Кількість абзаців - 154 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін Земельного кодексу України (щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Статті 135 - 139 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27; 2006 р., № 21, ст. 170; 2008 р., № 27-28, ст. 253, № 48, ст. 358) викласти у такій редакції:
 
5. «Стаття 135. Земельні торги
 
6. 1. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки із учасником земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку що продається або найвищу плату за користування нею, зафіксовану у ході проведення земельних торгів.
 
7. 2. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах крім випадків, встановлених частинами другою та третьою статті 134 цього Кодексу.
 
8. Продаж земельних ділянок державної власності разом з розташованими на них об’єктами, що підлягають приватизації, на земельних торгах здійснюється державними органами приватизації у порядку, встановленому цим Кодексом, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.
 
9. Продаж земельних ділянок приватної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах може регулюватися положеннями цього Кодексу, якщо інше не передбачено законом.
 
10. Звернення стягнення на земельні ділянки чи на права на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису), які належать громадянам та юридичним особам на праві власності у рамках процедури виконавчого провадження здійснюється державним виконавцем у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», з урахуванням особливостей підготовки до проведення та проведення земельних торгів, визначених цим Кодексом.
 
11. 3. Організатором земельних торгів є фізична або юридична особа, орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, державний орган приватизації, уповноважений законом здійснювати відчуження земельних ділянок, призначених для продажу або державний виконавець при виконанні передбачених законом виконавчих документів, які уклали із виконавцем земельних торгів договір про проведення земельних торгів.
 
12. Виконавцем земельних торгів є суб’єкт господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів та уклав із організатором договір про проведення продажу об’єкта торгів на земельних торгах.
 
13. Учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені у частині восьмій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і може бути покупцем відповідно до законодавства України.
 
14. 4. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах здійснюється за рішенням органів державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, уповноважених приймати рішення про відчуження земельних ділянок державної чи комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної або комунальної власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) у якому зазначається:
 
15. перелік земельних ділянок, які пропонуються до продажу на земельних торгах або земельних ділянок право на які (оренди, суперфіцію, емфітевзису) пропонується до такого продажу окремими лотами;
 
16. стартова ціна лота;
 
17. строк користування земельною ділянкою та інші умови користування нею (у разі продажу права користування нею (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах);
 
18. особа уповноважена організатором торгів на укладання договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки проданих на земельних торгах.
 
19. 5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором та виконавцем за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків учасників аукціону.
 
20. Договором між організатором та виконавцем може передбачатися можливість фінансування підготовки до проведення земельних торгів за рахунок коштів виконавця з подальшим відшкодуванням його витрат за рахунок коштів відповідного бюджету.
 
21. 6. Винагорода виконавцю земельних торгів, яку установлює організатор складається з видатків на організацію та проведення земельних торгів та прибутку виконавця.
 
22. Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки або 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більше як 3500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний лот.
 
23. 7. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення аукціону.
 
24. 8. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 10 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису).
 
25. 9. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів, відкриті в банку.
 
26. 10. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадків, визначених частиною третьою статті 138 цього Кодексу.
 
27. 11. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 138 цього Кодексу) повертаються виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня проведення земельних торгів.
 
28. 12. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.
 
29. Стаття 136. Добір земельних ділянок державної або комунальної власності та підготовка лотів для продажу на земельних торгах
 
30. 1. Організатор визначає земельні ділянки державної чи комунальної власності, які пропонуються до продажу на земельних торгах або земельні ділянки право на які (оренди, суперфіцію, емфітевзису) пропонується до такого продажу окремими лотами. Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення.
 
31. 2. Добір земельних ділянок державної або комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної або комунальної власності для формування переліку таких ділянок для їх продажу або продажу прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах здійснюється на підставі затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою. При доборі земельних ділянок враховуються маркетингові дослідження, інвестиційна привабливість, звернення громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.
 
32. 3. Земельні ділянки, включені до переліку, зазначеного у частині другій цієї статті, не можуть надаватися у користування для будь-яких цілей, зокрема в оренду, суперфіцію, емфітевзису до завершення аукціону.
 
