Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування операцій з дорогоцінними металами за участю Національного банку України) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо оподаткування операцій з дорогоцінними металами за участю Національного Банку України)
 
   Проект
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо оподаткування операцій з дорогоцінними металами за участю Національного Банку України)
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112):
 
   І. Внести зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112):
 
3.

 
-1- Національний банк України
1. Розділ І пропонуємо доповнити новими пунктами 1, 2 та 3 такого змісту:
«1) статтю 14 доповнити пунктом 14.2 такого змісту:
«14.2. Для цілей цього Кодексу до цінних паперів прирівнюються боргові зобов’язання Національного банку України»;
 
Враховано   1) статтю 14 доповнити пунктом 14.2 такого змісту:
«14.2. Для цілей цього Кодексу до цінних паперів прирівнюються боргові зобов’язання Національного банку України»;
 
4.

 
-2- Національний банк України
У підпункті 164.2.9 пункту 164.2 статті 164 слова і цифри «у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу» замінити словами і цифрами «у підпункті 165.1.40 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, а також доходу від операцій з цінними паперами, емітованими Міністерством фінансів України та борговими зобов’язаннями Національного банку України».
 
Враховано   2) підпунктом 164.2.18 такого змісту:
«164.2.18. дохід, отриманий платником податку за здані (продані) ним брухт дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів проданий Національному банку України.
Під час виплати доходів за зданий платником податку брухт дорогоцінних металів особа, що його закуповує, вважається податковим агентом та зобов'язана утримати податок із суми такої виплати за ставкою, встановленою цим розділом».
У зв’язку з цим підпункт 164.2.18 вважати підпунктом 164.2.19;
 
    -3- Національний банк України
Пункт 164.2 статті 164 доповнити новим підпунктом 164.2.18 такого змісту:
«164.2.18. дохід, отриманий платником податку за здані (продані) ним брухт чорних та дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів проданий Національному банку України.
Під час виплати доходів за зданий платником податку брухт чорних та дорогоцінних металів особа, що його закуповує, вважається податковим агентом та зобов'язана утримати податок із суми такої виплати за ставкою, встановленою цим розділом».
У зв’язку з цим підпункт 164.2.18 вважати підпунктом 164.2.19;
 
Враховано частково (з урахуванням правки №8 Н.д.Єдіна О.Й.)   
5. 1) підпункт 165.1.2 пункту 165.1 статті 165 доповнити словами «та від операцій з борговими зобов’язаннями, що емітовані Національним банком України»;
 
-4- Національний банк України
У пункті 1 розділу І законопроекту (підпункт 165.1.2 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України) слова у лапках «та від операцій з борговими зобов’язаннями, що емітовані Національним банком України» пропонуємо замінити словами «та на боргові зобов’язання Національного банку України».
 
Враховано   3) підпункт 165.1.2 пункту 165.1 статті 165 доповнити словами «та на боргові зобов’язання Національного банку України»;
 
    -5- Аржевітін С.М.
Пункт 1 розділу І викласти у такій редакції:
«1) підпункт 165.1.2 пункту 165.1 статті 165 доповнити словами «та Національним банком України»;
 
Враховано частково    
6. 2) в абзаці першому підпункту 165.1.25 пункту 165.1 статті 165 слова «за винятком брухту чорних та дорогоцінних металів» замінити словами «за винятком брухту дорогоцінних металів, проданих іншій, ніж Національний банк України, особі, та брухту чорних металів»;
 
-6- Національний банк України
Пункт 2 розділу І законопроекту (підпункт 165.1.25 пункту 165.2 статті 165 Податкового кодексу України) пропонуємо викласти в такій редакції:
«5) підпункт 165.1.25 пункту 165.2 статті 165 викласти в такій редакції:
«165.1.25. Сума доходу, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком суми доходу, отриманої за здані (продані) брухт чорних та дорогоцінних металів (крім суми доходу, отриманої за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України)».
 
Враховано З урахуванням правки Н.д.Єдіна О.Й)  4) підпункт 165.1.25 пункту 165.2 статті 165 викласти в такій редакції:
«165.1.25. Сума доходу, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком суми доходу, отриманої за здані (продані) брухт дорогоцінних металів (крім суми доходу, отриманої за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України)»;
 
    -7- У пункті 2 розділу І законопроекту слова «та брухту чорних металів « викключити;
Доповнити підпункт 2 законопроекту новим абзацом такого змісту:
«в абзаці другому підпункту 165.1.25 пункту 165.1 статті 165 слова «чорних та» виключити;
 
Враховано    
    -8- Гуменюк О.І.
Пункт 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -9- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту у Податковому кодексі України абзац перший підпункту 165.1.25 пункту 165.1 статті 165 залишити в чинній редакції
«165.1.25. сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту чорних та дорогоцінних металів».
 
