Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про проведення у Львівській області експерименту з підвищення ефективності роботи державних цільових фондів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про проведення у Львівській області експерименту з підвищення ефективності роботи державних цільових фондів   -1- Комітет з питань соціальної політики та праці
Провести експеримент також у Луганській та у Запорізькій областях.  
Враховано   Про проведення у Запорізькій, Луганській та Львівській областях експерименту з підвищення ефективності роботи державних цільових фондів  
2. З метою скорочення обсягу роботи, пов'язаної з веденням обліку і проведенням перевірок сплати зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, а також ефективного використання державних коштів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      З метою скорочення обсягу роботи, пов'язаної з веденням обліку і проведенням перевірок сплати зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, а також ефективного використання державних коштів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. 1. Провести у Львівській області протягом періоду, визначеного Кабінетом Міністрів України, експеримент щодо виконання Пенсійним фондом України функцій із справляння, обліку і розподілу коштів між Пенсійним фондом України та Державним фондом сприяння зайнятості населення, забезпечення звітності, здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння зборів.   -2- Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
У статті 1 слова "із справляння, обліку і розподілу коштів між Пенсійним фондом України та Державним фондом сприяння зайнятості населення, забезпечення звітності" замінити на слова "по реєстрації страхувальників, формуванню та веденню інформаційної системи відомостей про застрахованих осіб".  
Враховано   1. Провести у Запорізькій, Луганській та Львівській областях протягом періоду, визначеного Кабінетом Міністрів України, експеримент щодо виконання Пенсійним фондом України функцій по реєстрації страхувальників, формуванню та веденню інформаційної системи відомостей про застрахованих осіб, здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння зборів.  
4. 2. Установити, що на період проведення експерименту платники зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття перераховують до Пенсійного фонду України ці збори одночасно однією сумою виходячи із ставок, передбачених Законами України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про збір на обов'язкове соціальне страхування".   -3- Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Статтю 2 викласти в такій редакції: "Наділити Пенсійний фонд України на період проведення експерименту у Львівській області правом стягнення з платників донарахованих за результатами перевірок сум збору на обов`язкове соціальне страхування на випадок безробіття, а також суми недоїмки, пені за цим збором та накладення адміністративних стягнень за порушення його сплати. Перерахування сум збору, донарахованих за результатами перевірок, недоїмок, пені та штрафів за збором здійснюється платниками до Державного бюджету України на рахунок Державного фонду сприяння зайнятості населення у порядку, визначеному законодавством України".  
Враховано   2. Наділити Пенсійний фонд України на період проведення експерименту у Запорізькій, Луганській та Львівській областях правом стягнення з платників донарахованих за результатами перевірок сум збору на обов`язкове соціальне страхування на випадок безробіття, а також суми недоїмки, пені за цим збором та накладення адміністративних стягнень за порушення його сплати. Кошти, стягнуті Пенсійним фондом України з платників збору на обов`язкове соціальне страхування на випадок безробіття, зараховуються на окремий рахунок Державного бюджету України, на якому акумулюються кошти обов'язкового соціального страхування на випадок безробіття. Управляння ними здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.  
5. Пенсійний фонд України забезпечує розподіл коштів, які надходять від платників зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, між Пенсійним фондом України та Державним фондом сприяння зайнятості населення виходячи із ставок, передбачених Законами України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про збір на обов'язкове соціальне страхування".   -4- Волков О.М. (в.о. № 208)
Абзац другий частини 2 проекту закону після слів "із ставок" доповнити словами "і об'єктів оподаткування". (у зв`язку зі зміною редакції статті)  
Відхилено    
6. 3. Установити, що Кабінет Міністрів України:      3. Кабінету Міністрів України:  
7. визначає період проведення експерименту у Львівській області, забезпечує розроблення і затверджує порядок проведення цього експерименту, здійснює заходи щодо його організаційного забезпечення, встановлює контроль за проведенням;   -5- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Абзац 1 п.3 після слів "організаційного забезпечення" доповнити словами "здійснювати контроль за проведенням".  
Враховано   визначити період проведення експерименту у Запорізькій, Луганській та Львівській областях, забезпечити розроблення і затвердити порядок проведення цього експерименту, здійснити заходи щодо його організаційного забезпечення, здійснювати контроль за проведенням;  
8. за участю представників профспілкових об'єднань та об'єднань роботодавців у місячний термін розгляне питання щодо можливого залучення Фонду соціального страхування України до проведення експерименту;   -6- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Абзац 2 п.3 після слів "розгляне питання" доповнити словами "та приймає рішення" і далі за текстом. (редакційно)  
Враховано   за участю представників профспілкових об'єднань та об'єднань роботодавців у місячний термін вирішити питання щодо можливого залучення Фонду соціального страхування України до проведення експерименту;  
9. після закінчення експерименту подасть Верховній Раді України висновки щодо результатів його проведення та доцільності практичного впровадження.   -7- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Абзац 3 п.3 доповнити словами "експеримент проводиться понад трьох років" і далі "після закінчення" і далі за текстом.  
Відхилено   після закінчення експерименту у разі позитивного висновку в місячний термін внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції, спрямовані на його поширення на всій території України.  
    -8- Шаров І.Ф.
Абзац 3 п.3 після слова "подасть" доповнити словами "у двотижневий термін" і далі за текстом.  
Враховано частково    
    -9- Волков О.М. (в.о. № 208)
Доповнити частину 3 абзацом такого змісту: "в разі позитивного висновку щодо доцільності подальшого впровадження експерименту в Україні підготує і внесе на розгляд Верховної Ради України проекти законів, спрямованих на уніфікацію податкової бази зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та на обов'язкове соціальне страхування". (редакційно у третьому абзаці пункту 3)  
Враховано    
10. 4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.