Кількість абзаців - 1031 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України" щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» (щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 Р., № 20-21, ст.291; 2009 р., № 36-37, ст.511; № 50, ст.754; 2010 р., № 13, ст.127; 2011 р., № 23, ст.160 2013 р., № 7, ст.64; № 14, ст.89; № 23, ст.218):
 
5. 1. У статті 2:
 
6. 1)у частині другій:
 
7. пункт 5) вилучити;
 
8. пункт 6) вилучити;
 
9. пункт 7) частини другої статті 2 викласти у такій редакції:
 
10. "7) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби); ";
 
11. у пункті 9) частини другої статті 2 слова "установи виконання покарань і слідчого ізолятора" замінити на "установи виконання покарань або слідчого ізолятора", а також слова "установах виконання покарань і слідчих ізоляторах" замінити на "установах виконання покарань або слідчих ізоляторах";
 
12. доповнити новими абзацами такого змісту:
 
13. "Документи, зазначені у пунктах 1, 7, 8 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.
 
14. Документ, зазначений у пункті 9 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі виконання покарань або слідчому ізоляторі.
 
15. Документи, зазначені у пунктах 2-4 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України.";
 
16. частину шосту статті 2 викласти у такій редакції:
 
17. "6. Реалізація права голосу на виборах Президента України громадянами України, які проживають або перебувають в період підготовки і проведення виборів за межами України, забезпечується шляхом їх включення до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, утвореній згідно з цим Законом.";
 
18. 2. У статті 3:
 
19. частину другу статті 3 викласти у такій редакції:
 
20. "2. Кожний громадянин України на виборах Президента України має один голос. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Законом.";
 
21. у частині четвертій статті 3:
 
22. 1) слова "прав і можливостей" замінити на "прав і умов";
 
23. 2) у пункті 2) частини четвертої статті 3 слова "органів державної влади і місцевого самоврядування" замінити на "органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування";
 
24. частину четверту статті 3 доповнити новими пунктами 4) та 5) такого змісту:
 
25. "4) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів на пост Президента України;
 
26. 5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до кандидатів на пост Президента України.";
 
27. 3. У частині третій статті 6 слова "за винятком випадків, передбачених цим Законом" вилучити;
 
28. 4. Частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
 
29. "Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців, в тому числі - особисто виборцем в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування, забороняється і є порушенням таємниці голосування.
 
30. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.";
 
31. 5. Частину першу статті 8 викласти у такій редакції:
 
32. "Кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто. Голосування за інших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються.
 
33. Допомога виборцю, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення та у порядку, встановленому цим Законом, не вважається голосуванням замість цього виборця";
 
34. 6. У статті 9:
 
35. частину другу викласти у такій редакції:
 
36. "2. Проживання в Україні за цим Законом означає:
 
37. 1) проживання на території в межах державного кордону України;
 
38. 2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;
 
39. 3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України, служба в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних організаціях та їх органах;
 
40. 4) перебування на полярних станціях України;
 
41. 5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України;
 
42. 6) перебування громадян України за її межами відповідно до чинних міжнародних договорів України.
 
43. 7) перебування громадян України за межами України у зв’язку з навчанням або лікуванням;
 
44. 8) перебування громадян України за її межами у складі наукових експедицій, екіпажів міжнародних космічних станцій;
 
45. 9) перебування громадян України за межами України в цілях, що можуть бути прирівняні до цілей, визначених пунктами 1-8 цієї частини";
 
46. частину четверту статті 9 викласти у такій редакції:
 
47. "4. Особа вважається такою, що проживає на території в межах державного кордону України якщо її місце проживання зареєстроване в Україні відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання"";
 
48. 7. У статті 10:
 
49. у частині першій статті 10 слова "Це право реалізується ними через політичні партії та їх виборчі блоки (далі - партії (блоки), а також самовисуванням у порядку, визначеному цим Законом" замінити на "Це право реалізується ними через політичні партії (далі - партії), а також шляхом самовисування відповідно до цього Закону";
 
50. у частині другій статті 10 слово " (блок)" вилучити;
 
51. 8. У статті 11:
 
52. частині другій:
 
53. у пункті 5) частини другої статті 11 слово " (блоків)" вилучити;
 
54. у пункті 6) частини другої статті 11 слово "можливостей" замінити на "умов";
 
55. у пункті 7) частини другої статті 11 слова "виконавчої влади, органів місцевого самоврядування" замінити на "виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування", а також вилучити слово " (блоків)";
 
56. частину четверту статті 11 викласти у такій редакції:
 
57. "4. Виборчий процес включає такі етапи:
 
58. 1) висування та реєстрація кандидатів на пост Президента України;
 
59. 2) утворення окружних та дільничних виборчих комісій;
 
60. 3) проведення передвиборної агітації;
 
61. 4) утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі;
 
62. 5) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;
 
63. 6) голосування у день виборів Президента України;
 
64. 7) підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків голосування і результатів виборів Президента України та їх офіційне оголошення;
 
65. 8) припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій";
 
66. пункт 2) частини п’ятої статті 11 викласти у такій редакції:
 
67. "2) підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків повторного голосування і результатів виборів Президента України та їх офіційне оголошення; ";
 
68. частину сьому статті 11 викласти у такій редакції:
 
69. "7. Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України або офіційною публікацією подання Центральної виборчої комісії до Верховної Ради України щодо призначення повторних виборів Президента України. ";
 
70. статтю 11 доповнити новими частинами восьмою - десятою такого змісту:
 
71. "8. Повноваження окружних та дільничних виборчих комісій у випадках, передбачених цим Законом, можуть частково тривати поза строками виборчого процесу.
 
72. 9. Органи виконавчої влади, у тому числі спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також суди, виборчі комісії, органи ведення Державного реєстру виборців, правоохоронні органи (прокуратура, міліція) організовують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд документів щодо підготовки та проведення виборів Президента України, позовних заяв, скарг та звернень виборчих комісій у строки та спосіб, установлені цим Законом.
 
73. 10. Одночасно з виборами Президента України не може проводитись всеукраїнський чи місцевий референдум";
 
74. 9. Пункти 2) - 5) частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
 
75. "2) виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону та Закону України "Про Центральну виборчу комісію";
 
76. 3) кандидат на пост Президента України, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом;
 
77. 4) партія, яка висунула кандидата на пост Президента України;
 
78. 5) офіційний спостерігач від партії - суб'єкта виборчого процесу, від кандидата на пост Президента України, від громадської організації, який зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом";
 
79. 10. У статті 13:
 
80. у частині другій:
 
81. у пункті 1) частини другої статті 13 слова "органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування" замінити на "органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, та органів місцевого самоврядування";
 
82. у пункті 3) частини другої статті 13 слово "оприлюднюють" замінити на "оголошують";
 
83. частину третю статті 13 викласти у такій редакції:
 
84. "3. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів виконавчої влади, що стосуються реалізації виборцями права голосу на виборах, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб. Усі рішення Центральної виборчої комісії невідкладно, а окружних виборчих комісій, які стосуються виборчого процесу, невідкладно, але не пізніше 18 години дня, наступного за днем прийняття такого рішення, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії";
 
85. у частині четвертій статті 13 слова "органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування" замінити на "органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, та органи місцевого самоврядування";
 
86. частину п’яту статті 13 викласти у такій редакції:
 
87. "5. Закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечують опублікування в місцевих засобах масової інформації відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних виборчих дільниць, про порядок та строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема з питань включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці";
 
88. 11. Частину першу статті 14 після слів "Законом України "Про Центральну виборчу комісію"" доповнити словами "Законом України "Про Державний реєстр виборців"";
 
89. 12. У статті 15:
 
90. частину третю викласти у такій редакції:
 
91. "3. Позачергові вибори Президента України проводяться у зв'язку з прийняттям відповідної поставнови Верховної Ради України";
 
92. пункт 1) частини четвертої статті 15 викласти у такій редакції:
 
93. "1) у разі коли після закінчення строку реєстрації кандидатів на пост Президента України не зареєстровано жодного кандидата; ";
 
94. частину четверту статті 15 доповнити новими пунктами 3) та 4) такого змісту:
 
95. "3) у разі коли вибори Президента України визнані такими, що не відбулися;
 
96. 4) якщо особа після її обрання не набула мандата у порядку та у строк, встановленому Конституцією України та цим Законом";
 
97. 13. У статті 17:
 
98. частину першу статті 17 викласти у такій редакції:
 
99. "1. Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України";
 
100. у частині другій статті 17 слово "дев'яносто" замінити на "сто";
 
101. частину третю статті 17 викласти у такій редакції:
 
102. "3. Виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається за дев'яносто днів до дня голосування. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу шляхом прийняття рішення не пізніш як за дев'яносто один день до дня голосування";
 
103. частину четверту статті 17 викласти у такій редакції:
 
104. "4. Позачергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев'яностоденного строку з дня їх призначення Верховною Радою України. ";
 
105. частину п’яту статті 17 виключити;
 
106. частину шосту статті 17 викласти у такій редакції:
 
107. "6. Виборчий процес позачергових виборів Президента України розпочинається з дня, наступного за днем, зазначеним у частині четвертій цієї статті";
 
108. 14. Частину першу статті 18 доповнити словами "а в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах";
 
109. 15. У статті 19:
 
110. частину першу статті 19 доповнити словами "та закордонний виборчий округ (далі - закордонний округ)";
 
111. частину другу статті 19 викласти у такій редакції:
 
112. "2. Для підготовки, організації і проведення виборів Президента України використовуються одномандатні виборчі округи, що були утворені відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" і діють на постійній основі (далі - територіальні виборчі округи)";
 
113. частину третю статті 19 викласти к такій редакції:
 
114. "3. Не пізніше як за двісті днів до дня голосування чергових виборів Президента України Центральна виборча комісія для дотримання вимог, передбачених Законом України "Про вибори народних депутатів України", може переглянути межі одномандатних округів, що утворені і діють на постійній основі. Перелік територіальних виборчих округів для чергових виборів Президента України із зазначенням їх номерів, меж та центрів округів публікується Центральною виборчою комісією на чергових виборах Президента України не пізніш як за сто днів, а на позачергових та повторних виборах не пізніш як за п’ятдесят днів до дня виборів в загальнодержавних та у регіональних друкованих засобах масової інформації";
 
115. частину четверту статті 19 вилучити;
 
116. частину п’яту статті 19 викласти у такій редакції:
 
117. "5. Закордонний виборчий округ складають усі закордонні виборчі дільниці, що утворені відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" і діють на постійній основі";
 
118. 16. У статті 20:
 
119. частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
 
120. "1. Для підготовки, організації і проведення голосування та підрахунку голосів виборців використовуються звичайні, спеціальні та закордонні виборчі дільниці, утворені на постійній основі відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України", а також спеціальні дільниці, що утворюються на тимчасовій основі відповідно до цього Закону (далі - виборчі дільниці)";
 
121. частину другу статті 20 викласти у такій редакції:
 
122. "2. Спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі, утворюються окружною виборчою комісією на підставі подань районних, районних у містах державних адміністрацій чи виконавчих комітетів міських рад міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, форма яких затверджується Центральною виборчою комісією. Зазначені подання повинні надійти до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за сорок вісім днів до дня голосування";
 
123. частину третю статті 20 викласти у такій редакції:
 
124. "3. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій основі у відповідному закладі чи установі зазначаються:
 
125. 1) назва закладу чи установи;
 
126. 2) юридична адреса закладу чи установи;
 
127. 3) орієнтовна кількість виборців, що перебуватимуть у закладі чи установі на день голосування;
 
128. 4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси закладу чи установи);
 
129. 5) зобов'язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів";
 
130. частину четверту статті 20 викласти у такій редакції:
 
131. "4. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, зазначаються:
 
132. 1) назва судна;
 
133. 2) порт приписки судна;
 
134. 3) орієнтовна кількість виборців на судні;
 
135. 4) останній перед днем голосування день виходу судна у плавання з порту приписки;
 
136. 5) орієнтовний найближчий до дня виборів день заходу судна у порт України";
 
137. частину п’яту статті 20 викласти у такій редакції:
 
138. "5. Центральна виборча комісія забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, що утворені та діють на постійній основі, із зазначенням територіальних виборчих округів, до яких ці виборчі дільниці відносяться, номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворені, адрес відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування на чергових виборах Президента України не пізніш як за сто днів, а на позачергових та повторних виборах не пізніш як за п’ятдесят днів до дня виборів";
 
139. частину шосту - дванадцяту статті 20 вилучити;
 
140. 17. Частину третю статті 21 викласти у такій редакції:
 
141. "3. Центральна виборча комісія здійснює повноваження окружної виборчої комісії в закордонному виборчому окрузі";
 
142. 18. У статті 22:
 
143. частину першу статті 22 викласти у такій редакції:
 
144. "1. Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів Президента України і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про вибори Президента України";
 
145. частину другу статті 22 доповнити новим реченням такого змісту: "Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних виборчих комісій";
 
146. у частині п’ятій статті 22 слова "органів державної влади та органів місцевого самоврядування" замінити на "органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування";
 
147. 19. У статті 23:
 
148. частину другу статті 23 викласти у такій редакції:
 
149. "2. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти осіб";
 
150. абзац перший частини третьої статті 23 викласти у такій редакції:
 
151. "3. Подання стосовно кандидатур до складу окружних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) вносяться кандидатами на пост Президента України, які зареєстровані у Центральній виборчій комісії. Подання стосовно кандидатур до складу окружних виборчих комісій вноситься до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів за підписом кандидата на пост Президента України або його уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії";
 
152. в абзаці другому частини третьої статті 23 слова "шістдесят шість днів" замінити на "сімдесят днів";
 
153. пункт 9) абзацу другого частини третьої статті 23 викласти у такій редакції:
 
154. "9) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину;";
 
155. пункт 10) абзацу другого частини третьої статті 23 вилучити;
 
156. у абзаці третьому частини третьої статті 23 слова "До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі" замінити на "До подання додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожної запропонованої особи, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах";
 
157. у частині четвертій статті 23 слова "Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідно кандидата на пост Президента України чи його уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання суб'єктом подання кандидатур до складу окружної виборчої комісії зазначеного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються" вилучити;
 
158. у частині п’ятій статті 23 слова "менше десяти осіб, окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості дев'яти осіб" замінити на "менше дванадцяти осіб, окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови на підставі пропозицій членів Центральної виборчої комісії у кількості дванадцяти осіб";
 
159. частину шосту статті 23 викласти у такій редакції:
 
160. "6. До складу окружної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу. Виборець може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України, а також виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісії всеукраїнського або місцевого референдуму, якщо виборчий процес зазначених виборів чи процес референдум проводиться одночасно з виборчим процесом виборів Президента України";
 
161. частину сьому статті 23 викласти у такій редакції:
 
162. "7. До складу окружної виборчої комісії не можуть входити кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники, довірені особи, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. У разі якщо одночасно з виборами Президента України проводяться інші вибори, до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій - суб'єктів відповідних виборчих процесів, офіційні спостерігачі";
 
163. частину восьму статті 23 викласти у такій редакції:
 
164. "8. Центральна виборча комісія одночасно з формуванням складу окружної виборчої комісії призначає голову, заступника голови, секретаря такої виборчої комісії. Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в окружних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій в межах загальнодержавного округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій. Особа, включена до складу окружної виборчої комісії за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від кандидатів на пост Президента України. Розподіл керівних посад між суб'єктами подання в межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається Центральною виборчою комісією. При цьому повинна бути дотримана приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб'єкта подання";
 
165. частину дев’яту статті 23 виключити;
 
166. частину одинадцяту статті 23 викласти у такій редакції:
 
167. "11. Рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад, прийняте відповідно до вимог цього Закону, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніше наступного дня від дня його прийняття. Витяг із цього рішення про утворення окружних виборчих комісій у відповідному регіоні та про їх склад публікується Центральною виборчою комісією у регіональному друкованому засобі масової інформації у семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення. Рішення про зміни у складі окружної виборчої комісії оприлюднюється у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем виборів";
 
168. 20. У статті 24:
 
169. частину першу статті 24 викласти у такій редакції:
 
170. "1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за вісімнадцять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти осіб.
 
