Кількість абзаців - 133 Таблиця поправок


Про основи державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про основи державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України      ЗАКОН УКРАЇНИ Про основи державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
1. Цей Закон визначає основи державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України.      Цей Закон визначає основи державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України.  
2. Розділ I. Загальні положення      Розділ I. Загальні положення  
3. Стаття 1. Принципи державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України   -1- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Статтю1 доповнити наступними принципами: гласності та відкритості процедур регулювання; адресності регулювання, його спрямованості на конкретний суб'єкт природної монополії; самоокупності суб'єктів природних монополій; стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту на них.  
Враховано   Стаття 1. Принципи державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
4. Державне регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України здійснюється за принципами:   -2- Мармазов Є.В. (реєстр. картка № 253)
Статтю1 доповнити таким принципом: "забезпечення самоокупності і прибутковості діяльності суб'єктів природних монополій".  
Враховано   Державне регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України здійснюється за принципами:  
5. незалежності органу, який здійснює державне регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України;      незалежності органу, який здійснює державне регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України; гласності та відкритості процедур регулювання; адресності регулювання, його спрямованості на конкретний суб'єкт природної монополії; забезпечення самоокупності і прибутковості діяльності суб'єктів природних монополій;  
6. компетентності осіб, які здійснюють це регулювання;   -3- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абз. 3 ст.1 викласти у такій редакції: Професійної компетенції осіб, які входять до спеціального державного органу для здійснення цього регулювання  
Враховано частково   компетентності і професійності осіб, які здійснюють це регулювання; стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту на них;  
    -4- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В підп.3 ст.1 після слова "компетентності" доповнити словом "і кваліфікаційності" і далі за текстом.  
Враховано редакційно    
    -5- Шаров І.Ф.
Абз. 2 ч.1 ст.1 після слова "компетентності" доповнити словом "професійності".  
Враховано    
7. забезпечення прозорості та публічності процесу регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України.   -6- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Статтю 1 доповнити такими принципами: заохочення конкуренції на оптовому та роздрібному ринках у паливно-енергетичному комплексі; забезпечення захисту інтересів споживачів.  
Враховано   забезпечення прозорості та публічності процесу регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України; заохочення конкуренції на оптовому та роздрібному ринках у паливно-енергетичному комплексі України; забезпечення захисту інтересів споживачів.  
8. Стаття 2. Орган, який здійснює регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України      Стаття 2. Орган, який здійснює регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
9. Органом, який здійснює регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі є Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України (НКРЕ України).   -7- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абз. 2 ст.2 після слів "у паливно-енергетичному комплексі України" додати (далі - НКРЕ України) замість (НКРЕ України).  
Враховано   Органом, який здійснює регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі є Національна комісія регулювання енергетики України ( далі - НКРЕ України).  
    -8- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
З метою уникнення зайвих словосполучень у назві Комісії назвати її "Національна комісія регулювання енергетики України (далі - НКРЕ України)".  
Враховано    
    -9- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 2 Викласти у такій редакції: "Органом, який здійснює регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі є Антимонопольний комітет України. Антимонопольний комітет України регулює здійснення підприємницької діяльності на ринках, що перебувають у стані природної монополії, та суміжних до них ринків у паливно-енергетичному секторі України з метою забезпечення в інтересах суспільства балансу інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів та послуг". Суперечить законам України "Про Антимонопольний Комітет України" і "Про природні монополії".  
Відхилено    
    -10- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Стаття 2. Участині першій скорочення "(НКР України)" замінити на скорочення "НКРПМ України". Аналогічні зміни зробити також в інших статтях проекту закону. Скорочення "НКРЕ України" було при назві комісії Національна комісія регулювання електроенергетики України. При новій назві Комісії, яка пропонується в назві закону, скорочення повинно відповідати назві Комісії.  
Відхилено у зв'язку із зміною назви Комісії   
10. НКРЕ України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється та ліквідується Президентом України.   -11- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абз. 3 ст.2 після слів "утворюється та ліквідується" додати слова - "Указами Президента України", вилучити - "Президентом України".  
Відхилено    
    -12- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Частину 2 статті 2 виключити і перенести в частину першу статті 6.  
Враховано    
    -13- Шаров І.Ф.
Ч.2 ст.2 після слова "ліквідується" доповнити словом "указами".  
Відхилено    
    -14- Мармазов Є.В. (реєстр. картка № 253)
Абзац 3 статті 2 після слів "Президентом України" доповнити словами "відповідно до законодавства України".  
Враховано    
11. Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України регулює здійснення підприємницької діяльності на ринках, що перебувають у стані природної монополії, та суміжних до них ринків у паливно-енергетичному комплексі України з метою забезпечення в інтересах суспільства балансу інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів та послуг.   -15- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
До статті 2. Пропоную частину 3 ст. 2 проекту доповнити реченням наступного змісту: "Рішення НКРЕ України є обов'язковими для всіх суб'єктів господарської діяльності у паливно-енергетичному комплексі України".  
Враховано   Національна комісія регулювання енергетики України регулює здійснення підприємницької діяльності на ринках, що перебувають у стані природної монополії, та суміжних до них ринків у паливно-енергетичному комплексі України з метою забезпечення в інтересах суспільства балансу інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів та послуг. Рішення НКРЕ України є обов'язковими для всіх суб'єктів господарської діяльності у паливно-енергетичному комплексі України.  
12. Стаття 3. Законодавство про державне регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України      Стаття 3. Законодавство про державне регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
13. Відносини, пов'язані з діяльністю Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України регулюються цим Законом, законами України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", іншими актами законодавства, а також відповідними міжнародними договорами України.   -16- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абз. 1 ст.3 після слова "іншими" вилучити "актами законодавства" і викласти у такій редакції "та іншими законодавчими актами України" і далі за текстом. згідно з тлумаченням Конституційного Суду.  
Відхилено   Відносини, пов'язані з державним регулюванням природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України та діяльністю Національної комісії регулювання енергетики України, регулюються Конституцією України, цим Законом, законами України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", іншими актами законодавства, а також відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
    -17- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3, частина 1. Текст "актами законодавства" замінити текстом "нормативно-правовими актами України", а наприкінці додати текст ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"  
Враховано частково    
    -18- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Ч.1 статті 3 після слів " паливно-енергетичному комплексі України регулюються" доповнити словами "Конституцією України" і далі за текстом, оскільки будь-яка діяльність повинна не суперечити Конституції України, тому посилання на Конституцію України необхідно зробити.  
Враховано    
14. Якщо міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.      Якщо міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.  
15. Стаття 4. Сфера дії Закону      Стаття 4. Сфера дії Закону  
16. Дія цього закону поширюється на відносини, що виникають при здійсненні державного регулювання підприємницької діяльності на ринках, що перебувають у стані природної монополії, та суміжних до них ринків у паливно-енергетичному комплексі України.      Дія цього закону поширюється на відносини, що виникають при здійсненні державного регулювання підприємницької діяльності на ринках, що перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у паливно-енергетичному комплексі України.  
17. Розділ II. Структура, компетенція та організація діяльності Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі   -19- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Розділ ІІ. Викласти назву у такій редакції: "Структура, компетенція та організація діяльності Антимонопольного комітету щодо регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі" Суперечить Закону України "Про Антимонопольний комітет" та Закону "Про природні монополії".  
Відхилено   Розділ II. Структура, компетенція та організація діяльності Національної комісії регулювання енергетики України  
18. Стаття 5. Завдання Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України   -20- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Ст.5 (назва статті) додати - (НКРЕ України.  
Враховано   Стаття 5. Завдання Національної комісії регулювання енергетики України  
    -21- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Ст.5 доповнити підпунктом такого змісту: "розроблення правил користування товарами та послугами, які виробляються та надаються суб'єктами природних монополій і суміжних ринків, діяльність яких підлягає ліцензуванню". у статті 9 (п.18), оскільки розроблення правил є не завданням, а функцією Комісії.  
Враховано    
    -22- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 5. Вилучити.  
Відхилено    
19. Основними завданнями Комісії є:   -23- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абз.1 ст.5 після слова "комісії" додати "(НКРЕ України) є: і далі за текстом.  
