Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України
 
2. «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5—6, ст. 44; 2000 р., № 48, ст. 416; 2003 р., № 30, ст. 247, № 37, ст. 300; 2009 р., № 30, ст. 415) такі зміни:
 
5. 1) у статті 2:
 
6. частину першу викласти в такій редакції:
 
7. «1. Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення митної декларації на експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг — з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.
 
8. Датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення митної декларації на імпорт), а в разі імпорту за бартерним договором робіт або послуг — дата підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.»;
 
9. частини другу і третю виключити;
 
10. друге речення абзацу першого частини четвертої виключити;
 
11. 2) у тексті статті 3 слова і цифру «частинами першою — третьою статті 2» замінити словами і цифрою «частиною першою статті 2».
 
12. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.