Кількість абзаців - 63 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"      ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" такі зміни:      I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" такі зміни:  
3. 1. У статті 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" цифри "33.433.155,9" та "28.747.654.6" замінити відповідно на цифри "34.154.542,9" та "29.469.041,6".   -1- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Викласти статтю 3 в редакцiї: "Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на 2000 рiк у сумi 33.239.173,8 тис гривень у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 28.720.660,1 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 4.518.513,7 тис. гривень, згiдно з додатком N1 до цього Закону. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2000 рiк у сумi 33.239.173,8 тис гривень у тому числi загальний фонд у сумi 28.720.660,1 тис. гривень та спецiальний фонд у сумi 4.518.513,7 тис. гривень."  
Враховано частково   1. У статті 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" цифри "33.433.155,9" та "28.747.654.6" замінити відповідно на цифри "34.041.327,9" та "29.358.826,6". 2. Статтю 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 р." доповнити другим абзацом такого змісту: "У разі перевиконання зазначених надходжень понад обсяги, передбачені цією статтею, додатково отримані кошти, які належить зараховувати до загального фонду Державного бюджету України, спрямовуються у визначеному Міністерством фінансів України порядку для підвищення грошового і пенсійного забезпечення з метою компенсації витрат військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та органів і установ виконання покарань, ветеранів військової служби внаслідок зупинення дії положень законодавчих актів в частині надання їм пільг з оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ і паливо, за погодженням з комітетом Верховної Ради України з питань бюджету". 3. В абзаці третьому статті 16 слово та цифру "статті 91" замінити словом та цифрою "статті 90". 4. Абзац четвертий статті 45 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" після слів "установ виконання покарань "доповнити словами "Київський державний авіаційний завод "Авіант" та Авіаційний науково - технічний комплекс ім. О.К. Антонова".  
    -2- Комітет з питань бюджету
Статтю 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 р." доповнити другим абзацом такого змісту: "У разі перевиконання зазначених надходжень понад обсяги, передбачені цією статтею, додатково отримані кошти, які належить зараховувати до загального фонду Державного бюджету України, спрямовуються у визначеному Міністерством фінансів України порядку для підвищення грошового і пенсійного забезпечення з метою компенсації витрат військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та органів і установ виконання покарань, ветеранів військової служби внаслідок зупинення дії положень законодавчих актів в частині надання їм пільг з оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ і паливо, за погодженням з комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  
Враховано    
    -3- Комітет з питань бюджету
В абзаці третьому статті 16 слово та цифру "статті 91" замінити словом та цифрою "статті 90".  
Враховано    
    -4- Гуцол М.В. (реєстр. картка № 388)
Абзац 4 статті 45 після слів "установ виконання покарань" доповнити словами "Київський авіаційний завод "Авіант" та АНТК "Антонов".  
Враховано    
4. 2. У статті 46 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" цифри "3.908.456,5" та "1.306.529,5" замінити відповідно на цифри "4.481.031,5" та "1.071.168,5".      5. У статті 46 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" цифри "3.908.456,5" та "1.306.529,5" замінити відповідно на цифри "4.339.628,5" та "1.119.701,5".  
5. 3. У статті 48 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" цифру "1.306.525,5" замінити на цифру "1.071.168,5".      6. У статті 48 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" цифру "1.306.525,5" замінити на цифру "1.119.701,5".  
6. 4. Абзац десятий статті 62 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" після слів "а також осіб, прирівняних до них, та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорій 1 і 2" доповнити словами: "інвалідів III групи з ураженням опорно-рухового апарату ".      7. Абзац десятий статті 62 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" після слів "а також осіб, прирівняних до них, та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорій 1 і 2" доповнити словами: "інвалідів III групи з ураженням опорно-рухового апарату ".  
7. 5. Після статті 71 Закон України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" доповнити новою статтею:   -5- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Доповнити такими статтями: "Стаття __. Встановити, що управління державних податкових адміністрацій в областях при формуванні планів мобілізації надходжень для місцевих державних податкових адміністрацій адміністративних одиниць, які входять до складу області, по загальнодержавних податках та зборах, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій обласним бюджетам, повинні дотримуватись вимоги, що сума планів мобілізацій цих доходів по адміністративно-територіальних одиницях області не повинна відрізнятись від обсягу надходжень, затверджених в Додатку №3 цього Закону для відповідної області". "Стаття __. Встановити, що обласні державні адміністрації при розрахунку прогнозованих показників по прибутковому податку з громадян, власних доходах та закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податках та зборах, для адміністративно-територіальних одиниць області, повинні дотримуватись вимоги, що сума надходжень окремо по цих доходних джерелах по всіх адміністративно-територіальних одиницях області не повинна відрізнятись від доведених Міністерством фінансів показників в цілому для області".  