Враховано   Основними завданнями НКРЕ України є:  
    -24- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
До статті 5. Частину 1 ст. 5 доповнити пунктом наступного змісту: "державне регулювання ефективності використання енергоресурсів, технічної експлуатації енергоустановок та безпеки використання енергії на всіх етапах практичної діяльності, - від видобутку енергоносіїв до експлуатації енергоустановок споживачів" Це не є завданням НКРЕ України, оскільки регулювання ефективності використання енергоресурсів відноси-ться до компетенції Державного комітету України з енергозбереження.  
Відхилено    
20. державне регулювання підприємницької діяльності на ринках, що перебувають у стані природної монополії, та суміжних до них ринків у паливно-енергетичному комплексі України;   -25- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Стаття 5. У абзаці другому статті замінити слово "підприємницької" на слово "господарської", оскільки Комісія повинна регулювати будь-яку діяльність незалежно від форм власності на ринках, що перебувають у стані природної монополії та суміжних до них ринків у паливно-енергетичному комплексі України.  
Враховано   державне регулювання господарської діяльності на ринках, що перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у паливно-енергетичному комплексі України;  
21. сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії, постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, зберігання та реалізації газу, нафти і нафтопродуктів з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей;   -26- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Політика НКРЕ України має сприяти ефективному використанню електроенергії, газу та нафти, тому пропоную третій абзац статті 5 викласти в такій редакції: "сприяння конкуренції у сфері виробництва і постачання електричної енергії, видобутку газу і нафти, зберігання та постачання газу, нафти і нафтопродуктів з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей та ефективного використання енергетичних ресурсів".  
Враховано   сприяння конкуренції у сфері виробництва і постачання електричної енергії та газу, видобутку газу і нафти, зберігання та постачання газу, нафти і нафтопродуктів з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей та ефективного використання енергетичних ресурсів;  
22. забезпечення права споживачів електроенергетичної та нафтогазової галузей на отримання товарів та послуг стандартизованої якості за прийнятними цінами;   -27- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
У четвертому абзаці статті 5 слово "прийнятними" замінити словами "економічно обгрунтованими".  
Враховано   забезпечення права споживачів електроенергетичної і нафтогазової галузей на отримання товарів та послуг стандартизованої якості за економічно обгрунтованими цінами;  
23. участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів;   -28- Мармазов Є.В. (реєстр. картка № 253)
Абзац 5 статті 5 після слів "нафти та нафтопродуктів" доповнити словами "відповідно до законодавства".  
Враховано   участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів відповідно до законодавства;  
24. формування цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі.   -29- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 5 останню частину викласти з доповненням: "Формування цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про природні монополії".  
Враховано частково   формування цінової і тарифної політики в електроенергетиці, нафтогазовому комплексі та щодо транспортування інших речовин трубопровідним транспортом відповідно до законодавства.  
    -30- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Доповнити останню частину статті 5 після слів "нафтогазовому комплексі" словами "та щодо транспортування інших речовин трубопровідним транспортом відповідно до законодавства".  
Враховано    
25. Стаття 6. Особливості підпорядкування та підзвітності Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі   -31- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 6. Вилучити.  
Відхилено   Стаття 6. Особливості підпорядкування та підзвітності Національної комісії регулювання енергетики України ( НКРЕ України)  
26. Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України утворюється та ліквідується відповідно до ст. 11 Закону України "Про природні монополії".   -32- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6. Частину 1 виключити процедура затвердження та звільнення членів національних комісій регулювання природних монополій.  
Відхилено , оскільки в ст.11 Закону України "Про природні монополії" наведена  НКРЕ України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється та ліквідується Президентом України відповідно до законодавства України.  
27. НКРЕ України складається з п'яти членів Комісії (включаючи Голову). Комісія має центральний апарат та територіальні органи.   -33- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Частину 2 статті 6 виключити, замінивши її текстом такого змісту: "До системи НКРЕ України входять п'ять членів Комісії (включаючи Голову), центральний аппарат і територіальні представництва. НКРЕ України самостійно вирішує питання організації, створення, ліквідації та реорганізації територіальних представництв, затверджує положення про них". Далі за текстом слова "територіальних органів" замінити словами "територіальних представництв".  
Враховано   До системи НКРЕ України входять п'ять членів Комісії (включаючи Голову), центральний аппарат і територіальні представництва. НКРЕ України самостійно вирішує питання організації, створення, ліквідації та реорганізації територіальних представництв, затверджує положення про них.  
28. Термін повноважень членів НКРЕ України становить шість років, при цьому забезпечується періодична ротація складу Комісії. Порядок ротації встановлюється положенням про Національну комісію регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України.   -34- Шаров І.Ф.
В ч.3 ст.6 слово "шість" замінити на "п'ять". Протирічить частині 3 ст.11 Закону України "Про природні монополії".  
Відхилено   Термін повноважень членів НКРЕ України становить шість років, при цьому забезпечується періодична ротація складу Комісії.  
    -35- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Стаття 6. Ч.3 статті доповнити словами "що затверджується Кабінетом Міністрів України", тобто положення про НКРПМ повинно затверджуватися Кабінетом Міністрів України. Згідно частини 1 ст. 11 Закону України "Про природні монополії" національні комісії регулювання природних монополій діють на підставі положень, що затверджуються Президентом України.  
Відхилено    
    -36- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
В частині 3 статті 6 виключити друге речення" Порядок ротації встановлюється положенням про Національну комісію регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України".  
Враховано    
29. Одна і та сама особа не може бути членом Комісії більше двох термінів підряд.      Одна і та сама особа не може бути членом Комісії більше двох термінів підряд.  
30. Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України щорічно звітує перед Верховною Радою України.   -37- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
У ч.5 статті 6 слова " щорічно звітує перед Верховною Радою України" замінити словами "зобов'язана щорічно подавати звіт про свою діяльність до Верховної Ради України", тобто звіт про свою діяльність комісія зобов'язана подати до Верховної Ради України, яка вирішить чи його заслуховувати на пленарному засіданні Верховної Ради України, чи його розповсюдити серед народних депутатів без заслуховування.  
Враховано   Національна комісія регулювання енергетики України зобов'язана щорічно подавати звіт про свою діяльність до Верховної Ради України.  
31. Верховна Рада України у разі незадоволення діяльністю НКРЕ України має право висловити недовіру Комісії або її окремим членам та звернутись до Президента України з пропозицією провести зміни в складі Комісії.   -38- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абз.6 ст.6 викласти у такій редакції: Верховна Рада України у разі прийняття рішення про визнання діяльності НКРЕ України незадовільною, має право висловити недовіру Комісії або її окремим членам та звернутись до Президента України з пропозицією провести зміни в складі Комісії.  
Враховано   Верховна Рада України у разі прийняття рішення про визнання діяльності Національної комісії регулювання енергетики України незадовільною має право висловити недовіру Комісії або окремим її членам та звернутись до Президента України з пропозицією провести зміни в складі Комісії.  
    -39- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6. Частину 6 викласти у редакції: "Верховна Рада України у разі незадоволення діяльністю НКРЕ України або окремих членів НКРЕ має право висловити недовіру Комісії або її окремим членам, що має наслідком дострокове припинення повноважень відповідно усього складу чи окремих членів Комісії". Протирічить ст. 11 Закону України "Про природні монополії".  
Відхилено    
    -40- Шаров І.Ф.
В ч.6 ст.6 слова "незадоволення діяльністю" замінити на "визнання незадовільною діяльність".  
Враховано    
32. Повноваження Голови та членів Комісії можуть бути припинені достроково у випадках, визначених у ст. 11 Закону України "Про природні монополії", і, крім того, згідно з рішенням Президента України за результатами висловлення недовіри Комісії або її окремим членам з боку Верховної Ради України.   -41- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 7. Текст ", і, крім того, згідно з" замінити словом "чи".  
Враховано   Повноваження Голови та членів Комісії можуть бути припинені достроково у випадках, визначених у ст. 11 Закону України "Про природні монополії", чи рішенням Президента України за результатами висловлення недовіри Комісії або окремим її членам з боку Верховної Ради України.  
