Кількість абзаців - 90 Таблиця поправок


Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
 
-1- Чуднов В.М.
Назву викласти в такій редакції:
"Про реквізицію та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану";
 
Відхилено   Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
 
3.

 
-2- Чуднов В.М.
Узгодити законопроект зі статтею 353 ЦК України, наприклад, стосовно компенсації.
 
Відхилено ідсутні чітко сформульовані пропозиції     
4. Цей Закон визначає механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
 
-3- Толстенко В.Л.
Текст преамбули викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави у випадках збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності; необхідності усунення загрози та якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, відновлення правопорядку при спробах захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, для відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для нормального функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших інститутів громадянського суспільства".
 
Відхилено   Цей Закон визначає механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
 
    -4- Шпенов Д.Ю.
Текст преамбули викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає механізм примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, викликаного обставинами, що носять надзвичайний характер: надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства, у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.".
 
Відхилено    
    -5- Кармазін Ю.А.
Преамбулу проекту Закону викласти в наступній редакції:
«Цей Закон визначає механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану з метою забезпечення відсічі збройної агресії чи усунення загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, усунення загрози настання особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру та ліквідації їх наслідків, а також відновлення правопорядку при спробах захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства».
 
Відхилено    
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
7. 1) примусове відчуження майна — позбавлення права власності на індивідуально визначене майно, яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану;
 
-6- Бондар О.М.
Пункт перший частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
1) примусове відчуження майна - позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, яке знаходиться у приватній або комунальній власності, та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього і повного або наступного повного відшкодування його вартості;
 
Враховано з уточненням  1) примусове відчуження майна - позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості;
 
    -7- Яворівський В.О.
Пункт перший частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"примусове відчуження майна - позбавлення права власності юридичних та фізичних осіб на майно, яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану";
 
Враховано редакційно    
    -8- Толстенко В.Л.
Пункт 1 частини першої статті 1 привести у відповідність з положеннями статті 353 Цивільного кодексу України, виклавши його в такій редакції:
"1) примусове відчуження майна — позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".
 
Враховано частково    
    -9- Шпенов Д.Ю.
Пункт 1 частини першої статті 1 викласти в такій редакції: "примусове відчуження майна — оплатне позбавлення права власності на індивідуально визначене майно, яке знаходиться у приватній або комунальній власності, та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.".
 
Враховано частково    
    -10- Кармазін Ю.А.
У статті 1 у пункті першому частини першої після слова: «позбавлення» доповнити словами: «юридичних та фізичних осіб».
 
Враховано о суті   
8. 2) вилучення майна — позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
 
-11- Шпенов Д.Ю.
Частину першу після пункту другого доповнити новим пунктом такого змісту:
"тимчасова мобілізація - тимчасове обмеження прав власника на володіння, користування і розпорядження майном на користь держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".
 
Відхилено   2) вилучення майна — позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
 
9. 2. Термін «військове командування» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про правовий режим воєнного стану» або Законі України «Про правовий режим надзвичайного стану», залежно від правового режиму, в умовах якого передається, відчужується або вилучається майно.
 
-12- Шпенов Д.Ю.
Після статті 1 доповнити закон статтею 2 такого змісту:
"Стаття 2. Підстави і принципи примусового відчуження або вилучення майна
1) Примусове відчуження або вилучення майна здійснюється тільки у разі введення надзвичайного чи військового стану на території всієї України або в її окремих місцевостях на підставі Указу Президента України про введення надзвичайного чи військового стану, що передбачає примусове відчуження, вилучення або тимчасову мобілізацію, певних видів майна і відповідно до укладених актів відчуження майна.
2) Не може бути примусово відчужено, якщо це призведе до загибелі громадянина чи припинення юридичної особи.
3) Забороняється примусове відчуження у фізичної особи продуктів харчування та грошей на загальну суму розміру прожиткового мінімуму (має лишитися принаймні на суму прожиткового мінімуму); предметів необхідної домашньої обстановки та вжитку (перелік майна, що не підлягає конфіскації), необхідних речей індивідуального користування (одяг, взуття); палива, необхідного для опалювання свого житла і приготування щоденної їжі; житлового приміщення, яке воно є єдино придатним для постійного проживання.
4) Забороняється примусове відчуження частини статутного фонду, якщо зниження приведе до примусової ліквідації юридичної особи відповідно до закону.
5) Примусове відчуження або вилучення майна здійснюється виключно у разі потреби в мінімальний термін забезпечити потреби України в умовах надзвичайного чи воєнного стану у майні або продукції, що підлягає примусовому відчуженню або вилученню, в тому числі необхідних для екстреного матеріально-технічного забезпечення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних обставин, які викликали введення надзвичайного або військового стану.
6) У випадку відсутності необхідності примусове відчуження або вилучення майна можуть бути тимчасово обмежені права власника на володіння, користування і розпорядження майном (тимчасова мобілізація) на період дії надзвичайних обставин або військового стану з наступним припиненням зазначеного обмеження щодо такого майна та відшкодуванням власнику збитків, заподіяних у зв'язку з тимчасовим обмеженням його прав.
7) Примусове відчуження майна може бути здійснена лише за умови відшкодування власнику ринкової вартості майна, що відчужується або у разі тимчасової мобілізації - плати за користування майном, що відчужується, а також відшкодування йому і третім особам збитків, заподіяних у результаті проведення відчуження майна".
 
Відхилено   2. Термін «військове командування» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про правовий режим воєнного стану» або Законі України «Про правовий режим надзвичайного стану», залежно від правового режиму, в умовах якого передається, відчужується або вилучається майно.
Стаття 2. Правова основа примусового відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
1. Правовою основою примусового відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану є Конституція України, цей Закон, інші закони України та указ Президента України про введення надзвичайного чи військового стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.
 
    -13- Шпенов Д.Ю.
Доповнити закон статтею 3 такого змісту:
"Стаття 3. Правова основа примусового відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
Правовою основою примусового відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану є Конституція України, цей Закон, інші закони України та Указ Президента України про введення надзвичайного чи військового стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України".
 