171. .На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п’ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії";
 
172. у частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
 
173. "2. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) мають кандидати на пост Президента України. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вноситься до окружної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів за підписом довіреної особи кандидата на пост Президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі";
 
174. частину п’яту статті 24 викласти у такій редакції:
 
175. "5. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється окружною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції України за поданням відповідно капітана судна, керівника полярної станції України, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк, передбачений частиною другою цієї статті";
 
176. пункт 9) абзацу першого частини шостої статті 24 викласти у такій редакції:
 
177. "9) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину;";
 
178. пункт 10) абзацу першого частини шостої статті 24 вилучити;
 
179. у абзаці другому частини шостої статті 24 слова "До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі" замінити на "До подання додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожної запропонованої особи, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах";
 
180. у частині сьомій статті 24 слова "Про виявлення таких описок і неточностей невідкладно повідомляє: Центральна виборча комісія (стосовно кандидатур до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці) - уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу; окружна виборча комісія (щодо звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи) - довірену особу кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному виборчому окрузі. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання суб'єктом подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії зазначеного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються" вилучити;
 
181. у частині восьмій статті 24 слова "менше десяти осіб, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови у кількості дев'яти осіб" замінити на "менше дванадцяти осіб, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови на підставі пропозицій членів цієї комісії у кількості дванадцяти осіб";
 
182. частину дев’яту статті 24 викласти у такій редакції:
 
183. "9. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу. Виборець може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України, а також виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісії всеукраїнського або місцевого референдуму, якщо виборчий процес зазначених виборів чи процес референдум проводиться одночасно з виборчим процесом виборів Президента України. ";
 
184. частину десяту статті 24 викласти у такій редакції:
 
185. "10. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники, довірені особи, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. У разі якщо одночасно з виборами Президента України проводяться інші вибори, до складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій - суб'єктів відповідних виборчих процесів, офіційні спостерігачі.
 
186. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному закладі охорони здоров’я або в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, не можуть входити працівники відповідного закладу або установи";
 
187. частину одинадцяту статті 24 викласти у такій редакції:
 
188. "11. Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (крім Міністерства закордонних справ України) має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в дільничних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій в межах територіального виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії (для закордонної виборчої дільниці - за поданням Міністерства закордонних справ України), може бути призначена на керівну посаду в цій комісії тільки у разі відсутності кандидатур на таку посаду від кандидатів на пост Президента України. Розподіл керівних посад між суб'єктами подання в межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається окружною виборчою комісією (для закордонної виборчої дільниці - Центральною виборчою комісією). При цьому повинна бути дотримана приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб'єкта подання";
 
189. частину дванадцяту вилучити;
 
190. 21. У статті 25:
 
191. пункт 1) частини другої статті 25 викласти у такій редакції:
 
192. "1) приймає обов'язкові для застосування виборчими комісіями роз'яснення з питань виконання цього Закону, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності, здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій; ";
 
193. частину другу статті 25 після пункту 1) доповнити новим пунктом 2), змінивши нумерацію наступних пунктів, такого змісту:
 
194. "2) здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори Президента України виборцями, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, кандидатами на пост Президента України, їх представниками у Центральній виборчій комісії, довіреними особами, партіями - суб’єктами виборчого процесу, офіційними спостерігачами, громадськими організаціями; ";
 
195. пункт 9) частини другої статті 25 викласти у такій редакції:
 
196. "10) затверджує текст та форму інформаційних плакатів, а також плакатів, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори Президента України, забезпечує виготовлення відповідних плакатів і передає їх окружним виборчим комісіям; ";
 
197. пункт 11) частини другої статті 25 викласти у такій редакції:
 
198. "12) затверджує форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування, забезпечує централізоване виготовлення виборчих бюлетенів установленого зразка, бланків протоколів виборчих комісій про підрахунок голосів та встановлення результатів голосування, іншої виборчої документації, забезпечує їх облік і передає їх окружним виборчим комісіям; ";
 
199. частину другу статті 25 після пункту 11) доповнити новими пунктами 13) - 19), змінивши нумерацію останнього пункту, у такій редакції:
 
200. "13) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки печаток та вивісок виборчих комісій, забезпечує виготовлення печаток окружних і дільничних виборчих комісій, штампів "Вибув" та передачу їх окружним виборчим комісіям, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;
 
201. 14) реєструє офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій;
 
202. 15) надає дозвіл громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України;
 
203. 16) реєструє офіційних спостерігачів у закордонному окрузі;
 
204. 17) передає представнику Міністерства закордонних справ України виборчі бюлетені, бланки іншої документації, печатки, штампи для передачі їх дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць;
 
205. 18) розглядає заяви і скарги на рішення, дії або бездіяльність окружних виборчих комісій та/або їх членів і приймає рішення з цих питань;
 
206. 19) встановлює підсумки голосування та складає протокол про підсумки голосування в межах закордонного округу;
 
207. 20) здійснює повноваження відповідної окружної виборчої комісії у разі ненадходження протоколу від окружної виборчої комісії про підсумки голосування у територіальному виборчому окрузі у строки, визначені цим Законом, а також у випадку бездіяльності окружної виборчої комісії; ";
 
208. статтю 25 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
209. "3. Для організаційного, правового, інформаційного, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія на час виборчого процесу виборів Президента України може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників";
 
210. 22. У статті 26:
 
211. пункт 2) частини першої статті 26 викласти у такій редакції:
 
212. "2) утворює спеціальні виборчі дільниці, у випадках, визначених цим Законом; ";
 
213. у пункті 8) частини першої статті 26 слова "передає списки виборців дільничним виборчим комісіям" вилучити;
 
214. у пункті 9) частини першої статті 26 слова "органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування" замінити на "органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування";
 
215. пункт 10) частини першої статті 26 викласти у такій редакції:
 
216. "10) забезпечує передачу дільничним виборчим комісіям після їх утворення, отриманих від Центральної виборчої комісії, виборчих бюлетенів встановленого зразка, інформаційних плакатів, плакатів, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори Президента України, а також виготовлення та постачання бланків іншої документації відповідно до цього Закону; ";
 
217. пункт 14) частини першої статті 26 викласти у такій редакції:
 
218. "14) реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів у Президенти України, від партій - суб’єктів виборчого процесу, від громадських організацій у відповідному територіальному окрузі; ";
 
219. пункт 15) частини першої статті 26 викласти у такій редакції:
 
220. "15) забезпечує передачу дільничним виборчим комісіям після їх утворення, отриманих від Центральної виборчої комісії, печаток цих комісій та штампів "Вибув" дільничних виборчих комісій; ";
 
221. пункт 16) частини першої статті 26 після слів "заяви і скарги на рішення та дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій" доповнити словами "та/або їх членів";
 
222. у пункті 17) частини першої статті 26 слова "місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування" замінити словами "місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування";
 
223. частину другу статті 26 викласти у такій редакції:
 
224. "2. Повноваження окружної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її складу, визначеного при її утворенні, на її першому засіданні, яке проводиться не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про її утворення і скликається її головою";
 
225. статтю 26 доповнити новими частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
226. "3. Повноваження окружної виборчої комісії припиняються через десять днів після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України у порядку, встановленому цим Законом.
 
227. 4. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється в порядку та у строки, визначені статтею 30-1 цього Закону";
 
228. 23. У статті 27:
 
229. пункт 2) частини першої статті 27 викласти у такій редакції:
 
230. "2) отримує список виборців від органу ведення Державного реєстру виборців або Міністерства закордонних справ України, складає список виборців у випадках, передбачених цим Законом, подає його для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до нього зміни; ";
 
231. пункт 4) частини першої статті 27 після слів "завчасно вручає або надсилає виборцям іменні запрошення" доповнити словами ", отриманні від органу ведення Державного реєстру виборців, ";
 
232. частину другу статті 27 викласти у такій редакції:
 
233. "2. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги більшістю від складу, визначеного при її утворенні, на засіданні комісії, що проводиться не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про її утворення і скликається її головою";
 
234. статтю 27 доповнити новими частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
235. "3. Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п'ять днів після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України.
 
236. 4. Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з припиненням її повноважень";
 
237. 24. У статті 28:
 
238. частину першу статті 28 викласти у такій редакції:
 
239. "1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. На письмову вимогу третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов'язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.
 
240. Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії";
 
241. частину третю статті 28 викласти у такій редакції:
 
242. "3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на другий день після дня її утворення, а наступні - за необхідності";
 
243. статтю 28 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
244. "4. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини членів комісії від складу цієї комісії";
 
245. частину шосту статті 28 доповнити такими словами "однак не пізніш як до початку засідання";
 
246. частину дев’яту статті 28 викласти у такій редакції:
 
247. "9. На засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів чи в день повторного голосування у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати на пост Президента України, їх довірені особи (не більше однієї довіреної особи від одного кандидата), офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України, партій - суб'єктів виборчого процесу, від громадських організацій (разом не більше, ніж по дві особи від одного кандидата на пост Президента України, від партії, від громадської організації), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
 
248. У разі якщо одночасно з виборами Президента України проводяться інші вибори, на засіданнях дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, представники, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів відповідного виборчого процесу";
 
249. частину одинадцяту статті 28 викласти у такій редакції:
 
250. "11. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права присутності на своєму засіданні кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації та осіб, зазначених у частині десятій цієї статті, якщо вони неправомірно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії.
 
251. Працівники правоохоронних органів можуть здійснювати охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може їх викликати виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій";
 
252. частину дванадцяту статті 28 викласти у такій редакції:
 
253. "12. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії на їх вимогу не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати. Протокол засідання комісії може бути наданий для ознайомлення суб'єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії";
 
254. у частині тринадцятій статті 28 слова "В день голосування та під час повторного голосування, при підрахунку голосів, а також при встановленні підсумків голосування у межах територіального виборчого округу рішення виборчої комісії приймається більшістю голосів від присутніх членів комісії" вилучити;
 
255. частину чотирнадцяту після слів "найменування постанови; дату" доповнити словами ", час";
 
256. частину п’ятнадцяту статті 28 викласти у такій редакції:
 
257. "15. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії";
 
258. частину шістнадцяту статті 28 викласти у такій редакції:
 
259. "16. Постанова, прийнята окружною чи дільничною виборчою комісією, не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування, - не пізніш як через чотири години після завершення засідання виборчої комісії, вивішується для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів. У ці ж строки постанова, прийнята окружною виборчою комісією, надсилається до Центральної виборчої комісії, яка оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після надходження постанови.
 
260. Копія постанови, прийнятої окружною чи дільничною виборчою комісією, засвідчена головою виборчої комісії чи його заступником і секретарем виборчої комісії та скріплена печаткою виборчої комісії, видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а прийнятої напередодні дня голосування та в день голосування, - невідкладно. У ці ж строки постанова, прийнята окружною виборчою комісією, надсилається до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему";
 
261. частину дев’ятнадцяту статті 28 викласти у такій редакції:
 
262. "19. Документи, заяви і скарги, що надійшли до окружної та дільничної виборчих комісій, мають право приймати члени відповідної виборчої комісії, уповноважені на це її рішенням. Усі документи, заяви і скарги приймаються та реєструються в окружних та дільничних виборчих комісіях у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією";
 
263. частину двадцяту статті 28 після слів "передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати" доповнити словами "на підставі цивільно-правових договорів";
 
264. у частині двадцять першій статті 28 слова "Органи державної влади, органи місцевого самоврядування" замінити на "Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування";
 
265. частину двадцять другу статті 28 викласти у такій редакції:
 
266. "22. З питань поточної діяльності виборча комісія може приймати протокольні рішення, зміст яких заноситься до протоколу виборчої комісії та не оформлюється окремим документом.
 
267. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією.
 
268. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, уповноважені представники кандидатів на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, офіційні спостерігачі";
 
269. статтю 28 доповнити новими частинами двадцять третьою - двадцять восьмою такого змісту:
 
270. "23. Запакування протоколів дільничних виборчих комісій та окружних виборчих комісій для їх транспортування у випадках, передбачених цим Законом, відповідно, до окружної виборчої комісії чи Центральної виборчої комісії, здійснюється у пакети зі спеціальною системою захисту, виготовлені та пронумеровані підприємством-виготовлювачем на замовлення Центральної виборчої комісії для кожної окружної та дільничної виборчої комісії, та таким чином, щоб без пошкодження відтиску печатки та самого пакета неможливо було вийняти з пакета або покласти в нього інший документ.
 
271. 24. Центральна виборча комісія встановлює ступені захисту та забезпечує виготовлення та передачу комплекту бланків протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для кожної виборчої дільниці у кількості 75 примірників в порядку та у строки, визначені цим Законом для виготовлення виборчих бюлетенів.
 
272. 25. Центральна виборча комісія встановлює ступені захисту та забезпечує виготовлення та передачу для не більш, як десяти відсотків виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу, комплектів бланків протоколів окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у кількості, що на чотири примірники перевищує максимальну кількість членів окружної виборчої комісії в порядку та у строки, визначені цим Законом для виготовлення виборчих бюлетенів.
 
273. 26. Центральна виборча комісія встановлює ступені захисту, забезпечує виготовлення та передачу комплекту бланків протоколів окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу для кожної окружної виборчої комісії у кількості 75 примірників в порядку та у строки, визначені цим Законом для виготовлення виборчих бюлетенів.
 
274. 27. Бланки та примірники протоколів виборчих комісій нумеруються підприємством-виготовлювачем.
 
275. Під час транспортування виборчої документації бланки протоколів виборчих комісій, якщо вони не були використані для складання протоколу з позначкою "Уточнений" до відправлення цих протоколів, разом із іншою виборчою документацією, зберігаються у сейфі (металевій шафі) у приміщенні відповідної виборчої комісії. Після прийняття окружною виборчою комісією або Центральною виборчою комісією відповідного протоколу чисті бланки прийнятого протоколу погашаються і запаковуються, а після припинення діяльності виборчої комісії - передаються до архівних установ разом з іншою виборчою документацією.
28. Забороняється заповнення протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та протоколів окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу не на бланках, передбачених частинами двадцять четвертою - двадцять сьомою цієї статті, а також внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень";
 
276. 25. У статті 29:
 
277. частину другу статті 29 викласти у такій редакції:
 
278. "2. Статус члена окружної та дільничної виборчих комісій визначається цим Законом.
 
279. Член окружної, дільничної виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в обов'язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин сьомої - дванадцятої цієї статті, після чого складає таку присягу члена комісії:
 
280. "Я, (прізвище, ім'я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".
 
281. Особа, яка склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід'ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.
 
282. Відмова скласти присягу означає відмову особи бути членом комісії"
 
283. пункт 4) частини п’ятої статті 29 викласти у такій редакції:
 
284. "4) безперешкодно відвідувати всі приміщення виборчої комісії, знайомитися з усіма документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території; ";
 
285. у частині восьмій статті 29 слово " (блоків)" вилучити;
 
286. 26. У статті 30:
 
287. частину другу статті 30 викласти у такій редакції:
 
288. "2. Повноваження усього складу окружної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії";
 
289. пункт 2) частини четвертої статті 30 викласти у такій редакції:
 
290. "2) внесенням подання про заміну члена виборчої комісії відповідним кандидатом на пост Президента України; ";
 
291. пункт 4) частини четвертої статті 30 викласти у такій редакції:
 
292. "4) прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу відповідної виборчої комісії; ";
 
293. пункт 5) частини четвертої статті 30 виключити;
 
294. пункт 8) частини четвертої статті 30 викласти у такій редакції:
 
295. "8) систематичним або грубим порушенням ним законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня, двома і більше неявками на засідання виборчої комісії без поважних причин або неявкою на засідання виборчої комісії у день голосування; ";
 
296. пункт 8) частини четвертої статті 30 викласти у такій редакції:
 
297. "9) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину; ";
 
298. частину п’яту статті 30 викласти у такій редакції:
 
299. "5. При виникненні обставин, передбачених пунктами 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 частини четвертої цієї статті, повноваження члена комісії припиняються з моменту виникнення або виявлення таких обставин, а обставин, передбачених пунктами 1, 2, 4, 8 частини четвертої цієї статті, - з моменту прийняття рішення про припинення повноважень члена комісії.
 