33. Припинення повноважень Голови Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України не тягне за собою складання повноважень членами Комісії.      Припинення повноважень Голови Національної комісії регулювання енергетики України не тягне за собою складання повноважень усіма членами Комісії.  
34. Стаття 7. Кваліфікаційні вимоги до членів Національної комісії природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі   -42- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 7. Вилучити.  
Відхилено   Стаття 7. Кваліфікаційні вимоги до членів Національної комісії регулювання енергетики України  
35. Голова та члени Комісії повинні мати особисті якості, необхідні для прийняття незалежних рішень і для опору неналежним утискам або заохоченням.   -43- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абз.1 ст.7 після слів "повинні мати" доповнити словами "високі професійні та особисті якості" і далі за текстом.  
Враховано частково   Голова та члени Комісії повинні мати високопрофесійні якості, необхідні для прийняття незалежних рішень і для опору неналежним утискам або заохоченням. Голова та члени Комісії повинні бути громадянами України.  
    -44- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 7 першу частину вилучити оскільки у правовому відношенні вона має не чіткий виклад, що не дозволяє користуватись цією частиною як правовою нормою при визначенні кваліфікаційних вимог та розгляді трудових та інших спорів.  
Враховано частково    
    -45- Шаров І.Ф.
В ч.1 ст. 7 слова "особисті якості" замінити на "високопрофесійні якості".  
Враховано    
    -46- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Ст.7 доповнити пунктом такого змісту "Голова та члени Комісії мають бути громадянами України, віком до 58 років."  
Враховано частково    
36. Претендент на посаду Голови або члена Комісії повинен мати вищу освіту та досвід роботи в галузях економіки, енергетики або юриспруденції не менше 5 років протягом останніх десяти років.      Претендент на посаду Голови або члена Комісії повинен мати вищу освіту та досвід роботи в галузях економіки, енергетики або юриспруденції не менше 5 років протягом останніх десяти років.  
37. Голова та члени Комісії, особи, що перебувають з ними в родинних відносинах, не повинні мати прямих чи опосередкованих фінансових інтересів у фірмах (юридичних особах), діяльність яких регулюється, інших зв'язків економічного або політичного характеру, які можуть спричинити конфлікт інтересів.   -47- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Фраза в частині третій статті 7 "які можуть спричинити конфлікт інтересів" надто розпливчата і може інтерпретуватися суб'єктивно. Пропоную замінити її наступною: "на які безпосередньо поширюється регулювання та рішення Комісії". Крім того, пропоную доповнити статтю таким пунктом: "Голова та інші члени Комісії не мають права працювати або отримувати заробітну плату (винагороди) у фірмах (юридичних особах), на які безпосередньо поширюється регулювання та рішення Комісії, протягом одного року після звільнення з посади".  
Враховано   Голова та члени Комісії, особи, що перебувають з ними в родинних відносинах, не повинні мати прямих чи опосередкованих фінансових інтересів, інших зв'язків економічного або політичного характеру у фірмах (юридичних особах), на які безпосередньо поширюються регулювання та рішення Комісії.  
38. Наявність таких зв'язків є підставою для звільнення Голови або члена Комісії.   -48- Мармазов Є.В. (реєстр. картка № 253)
Стаття 7. Вважаю, що критерії, які пред'являються до членів НКРЕ України, носять занадто оціночний і невизначений характер. Це може створити значні труднощі при практичному застосуванні норм цієї статті. З огляду на це, пропоную частини третю та четверту статті 7 виключити, а додати нову частину такого змісту: "Вплив на Голову та членів Комісії у будь-який спосіб забороняється".  
Враховано частково   Наявність таких зв'язків є підставою для звільнення Голови або члена Комісії. Вплив на Голову та членів Комісії у будь-який спосіб забороняється. Голова та інші члени Комісії не мають права працювати або отримувати заробітну плату (винагороди) у фірмах (юридичних особах), на які безпосередньо поширюється регулювання та рішення Комісії, протягом одного року після звільнення з посади.  
39. Стаття 8. Голова Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України   -49- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 8. Вилучити.  
Відхилено   Стаття 8. Голова Національної комісії регулювання енергетики України  
40. Голова Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України:   -50- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 8 в частині першій четверте речення почати: "Здійснює відповідно до закону …" і далі по тексту.  
Відхилено   Голова Національної комісії регулювання енергетики України:  
41. спрямовує діяльність Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України;      спрямовує діяльність Національної комісії регулювання енергетики України;  
42. розподіляє обов'язки між членами НКРЕ України;   -51- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Абзац 2 ч.1 статті конкретизувати або доповнити славами "на виконання покладених на Комісію завдань", оскільки в такій редакції абзац не коректний і розпливчатий.  
Враховано   розподіляє обов'язки між членами НКРЕ України на виконання покладених на Комісію завдань;  
43. затверджує структуру, штатний розпис, граничну чисельність, умови та рівень оплати праці працівників центрального апарату та      затверджує структуру, штатний розпис, граничну чисельність, умови, рівень оплати праці працівників центрального апарату та кошторис витрат на  
44. кошторис витрат на утримання НКРЕ України, структуру, загальну чисельність і умови та рівень оплати праці працівників територіальних органів;   -52- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 1, пункт 3. Виключити текст "кошторис витрат на утримання НКРЕ України,". оскільки згідно з Указом Президента України від 15.12.99р. №1572 кошторис витрат центральних органів виконавчої влади затверджує керівник органу.  
Відхилено ,  утримання НКРЕ України, структуру, загальну чисельність, умови, рівень оплати праці працівників у територіальних представництвах;  
45. здійснює відповідно до законодавства прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України та її територіальних органів, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників центрального апарату та територіальних органів;   -53- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 1, пункт 4. Після тексту "відповідно до" слово "законодавство" замінити словом "закону". оскільки слово "законодавство" більш широке поняття, воно включає в себе укази Президента та закони.  
Відхилено ,  здійснює відповідно до законодавства прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Національної комісії регулювання енергетики України та її територіальних органів, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників центрального апарату та територіальних органів;  
46. видає обов'язкові для працівників центрального апарату та територіальних органів накази та розпорядження;      видає обов'язкові для працівників центрального апарату та територіальних органів накази та розпорядження;  
47. представляє НКРЕ України у відносинах з державними органами влади, юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном;   -54- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 1, пункт 6. Текст " державними органами" замінити текстом "органами державної".  
Враховано   представляє НКРЕ України у відносинах з органами державної влади, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном;  
48. скликає та проводить засідання Комісії, підписує рішення Комісії;   -55- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Викласти пункт 7 статті 8 у такій редакції: "головує на засіданнях Комісії та підписує рішення Комісії".  
Враховано   головує на засіданнях НКРЕ України та підписує її рішення;  
49. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.   -56- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 1, пункт 8. Слово " законодавства" замінити словом "закону". оскільки слово "законодавство" більш широке поняття, воно включає в себе укази Президента та закони.  
Відхилено ,  здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.  
50. У разі відсутності Голови Комісії або неможливості здійснення ним своїх повноважень обов'язки Голови за його дорученням виконує один із членів Комісії.      У разі відсутності Голови НКРЕ України або неможливості здійснення ним своїх повноважень обов'язки Голови за його дорученням виконує один із членів НКРЕ України.  
51. Після закінчення строку повноважень Голова Комісії продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового Голови.      Після закінчення строку повноважень Голова Комісії продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового Голови.  
52. Стаття 9. Функції Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі   -57- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Ст.9 доповнити пунктом 24 такого змісту:"представляє Україну в міжнародних організаціях з питань, які стосуються регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, а також здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України." у ст.15 (Міжнародна діяльність).  
Враховано   Стаття 9. Функції Національної комісії регулювання енергетики України  
    -58- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 9. Назву викласти у такій редакції: "Стаття 9. Функції Антимонопольного комітету щодо регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі"  
Відхилено , оскільки суперечить Законам України "Про Антимонопольний комітет" та "Про природні монополії".   