Враховано    
    -14- Шпенов Д.Ю.
Доповнити закон статтею 4 такого змісту:
"Стаття 4. Майно, щодо якого може бути прийнято рішення про відчуження
1) Рішення про примусове відчуження або вилучення майна може бути прийнято стосовно наступного майна: нерухомість, в тому числі земельні ділянки, обладнання, транспортні засоби, інвентар, худоба, готова продукція, в тому числі продовольство, предмети першої необхідності, продукція та майно подвійного призначення, озброєння, військова техніка та інше необхідне для потреб оборони майно, об'єкти військової інфраструктури, об'єкти, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій і зв'язку, засобів масової інформації, обчислювальні центри та автоматизовані системи, об'єкти, що представляють підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей і для навколишнього природного середовища.
2) Рішення про примусове відчуження або вилучення майна може бути прийняте тільки щодо майна, що знаходиться на території України і належить юридичній особі, державна реєстрація якої здійснена відповідно до законодавства України.
3) Примусовому відчуженню або вилученню підлягає майно, що перебуває у власності громадян і юридичних осіб, а також у державній власності суб'єктів України і в комунальній власності, в тому числі, закріплене за відповідними державними і комунальними підприємствами і установами. Примусово відчужене або вилучене майно є майном держави України, в особі уповноваженого органу, який здійснив примусове відчуження або вилучення.
4) У випадку, якщо для використання примусово відчуженого майна необхідно використання виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, здійснюється відчуження майнових прав на зазначені результати. Власники зазначених прав зобов'язані попередньо укласти договори з державою про передачу цих прав, що передбачають виплату відшкодування відповідно до загального порядку виплати відшкодування власнику за примусове відчуження. Виключні немайнові права власників, а також їхні майнові права на патенти, корисні моделі, промислові зразки і товарні знаки відчуженню не підлягають.".
 
Відхилено    
10. Стаття 2. Способи примусового відчуження або вилучення майна
 
-15- Толстенко В.Л.
Статтю 2 викласти в редакції, що уточнює зміст законопроекту і узгоджує його норми з положеннями ст.353 Цивільного кодексу України, а також з метою розмежування способів відчуження або вилучення майна:
"Стаття 2. Способи примусового відчуження або вилучення майна
Примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється шляхом попереднього повного, попереднього часткового відшкодування або без відшкодування вартості такого майна.
У разі недостатності коштів для попереднього повного відшкодування за примусово відчужене майно таке майно примусово відчужується з частковим попереднім відшкодуванням у межах наявних коштів з наступною виплатою суми, якої недостає для повного відшкодування.
Примусове вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану може здійснюватись без відшкодування вартості такого майна".
 
Відхилено   Стаття 3. Способи примусового відчуження або вилучення майна
 
    -16- Шпенов Д.Ю.
Статтю другу вважати статтею п'ятою.
 
Відхилено    
11. 1. Примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану може здійснюватися з попереднім повним відшкодуванням його вартості.
 
   1. Примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану може здійснюватися з попереднім повним відшкодуванням його вартості.
 
12. 2. У разі недостатності коштів для попереднього повного відшкодування за примусово відчужене майно таке майно примусово відчужується з наступним повним відшкодуванням його вартості.
 
-17- Бондар О.М.
У частині 2 статті 2 проекту слова «недостатності коштів для» замінити словом «неможливості» .
 
Враховано   2. У разі неможливості попереднього повного відшкодування за примусово відчужене майно таке майно примусово відчужується з наступним повним відшкодуванням його вартості.
 
    -18- Шпенов Д.Ю.
Частину другу викласти у такій редакції: "У разі недостатності коштів для попереднього повного відшкодування за примусово відчужене майно, таке майно примусово відчужується з попереднім частковим відшкодуванням у межах наявних коштів з наступною виплатою суми, якої недостає для повного відшкодування, а в разі неможливості часткового відшкодування, наступним повним відшкодуванням його вартості.".
 
Враховано частково    
    -19- Яворівський В.О.
Після частини другої статті 2 додати нову частину такого змісту:
"3. У разі недостатності коштів для повного або попереднього відшкодування за примусово відчужене майно, відшкодування його вартості може відбуватися з частковим попереднім відшкодуванням у межах наявних коштів з наступною виплатою суми, якої недостає для повного відшкодування."
У зв'язку із цим, частину 3 вважати частиною 4.
 
Враховано частково    
    -20- Шпенов Д.Ю.
Після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«До моменту повного відшкодування вартості майна, право володіння та розпорядження залишається за власником майна».
 
Відхилено    
    -21- Кармазін Ю.А.
У статті 2 у частині другій після слів: «примусово відчужується» доповнити слова: «попереднім частковим відшкодуванням у межах наявних коштів з наступною виплатою суми, якої не вистачає для повного
відшкодування або «.
 
Відхилено    
13. 3. Примусове вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.
 
-22- Бондар О.М.
У частині 2 статті 2 проекту слово «примусове» виключити.
 
Враховано   3. Вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.
 
14. Стаття 3. Примусове відчуження, вилучення та передача майна в умовах правового режиму воєнного стану
 
-23- Яворівський В.О.
Назву статті 3 викласти у такій редакції:
"Органи, що приймають рішення про примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану";
 
Враховано   Стаття 4. Органи, що приймають рішення про примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану
 
    -24- Круць М.Ф.
Назву статті 3 необхідно привести у відповідність з її змістом, тому пропоную викласти зазначену статтю у такій редакції:
"Органи, що приймають рішення про примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану " ;
 
Враховано    
    -25- Чуднов В.М.
Назву статті 3 викласти в такій редакції:
"Органи, що приймають рішення про примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану";
 
Враховано    
    -26- Толстенко В.Л.
Назву статті 3 привести у відповідність з її змістом, виклавши її в такій редакції: "Стаття 3. Органи, що приймають рішення про примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану";
 
Враховано    
    -27- Кармазін Ю.А.
Назву статті 3 викласти у наступній редакції:
«Органи уповноважені здійснювати примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану»;
 
Враховано    
15. 1. Примусове відчуження або вилучення майна у зв’язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.
 