  8. Після статті 71 Закон України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" доповнити новою статтею:  
8. "Стаття 72. Внести зміни до Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156; №51, ст. 305, №51, ст. 307; 1998 р., №10, ст. 37, №17, ст. 83, №18, ст. 95, №20, ст. 100, №33, ст. 224, №36-37, ст. 244; 1999 р., №4, ст. 33, №7, ст. 54, №15, ст. 88, №26, ст. 214, №32, ст. 264, №35, ст. 302, №38, ст. 3.38, ст. 340, №39, ст. 357, із змінами, внесеними Законом України від 3 грудня 1999 року №1274-ХІУ):      "Стаття 72. Внести зміни до Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156; №51, ст. 305, №51, ст. 307; 1998 р., №10, ст. 37, №17, ст. 83, №18, ст. 95, №20, ст. 100, №33, ст. 224, №36-37, ст. 244; 1999 р., №4, ст. 33, №7, ст. 54, №15, ст. 88, №26, ст. 214, №32, ст. 264, №35, ст. 302, №38, ст. 3.38, ст. 340, №39, ст. 357, із змінами, внесеними Законом України від 3 грудня 1999 року №1274-ХІУ):  
9. Пункт 11.6. абзац 5 викласти в такій редакції:      Пункт 11.6. абзац 5 викласти в такій редакції:  
10. "До 1 січня 2001 року в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до валових витрат виробництва платника податку".      "До 1 січня 2001 року в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до валових витрат виробництва платника податку".  
11. У зв'язку з чим статті 72 та 73 вважати відповідно статтями 73 та 74.      У зв'язку з чим статті 72 та 73 вважати відповідно статтями 73 та 74.  
12. 6. У додатку №1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" у колонках "Всього" та "Загальний фонд" замінити:      9. У додатку №1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" у колонках "Всього" та "Загальний фонд" замінити:  
13. за кодом 11020000 "Податок на прибуток підприємств" цифри "5789023" на цифри "6093023,0";   -6- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Збільшити доходну частину Державного бюджету від збільшення виробництва олійно-жирової продукції на суму 357 млн.грн., в тому числі за рахунок ПДВ 220,7 млн.грн. та податку на прибуток - 109,8 млн.грн., відрахування до соціальних фондів - 18,3 млн.грн., відрахування до Інноваційного фонду - 11 млн.грн. Розрахунки не підтверджені Міністерством фінансів  
Відхилено .  за кодом 11020000 "Податок на прибуток підприємств" цифри "5789023" на цифри "6093023,0";  
14. за кодом 14010000 "Податок на додану вартість" цифри "9716759" на цифри "10090759";      за кодом 14010000 "Податок на додану вартість" цифри "9716759" на цифри "10090759";  
15. за кодом 14020000 "Акцизний збір з вироблених в Україні товарів" цифри "1562104,0" на цифри "1720750";   -7- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Збiльшити розмiр статтi доходiв вiд Акцизного збору з вiтчизняних товарiв (код 14020000) на 85602 тис. грн. Розрахунки не підтверджені Міністерством фінансів  
Відхилено .   
    -8- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
З прогнозних надходжень за рахунок підвищення акцизу на вітчизняні товари вилучити суми, які планується отримати від підвищення акцизу на пиво, тобто 100 млн. гривень.  
Враховано    
16. за кодом 14030000 "Акцизний збір з ввезених на територію України товарів" цифри "400000,0" на цифри "400102,0";   -9- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Збiльшити розмiр статтi доходiв вiд Акцизного збору з iмпортних товарiв (код 14030000) на 46141тис. грн. Розрахунки не підтверджені Міністерством фінансів  
Відхилено .   
    -10- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Збiльшити розмiр статтi доходiв вiд рентної плати (код 21060000) на 33718 тис. грн. Розрахунки не підтверджені Міністерством фінансів  
Відхилено .   
    -11- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У тому числi збiльшити розмiр статтi доходiв вiд рентної плати за нафту, що видобувається в Українi (код 21060100) на 5917 тис. грн.; збiльшити розмiр статтi доходiв вiд рентної плати за газ, що видобувається в Українi, (код 21060200) на 27801тис. грн. Розрахунки не підтверджені Міністерством фінансів  
Відхилено .   
