Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції (Друге читання)

0. Закон УкраЇни
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101; 2002 р., № 51, ст. 370; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 33-34, ст. 406):
1) у статті 4:
 
5. в абзаці другому частини першої слова "органу внутрішніх справ за місцем проживання" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
 
6. в абзаці третьому частини другої слова "органами внутрішніх справ за місцем проживання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
 
7. 2) у статті 6:
у частині третій слова "органу внутрішніх справ", "органі внутрішніх справ" замінити відповідно словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства", "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
 
8. частину четверту після слів "військовими комісаріатами" доповнити словами "уповноваженими на те посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері громадянства".
 
9. 2. У Постанові Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ "Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 37, ст. 545; № 46, ст. 636; 1993 р., № 40, ст. 385; 1994 р., № 51, ст. 450; 2007 р., № 17, ст. 242):
 
10. "1) назву викласти в такій редакції:
Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон";
 
11. 2) у пункті 1 слова "Положення про свідоцтво про народження" виключити;
 
12. 3) у Положенні про паспорт громадянина України:
у пункті 2 слова "паспортною службою органів внутрішніх справ (далі - паспортна служба)" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
 
13. у пункті 11:
а) в абзаці першому слова "на замовлення Міністерства внутрішніх справ України Головним управлінням по організації виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку Міністерства фінансів України" замінити словами "на замовлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
б) доповнити новим абзацом такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства, веде загальний облік бланків паспортів громадянина України";
 
14. абзац другий пункту 21 викласти в такій редакції:
"Паспорт померлого здається до органів державної реєстрації актів цивільного стану, які після реєстрації смерті громадянина надсилають його до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
 
15. у пунктах 7, 19 та 21 слова "паспортна служба" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства" у відповідному відмінку;
 
16. 4) Положення про свідоцтво про народження визнати таким, що втратило чинність;
 
17. 5) у Положенні про паспорт громадянина України для виїзду за кордон:
в абзаці другому пункту 3 слова "підрозділів служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
 
18. у пункті 4 слова "та веде загальний облік бланків паспортів" виключити;
 
19. у пункті 8:
в абзаці першому слова "на замовлення Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "на замовлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства, та Міністерства закордонних справ України";
 
20. в абзаці другому слова "Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
 
21. доповнити новим абзацом такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства, та Міністерство закордонних справ України ведуть загальний облік бланків паспортів".
 
22. ІІ. Прикінцеві положення
 
23. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.