-28- Яворівський В.О.
1. Примусове відчуження майна у зв'язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.
Примусове вилучення майна у зв'язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з органами, які уповноважені управляти відповідним державним майном згідно з Законом України "Про управління об'єктами права державної власності".
 
Враховано частково   1. Примусове відчуження або вилучення майна у зв’язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.
 
    -29- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 3 слова: «Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради» замінити словами: «органами, які уповноважені в подальшому управляти відповідним державним майном згідно з законом»;
 
Відхилено    
16. 2. У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті.
 
   2. У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті.
 
17. 3. Примусове відчуження, вилучення та передача майна в умовах правового режиму воєнного стану з метою виконання військово-транспортного обов’язку планується у мирний час у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-30- Круць М.Ф.
Частину третю статті 3 законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -31- Чуднов В.М.
Частину третю статті 3 виключити;
 
Враховано    
    -32- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 3 виключити.
 
Враховано    
18. Стаття 4. Примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму надзвичайного стану
 
-33- Чуднов В.М.
Назву статті 4 викласти в такій редакції:
Органи, що приймають рішення про примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму надзвичайного стану;
 
Враховано   Стаття 5. Органи, що приймають рішення про примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму надзвичайного стану
 
    -34- Толстенко В.Л.
Назву статті 4 привести у відповідність з її змістом, виклавши її в такій редакції: "Стаття 4. Органи, що приймають рішення про примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму надзвичайного стану".
 
Враховано    
    -35- Кармазін Ю.А.
Назву статті 4 викласти в наступній редакції:
«Органи уповноважені здійснювати примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму надзвичайного стану»;
 
Враховано    
19. 1. Примусове відчуження або вилучення майна, необхідного для відвернення або ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, здійснюється за рішенням органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, військового командування, органу місцевого самоврядування, на яких відповідно до Указу Президента України про введення правового режиму надзвичайного стану покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану (далі — військове командування, орган, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану).
 
-36- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 4 слова: «органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, військового командування, органу місцевого самоврядування, на яких відповідно до Указу Президента України про введення правового режиму надзвичайного стану покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану (далі — військове командування, орган, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану)» замінити словами «органами, які уповноважені в подальшому управляти відповідним державним майном згідно з законом».
 
Відхилено   1. Примусове відчуження або вилучення майна, необхідного для відвернення або ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, здійснюється за рішенням органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, військового командування, органу місцевого самоврядування, на яких відповідно до указу Президента України про введення правового режиму надзвичайного стану покладено здійснення заходів надзвичайного стану (далі — військове командування, орган, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану).
 
20. Стаття 5. Особливості передачі та відчуження комунального майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
 
-37- Бондар О.М.
У назві статті 5 проекту після слів «передачі та» доповнити словом «примусового»
 
Враховано   Стаття 6. Особливості передачі та примусового відчуження комунального майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
 
    -38- Шпенов Д.Ю.
Статтю 5 виключити.
Статтю п'яту вважати статтею восьмою.
 
Відхилено    
    -39- Шпенов Д.Ю.
Доповнити новою статтею після статті 7 такого змісту:
"Стаття 8. Тимчасове обмеження прав власника (користувача) майна (тимчасова мобілізація)
1. У випадку, коли може бути визначений строк, на який необхідно використання майна в період дії надзвичайного або воєнного стану в порядку, визначеному цим Законом, може бути введено тимчасове обмеження прав власника (користувача) на володіння, користування і розпорядження або на володіння і користування належним йому майном (тимчасова мобілізація).
2. Тимчасове обмеження прав власників земельних ділянок, землекористувачів та землевласників встановлюється в порядку, передбаченому цим Законом з урахуванням особливостей, встановлених Земельним кодексом України.
3. Органи, що забезпечують проведення примусового відчуження або вилучення, протягом строку обмеження прав власника на майно несуть відповідальність за збереження цього майна.
4. У випадку, якщо тимчасова мобілізація майна призводить до неможливості подальшого використання цього майна, власник (користувач) майна має право вимагати примусового відчуження або вилучення цього майна у власність держави України, в особі уповноваженого органу, який здійснив відчуження в порядку тимчасової мобілізації, у порядку, встановленому цим Законом, з виплатою йому ринкової вартості примусового відчуженого майна та відшкодуванням заподіяного збитку.
5. Після закінчення дії надзвичайних обставин, що спричинили примусове відчуження або вилучення, тимчасово мобілізоване майно повертається власникові (користувачу).
6. За час, протягом якого були обмежені права власника (користувача) майна, йому виплачується плата за користування цим майном, визначена на підставі ринкової вартості майна в порядку, встановленому законодавством.
7. Збитки, завдані власникові (користувачу) і третім особам тимчасовою мобілізацією майна, підлягають відшкодуванню в порядку, встановленому цим Законом для випадків примусового відчуження або вилучення майна у власника.
8. Тимчасова мобілізація майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану оформляється актом тимчасової мобілізації. Акти тимчасової мобілізації майна, підлягають укладенню в порядку, встановленим законодавством України. Тимчасове обмеження прав власника (користувача) на володіння, користування і розпорядження або на володіння і користування належним йому майном наступає з моменту підписання акту.".
 
Відхилено    
21. 1. З ініціативою щодо безоплатної передачі комунального майна у державну власність до відповідної місцевої ради звертаються:
 
   1. З ініціативою про безоплатну передачу комунального майна у державну власність до відповідної місцевої ради звертаються:
 
22. для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану — військове командування;
 
   1) для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану — військове командування;
 
23. для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, — військове командування, орган, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.
 
   2) для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, — військове командування, орган, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.
 
24. 2. Передача комунального майна у державну власність здійснюється за рішенням:
 
   2. Передача комунального майна у державну власність здійснюється за рішенням:
 
25. сільських, селищних, міських, районних у містах рад — щодо об’єктів права комунальної власності відповідних територіальних громад;
 
   1) сільських, селищних, міських, районних у містах рад — щодо об’єктів права комунальної власності відповідних територіальних громад;
 
26. районних, обласних рад — щодо об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад.
 
