Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення доставляння обов'язкового примірника документів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення доставляння обов’язкового примірника документів
 
-1- Шемчук В.В.
Викласти назву законопроекту в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів»
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) доповнити Кодекс статтею 186-7 такого змісту:
 
   1) доповнити статтею 186-7 такого змісту:
 
7. «Стаття 186-7. Недоставляння або порушення строку доставляння (надсилання) обов’язкового примірника документів
 
-2- Шемчук В.В.
Викласти назву і диспозицію ст. 186-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення в такій редакції:
«Стаття 186-7. Недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів.
Недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів - «
 
Враховано   «Стаття 186-7. Недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів
 
8. Недоставляння або порушення строку доставляння (надсилання) обов’язкового примірника документів -
 
-3- Кармазін Ю.А.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення частині першій ст. 186-7 після слова «обов’язкового» додати слово «безоплатного».
 
Враховано   Недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів -
 
9. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-4- Кармазін Ю.А.
Пропоную частину другу ст. 186-7 викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та фізичних осіб-підприємців від десяти до тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян».
 
Враховано частково   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб - підприємців від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
2) у статті 221 цифри «186-5 - 188-1» замінити цифрами «186-5 - 186-7, 187, 188, 188-1»;
 
    -5- Петьовка В.В.
В абзаці четвертому пункту 1) частини 1 розділу І законопроекту слова «громадян-суб’єктів підприємницької діяльності» замінити словами «фізичних осіб-підприємців».
 
Враховано    
    -6- Петьовка В.В.
В абзаці четвертому пункту 1) частини 1 розділу І законопроекту слова «від тридцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від десяти до двадцяти».
 
Відхилено    
    -7- Шемчук В.В.
У статті 221 цифри «186-5 - 188-1» замінити цифрами «186-5 - 186-7, 187, 188, 188-1».
 
Враховано    
10. 2) у частині першій статті 255:
 
   3) у частині першій статті 255:
 
11. у пункті 1:
 
   у пункті 1:
 
12. абзац двадцять перший після слів «часу в кіно- і відеомережі» доповнити словами і цифрами «; стаття 186-7 — в частині порушення порядку або строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції»;
 
   в абзаці «органів управління кінематографією (стаття 164-6 – в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-7 – в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-8 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу в кіно- і відеомережі)» слова «часу в кіно- і відеомережі» замінити словами і цифрами «часу в кіно- і відеомережі; стаття 186-7 – у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції»;
 
13. в абзаці тридцять сьомому слово і цифри «стаття 92-1» замінити словами і цифрами «статті 92-1 і 186-7 — в частині порушення порядку або строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції»;
 
   в абзаці «органів управління архівною справою і діловодством (стаття 92-1)» слово і цифри « (стаття 92-1)» замінити словами і цифрами « (стаття 92-1, стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції)»;
доповнити абзацом такого змісту:
«спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (стаття 186-7 – у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань);
 
14. пункт 10 після цифр «164-13» доповнити цифрами і словами «, 186-7 — в частині порушення порядку або строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника патентних документів»;
 
   у пункті 10 слово і цифри « (статті 51-2, 164-9, 164-13)» замінити словами і цифрами « (статті 51-2, 164-9, 164-13, стаття 186-7 – у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника патентних документів)».
 
15. доповнити частину пунктом 13 такого змісту:
 
      
16. «13) посадові особи спеціально уповноваженого органу з питань реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері (стаття 186-7 — в частині порушення порядку або строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань)».
 
      
17. 2. У статті 13 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 199) слова «юридичні особи, які відповідно до цього Закону є його одержувачами» замінити словами «спеціально уповноважені органи з питань реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері, у сфері інтелектуальної власності, архівної справи, кінематографії та інші одержувачі обов’язкового примірника документів».
 
-8- Кармазін Ю.А.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення у статті 13 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» після слів «доставлянням обов’язкового примірника документів» доповнити словами «відповідно до цього Закону».
 
Відхилено   2. У статті 13 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 199) слова «юридичні особи, які відповідно до цього Закону є його одержувачами» замінити словами «спеціально уповноважені органи з питань реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері, у сфері інтелектуальної власності, архівної справи, кінематографії та інші одержувачі обов’язкового примірника документів».
 
18. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-9- Кармазін Ю.А.
Пропоную розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції : «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.».
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.