17. за кодом 22100000 "Митні збори" цифри "270000" на цифри "390000";   -12- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Збiльшити розмiр статтi доходiв вiд надходжень частини виручки вiд реалiзацiї газу, що отримується як плата за транзит природного газу (код 24060100) на 37374 тис. грн. Розрахунки не підтверджені Міністерством фінансів  
Відхилено .  за кодом 22100000 "Митні збори" цифри "270000" на цифри "390000";  
    -13- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Збiльшити розмiр статтi доходiв вiд вiдрахувань вiд плати за транзит нафти через територiю України (код 24061100) на 30640 тис. грн. Розрахунки не підтверджені Міністерством фінансів  
Відхилено .   
    -14- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Збiльшити розмiр статтi доходiв вiд вiдрахувань вiд плати за транспортування амiаку через територiю України амiакопроводом (код 24061200) на 1952 тис.грн. Розрахунки не підтверджені Міністерством фінансів  
Відхилено .   
18. за кодом 41060100 "Кошти, що передаються до державного бюджету з інших бюджетів" цифри "1306525,5" на цифри "1071.168,5".      за кодом 41060100 "Кошти, що передаються до державного бюджету з інших бюджетів" цифри "1306525,5" на цифри "1129.765,5".  
19. 7. У додатку №2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" внести такі зміни :      10. У додатку №2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" внести такі зміни :  
20. а) у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом" замінити:      а) у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом" замінити:  
21. за кодом 772 "Вінницька обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "223769,5" на цифри "243621,5";      за кодом 772 "Вінницька обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "223769,5" на цифри "238822,5";  
22. за кодом 773 "Волинська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "167095,9" на цифри "187788,9";      за кодом 773 "Волинська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "167095,9" на цифри "182989,9";  
23. за кодом 774 "Дніпропетровська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "39206,9" на цифри "81815,9";      за кодом 774 "Дніпропетровська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "39206,9" на цифри "70652,9";  
24. за кодом 775 "Донецька обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "117764,7" на цифри "174820,7";   -15- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Збiльшити розмiр видаткiв на фiнансування Донецької обласної державної адмiнiстрацiї (код 775) на 150000 тис. грн.  
Враховано частково   за кодом 775 "Донецька обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "117764,7" на цифри "159974,7";  
25. за кодом 776 "Житомирська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "242694,3" на цифри "259069,3";      за кодом 776 "Житомирська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "242694,3" на цифри "255163,3";  
26. за кодом 777 "Закарпатська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "175192,2" на цифри "193957,2";      за кодом 777 "Закарпатська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "175192,2" на цифри "189493,2";  
27. за кодом 778 "Запорізька обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "57292,0" на цифри "83659";      за кодом 778 "Запорізька обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "57292,0" на цифри "76851";  
28. за кодом 779 "Івано-Франківська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "203829,2" на цифри "220041,2";      за кодом 779 "Івано-Франківська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "203829,2" на цифри "216135,2";  
29. за кодом 780 "Київська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "191676,4" на цифри "206814,4";      за кодом 780 "Київська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "191676,4" на цифри "202908,4";  
30. за кодом 781 "Кіровоградська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "163864,1" на цифри "180302,1";      за кодом 781 "Кіровоградська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "163864,1" на цифри "176396,1";  
31. за кодом 782 "Луганська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "203440,6" на цифри "234262,6";      за кодом 782 "Луганська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "203440,6" на цифри "226561,6";  
32. за кодом 783 "Львівська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "338694,8" на цифри "375150,8";      за кодом 783 "Львівська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "338694,8" на цифри "366333,8";  
33. за кодом 784 "Миколаївська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "121667,9" на цифри "137471,9";      за кодом 784 "Миколаївська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "121667,9" на цифри "133565,9";  
34. за кодом 785 "Одеська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "25895,9" на цифри "56061,9";      за кодом 785 "Одеська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "25895,9" на цифри "48360,9";  
35. за кодом 786 "Полтавська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "133919,1" на цифри "161712,1";      за кодом 786 "Полтавська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "133919,1" на цифри "154904,1";  