   2) районних, обласних рад — щодо об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад.
 
27. 3. У разі неможливості прийняття місцевою радою рішення про передачу комунального майна у державну власність таке рішення приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради з наступним його затвердженням відповідною радою.
 
-40- Толстенко В.Л.
Частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
"3. У разі неможливості прийняття місцевою радою рішення про передачу комунального майна у державну власність таке рішення приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або секретарем відповідної ради з наступним його затвердженням відповідною радою. ".
 
Враховано   3. У разі неможливості прийняття місцевою радою рішення про передачу комунального майна у державну власність таке рішення приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або секретарем відповідної ради з наступним його затвердженням відповідною радою.
 
28. 4. Передача комунального майна у державну власність у разі прийняття про це відповідного рішення оформляється актом приймання-передачі, який підписується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради і уповноваженою особою військового командування або органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, та скріплюється печатками місцевої ради і військового командування чи органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.
 
-41- Толстенко В.Л.
Перший абзац частини четвертої статті 5 викласти в такій редакції:
"4. Передача комунального майна у державну власність у разі прийняття про це відповідного рішення оформляється актом приймання-передачІ, який підписується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або секретарем відповідної ради і уповноваженою особою військового командування або органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, та скріплюється печатками місцевої ради І військового командування чи органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.".
 
Враховано   4. Передача комунального майна у державну власність у разі прийняття про це відповідного рішення оформляється актом приймання-передачі, який підписується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або секретарем відповідної ради і уповноваженою особою військового командування або органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, та скріплюється печатками місцевої ради і військового командування чи органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.
 
29. В акті приймання-передачі зазначаються:
 
   В акті приймання-передачі зазначаються:
 
30. назва місцевої ради та військового командування або органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану;
 
   1) назва місцевої ради та військового командування або органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану;
 
31. повне найменування, місцезнаходження, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію та ідентифікаційний код юридичної особи, за якою було закріплене майно;
 
-42- Бондар О.М.
В абзаці 4 частини 4 статті 5 проекту слова «серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію» слід виключити з урахуванням внесених змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»
 
Враховано   2) повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, за якою було закріплено майно;
 
32. відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності);
 
   3) відомості про документ, що встановлює право власності на майно (за наявності);
 
33. опис майна, достатній для його ідентифікації, у тому числі для нерухомого майна — місцезнаходження, для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) — відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані.
 
   4) опис майна, достатній для його ідентифікації, у тому числі для нерухомого майна — місцезнаходження, для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) — відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані.
 
34. До акта приймання-передачі додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, що проведена у зв’язку з прийняттям рішення про його передачу чи відчуження.
 
-43- Бондар О.М.
В абзаці 7 частини 4 статті 5 проекту слова «що проведена у зв‘язку з прийняттям рішення про його передачу чи відчуження» виключити
 
Враховано   До акта приймання-передачі додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки.
 
35. 5. Право власності на майно виникає з дати підписання акта приймання-передачі.
 
   5. Право державної власності на майно виникає з дати підписання акта приймання-передачі.
 
36. 6. У разі неможливості прийняття рішення як відповідною місцевою радою, так і сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або у разі незатвердження рішення зазначеного голови відповідною місцевою радою комунальне майно примусово відчужується для потреб оборони за рішенням військового командування або для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, за рішенням військового командування, органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.
 
-44- Толстенко В.Л.
Частину шосту статті 5 викласти в такій редакції:
"6. У разі неможливості прийняття рішення як відповідною місцевою радою, так і сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або секретарем відповідної ради чи у разі незатвердження рішення зазначеного голови відповідною місцевою радою комунальне майно примусово відчужується для потреб оборони за рішенням військового командування або для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, за рішенням військового командування, органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану. ".
 
Враховано   6. У разі неможливості прийняття рішення відповідною місцевою радою і сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або секретарем відповідної ради чи у разі незатвердження такого рішення відповідною місцевою радою комунальне майно примусово відчужується для потреб оборони за рішенням військового командування або для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, за рішенням військового командування, органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.
 
    -45- Кармазін Ю.А.
Статтю 5 доповнити новими частинами сьомого та восьмою наступного змісту:
«7. У разі неможливості або відмови від підписання особами, визначеними у частині 4 цієї статті, акту приймання-передачі комунального майна у державну власність, яке примусово відчужується для потреб оборони або для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, такий акт підписується органом, який згідно із законом уповноважений в подальшому здійснювати управління вказаним майном.
8. У разі відсутності власника або уповноваженого ним представника під час складення акту приймання-передачі комунального майна у державну власність, яке примусово відчужується для потреб оборони або для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, такий акт не пізніше дня наступного за днем його підписання направляється колишньому власнику відчуженого майна.»
 
Відхилено    
37. Стаття 6. Вимоги до акта про примусове відчуження або вилучення майна
 
-46- Шпенов Д.Ю.
Статтю шосту вважати статтею дев'ятою.
 
Відхилено   Стаття 7. Вимоги до акта про примусове відчуження або вилучення майна
 
38. 1. Відчуження або вилучення майна оформляється актом. Бланк акта про примусове відчуження або вилучення майна (далі — акт) є документом суворої звітності, що виготовлений за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
-47- Бондар О.М.
Перше речення частини 1 статті 6 викласти в такій редакції: «Про примусове відчуження або вилучення майна складається акт.
 
