Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про План заходів щодо реалізації положень Висновку №190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи "Заявка України на вступ до Ради Європи" та Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні" (Друге читання)

0. ПОСТАНОВА
 
1. ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
2. «Про План заходів щодо реалізації положень Висновку №190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи «Заявка України на вступ до Ради Європи» та Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні»
 
3. У зв’язку з необхідністю забезпечити завершення виконання положень Висновку №190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи «Заявка України на вступ до Ради Європи» та реалізацію рекомендацій, висловлених у Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні», Верховна Рада України постановляє:
 
4.

 
5. 1. Взяти до відома Указ Президента України "Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї" від 25 січня 2012 року, що започатковує формування складу Конституційної Асамблеї з метою підготовки змін до Конституції України, організації її широкого обговорення, в тому числі за участю міжнародних експертів, зокрема, Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія), та рішення Президента України про створення робочої групи, головним завданням якої є напрацювання пропозицій щодо реалізації рекомендацій зазначеної Резолюції.
 
6. 2. Комітетам Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання:
 
7. прискорити, з урахуванням строків передбачених Регламентом Верховної Ради України, підготовку проекту Кримінального процесуального кодексу України;
 
8. при підготовці до розгляду відповідних законопроектів уважно аналізувати рекомендації, відображені в Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні";
 
9. забезпечити оперативне опрацювання законопроектів, спрямованих на реформування кримінальної юстиції відповідно до обов’язків та зобов’язань України перед Радою Європи;
 
10. посилити контроль за виконанням заходів, спрямованих на реалізацію положень Висновку №190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи "Заявка України на вступ до Ради Європи" та Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні".
 
11. 3. Рекомендувати усім політичним силам, представленим у Верховній Раді України, депутатським фракціям/депутатській групі долучитися до участі у роботі Конституційної Асамблеї, зокрема, з метою реалізації рекомендацій, що містяться у зазначеній Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи.
 
12. 4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
 
13. забезпечити розробку проектів законів України про адвокатуру та про прокуратуру, з урахуванням перехідних положень проекту Кримінального процесуального кодексу України, з метою подання на розгляд Верховної Ради України;
 
14. проаналізувати досвід країн-учасниць Ради Європи щодо стандартів в галузі кримінального законодавства, виборчого законодавства, регулювання судової системи, а також діяльності політичних партій і підготувати відповідні пропозиції щодо внесення до законодавчих актів України змін, обумовлених європейськими стандартами та висновками Європейської Комісії за демократію через право (Венеціанська комісія).
 
15. 5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.