Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (14.02.2000) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил   -1- Андресюк Б.П. (реєстр. картка № 445)
У назві законопроекту слова "і доповнень" вилучити, а слово "порушенням" замінити словом "порушеннями", оскільки Митний кодекс України передбачає 17 складів порушень митних правил.  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до законодавчих актів України такі зміни і доповнення:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
3. 1. Статтю 70 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:      1. Статтю 70 Кримінального кодексу України викласти у такій редакції:  
4. "Стаття 70. Контрабанда   -2- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Статтю 70 Кримінального кодексу України та статтю 100 Митного кодексу України привести у відповідність одна одній.  
Відхилено   "Стаття 70. Контрабанда  
5. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю історичних і культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та припасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), -   -3- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Враховуючи те, що відповідно до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", який прийнято 21 вересня 1999 року, поняття "історичні цінності" охоплюється поняттям "культурні цінності", у статті 70 Кримінального кодексу України та статті 100 Митного кодексу України слова "історичних і культурних цінностей" слід замінити словами "культурних цінностей".  
Враховано   Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та бойових припасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), -  
    -4- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині 1 статті 70 Кримінального кодексу України словосполучник "і" замінити словосполучником "чи"; після слів "зброї та" доповнити словом "бойових".  
Враховано частково    
    -5- Андресюк Б.П. (реєстр. картка № 445)
У статті 70 Кримінального кодексу України словосполучник "і" між словами "історичних і культурних замінити словосполучником "чи". Це пов'язано з тим, що культурна цінність не завжди є історичною, а історична цінність - культурною. Слово "припасів" замінити словом "боєприпасів".  
Враховано частково    
6. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.      карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.  
7. Ті самі дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -      Ті ж дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -  
8. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна".      караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна".  
9. 2. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст.203, N 35, ст.511; 1994 р., N 20, ст.116):      2. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст.203, N 35, ст.511; 1994 р., N 20, ст.116; 2000 р., №38, ст.318):  
10. а) пункт 10 статті 15 викласти в такій редакції:      1) статтю 100 викласти у такій редакції:  
11. "10) під "предметами" - будь-які предмети (товари, транспортні засоби, валюта, цінності, речі тощо), що переміщуються через митний кордон України";   -6- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Із пункту 10 статті 15 Митного кодексу України виключити слова "транспортні засоби", так як мова про них йде у пункті 12 зазначеної статті.  
Враховано   "Стаття 100. Контрабанда Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та бойових припасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів є контрабандою і карається відповідно до закону";  
12. б) статтю 100 викласти в такій редакції:      2) пункт 10 статті 15 викласти в такій редакції:  
13. "Стаття 100. Контрабанда      "10) під "предметами" - будь-які предмети (товари, транспортні засоби, валюта, цінності, речі тощо), що переміщуються через митний кордон України";  
14. Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю історичних і культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та припасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів є контрабандою і карається відповідно до кримінального законодавства";   -7- Альохін В.І. (в.о. № 39)
У статті 100 Митного кодексу України слова "відповідно до кримінального законодавства" слід замінити словами "відповідно до закону", оскільки згідно з пунктом 22 частини першої статті 92 Конституції України діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними порушеннями та відповідальність за них визначається виключно законами України.  
Враховано    
    -8- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В статті 100 Митного кодексу України сполучник "і" замінити сполучником "чи"; після слів "зброї та" доповнити словом "бойових".  
Враховано частково    
    -9- Андресюк Б.П. (реєстр. картка № 445)
У статті 100 Митного кодексу України словосполучник "і" між словами "історичних і культурних замінити словосполучником "чи". Це пов'язано з тим, що культурна цінність не завжди є історичною, а історична цінність - культурною. Слово "припасів" замінити словом "боєприпасів".  