Враховано   1. Про примусове відчуження або вилучення майна складається акт. Бланк акта про примусове відчуження або вилучення майна (далі — акт) є документом суворої звітності, що виготовляється за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
    -48- Шпенов Д.Ю.
Абзац перший частини першої статті 6 викласти у такій редакції:
"Примусове відчуження, вилучення або тимчасова мобілізація майна оформляється актом. Бланк акта про примусове відчуження, вилучення або тимчасову мобілізацію майна (далі — акт) є документом суворої звітності, що виготовлений за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
39. В акті зазначаються:
 
-49- Шпенов Д.Ю.
Після пункту другого абзацу другого частини першої статті 6 доповнити новим пунктом такого змісту:
"повне найменування, місцезнаходження, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію та ідентифікаційний код юридичної особи, за якою було закріплене майно (в разі примусового відчуження комунального майна);"
 
Враховано частково   В акті зазначаються:
 
40. назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження або вилучення майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення;
 
   1) назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження або вилучення майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення;
 
41. відомості про власника (власників) майна:
 
   2) відомості про власника (власників) майна:
 
42. - для юридичних осіб — повне найменування, місцезнаходження, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію та ідентифікаційний код;
 
-50- Бондар О.М.
В абзаці 5 яастини1 статті 6 проекту слова «серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію» слід виключити з урахуванням внесених змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»
 
Враховано   для юридичних осіб — повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код;
 
43. - для фізичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів, крім осіб, які з релігійних або інших переконань відмовилися від ідентифікаційного номера, про що мають відповідну відмітку у паспорті;
 
   для фізичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів, крім осіб, які з релігійних або інших переконань відмовилися від ідентифікаційного номера, про що мають відповідну відмітку у паспорті;
 
44. відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності);
 
   3) відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності);
 
45. опис майна, достатній для його ідентифікації. Для нерухомого майна –відомості про місцезнаходження (адреса), для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) — відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані;
 
   4) опис майна, достатній для його ідентифікації. Для нерухомого майна – відомості про місцезнаходження (адреса), для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) — відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані;
 
46. сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).
 
-51- Шпенов Д.Ю.
Пункт шостий абзацу другого частини першої статті 6 викласти у такій редакції:
"сума виплачених коштів (у разі попереднього повного чи часткового відшкодування вартості майна);"
 
Враховано редакційно   5) сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).
 
    -52- Шпенов Д.Ю.
Після пункту шостого абзацу другого частини першої статті 6 доповнити новими пунктами такого змісту:
- "ринкова вартість майна, що примусово відчужується, а у разі її відсутності - розмір балансової вартості цього майна, а також порядок і строк визначення ринкової вартості майна, що примусово відчужується;
- строк, порядок і форму проведення відчуження майна (примусове відчуження, вилучення або тимчасова мобілізація);
- порядок і строк виплати відшкодування ринкової вартості майна, що примусово відчужується та збитків, заподіяних власнику такого майна та (або)третіми особам;
- порядок і строк виплати плати за користування майном у разі тимчасової мобілізації майна;
- порядок і строк проведення оцінки розмірів збитків, заподіяних власникові (користувачу)майна і третім особам;
- обов'язок органу, що здійснює примусове відчуження майна, представити власнику підписаний примірник акта примусового відчуження майна, що містить склад майна, що примусово вилучається та інші дані, передбачені цим договором;
- обов'язок власника майна надавати уповноваженим органам чи уповноваженим особам військового командування на їх запит всю необхідну для здійснення примусового відчуження інформацію і документи, а також забезпечити вільний доступ до майна, що передається чи відчужується представникам органу, що здійснює примусове відчуження, а також суб'єктам оціночної діяльності; "
 
Відхилено    
47. 2. Акт підписується уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення, і скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів.
 
-53- Толстенко В.Л.
Частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
"2. Акт підписується власником майна або їх законним представником і уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення, і скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів.".
 
Враховано   2. Акт підписується власником майна або його законним представником і уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення, і скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів.
 
48. 3. Право власності на майно виникає з дати підписання акта.
 
   3. Право державної власності на майно виникає з дати підписання акта.
 
49. 4. У разі примусового відчуження майна до акта додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, що проводилася у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.
 
   4. У разі примусового відчуження майна до акта додається документ, яка містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, що проводилася у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.
 
50. 5. Особа, у якої відчужується або вилучається майно, має право на ознайомлення з актом про примусове відчуження або вилучення майна.
 
-54- Толстенко В.Л.
Частину п'яту статті 6 викласти в такій редакції:
"5. У разі відсутності особи, у якої відчужується або вилучається майно, або її законного представника під час складання акту про примусове відчуження або вилучення майна, такий акт складається без її участі.
У такому випадку власник майна або його законний представник має право на ознайомлення з актом про примусове відчуження або вилучення майна.
Примірник акта та документа, що містить висновок про вартість майна, вручається під розписку особі, у якої відчужується або вилучається майно, або її уповноваженому представнику.".
 
Враховано   5. У разі відсутності особи, у якої відчужується або вилучається майно, або її законного представника під час складання акта про примусове відчуження або вилучення майна такий акт складається без її участі.
У такому разі власник майна або його законний представник має право на ознайомлення з актом про примусове відчуження або вилучення майна.
Примірник акта та документа, що містить висновок про вартість майна, вручається під розписку особі, у якої відчужується або вилучається майно, або її уповноваженому представнику.
 
    -55- Шпенов Д.Ю.
Після частини п'ятої статті 6 доповнити новою частиною такого змісту:
"Зазначені акти зберігають свою силу у разі зміни прав власності на майно, передбачене цими актами."
 
Відхилено    
51. Примірник акта та документа, що містить висновок про вартість майна, вручається під розписку особі, у якої відчужується або вилучається майно, або її уповноваженому представнику.
 
      
52. Стаття 7. Оцінка майна
 
-56- Шпенов Д.Ю.
Статтю сьому вважати статтею десятою.
 
Відхилено   Стаття 8. Оцінка майна
 
53. 1. Оцінка майна, що підлягає примусовому відчуженню, проводиться у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
 
   1. Оцінка майна, що підлягає примусовому відчуженню, проводиться у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
 
54. 2. У разі неможливості залучити до оцінки майна суб’єктів оціночної діяльності — суб’єктів господарювання така оцінка проводиться суб’єктами оціночної діяльності — органами державної влади або органами місцевого самоврядування.
 