33. 4. Підготовку лотів до продажу на земельних торгах забезпечує організатор.
 
34. Підготовка лотів щодо продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) включає:
 
35. виготовлення, погодження, та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості);
 
36. державну реєстрацію земельної ділянки та одержання витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 
37. державну реєстрацію речового права на земельну ділянку, що підлягає продажу;
 
38. оформлення витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель» у разі продажу на земельних торгах права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису);
 
39. складання звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;
 
40. встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка не може бути нижчою експертної грошової оцінки земельної ділянки, а у разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення - нижчою за її нормативну грошову оцінку;
 
41. встановлення стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою у розмірі мінімальної орендної плати згідно Податкового кодексу України, що встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі продажу права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису);
 
42. визначення виконавця земельних торгів, дати та місця проведення земельних торгів.
 
43. Підготовка лотів до продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що перебувають у власності громадян або юридичних осіб у разі звернення стягнення на них включає проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права користування нею та рецензування звіту про експертну грошову оцінку відповідно до Закону України «Про оцінку земель», встановлення стартової ціни лота, яка дорівнює ліквідаційній вартості земельної ділянки, що визначена за результатами експертної грошової оцінки земельної ділянки.
 
44. 5. Підготовка лотів до продажу земельних ділянок державної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.
 
45. Підготовка лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів України.
 
46. Фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах також може здійснюватися за рахунок коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів із наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лоту, але не більше 10 відсотків ціни, що сплачується за придбаний лот (у разі продажу земельної ділянки), або не більше однієї річної плати за користування земельною ділянкою, що визначена на земельних торгах (у разі продажу прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису).
 
47. 6. Закупівля послуг із виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису), а також підготовки до продажу земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб чи прав на них, у разі звернення стягнення на них та визначення виконавця земельних торгів організатором земельних торгів здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель, а у разі, коли законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, - на конкурентних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади до повноважень якого належить здійснення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.
 
48. Стаття 137. Підготовка до проведення та порядок проведення аукціону
 
49. 1. Організатор земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення аукціону передає, а виконавець приймає документи та матеріали на лот, зазначені у частині четвертій статті 136 цього Кодексу.
 
50. 2. Документація щодо кожного лота оформляється виконавцем в окрему справу і після закінчення аукціону передається покупцеві.
 
51. Із зазначених документації та матеріалів виконавець формує інформаційну картку на лот.
 
52. 4. Виконавець не пізніше трьох робочих днів після отримання документів та матеріалів на лот публікує у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження а також на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів оголошення із зазначенням дати проведення аукціону та переліку лотів.
 
53. 5. В оголошенні зазначаються:
 
54. найменування організатора земельних торгів;
 
55. місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер;
 
56. цільове призначення, а для містобудівних потреб - також види використання (пріоритетні та допустимі);
 
57. умови продажу і стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди земельної ділянки, суперфіцію, емфітевзису);
 
58. містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
 
59. місце і час проведення аукціону;
 
60. відомості про дату припинення реєстрації заяв про участь в аукціоні;
 
61. сума реєстраційного внеску та сума гарантійного внеску, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;
 
62. номер рахунка виконавця, відкритого в банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;
 
63. найменування та адреса виконавця земельних торгів, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот;
 
64. розмір винагороди виконавця та порядок її виплати.
 
65. 6. Розміщення інформації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснюється безоплатно. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення оголошення про проведення аукціону, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування реєстру на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.
 
66. 7. Аукціон проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після оприлюднення зазначеного оголошення.
 
67. 8. Особа, яка бажає взяти участь в аукціоні, подає виконавцю:
 
68. заяву про участь в аукціоні (не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення);
 
69. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України;
 
70. документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).
 
71. Представник фізичної чи юридичної особи подає також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника.
 
72. 9. Виконавець приймає документи в учасників - фізичних осіб та представників учасників - юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.
 
