Кількість абзаців - 33 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4.

 
5. І. Абзац чотирнадцятий статті 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377) викласти в такій редакції:
«Імпорт (імпорт товарів) - купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами».
 
6. ІІ. Частину третю статті 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364) виключити.
 
7. ІІІ. Внести до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 28, ст. 205) такі зміни:
 
8. Абзац перший преамбули викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі».
 
9. 2. Частини першу та другу статті 13 викласти у такій редакції:
 
10. «Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.
 
11. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюються Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики».
 
12. 3. У статті 15:
 
13. 1) у частині першій слова «планових або позапланових перевірок» замінити словами «фактичних та документальних перевірок» і далі по тексту;
2) у частині другій слова «оперативних перевірок» замінити словами «фактичних перевірок» і далі по тексту.
 
14. 4. Статтю 16 вилучити.
 
15. 5. Пункт 7 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти у наступній редакції:
 
16. «7. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, що здійснюють розроблення нормативних документів стосовно технічних вимог до фіскальних засобів контролю для різних сфер застосування, забезпечити узгодження цих документів з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.».
 
17. ІV. Внести до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 46 (14.11.95), ст. 345) такі зміни:
 
18. абзац четвертий частини четвертої статті 11 викласти у наступній редакції:
 
19. «У разі зміни зразка марок акцизного податку марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу протягом 12-ти місяців з дати запровадження марок нового зразка».
 
20. V. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572 із наступними змінами) такі зміни:
 
21. 1. частину другу статті 29 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
22. «49-1) 65 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк); «
 
23. 2. у статті 69:
 
24. частину першу доповнити новим пунктом такого змісту:
 
25. «20-1) 35 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 10 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 35 відсотків; «
 
26. пункт 10 частини другої виключити;
 
27. 3. пункт 5-1 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
28. VІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
29. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 листопада 2012 року, крім розділу V, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
30. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:
 
31. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
32. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.