53. Національна комісія природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України відповідно до покладених на неї завдань:   -59- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 1. Перший абзац після тексту "покладених на неї" доповнити словами "законом"  
Відхилено   Національна комісія регулювання енергетики України відповідно до покладених на неї завдань:  
    -60- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Перший абзац викласти у такій редакції: "Антимонопольний комітет відповідно до покладених на неї завдань щодо регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексу:"  
Відхилено , оскільки суперечить Законам України "Про Антимонопольний комітет" та "Про природні монополії".   
54. 1) розробляє та затверджує спеціальні умови і правила здійснення виробництва, передачі та постачання електричної енергії; транспортування нафти та нафтопродуктів трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл; зберігання природного газу;      розробляє та затверджує спеціальні умови і правила здійснення виробництва, передачі та постачання електричної енергії; транспортування нафти та нафтопродуктів трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та їх розподілу; зберігання природного газу;  
55. 2) видає ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії; транспортування нафти та нафтопродуктів трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл; зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного газу;      видає ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії; транспортування нафти та нафтопродуктів трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл; зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного газу;  
56. 3) визначає відповідно до законодавства показники, нижче рівня яких дозволяється суб'єктам підприємницької діяльності здійснювати свою діяльність без ліцензій;   -61- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 1, пункт 3). Слово "законодавства" замінити словом "законом". оскільки слово "законодавство" більш широке поняття, воно включає в себе укази Президента та закони.  
Відхилено ,  визначає відповідно до законодавства показники, нижче рівня яких суб'єктам підприємницької діяльності дозволяється здійснювати свою діяльність без ліцензій;  
57. 4) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин оптового ринку електроенергії, ринків газу та нафти;   -62- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 9 пункт 4 вилучити.  
Враховано    
58. 5) установлює обмеження щодо суміщення видів діяльності суб'єктами підприємницької діяльності;   -63- Мармазов Є.В. (реєстр. картка № 253)
П. 5 статті 9 після слів "підприємницької діяльності" доповнити словами "у випадках, передбачених законодавством".  
Враховано   установлює обмеження щодо суміщення видів діяльності суб'єктами підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством;  
59. 6) розробляє і затверджує обов'язкові для виконання нормативні акти з питань, що належать до її компетенції;   -64- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 1, пункт 6). Наприкінці доповнити текстом ", визначеної законом".  
Відхилено   розробляє і затверджує обов'язкові для виконання нормативно-правові акти з питань, що належать до її компетенції;  
    -65- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
П.6 статті 9 після слів " для виконання нормативні" доповнити словом "правові" і далі за текстом, тобто Комісія розробляє і затверджує нормативно-правові акти.  
Враховано    
60. 7) розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства в сфері ПЕК;   -66- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 1. Пункт 7) після тексту "у встановленому" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   розробляє та вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері паливно-енергетичного комплексу;  
61. 8) розглядає справи про порушення умов ліцензій та справи про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає відповідні рішення в межах своєї компетенції;   -67- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 1, пункт 8). Наприкінці доповнити текстом ", визначеної законом".  
Відхилено   розглядає справи про порушення умов ліцензій та справи про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає відповідні рішення в межах своєї компетенції;  
62. 9) здійснює контроль за перехресним субсидіюванням при здійсненні діяльності ліцензіатами суб'єктів природних монополій та обмежує їх діяльність у випадку порушення умов ліцензійної діяльності;   -68- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 9 пункт 9 вилучити.  
Відхилено , оскільки тарифи не мають бути предметом маніпулювання через перехресне субсидування.  здійснює контроль за перехресним субсидіюванням при здійсненні діяльності ліцензіатами - суб'єктами природних монополій та обмежує їх діяльність у разі порушення умов ліцензії;  
63. 10) визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також оренди, надання в управління, придбання або відчуження більше 25 відсотків часток (акцій, паїв), активів суб'єктів підприємницької діяльності умовам і правилам здійснення ліцензованої діяльності;   -69- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 9 пункт 10 вилучити.  
Відхилено , оскільки НКРЕ слід мати повноваження переглядати злиття компаній і таке інше, для визначення, чи відповідає новий суб'єкт критеріям здійснення ліцензо-ваної діяльності. В іншому випадку, ви-моги ліцензії можна буде легко обійти за допомогою такої хитрощі, коли один суб'єкт подає заяву й отримує ліцензію, а потім інший суб'єкт, який сам не відпові-дає критеріям для отримання ліцензії, придбає акції ліцензіата.  визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також оренди, надання в управління, придбання або відчуження більше 25 відсотків часток (акцій, паїв), активів суб'єктів підприємницької діяльності умовам і правилам здійснення ліцензованої діяльності;  
64. 11) надає ліцензіатам необхідну інформацію;      надає ліцензіатам необхідну інформацію;  
65. 12) бере участь у встановленні правил функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу і нафти та у здійсненні контролю за їх дотриманням;   -70- Мармазов Є.В. (реєстр. картка № 253)
П. 12 статті 9 після слів "за їх дотриманням" доповнити словами "відповідно до законів України".  
Враховано   бере участь у встановленні правил функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу і нафти та у здійсненні контролю за їх дотриманням відповідно до законів України;  
66. 13) здійснює заходи щодо забезпечення рівних прав доступу до транспортних мереж суб'єктів ринків електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів усіх форм власності;      здійснює заходи щодо забезпечення рівних прав доступу до транспортних мереж суб'єктів ринків електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів усіх форм власності;  
67. 14) встановлює ціни на власну інформаційну продукцію та тарифи на інформаційні послуги, що надаються Комісії;   -71- Мармазов Є.В. (реєстр. картка № 253)
П.14 статті 9 законопроекту виключити, оскільки Законом України "Про джерела фінансування органів державної влади" органам державної влади забороняється створювати позабюджетні фонди, мати позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти, одержані за здійснення функції держави, що передбачають видачу дозволів(ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрацій та інших дій на платній основі, у будь-який інший спосіб крім зарахування таких коштів до Державного бюджету України.  
Враховано    
68. 15) інформує громадськість про свою роботу, здійснює у встановленому законодавством порядку видавничу діяльність;      інформує громадськість про свою діяльність, здійснює у встановленому законодавством порядку видавничу діяльність;  
69. 16) подає Президентові України та публікує щорічні звіти про свою діяльність;   -72- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт 16 вилучити.  
Відхилено   подає Президентові України та публікує щорічні звіти про свою діяльність;  
70. 17) щорічно звітує перед Верховною Радою України;   -73- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт 17 вилучити.  
Відхилено (сформульовано згідно з пропозицією н.д. Шпака О.Г. до статті 6 цього проекту Закону).  щорічно подає звіт до Верховної Ради України;  
71. 18) розробляє і затверджує правила користування електричною енергією та газом; кодекс газових мереж;   -74- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 1. Пункт 18) Виключити слово "кодекс"  
Враховано   розробляє і затверджує правила користування товарами та послугами, які виробляються та надаються суб'єктами природних монополій і суміжних ринків, діяльність яких підлягає ліцензуванню;  
    -75- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 9 пункт 18 вилучити.  
Відхилено    
    -76- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
НКРЕ слід мати повноваження затверджувати правила користування електричною енергією, газом, тощо. Ці правила мають велике значення щодо надання доступу продавцям і постачальникам до транспортування електромережами та трубопроводами. Однак, в цьому положенні слід чітко вказати, що таким чином затверджуються тільки ті правила, які стосуються високовольтних електромереж (а не місцевих розподільчих електромереж), а також транзитних газопроводів високого тиску (а не місцевих розподільчих газопроводів низького тиску). Тому пропоную у пункті 18 статті 9 після слів "розробляє та затверджує правила користування електричною енергію та газом" додати "щодо користування високовольтними електромережами та транзитними газопроводами високого тиску".  
Враховано редакційно    
72. 19) координує діяльність органів державної влади у питаннях природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України;   -77- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 9 пункт 19 цієї статті записати в такій редакції: "Координує свою діяльність з діяльністю органів виконавчої влади у питаннях природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України".  
  координує діяльність органів виконавчої влади у питаннях природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України;  
    -78- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт 19 вилучити.  
Відхилено    
73. 20) контролює додержання ліцензіатами умов здійснення ліцензованої діяльності;      контролює додержання ліцензіатами умов здійснення ліцензованої діяльності;  
74. 21) оголошує надзвичайне становище на ринках газу, нафти та електроенергетики відповідно до законодавства;   -79- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 1. Пункт 21) виключити  
Враховано    
    -80- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 9 пункт 21 вилучити.  
Враховано    
    -81- Мармазов Є.В. (реєстр. картка № 253)
Пункт 21 статті 9 вилучити, регулюється Договором між членами Оптового ринку електроенергії.  
Враховано    
75. 22) створює консультативні та дорадчі органи для підготовки проектів рішень з питань, віднесених до її компетенції; в разі необхідності залучає до роботи експертів, консультантів, вчених та фахівців на договірній основі.   -82- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт 22 викласти з вилученням першого речення: "У разі необхідності залучає до роботи експертів, консультантів, вчених та фахівців на договірній основі". Пункт 22 вилучити. 2  
Враховано   у разі необхідності залучає до роботи експертів, консультантів, вчених та фахівців на договірній основі.  
76. Стаття 10. Порядок здійснення ліцензування у паливно-енергетичному комплексі України   -83- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 10 вилучити.  
Відхилено   Стаття 10. Порядок здійснення ліцензування у паливно-енергетичному комплексі України  
77. Порядок видачі та переоформлення ліцензій на здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та суміжних з ними ринків в паливно-енергетичному комплексі визначається Кабінетом Міністрів України за поданням НКРЕ України.   -84- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Ч.1 статті 10 проекту Закону після слів "видачі та переоформлення" доповнити словами "та анулювання".  
Враховано   Порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та суміжних з ними ринків в паливно-енергетичному комплексі визначається Кабінетом Міністрів України за поданням НКРЕ України.  
78. Комісія приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня одержання заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.   -85- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Ч.2 статті 10 після слів " з дня одержання заяви про видачу ліцензії та" доповнити словом "необхідних" і далі за текстом, тобто до заяви додавати тільки необхідні для видачі ліцензії документи.  
Враховано   НКРЕ України приймає рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії у строк не пізніше, ніж 30 календарних днів з дня одержання заяви про видачу ліцензії та необхідних документів, що додаються до неї.  
79. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:   -86- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10. Частину 3 на початку доповнити словом "Виключними".  
Враховано   Виключними підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:  
80. Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;      недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;  
81. Невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду діяльності, зазначеному в заяві про видачу ліцензії.      невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду діяльності, зазначеному в заяві про видачу ліцензії.  
82. У разі, якщо документи подані з порушенням порядку видачі ліцензії, заява про видачу ліцензії залишається без розгляду.      У разі, якщо документи подані з порушенням порядку видачі ліцензії, заява про видачу ліцензії залишається без розгляду.  
83. Термін дії ліцензії визначається Комісією, але не може бути меншим ніж три роки.   -87- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Частину 5 статті 10 після слова "Комісією" доповнити словами "з урахуванням терміну, необхідного для відшкодування капітальної інвестиції ліцензіата" і далі за текстом.  
Враховано   Термін дії ліцензії визначається НКРЕ України з урахуванням терміну, необхідного для відшкодування капітальної інвестиції ліцензіата, але не може бути меншим, ніж три роки.  
84. За видачу ліцензії справляється одноразова плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
85. За регулювання господарської діяльності в паливно-енергетичному комплексі сплачується щоквартальний збір, розмір якого встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -88- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Мармазов Є.В. (реєстр. картка № 253)
Стаття 10. Частину 7 виключити Частини 7-9 та 11 статті 10, а також частину 3 статті 14 виключити, оскільки вони суперечать законам України. 1  
Враховано    
86. За несвоєчасну сплату щоквартального збору нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми збору.   -89- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10. Частину 8 виключити  
Враховано    
87. У разі несплати щоквартального збору протягом шести місяців ліцензія анулюється із стягненням суми заборгованості у судовому порядку.   -90- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10. Частину 9 виключити  
Враховано    
88. Плата за видачу ліцензії зараховується до загального фонду державного бюджету.   -91- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
У ч.10 статті 10 виключити слова "загального фонду". Доцільно також ч.10 та 11 об'єднати і викласти в такій редакції: "Збір за регулювання господарської діяльності в паливно-енергетичному комплексі України, кошти від сплати пені, а також оплата за видачу ліцензії зараховується до державного бюджету". Комісія і її територіальні органи повинні фінансуватися з бюджету, тоді кошти, що будуть одержані комісією чи її територіальними органами внаслідок їх діяльності будуть зараховуватися до бюджету, що позбавить можливості робити різного роду спекуляції і зловживання.  
Враховано частково   Плата за видачу ліцензії зараховується до державного бюджету.  
89. Збір за регулювання господарської діяльності в паливно-енергетичному комплексі, а також кошти від сплати пені за прострочення його сплати зараховується до спеціального фонду державного бюджету.   -92- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10. Частину 11 виключити  
Враховано    
    -93- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
В ч.11 статті 10 виключити слова "спеціального фонду". В інших статтях проекту Закону також виключити згадування про фонди.  
Враховано    
90. У разі порушення суб'єктом господарювання ліцензійних умов комісія приймає рішення про усунення порушень.      У разі порушення суб'єктом господарювання ліцензійних умов НКРЕ України приймає рішення про усунення порушень.  
91. У разі повторного або грубого порушення суб'єктом господарювання ліцензійних умов комісія приймає рішення про застосування санкцій, передбачених чинним законодавством.   -94- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 13. Текст " чинним законодавством" замінити текстом "законом"  
Відхилено   У разі повторного порушення суб'єктом господарювання ліцензійних умов НКРЕ України приймає рішення про застосування санкцій, передбачених чинним законодавством.  
    -95- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
У ч.13 статті 10 виключити слова "або грубого" або конкретизувати поняття грубого порушення або вказати хто буде кваліфікувати ступінь порушення.  
Враховано    
92. Санкції застосовуються в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.      Санкції застосовуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
93. Стаття 11. Гарантії незалежності Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України та її відповідальність   -96- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Статтю 11 виключити.  
Відхилено   Стаття 11. Гарантії незалежності Національної комісії регулювання енергетики України та її відповідальність  
    -97- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 11 вилучити.  
Відхилено    
94. 1.Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України здійснює свої повноваження відповідно до Конституції та законів України незалежно від центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, їх посадових осіб та підприємців, а також об'єднань громадян чи їх органів.   -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття11, частина 1. Після тексту "місцевих органів" виключити слово "державної", а також виключити текст "та регіонального", текст "та підприємців" і текст "чи їх органів". Після тексту "виконавчої влади" додати текст "органів влади Автономної Республіки Крим"  
Враховано   Національна комісія регулювання енергетики України здійснює свої повноваження відповідно до Конституції та законів України незалежно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також об'єднань громадян.  
95. Втручання центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян та їх представників у діяльність Національної комісії регулювання енергетики України забороняється.   -99- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття11, частина 2. Після тексту "місцевих органів виключити слово "державної", після тексту "виконавчої влади," додати текст "органів влади Автономної Республіки Крим", виключити текст "та регіонального", виключити текст "та їх представників".  
Враховано   Втручання центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян у діяльність Національної комісії регулювання енергетики України забороняється, за виключенням випадків, коли така спроба здійснюється публічно і відповідає встановленому Національною комісією регулювання енергетики України порядку щодо участі громадськості в обговоренні проектів рішень.  
    -100- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Частину 2 статті 11 після слова "забороняється" доповнити такими словами: " за виключенням випадків, коли така спроба здійснюється публічно і відповідає встановленому Національною комісією регулювання енергетики України порядку щодо участі громадськості у обговоренні проектів рішень".  
Враховано    
    -101- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абз.3 ст.11 після слів "та регіонального самоврядування" додати - "органів судової влади" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -102- Шаров І.Ф.
Ч. 2 ст. 11 після слова "самоврядування" доповнити словами "органів судової влади".  
Відхилено    
    -103- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
У ч. 2 статті 11 правильно назвати комісію, оскільки вказана стара назва комісії.  
Враховано    
96. Стаття 12. Засідання Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України   -104- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 12 вилучити.  
Відхилено   Стаття 12. Засідання Національної комісії регулювання енергетики України  
97. Засідання Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України є основною формою роботи Комісії як колегіального органу та проводяться гласно і відкрито.      Засідання Національної комісії регулювання енергетики України є основною формою роботи Комісії як колегіального органу та проводяться гласно і відкрито.  
98. Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України на своїх засіданнях:      Національна комісія регулювання енергетики України на своїх засіданнях:  
99. розглядає та приймає рішення по справах, що належать до компетенції Комісії;      розглядає та приймає рішення у справах, що належать до її компетенції ;  
100. схвалює проекти законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства України в межах своїх повноважень, розглядає пропозиції стосовно вдосконалення чинного законодавства в галузі енергетики;   -105- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 2, пункт 2. Після тексту "схвалює проекти" слово "законодавчих" замінити текстом "нормативно-правових"  
Враховано   розглядає і схвалює проекти нормативно-правових актів щодо вдосконалення законодавства України в межах своїх повноважень, розглядає пропозиції стосовно вдосконалення чинного законодавства в галузі енергетики;  
    -106- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
В абзаці третьому частини другої статті 12 слово "схвалює" замінити словом "розглядає" і тоді слово "розглядає" можна замінити сполучником "і". Комісія може розглядати законодавчі акти та пропозиції, а чи будуть вони схвалені Комісією, чи ні - ніякого значення для законодавчого органу не буде мати.  
Враховано    
    -107- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В статті 12 четвертий абзац викласти у такій редакції: "розглядає питання стосовно вдосконалення чинного законодавства в межах своїх повноважень та вносить відповідні пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України".  
Враховано частково    
101. затверджує щорічний звіт Комісії;      затверджує щорічний звіт НКРЕ України;  
102. розглядає справи стосовно додержання суб'єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов та щодо застосування майнових санкцій за порушення законодавства в енергетиці.   -108- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 2, пункт 4. Виключити текст " та щодо застосування майнових санкцій за порушення законодавства в енергетиці"  
Відхилено   розглядає справи стосовно додержання суб'єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов та щодо застосування майнових санкцій за порушення законодавства в енергетиці.  
103. Стаття 13. Рішення Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України   -109- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 13 вилучити.  
Відхилено   Стаття 13. Рішення Національної комісії регулювання енергетики України  
    -110- Мармазов Є.В. (реєстр. картка № 253)
В частині 1 статті 13 виключити слова "положень статті 15".  
Враховано    
104. Рішення Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України приймаються і виконуються відповідно до положень статті 15 Закону України "Про природні монополії", виходячи із збалансованості інтересів виробників, споживачів та держави.   -111- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Доповнити частину 1 статті 13 абзацом такого змісту: " Національна комісія регулювання енергетики України має пояснювати причини своїх рішень і приймати рішення, виходячи з матеріалів справи, що доступні громадськості і укладені відповідно до процедури, визначеної нею. Процедура має враховувати права всіх сторін, на чиї економічні інтереси можуть впливати постанови та розпорядження Національної комісії регулювання енергетики України ".  
Враховано   Рішення Національної комісії регулювання енергетики України приймаються і виконуються відповідно до Закону України "Про природні монополії", виходячи із збалансованості інтересів виробників, споживачів та держави. Національна комісія регулювання енергетики України приймає і обґрунтовує свої рішення, виходячи з матеріалів справи, що доступні громадськості і укладені відповідно до процедури, визначеної нею. Процедура має враховувати права всіх сторін, на чиї економічні інтереси можуть впливати постанови та розпорядження Національної комісії регулювання енергетики України.  
105. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Комісії.      Рішення НКРЕ України вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Комісії.  
106. Рішення з його обґрунтуванням надається всім заінтересованим сторонам. Рішення, що мають велику суспільну значимість публікуються в засобах масової інформації.      Рішення з його обґрунтуванням надається всім заінтересованим сторонам. Рішення, що мають велику суспільну значимість, публікуються в засобах масової інформації.  
107. Рішення Комісії в частині регулювання цін і тарифів, (за винятком цін і тарифів для населення), а також функціонування ринків, що регулюються Комісією, не потребують державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.   -112- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Виключити ч.4 статті 13, оскільки рішення комісії в частині регулювання цін і тарифів буде мати міжвідомчий характер, а тому відповідно до п.1 Указу Президента України від 3 жовтня 1992р. №493\92 нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління і контролю і які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.  
Враховано    
    -113- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
До статті 13. Пропоную з тексту ст. 13 вилучити частину 4 як таку, що суперечить частині 3 ст. 117 Конституції України, зі змісту якої випливає, що всі нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади підлягають реєстрації.  
Враховано    
    -114- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В статті 13 друге речення третього абзацу викласти у такій редакції: "… Рішення, стосовно змін цін і тарифів набирають чинність з дня їх офіційного оприлюднення".  
Відхилено    
108. Рішення Комісії не потребують узгодження з іншими центральними органами виконавчої влади України.   -115- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Виключити ч.5 статті 13, оскільки рішення комісії, які будуть зачіпати інтереси громадян або мати міжвідомчий характер, повинні узгоджуватися з іншими центральними органами виконавчої влади, з метою забезпечення правильного регулювання цін і тарифів.  
Відхилено , оскільки НКРЕ України повинна дотримуватись незалежності при узгодженні інтересів державної влади, виробників і споживачів.  Рішення НКРЕ України не потребують узгодження з іншими центральними органами виконавчої влади України крім випадків, передбачених законами України.  
    -116- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Ч.5 статті 13 доповнити словами "крім випадків, передбачених чинним законодавством".  
Враховано    
109. Рішення НКРЕ України є обов'язковими для виконання. В разі незгоди з рішенням Комісії воно може бути оскаржене в Антимонопольному комітеті, суді, Арбітражному суді.      Рішення НКРЕ України є обов'язковими для виконання. Рішення НКРЕ України може бути оскаржене до Антимонопольного комітету або в судовому порядку.  
110. Стаття 14. Фінансування Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України   -117- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 14 вилучити.  
Відхилено   Стаття 14. Фінансування Національної комісії регулювання енергетики України  
111. Фінансування Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України та її територіальних органів здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.   -118- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 1. Виключити текст " загального та спеціального фондів".  
Враховано   Фінансування Національної комісії регулювання енергетики України та її територіальних органів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.  
    -119- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Відредагувати статтю з врахуванням того, що Комісія повинна фінансуватися з Державного бюджету і витрати на її фінансування в Державному бюджеті України повинні вказуватися окремим рядком.  
Враховано    
    -120- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 1. Текст "державного бюджету" замінити текстом "Державного бюджету України"  
Враховано    
112. Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України, у тому числі видатки на оплату праці Комісіонерів та працівників НКРЕ України щорічно встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час затвердження державного бюджету.   -121- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 2. Текст "державного бюджету" замінити текстом "Державного бюджету України"  
Враховано   Обсяг асигнувань з Державного бюджету України на утримання Національної комісії регулювання енергетики України, у тому числі видатки на оплату праці членів Комісії та працівників НКРЕ України, щорічно встановлюються Верховною Радою України окремим рядком під час затвердження Державного бюджету України.  
    -122- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 2. Слово "Комісіонерів" замінити текстом "членів Комісії".  
Враховано    
113. Доходи спеціального фонду Державного бюджету України, на який зараховуються кошти від сплати збору за здійснення регулювання господарської діяльності в паливно-енергетичному комплексі, не підлягають вилученню та використовуються за цільовим призначенням на фінансування діяльності Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків України і її територіальних органів у порядку та в межах, визначених законом про Державний бюджет.   -123- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частину 3 виключити  
Враховано    
114. Кошторис доходів і видатків Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків України і її територіальних органів, в тому числі обсяг асигнувань на утримання Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі України та її територіальних органів, їх матеріально-побутове забезпечення, транспортне та медичне обслуговування, забезпечення соціальних гарантій та фонд оплати праці працівників Національної комісії та її територіальних органів, затверджується Комісією за поданням Голови Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі України у межах загального та спеціального фондів Державного бюджету України.   -124- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частину 4 виключити  
Враховано    
    -125- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 14 після останнього речення записати: "Кошторис доходів та видатків Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України і її територіальних органів щорічно контролюється Рахунковою палатою України". оскільки це передбачено Законом України "Про Рахункову палату".  