300. Подання про заміну члена виборчої комісії вноситься кандидатом на пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, на паперових носіях та в електронному вигляді до відповідної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією";
 
301. частину шосту статті 30 викласти у такій редакції:
 
302. "6. Виборча комісія, яка має повноваження достроково припинити повноваження усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії, не пізніше наступного дня з дня виявлення підстав дострокового припинення повноважень повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких буде достроково припинено. Такі суб’єкти вправі не пізніше ніж на другий день з дня отримання такого повідомлення внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії.
 
303. Виборча комісія, яка має повноваження достроково припинити повноваження усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії при виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 2, 4, 8 частини третьої цієї статті, не пізніше наступного дня з дня виявлення підстав дострокового припинення повноважень повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких буде достроково припинено.
 
304. Рішення про дострокове припинення повноважень або заміну члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб’єкта подання, у разі внесення відповідного подання.
 
305. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії, у зв’язку з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу відповідної виборчої комісії, що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених відповідно частиною другою статті 23 або частиною першою статті 24 цього Закону, відповідна виборча комісія одночасно з рішення про дострокове припинення повноважень члена комісії приймає рішення про включення нового члена до складу відповідної виборчої комісії, за подання голови відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії на підставі пропозицій членів відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії";
 
306. частину сьому статті 30 викласти у такій редакції:
 
307. "7. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш як за один день до дня виборів затверджує новий склад комісії в порядку, встановленому цим Законом.
 
308. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, за відсутності подання суб'єктів подання, зазначених у частині третій статті 23 цього Закону з урахуванням вимог абзацу другого цієї частини, інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України включається до складу комісії лише у випадку, якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стала меншою від мінімальної кількості";
 
309. частину восьму статті 30 викласти у такій редакції:
 
310. "8. У разі систематичного невиконання головою або заступником голови чи секретарем покладених на нього обов'язків окружна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим рішенням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин від присутніх членів комісії. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені в частині сьомій цієї статті. Таке рішення не тягне за собою припинення повноважень вказаних осіб як членів відповідної виборчої комісії";
 
311. частину дев’яту статті 30 викласти у такій редакції:
 
312. "9. Рішення про дострокове припинення повноважень або заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про призначення нового члена комісії на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії від того ж суб’єкта подання.
 
313. Рішення про заміну голови виборчої комісії, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії";
 
314. 27. Доповнити Закон новою статтею 30-1 такого змісту:
 
315. "Стаття 30-1. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи
 
316. 1. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом.
 
317. 2. Окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
318. 3. Для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, не пізніш як на четвертий день з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка. Державна реєстрація окружної виборчої комісії як юридичної особи здійснюється у день надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.
 
319. 4. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної виборчої комісії як юридичної особи не сплачується.
 
320. 5. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи.
 
321. 6. Не пізніш як через п'ять днів з дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, звертається особисто до органу реєстрації із письмовим повідомленням про дату припинення комісії.
 
322. 7. На підставі повідомлення, зазначеного в частині шостій цієї статті, у Бюлетені державної реєстрації друкується інформація про дату припинення окружної виборчої комісії, що є підставою для пред'явлення комісії претензій за борговими зобов'язаннями.
 
323. 8. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної виборчої комісії не сплачується.
 
324. 9. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оголошення результатів виборів, повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки фінансово-контролюючими органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються. Фінансово-контролюючі органи проводять перевірки, складають відповідні акти не пізніше п'ятнадцяти днів з дня офіційного оголошення результатів виборів.
 
325. 10. Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, передає до Центральної виборчої комісії виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи";
 
326. 28. У статті 31:
 
327. частину першу статті 31 викласти у такій редакції:
 
328. "1. Органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців", а також виготовляють іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 32 цього Закону";
 
329. частину п’яту статті 31 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
330. "При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до попереднього списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, дату його видачі та найменування органу ведення Державного реєстру виборців, який його видав";
 
331. частину шосту статті 31 викласти у такій редакції:
 
332. "6. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за шістнадцять днів до дня виборів у приміщенні, в якому він розташований, передає один примірник попереднього списку виборців та виготовлені іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 32 цього Закону, відповідній дільничній виборчій комісії. Другий примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців. Від імені дільничної виборчої комісії списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, уповноваженими на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців складається акт за формою і в порядку, встановленими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, в двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший - в дільничній виборчій комісії";
 
333. частини сьому та восьму статті 31 вилучити;
 
334. частину дев’яту статті 31 викласти у такій редакції:
 
335. "9. Не пізніш як через двадцять днів з дня початку виборчого процесу Центральна виборча комісія передає за відповідним зверненням засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Державного реєстру виборців депутатським фракціям, про створення яких було оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, а кандидатам на пост Президента України - невідкладно після їх реєстрації Центральною виборчою комісією";
 
336. 29. У статті 32:
 
337. частину другу статті 32 викласти у такій редакції:
 
338. "2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, отримане від органу ведення Державного реєстру виборців, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування";
 
339. частину четверту статті 32 викласти у такій редакції:
"4. Громадянин особисто подає заяву до дільничної або окружної виборчої комісії чи органу ведення Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. У разі якщо громадянин за станом здоров'я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за його зверненням зобов'язана забезпечити прийняття заяви у нього в інший спосіб. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості";
 
340. частину п’яту статті 32 викласти у такій редакції:
 
341. "5. Заява, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана не пізніш як за п'ять днів до дня виборів і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається";
 
342. частину шосту статті 32 викласти у такій редакції:
 
343. "6. За результатом розгляду заяви дільнична виборча комісія приймає рішення про передачу такої заяви до органу ведення Державного реєстру виборців. Рішення виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців і не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, якої дане рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву)";
 
344. частину сьому статті 32 викласти у такій редакції:
 
345. "7. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд заяв виборців у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців".
 
346. Орган ведення Державного реєстру виборців вносить відповідні зміни до персональних даних у Державному реєстрі виборців у порядку, визначеному Законом України "Про Державний реєстр виборців"";
 
347. частину восьму статті 32 викласти у такій редакції:
 
348. "8. Про результати розгляду заяв виборців орган ведення Державного реєстру виборців невідкладно повідомляє відповідну дільничну виборчу комісію";
 
349. частину дев’яту статті 32 викласти у такій редакції:
 
350. "9. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця";
 
351. частину десяту статті 32 викласти у такій редакції:
 
352. "10. Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців не пізніш як за п'ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку - до дільничної виборчої комісії";
 
353. 30. Статтю 34 викласти у такій редакції:
 
354. "Стаття 34. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці
 
355. 1. Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", не пізніш як за десять днів до дня голосування подають до органу ведення Державного реєстру виборців відомості, передбачені статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
356. 2. Відомості, передбачені частиною першою цієї статті, подаються в електронному вигляді та на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізні нумерацію записів та нумерацію аркушів. Достовірність відомостей засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи і скріплюється печаткою.
 
357. 3. Члени окружних та дільничних виборчих комісій не пізніш як за п'ять днів до дня голосування подають до органу ведення Державного реєстру виборців за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців". Члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії.
 
358. 4. Орган ведення Державного реєстру виборців на підставі відомостей, поданих відповідно до частини першої цієї статті, рішень відповідних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (у частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці), за наслідками розгляду заяв виборців, повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, на підставі заяв членів окружних та дільничних виборчих комісій, поданих відповідно до частини третьої цієї статті, а також рішень судів, отриманих не пізніш як за п'ять днів до дня голосування, виготовляє уточнений список виборців.
 
359. Особа, щодо якої прийнято рішення про виключення із списку виборців, невідкладно повідомляється письмово про відповідне рішення органом ведення Державного реєстру виборців.
 
360. 5. Уточнені списки виборців виготовляються відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" у двох примірниках відповідно до вимог статті 31 цього Закону та містять графу для підписів виборців за отримання виборчих бюлетенів.
 
361. 6. Один примірник уточненого списку виборців на паперовому носії передається відповідній дільничній виборчій комісії в порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону, не пізніш як за два дні до дня голосування.
 
362. Другий примірник уточненого списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців";
 
363. 31. У статті 35:
 
364. пункт 1) частини другої статті 35 викласти у такій редакції:
 
365. "1) рішення суду, прийнятого у порядку та у строки, визначені Кодексом адміністративного судочинства України.; ";
 
366. пункт 2) частини другої статті 35 вилучити;
 
367. пункт 3) частини другої статті 35 викласти у такій редакції:
 
368. "3) повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців; ";
 
369. пункт 4) частини другої статті 35 вилучити;
 
370. частину третю статті 35 викласти у такій редакції:
 
371. "3. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться";
 
372. частину четверту статті 35 викласти у такій редакції:
 
373. "4. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців. При цьому у графі "Примітки" зазначаються дата і номер рішення суду або дата повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців";
 
374. частину п’яту статті 35 викласти у такій редакції:
 
375. "5. Виключення зі списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки". При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначаються дата і номер рішення суду або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців";
 
376. частину шосту статті 35 викласти у такій редакції:
 
377. "6. У разі виявлення кратного включення виборця до уточнених списків виборців у зв'язку з надходженням повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов'язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці";
 
378. частину сьому статті 35 викласти у такій редакції:
 
379. "7. При внесенні змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці невідкладно передає відомості про виборців, включених до списку виборців або виключених зі списку, відповідному органу ведення Державного реєстру виборців";
 
380. частину восьму статті 35 викласти у такій редакції:
 
381. "8. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки"";
 
382. 32. Доповнити статтями 35-1 - 35-6 такого змісту:
 
383. "Стаття 35-1. Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси
 
384. 1. Виборець, який під час виборчого процесу до дня голосування (дня повторного голосування) включно вибув або має вибути з населеного пункту, де він включений до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, за межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, зазначеної у частині другій статті 133 Конституції України, або повертається з-за кордону в Україну, може звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців за своєю виборчою адресою або за місцем перебування з письмовою заявою про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. У заяві зазначаються причина, з якої він не може проголосувати за місцем свого проживання, та номер територіального виборчого округу або закордонний виборчий округ, в якому він має намір проголосувати у день голосування (день повторного голосування).
 
385. 2. Заява, зазначена у частині першій цієї статті, може бути подана виборцем особисто не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (дня повторного голосування). При поданні заяви виборець пред’являє однин із документів, зазначених у частині другій (якщо має намір проголосувати в одному з територіальних виборчих округів або на одній із закордонних виборчих дільниць в іноземній державі, в’їзд до якої здійснюється на підставі паспорта громадянина України) або четвертій (якщо має намір проголосувати на одній із закордонних виборчих дільниць в іноземній державі, в’їзд до якої здійснюється на підставі паспорта для виїзду за кордон) статті 2 цього Закону.
 
386. 3. На підставі заяви та документа, зазначених у частині другій цієї статті, орган ведення Державного реєстру виборців, перевіривши відповідність поданих документів та відомостей про виборця (у тому числі з використанням персональних даних виборця у Державному реєстрі виборців) вимогам частин першої та другої цієї статті, приймає рішення про тимчасову зміну місця голосування виборця без зміни виборчої адреси у день голосування або в день повторного голосування на виборах Президента України із зазначенням територіального (закордонного) виборчого округу, у якому буде голосувати виборець.
 
387. 4. Якщо рішення, зазначене у частині третій цієї статті, приймає орган ведення Державного реєстру виборців за місцем перебування виборця, він невідкладно повідомляє про прийняте рішення орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою виборця. Орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою виборця на підставі власного рішення про тимчасову зміну місця голосування рішення або повідомлення, отриманого від органу ведення Державного реєстру виборців за місцем перебування виборця, вносить до персональних даних виборця службову відмітку про тимчасову зміну місця голосування виборця.
 
388. 5. Тимчасова зміна місця голосування виборця підтверджується посвідченням про тимчасову зміну місця голосування за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, яке видається виборцю, а також відповідною відміткою у документі, зазначеному у частині другій цієї статті, яка проставляється відповідно до частини другої статті 35-3 цього Закону.
 
389. 6. Орган ведення Державного реєстру виборців невідкладно повідомляє розпорядника Державного реєстру виборців про кожне прийняте рішення щодо тимчасової зміни місця голосування виборця із зазначенням територіального (закордонного) виборчого округу, до якого належить виборча адреса виборця, та територіального (закордонного) виборчого округу, у якому має намір голосувати виборець. Розпорядник Державного реєстру виборців забезпечує розміщення цих відомостей на час виборчого процесу на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
390. 7. Зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси у день голосування на виборах Президента України не означає зміни місця голосування виборця у день повторного голосування на тих же виборах. За необхідності виборець може повторно звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо зміни місця голосування на повторному голосуванні у порядку, встановленому цією статтею.
 
391. Стаття 35-2. Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування виборця
 
392. 1. Форма посвідчення про тимчасову зміну місця голосування виборця (далі -посвідчення) та способи захисту бланку посвідчення встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів.
 
393. 2. На бланку посвідчення передбачаються місця для:
 
394. 1) прізвища, імені, по батькові виборця, якому видано відкріпне посвідчення;
 
395. 2) номера територіального виборчого округу та назви органу ведення Державного реєстру виборців, де воно було видане;
 
396. 3) номера територіального або зазначення закордонного виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборча адреса виборця;
 
397. 4) номера територіального виборчого округу або закордонної виборчої дільниці, де має намір проголосувати виборець;
 
398. 5) прізвища та підпису керівника органу ведення Державного реєстру виборців, який видав посвідчення;
 
399. 5) дати видання посвідчення;
 
400. 6) відтиску печатки органу ведення Державного реєстру виборців;
 
401. 7) підпису виборця, який отримав посвідчення.
 
402. 3. Бланки посвідчень мають єдину нумерацію у всьому єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.
 
403. 4. Бланки посвідчень виготовляються у кількості двох відсотків від кількості виборців, персональні дані яких внесені до Державного реєстру виборців станом на початок виборчого процесу.
 
404. 5. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків посвідчень не пізніш як за сорок п’ять днів до дня голосування відповідно до встановленої нею форми і з дотриманням вимог частин першої - третьої цієї статті у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладеної нею з цим підприємством, без проведення тендерних (конкурсних) процедур.
 
405. 6. У разі призначення повторного голосування на виборах Президента України Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення необхідної кількості бланків посвідчень не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування
 
406. 7. Порядок виготовлення бланків відкріпних посвідчень, їх отримання Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача, передання органам ведення Державного реєстру виборців встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
407. 8. Підприємство-виготовлювач забезпечує суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бланків посвідчень, строків їх виготовлення, їх облік та передання замовнику. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та у строки, визначені угодою на виготовлення бланків посвідчень.
 
408. 9. Бланк посвідчення при тимчасову зміну місця голосування виборця є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, органи ведення Державного реєстру виборців, забезпечують збереження, суворий облік отриманих та виданих бланків посвідчень відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує збереження та облік бланків посвідчень, передається підприємством-виготовлювачем, органами ведення Державного реєстру виборців до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передання на збереження облікової документації до відповідних архівних установ.
 
