізнавальною або розважальною метою надприродних здібностей людини (групи людей), якщо така демонстрація не наносить шкоди громадському порядку, моральному та фізичному здоровю населення)».
 
Відхилено    
    -5- Кондратюк О.К.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«1) Частину першу статті 8 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння, гадання, окрім як у спеціалізованих виданнях, на сторінках яких у цілому і систематично висвітлюються питання ворожіння, гадання або використовується тематика існування надприродних сил і здібностей як провідна».
 
Враховано частково (слова «окрім як у спеціалізованих виданнях, на сторінках яких у цілому і систематично висвітлюються питання ворожіння, гадання або використовується тематика існування надприродних сил і здібностей як провідна» вилучено за рішенням комітету від 16.11.2011 р.)   
8. 2. У Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 1, ст. 1)
 
      
9. 1) У Статті 3, після абзацу 4 добавити абзац 5 наступного місту: «розповсюдження інформації про окультно-містичні послуги знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, що оголошують себе, або що вважаються здатними передбачати долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля шляхом використання надприродних здібностей або сил»
 
-6- Круць М.Ф.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І проекту Закону слова «наступного змісту» замінити словами «такого змісту».
 
Відхилено      
    -7- Петьовка В.В.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І проекту Закону: запропоновані зміни до статті 3 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» викласти у такій редакції:
«розповсюдження інформації про окультно-містичні послуги знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, які оголошують себе здатними передбачити долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля, використовуючи надприродні здібності або сили».
 
Відхилено    
    -8- Кармазін Ю.А.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І проекту Закону:
у Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» у статті 3 у запропонованому автором абзаці п’ятому вилучити слова: «, або що вважаються» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
    -9- Смітюх Г.Є.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І проекту Закону:
у Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 1, ст. 1)запропонований абзац 5 після абзацу 4 у статті 3 викласти у наступній редакції:
«розповсюдження інформації про окультно-містичні послуги будь-яких осіб, незалежно від їх професії, кваліфікації, соціального, наукового та релігійного статусу, що оголошують себе, або вважаються здатними впливати на інших осіб, явища, об’єкти та процеси матеріального світу шляхом використання надприродних здібностей або сил (не вважається рекламою окультно-містичних послуг публічна демонстрація із пізнавальною або розважальною метою надприродних здібностей людини (групи людей), якщо така демонстрація не наносить шкоди громадському порядку, моральному та фізичному здоровю населення)».
 
Відхилено    
    -10- Кондратюк О.К.
Пункт 2 розділу І проекту Закону вилучити.
 
Враховано    
10. 3. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» № 3759-12, від 15.09.2009
 
      
11. 1) У Статті 6, частина 2, після абзацу 6 добавити абзац 7 наступного змісту:
 
-11- Круць М.Ф.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І проекту Закону слова «наступного змісту» замінити словами «такого змісту».
 
Враховано      
12. «трансляції програм або їх відеосюжетів, в яких у прямому ефірі відбувається надання окультно-містичних послуг знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, що оголошують себе, або що вважаються здатними передбачати долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля шляхом використання надприродних здібностей або сил;»
 
-12- Петьовка В.В.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І проекту Закону:
зміни до статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» викласти у такій редакції:
«трансляції програм або їх відеосюжетів, в яких відбувається надання окультно-містичних послуг знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, які оголошують себе здатними передбачити долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля, використовуючи надприродні здібності або сили».
 
Відхилено   2. Частину другу статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«трансляції програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини».
У зв’язку з цим абзаци сьомий-одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим-дванадцятим.
 
    -13- Кармазін Ю.А.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І проекту Закону:
у Законі України «Про телебачення і радіомовлення» у статті 6 запропонований автором абзац восьмий частини другої викласти у такій редакції:
«трансляції програм або їх відеосюжетів, в яких відбувається надання окультно-містичних послуг знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, що оголошують себе здатними передбачати долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля шляхом використання надприродних здібностей або сил;»
 
Відхилено    
    -14- Семинога А.І.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І проекту Закону:
текст абзацу «трансляції програм або їх відеосюжетів, в яких у прямому ефірі відбувається надання окультно-містичних послуг знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, що оголошують себе, або що вважаються здатними передбачати долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля шляхом використання надприродних здібностей або сил;» змінити на «трансляції програм або їх відеосюжетів, в ефірі яких відбувається надання окультно-містичних послуг знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, що оголошують себе, або що вважаються здатними передбачати долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля шляхом використання надприродних здібностей або сил;»
 
Відхилено    
    -15- Смітюх Г.Є.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І проекту Закону:
у Законі України «Про телебачення і радіомовлення» № 3759-12 від 15.09.2009 запропонований абзац 7 після абзацу 6 частини 2 статті 6 викласти у наступній редакції:
«трансляції програм, передач, сеансів та консультацій, в тому числі і з аудіо текстом, під час яких відбувається надання окультно-містичних послуг будь-якими особами, незалежно від їх професії, кваліфікації, соціального, наукового та релігійного статусу, що оголошують себе, або вважаються здатними впливати на інших осіб, явища, об’єкти та процеси матеріального світу шляхом використання надприродних здібностей або сил (не вважається рекламою окультно-містичних послуг публічна демонстрація із пізнавальною або розважальною метою надприродних здібностей людини (групи людей), якщо така демонстрація не наносить шкоди громадському порядку, моральному та фізичному здоровю населення)».
 