Відхилено ,   
115. Стаття 15. Консультативні та дорадчі органи Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України   -126- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Статтю 15 вилучити.  
Враховано    
    -127- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 15 вилучити.  
Враховано    
116. Для виконання завдань, покладених на Національну комісію природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі, вона має право створювати консультативні та дорадчі органи, які можуть складатися з представників споживачів, підприємців та експертів та фінансуються за рахунок спеціальних фондів на договірних засадах.   -128- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15, частина 1. Текст "спеціальних фондів" замінити текстом "коштів Державного бюджету України, призначених на фінансування комісії"  
Відхилено , оскільки вилучено статтю 15.   
    -129- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
У ч.1 статті слова " та фінансуються за рахунок спеціальних фондів на договірних засадах" замінити словами "з оплатою на договірних засадах за рахунок коштів, що виділяються на фінансування Комісії". Оскільки фінансування Комісії буде здійснюватися за рахунок Державного бюджету, то оплати консультантів та експертів повинна здійснюватись за рахунок коштів, що виділяються для діяльності Комісії, тоді буде більше можливості для залучення до роботи в Комісії і її територіальних органах спеціалістів високої кваліфікації.  
Відхилено , оскільки вилучено статтю 15.   
117. Положення про консультативні та дорадчі органи приймається рішенням НКРЕ України.       
118. Стаття 16. Міжнародна діяльність Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України   -130- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 16. Викласти у такій редакції: "Стаття 16. Міжнародна діяльність Антимонопольного комітету щодо регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі"  
Відхилено   Стаття 15. Міжнародна діяльність Національної комісії регулювання енергетики України  
119. Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України за погодженням з Верховною Радою України та Президентом України бере участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів України, розробці міжнародних проектів і програм, а також здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до її компетенції.   -131- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Статтю 16 викласти у редакції: "Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України здійснює міжнародну діяльність відповідно до закону". оскільки цей Закон є спеціальним і в ньому мають бути встановлені відповідні норми.  
Відхилено ,  Національна комісія регулювання енергетики України за погодженням з Верховною Радою України та Президентом України бере участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів України, розробці міжнародних проектів і програм, а також здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до її компетенції.  
    -132- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 16. Викласти у такій редакції: "Антимонопольний комітет України за погодженням з Верховною Радою України та Президентом України бере участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів України. розробці міжнародних проектів і програм, а також здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до її компетенції".  
Відхилено    
120. Розділ III. Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності, їх посадових осіб та Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України   -133- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Розділ ІІІ. Викласти назву у такій редакції: "Розділ ІІІ. Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності та її посадових осіб щодо правопорушення законодавства про енергетику"  
Відхилено   Розділ III. Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності, їх посадових осіб та Національної комісії регулювання енергетики України  
121. Стаття 17. Відповідальність юридичних осіб та їх посадових осіб за правопорушення законодавства про енергетику   -134- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17. У назві статті текст " правопорушення законодавства про енергетику" замінити текстом " порушення законодавства про державне регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі".  
Враховано   Стаття 16. Відповідальність юридичних осіб та їх посадових осіб за правопорушення законодавства про державне регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі.  
122. Штрафи на суб'єктів підприємницької діяльності накладаються за:   -135- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17. Частини 1, 2, 3 замінити однією такою частиною: "За порушення законодавства про державне регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі юридичні та фізичні особи несуть адміністративну, цивільну, кримінальну відповідальність відповідно до закону" оскільки цей Закон є спеціальним і в ньому можуть бути встановлені конкретні види санкцій.  
Відхилено ,  На суб'єктів підприємницької діяльності НКРЕ України накладаються штрафи за:  
    -136- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 17. викласти у такій редакції: "Штрафи на суб'єктів підприємницької діяльності накладаються за: невиконання або несвоєчасне виконання рішень Антимонопольного комітету України, порушення ліцензійних умов - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ненадання або несвоєчасне надання інформації Антимонопольному комітету України або надання завідомо недостовірних даних - у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; Суми штрафів сплачуються протягом 30 днів до Державного бюджету України. У разі несплати штрафу у зазначений термін він стягується в порядку виконавчого провадження. Збитки, завдані в результаті прийняття неправомірних рішень, дій (бездіяльності) Антимонопольного комітету України. Підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому законодавством України".  
Відхилено    
123. невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України, порушення ліцензійних умов - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;   -137- Шаров І.Ф.
В абз.1 ст.17 слово "десяти" замінити на "п'ятнадцяти".  
Враховано   невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії регулювання енергетики України, порушення ліцензійних умов - у розмірі до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
124. ненадання або несвоєчасне надання інформації НКРЕ України або надання завідомо недостовірних даних - у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -138- Шаров І.Ф.
В абз.2 ст.17 слово "п'яти" - на "десяти".  
Враховано   ненадання або несвоєчасне надання інформації НКРЕ України або надання завідомо недостовірних даних - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
125. Суми штрафів сплачуються протягом 30 днів до Державного бюджету України.   -139- Шаров І.Ф.
В ч.2 слово "30" замінити на "20".  
Враховано   Суми штрафів сплачуються протягом 20 днів до Державного бюджету України.  
126. У разі несплати штрафу у зазначений термін він стягується в порядку виконавчого провадження.   -140- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Ст.17 доповнити підпунктом такого змісту "Рішення про накладення штрафів на суб'єкти підприємницької діяльності може бути оскаржене в установленому законом порядку."  
Враховано   У разі несплати штрафу у зазначений термін він стягується в порядку виконавчого провадження. Рішення про накладення штрафів на суб'єкти підприємницької діяльності може бути оскаржене в установленому законом порядку.  
127. Збитки, завдані в результаті прийняття неправомірних рішень, дій (бездіяльності) НКРЕ України, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому законодавством України.   -141- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частини 4 і 5. Наприкінці текст " законодавством України" замінити словом "законом" оскільки слово "законодавство" більш широке поняття, воно включає в себе укази Президента та закони.  
Відхилено ,  Збитки, завдані в результаті прийняття неправомірних рішень, дій (бездіяльності) НКРЕ України, підлягають відшкодуванню в порядку, визначеному законодавством України.  