-57- Чуднов В.М.
Частину другу статті 7 після слова "самоврядування" доповнити такими словами: "за погодженням із власником майна, а у разі його відмови або відсутності зазначені органи вправі проводити таку оцінку самостійно";
 
Враховано   2. У разі неможливості залучити до оцінки майна суб’єктів оціночної діяльності — суб’єктів господарювання така оцінка проводиться суб’єктами оціночної діяльності — органами державної влади або органами місцевого самоврядування за погодженням із власником майна. У разі відмови або відсутності власника майна зазначені органи мають право проводити таку оцінку самостійно.
 
    -58- Яворівський В.О.
Частину другу статті 7 викласти у такій редакції:
"2. У разі неможливості залучення до оцінки майна суб'єктів оціночної діяльності, вона має проводитися органом державної влади або місцевого самоврядування, за погодженням з власником майна. У разі його відмови або відсутності зазначені органи можуть проводити таку оцінку самостійно."
 
Враховано    
    -59- Толстенко В.Л.
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
"2. У разі неможливості залучити до оцінки майна суб'єктів оціночної діяльності — суб'єктів господарювання, така оцінка проводиться суб'єктами оціночної діяльності — органами державної влади або органами місцевого самоврядування за погодженням з власником майна.
У разі відмови від участі в оцінці майна власника цього майна або його відсутності, органи державної влади або органи місцевого самоврядування можуть проводити таку оцінку самостійно. ".
 
Враховано    
    -60- Шпенов Д.Ю.
Після частини п'ятої статті 7 доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі відсутності можливості проведення оцінки майна використовується розмір балансової вартості цього майна.".
 
Відхилено    
    -61- Кармазін Ю.А.
1) у частині другій статті 7 після слів: «органами місцевого самоврядування» доповнити словами: «за погодженням з власником майна»;
2) частину другу статті 7 доповнити новим реченням наступного змісту:
«У разі відмови від участі в проведенні оцінки або відсутності власника оцінка майна може бути проведена органами державної влади або органами місцевого самоврядування без його участі.»
 
Враховано    
55. Стаття 8. Право на відшкодування вартості майна
 
   Стаття 9. Право на відшкодування вартості майна
 
56. 1. Право на відшкодування вартості майна (далі — компенсація) у разі його примусового відчуження в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану мають юридичні особи комунальної і приватної форми власності та фізичні особи, у яких відчужені будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану або для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, і відповідно їх правонаступники та спадкоємці.
 
-62- Толстенко В.Л.
До статті 8 додати частину другу наступного змісту:
"2. Компенсація включає оціночну вартість відчуженої власності, яка враховує упущену вигоду від використання майна, що відчужується, а також моральна шкода, заподіяна таким відчуженням".
 
Відхилено   1. Право на відшкодування вартості майна (далі — компенсація) у разі його примусового відчуження в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану мають юридичні особи комунальної і приватної форми власності та фізичні особи, у яких відчужені будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану або для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, і відповідно їх правонаступники та спадкоємці.
 
    -63- Кармазін Ю.А.
Статтю 8 доповнити новою частиною другою наступного змісту:
«Відшкодування вартості майна у разі його примусового відчуження в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється у повному обсязі, включаючи упущену вигоду та моральну шкоду, заподіяну таким відчуженням».
 
Відхилено    
57. Стаття 9. Фінансування компенсації та заходів з примусового відчуження або вилучення майна
 
-64- Шпенов Д.Ю.
Статтю дев'яту вважати статтею дванадцятою.
 
Відхилено   Стаття 10. Фінансування компенсації та заходів з примусового відчуження або вилучення майна
 
58. 1. Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану з попереднім повним відшкодуванням його вартості здійснюється військовим командуванням чи органом, що прийняв рішення про таке відчуження, за рахунок коштів державного бюджету до підписання акта.
 
-65- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
"Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану з попереднім повним чи частковим відшкодуванням його вартості здійснюється військовим командуванням чи органом, що прийняв рішення про таке відчуження, за рахунок коштів державного бюджету до підписання акта.".
 
Враховано частково   1. Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану з попереднім повним відшкодуванням його вартості здійснюється військовим командуванням чи органом, що прийняв рішення про таке відчуження, за рахунок коштів державного бюджету до підписання акта.
 
59. 2. Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом п’яти наступних бюджетних періодів після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за рахунок коштів державного бюджету.
 
-66- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції:
"Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом п'яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану — протягом одного наступного бюджетного періоду після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за рахунок коштів державного бюджету.".
 
Враховано   2. Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом п'яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану — протягом одного наступного бюджетного періоду після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за рахунок коштів державного бюджету.
 
60. 3. Оформлення документів для примусового відчуження або вилучення майна, а також оплата витрат з оцінки майна, яке відчужується, здійснюються військовим командуванням, органом, що прийняв рішення про таке відчуження або вилучення, за рахунок коштів державного бюджету.
 
-67- Толстенко В.Л.
Правовий зміст частини третьої статті 9 викласти в такій редакції:
"3. Оформлення документів для примусового відчуження або вилучення майна здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Оплата витрат з оцінки майна, яке відчужується, здійснюються військовим командуванням, органом, що прийняв рішення про таке відчуження або вилучення, за рахунок коштів державного бюджету.".
 
Враховано частково   3. Оформлення документів для примусового відчуження або вилучення майна, а також оплата витрат з оцінки майна, яке відчужується, здійснюються військовим командуванням, органом, що прийняв рішення про таке відчуження або вилучення, за рахунок коштів державного бюджету.
 
    -68- Шпенов Д.Ю.
Після частини третьої статті 9 доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі недостатності виділених бюджетних коштів для фінансування зазначених витрат Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України проект Закону України, що передбачає додаткове фінансування на виплату компенсації.".
 
Відхилено    
    -69- Шпенов Д.Ю.
Після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Виплата компенсації, плати за користування та збитків здійснюється у грошовій формі.".
 
Враховано частково у част. 1 статті 10 проекту   
61. Стаття 10. Порядок отримання компенсації за примусово відчужене майно
 
-70- Шпенов Д.Ю.
Статтю десяту вважати статтею тринадцятою.
 
Відхилено   Стаття 11. Порядок отримання компенсації за примусово відчужене майно
 
62. 1. Попереднє повне відшкодування вартості примусово відчуженого майна здійснюється на підставі документа, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, що проведена у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.
 
