Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення доповнень до статті 7 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (щодо об'єктів інженерної інфраструктури водопровідного господарства) (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення доповнень до статті 7 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» (щодо об’єктів інженерної інфраструктури водопровідного господарства)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до статті 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» (Відомості Верховної Ради України ВВР), 1998, N 34, ст.228 за наступними змінами) таки зміни:
 
5. Частину першу доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
6. «об’єкти інженерної інфраструктури водопровідного каналізаційного господарства (включаючи мережі, споруди, устаткування), що пов’язані з постачанням споживачам води, відведенням і очищенням стічних вод, а також благоустрою населених пунктів;» та далі за текстом.
 
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.