Кількість абзаців - 23 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (щодо окремих питань діяльностіНаціонального Банку України) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до деяких законів України» (щодо окремих питань діяльності Національного банку України)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до деяких законів України» (щодо окремих питань діяльності Національного банку України)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
1. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
2. 1. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238):
 
   1. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238):
 
3. 1) статтю 1 доповнити терміном такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити терміном такого змісту:
 
4. «охорона цінностей та об’єктів - організація та практичне здійснення Національним банком заходів охорони щодо визначених і належних йому будівель, споруд, територій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого майна, з метою недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, забезпечення його недоторканності та цілісності, припинення несанкціонованого доступу до нього третіх осіб, а також на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я службовців Національного банку під час виконання ними службових обов’язків»;
 
-1- Національний банк України
У підпункті 1 пункту 1 розділу І слова «під час виконання ними службових обов’язків» пропонуємо виключити.
 
Враховано   «охорона цінностей та об’єктів - організація та практичне здійснення Національним банком заходів охорони щодо визначених і належних йому будівель, споруд, територій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого майна, з метою недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, забезпечення його недоторканності та цілісності, припинення несанкціонованого доступу до нього третіх осіб, а також на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я службовців Національного банку»;
 
5. 2) частину третю статті 20 після слів «представників Національного банку» доповнити словами «або в яких є акції (частки, паї), що належать державі»;
 
-2- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 20 виключити слова: «або в яких є акції (частки, паї), що належать державі» і далі – за текстом.
 
Відхилено   2) частину третю статті 20 після слів «представників Національного банку» доповнити словами «або в яких є акції (частки, паї), що належать державі»;
 
6. 3) частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:
 
-3- Гуменюк О.І.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І проекту закону виключити.
 
Відхилено   3) частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:
 
7. «Для перевезення та охорони цінностей та об'єктів Національний банк має відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю. Відомча охорона в межах повноважень, наданих цим Законом, має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби активної оборони і бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом України «Про міліцію».
 
-4- Аржевітін С.М.
У підпункті 3, пункту 1 розділу І законопроекту замість слів «… в порядку, передбаченому Законом України «Про міліцію» включити слова:
«…в межах та в порядку, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено   «Для перевезення та охорони цінностей та об'єктів Національний банк має відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю. Відомча охорона в межах повноважень, наданих цим Законом, має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби активної оборони і бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом України «Про міліцію».
 
    -5- Кармазін Ю.А.
У статті 22:
1) частину четверту викласти в такій редакції:
«Для перевезення та охорони цінностей та об'єктів Національний банк України має відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю. Відомча охорона в межах повноважень, наданих цим Законом, має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби (гумові кийки, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії) і бойову вогнепальну зброю.»
 
Відхилено    
    -6- Кармазін Ю.А.
Частину четверту після абзацу першого доповнити новими абзацами другим – п’ятим такого змісту:
«Застосуванню спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників відомчої охорони.
Спеціальні засоби працівниками відомчої охорони можуть використовуватись у таких випадках:
1) для захисту громадян, самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;
2) для захисту цінностей та об'єктів Національного банку від дій, які можуть їх пошкодити або призвести до їх викрадення;
3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, які належать Національному банку України, або їх звільнення у разі захоплення;
4) для затримання і доставки в службове приміщення осіб, які вчинили правопорушення.
Вогнепальна зброя як крайній захід може використовуватись працівниками відомчої охорони у таких випадках:
1) для захисту громадян, самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;
2) для захисту цінностей та об'єктів Національного банкум від дій, які можуть їх пошкодити або призвести до їх викрадення;
3) для затримання особи, яка чинить збройний опір;
Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.».
 
Відхилено    
8. 4) частину першу статті 42 доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
-7- Аржевітін С.М.
Підпункт 4, пункту 1 розділу І законопроекту – виключити.
 
Відхилено   4) частину першу статті 42 доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
9. «8) здійснює діяльність, пов’язану з розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів»;
 
-8- Національний банк України
Підпункт 4 пункту 1 розділу І після слів «золотовалютних резервів» пропонуємо доповнити словами «виготовлення банківських металів».
 