409. 10. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за тридцять п’ять днів до дня голосування (не пізніш ніж за дванадцять днів до дня повторного голосування) передає органам ведення Державного реєстру виборців (крім органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України) бланки посвідчень у кількості, що не перевищує два відсотки від кількості виборців, які відповідно до відомостей Реєстру мають виборчі адреси у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Відомості про кількість виготовлених бланків посвідчень, кількість і номери посвідчень, переданих кожному органу Державного реєстру виборців, на час виборчого процесу розміщуються на веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
410. 10. Центральна виборча комісія забезпечує збереження бланків відкріпних посвідчень, не переданих органам ведення Державного реєстру виборців, та їх погашення у строки та в порядку, встановленому статтею 35-4 цього Закону.
 
411. Стаття 35-3. Порядок видання виборцю посвідчення про тимчасову зміну місця голосування
 
412. 1. При виданні виборцю посвідчення про тимчасову зміну місця голосування керівник органу ведення Державного реєстру виборців вносить до бланку посвідчення відомості та відмітки, зазначені у пунктах 1 ( 5 частини другої статті 35-2 цього Закону. Виборець ставить свій підпис у визначеному місці на бланку посвідчення.
 
413. 2. У документі, поданому відповідно до частини другої статті 35-1 цього Закону, на сторінці "Особливі відмітки" або в іншому придатному для цього місці проставляється відмітка: "Видане посвідчення про тимчасову зміну місця голосування № (із зазначенням номера бланку посвідчення)", а також зазначаються: дата, коли зроблена відмітка, назва органу ведення Державного реєстру виборців, де видане посвідчення, та номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, в якому виборець має намір проголосувати. Відмітка засвідчується підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців із зазначенням його прізвища та ініціалів, який скріплюється відтиском печатки зазначеного органу.
 
414. 3. Відмітка, зазначена у частині другій цієї статті, проставляється з допомогою штампу, форму якого затверджує Центральна виборча комісія. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення таких штампів для кожного органу ведення Реєстру.
 
415. 4. Орган ведення Державного реєстру виборців, який видає посвідчення, самостійно встановлює номер територіального виборчого округу чи закордонної виборчої дільниці, де має намір голосувати виборець, за вказаним виборцем його місцем перебування у день голосування (місто, район, область, іноземна держава). При цьому орган ведення Державного реєстру виборців надає виборцю довідку про адресу відповідної окружної виборчої комісії чи дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, а також повідомити виборця про строки звернення до відповідної виборчої комісії для його включення до списку виборців для голосування за посвідченнями про тимчасову зміну місця голосування.
 
416. Стаття 35-4. Звітність про використання бланків посвідчень про тимчасову зміну місця голосування
 
417. 1. Орган ведення Державного реєстру виборців (крім органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України) не пізніш як за чотири дні до дня голосування (дня повторного голосування) встановлює кількість виборців, які отримали посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, підраховує кількість наявних невикористаних бланків посвідчень. Невикористані бланки посвідчень погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута. Погашені невикористані бланки посвідчень запаковуються. На пакеті робиться напис "Погашені бланки посвідчень про зміну місця голосування", вказується назва органу ведення Державного реєстру виборців і дата пакування, ставляться підписи керівника та не менш як двох працівників відповідного органу та відтиск печатки органу.
 
418. 2. Про використання бланків посвідчень орган ведення Реєстру складає у двох примірниках звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У звіті зазначаються:
 
419. 1) кількість та номери отриманих бланків посвідчень;
 
420. 2) кількість виборців, які отримали посвідчення;
 
421. 3) номери невикористаних та погашених бланків посвідчень;
 
422. 4) кількість невикористаних та погашених бланків посвідчень;
 
423. 5) номери територіальних виборчих округів, у яких мають намір проголосувати виборці, котрі отримали відкріпні посвідчення, та кількість таких виборців по кожному територіальному виборчому округу (включно із закордонним виборчим округом).
 
424. 3. При складанні звіту, передбаченого частиною другою цієї статті, орган ведення Державного реєстру виборців, чи дорівнює кількість отриманих бланків посвідчень сумі кількості виборців, які отримали посвідчення, та кількості погашених бланків посвідчень. Невідповідність цих даних вказується у зазначеному звіті разом із вказанням встановленої органом ведення Державного реєстру виборців причини такого розходження та номерів посвідчень, які не були видані виборцям та не були погашені.
 
425. 4. Орган ведення Державного реєстру виборців невідкладно передає звіт про використання бланків посвідчень та пакет з погашеними бланками посвідчень до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому розпорядником Реєстру. Зазначений звіт невідкладно розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
426. 5. Центральна виборча комісія не пізніше 18 години останньої п’ятниці перед днем голосування (днем повторного голосування) подає до відповідних окружних виборчих комісій інформацію про очікувану кількість виборців, які голосуватимуть у відповідному окрузі на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування, а також оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті.
 
427. 6. Якщо кількість виборців, які звернулись до окружної виборчої комісії із посвідченнями про тимчасову зміну місця голосування, перевищує очікувану кількість виборців, зазначену у частині п’ятій цієї статті, окружна виборча комісія до початку голосування проводить додаткову перевірку правомірності включення виборців до списку на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування. Результати перевірки затверджуються рішенням окружної виборчої комісії.
 
428. 7. З метою проведення перевірки, зазначеної у частині шостій цієї статті, окружна виборча комісія може звернутися із запитами про підтвердження фактів видання конкретних посвідчень до відповідних органів ведення Реєстру. Письмові відповіді на такі запити надаються органами ведення Реєстру і надсилаються факсограмами невідкладно, а також надсилаються поштовими повідомленнями.
 
429. 8. При виявленні ознак вчинення злочину чи інших зловживань при виданні або використанні посвідчень про тимчасову зміну місця голосування окружна виборча комісія невідкладно повідомляє Центральну виборчу комісію та вживає заходів для усунення наслідків цих порушень у межах своїх повноважень.
 
430. Стаття 35-5. Списки виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування
 
431. 1. Не пізніш як за тридцять днів до дня голосування окружна виборча комісія територіального виборчого округу, утвореного на території великого міста, визначає в межах територіального виборчого округу одну велику або середню звичайну виборчу дільницю, а окружна виборча комісія іншого територіального виборчого округу - по одній великій або середній звичайній виборчій дільниці на території кожного міста обласного значення або районного центру кожного району, а також у курортних місцевостях, що входять до складу відповідного територіального виборчого округу, на яких буде проводитися голосування виборців на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування.
 
432. 2. Виборець, який має намір проголосувати на підставі посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, не пізніше 12 години останньої суботи перед днем голосування звертається до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу, зазначеного на відкріпному посвідченні, із заявою, яка подається разом з відкріпним посвідченням та документом, в якому зроблено відмітку про видачу відкріпного посвідчення. У заяві виборець зазначає, на якій з визначених відповідно до частини першої цієї статті виборчих дільниць він має намір голосувати у день виборів.
 
433. 3. Окружна виборча комісія складає для кожної із визначених відповідно до частини першої цієї статті виборчих дільниць список виборців для голосування на підставі посвідчення про тимчасову зміну місця голосування у двох примірниках за формою, зазначеною у частині п’ятій статті 34 цього Закону. При цьому напроти прізвища кожного виборця, внесеного до списку виборців, у графі "Примітка" зазначається номер посвідчення та проставляються підписи двох членів окружної виборчої комісії. Кожен примірник списку на кожному його аркуші засвідчується підписами голови та секретаря окружної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.
 
434. 4. Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування не дає права виборцю голосувати на будь-якій спеціальній виборчій дільниці або на звичайній виборчій дільниці в адміністративно-територіальній одиниці, зазначеній у частині другій статті 133 Конституції України, за місцем виборчої адреси виборця.
 
435. 5. Виборець не включається до списку виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування, якщо відповідне посвідчення неналежно оформлене або записи в ньому не відповідають записам у відмітці про отримання посвідчення відповідно до частини другої статті 74 цього Закону. Без підпису виборця відкріпне посвідчення є недійсним.
 
436. 6. При включенні виборця окружною виборчою комісією до списку виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування відмітка про отримання посвідчення, передбачена частиною другою статті 35-3 цього Закону, погашається шляхом закреслення відтиску печатки органу ведення Державного реєстру виборців, що видав посвідчення, із зазначенням дати погашення та проставленням підписів двох членів окружної виборчої комісії.
 
437. 7. Перший примірник списку виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування, складений окружною виборчою комісією у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті, передається до дільничної виборчої комісії відповідної виборчої дільниці, визначеної відповідно до частини першої цієї статті, не пізніше 16 години останньої суботи перед днем виборів. Таке передання проводиться двома членами окружної виборчої комісії на засіданні відповідної дільничної виборчої комісії, що засвідчується актом, складеним за формою і в порядку, встановлених частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. Другий примірник списку зберігається в окружній виборчій комісії.
 
438. 8. Список виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування є невід’ємною частиною уточненого списку виборців на відповідній дільниці. Нумерація виборців та нумерація аркушів у списку виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування ведеться окремо від нумерації виборців та нумерації аркушів в уточненому списку виборців, отриманому дільничною виборчою комісією відповідно до частини дванадцятої статті 34 цього Закону.
 
439. 9. На підставі свого рішення, прийнятого за підсумками перевірки, зазначеної у частині шостій статті 35-4 цього Закону, окружна виборча комісія не пізніше початку голосування на підставі прийнятого рішення може передати відповідній дільничній виборчій комісії інший список виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування та вилучити список, наданий раніше відповідно до частини сьомої цієї статті.
 
440. Стаття 35-6. Особливості включення виборців на підставі відкріпних посвідчень до списку виборців для голосування на закордонній виборчій дільниці
 
441. 1. Виборець, який прибув до дня голосування включно з посвідченням про тимчасову зміну місця голосування до закордонної виборчої дільниці, номер якої зазначений у посвідченні, особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці та посвідчення про тимчасову зміну місця голосування виборця, а також документ, у якому зроблено відмітку про видання посвідчення відповідно до частини другої статті 35-3 цього Закону.
 
442. 2. На підставі документів, зазначених у частині першій цієї статті, голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії включають виборця до уточненого списку виборців на цій дільниці у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі "Примітка" зазначаються номер посвідчення, назва органу ведення Реєстру, яким видано посвідчення, та підписи голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії.
 
443. 3. При включенні виборця до списку виборців відмітка про отримання відкріпного посвідчення, передбачена частиною другою статті 35-3 цього Закону, погашається шляхом закреслення відтиску печатки органу ведення Державного реєстру виборців, що видав посвідчення, із зазначенням дати погашення та проставленням підписів голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії.
 
444. 4. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці після завершення голосування невідкладно повідомляє за допомогою технічних засобів зв’язку Центральну виборчу комісію про кількість виборців, включених до списку виборців відповідної виборчої дільниці на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування".
 
445. 33. У статті 36:
 
446. частину другу статті 36 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
447. "Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється письмово про відповідне рішення дільничної виборчої комісії";
 
448. частину третю статті 36 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
449. "Для спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, органами ведення Державного реєстру виборців складаються попередні та уточнені списки виборців, які передаються в порядку та в строки, встановлені статтями 31 та 34 цього Закону";
 
450. частину п’яту статті 36 викласти у такій редакції:
 
451. "5. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до нього виборців органу ведення Державного реєстру виборців за своїм місцезнаходженням.
 
452. Зміст списку виборців на виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, передається за допомогою технічних засобів зв'язку відповідній окружній виборчій комісії, яка негайно передає їх органу ведення Державного реєстру виборців за своїм місцезнаходженням";
 
453. частину шосту статті 36 викласти у такій редакції:
 
454. "6. У разі, якщо виборець прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я пізніш як за десять днів до дня голосування, однак раніше ніж за три дні до дня голосування, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу. Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється письмово про відповідне рішення дільничної виборчої комісії";
 
455. частину сьому статті 36 викласти у такій редакції:
 
456. "7. Виборець, який прибув до закладу охорони здоров’я в тому ж населеному пункті, де він проживає, пізніше ніж за три дні до дня голосування може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, передбачені цим Законом. У такому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається";
 
457. частину восьму статті 36 виключити;
 
458. частину дев’яту статті 36 викласти у такій редакції:
 
459. "9. Виборець має право звернутися із заявою до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду щодо обставин, передбачених частиною третьою статті 32 цього Закону.
 
460. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці";
 
461. частину десяту статті 36 викласти у такій редакції:
 
462. "10. Заява, зазначена у частині дев’ятій цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня голосування. Така заява розглядається виборчою комісією невідкладно. За підсумком розгляду заяви дільнична виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні заяви. Копія рішення видається виборцю у день його прийняття. Заява, подана до виборчої комісії після зазначених строків, залишається без розгляду";
 
463. частину одинадцяту статті 36 викласти у такій редакції:
 
464. "11. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий до суду у порядку і строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України";
 
465. частину дванадцяту статті 36 викласти у такій редакції:
 
466. "12. При внесенні змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно передає відомості про виборців, включених до списку виборців або виключених зі списку, відповідному органу ведення Державного реєстру виборців";
 
467. частину тринадцяту статті 36 викласти у такій редакції:
 
468. "13. У разі отримання таких відомостей пізніш як за п'ять днів до дня виборів та виявлення кратного включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці, орган ведення Державного реєстру виборців невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію";
 
469. частину чотирнадцяту статті 36 викласти у такій редакції:
 
470. "14. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної виборчої комісії щодо утворення дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці";
 
471. 34. статтю 36-1 викласти у такій редакції:
 
472. "Стаття 36-1. Порядок складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях
 
473. 1. Після утворення закордонних виборчих дільниць орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців". Форма попереднього списку виборців встановлюється згідно з частиною другою статті 31 цього Закону.
 
474. 2. До попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться 18 років, які мають право голосу на виборах та виборча адреса яких знаходиться за межами України.
 
475. 3. Один примірник попереднього списку виборців на паперовому носії передається Міністерством закордонних справ України до відповідних дільничних виборчих комісій не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування. Другий зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України.
 
476. 4. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
477. 5. Ознайомлення громадян із попереднім списком виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється у порядку, встановленому статтею 32 цього Закону.
 
478. 6. Виборець особисто може подати заяву щодо неправильностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці, до якої додаються необхідні документи (копії документів), до відповідної дільничної виборчої комісії в строки, встановлені статтею 32 цього Закону.
 
479. 7. Заява виборця, зазначена в частині шостій цієї статті, невідкладно передається через відповідну закордонну дипломатичну установу України органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України.
 
480. Закордонна дипломатична установа України копію такої заяви також передає органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України за допомогою технічних засобів зв'язку.
 
481. 8. З урахуванням відомостей, поданих згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців", за наслідками розгляду заяв виборців орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України виготовляє уточнений список виборців.
 
482. Один примірник уточненого списку виборців передається органом ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня голосування.
Другий примірник уточненого списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України.
 
483. 9. У день голосування зміни до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці можуть вноситися головою або заступником голови та секретарем цієї виборчої комісії виключно шляхом виправлення неточностей та технічних описок у порядку, передбаченому статтею 34 цього Закону";
 
484. 35. У статті 36-2:
 
485. частину першу статті 36-2 викласти у такій редакції:
 
486. "1. Для проведення повторного голосування не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування попередній список виборців та іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 32 цього Закону, органами ведення Державного реєстру виборців виготовляються та передаються виборчим комісіям у порядку, встановленому цим Законом";
 
487. частину другу статті 36-2 викласти у такій редакції:
 
488. "2. Іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 32 цього Закону, надсилаються або доставляються дільничною виборчою комісією у інший спосіб кожному виборцю не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування";
 
489. частину четверту статті 36-2 викласти у такій редакції:
 
490. "4. Ознайомлення виборців із попереднім списком виборців для повторного голосування, оскарження неправильностей у ньому, його уточнення, внесення змін до уточненого списку виборців для повторного голосування та інші процедури з підготовки списку виборців для повторного голосування здійснюються у порядку та у строки, визначені цим Законом";
 
491. 36. У статті 37:
 
492. частину першу статті 37 після слів "коштів Державного бюджету України" доповнити словами ", виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, ";
 
493. статтю 37 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
494. "3. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з джерел, не передбачених частиною другою цієї статті, незалежно від наявності погодження з партіями - суб'єктами виборчого процесу чи кандидатами на пост Президента України, забороняється";
 
495. 37. У статті 38:
 
496. частину третю статті 38 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
497. "Фінансування виборчих комісій закордонних виборчих дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією через Міністерство закордонних справ України.
 
