Кількість абзаців - 39 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
4. 1) статтю 44-2 викласти у такій редакції:
 
5. «Стаття 44-2. Порушення обмежень, встановлених для працівників лікувально-профілактичних, фармацевтичних (аптечних) закладів та їх керівників, під час здійснення професійної діяльності
 
6. 1. Порушення обмежень, встановлених для працівників лікувально-профілактичних, фармацевтичних (аптечних) закладів та їх керівників, під час здійснення професійної діяльності —
 
7. карається штрафом у розмірі трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
 
8. 2. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року з дня накладення адміністративного стягнення, —
 
9. караються штрафом у розмірі однієї тисячі двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.»;
 
10. 2) у частині першій статті 244-8 слова «з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, переміщенням, зберіганням з метою збуту або незаконним збутом лікарських засобів» замінити словами «з порушенням обмежень, встановлених для працівників лікувально-профілактичних, фармацевтичних (аптечних) закладів та їх керівників, під час здійснення професійної діяльності».
 
11. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131):
 
12. 1) у статті 305:
 
13. в абзаці другому частини першої слова «трьох до восьми років» замінити словами «восьми до десяти років»;
 
14. в абзаці другому частини другої слова «п’яти до десяти років» замінити словами «десяти до дванадцяти років»;
 
15. в абзаці другому частини третьої слова «восьми до дванадцяти років» замінити словами «дванадцяти до п’ятнадцяти років»;
 
16. 2) статтю 321-1 викласти у такій редакції:
 
17. «Стаття 321-1. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
 
18. 1. Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту фальсифікованих лікарських засобів або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів —
 
19. карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення.
 
20. 2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або спричинили тривалий розлад здоров’я особи, а також виробництво фальсифікованих лікарських засобів —
 
21. караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна.
 
22. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки чи вчинені в особливо великих розмірах, —
 
23. караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна.
 
24. 4. Особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію (частина перша цієї статті, якщо такі дії не створили загрози для життя чи здоров’я людей).»;
 
25. 3) доповнити Кодекс статтею 321-2 такого змісту:
 
26. «Стаття 321-2. Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів
 
27. 1. Умисне порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів, а також фальсифікація їх результатів —
 
28. карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до від одного до трьох років.
 
29. 2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою осіб, —
 
30. караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
 
31. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки, —
 
32. караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.».
 
33. 3. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр «321-1» доповнити цифрами «321-2,».
 
34. ІІ. Прикінцеві положення
 
35. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
36. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк:
 
37. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
38. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.