-71- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції:
"Попереднє повне або часткове відшкодування вартості примусово відчуженого майна здійснюється на підставі документа, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, що проведена у зв'язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.".
 
Враховано частково   1. Попереднє повне відшкодування вартості примусово відчуженого майна здійснюється на підставі документа, яка містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проведена у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.
 
63. 2. Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного стану майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму воєнного стану звертається до військового комісаріату за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт та документ, що містить висновок про вартість майна.
 
-72- Чуднов В.М.
Редакцію частин другої, третьої та четвертої статті 10 щодо повної компенсації привести у відповідність з частинами першою та другою статті 9;
 
Відхилено   2. Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного стану майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму воєнного стану звертається до військового комісаріату за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна.
 
    -73- Толстенко В.Л.
Додати частину другу наступного змісту:
"2. У разі недостатності коштів для попереднього повного відшкодування за примусово відчужене майно власнику або уповноваженій ним особі надається часткове попереднє відшкодування вартості примусово відчуженого майна у межах наявних коштів з наступною виплатою суми, якої недостає для повного відшкодування.
Часткове попереднє відшкодування вартості примусово відчуженого майна здійснюється на підставі документа, який містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, що проведена у зв'язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.".
Частини другу - четверту вважати частинами третьою - п'ятою;
 
Відхилено    
64. 3. Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму надзвичайного стану майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму надзвичайного стану звертається до органу, що прийняв рішення про таке відчуження, за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт та документ, що містить висновок про вартість майна.
 
   3. Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму надзвичайного стану майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму надзвичайного стану звертається до органу, що прийняв рішення про таке відчуження, за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна.
 
65. 4. Порядок розгляду заяв та здійснення виплат з метою наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Порядок розгляду заяв та здійснення виплат з метою наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
66. Стаття 11. Порядок повернення примусово відчуженого майна, що збереглося
 
-74- Шпенов Д.Ю.
Статтю одинадцяту вважати статтею чотирнадцятою.
 
Відхилено   Стаття 12. Порядок повернення примусово відчуженого майна, що збереглося
 
67. 1. У разі коли після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку.
 
-75- Толстенко В.Л.
Частину першу і другу статті 11 викласти в такій редакції:
"1. У разі коли після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в добровільному або судовому порядку.
2. Підставою для повернення майна є рішення уповноваженої особи військового командування або органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану чи рішення суду, яке набрало законної сили.
У разі повернення майна у особи поновлюється право власності на нього. Одночасно особа зобов'язується повернути компенсацію, яка була одержана нею у зв'язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання майна.".
 
Враховано частково   1. У разі коли після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку.
 
    -76- Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 11 викласти у такій редакції:
"У разі коли після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно, яке було передано чи примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється якщо це можливо.".
 
Відхилено    
    -77- Шпенов Д.Ю.
Після частини першої статті 11 доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі відмови відповідного державного органу чи військового командування повертати майно, що було примусово відчужено, спори між сторонами вирішується в судовому порядку.".
 
Враховано частково у статті 12 проекту   
    -78- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 11 слова: «в судовому порядку» замінити словами: «у встановленому законом порядку»;
 
Відхилено    
68. 2. Підставою для повернення майна є рішення суду, яке набрало законної сили.
 
-79- Чуднов В.М.
В абзаці першому частини другої статті 11 слова "суду, яке набрало законної сили " замінити словами: "відповідного державного органу", а абзац другий доповнити словами: "та, у разі необхідності, витрат на його поновлення";
 
Відхилено   2. Підставою для повернення майна є рішення відповідного державного органу чи військового командування або рішення суду, яке набрало законної сили.
 
69. У разі повернення майна у особи поновлюється право власності на нього. Одночасно особа зобов’язується повернути компенсацію, яка була одержана нею у зв’язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання майна.
 
-80- Шпенов Д.Ю.
Виключити частину другу статті 11.
 
Відхилено   У разі повернення майна в особи поновлюється право власності на нього. Одночасно особа зобов’язується повернути компенсацію, яка була одержана нею у зв’язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання майна та у разі необхідності витрат на його поновлення.
 
    -81- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 11 слова: «за рішенням суду, яке набрало законної сили» замінити словами: «за рішенням органу, який згідно із законом здійснює управління відповідним майном»
 
Відхилено    
    -82- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 11 після слів: «плати за використання майна» доповнити словами: «та у разі необхідності витрати на його поновлення».
 
Враховано    
70. Стаття 12. Вирішення спорів
 
   Стаття 13. Вирішення спорів
 
71. 1. Спори, пов’язані з відшкодуванням вартості примусово відчуженого майна, вирішуються в судовому порядку.
 
   1. Спори, пов’язані з відшкодуванням вартості примусово відчуженого майна, вирішуються в судовому порядку.
 
72. Стаття 13. Відповідальність за порушення законодавства про відшкодування вартості майна та повернення примусово відчуженого майна
 
   Стаття 14. Відповідальність за порушення законодавства про відшкодування вартості майна та повернення примусово відчуженого майна
 
73. 1. Особи, винні у порушенні законодавства про відшкодування вартості примусово відчуженого майна та повернення примусово відчуженого майна, що збереглося, несуть відповідальність згідно із законом.
 
   1. Особи, винні у порушенні законодавства про відшкодування вартості примусово відчуженого майна та про повернення примусово відчуженого майна, що збереглося, несуть відповідальність згідно із законом.
 
74. Стаття 14. Прикінцеві положення
 
-83- Шпенов Д.Ю.
Статтю чотирнадцяту вважати статтею сімнадцятою.
 