73. Виконавець після отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, записує до книги реєстрації учасників аукціону порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати.
 
74. Крім того, у книзі зазначаються:
 
75. для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання (за наявності) та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів;
 
76. для юридичних осіб, заснованих громадянами України або юридичними особами України, - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
 
77. для іноземних осіб: для іноземних громадян та осіб без громадянства - громадянство, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована юридична особа (для іноземних юридичних осіб), і держава, в якій зареєстровано засновників (учасників) спільних підприємств, заснованих за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.
 
78. Після реєстрації учаснику видається вхідний квиток, інформаційна картка на лот та картка учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону).
 
79. Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.
 
80. 10. У день проведення аукціону виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов’язаний пред’явити паспорт (доручення на вчинення дій під час аукціону, зокрема на участь в аукціоні та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт).
 
81. Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером.
 
82. Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону.
 
83. Незареєстровані особи до участі в аукціоні не допускаються.
 
84. 11. Форми заяви про участь в аукціоні, довідки про отримання документів виконавцем, книги реєстрації учасників аукціону, вхідного квитка, інформаційної картки на лот та картки учасника, типового договору купівлі-продажу лота затверджуються центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належить здійснення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.
 
85. 12. Під час проведення аукціону мають право бути присутніми та здійснювати звукозапис і відеозйомку процесу проведення торгів представники засобів масової інформації та громадських організацій.
 
86. За рішенням ліцитатора під час аукціону за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, які не є учасниками, за запрошенням організатора.
 
87. 13. Особам, які не є учасниками аукціону за конкретним лотом, забороняється втручатися у торги в будь-який спосіб, вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення аукціону (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників).
 
88. 14. Ліцитатор для усунення порушень та відновлення порядку має право:
 
89. усно попередити учасника чи запрошену особу про необхідність припинення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушення;
 
90. вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів;
 
91. тимчасово припинити проведення аукціону та оголосити перерву в разі порушення учасниками правил проведення торгів.
 
92. 15. Аукціон починається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.
 
93. 16. Лот виставляється на аукціоні за наявності не менш як двох учасників.
 
94. 17. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місце розташування, розмір, цільове призначення земельної ділянки та можливі види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, а також стартову ціну лота.
 
95. 18. Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.
 
96. 19. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цьому аукціоні.
 
97. У разі якщо про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок аукціону з подальшим послідовним збільшенням ціни.
 
98. Значення кроку аукціону встановлюється організатором у розмірі до 5 відсотків стартової ціни лота (у разі продажу земельної ділянки) або до 0, 5 відсотка стартової плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису).
 
99. Учасникам, які відмовилися придбати лот за стартовою ціною, гарантійні внески не повертаються.
 
100. 20. У ході аукціону учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною двома способами: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок аукціону, але обов’язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).
 
101. Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.
 
102. У разі якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку аукціону.
 
103. Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, який запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
 
104. Мовчання учасника, який першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, який першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
 
105. У разі якщо після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни.
 
106. Якщо під час послідовного збільшення ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, який оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
 
107. У разі якщо два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок аукціону, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку аукціону і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок аукціону. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, який оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок.
 
108. У разі якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова «Продано», називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону.
 
109. 21. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні з продажу цього лота. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У такому разі протокол підписується ліцитатором та представником організатора у день проведення аукціону, сума гарантійного внеску переможцю не повертається.
 
110. За наявності інших учасників, які виявили бажання придбати зазначений лот, ліцитатор відновлює торги за цим об’єктом у день проведення аукціону.
 
111. За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторний аукціон.
 
112. 22. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.
 
113. 23. У процесі проведення аукціону виконавець веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, пропозиції учасників, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може бути внесена й інша інформація. Протокол підписується переможцем, ліцитатором та представником організатора у день проведення аукціону.
 
114. Завірена організатором копія протоколу видається переможцю.
 
115. 24. Аукціон вважається таким, що закінчився, після підписання протоколу аукціону.
 