498. Фінансування виготовлення виборчої документації органами ведення Державного реєстру виборців здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії";
 
499. частину четверту статті 38 викласти у такій редакції:
 
500. "4. Кошти на підготовку і проведення виборів Президента України, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня початку виборчого процесу відповідно до розпису Державного бюджету України, погодженого з Центральною виборчою комісією за бюджетною програмою, за якою здійснюється фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів Президента України";
 
501. у частинах восьмій та дев’ятій статті 38 слово "оприлюднення" замінити на "оголошення";
 
502. частину одинадцяту статті 38 вилучити;
 
503. 38. У статті 39:
 
504. у частині першій статті 39 слова "Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування" замінити на "Органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування";
 
505. у частині другій статті 39 слова "Центральною виборчою комісією" замінити на "Кабінетом Міністрів України";
 
506. 39.у статті 40:
 
507. частину першу статті 40 викласти у такій редакції:
 
508. "1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, оплачується у визначеному Кабінетом Міністрів України розмірі та в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів";
 
509. частину другу статті 40 викласти у такій редакції:
 
510. "2. Оплата праці члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи. Оплата праці члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчою від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування";
 
511. у частині п’ятій статті 40 слова "у частині двадцятій статті 28" замінити на "у частинах третій статті 25 та двадцятій статті 28";
 
512. статтю 40 доповнити новими частинами шостою та сьомою такого змісту:
 
513. "6. Праця, пов’язана з організацією підготовки і проведення виборів Президента України, особами, визнаних в установленому законом порядку безробітними, у складі окружних, дільничних виборчих комісій чи як спеціалістів, експертів та технічних працівників, зазначених у частині третій статті 25 та частині двадцятій статті 28 цього Закону, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів соціальної допомоги. Оплата праці членів виборчих комісії чи осіб, зазначених у частині третій статті 25 та частині двадцятій статті 28 цього Закону, які є пенсіонерами, не може бути підставою для обмеження розміру отримуваної ними пенсії.
 
514. 7. Оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи у комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо";
 
515. 40. У статті 41:
 
516. у частині четвертій статті 41 слова "не пізніше ніж на десятий день з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією" вилучити;
 
517. частину десяту статті 41 викласти у такій редакції:
 
518. "10. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду припиняється о 18 годині останньої п’ятниці перед днем виборів або днем повторного голосування";
 
519. у частині дванадцятій статті 41 слово "оприлюднення" замінити на "оголошення";
 
520. статтю 41 доповнити новою частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
521. "14. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду раніше, ніж у строк, встановлений частиною десятою цієї статті, не допускається";
 
522. 41. У статті 42:
 
523. частину п’яту статті 42 після слів "подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт" доповнити словами " (на паперових носіях та в електронному вигляді)";
 
524. статтю 42 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
 
525. "7. Аналіз фінансових звітів здійснює Центральна виборча комісія. У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог цього Закону Центральна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону";
 
526. 42. У статті 43:
 
527. у частині першій статті 43 слова " (партій, що входять до виборчого блоку), які висунули" замінити на ", яка висунула";
 
528. у частині третій статті 43 слова " (партій, що входять до виборчого блоку), які висунули" замінити на ", яка висунула";
 
529. частину третю статті 43 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
530. "Інші обмеження, в тому числі фінансового та банківського законодавства, ніж встановлені цією статтею, до формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України не застосовуються";
 
531. частину п’яту статті 43 викласти у такій редакції:
 
532. "5. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання нею одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця постійного проживання особи";
 
533. частину десяту статті 43 викласти у такій редакції:
 
534. "10. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів вибірково здійснюється Центральною виборчою комісією, окружною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку не пізніш як за вісімдесят три дні до дня голосування. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, надає відповідній виборчій комісії інформацію про надходження та використання коштів виборчого фонду";
 
535. у частині одинадцятій статті 43 слова " (блоком)" та " (партій, що входять до блоку)" вилучити, а також в усіх випадках слово "оприлюднення" замінити на "оголошення";
 
536. у частині дванадцятій статті 43 слово "оприлюднення" замінити на "оголошення";
 
537. частину чотирнадцяту статті 43 після слів "публікуються Центральною виборчою комісією у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"" доповнити словами ", а також розміщуються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії";
 
538. 43. У статті 44:
 
539. частину першу статті 44 викласти у такій редакції:
 
540. "1. Висування кандидатів на пост Президента України партіями та самовисування розпочинається з першого дня виборчого процесу";
 
541. частину другу статті 44 викласти у такій редакції:
 
542. "2. Кандидат на пост Президента України може бути висунутим та зареєстрованим тільки від однієї партії";
 
543. 44. Статтю 45 вилучити;
 
544. 45. Статтю 46 вилучити;
 
545. 46. У статті 47:
 
546. у назві статті 47 слово " (блоками)" вилучити;
 
547. у частині першій статті 47 слово " (блок)" вилучити;
 
548. у частині другій статті 47 слова " (блок)" та слова " (членом партії, яка входить до блоку)" вилучити;
 
549. частину третю статті 47 вилучити;
 
550. частину четверту статті 47 викласти у такій редакції:
 
551. "4. Висунення кандидата партією здійснюється на з'їзді (зборах, конференції), відповідно до статуту цієї партії";
 
552. у частині п’ятій статті 47 слова " (одним блоком) згідно з волею кандидата" замінити на "за згодою кандидата";
 
553. у частині шостій статті 47 слова "міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку" та слова " (партій, що входять до блоку)" вилучити;
 
554. частину сьому статті 47 вилучити;
 
555. частину восьму статті 47 викласти у такій редакції:
 
556. "8. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) з метою висунення кандидата на пост Президента України заздалегідь повідомляються засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з'їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу";
 
557. 47. У частині другій статті 48 слово "оприлюднення" замінити на "оголошення";
 
558. 48. У статті 49:
 
559. частину першу статті 49 викласти у такій редакції:
 
560. "1. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії (після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації) в розмірі два мільйони п'ятсот тисяч гривень";
 
561. частину другу статті 49 викласти у такій редакції:
 
562. "2. Грошова застава повертається суб’єкту її внесення (партії чи кандидату на пост Президента України), у разі якщо відповідного кандидата визнано обраним Президентом України або включено до виборчого бюлетеня для повторного голосування. В усіх інших випадках грошова застава не повертається і перераховується до Державного бюджету України";
 
563. статтю 49 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
564. "3. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата на пост Президента України, внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується суб’єкту її внесення, відповідно на рахунок партії, або рахунок, вказаний кандидатом на пост Президента України";
 
565. 49. Частину першу статті 50 після слів "подається кандидатом на пост Президента України" доповнити словами "на паперових носіях та в електронному вигляді";
 
566. 50. У статті 51:
 
567. пункт 2) частини першої статті 51 після слів "автобіографії особи, висунутої кандидатом" доповнити словами "на паперовому носієві та в електронному вигляді";
 
568. пункт 3) частини першої статті 51 після слів "передвиборної програми кандидата, викладеної державною мовою, обсягом до дванадцяти тисяч друкованих знаків" доповнити словами "на паперовому носієві та в електронному вигляді";
 
569. пункт 6) частини першої статті 51 викласти у такій редакції:
 
570. "6) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кандидата";
 
571. у частині другій статті 51 слова " (блоком)" та " (блоку)" вилучити;
 
572. пункт 1) частини другої статті 51 викласти у такій редакції:
 
573. "1) рішення вищого керівного органу партії, прийнятого відповідно до її статуту, про висування кандидата на пост Президента України, яке повинно містити відомості про особу, висунуту кандидатом на пост Президента України із зазначенням його прізвища, імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), та бути засвідченим підписом керівника партії і скріпленим печаткою партії; ";
 
574. пункт 2) частини другої статті 51 викласти у такій редакції:
 
575. "2) копії свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідчені безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, після початку виборчого процесу; ";
 
576. пункти 3) - 5) частини другої статті 51 вилучити;
 
577. у пункті 6) частини другої статті 51 слово " (блоку)" вилучити, а також слово "оприлюднення" замінити на "оголошення";
 
578. у частині третій статті 51 слова "уповноваженому представнику партії, виборчого блоку партій, який подав" замінити на "кандидату на пост Президента України (висунутому партією або шляхом самовисування) або уповноваженому представнику партії, який подав";
 
579. частину четверту статті 51 викласти у такій редакції:
 
580. "4. До зазначених у частині першій цієї статті документів також додаються 4 фотографії кандидата розміром 4х6 сантиметрів, а також дві фотографії кандидата на пост Президента України, розміром 9х13 сантиметрів, на паперових носіях та в електронному вигляді";
 
581. частину п’яту статті 51 викласти у такій редакції:
 
582. "5. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів закінчується за п’ядесят п’ять днів до дня виборів";
 
583. у частинах шостій та сьомій статті 51 слово " (блоку)" вилучити;
 
584. частину восьму статті 51 вилучити;
 
585. частину дев’яту статті 51 викласти у такій редакції:
 
586. "9. Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або відмову у реєстрації кандидата на пост Президента України протягом п’яти днів з дня прийняття документів, передбачених цією статтею";
 
587. частину одинадцяту статті 51 доповнити такими словами "та розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії";
 
588. частину дванадцяту статті 51 вилучити;
 
589. 51. У статті 52:
 
590. пункт 1) частини першої статті 52 викласти у такій редакції:
 
591. "1) порушення встановленого цим Законом порядку висунення кандидата; ";
 
592. пункт 2) частини першої статті 52 викласти у такій редакції:
 
593. "2) встановлення нею наявності у передвиборній програмі кандидата положень, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення; ";
 
594. пункт 3) частини першої статті 52 викласти у такій редакції:
 
595. "3) відсутності документів, зазначених у статтях 48 та 51 цього Закону; ";
 
596. у пункті 6) частини першої статті 52 слова "чи набрання щодо неї законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину" вилучити;
 
597. пункт 7) частини першої статті 52 викласти у такій редакції:
 
598. "7) виявлення інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом на пост Президента України, права бути обраною Президентом України відповідно до частини другої статті 103 Конституції України";
 
599. частину першу статті 52 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
600. "Помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України";
 
601. у частині другій статті 52 слова "видається (надсилається) уповноваженому представнику відповідної партії (блоку) або кандидата" замінити на "видається уповноваженому представнику відповідної партії (кандидата) або кандидату";
 
602. у частині третій статті 52 слово " (блоком)" вилучити;
 
603. 52. У статті 56:
 
604. пункт 1) частини першої статті 56 викласти у такій редакції:
 
605. "1) звернення кандидата на пост Президента України у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніше ніж за двадцять три дні до дня виборів та не пізніш як за тринадцять днів до дня повторного голосування, з письмовою заявою про відмову від балотування; ";
 
606. пункт 2) частини першої статті 56 вилучити;
 
607. у пункті 5) частини першої статті 56 слова "чи набрання стосовно нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину" вилучити;
 
608. частину другу статті 56 доповнити словами "та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії";
 
609. у частинах третій - сьомій статті 56 слова " (блоку)", " (блоком)" та " (однієї з партій, що входить до блоку)" в усіх випадках вилучити;
 
610. у пункті 4) частини третьої статті 56 слова "органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування" замінити на "органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим чи в органах місцевого самоврядування";
 
611. пункт 5) частини третьої статті 56 вилучити;
 
612. пункт 7) частини третьої статті 56 вилучити;
 
613. частину четверту статті 56 доповнити словами "та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії";
 
614. частину сьому статті 56 після слів "не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає кандидату на пост Президента України" доповнити словами ", його уповноваженому представнику у Центральній виборчій комісії";
 
615. 53. доповнити Закон розділом VІІ-І такого змісту:
 
616. "Розділ VІІ-І Інформаційне забезпечення виборів
 
617. Стаття 56-1. Основні засади інформаційного забезпечення виборів
 
618. 1. Виборцям забезпечується можливість доступу до різнобічної, об'єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору.
 
619. 2. Інформація, що міститься у документах, поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів, є відкритою. На офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії оприлюднюються відомості про прізвище, власне ім'я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про посаду (заняття), місце роботи, партійність, місце проживання, суб'єкта висування кожного кандидата на пост Президента України.
 
620. 3. Виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об'єднання громадян та інші особи при поширенні інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією відповідно до статті 58 цього Закону, зобов'язані дотримуватися об'єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації.
 
621. Стаття 56-2. Загальне інформаційне забезпечення виборів
 
622. 1. Загальне інформаційне забезпечення виборів включає інформування виборців про:
 
623. 1) виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту;
 
624. 2) можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців та списків виборців на виборчих дільницях;
 
625. 3) можливість та порядок зміни виборцю місця голосування (виборчої дільниці) без зміни виборчої адреси;
 
626. 4) адресу місцезнаходження окружної та дільничної виборчих комісій виборчої дільниці, до яких належить виборча адреса виборця;
 
627. 5) адресу приміщення для голосування, дату та час голосування;
 
628. 6) підстави та процедури отримання можливості голосувати за місцем перебування;
 
629. 7) процедуру голосування та спосіб заповнення виборчого бюлетеня;
 
630. 8) право на оскарження порушень своїх виборчих прав та способи здійснення цього права;
 
631. 9) відповідальність за порушення законодавства про вибори.
 
632. 2. Центральна виборча комісія не пізніш як за сто днів до дня чергових виборів Президента України оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію, що стосується загального інформаційного забезпечення відповідних виборів.
 
633. 3. На розповсюдження інформаційних матеріалів, які належать до загального інформаційного забезпечення виборів, поширюється законодавство про соціальну рекламу.
 
634. Стаття 56-3. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів
 
635. 1. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів передбачає інформування виборців про:
 
636. 1) зареєстрованих кандидатів та суб'єктів їх висування;
 
637. 2) передвиборні програми кандидатів на пост Президента України;
 
638. 3) рахунки виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, допустимий розмір добровільного внеску та спосіб, у який робиться внесок;
 
639. 4) винесення попередження та скасування реєстрації (вибуття) кандидата на пост Президента України;
 
640. 5) факти та події, пов'язані з виборчим процесом.
 
641. 2. Засоби масової інформації, інформаційні агентства можуть брати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні виборів на замовлення Центральної чи окружної виборчої комісії, а щодо відомостей, зазначених у пункті 5 частини першої цієї статті, - з власної ініціативи з дотриманням вимог цього Закону.
 
642. Стаття 56-4. Інформаційні плакати
 
643. 1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів, забезпечує виготовлення не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, із розрахунку по два примірники на кожну виборчу дільницю. Ці плакати повинні містити передвиборні програми кандидатів на пост Президента України, подані ними до Центральної виборчої комісії при реєстрації кандидатів, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності кандидата, а також фотографію кандидата, подану ним при реєстрації (розміром 9х13 сантиметрів). Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією.
 
644. 2. Центральна виборча комісія погоджує з кандидатом на пост Президента України або його уповноваженим представником текст інформаційного плаката.
 
645. 3. Інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України повинні бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням, встановленими Центральною виборчою комісією.
 
646. 4. Виготовлені інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України з розрахунку по два примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю у встановленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям, решта - кандидату або його уповноваженому представнику. Інформаційні плакати передаються на виборчі дільниці не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів.
 
