Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Доповнити Закон України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 49, ст. 668; 2003 р., № 2, ст. 10) статтею 39-1 такого змісту:
 
5. «Стаття 39 - 1. Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону праці
 
6. Державний нагляд за дотриманням вимог законодавства про охорону праці здійснюється шляхом проведення інспекційних перевірок, юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю (суб’єктів господарювання та/або їх об’єкти, відокремлені підрозділи), та проводяться так часто, і так ретельно, як це необхідно для забезпечення ефективного застосування законодавства з охорони праці.
 
7. Порядок проведення інспекційних перевірок посадовими особами центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці затверджується в установленому законодавством порядку.
 
8. Посадові особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці можуть повідомляти про проведення інспекційної перевірки, якщо тільки вони не вважатимуть, що таке повідомлення може завдати шкоди виконанню їхніх обов'язків.
 
9. Якщо під час здійснення перевірки виявлено порушення, посадова особа центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці складає обов’язковий до виконання припис.
 
10. У разі виявлення порушень вимог законодавства про охорону праці, що створює безпосередню загрозу здоров'ю чи безпеці працівників у приписі посадової особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці встановлюється заборона виконання робіт, експлуатація об’єктів, обмеження виробництва
 
11. Юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю та які одержали припис посадової особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці про усунення порушень законодавства про охорону праці, зобов'язані у визначений у приписі строк усунути порушення та подати інформацію у письмовій формі про їх усунення.
 
12. Державний нагляд за законодавством про охорону праці центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці здійснює безпосередньо та через створені в визначеному порядку територіальні органи.»
 
13. 2. Частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2010 р., № 48, ст. 556) доповнити словами «державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці та промислову безпеку, охорони надр, здійснення державного гірничого нагляду.».
 
14. ІІ. Прикінцеві положення:
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
16. 2. Кабінету Міністрів України:
 
17. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
18. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.