Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України до Земельного кодексу України (щодо обігу земель сільськогосподарського призначення) (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо обігу земель сільськогосподарського призначення)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) такі зміни:
 
4. 1. У підпункті “в” пункту 4 розділу ІХ “Прикінцеві положення” слова “про ринок землі” замінити словами “про обіг земель сільськогосподарського призначення”.
 
5. 2. У розділі Х «Перехідні положення»:
 
6. 1) пункт 14 викласти в такій редакції:
 
7. «14. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.»;
 
8. 2) у пункті 15:
 
9. абзац перший викласти в такій редакції:
 
10. «15. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення не допускається: «;
 
11. у абзаці другому підпункту «б» слова «про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013 року, « замінити словами «про обіг земель сільськогосподарського призначення».
 
12. ІІ. Прикінцеві положення
 
13. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.