Кількість абзаців - 28 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526; 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 38, ст. 503):
 
   1. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526; 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 38, ст. 503):
 
6. 1) пункт 4 статті 24 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 4 статті 24 викласти в такій редакції:
 
7. «4) замовляє розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення.»;
 
-1- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 статті 24 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» викласти у такій редакції:
«4) замовляє УДЦР розробку висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення.».
 
Враховано редакційно в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту  «4) замовляє розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення»;
 
    -2- Толстенко В.Л.
1. У тексті законопроекту слід визначити, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення замовляє висновки саме щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення в УДЦР.
 
Відхилено    
8. 2) частину шосту статті 41 викласти в такій редакції:
 
   2) частину шосту статті 41 викласти в такій редакції:
 
9. «6. Висновок щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення надається на підставі подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.»;
 
-3- Кармазін Ю.А.
Частину шосту статті 41 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» викласти в такій редакції:
«6. Висновок щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення надається за замовленням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.».
 
Враховано в абзаці другому підпункту 2 пункту 1 розділу І  «6. Висновок щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення надається за замовленням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.».
 
    -4- Петьовка В.В.
Частину шосту статті 41 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» викласти в такій редакції:
«6. Висновок щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення надається за замовленням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.».
 
Враховано в абзаці другому підпункту 2 пункту 1 розділу І   
10. 3) частину третю статті 50 викласти в такій редакції:
 
-5- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 50 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» словосполучення: «для телерадіомовлення» замінити на словосполучення: «для потреб телерадіомовлення».
 
Враховано в абзаці другому підпункту 3 пункту 1 розділу І  3) частину третю статті 50 викласти в такій редакції:
 
11. «3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення замовляє УДЦР розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення.».
 
   «3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення замовляє УДЦР розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення».
 
12. 2. У Законі України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155):
 
   2. У Законі України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155):
 
13. 1) абзац сьомий статті 15 викласти в такій редакції:
 
-6- Кармазін Ю.А.
1) В абзаці сьомому у статті 15 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»: словосполучення: «для телерадіомовлення» замінити на словосполучення: «для потреб телерадіомовлення»;
 
Враховано в абзаці другому підпункту 1 пункту 2 розділу І  1) абзац сьомий статті 15 викласти в такій редакції:
 
14. «замовлення розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення;»;
 
   «замовлення розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення»;
 
15. 2) абзац п’ятий частини першої статті 25 викласти в такій редакції:
 
-7- Кармазін Ю.А.
2) В абзаці п’ятому частини першої статті 25 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»: словосполучення: «для телерадіомовлення» замінити на словосполучення: «для потреб телерадіомовлення».
 
Враховано в абзаці другому підпункту 2 пункту 2 розділу І  2) абзац п’ятий частини першої статті 25 викласти в такій редакції:
 
16. «розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення;».
 
   «розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення».
 
17. 3. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155):
 
   3. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155):
 
18. 1) у статті 22:
 
   1) у статті 22:
 
19. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
-8- Кармазін Ю.А.
В абзаці другому частини першої статті 22 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: словосполучення: «для телерадіомовлення» замінити на словосполучення: «для потреб телерадіомовлення».
 
Враховано в абзаці третьому підпункту 1 пункту 3 розділу І  частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
20. «Визначення можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення здійснюється лише за замовленням Національної ради.»;
 
   «Визначення можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення здійснюється лише за замовленням Національної ради»;
 
21. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
22. «2. На підставі рішення щодо створення каналу мовлення, мережі мовлення або багатоканальної телемережі, яка передбачає використання радіочастотного ресурсу України, Національна рада звертається із замовленням про розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом України «Про радіочастотний ресурс України». Після отримання таких висновків Національна рада оголошує відповідний конкурс (конкурси) на отримання ліцензії (ліцензій) на мовлення.»;
 
-9- Кармазін Ю.А.
У першому реченні частини другої статті 22 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: словосполучення: «для телерадіомовлення» замінити на словосполучення: «для потреб телерадіомовлення», далі – за текстом.
 
Враховано в абзаці четвертому підпункту 1 пункту 3 розділу І  «2. На підставі рішення про створення каналу мовлення, мережі мовлення або багатоканальної телемережі, яка передбачає використання радіочастотного ресурсу України, Національна рада звертається із замовленням про розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом України «Про радіочастотний ресурс України». Після отримання таких висновків Національна рада оголошує відповідний конкурс (конкурси) на отримання ліцензії (ліцензій) на мовлення»;
 
23. у частині одинадцятій слова «електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення» замінити словами «можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення»;
 
   у частині одинадцятій слова «електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення» замінити словами «можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення»;
 
24. частину тринадцяту виключити;
 
   частину тринадцяту виключити;
 
25. 2) пункт «а» частини третьої статті 25 викласти в такій редакції:
 
   2) пункт «а» частини третьої статті 25 викласти в такій редакції:
 
26. «а) отримано висновки щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення;».
 
-10- Кармазін Ю.А.
У пункті а) частини третьої у статті 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: словосполучення: «для телерадіомовлення» замінити на словосполучення: «для потреб телерадіомовлення «.
 
Враховано в абзаці другому підпункту 2 пункту 3 розділу І  «а) отримано висновки щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення».
 
27. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-11- Кармазін Ю.А.
Початок розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. 1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.».
 
Враховано в пункті 1 розділу ІІ  ІІ. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України та Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

    -12- Толстенко В.Л.
Перше речення прикінцевих положень (ІІ) викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.».
 
Враховано в пункті 1 розділу ІІ   
    -13- Кармазін Ю.А.
Доповнити розділ ІІ новою частиною 2 такого змісту:
«2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.».
 
Враховано в пункті 2 розділу ІІ в редакції Комітету   
    -14- Толстенко В.Л.
Доповнити прикінцеві положення законопроекту положенням про необхідність приведення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Враховано в пункті 2 розділу ІІ в редакції Комітету   
    -15- Петьовка В.В.
Розділ ІІ законопроекту назвати «Прикінцеві положення» та доповнити частиною 2 такого змісту:
«2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом».
 
Враховано в назві розділу ІІ та в пункті 2 розділу ІІ