36. за кодом 787 "Рівненська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "179021,3" на цифри "195568,3";      за кодом 787 "Рівненська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "179021,3" на цифри "191662,3";  
37. за кодом 788 "Сумська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "137443,9" на цифри "153294,9";      за кодом 788 "Сумська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "137443,9" на цифри "149388,9";  
38. за кодом 789 "Тернопільська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "181286,7" на цифри "202012,7";      за кодом 789 "Тернопільська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "181286,7" на цифри "197213,7";  
39. за кодом 790 "Харківська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "167697,4" на цифри "202911,4";      за кодом 790 "Харківська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "167697,4" на цифри "193987,4";  
40. за кодом 791 "Херсонська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "164924,0" на цифри "181317,0";      за кодом 791 "Херсонська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "164924,0" на цифри "177411,0";  
41. за кодом 792 "Хмельницька обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "198060,7" на цифри "214328,7";      за кодом 792 "Хмельницька обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "198060,7" на цифри "210422,7";  
42. за кодом 793 "Черкаська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "180628,2" на цифри "196544,2";      за кодом 793 "Черкаська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "180628,2" на цифри "192638,2";  
43. за кодом 794 "Чернівецька обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "107494,6" на цифри "119719,6";      за кодом 794 "Чернівецька обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "107494,6" на цифри "116817,6";  
44. за кодом 795 "Чернігівська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "161738,0" на цифри "177870,0";      за кодом 795 "Чернігівська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "161738,0" на цифри "173964,0";  
45. за кодом 797 "Севастопольська міська державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "24158,2" на цифри "40915,2";      за кодом 797 "Севастопольська міська державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "24158,2" на цифри "37009,2";  
46. б) ввести рядок:      б) ввести рядок:  
47. за кодом 110 "Міністерство палива та енергетики України" - новий код функціональної класифікації 140113 "Участь у будівництві виробничо-опалювальної котельні на Чорнобильській АЄС" та цифру "42000".   -16- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
За рахунок додаткових надходжень запропонованих Комітетом у видатковій частині Державного бюджету передбачити кошти на часткову компенсацію процентних ставок за використання кредитів сільськогосподарськими товаровиробниками у сумі 250 млн.грн.  
Враховано частково   за кодом 110 "Міністерство палива та енергетики України" - новий код функціональної класифікації 140113 "Участь у будівництві виробничо-опалювальної котельні на Чорнобильській АЄС" та цифру "35000"; за кодом 280 "Міністерство аграрної політики України" - новий код функціональної класифікації 160310 "Часткова компенсація ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільгоспвиробникам для проведення весняно-польових робіт" та цифри "50000".  
48. в) за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "Всього" і "поточні", "в т. ч. оплата праці", "капітальні видатки" щодо загальних видатків та у колонці "Разом" замінити:   -17- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
У відповідності з основними напрямками зовнішньої політики України, які визначені Постановою Верховної Ради України "Про Основні напрямки зовнішньої політики України" №3360-ХІІ від 2 липня 1993 року і в зв'язку з тим, що Україна являється членом МПА СНЖ, що визначено Постановою Верховною Ради України "Про приєднання Верховної Ради України до Угоди про Міжпарламентську Асамблею держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" №463-ХІУ від 3 березня 1999 року, необхідно включити бюджетні видатки для забезпечення потреб Верховної Ради України для участі у МПА у сумі 1355,0 тис. гривень.  
Відхилено   в) за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "Всього" і "поточні", "в т. ч. оплата праці", "капітальні видатки" щодо загальних видатків та у колонці "Разом" замінити:  
49. по коду функціональної класифікації 010101 "Апарат Верховної Ради України" цифри "41676,2", "34576,2", "15592,0" та "7100", "41676,2" на цифри "51938,8" та "38088,8", "17783,0", "13850", "51938,8".      по коду функціональної класифікації 010101 "Апарат Верховної Ради України" цифри "41676,2" , "34576,2", "15592,0" та "7100", "41676,2" на цифри "48588,8" та "37411,8", "16869,9", "11177,0", "48588,8".  
50. по коду функціональної класифікації 010103 "Забезпечення діяльності народних депутатів України" цифри "12523,4" та "6663,4" , "12523,4" на цифри "19521,7" та "11753,1", "19521,7".      по коду функціональної класифікації 010103 "Забезпечення діяльності народних депутатів України" цифри "12523,4", "12523,4" та "6663,4", "12523,4" на цифри "20444,2", "20444,2" та "12260,2", "20444,2".  