647. Стаття 56-5. Засади участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів
 
648. 1. Під час виборчого процесу засоби масової інформації розміщують інформаційні матеріали на замовлення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій на підставі відповідних договорів, укладених із зазначеними комісіями.
 
649. 2. Інформаційні агентства та засоби масової інформації поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, пов'язані із виборами, базуючись на засадах достовірності, повноти і точності, об'єктивності інформації та її неупередженого подання.
 
650. 3. Засоби масової інформації мають збалансовано висвітлювати коментарі всіх партій - суб’єктів виборчого процесу та кандидатів на пост Президента України щодо подій, пов'язаних із виборами.
 
651. Стаття 56-6. Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов'язаного з виборами
 
652. 1. Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, мають право оприлюднювати результати такого опитування, пов'язаного з виборами, з обов'язковим зазначенням часу його проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки.
 
653. 2. Інформаційні агентства, засоби масової інформації у разі поширення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, зобов'язані зазначати повну назву організації, що проводила опитування, замовників опитування, а також інші відомості, зазначені у частині першій цієї статті.
 
654. 3. Забороняється оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, в тому числі щодо партій - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів на пост Президента України, протягом останніх десяти днів перед днем виборів (перед днем повторного голосування).
 
655. 4. Забороняється оприлюднення в день виборів (в день повторного голосування) результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення.
 
656. 5. Способи проведення опитувань виборців щодо їх волевиявлення під час голосування повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця. Оприлюднення в день голосування результатів такого опитування до закінчення голосування забороняється.
 
657. 6. У разі оприлюднення телерадіоорганізацією результатів інтерактивного опитування аудиторії, що проводиться під час передачі, пов'язаної з виборами або за участю кандидатів на пост Президента України, учасникам передачі забороняється коментувати результати таких опитувань або іншим чином посилатися на них. Протягом всього часу оприлюднення результатів інтерактивного опитування аудиторії повинно супроводжувати текстове повідомлення "Це опитування відображає думку лише цієї аудиторії", яке має демонструватися на екрані (для телепередач) у формі, сприйнятній для глядача, чи бути озвученим (для радіопередач) чітким текстом диктора або ведучого передачі безпосередньо перед і після оприлюднення зазначених результатів";
 
658. 54. Частину першу статті 57 викласти у такій редакції:
 
659. "1. Передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів";
 
660. 55. У статті 58:
 
661. частину першу статті 58 викласти у такій редакції:
 
662. "1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України";
 
663. у частині шостій статті 58 слова "Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування" замінити на "Органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування";
 
664. частину восьму статті 58 вилучити;
 
665. частину дев’яту статті 58 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
666. "Будинки (приміщення) державної або комунальної форми власності надаються для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації без проведення конкурсу.
 
667. У разі якщо носій зовнішньої реклами незалежно від форми власності було на договірній основі за рахунок коштів відповідного виборчого фонду надано для здійснення передвиборної агітації за одного кандидата на пост Президента України, власник (володар, користувач) цього носія зовнішньої реклами не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншому кандидату на пост Президента України";
 
668. 56. Статтю 59 викласти у такій редакції:
 
669. "Стаття 59. Матеріали передвиборної агітації
 
670. 1. Кандидат на пост Президента України може на власний розсуд виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду кандидата. Партія, яка висунула кандидата, може виготовляти друкований матеріал передвиборної агітації кандидата з використанням обладнання, що їй належить. Кандидат на пост Президента України може у такий же спосіб виготовляти матеріали своєї передвиборної агітації. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.
 
671. 2. Кандидат на пост Президента України, партія, яка висунула кандидата, зобов'язані подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду та з використанням майна, що їм належить, не пізніш як на сьомий день з дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії.
 
672. 3. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання відповідно кандидата на пост Президента України або партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск та замовника відповідних матеріалів.
 
673. 4. Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування не пізніш як за дев'яносто днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації";
 
674. 57. У статті 60:
 
675. у частині другій статті 60 слово " (блок)" вилучити;
 
676. частину четверту статті 60 доповнити словами "не пізніше, як за вісімдесят днів до дня виборів";
 
677. частину шосту статті 60 викласти у такій редакції:
 
678. "6. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як за сто днів до дня виборів у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за останні три квартали року, що передує року проведення виборів Президента України. При цьому засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі.
 
679. Засоби масової інформації, зареєстровані після 1 квітня року, що передує року проведення чергових виборів Президента України, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності в порядку, встановленому цією статтею. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети "Голос України" (для друкованих засобів масової інформації) та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій).
 
680. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижку на оплату окремому кандидату на пост Президента України чи партії, що висунула кандидата";
 
681. частину сьому статті 60 вилучити;
 
682. у частині восьмій статті 60 слова " (партії, що входять до блоку - суб'єкта виборчого процесу)" вилучити;
 
683. 58. У статті 61:
 
684. частину першу статті 61 викласти у такій редакції:
 
685. "1. Телерадіоорганізації усіх форм власності зобов’язані не пізніш як за дев’яносто днів до дня виборів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу. Телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", регіональні та місцеві телерадіоорганізації - у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності";
 
686. у частині другій статті 61 слова "та комунальними" вилучити;
 
687. частину третю вилучити;
 
688. частину четверту викласти у такій редакції:
 
689. "4. Кандидату на пост Президента України, зареєстрованому Центральною виборчою комісією, телерадіоорганізаціями надається загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не менше 30 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 45 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі. Обсяг та порядок використання ефірного часу, що виділяється за рахунок коштів, передбачених частиною дев'ятою статті 60 цього Закону, із забезпеченням рівних умов для кандидатів визначає Центральна виборча комісія";
 
690. у частині п’ятій статті 61 слово " (блоку)" вилучити;
 
691. частини шосту - дев’яту статті 61 викласти у такій редакції:
 
692. "6. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається Національною телекомпанією України та Національною радіокомпанією України за результатами жеребкувань, що проводяться Центральною виборчою комісією за участю кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб або уповноважених представників кандидатів.
 
693. 7. Результати жеребкування щодо надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, оприлюднюються в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією.
 
694. 8. Оплата за наданий ефірний час здійснюється Центральною виборчою комісією за відповідними угодами, що укладаються між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України";
 
695. у частині десятій статті 61 слово "оприлюднення" змінити на "оголошення";
 
696. частину одинадцяту статті 61 викласти у такій редакції:
 
697. "11. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов’язані надавати всю інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації";
 
698. статтю 61 доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
 
699. "12. Замовниками політичної реклами, що здійснюється за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, під час виборчого процесу для показу телерадіоорганізаціями можуть бути тільки кандидати на пост Президента України. Протягом демонстрації політичної реклами, що здійснюється за рахунок коштів виборчих фондів, обов’язково демонструється повна назва (або прізвище, ім’я та по батькові) її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п’ятнадцяти відсотків площі екрана і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача";
 
700. 59. Статтю 62 викласти у такій редакції:
 
701. "Стаття 62. Процедура і строки проведення передвиборних теледебатів
 
702. 1. Передвиборні дебати з використанням електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації (теледебати) за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, проводяться у разі призначення Центральною виборчою комісією, у порядку, встановленому цим Законом, повторного голосування між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування.
 
703. 2. Теледебати проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше ста хвилин.
 
704. 3. Теледебати обов’язково транслюються на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України та першому каналі Національної радіокомпанії України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення. Кандидати на пост Президента України беруть участь в теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь в теледебатах або неможливості його участі у них, виділений для теледебатів час надається іншому кандидату на пост Президента України для проведення передвиборної агітації. При цьому вартість половини ефірного часу відшкодовується за рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України, який не взяв участі в теледебатах.
 
705. 4. Оплата за наданий ефірний час для проведення теледебатів здійснюється Центральною виборчою комісією в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, за відповідною угодою, що укладається між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України.
 
706. 5. Проведення теледебатів за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування, організовується Національною телекомпанією України.
 
707. 6. Телеорганізація може організовувати передвиборні дебати (теледебати) між кандидатами на пост Президента України як передачу (цикл передач) з дотриманням вимог цього Закону та цієї статті. Телерадіоорганізація може створити лише один цикл таких передач під час виборчого процесу. Такі передачі можуть транслюватися виключно в прямому ефірі.
 
708. 7. Зазначені у частині шостій цієї статті теледебати можуть проводитися у строки, передбачені цим Законом для проведення передвиборної агітації, у проміжку між 19 та 20 другою годинами.
 
709. 8. Теледебати повинні бути організовані у цикл передач однакового формату з метою забезпечити можливість участі у них усіх кандидатів на пост Президента України за їх бажанням. Час мовлення, який використовується для циклів передач - теледебатів, не враховується у межі, встановлені статтею 61 цього Закону.
 
710. 9. В одній передачі циклу теледебатів одночасно можуть брати участь не більше двох кандидатів на пост Президента України. Кандидати беруть участь у теледебатах особисто. Обсяг ефірного часу, що надається кандидатам для участі в дискусії або для відповіді на запитання, має визначатися за однаковими правилами.
 
711. 10. Проведення під час передачі інтерактивного голосування та оприлюднення його результатів можуть включатися до формату передачі тільки за згодою усіх учасників циклу теледебатів.
 
712. 11. Графік поширення передач циклу, перелік учасників та черговість участі кандидатів у теледебатах відповідна телеорганізація публікує в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" у триденний строк з дня їх затвердження, однак не пізніш як за один день до початку циклу передач.
 
713. 12. Кількість передач в одному циклі теледебатів має бути такою, щоб забезпечити кожному з кандидатів можливість участі в них не більше одного разу за наявності висловленого ними бажання.
 
714. 13. Тривалість кожної передачі за участю однієї групи кандидатів має бути не меншою, ніж шістдесят хвилин безперервного ефірного часу. Переривання трансляції теледебатів комерційною рекламою забороняється";
 
715. 60. У статті 63:
 
716. частину другу статті 63 викласти у такій редакції:
 
717. "2. Редакції газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр" друкують передвиборні програми кандидатів на пост Президента України в окремому спеціальному випуску не пізніш як за двадцять до дня виборів. Послідовність розміщення перевиборних програм кандидатів на пост Президента України, у відповідному виданні визначається згідно з черговістю реєстрації кандидатів на пост Президента України Центральною виборчою комісією";
 
718. частини третю - четверту вилучити;
 
719. статтю 63 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
 
720. "8. Друковані засоби масової інформації усіх форм власності зобов’язані не пізніш як за дев’яносто днів до дня виборів опублікувати розцінки одиниці вартості друкованої площі. Загальнодержавні друковані засоби масової інформації здійснюють таку публікацію в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а регіональні та місцеві - у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності";
 
721. 61. У статті 64:
 
722. пункт 1) частини першої статті 64 викласти у такій редакції:
 
723. "1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії кандидата; ";
 
724. пункт 2) частини першої статті 64 викласти у такій редакції:
 
725. "2) органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим особам у робочий час (крім випадків, коли відповідна особа є кандидатом на пост Президента України); ";
 
726. пункт 3) частини першої статті 64 доповнити словами "на строк здійснення повноважень";
 
727. у частині п’ятій статті 64 слова " (блоку)" та " (блоком)" вилучити;
 
728. частину одинадцяту статті 64 викласти у такій редакції:
 
729. "11. Забороняється переривати передачі передвиборних програм кандидатів на пост Президента України рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями. Забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою, або використання комерційної чи соціальної реклами для здійснення передвиборної агітації у будь-якій формі";
 
730. частину тринадцяту статті 64 викласти у такій редакції:
 
731. "13. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх двох днів перед днем виборів та днем повторного голосування поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо кандидатів на пост Президента України";
 
732. у частині п’ятнадцятій статті 64 слова "органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування" замінити на "органах виконавчої влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування", а також слова " (у робочий час)" вилучити;
 
733. частину шістнадцяту статті 64 доповнити словами "та замовника відповідних матеріалів";
 
734. частину сімнадцяту статті 64 викласти у такій редакції:
 
735. "17. Публікація агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, розповсюдження виборчих листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти кандидатів на пост Президента України та розповсюдження політичної реклами з часу припинення передвиборної агітації забороняється. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п’ятниці, що передує дню виборів чи дню повторного голосування, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. ";
 
736. частину вісімнадцяту статті 64 вилучити;
 
737. доповнити статтю 64 новими частинами двадцятою та двадцять першою такого змісту:
 
738. "20. Забороняється використання приміщень органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, для проведення передвиборної агітації.
 
739. 21. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності";
 
740. 62. У статті 65:
 
741. частину першу статті 65 викласти у такій редакції:
 
742. "1. Кандидат на пост Президента України (крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України) має право на отримання неоплачуваної відпустки на період його участі у виборчому процесі виборів Президента України";
 
743. частину третю статті 65 вилучити;
 
744. частину четверту статті 65 вилучити;
 
745. 63. У статті 66:
 
746. у частині другій статті 66 слова "органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування" замінити на "органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування";
 
747. пункти 1) - 3) частини десятої статті 66 викласти у такій редакції:
 
748. "1) бути присутнім на всіх засіданнях, нарадах Центральної виборчої комісії, що стосуються виборчого процесу, під час обговорення питань, пов’язаних із виборами Президента України, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, ставити запитання, брати участь в обговоренні, вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;
 
749. 2) знайомитися із змістом та отримувати копії протоколів та стенограм засідань Центральної виборчої комісії, її рішень, документів, на підставі яких приймалися рішення;
 
750. 3) невідкладно знайомитися з заявами, зверненнями, протоколами, телефонограмами, факсами, факсограмами, відомостями, переданими через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему та іншими офіційними повідомленнями та документами, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних виборчих комісій, у тому числі про підсумки голосування у загальнодержавному та територіальних виборчих округах, отримувати їх копії; ";
 
751. 64. У статті 67:
 
752. частину першу статті 67 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
753. "Повноваження довірених осіб кандидата на пост Президента України у загальнодержавному виборчому окрузі поширюються також на закордонний виборчий округ";
 
754. частину третю статті 67 після слів "Заява про реєстрацію довірених осіб кандидата" доповнити словами " (в електронному вигляді та на паперових носіях)", а також після слів "До заяви додаються" доповнити словами "власноручно написані";
 
755. 65. частину першу статті 68 викласти у такій редакції:
 
756. "1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України, від партій, які висунули кандидатів, від громадських організацій, які зареєстровані у порядку, встановленому цим Законом (далі - офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України, громадської організації). Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу";
 
757. 66. статтю 69 викласти у такій редакції:
 
758. "Стаття 69. Офіційні спостерігачі від партій, кандидатів на пост Президента України, громадських організацій
 
759. 1. Офіційним спостерігачем від партії, кандидата на пост Президента України чи громадської організації може бути виборець. Не може бути офіційним спостерігачем: член виборчої комісії; посадова особа органів виконавчої влади або суду, правоохоронних органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.
 
760. 2. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, може звернутися до Центральної виборчої комісії не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку.
 
761. 3. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається представнику громадської організації не пізніш як наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.
 
762. 4. Центральна виборча комісія не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів офіційно публікує у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах Президента України.
 
763. 5. Офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України, громадської організації реєструється шляхом прийняття рішення окружною виборчою комісією за поданням уповноваженого представника партії, довіреної особи кандидата у відповідному окрузі або керівника відповідної громадської організації.
 
764. Реєстрацію офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі здійснює Центральна виборча комісія у порядку, встановленому цією статтею.
 
765. 6. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, громадянство, дата народження, місце проживання та адреса житла, місце роботи, посада (заняття), номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії, кандидата на пост Президента України чи громадської організації та ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України або ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб недавно прийнятих до громадянства України). До подання від громадської організації подається також копія рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України.
 
766. 7. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача за підписом уповноваженого представника партії, довіреної особи кандидата у відповідному окрузі, керівника відповідної громадської організації вноситься до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.
 
767. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частин першої - третьої, п'ятої, шостої цієї статті.
 
