Кількість абзаців - 18 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу (Друге читання)

0. Проект Закону України
Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо питань оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу)
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№13-17, ст.112) такі зміни:
 
3.

 
4.

 
5. 1) підрозділ 2 доповнити пунктом 24 такого змісту:
 
6. «24. На період дії процедури списання заборгованості згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу» для учасників списання заборгованості, визначених цим Законом, що є платниками податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу, податок на додану вартість попередньо віднесений до складу податкового кредиту та податкових зобов’язань, не підлягає коригуванню і не змінює склад податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного податкового періоду платників податку»;
 
7. 2) підрозділ 4 доповнити пунктом 27 такого змісту:
 
8. «27. Норми статей 135, 159, 192 та пункту 5 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України не поширюються на заборгованість, до якої застосовується механізм списання на умовах, визначених Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу»;
 
9. 3) підрозділ 10 доповнити пунктом 2-2 такого змісту:
«2-2. Підлягають списанню:
Суми пені, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) платників податків - підприємств оборонно-промислового комплексу, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1221 «Про утворення державного концерну «Укроборонпром» (із змінами і доповненнями) (далі - підприємства оборонно-промислового комплексу), нарахованих станом на 1 жовтня 2011 року, у тому числі за якими тривають процедури адміністративного або судового оскарження, але не сплачених на день набрання чинності Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу».
Відповідні рішення про списання зазначених сум приймаються контролюючими органами в межах їх компетенції у порядку, передбаченому для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків.
На списані відповідно до положень цього пункту суми не нараховується пеня, передбачена Податковим кодексом України».
 
10. 4) підрозділ 10 доповнити пунктом 2? такого змісту:
 
11. «2-3. Реструктуризувати суми податкового боргу підприємства оборонно-промислового комплексу, які обліковувалися за станом на 1 жовтня 2011 року та залишилися несплаченими станом на день набрання чинності Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу», шляхом розстрочення сплати цієї заборгованості строком на 60 місяців, за винятком сум списаних відповідно до пункту 2-2 цього підрозділу.
 
12. Відповідні рішення про реструктуризацію зазначених сум приймаються контролюючими органами в межах їх компетенції у порядку, передбаченому для розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків, визначеному статтею 100 розділу ІІ цього Кодексу, за заявою платника податків, за винятком нарахування процентів на реструктуризовану заборгованість.
 
13. В період дії договорів про реструктуризацію реструктуризована заборгованість із сплати обов’язкових платежів не підлягає індексації, на неї не можуть нараховуватися проценти, а також пеня, застосовуватися штрафні та фінансові санкції, передбачені законодавством України.
 
14. Сплата реструктуризованої заборгованості починається через 3 місяці з дня набрання чинності Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу» та погашається рівними частками щомісячно.
 
15. Суми, реструктуризовані відповідно до положень цього пункту, у разі їх несплати у встановлені договором про реструктуризацію строки, стягуються в порядку, встановленому законом України.
 
16. Несплата реструктуризованих згідно цього пункту сум тягне за собою відповідальність, передбачену пунктами 100.12 статті 100 та 96.4 статті 96 розділу ІІ Кодексу.»
 
17. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу».