Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму використання земель оборони (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму використання земель оборони
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму використання земель оборони
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
   1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
6. 1) статтю 77 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   1) статтю 77 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
7. «5. Особливості відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України встановлюються законом.
 
   «5. Особливості відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, встановлюються законом.
 
8. Кошти, отримані від відчуження таких земельних ділянок, зараховуються до Державного бюджету України та використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України»;
 
-1- Бевзенко В.Ф.
Абзац другий частини п’ятої статті 77 Земельного кодексу України виключити, оскільки визначення дохідної та видаткової частини Державного бюджету України є сферою регулювання Бюджетного кодексу України та Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
Відхилено   Кошти, отримані від відчуження таких земельних ділянок, зараховуються до Державного бюджету України та використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України у порядку, визначеному Бюджетним кодексом»;
 
    -2- Кармазін Ю.А.
У Земельному кодексі України у статті 77 у абзаці другому частини п‘ятої слова: «виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони» замінити на слова: «у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України»
 
Враховано частково    
    -3- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
У абзаці другому частини п‘ятої статті 77 Земельного кодексу України слова «Державного бюджету України та використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України» замінити відповідно « спеціального фонду Державного бюджету України та використовуються виключно на потреби національної оборони».
 
Відхилено    
    -4- Баранов В.О.
Положення абзацу третього пункту 1 статті 1 законопроекту привести у відповідність до вимог статті 95 Конституції України та статей 2, 23, 40 Бюджетного кодексу України, вилучивши слова «та використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України».
 
Враховано частково    
9. 2) частину першу статті 128 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
   2) частину першу статті 128 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
10. «Особливості продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України встановлюються законом»;
 
-5- Калетнік Г.М.
У абзаці першому пункту 12 Перехідних положень слова «земель, зазначених в абзаці другому цього пункту» замінити словами «земель, зазначених в абзацах другому та четвертому цього пункту»;
Пункт 12 Перехідних положень доповнити абзацом четвертим такого змісту: «Відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільнюються в процесі реформування Збройних Сил України, здійснюється в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано   «Особливості продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, встановлюються законом»;
3) у пункті 12 розділу Х «Перехідні положення «:
в абзаці першому слова «земель, зазначених в абзаці другому цього пункту» замінити словами «земель, зазначених в абзацах другому та четвертому цього пункту»;
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України «.
 
11. 2. У Законі України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 48, ст.407):
 
   2. Статтю 6 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 407; 2011 р., № 39, ст. 388) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
12. 1) статтю 6 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
      
13. «Відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України, здійснюється в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
-6- Бевзенко В.Ф.
У частині третій статті 6 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» слова: «в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України» замінити словами: «за поданням Міністерства оборони України у порядку, встановленому Земельним кодексом України».
 
Відхилено   «Відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України «.
 
    -7- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про правовий режим майна у Збройних силах України» у частині третій статті 6 слова: «Кабінетом Міністрів України» замінити на слово: «законом».
 
Відхилено    
    -8- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
У частині третій статті 6 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» слова «Кабінетом Міністрів України» замінити «законом».
 
Відхилено    
14. У зв‘язку з чим частини третю, четверту та п’яту вважати частинами четвертою, п‘ятою та шостою відповідно.
 
   У зв‘язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.
 
15. 3. У Законі України «Про використання земель оборони» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 14, ст.209):
 
   3. Статтю 4 Закону України «Про використання земель оборони» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 14, ст. 209; 2009 р., № 19, ст. 257; 2011 р., 12, ст. 79) доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
 
16. 1) статтю 4 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
      
17. «Відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України, здійснюється в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
-9- Бевзенко В.Ф.
У частині третій статті 4 Закону України «Про використання земель оборони» слова: «в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України» замінити словами: «за поданням Міністерства оборони України у порядку, встановленому Земельним кодексом України».
 
Відхилено   «Відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Забороняється відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об‘єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, іноземним державам, іноземним юридичним особам та іноземцям».
 
    -10- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про використання земель оборони» у статті 4 частину третю викласти у такій редакції: «Відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, здійснюється у комплексі з відчуженням такого майна у порядку, визначеному законом. Відчуження земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України, здійснюється Міністерством оборони України за погодженням з Кабінетом Міністрів України виключно на аукціонах у порядку, встановленому главою 21 Земельного кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом».
 
Відхилено    
    -11- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 4 доповнити абзацом другим наступного змісту: «Забороняється відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об‘єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України, іноземним державам, іноземним юридичним особам та іноземцям.»
 
Враховано    
    -12- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
У частині третій статті 4 Закону України «Про використання земель оборони» слова «Кабінетом Міністрів України» замінити «законом».
 
Відхилено    
    -13- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Додати частину 4 у Розділ І такого змісту:
«4. У Бюджетний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):
1) після пункту 43 частини другої статті 29 додати новий пункт 43-1 такого змісту: « 43-1) 60 відсотків коштів, отриманих від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об‘єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України, з зарахуванням таких коштів до спеціального фонду Державного бюджету України з метою використання виключно на потреби національної оборони;»
2) у пункті 6 частини 1 статті 71 після слів «що підлягають приватизації» додати слова «та земельних ділянок, на яких розташовані об‘єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України».
3) після пункту 6 частини 1 статті 71 додати новий пункт 6-1 такого змісту: «6-1) 40 відсотків коштів, отриманих від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об‘єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України;».
 
Відхилено (суперечить п.1 ст. 116 Регламенту ВРУ)   
18. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
20. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.