Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства»
 
   Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства»
 
3. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Абзац перший частини першої статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384) після слів «крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів» доповнити словами «, за винятком державних облігацій у випадках, передбачених законом».
 
-1- Толстенко В.Л.
Пункт 1 проекту пропоную викласти у такій редакції:
«1. Абзац перший частини першої статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008р., № 50—51, ст. 384) після слів «крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач,» доповнити словами «за винятком облігацій внутрішніх, державних позик України у випадках, передбачених законом».
 
Враховано редакційно   1. В абзаці першому частини першої статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384) слова " (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів)" замінити словами « (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, а також облігацій внутрішньої державної позики України, які обмінюються на акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", у випадках, передбачених законом)».
 
    -2- Кармазін Ю.А.
У статті 23 у абзаці першому частини першої слова: «державних облігацій» замінити на слова: «облігацій внутрішніх державних позик України» і далі – за текстом.
 
Враховано    
    -3- Болюра А.В.
"Про акціонерні товариства" викласти в наступній редакції: «У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором — майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном».
 
Відхилено    
    -4- Корж П.П.
такій редакції:»1. Абзац перший частини першої статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384) після слів "крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів" доповнити словами «, за винятком державних облігацій, що обмінюються на акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у випадках, передбачених законом».
 
Враховано редакційно    
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-5- Толстенко В.Л.
Пукнт 2 закону викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

    -6- Кармазін Ю.А.
Розділ 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано