Кількість абзаців - 74 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. П Р О Е К Т
 
   П Р О Е К Т
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт»
 
   Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183; 2002 р., № 16, ст. 114; 2003 р., № 37, ст. 300; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 22, ст. 184; 2009 р., № 24, ст. 299) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183; 2003 р., № 37, ст. 300; 2004 р., № 13, ст. 181; 2009 р., № 24, ст. 299) такі зміни:
 
5. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
6. в абзаці другому слова «організацій і» та «загального використування» виключити;
 
-1- Мироненко М.І.
Слово «використування» замінити словом «користування».
 
Враховано   в абзаці другому слова "організацій і" та "загального користування" виключити;
 
    -2- Ковзель М.О.
Абзац другий пункту першого розділу І викласти у такій редакції:
«залізничний транспорт – підгалузь галузі матеріального виробництва «транспорт», підприємства і організації якої складають єдиний виробничо-технологічний комплекс»,- і далі по тексту
 
Відхилено    
7. абзац третій викласти у такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
8. «залізниця — відокремлений підрозділ державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування (далі — АТ »Укрзалізниця»), утвореного відповідно до Закону України «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», який здійснює перевезення пасажирів та вантажів у визначеному регіоні залізничної мережі;»;
 
-3- Мироненко М.І.
Слова «державного» замінити словами «публічного».
 
Враховано   "залізниця — відокремлений підрозділ публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування (далі — АТ "Укрзалізниця"), утвореного відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", який здійснює перевезення пасажирів та вантажів у визначеному регіоні залізничної мережі";
 
    -4- Ковзель М.О.
Абзац четвертий пункту першого розділу І викласти у такій редакції:
«залізниця – відособлений підрозділ публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100 відсотків акцій якого знаходяться у власності держави (далі – ПАТ «Укрзалізниця»)», - і далі по тексту.
 
Відхилено    
    -5- Кармазін Ю.А.
По всьому тексту законопроекту слова «АТ «Укрзалізниця»« змінити на слова «державне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
9. в абзаці п’ятому слова «залізницями разом з» замінити словами «залізничним та»;
 
   в абзаці п’ятому слова «залізницями разом з» замінити словами «залізничним та»;
 
10. доповнити статтю абзацом такого змісту:
 
-6- Кармазін Ю.А.
У статті 1 виключити новий абзац.
 
Відхилено   доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
 
11. «підприємства залізничного транспорту — суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері залізничного транспорту.»
 
   «підприємства залізничного транспорту — суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері залізничного транспорту»;
 
12. 2) у частині другій статті 2 слово «Залізниці» замінити словами «Підприємства залізничного транспорту»;
 
-7- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 2 залишити в чинній редакції, тобто не замінювати слово: «Залізниці» на слова: «Підприємства залізничного транспорту»
 
Відхилено   2) у частині другій статті 2 слово «Залізниці» замінити словами «Підприємства залізничного транспорту»;
 
13. 3) у частині першій статті 3 слова «Закону України «Про транспорт» замінити словами «Законів України «Про транспорт», «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»;
 
-8- Мироненко М.І.
Слово «державного» замінити словом «публічного».
 
Враховано   3) у частині першій статті 3 слова "Закону України "Про транспорт" замінити словами "законів України "Про транспорт", "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування";
 
14. 4) у статті 4:
 
   4) у статті 4:
 
15. у частині першій слово «залізниць» замінити словами «залізничного транспорту»;
 
   у частині першій слово «залізниць» замінити словами «залізничного транспорту»;
 
16. частини другу — п’яту виключити;
 
   частини другу — п’яту виключити;
 
17. частину шосту викласти у такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
18. «Управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученнях проводиться централізовано і належить виключно до компетенції АТ «Укрзалізниця».»;
 
   «Управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученнях здійснюється централізовано і належить виключно до компетенції АТ «Укрзалізниця»;
 
19. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
20. «Управління об’єктами державної власності, здійснення державного контролю, регулювання та нагляду за діяльністю залізничного транспорту загального користування здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»;
 
-9- Мироненко М.І.
Слово «державного» замінити словом «публічного».
 
Враховано   «Управління об’єктами державної власності, здійснення державного контролю, регулювання та нагляду за діяльністю залізничного транспорту загального користування здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»;
 
    -10- Мироненко М.І.
Слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури "замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту".
 
Враховано    
    -11- Ковзель М.О.
В абзаці сьомому пункту четвертого розділу І замість слів «що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури» записати слова «у сфері транспорту».
 
Враховано редакційно    
21. 5) статтю 5 викласти у такій редакції:
 
   5) статтю 5 викласти в такій редакції:
 
22. «Стаття 5. Майно залізничного транспорту загального користування
 
   «Стаття 5. Майно залізничного транспорту загального користування
 
23. Магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю, закріплюється за АТ »Укрзалізниця» на праві господарського відання та не підлягають приватизації.
 
   Магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю, закріплюються за АТ »Укрзалізниця» на праві господарського відання та не підлягають приватизації.
 
24. АТ «Укрзалізниця» не може відчужувати, передавати в користування, в оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, вносити до статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання майно, що є державною власністю та передане АТ «Укрзалізниця» на праві господарського відання, а також вчиняти інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.
 
   АТ «Укрзалізниця» не може відчужувати, передавати в користування, оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, вносити до статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання майно, що є державною власністю та передано АТ «Укрзалізниця» на праві господарського відання, а також вчиняти інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.
 
25. Розпорядження майном, внесеним до статутного капіталу АТ »Укрзалізниця», в тому числі списання, продаж, безоплатна передача, надання в користування, оренду, обмін, а також виведення з експлуатації рухомого складу, у тому числі контейнерів, здійснюється АТ »Укрзалізниця» відповідно до його Статуту та законодавства.»;
 
   Розпорядження майном, внесеним до статутного капіталу АТ »Укрзалізниця», у тому числі списання, продаж, безоплатна передача, надання в користування, оренду, обмін, а також виведення з експлуатації рухомого складу, у тому числі контейнерів, здійснюється АТ »Укрзалізниця» відповідно до його Статуту та законодавства»;
 
26. 6) у статті 7:
 
   6) у статті 7:
 
27. у назві та частині першій слово «залізниць» замінити словами «підприємств залізничного транспорту»;
 
-12- Кармазін Ю.А.
У назві статті та частині першій слова: «підприємств залізничного транспорту» замінити словами: «державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування та його відокремлених підрозділів» і далі – за текстом.
 
Відхилено   у назві та частині першій слово «залізниць» замінити словами «підприємств залізничного транспорту»;
 
28. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
29. у першому реченні слова «на залізницях» замінити словами «на залізничному транспорті»;
 
   у першому реченні слова «на залізницях» замінити словами «на залізничному транспорті»;
 
30. у другому реченні слова «із залізницями» замінити словами «з підприємствами залізничного транспорту»;
 
-13- Кармазін Ю.А.
У частині третій у другому реченні слова «підприємствами залізничного транспорту» замінити на слова: «відокремленими підрозділами державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» і далі – за текстом.
 
Відхилено   у другому реченні слова «із залізницями» замінити словами «з підприємствами залізничного транспорту»;
 
31. у частині четвертій слово «залізниць» замінити словами «АТ »Укрзалізниця»;
 
   у частині четвертій слово «залізниць» замінити словами «АТ »Укрзалізниця»;
 
32. 7) у частині другій статті 8 слово «залізниць» замінити словом «залізничного»;
 
   7) у частині другій статті 8 слово «залізниць» замінити словом «залізничного»;
 
33. 8) у статті 9:
 
   8) у статті 9:
 
34. у частині другій:
 
-14- Ковзель М.О.
Абзаци другий – четвертий пункту восьмого розділу І викласти у такій редакції:
«частину другу викласти у такій редакції:
Тарифи на перевезення пасажирів і багажу у приміському сполученні встановлюються відповідними дочірніми підприємствами ПАТ «Укрзалізниця» за погодженням з місцевими органами виконавчої влади. При рівні тарифів, що не забезпечують середньої норми прибутку залізничного транспорту, втрати дочірніх підприємств ПАТ «Укрзалізниця» відшкодовуються із місцевих бюджетів за рішенням суду».
 
Відхилено   у частині другій:
 
35. у першому реченні слова «відповідними залізницями» замінити словами «АТ «Укрзалізниця»
 
   у першому реченні слова «відповідними залізницями» замінити словами «АТ «Укрзалізниця»;
 
36. у другому реченні слово «залізниць» виключити;
 
   у другому реченні слово «залізниць» виключити;
 
37. у другому реченні частини п’ятої слово «залізницям» виключити;
 
      
38. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
39. «Тарифи на залізничні перевезення встановлюються з урахуванням інвестиційної складової.»;
 
-15- Ковзель М.О.
Пункт восьмий розділу І доповнити новими абзацами п’ятим і шостим у такій редакції:
«частину третю викласти у такій редакції:
Розробка тарифів на перевезення вантажів, пасажирів, вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні, у тому числі транзитом, здійснюється ПАТ «Укрзалізниця». Тарифи на транзитні перевезення встановлюються ПАТ «Укрзалізниця», відповідно до міжнародних договорів та законодавства України.
 
Враховано   «Тарифи на залізничні перевезення встановлюються з урахуванням інвестиційної складової».
У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою;
частину четверту викласти в такій редакції:
«Розроблення тарифів на перевезення вантажів, пасажирів, вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні, у тому числі транзитом, здійснюється АТ «Укрзалізниця». Тарифи на транзитні перевезення встановлюються АТ «Укрзалізниця» відповідно до міжнародних договорів та законодавства України»;
у другому реченні частини шостої слово «залізницям» виключити;
 
40. 9) у статті 10:
 
   9) у статті 10:
 
41. у частині першій слова «та організації» виключити;
 
   у частині першій слова «та організації» виключити;
 
42. частини другу і четверту викласти у такій редакції:
 
   частини другу і четверту викласти в такій редакції:
 
43. «Економічні взаємовідносини між АТ «Укрзалізниця», його залежними господарськими товариствами, порядок взаємодії між ними, включаючи розподіл доходів (прибутку) від перевезень, розрахунки за послуги, інші розрахунки, пов’язані з централізованим постачанням товарно-матеріальних цінностей, незбереженням вантажу, пошкодженням об’єктів залізничного транспорту загального користування, ремонтом рухомого складу, виготовленням запасних частин, а також закріплення транспортних засобів та їх безоплатна передача між зазначеними суб’єктами без зміни форми власності проводяться з урахуванням єдиної технології роботи в порядку, що визначається АТ «Укрзалізниця».»;
 
-16- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 10 виключити.
 
Відхилено   «Економічні відносини АТ «Укрзалізниця» та його залежних господарських товариств, порядок взаємодії між ними, включаючи розподіл доходів (прибутку) від перевезень, розрахунки за послуги, інші розрахунки, пов’язані з централізованим постачанням товарно-матеріальних цінностей, незбереженням вантажу, пошкодженням об’єктів залізничного транспорту загального користування, ремонтом рухомого складу, виготовленням запасних частин, а також закріплення транспортних засобів та їх безоплатна передача між зазначеними суб’єктами без зміни форми власності здійснюються з урахуванням єдиної технології роботи в порядку, що визначається АТ «Укрзалізниця»;
 
44. «Плани діяльності і перспективні плани розвитку АТ «Укрзалізниця» затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.»;
 
-17- Мироненко М.І.
Слова " центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту".
 
Враховано   «Плани діяльності і перспективні плани розвитку АТ «Укрзалізниця» затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту»;
 
45. частину п’яту після слів «капітальних вкладень» доповнити словами «, коштів АТ «Укрзалізниця», залучених коштів»;
 
   частину п’яту доповнити словами «коштів АТ «Укрзалізниця», залучених коштів»;
 
46. у частині шостій слово «залізниць» замінити словами «АТ »Укрзалізниця»;
 
   у частині шостій слово «залізниць» замінити словами «АТ »Укрзалізниця»;
 
47. частини восьму і одинадцяту виключити;
 
   частини восьму і одинадцяту виключити;
 
48. 10) у статті 11:
 
   10) у статті 11:
 
49. у частині першій слова «Залізниці та підприємства» замінити словом «Підприємства»;
 
   у частині першій слова «Залізниці та підприємства» замінити словом «Підприємства»;
 
50. у частині п’ятій слово «здійснюють» замінити словом «здійснює», а слова «, Укрзалізниця та їх органи на місцях» виключити;
 
   у частині п’ятій слово «здійснюють» замінити словом «здійснює», а слова «Укрзалізниця та їх органи на місцях» виключити;
 
51. 11) у частині першій статті 12 слова «Залізниці та підприємства» замінити словом «Підприємства»;
 
   11) у частині першій статті 12 слова «Залізниці та підприємства» замінити словом «Підприємства»;
 
52. 12) у частині першій статті 13 слова «залізниць та підприємств» виключити;
 
   12) у частині першій статті 13 слова «залізниць та підприємств» виключити;
 