768. 8. Окружна виборча комісія здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів у відповідному територіальному виборчому окрузі та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше наступного дня після внесення подання.
 
769. 9. Офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України, громадської організації має право:
 
770. 1) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу з урахуванням положень, встановлених частиною дев’ятою статті 28 цього Закону, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;
 
771. 2) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
 
772. 3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;
 
773. 4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування;
 
774. 5) звертатися із заявою чи скаргою до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;
 
775. 6) складати акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;
 
776. 7) вживати необхідних заходів в межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;
 
777. 8) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;
 
778. 9) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів.
 
779. 10. Офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України, громадської організації не має права:
 
780. 1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;
 
781. 2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;
 
782. 3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.
 
783. 11. У разі порушення офіційним спостерігачем від партії, кандидата на пост Президента України, громадської організації вимог частини десятої цієї статті виборча комісія робить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог частини десятої цієї статті виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні у порядку, встановленому цим Законом. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до суду.
 
784. 12. Уповноважений представник партії, кандидат на пост Президента України (його довірена особа у відповідному окрузі) або керівник громадської організації має право відкликати офіційного спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до відповідної окружної виборчої комісії (а щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому цією статтею.
 
785. 13. Офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України, громадської організації має право у будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії (а офіційний спостерігач у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви окружна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надається або направляється відповідно уповноваженому представнику партії або кандидату (його довіреній особі) чи керівнику відповідної громадської організації";
 
786. 67. У статті 70:
 
787. у пункті 1) частини п’ятої статті 70 слово " (блоків)" вилучити;
 
788. пункт 3) частини п’ятої статті 70 викласти у такій редакції:
 
789. "3) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях та перебувати у приміщеннях дільничних та окружних виборчих комісій, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям, підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування, не заважаючи членам виборчої комісії фізично; ";
 
790. пункт 4) частини п’ятої статті 70 доповнити такими словами ", не порушуючи при цьому таємниці голосування";
 
791. у пункті 6) частини п’ятої статті 70 слова "за погодженням з Центральною виборчою комісією" вилучити;
 
792. доповнити частину п’яту статті 70 пунктом 7) такого змісту:
 
793. "7) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом";
 
794. у частині сьомій статті 70 слова "органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування" замінити на "органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування";
 
795. 68. У статті 71:
 
796. частини першу та третю викласти в такій редакції:
 
797. "1. Форма, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів Президента України, а також форма виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування. Ступені захисту виборчого бюлетеня встановлюються Центральною виборчою комісією";
 
798. "3. Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату проведення виборів (бюлетень для повторного голосування - дату повторного голосування), номер територіального виборчого округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, а також позначене місце для печатки дільничної виборчої комісії";
 
799. У частині четвертій слово "Праворуч" замінити словом "Ліворуч", а останнє речення виключити;
 
800. Частину шосту після слів "виборчого округу" доповнити словами "або позначення, що він є закордонним";
 
801. Частину сьому доповнити словами "з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів в межах поліграфічного листа при їх виготовленні";
 
802. Частину восьму викласти в такій редакції:
 
803. "8. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємствах-виготовлювачах, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями кандидатів на пост Президенти України не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня".
 
804. 69. У статті 72:
 
805. Частини другу та третю викласти в такій редакції:
 
806. "2. Підприємство-виготовлювач виборчих бюлетенів забезпечує суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бюлетенів, їх облік та передачу замовнику в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
807. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів.
 
808. 3. Виборчі бюлетені Центральна виборча комісія отримує в упаковці підприємства-виготовлювача. Зведена інформація на підставі актів прийому-передачі про кількість виборчих бюлетенів для голосування, виготовлених для кожного виборчого округу, оприлюднюється не пізніш як за один день до дня виборів на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії".
 
809. Частину шосту доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
810. "Такий дозвіл може бути наданий не пізніш як за три дні до дня виборів на підставі подання відповідної окружної виборчої комісії, в якому зазначено номер виборчої дільниці, утвореної на відповідному судні чи на полярній станції України, назву судна чи полярної станції України, а також час, коли відповідне судно покинуло останній порт на території України.
 
811. Відомості про кількість виготовлених виборчих бюлетенів вносяться до протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та враховуються відповідною окружною виборчою комісією при складанні протоколів про підсумки голосування у межах округу";
 
812. Частини сьому та восьму викласти в такій редакції:
 
813. "7. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України у період виготовлення виборчих бюлетенів або після виготовлення виборчих бюлетенів, однак за той проміжок часу, у який неможливо здійснити передрукування виборчих бюлетенів, Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня. Рішення Центральної виборчої комісії негайно передається відповідним окружним виборчим комісіям для внесення відповідних змін дільничними виборчими комісіями.
 
814. Такі зміни до виборчих бюлетенів вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням штампа "Вибув" на засіданні дільничної виборчої комісії.
 
815. Вносити зміни до виборчого бюлетеня без рішення Центральної виборчої комісії забороняється.
 
816. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.
 
817. Форма штампа "Вибув" затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів. Штампи виготовляються Центральною виборчою комісією централізовано та передаються окружним виборчим комісіям одночасно із виборчими бюлетенями. Штампи зберігаються в окружній виборчій комісії.
 
818. Штамп "Вибув" передається окружною виборчою комісією всім дільничним виборчим комісіям одночасно з передачею відповідного рішення Центральної виборчої комісії. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць штамп "Вибув" передається одночасно з виборчими бюлетенями.
 
819. 8. У разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії чи внесені зміни, що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт. В акті повинно бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий примірник зберігається у комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Зіпсовані виборчі бюлетені погашаються та упаковуються окремо в різні пакети в порядку, передбаченому цим Законом. На пакетах зазначається: "Зіпсовані виборчі бюлетені". Запаковані зіпсовані виборчі бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня виборів і передаються до окружної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією. При підрахунку голосів виборців зіпсовані бюлетені враховуються як недійсні".
 
820. доповнити новою. Частиною такого змісту:
 
821. "9. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом".
 
822. 70. У статті 73:
 
823. Частини першу - третю викласти в такій редакції:
 
824. "1. Окружна виборча комісія не раніш як за сім днів до дня виборів або дня повторного голосування приймає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від представника Центральної виборчої комісії, уповноваженого здійснити таку передачу бюлетенів рішенням Центральної виборчої комісії, на своєму засіданні. Про прийняття виборчих бюлетенів окружна виборча комісія складає протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Протокол складається в трьох примірниках і підписується всіма членами окружної виборчої комісії та представниками Центральної виборчої комісії, які здійснюють передачу виборчих бюлетенів, а також кандидатами на пост Президента України, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами, які присутні на засіданні комісії. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.
 
825. 2. Окружна виборча комісія забезпечує збереження і охорону виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії в закритому сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії і постійно (до дня голосування) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України. Сейф (металева шафа або окрема кімната) постійно (до передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.
 
826. 3. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні, але не пізніш як за 24 години до дня виборів або дня повторного голосування на своєму засіданні передає усі виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям в упаковці підприємства-виготовлювача. Від імені кожної дільничної виборчої комісії виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії, уповноважені на це її рішенням";
 
827. Пункт 6 частини четвертої виключити.
 
828. Частини п’яту та шосту викласти в такій редакції:
 
829. "5. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у трьох примірниках і підписується всіма присутніми на засіданні членами окружної виборчої комісії, а також кандидатами на пост Президента України, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами, які присутні на засіданні комісії. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.
 
830. Копія протоколу, засвідчена на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплена печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу надається членам окружної виборчої комісії.
 
831. Витяг із протоколу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом із виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, за підписами голови і секретаря окружної виборчої комісії та трьох членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчений печаткою окружної виборчої комісії.
 
832. 6. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу виборчі бюлетені передаються Центральною виборчою комісією не раніш як за три дні до дня виборів через Міністерство закордонних справ України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією; за необхідності, як виняток, виборчі бюлетені можуть передаватися за шість днів до дня виборів. Про передачу виборчих бюлетенів виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу Центральна виборча комісія складає протокол, зазначений у частині п'ятій цієї статті. Протокол складається у двох примірниках, один з яких залишається у Центральній виборчій комісії, а другий разом з витягами з протоколу для кожної закордонної виборчої дільниці закордонного виборчого округу передається до Міністерства закордонних справ України, відомості зазначеного протоколу не пізніше наступного дня оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії";
 
833. Частину сьому виключити;
 
834. Частину дев’яту доповнити словами "на якого покладається обов'язок охорони";
 
835. Частину десяту викласти в такій редакції:
 
836. "10. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені. Секретар комісії розпаковує упаковку підприємства-виготовлювача та проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. Інший визначений рішенням комісії член дільничної виборчої комісії перераховує отримані виборчі бюлетені для голосування, перевіряючи відповідність позначення номера округу та номера виборчої дільниці, зазначених на виборчих бюлетенях. При підрахунку виборчих бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів. У разі невідповідності встановленої перерахуванням кількості бюлетенів та кількості, зазначеної у витягу з протоколу окружної виборчої комісії про передання бюлетенів, дільнична виборча комісія складає у двох примірниках акт про це за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини розходження. Один примірник акта передається до окружної виборчої комісії, а другий зберігається у дільничній виборчій комісії. За наявності зазначених розходжень кількістю бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної комісії та зафіксована в акті про розходження";
 
837. У частині одинадцятій слова "в сейфі" замінити словами "в закритому сейфі".
 
838. 71. У статті 75:
 
839. У частині другій слова "а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону - напередодні дня виборів" замінити словами "іменними запрошеннями, передбаченими частиною другою статті 32 цього Закону";
 
840. Частину десяту після слів "номер територіального округу" доповнити словами "або позначення, що він є закордонним";
 
841. Доповнити новими частинами такого змісту:
 
842. "11. Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів для голосування членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Кількість отриманих членами виборчої комісії виборчих бюлетенів для організації голосування виборців за місцем перебування повинна дорівнювати кількості виборців, включених до витягу із списку виборців. Передання виборчих бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх видачі виборцям. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі (шафі) не може залишатися.
 
843. 12. Голова дільничної виборчої комісії передає членам дільничної виборчої комісії, уповноваженим працювати зі списком виборців у день виборів, аркуші списку виборців. Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх використання.
 
844. 13. Перед початком голосування дільнична виборча комісія (крім дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць) інформує окружну виборчу комісію про:
 
845. 1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування, із зазначенням окремо кількості виборців, які змінили місце голосування (виборчу дільницю) без зміни виборчої адреси;
 
846. 2) кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування.
 
847. 14. Окружна виборча комісія передає зазначені відомості по відповідному округу до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему не пізніше 10 години дня виборів. Центральна виборча комісія невідкладно після отримання зазначених відомостей оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті".
 
848. 72. У статті 76:
 
849. Частину першу викласти в такій редакції:
 
850. "1. При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред'явлення виборцем одного з документів, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону, та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень. Контрольний талон виборчого бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється";
 
851. Друге речення частини четвертої доповнити словами: "здійснення фото- та відео фіксації у будь-який спосіб";
 
852. Перше речення частини сьомої доповнити словами "забезпечуючи при цьому таємницю голосування";
 
853. Частину дев’яту доповнити реченням такого змісту: "Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається";
 
854. Частину десяту викласти в такій редакції:
 
855. "10. За 5 хвилин до 20 години голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 годині. Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Для забезпечення реалізації цього права виборців один із членів комісії о 20 годині за дорученням голови дільничної виборчої комісії підходить до входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення для голосування та зачиняє двері. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які згідно з цим Законом мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії";
 
856. Доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
 
857. "12. Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 20 години 30 хвилин, дільнична виборча комісія передає до окружної виборчої комісії попередні відомості про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці із зазначенням окремо кількості виборців, які змінили місце голосування (виборчу дільницю) без зміни виборчої адреси, на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці на момент закінчення голосування.
 
858. 13. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці невідкладно після закінчення голосування надсилає технічними засобами зв'язку до Центральної виборчої комісії відомості, передбачені частиною дванадцятою цієї статті.
 
859. 14. Окружна виборча комісія після отримання відомостей, передбачених частиною дванадцятою цієї статті, з відповідних виборчих дільниць, але не пізніше 21 години 30 хвилин передає ці попередні відомості до Центральної виборчої комісії.
 
860. 15. Центральна виборча комісія після отримання попередніх відомостей щодо всіх виборчих дільниць оприлюднює зазначені відомості на своєму офіційному веб-сайті до 22 години 30 хвилин".
 
861. 73. Статтю 77 викласти в такій редакції:
 
862. "Стаття 77. Порядок організації голосування виборців за місцем перебування
 
863. 1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.
 
864. 2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
865. Такий витяг невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
866. 3. До витягу із списку виборців включаються:
 
867. 1) без рішення комісії - виборець, постійно не здатний самостійно пересуватися, щодо якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем виборів письмово або особисто не повідомив відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;
 
868. 2) за рішенням дільничної виборчої комісії - виборець, який тимчасово не здатний самостійно пересуватися, на підставі його заяви та довідки медичної установи про стан його здоров'я.
 
869. 4. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".
 
870. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування члени дільничної виборчої комісії зобов’язані перевірити факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися. У разі непідтвердження факту тимчасової нездатності виборця пересуватись самостійно, дільнична виборча комісія не приймає рішення щодо надання можливості голосувати за місцем перебування цього виборця або скасовує прийняте рішення.
 
871. 5. Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, поштою або через інших осіб подає власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця. Така заява разом з довідкою медичної установи про стан здоров'я виборця повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем виборів.
 
872. 6. Заява, передбачена частиною п'ятою цієї статті, є зобов'язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Законом.
 
873. 7. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму.
 
874. 8. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я, по батькові та адреса місця проживання (місця перебування) виборця.
 
875. 9. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії. Такі члени виборчої комісії повинні бути представниками різних кандидатів на пост Президента України.
 
876. 10. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулися у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.
 
877. 11. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до частини другої цієї статті, та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів, прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії, та, за бажанням, кандидатами, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами.
 
878. 12. Під час проведення голосування виборців за місцем перебування мають право бути присутні кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі.
 
879. 13. Виборець чи члени його сім'ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, які мають право бути присутніми при проведенні голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.
 
880. 14. При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, видає виборцю виборчий бюлетень для голосування. При цьому член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витягу із списку виборців, заповнює виборчий бюлетень у порядку, передбаченому цим Законом, та опускає виборчий бюлетень до виборчої скриньки.
 
881. 15. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не може бути видано виборчий бюлетень для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з'ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування.
 
882. 16. Після проведення голосування виборців за місцем перебування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців навпроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і розписується.
 
883. 17. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, довідки медичних установ, копії відповідних рішень дільничної виборчої комісії.
 
884. 18. Положення цієї статті не поширюються на закордонні виборчі дільниці".
 
885. 74. У статті 78:
 
886. Частини сьому, дванадцяту, тринадцяту, двадцять третю, двадцять четверту після слів "номер територіального округу" доповнити словами "або позначення, що він є закордонним";
 
887. У частині двадцять п’ятій слова "написи "недійсні", "проти всіх" замінити словами "напис "недійсні";
 
888. У частині двадцять шостій:
 
889. Пункт 3 виключити;
 
890. У пункті 5 слова "чи проти прізвища кандидата і тексту "Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України" виключити;
 
891. частину двадцять восьму після слів "номер територіального округу" доповнити словами "або позначення, що він є закордонним";
 
892. у першому реченні частини двадцять дев’ятої слова "а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України" виключити;
 
893. у частині тридцятій слова "сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кожного кандидата, та кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали жодного кандидата" замінити словами "сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці та кількості виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кожного кандидата";
 
894. частину тридцять першу викласти в такій редакції:
 
895. "31. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост Президента України, запаковуються окремо. На пакетах зазначаються відповідно прізвище та ініціали кандидата, номер територіального округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії";
 
896. Доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
897. "32. Запакування виборчих документів в усіх випадках, передбачених цим Законом, здійснюється у пакети зі спеціальною системою захисту, виготовлені та пронумеровані підприємством-виготовлювачем на замовлення Центральної виборчої комісії для кожної окружної та дільничної виборчої комісії, та таким чином, щоб без пошкодження відтиску печатки та самого пакета неможливо було вийняти з пакета або покласти в нього виборчий бюлетень чи інший документ.
 