Враховано   «8) здійснює діяльність, пов’язану з розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів, виготовлення банківських металів»;
 
    -9- Гуменюк О.І.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І проекту закону виключити.
 
Відхилено    
    -10- Кармазін Ю.А.
У статті 42 виключити пункт 8 частини першої.
 
Відхилено    
10. У зв’язку з цим пункти 8 - 15 уважати відповідно пунктами 9 - 16;
 
   У зв’язку з цим пункти 8 - 15 уважати відповідно пунктами 9 - 16;
 
11. 5) пункт 2 частини другої статті 48 доповнити словами «та операціях із забезпечення діяльності Національного банку в межах сум, передбачених кошторисом доходів та витрат Національного банку»;
 
-11- Кармазін Ю.А.
У статті 48 у пункті 2 частини другої виключити слова: «та операціях із забезпечення діяльності Національного банку в межах сум, передбачених кошторисом доходів та витрат Національного банку».
 
Відхилено   5) пункт 2 частини другої статті 48 доповнити словами «та операціях із забезпечення діяльності Національного банку в межах сум, передбачених кошторисом доходів та витрат Національного банку»;
 
12. 6) частину другу статті 68 викласти у такій редакції:
 
   6) частину другу статті 68 викласти у такій редакції:
 
13. «Національний банк інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування відповідних відомостей на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку та в офіційному виданні Національного банку, проведення керівниками Національного банку прес-конференцій, виступів на радіо і телебаченні, створення програм та передач телерадіоорганізацією Національного банку та в інший передбачений законом спосіб»;
 
   «Національний банк інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування відповідних відомостей на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку та в офіційному виданні Національного банку, проведення керівниками Національного банку прес-конференцій, виступів на радіо і телебаченні, створення програм та передач телерадіоорганізацією Національного банку та в інший передбачений законом спосіб»;
 
14. 7) частину другу статті 71 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
-12- Аржевітін С.М.
Підпункт 7, пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції :
«7) у статті 71 :
пункт 3 частини другої доповнити абзацом другим такого змісту:
З метою поповнення золотовалютних резервів Національний банк має право, одноособово або спільно з Міністерством фінансів України, створювати підприємства та установи, що здійснюють діяльність, пов’язану з розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів. Такі підприємства та установи, створені за участю Національного банку як єдиного засновника входять до системи Національного банку України.
 
Відхилено   7) частину другу статті 71 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
15. «4) виробничої діяльності Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу та Державної скарбниці України, яка здійснюється відповідно до положень, затверджених Правлінням Національного банку».
 
   «4) виробничої діяльності Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу та Державної скарбниці України, яка здійснюється відповідно до положень, затверджених Правлінням Національного банку».
 
16. 2. У Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; 2004 р., № 19, ст. 256; 2006 р., № 22, ст. 184):
 
   2. У Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; 2004 р., № 19, ст. 256; 2006 р., № 22, ст. 184):
 
17. 1) абзаци другий - четвертий частини 4 статті 4 замінити абзацом наступного змісту:
 
   1) абзаци другий - четвертий частини 4 статті 4 замінити абзацом наступного змісту:
 
18. «4. Афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння в розсортованому вигляді при продажу суб'єктами їх видобування і виробництва, скуплені, не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, брухт дорогоцінних металів, а також дорогоцінне каміння першого порядку першочергово пропонуються Національному банку України та Міністерству фінансів України».
 
   «4. Афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння в розсортованому вигляді при продажу суб'єктами їх видобування і виробництва, скуплені, не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, брухт дорогоцінних металів, а також дорогоцінне каміння першого порядку першочергово пропонуються Національному банку України та Міністерству фінансів України».
 
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити і привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти, забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити і привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти, забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.
 
22. 3. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

-13- Терьохін С.А.
Пропоную законопроект зняти з розгляду.
 
Відхилено   3. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

    -14- Терьохін С.А.
Пропоную виключити можливість НБУ займатися видобутком золота, оскільки для цього створені спеціалізовані державні підприємства
 
Відхилено