51. по коду функціональної класифікації 010105 "Інші видатки органів законодавчої влади" цифри "13458,8" та "12998,4","460,4", "15015,3" на цифри "14197,9" та "13637,5", "560,4", "15754,4".      по коду функціональної класифікації 010105 "Інші видатки органів законодавчої влади" цифри "13458,8" та "12998,4","3787,3", "15015,3" на цифри "13725,4" та "13265", "3981,2", "15281,9".  
52. г) за кодом 516 "Державна митна служба України" у колонках "Всього" і "поточні", "в т. ч. оплата праці" щодо загальних видатків та у колонці "Разом" замінити:      г) за кодом 516 "Державна митна служба України" у колонках "Всього" і "поточні", "в т. ч. оплата праці" щодо загальних видатків та у колонці "Разом" замінити:  
53. по коду функціональної класифікації 010407 "Митна служба України" цифри "196170,9", "176170,9", "83107,4" та "198548,3" на цифри "256170,9", "236170,9", "94690,9" та "258548,3".      по коду функціональної класифікації 010407 "Митна служба України" цифри "196170,9", "176170,9", "83107,4" та "198548,3" на цифри "246470,9" , "226470,9" , "94690,9" та "248848,3".  
54. д) за кодом 100 "Міністерство внутрішніх справ" у колонках "Всього" і "поточні", "в т. ч. оплата праці" щодо загальних видатків та у колонці "Разом" замінити:      д) за кодом 100 "Міністерство внутрішніх справ" у колонках "Всього" і "поточні", "в т. ч. оплата праці" щодо загальних видатків та у колонці "Разом" замінити:  
55. по коду функціональної класифікації 060102 "Підрозділи органів внутрішніх справ"      по коду функціональної класифікації 060102 "Підрозділи органів внутрішніх справ"  
56. цифри "534530,0", "534530,0", "414300,0" та "690336,4" на цифри "563342,0", "563342,0", "443112" та "719148,4".   -18- Костицький В.В. (в.о. № 84)
Передбачити в бюджеті 2000 року на фінансування Академії правових наук України, у тому числі на розвиток Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва АПрН України додаткове фінансування у розмірі 300 тис.грн.  
Враховано   цифри "534530,0", "534530,0", "414300,0" та "690336,4" на цифри "563830,0", "563830,0", "443600" та "719636,4". е) за кодом 360 "Міністерство юстиції України" у колонках "Всього" і "поточні" та у колонці "Разом" замінити : по коду функціональної класифікації 040101 "Фундаментальні дослідження наукових установ" цифри "524,0" , "524,0" та "694" на цифри "824,0", "824,0" та "994 ".  
    -19- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Збiльшити розмiр видаткiв на державну пiдтримку вугледобувних пiдприємств (код 140106) на 285000 тис. грн.  
   
    -20- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Збільшити видатки по коду 250101 (Резервний фонд Кабінету міністрів України) на 22 млн.грн. і спрямувати ці кошти на ліквідацію аварії на шахті ім.Баракова ВО "Краснодонвугілля".  
   
    -21- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Збільшити видатки по коду 090410 "Кошти на виплату регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності шахтарям" на 190 млн.гривень.  
   
    -22- Гуров В.М. (в.о. № 32)
За рахунок збільшення доходів Державного бюджету України на 2000 рік на 700 млн.грн. пропоную профінансувати: збільшення на 200 млн.грн. бюджетних витрат по Міністерству палива та енергетики для спрямування цих коштів на виплати заборгованості з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності і збільшення виплат за цими позовами шахтарям підприємств з підземного видобутку вугілля до 240 млн.грн. та гірникам підприємств з підземного видобутку залізної руди до 10 млн.грн.  
   
57. 8. Додаток №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" викласти в редакції згідно з додатком до цього Закону.      11. Додаток №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" викласти в редакції згідно з додатком до цього Закону.  
58. II. Прикінцеві положення      II. Прикінцеві положення  
59. 1. Встановити, що фінансування Державної митної служби України в межах бюджетних призначень, визначених пунктом г) статті 7 цього Закону здійснюється щомісячно пропорційно до виконання річних планових надходжень по митних зборах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.      1. Встановити, що фінансування Державної митної служби України в межах бюджетних призначень, визначених пунктом г) статті 10 цього Закону здійснюється щомісячно пропорційно до виконання річних планових надходжень по митних зборах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
60. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
61. 3. Кабінету Міністрів України:      3. Кабінету Міністрів України:  
62. на виконання цього Закону у місячний термін внести зміни до відповідних нормативно-правових актів.      на виконання цього Закону у місячний термін внести зміни до відповідних нормативно-правових актів.