Відхилено    
    -10- Терьохін С.А.
Доповнення до підпункту 165.1.25, який після першого читання звучить як «сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту дорогоцінних металів, проданих іншій, ніж Національний банк України, особі», виключити.
Пояснення. Таким доповненням НБУ стає по суті головним ломбардом України, оскільки стає надалі неможливим брати кошти під заставу дорогоцінних металів з банку або ломбарду. Крім того, фактично закривається можливість управління так званими «монетарними» рахунками в банку, в тому числі виписки кредитної картки.
 
Відхилено    
7. 3) у підпункті 196.1.4 пункту 196.1 статті 196 слова «обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість» замінити словами «обігу банківських металів, інших валютних цінностей (за винятком банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість)»;
 
   5) у підпункті 196.1.4 пункту 196.1 статті 196 слова «обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість» замінити словами «обігу банківських металів, інших валютних цінностей (за винятком банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість)»;
 
8. 4) статтю 197 доповнити підпунктом 197.18 такого змісту:
 
-11- Гуменюк О.І.
Пункт 4 розділу І виключити.
#8717
Пункт 4 розділу І виключити.
 
Відхилено   6) статтю 197 доповнити підпунктом 197.18 такого змісту:
 
9. «197.18. Звільняються від оподаткування операції з постачання Національному банку України:
 
   «197.18. Звільняються від оподаткування операції з постачання Національному банку України:
 
10. дорогоцінних металів, в тому числі їх ввезення на митну територію України;
 
   дорогоцінних металів, в тому числі їх ввезення на митну територію України;
 
11. послуг, пов’язаних із розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів».
 
-12- Каракай Ю.В.
Пункт 4 розділу І законопроекту (підпункт 197.18 статті 197 Податкового кодексу України) після слів «золотовалютних резервів» пропонуємо доповнити словами «та виготовлення банківських металів».
 
Враховано   послуг, пов’язаних із розвідкою, видобутком, виробництвом і використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів та виготовлення банківських металів».
 
    -13- Національний банк України
Пункт 4 розділу І законопроекту (підпункт 197.18 статті 197 Податкового кодексу України) після слів «золотовалютних резервів» пропонуємо доповнити словами «виготовлення банківських металів».
 
Враховано по суті   
    -14- Прасолов І.М.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
«У підрозділі 3 розділу ХХ:
1) назву доповнити словами: «та підприємствами машинобудування для агропромислового комплексу»;
2) пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Вітчизняні підприємства машинобудування для агропромислового комплексу (класи 29.31 і 29.32 групи 29.3 розділу 29 КВЕД ДК 009:2005) при ввезенні у митному режимі імпорту на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей та/або комплектуючих виробів, що не виробляються в Україні, для виробництва такими підприємствами техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу, за умови оформлення митної декларації, можуть за власним бажанням видавати митному органу (а митний орган зобов'язаний прийняти) податковий вексель на суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, визначену у такій митній декларації. Перелік матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей та комплектуючих виробів, що ввозяться вітчизняними підприємствами машинобудування для агропромислового комплексу та не виробляються в Україні, а також перелік зазначених підприємств встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
3) пункт 5 викласти у такій редакції:
«5. Строк погашення векселя настає:
- для вітчизняних підприємств суднобудівної промисловості – на дату виникнення податкових зобов’язань по постачанню збудованого судна, для будівництва якого були ввезені устаткування, обладнання та комплектуючі, із застосуванням вексельної форми розрахунків з податку на додану вартість;
- для вітчизняних підприємств машинобудування для агропромислового комплексу – на дату виникнення податкових зобов’язань по постачанню готової техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу, для виробництва яких використовувались ввезені матеріали, вузли, агрегати, деталі та/або комплектуючі вироби, із застосуванням вексельної форми розрахунків з податку на додану вартість».
 
Відхилено    
12. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
13. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
-15- Кармазін Ю.А.
У частині першій цифри: «2012» замінити на цифри: «2013» і далі – за текстом.
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
14. 2. Кабінету Міністрів України строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-16- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому частини другої після слів: «Кабінету Міністрів України в» доповнити словом: «трьохмісячний» і далі – за текстом.
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
15. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
16. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.