53. 13) у статті 15:
 
   13) у статті 15:
 
54. у першому реченні частини третьої слова «на підприємства пасажирського залізничного транспорту загального користування» виключити;
 
   у першому реченні частини третьої слова «на підприємства пасажирського залізничного транспорту загального користування» виключити;
 
55. у частині четвертій слова «та організаціями» і «загального користування» виключити;
 
-18- Кульчинський М.Г.
Цибенко П.С.
Сушкевич В.М.
Частину четверту статті 15 викласти у такій редакції:
«Створення робочих місць для працевлаштування інвалідів проводиться підприємствами залізничного транспорту у порядку, передбаченому статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
 
Відхилено   у частині четвертій слова «та організаціями» і «загального користування» виключити;
 
56. 14) у статті 16:
 
   14) у статті 16:
 
57. у частині третій слова «підприємств, установ та організацій» виключити;
 
   у частині третій слова «підприємств, установ та організацій» виключити;
 
58. у частині четвертій слова «та організаціями» і «підприємств залізничного транспорту загального користування» виключити;
 
   у частині четвертій слова «та організаціями» і «підприємств залізничного транспорту загального користування» виключити;
 
59. 15) у статті 18:
 
   15) у статті 18:
 
60. у частині першій слова «Укрзалізниця, залізниці та інші підприємства, установи та організації» замінити словом «Підприємства»;
 
-19- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 18 слово: «Підприємства» замінити на слова: «державне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування та його відокремлені підрозділи» і далі – за текстом.
 
Відхилено   у частині першій слова «Укрзалізниця, залізниці та інші підприємства, установи та організації» замінити словом «Підприємства»;
 
61. у частині другій слова «залізниці здійснюють» замінити словами «АТ »Укрзалізниця» здійснює»;
 
   у частині другій слова «залізниці здійснюють» замінити словами «АТ »Укрзалізниця» здійснює»;
 
62. у частині четвертій слова «Залізниці» та «мають» замінити відповідно словами «АТ «Укрзалізниця» та «має»;
 
   у частині четвертій слова «Залізниці» та «мають» замінити відповідно словами «АТ «Укрзалізниця» та «має»;
 
63. 16) у статті 19:
 
   16) у статті 19:
 
64. у назві статті слово «залізниць» замінити словами «залізничного транспорту»;
 
   у назві слово «залізниць» замінити словами «залізничного транспорту»;
 
65. у частині першій слова «Залізниці повинні» замінити словами «АТ »Укрзалізниця» повинно»;
 
   у частині першій слова «Залізниці повинні» замінити словами «АТ »Укрзалізниця» повинно»;
 
66. 17) у статті 20 слово «Укрзалізницю» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури»;
 
-20- Мироненко М.І.
Слова "«центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту".
 
Враховано   17) у статті 20 слово «Укрзалізницю» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту»;
 
67. 18) у статті 22:
 
   18) у статті 22:
 
68. у назві статті слова «залізниць,» і «, установ та організацій» виключити;
 
-21- Кармазін Ю.А.
У назві статті слова: «підприємств залізничного транспорту» замінити на слова: «відокремлених підрозділів державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування».
 
Відхилено   у назві слова «залізниць» та «установ та організацій» виключити;
 
69. абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
 
-22- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому частини першої слово: «Підприємства» замінити на слова: «Відокремлені підрозділи державного акціонерного товариства» і далі – за текстом.
 
Відхилено   абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
70. «Підприємства залізничного транспорту мають право:»;
 
   «Підприємства залізничного транспорту мають право»;
 
71. у першому реченні частини другої слова «залізниць,», «, установ та організацій» і «загального користування» виключити;
 
-23- Кармазін Ю.А.
У першому реченні частини другої слово «підприємств» замінити на слова «відокремлених підрозділів державного акціонерного товариства» і далі – за текстом.
 
Відхилено   у першому реченні частини другої слова «залізниць», « установ та організацій» і «загального користування» виключити;
 
72. 19) у тексті Закону слово «Укрзалізниця» в усіх відмінках замінити словами «АТ «Укрзалізниця».
 
   19) у тексті Закону слово «Укрзалізниця» в усіх відмінках замінити словами «АТ «Укрзалізниця» у відповідному відмінку.
 
73. 2. Цей Закон набирає чинності з дня державної реєстрації АТ »Укрзалізниця».

   2. Цей Закон набирає чинності з дня державної реєстрації АТ »Укрзалізниця».