Відхилено   Стаття 15. Прикінцеві положення
 
75. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-84- Толстенко В.Л.
Частину першу статті 14 Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -85- Шпенов Д.Ю.
Після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цього Закону:
розробити зразки актів примусовоговідчуження, вилучення та тимчасової мобілізації майна;
розробити вичерпний перелік транспортних засобів, що можуть бути примусово відчужені або вилучені;
розробити порядок розгляду заяв та здійснення виплат з метою повної компенсації.".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
Відхилено    
76. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
77. 1) в абзаці першому частини шостої статті 353 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) слова «, якщо це можливо» замінити словами «у судовому порядку»;
 
-86- Яворівський В.О.
Частину шосту статті 353 Цивільного Кодексу України викласти у такій редакції:
"6. Якщо після припинення надзвичайної обставини реквізоване майно збереглося, особа, якій воно належало, має право вимагати його повернення. Таке майно поповертається через рішення відповідного державного органу".
Відповідно до цього, у доповненнях до статті 25 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" слова "судовому порядку" замінити на "встановленому законом порядку".
У частині другій статті 23, якою доповнюється Закон України "Про правовий режим воєнного стану" слова "судовому порядку" замінити на "встановленому законом порядку".
 
Відхилено   1) в абзаці першому частини шостої статті 353 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 — 44, ст. 356) слова «якщо це можливо» замінити словами «у судовому порядку»;
 
    -87- Толстенко В.Л.
Підпункт 1 пункту 2 Прикінцевих положень законопроекту викласти в редакції
"1) в абзаці першому частини шостої статті 353 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) слова ", якщо це можливо" замінити словами "у встановленому законом порядку";
 
Відхилено    
    -88- Шпенов Д.Ю.
Зміни до абзацу першого статті 14 щодо частини шостої статті 353 Цивільного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -89- Кармазін Ю.А.
Пункт перший частини другої статті 14 викласти у наступній редакції: «В абзаці другому частини шостої статті 353 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) після слів: «використання цього майна» доповнити словами: «та у разі необхідності витрати на його поновлення»;
 
Відхилено    
78. 2) у Законі України «Про правовий режим надзвичайного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176):
 
   2) у Законі України «Про правовий режим надзвичайного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176):
 
79. статтю 16 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
   статтю 16 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
80. «6) примусове відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб.»;
 
   «6) примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб»;
 
81. статтю 25 доповнити частиною такого змісту:
 
   статтю 25 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
82. «Якщо майно, що було примусово відчужене у юридичних та фізичних осіб, після скасування правового режиму надзвичайного стану збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати повернення такого майна у судовому порядку.»;
 
-90- Круць М.Ф.
У доповненнях до статті 25 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» (пункт 2 частини другої статті 14) слова «судовому порядку» слід замінити словами «встановленому законом порядку» ;
 
Відхилено   «Якщо майно, що було примусово відчужене у юридичних і фізичних осіб, після скасування правового режиму надзвичайного стану збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати повернення такого майна у судовому порядку»;
 
    -91- Чуднов В.М.
В абзаці п'ятому пункту 2 частини другої статті 14 слово "судовому" замінити словами: "встановленому законом";
 
Відхилено    
    -92- Толстенко В.Л.
У підпункті 2 пункту 2 Прикінцевих положень законопроекту доповнення до ст. 25 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» пропонується
викласти в такій редакції:
«Якщо майно, що було примусово відчужене у юридичних та фізичних осіб, після скасування правового режиму надзвичайного стану збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати повернення такого майна у встановленому законом порядку.»
 
Відхилено    
    -93- Кармазін Ю.А.
У частині другій у абзаці другому пункту другого статті 14 слова: «судовому порядку» замінити словами: «встановленому законом порядку».
 
Відхилено    
83. 3) у Законі України «Про правовий режим воєнного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 224; 2010 р., № 12, ст. 119):
 
   3) у Законі України «Про правовий режим воєнного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 224; 2010 р., № 12, ст. 119):
 
84. доповнити частину першу статті 15 пунктом 19 такого змісту:
 
   частину першу статті 15 доповнити пунктом 19 такого змісту:
 
85. «19) примусово відчужувати або вилучати майно у юридичних та фізичних осіб для потреб оборони.»;
 
   «19) примусово відчужувати або вилучати майно у юридичних і фізичних осіб для потреб оборони»;
 
86. статтю 23 викласти у такій редакції:
 
   статтю 23 викласти в такій редакції:
 
87. «Стаття 23. Відшкодування збитків, завданих під час введення воєнного стану або повернення майна, що збереглося
 
-94- Толстенко В.Л.
У пункті 3 частини другої статті 14 Перехідних положень законопроекту, зміни до статті 23 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» викласти в такій редакції:
"Стаття 23. Відшкодування збитків, завданих під час введення воєнного стану або повернення майна, що збереглося
Примусове відчуження об'єктів права власності у юридичних і фізичних осіб у зв'язку із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану тягне за собою відшкодування їх вартості в порядку, визначеному законом.
Якщо майно, що було примусово відчужене, після скасування правового режиму воєнного стану збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати повернення такого майна у встановленому законом порядку.".
 
Відхилено   «Стаття 23. Відшкодування збитків, завданих під час введення воєнного стану або повернення майна, що збереглося
 
88. Примусове відчуження об’єктів права власності у юридичних і фізичних осіб у зв’язку із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану тягне за собою відшкодування їх вартості в порядку, визначеному законом.
 
-95- Чуднов В.М.
У частині першій статті 23 після слова "вартості" перед словом "порядку" доповнити словами: "у встановленому законом" із виключенням, відповідно, слів: "в" і "визначеному законом", а в частині другій цієї статті слово "судовому" замінити словами: "встановленому законом";
 
Відхилено   Примусове відчуження об’єктів права власності у юридичних і фізичних осіб у зв’язку із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану тягне за собою відшкодування їх вартості в порядку, визначеному законом.
 
89. Якщо майно, що було примусово відчужене, після скасування правового режиму воєнного стану збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати повернення такого майна у судовому порядку.».

-96- Круць М.Ф.
У частині другій запропонованої законопроектом статті 23 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (пункт 3 частини другої статті 14) слова «судовому порядку» необхідно замінити словами «установленому законом порядку».
 
Відхилено   Якщо майно, що було примусово відчужене у юридичних і фізичних осіб, після скасування правового режиму воєнного стану збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати повернення такого майна у судовому порядку».
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

    -97- Бондар О.М.
Доповнити Прикінцеві положення новим пунктом 3 виклавши його в такій редакції : «3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом::
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.»
 
Враховано