Відхилено    
    -16- Кондратюк О.К.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«1) Частину другу статті 6 після абзацу шостого доповнити новим абзацом наступного змісту:
«трансляції програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння, гадання, а також платні послуги у галузі народної та/або нетрадиційної медицини».
 
Враховано    
    -17- Чуднов В.М.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І законопроекту слова «у прямому ефірі « виключити; той самий абзац після слова «послуг» доповнити словами «з метою отримання прибутку»;
 
Відхилено    
    -18- Петьовка В.В.
Запропонувати зміни до статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» викласти у такій редакції:
«не транслювати програми або їх відео сюжети, в яких відбувається надання окультно-містичних послуг знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, які оголошують себе здатними передбачити долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля, використовуючи надприродні здібності або сили».
 
Відхилено оправка не відповідає ч. 1 статті 116 Регламенту Верховної Ради України   
    -19- Чуднов В.М.
Частину першу статті 59 доповнити пунктом к) такого змісту:
«к) не транслювати програми або їх відеосюжети, в яких відбувається надання окультно-містичних послуг з метою отримання прибутку знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, що оголошують себе, або що вважаються здатними передбачити долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля шляхом використання надприродних здібностей або сили;».
 
Відхилено Поправка не відповідає ч. 1 статті 116 Регламенту Верховної Ради України   
13. 4. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
14. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-20- Круць М.Ф.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І законопроекту необхідно викласти у такій редакції:
«1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано частково слова наступного за днем його опублікування» змінено на слова «через 10 днів з дня його опублікування» за рішенням комітету від 16.11.2011 р.)  1. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування.
 
    -21- Кармазін Ю.А.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано частково (слова наступного за днем його опублікування» змінено на слова «через 10 днів з дня його опублікування» за рішенням комітету від 16.11.2011 р.)   
    -22- Чуднов В.М.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»;
 
Враховано частково (слова наступного за днем його опублікування» змінено на слова «через 10 днів з дня його опублікування» за рішенням комітету від 16.11.2011 р.)   
15. 2. Кабінету Міністрів у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
16. - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
17. - розглянути питання, щодо доцільності знаходження в Державному класифікаторі України класифікаторі професій ДК 003-2005 наступних видів професій: 515 – Астрологи та ворожки; 5152 – Ворожки та хіроманти, у зв’язку з тим, що дані види професій не мають ні критеріїв атестації, ні навчальних програм, щодо підготовки відповідних спеціалістів, а потрапили до Класифікатора професій випадково, внаслідок ратифікації Верховною Радою України Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків;
 
-23- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому підпункту 2 пункту 4 розділу І проекту Закону слова: «ДК 003-2005» замінити на слова «ДК 003:2010» і далі за текстом.
 
Враховано   розглянути питання щодо доцільності знаходження в Класифікаторі професій ДК 003:2010 таких видів професій: 5151 – Астрологи та ворожки; 5152 – Ворожки та хіроманти;
 
    -24- Смітюх Г.Є.
Абзац третій підпункту 2 пункту 4 розділу І «Прикінцевих положень» викласти у наступній редакції:
«- розглянути питання щодо доцільності знаходження в Класифікаторі професій ДК 003:2010 (затвердженого Держспоживстандартом України (Наказ № 327 від 28.07.2010 р.) наступних видів професій: 5151-Астролог; 5152-Ворожка; 5152-Хіромант у зв’язку з тим, що дані види професій не мають ні критеріїв атестації, ні навчальних програм, щодо підготовки відповідних спеціалістів, а потрапили до Класифікатора професій випадково, внаслідок ратифікації Верховною Радою України Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків;
 
Враховано частково (слова « (Наказ № 327 від 28.07.2010 р.)» та «у зв’язку з тим, що дані види професій не мають ні критеріїв атестації, ні навчальних програм, щодо підготовки відповідних спеціалістів, а потрапили до Класифікатора професій випадково, внаслідок ратифікації Верховною Радою України Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків;» вилучено за рішенням комітету від 16.11.2011 р.)   
    -25- Кондратюк О.К.
Абзац третій підпункту 2 пункту 4 розділу І проекту Закону вилучити.
 
Відхилено    
    -26- Чуднов В.М.
У абзаці 3 підпункту 2 пункту 4 розділу І (Прикінцеві положення) цифри «003-2005» замінити цифрами «003-2010».
 
Враховано    
18. - забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.