Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України»
 
3.

 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58; зі змінами, внесеними Законом України від 17 березня 2011 р. № 3165-VІ) такі зміни:
 
6. 1. Частину другу статті 44 викласти в такій редакції:
«2. Патронатна служба члена Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України) утворюється у складі апарату міністерства.»
 
7. 2. У статті 48:
1) у першому реченні частини другої після слів «Першого віце-прем’єр-міністра України» доповнити словами «, віце-прем’єр-міністрів України»;
 
8. 2) у частині сьомій слова «патронатної служби Першого віце-прем’єр-міністра України» замінити словами «патронатних служб Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України»;
 
9. 3) частину восьму викласти в такій редакції:
«8. Патронатні служби Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України утворюються у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Працівники таких служб призначаються на посаду та звільняються з посади Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України за поданням відповідно Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України.».
 
10. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
11. 2. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.