Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері інтелектуальної власності (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері інтелектуальної власності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У пункті 8 частини першої статті 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199; 2002 р., № 17, ст. 121; 2007 р., № 27, ст. 362) слова «спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування» замінити словами «центральному органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності».
 
6. 2. В абзаці першому пункту «є» частини першої статті 4 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121; 2005 р., № 33, ст. 432) слова «спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування» замінити словами «центральному органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності».
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.