128. Посадові особи Національної комісії регулювання енергетики України за неналежне виконання посадових обов'язків, в тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, несуть відповідальність в порядку, визначеному законодавством України.   -142- Кабінет Міністрів України
1) Доповнити Розділ III проекту Закону статтею 18 такого змісту: "Стаття 18. Призначення тимчасової адміністрації 1. У разі порушення умов та правил здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках унаслідок чого завдається або може бути завдана шкода інтересам держави, юридичних і фізичних осіб Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі має право застосовувати санкцію призначення тимчасової адміністрації. Метою діяльності тимчасової адміністрації є приведення діяльності суб'єкта природної монополії або суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність на суміжних ринках, у відповідність з чинним законодавством, ліцензійними умовами, усунення причин, які призводять до порушення чинного законодавства, а також здійснення інших заходів щодо стабілізації діяльності суб'єкта природної монополії або суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність на суміжних ринках. 2. Підставою для застосування санкції призначення тимчасової адміністрації є результати перевірок Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі та її територіальних органів, подання правоохоронних, податкових та інших державних органів. Призначення тимчасової адміністрації (керівника та членів тимчасової адміністрації) здійснюється Національною комісією регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі на конкурсній основі. Порядок та умови проведення конкурсу визначаються Національною комісією регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі. За наявності підстав для застосування санкції призначення тимчасової адміністрації Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі приймає рішення про початок процедури призначення тимчасової адміністрації та проведення конкурсу на призначення тимчасової адміністрації. Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі публікує в офіційному друкованому органі оголошення про проведення конкурсу на призначення тимчасового адміністрації (керівника та членів тимчасової адміністрації) та умови конкурсу. За результатами конкурсу Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі приймає рішення про призначення тимчасової адміністрації, яким визначаються: керівник і кількісний склад тимчасової адміністрації; завдання, функції, обов'язки та відповідальність тимчасової адміністрації; відсторонення керівництва суб'єкта природної монополії або суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність на суміжних ринках, від виконання своїх обов'язків на період призначення тимчасової адміністрації; строк на який призначається тимчасова адміністрація; інші положення, необхідні для виконання завдань тимчасової адміністрації. Тимчасова адміністрація може бути призначена на строк не більше шести місяців. За рішенням Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі цей строк може бути подовжений до одного року. 3. Керівником та членом тимчасової адміністрації може бути фізична особа, що має вищу економічну, юридичну або відповідну технічну освіту та досвід роботи у паливно-енергетичному комплексі не менше ніж три роки, на керівних посадах підприємств, аналогічних тому підприємству на яке призначається. Керівником та членом тимчасової адміністрації не можуть бути державні службовці, особа, яка виступає у відносинах з суб'єктом природної монополії або суб'єктом господарювання, що здійснює діяльність на суміжних ринках, як акціонер (засновник), працівник, кредитор, а також є особою, яка знаходиться у родинних стосунках із зазначеними вище особами (подружжя, їх діти, батьки, брати, сестри, онуки), особи, які мають судимість за вчинення корисливих злочинів та особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю та займати певні посади до закінчення терміну, встановленого вироком суду. 4. З дня прийняття рішення про призначення тимчасової адміністрації на період призначення повноваження вищих органів, органів управління суб'єкта природної монополії або суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність на суміжних ринках, переходять до тимчасової адміністрації. Органи управління суб'єкта природної монополії або суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність на суміжних ринках протягом трьох днів з дня, зазначеного у рішенні про призначення тимчасової адміністрації, зобов'язані забезпечити передачу тимчасовій адміністрації бухгалтерської та іншої документації суб'єкта природної монополії або суб'єкта, що здійснює діяльність на суміжних ринках, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей. Угоди, укладені з керівниками суб'єкта природної монополії або суб'єкта, що здійснює діяльність на суміжних ринках, після призначення тимчасової адміністрації, є недійсними з моменту укладення. 5. Тимчасова адміністрація здійснює такі функції і повноваження: виконує обов'язки керівників суб'єкта природної монополії або суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність на суміжних ринках; забезпечує безперервність роботи суб'єкта природної монополії або суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність на суміжних ринках; розробляє план тимчасового управління суб'єктом природної монополії або суб'єктом господарювання, що здійснює діяльність на суміжних ринках; організовує у разі необхідності перевірку діяльності суб'єкта природної монополії або суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність на суміжних ринках, та звірення фінансової звітності з фактичним станом справ, у тому числі за допомогою зовнішнього аудиту, відповідних спеціалістів; залучає у разі необхідності для забезпечення виконання своїх повноважень відповідних спеціалістів; 6. Тимчасова адміністрація зобов'язана: подати Національній комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі протягом ЗО днів із часу свого призначення план заходів щодо усунення порушень, що спричинили застосування процедури тимчасової адміністрації, який має містити аналіз причин, що обумовили необхідність призначення тимчасової адміністрації, цільові показники, яких планується досягти за період діяльності тимчасової адміністрації, комплекс заходів для досягнення поставлених цілей. подавати щомісяця Національній комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі звіт про результати своєї діяльності, який повинен містити оцінку фінансового стану та висновки щодо подальшої діяльності суб'єкта природної монополії або суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність на суміжних ринках, план роботи тимчасової адміністрації на період її призначення. 7. Оплата праці керівника та члена тимчасової адміністрації, а також спеціалістів, залучених тимчасовою адміністрацією для забезпечення виконання своїх повноважень, здійснюється згідно з укладеними договорами за кожний місяць виконання своїх повноважень за рахунок суб'єкта природних монополій або суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність на суміжних ринках. Розмір оплати праці керівника та члена тимчасової адміністрації має бути не меншим за середньомісячну заробітну плату керівника суб'єкта природної монополії або суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність на суміжних ринках, за шість місяців до призначення тимчасової адміністрації Розмір оплати праці залучених спеціалістів встановлює тимчасова адміністрація у межах кошторису витрат тимчасової адміністрації, затвердженого Національною комісією регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі. 8. Керівник та член тимчасової адміністрації може бути звільнений від виконання обов'язків за власним бажанням, за рішенням Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків. 9. Керівник та член тимчасової адміністрації несуть відповідальність за виконання покладених на них обов'язків відповідно до законодавства. Шкода, заподіяна суб'єкту природної монополії або суб'єкту господарювання, що здійснює діяльність на суміжних ринках, внаслідок невиконання або неналежного виконання тимчасовою адміністрацією своїх повноважень, підлягає відшкодуванню в порядку, передбаченому законодавством. Керівник та член тимчасової адміністрації повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію щодо діяльності суб'єкта природної монополії або суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність на суміжних ринках, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством. Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання тимчасовою адміністрацією своїх повноважень. 10. Діяльність тимчасової адміністрації припиняється у разі: закінчення терміну, на який було призначено тимчасову адміністрацію; прийняття Національною комісією регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі відповідного рішення про дострокове припинення діяльності тимчасової адміністрації у зв'язку з досягненням мети призначення тимчасової адміністрації, за клопотанням тимчасової адміністрації, внаслідок заміни процедури призначення тимчасової адміністрації іншим видом санкцій або звільнення від виконання своїх обов'язків відповідно до частини восьмої цієї статті". оскільки суперечить законодавству  
Відхилено ,  Посадові особи Національної комісії регулювання енергетики України за неналежне виконання посадових обов'язків, в тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, несуть відповідальність в порядку, визначеному законодавством України.  
129. Розділ IV. Прикінцеві положення      Розділ IV. Прикінцеві положення  
130. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці після дати його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності через три місяці після дати його опублікування.  
131. 2. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.   -143- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення. Пункт 2 виключити  
Відхилено   2. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
132. 3. Кабінету МІністрів України до дати набрання чинності розробити і ввести в дію порядок здійснення правонаступності Національної комісії регулювання електроенергетики України.   -144- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Пункт 3 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "Установити, що Національна комісія регулювання енергетики України є правонаступником Національної комісії регулювання електроенергетики України. Повноваження членів Національної комісії регулювання електроенергетики України припиняються після закінчення терміну, на який їх було призначено. Термін повноважень знов призначених членів Національної комісії регулювання енергетики України визначається з урахуванням необхідності забезпечення періодичної ротації".  
Враховано   2.Установити, що Національна комісія регулювання енергетики України є правонаступником Національної комісії регулювання електроенергетики України. Повноваження членів Національної комісії регулювання електроенергетики України припиняються після закінчення терміну, на який їх було призначено. Термін повноважень знов призначених членів Національної комісії регулювання енергетики України визначається з урахуванням необхідності забезпечення періодичної ротації. 4. Ліцензії на провадження певних видів діяльності у паливно-енергетичному комплексі, які видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків з обов'язковим виконанням вимог цього Закону. 5. Кабінету МІністрів України протягом шести місяців: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом; підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо запровадження збору на здійснення державного регулювання; відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України "Про основи державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України"; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.  
    -145- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення. Пункт 3 викласти у редакції: " Кабінету МІністрів України до дати набрання чинності цим Законом: Розробити і ввести в дію порядок здійснення правонаступності Національної Комісії регулювання електроенергетики України; Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; Забезпечити приведення міністерствами, іншими Центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону"  
Враховано частково    
    -146- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
"Прикінцеві положення" доповнити пунктом такого змісту: "Ліцензії на провадження певних видів діяльності у паливно-енергетичному комплексі, які видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків з обов'язковим виконанням вимог цього Закону".  
Враховано    
    -147- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Пункт 3 розділу викласти в такій редакції: "3. Кабінету Міністрів України протягом 6 місяців: розробити і ввести в дію порядок здійснення правонаступництва Національної комісії регулювання енергетики України; підготовити та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідності з цим законом; відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України "Про основи державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України"; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом; забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому закону."  
Враховано частково