116. 25. Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором і переможцем аукціону укладається безпосередньо в день проведення аукціону.
 
117. У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них.
 
118. 26. Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки нотаріально посвідчується.
 
119. Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки нотаріусу подається протокол аукціону з інформацією про земельну ділянку, відповідальність за достовірність якої покладається на організатора аукціону.
 
120. 27. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.
 
121. 28. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку аукціону, зараховується до купівельної ціни.
 
122. 29. У разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) виконавець протягом семи банківських днів після закінчення аукціону перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них, та перераховує гарантійні внески учасників, що не повертаються, на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для зарахування інших надходжень. за винятком суми винагороди, що підлягає сплаті організатором виконавцю відповідно до договору про проведення земельних торгів.
 
123. 30. У разі визнання переможцями аукціону осіб, зазначених в статті 129 цього Кодексу, договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення укладається після отримання погодження Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України про продаж земельних ділянок цим особам у випадках і в порядку, встановленому законом. У разі відмови Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України у такому погодженні, аукціон по такому лоту вважається таким, що не відбувся.
 
124. Стаття 138. Встановлення результатів аукціону
 
125. 1. Аукціон за лотом вважається таким, що відбувся, після укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіції, емфітевзису земельної ділянки.
 
126. 2. Аукціон може бути скасований або визнаний таким, що не відбувся чи його результати можуть бути анульовані.
 
127. 3. У разі надходження до організатора земельних торгів документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку, яка підлягає продажу, або встановлення заборони на її відчуження чи передачу у користування, організатор приймає рішення про скасування аукціону.
 
128. Повідомлення про скасування аукціону надсилається не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення організатором усім особам, які подали заяву про участь в аукціоні.
 
129. У разі скасування аукціону організатор у десятиденний строк після прийняття рішення про відмову від проведення аукціону відшкодовує виконавцю фактично здійснені витрати на підготовку до його проведення, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена частиною шостою статті 135 цього Кодексу, а виконавець повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше п’яти банківських днів з дати скасування.
 
130. 4. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:
 
131. відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторного аукціону);
 
132. якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
 
133. відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.
 
134. Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається виконавцем у день його проведення.
 
135. Аукціон визнається таким, що не відбувся також у випадку, зазначеному в частині тридцятій статті 137 цього Кодексу.
 
136. 5. Результати аукціону анулюються організатором у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.
 
137. Рішення про анулювання аукціону приймається організатором у п’ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.
 
138. У разі прийняття рішення про анулювання аукціону гарантійні внески не повертаються:
 
139. усім учасникам аукціону, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
 
140. учаснику аукціону, який був відсторонений від участі в торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення аукціону;
 
141. переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону;
 
142. переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;
 
143. переможцю, який відмовився від укладення договору купівлі-продажу або оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки;
 
144. 6. У випадках коли аукціон не відбувся або його результати анульовано повторний аукціон може бути проведений не раніше ніж через місяць з дня проведення попереднього аукціону і не пізніше ніж через шість місяців з дня прийняття такого рішення.
 
145. Повторний аукціон проводиться у порядку, встановленому для проведення аукціонів. До участі у повторному аукціоні не допускаються переможці попередніх аукціонів, які не сплатили в установлений строк вартості лота за договором, відмовилися від укладення договору купівлі-продажу або оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки чи від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.
 
146. Якщо аукціон визнано таким, що не відбувся, з підстави наявності лише одного учасника, а для участі у повторному аукціоні також зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди суперфіцію, емфітевзису) нею за стартовою ціною, визначеною відповідно до частини четвертої статті 136 цього Кодексу.
 
147. Стаття 139. Оприлюднення результатів земельних торгів
 
148. Організатор не пізніше п’яти робочих днів після проведення аукціону публікує у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про його проведення, та розміщує на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів повідомлення про результати аукціону за кожним лотом із зазначенням:
 
149. місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;
 
150. ціни продажу земельної ділянки або розмір річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами аукціону;
 
151. строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису);
 
152. цільового призначення земельної ділянки.»
 
153. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.