Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" (щодо обов'язків та прав міліції при забезпеченні дозвільної системи органами внутрішніх справ) (Повторне друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. „Про внесення змін до Закону України „Про міліцію»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести до Закону України „Про міліцію» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991 р., № 4, ст. 20; 1992 р., № 36, ст. 526; 1993 р., № 11, ст. 83; 2000 р., № 10, ст. 79; № 27, ст. 213; № 26, ст. 176; 2001 р., № 40, ст. 193; 2001 р., № 10, ст. 44; 2003 р., № 30, ст. 247; 2002 р., № 17, ст. 117; 2003 р., № 29, ст. 233; 2004 р., № 36, ст. 434; 2005 р., № 10, ст. 187; № 1, ст.1; 2006 р., № 34, ст. 292; 2007 р., № 15, ст. 194) такі зміни:
 
4. 1) пункт 13 статті 10 викласти в такій редакції:
 
5. „13) давати відповідно до законодавства не більше ніж у 30-денний термін дозволи на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання і використання яких установлені спеціальні правила, порядок та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, а також на відкриття та функціонування об’єктів, де вони зберігаються, використовуються, стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів, підприємств і майстерень з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту і активної оборони, боєприпасів, магазинів, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, штемпельно-граверних майстерень, на виготовлення печаток і штампів, або відмовляти в їх видачі у 30-денний строк, контролювати додержання цих правил, порядку та функціонування зазначених об’єктів.
 
6. Одержання дозволів є обов’язковим, а умови, випадки, розмір плати та правила, порядок видачі визначаються законодавством.
 
7. Підставою для відмови у видачі дозволів є недотримання вимог, вичерпний перелік яких визначений відповідними правилами, порядком для їх отримання, затвердженими згідно законодавства.»;
 
8. 2) пункт 22 статті 11 викласти в такій редакції:
 
9. „22) анулювати виданий органами внутрішніх справ юридичній особі або фізичній особі-підприємцю дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ при невиконанні встановлених правил, порядку користування і поводження з ними або при недоцільності їх подальшого зберігання, вилучати зазначені предмети, матеріали, опечатувати, закривати об’єкти, де вони зберігаються, використовуються, стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту і активної оборони, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, штемпельно-граверні майстерні до усунення порушень відповідних правил, порядку діяльності або анулювати дозволи на їх відкриття, функціонування, а також анулювати дозволи на виготовлення печаток і штампів;
 
10. анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту і активної оборони, боєприпасів, видані громадянам, у разі якщо вони порушують установлені правила, порядок їх зберігання та використання, зловживають спиртними напоями, уживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші одурманюючі засоби, виявлення в них психічного захворювання, та в інших передбачених законодавством випадках;
 
11. оглядати за участю адміністрації юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців чи їх представників приміщення, де знаходяться зброя, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, вибухові матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, з метою перевірки додержання правил поводження з ними та їх використання;
 
12. оглядати зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, що знаходяться в громадян, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання та використання яких установлено спеціальні правила та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, а також місця їх зберігання.
 
13. Підставою для анулювання дозволів є недотримання вимог, вичерпний перелік яких визначений відповідними правилами, порядком, затвердженими згідно законодавства, для придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, для відкриття та функціонування об’єктів, де вони зберігаються, використовуються, стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів, підприємств і майстерень з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту і активної оборони, боєприпасів, магазинів, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, штемпельно-граверних майстерень, а також на виготовлення печаток і штампів при невиконанні порядку їх обліку, зберігання та використання.»
 
14. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.