Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав та інтересів дітей, над якими встановлюється опіка чи піклування, та посилення матеріальної підтримки сімей, у яких виховуються такі діти (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав та інтересів дітей, над якими встановлюється опіка чи піклування, та посилення
 
3. матеріальної підтримки сімей, у яких виковуються такі діти
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1) абзац шостий статті 2 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, стор. 102) після слів «з усіх джерел надходжень» доповнити словами «крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, що призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування,».
 
7. 2) абзац шостий статті 1 «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, стор. 290) після слів «з усіх джерел надходжень» доповнити словами «крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, що призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування,».
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.