Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій)(доопрацьована) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Сімейний кодекс України (Відомості Верховної Ради України 2002 р., №21-22, ст. 135, 2007, №10, ст.87):
 
6. статтю 123 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
7. «4. Не визнається батьками дитини подружжя, яке є іноземними громадянами держав, де такий метод застосування репродуктивних технологій заборонений законом».
 
8. 2. У Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України 1993, № 4, ст.19):
 
9. статтю 48 доповнити частинами третьою, четвертою та п’ятою такого змісту:
 
10. «Вік повнолітньої жінки, щодо якої застосовується штучне запліднення та імплантація ембріона, не повинен перевищувати 49 років на день перенесення ембріонів. У виключних випадках вікове обмеження для жінки може бути збільшено на підставі висновку комісії, утвореної органом центральної виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
11. Допоміжне (сурогатне) материнство здійснюється лише іноземним громадянам тих країн, де ця процедура дозволена законодавством.
 
12. Умовами проведення допоміжного (сурогатного) материнства є відсутність безпосереднього генетичного зв’язку дитини з допоміжною (сурогатною) матір’ю та генетичний зв’язок принаймні з одним із майбутніх батьків.
 
13. Право на штучне запліднення та імплантацію ембріону здійснюється в порядку, визначеному законом».
 
14. ІІ. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.
 
16. 2. Кабінету Міністрів України:
 
17. 1)у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
18. забезпечити в межах своїх повноважень прийняття
 
19. нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
20. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
21. забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів щодо забезпечення положень цього Закону, а також перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;