Враховано частково    
15. в) абзац перший статті 116 викласти у такій редакції:      3) абзац перший статті 116 викласти у такій редакції:  
16. "Переміщення предметів через митний кордон України поза митним контролем, тобто переміщення предметів поза місцем розташування митниці, поза часом здійснення митного оформлення або з незаконним звільненням від митного контролю, за відсутності ознак контрабанди, чи вчинення підготовчих дій до такого порушення".   -10- Андресюк Б.П. (реєстр. картка № 445)
У диспозиції статті 116 Митного кодексу України слова "з незаконним звільненням від митного контролю" замінити словами "з використанням незаконного звільнення від митного контролю шляхом зловживання службовим становищем посадової особи" аналогічно відповідній статті проекту нового Митного кодексу України прийнятого у першому читанні у грудні 1998 року.  
Відхилено   "Переміщення предметів через митний кордон України поза митним контролем, тобто переміщення предметів через митний кордон поза місцем розташування митниці, поза часом здійснення митного оформлення або з незаконним звільненням від митного контролю, за відсутності ознак контрабанди, чи вчинення підготовчих дій до такого порушення".  
    -11- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В статті 116 Митного кодексу України після слів "тобто переміщення предметів" доповнити словами "через митний кордон"  
Враховано    
17. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):      3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):  
18. а) статтю 2 викласти в такій редакції:      1) статтю 2 викласти у такій редакції:  
19. "Стаття 2. Законодавство про адміністративні правопорушення      "Стаття 2. Законодавство про адміністративні правопорушення  
20. Законодавство про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів України.      Законодавство про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів України.  
21. Закони України до включення їх у встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо.      Закони України до включення їх у встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо.  
22. Положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами, ще не включеними до Кодексу.      Положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами, ще не включеними до Кодексу.  
23. Питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил регулюються Митним кодексом України";   -12- Андресюк Б.П. (реєстр. картка № 445)
До статті 2 КУпАП: з урахуванням запропонованої нами редакції ст.208 КУпАП, частину 4 ст. КУпАП з законопроекту виключити.  
Відхилено   Питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил регулюються Митним кодексом України";  
24. б) виключити з Кодексу статті 208, 208-1, 209 і 234, а також зі статті 221 та частини першої статті 294 - цифри "208-1", абзацу другого пункту 1 частини першої статті 255 - цифри "208-1" та абзац тридцять другий цього пункту, з пункту 1 статті 313 - слово і цифри "статтею 208-1" та абзац десятий пункту 2 цієї статті.   -13- Андресюк Б.П. (реєстр. картка № 445)
Залишити статтю 208 КУпАП виклавши її у такій редакції: "Стаття 208. Порушення митних правил Перелік порушень митних правил та відповідальність за них встановлюється Митним кодексом України, а порядок провадження у справах про порушення митних правил - Митним кодексом України та в частині, що не регулюється ним, - цим Кодексом".  
Відхилено   2) статті 208, 208-1, 209 та 234 виключити; 3) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "208-1" виключити; 4) у пункті 1 частини першої статті 255: у абзаці другому цифри "208-1" виключити; абзац "органів Державної інспекції Української РСР по контролю за вивезенням матеріальних цінностей (стаття 208-1)" виключити; 5) у статті 313: у пункті 1 слово і цифри "статтею 208-1" виключити; у пункті 2 абзац "митних органів - у справах про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 208, статтями 208-1, 209 цього Кодексу" виключити.  
    -14- Андресюк Б.П. (реєстр. картка № 445)
Вилучення статті 234 КУпАП також при веде до вкрай небажаних наслідків, оскільки Кодекс України про адміністративні правопорушення перестане містити норму, яка закріплює права митних органів розглядати справи про порушення митних правил. Ця стаття потребує зміни редакції - з її першої частини слід вилучити слова "і контрабандою" т а "і 209", оскільки ст. 209 вилучається.  
Відхилено    
    -15- Андресюк Б.П. (реєстр. картка № 445)
Не можемо погодитись з вилученням абзацу десятого п.2 Ст.313 КУпАП, оскільки це унеможливить виконання митними органами рішень суду про конфіскацію предметів порушення митних правил (в виконання рішення судом у відповідності з ст. 313 КУпАП та ст.149 Митного кодексу України покладається на митні органи).  
Відхилено    
25. ІІ. Прикінцеві положення.       
26. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.      II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.