898. 33. Пакети з протоколами та з іншою виборчою документацією, що стосується виборів Президента України, протягом усього засідання та до закінчення засідання дільничної виборчої комісії зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання, у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які присутні на засіданні комісії. Пакети з виборчою документацією транспортуються в порядку, встановленому цим Законом, до окружної виборчої комісії відразу після підписання відповідних протоколів".
 
899. 75. У статті 79:
 
900. Частину першу викласти в такій редакції:
 
901. "1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчого комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів.
 
902. Центральна виборча комісія встановлює ступені захисту та забезпечує виготовлення оригіналів бланків протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для кожної виборчої дільниці у кількості, що на чотири примірники перевищує максимальну кількість членів відповідного виду дільничної виборчої комісії в порядку та у строки, визначені цим Законом для виготовлення виборчих бюлетенів.
 
903. Для складання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з позначкою "Уточнений" Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення дублікатів бланків відповідних протоколів з такими ж ступенями захисту та у тій же кількості, що й оригіналів.
 
904. Бланки та примірники протоколів дільничних виборчих комісій (оригінали та дублікати) нумеруються підприємством-виготовлювачем. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (оригінали та дублікати) передаються виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями в порядку та у строки, визначені цим Законом.
 
905. Невикористані дільничною виборчою комісією примірники бланків протоколів невідкладно після складення і підписання відповідного протоколу погашаються комісією шляхом відокремлення правого нижнього кута бланку протоколу. Погашені бланки протоколів запаковуються в окремі пакети. На пакетах робиться напис "Невикористані бланки протоколів дільничної виборчої комісії". Про погашення невикористаних бланків протоколів складається акт".
 
906. У частині другій:
 
907. Пункт 2 доповнити такими словами та знаками: " (на момент закінчення голосування) із зазначенням окремо кількості виборців, які змінили місце голосування (виборчу дільницю) без зміни виборчої адреси";
 
908. Пункт 8 виключити;
 
909. Частини четверту - шосту викласти в такій редакції:
 
910. "4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначається дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. У разі своєї незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці навпроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується членами дільничної виборчої комісії та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.
 
911. 5. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, заповнення таких протоколів не на бланках, передбачених частиною першою цієї статті, а також внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.
 
912. 6. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному окрузі дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу з позначкою "Уточнений" на дублікатах бланків протоколів, передбачених частиною першою цієї статті. При цьому перерахунок бюлетенів не робиться. Протокол з позначкою "Уточнений" складається у кількості примірників, зазначених у частині третій цієї статті";
 
913. 76. У пунктах 1 та 3 частини першої статті статті 80 слово "десять" замінити словом "п’ять".
 
914. 77. У частині першій статті 81:
 
915. У абзаці першому слова "уповноважені особи" замінити словами "довірені особи";
 
916. Доповнити новим абзацом такого змісту:
 
917. "Секретар дільничної виборчої комісії, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, залишаються у приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці окружною виборчою комісією. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії та дублікати бланків протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, якщо вони не були використані для складання протоколу з позначкою "Уточнений" до відправлення цих протоколів разом із виборчою документацією до окружної виборчої комісії, зберігаються у сейфі (металевій шафі) у приміщенні дільничної виборчої комісії. Після прийняття окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці дублікати бланків відповідного протоколу погашаються і запаковуються, а після припинення діяльності дільничної виборчої комісії - передаються до архівних установ разом з іншою виборчою документацією".
 
918. 78. У статті 82:
 
919. Частину першу доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
920. "З моменту закінчення голосування та початку прийняття окружною виборчою комісією протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях окружна виборча комісія через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему надає Центральній виборчій комісії оперативну інформацію про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях виборчого округу (далі - інформація про підрахунок голосів виборців).
 
921. Окружна виборча комісія опрацьовує відомості, зазначені у 76 цього Закону, та передає такі відомості до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему не пізніше 21 години 30 хвилин дня виборів. Центральна виборча комісія невідкладно, але не пізніше 22 години 30 хвилин оприлюднює зазначені відомості на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії";
 
922. Частину третю виключити;
 
923. Частини четверту - шосту викласти в такій редакції:
 
924. "4. На засіданні окружної виборчої комісії, зазначеному в частині першій цієї статті, голова окружної виборчої комісії приймає запечатані пакети з протоколами дільничних виборчих комісій, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, а також приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами, передбаченими частиною десятою статті 79 цього Закону. Час прийняття окружною виборчою комісією протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, перелік прийнятих виборчих документів і занесені до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.
 
925. 5. Невідкладно після оголошення головою окружної виборчої комісії (головуючим на засіданні комісії) змісту протоколу на засіданні окружної виборчої комісії голова (головуючий на засіданні) оголошує відомості протоколу та, за наявності, відповідних актів системному адміністратору з метою внесення ним відповідних відомостей до бази даних автоматизованої інформаційно-аналітичної системи для перевірки їх повноти та коректності.
 
926. Під час введення таких відомостей системний адміністратор засобами автоматизованої інформаційно-аналітичної системи перевіряє правильність заповнення протоколу.
 
927. У приміщенні, де відбувається введення та перевірка відомостей протоколу, мають право перебувати системний адміністратор, оператори автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, голова, його заступник та секретар окружної виборчої комісії (головуючий на засіданні), члени цієї комісії, кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі.
 
928. У разі правильності заповнення протоколу системний адміністратор повинен:
 
929. 1) роздрукувати інформацію про підрахунок голосів щодо відповідної виборчої дільниці, підписати та подати її для підпису голові, його заступнику та секретарю окружної виборчої комісії (головуючому на засіданні) та членам цієї комісії. Ця інформація про підрахунок голосів виборців невідкладно надається для ознайомлення членам відповідної дільничної виборчої комісії, кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам. Зазначена інформація зберігається в окружній виборчій комісії до припинення її повноважень та передається ними до місцевих архівних установ разом з іншою виборчою документацією;
 
930. 2) засобами автоматизованої інформаційно-аналітичної системи передати інформацію про підрахунок голосів виборців до Центральної виборчої комісії.
 
931. Центральна виборча комісія невідкладно оприлюднює зазначені відомості на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
932. 6. При прийнятті документів дільничної виборчої комісії окружна виборча комісія перевіряє комплектність документів та цілісність упаковки усіх пакетів з виборчими документами. При цьому кожний член комісії має право оглянути кожний пакет з документами. У разі повної комплектності виборчих документів та цілісності упаковки усіх пакетів відкриваються почергово пакети з протоколами про підрахунок голосів на виборчій дільниці та оголошуються відомості, зазначені у них. За результатами розгляду документів дільничної виборчої комісії та скарг про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці, а також під час транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, що надійшли до окружної виборчої комісії на момент прийняття документів дільничної виборчої комісії, окружна виборча комісія приймає одне з рішень:
1) прийняти виборчі документи від дільничної виборчої комісії та врахувати відомості протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу;
2) відмовити у прийнятті виборчих документів від дільничної виборчої комісії та зобов'язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу з позначкою "Уточнений";
3) провести повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці в порядку, встановленому цим Законом.
Одне із зазначених рішень приймається окружною виборчою комісією шляхом голосування усіх її членів більшістю від загального складу комісії і фіксується у протоколі засідання окружної виборчої комісії";
 
933. Частину сьому доповнити новим абзацом такого змісту:
 
934. "Протягом часу розгляду цього питання дільничною виборчою комісією подані до окружної виборчої комісії примірники протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчі бюлетені та інші виборчі документи, доставлені до окружної виборчої комісії, зберігаються в окружній виборчій комісії".
 
935. Частини восьму та дев’яту викласти в такій редакції:
 
936. "8. Рішення про відмову у прийнятті виборчих документів від дільничної виборчої комісії та зобов’язання дільничної виборчої комісії виправити виявленні недоліки шляхом складання протоколу з поміткою "Уточнений" чи про проведення повторного підрахунку голосів на виборчій дільниці із зазначенням підстав прийняття оформлюється у вигляді постанови окружної виборчої комісії та невідкладно вивішується для загального ознайомлення, та транспортується до Центральної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією. У разі прийняття рішення про відмову у прийнятті виборчих документів від дільничної виборчої комісії, зобов’язання дільничної виборчої комісії виправити виявленні недоліки або внести зміни до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці шляхом складання протоколу з поміткою "Уточнений", протягом часу розгляду цього питання дільничною виборчою комісією подані до окружної виборчої комісії перший примірник протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчі бюлетені та усі інші виборчі документи, зазначені у частині десятій статті 79 цього Закону, зберігаються у приміщенні засідання окружної виборчої комісії.
 
937. 9. Прийняття рішення окружною виборчою комісією про проведення повторного підрахунку голосів після прийняття виборчих документів від дільничної виборчої комісії не допускається".
 
938. Частину дванадцяту доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
939. "Центральна виборча комісія встановлює ступені захисту та забезпечує виготовлення для не більш, як десяти відсотків виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу, комплектів оригіналів бланків протоколів окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у кількості, що на чотири примірники перевищує максимальну кількість членів відповідного виду окружної виборчої комісії в порядку та у строки, визначені цим Законом для виготовлення виборчих бюлетенів.
 
940. Бланки та примірники протоколів окружних виборчих комісій нумеруються підприємством-виготовлювачем. Бланки протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці передаються окружним виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями в порядку та у строки, визначені цим Законом.
 
941. Невикористані окружною виборчою комісією примірники бланків протоколів невідкладно після прийняття протоколів від усіх дільничних виборчих комісій виборчого округу погашаються комісією шляхом відокремлення правого нижнього кута бланку протоколу. Погашені бланки протоколів запаковуються в окремі пакети. На пакетах робиться напис "Невикористані бланки протоколів окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців". Про погашення невикористаних бланків протоколів складається акт".
 
942. Частину дванадцяту доповнити новим абзацом такого змісту:
 
943. "Після складання окружною виборчою комісією протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості відповідного протоколу передаються до Центральної виборчої комісії в такому ж порядку, що й інформація про підрахунок голосів";
 
944. У частині чотирнадцятій слова "чи інших обставин, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців на виборчій дільниці" виключити;
 
945. Доповнити новою частиною такого змісту:
 
946. "17. Тільки після передачі до Центральної виборчої комісії відомостей про підрахунок голосів виборців щодо всіх виборчих дільниць територіального виборчого округу засобами автоматизованої інформаційно-аналітичної системи формуються відомості про підсумки голосування територіальному виборчому окрузі і також передаються до Центральної виборчої комісії засобами цієї системи".
 
947. 79. У статті 83:
 
948. У частині першій:
 
949. Пункт 2 виключити;
 
950. Пункт 4 доповнити словами "із зазначенням окремо кількості виборців, які змінили місце голосування (виборчу дільницю) без зміни виборчої адреси";
 
951. Пункт 10 виключити;
 
952. У частині другій слова та цифри "пунктах 3-10" замінити словами та цифрами "пунктах 3-9";
 
953. Частину третю доповнити чотирма абзацами такого змісту:
 
954. "Центральна виборча комісія встановлює ступені захисту та забезпечує виготовлення оригіналів бланків протоколів окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу для кожної окружної виборчої комісії у кількості, що на три примірники перевищує максимальну кількість членів окружної виборчої комісії в порядку та у строки, визначені цим Законом для виготовлення виборчих бюлетенів.
 
955. Для складання протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу з позначкою "Уточнений" Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення дублікатів бланків відповідних протоколів з такими ж ступенями захисту та у тій же кількості, що й оригіналів.
 
956. Бланки та примірники протоколів окружних виборчих комісій (оригінали та дублікати) нумеруються підприємством-виготовлювачем. Такі бланки (оригінали та дублікати) передаються окружним виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями в порядку та у строки, визначені цим Законом.
 
957. Невикористані окружною виборчою комісією примірники бланків протоколів невідкладно після складення і підписання відповідного протоколу погашаються комісією шляхом відокремлення правого нижнього кута бланку протоколу. Погашені бланки протоколів запаковуються в окремі пакети. На пакетах робиться напис "Невикористані бланки протоколів окружної виборчої комісії". Про погашення невикористаних бланків протоколів складається акт";
 
958. Частину четверту викласти в такій редакції:
 
959. "4. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу олівцем, заповнення такого протоколу не на бланках, передбачених частиною третьою цієї статті, а також внесення до нього без відповідного рішення окружної виборчої комісії будь-яких виправлень";
 
960. Доповнити новою частиною такого змісту:
 
961. "9. Транспортування документів, зазначених у частині шостій цієї статті, здійснюється головою окружної виборчої комісії або заступником голови та іншими двома членами цієї комісії, які повинні бути представниками різних кандидатів, у супроводі працівника органів внутрішніх справ. Інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати, довірені особи, офіційні спостерігачі за їх бажанням можуть також супроводжувати транспортування таких документів. Супроводження таких документів іншими особами забороняється. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією".
 
962. 80. Після статті 83 доповнити новою статтею такого змісту:
 
963. "Стаття 83-1. Встановлення підсумків голосування в межах закордонного округу
 
964. 1. Центральна виборча комісія на засіданні приймає, розглядає та оголошує протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях або повідомлення про зміст відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку відповідно до статті 81 цього Закону.
 
965. 2. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях на тому ж засіданні на підставі вказаних протоколів та повідомлень про їх зміст, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку, встановлює в межах закордонного округу відомості, передбачені частиною першою статті 83 цього Закону.
 
966. 3. Відомості про підсумки голосування в межах закордонного округу оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії та заносяться цифрами і прописом до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного округу.
 
967. 4. Протокол, зазначений у частині третій цієї статті, складається у порядку, передбаченому статтею 83 цього Закону.
 
968. 5. Протокол, зазначений у частині третій цієї статті, складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису члена Центральної виборчої комісії. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати, їх представники у Центральній виборчій комісії, , які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах закордонного округу. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
969. 6. Кандидату, його уповноваженому представнику у Центральній виборчій комісії на його прохання невідкладно видається копія протоколу (у тому числі з поміткою "Уточнений") Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного округу з розрахунку по одній копії протоколу для кандидата. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці підписами Голови та секретаря Центральної виборчої комісії і скріплюються печаткою Центральної виборчої комісії.
 
970. 7. Центральна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування в межах закордонного округу незалежно від кількості закордонних виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним.
 
971. 8. Визнання голосування недійсним у межах закордонного округу не допускається".
 
972. 81. У статті 84:
 
973. У частині першій:
 
974. У абзаці першому слово "десяти" замінити словом "семи";
 
975. Абзац другий виключити;
 
976. Абзац третій викласти в такій редакції:
 
977. "У разі нескладання або неналежного складання окружною виборчою комісією протоколу про встановлення підсумків голосування (у тому числі уточненого) у строки, визначені цим Законом або його ненадходження до Центральної виборчої комісії наступного дня за днем його складання Центральна виборча комісія здійснює повноваження окружної виборчої комісії щодо встановлення підсумків голосування у відповідному територіальному окрузі. У такому випадку Центральна виборча комісія витребовує та забезпечує транспортування від окружної виборчої комісії виборчі документи, зазначених у частині десятій статті 79 цього Закону, здійснює перерахунок виборчих бюлетенів, а також може витребовувати примірники протоколів членів окружної виборчої комісії, членів дільничних виборчих комісій відповідного виборчого округу та інші документи)";
 
978. Пункт 4 доповнити словами "із зазначенням окремо кількості виборців, які змінили місце голосування (виборчу дільницю) без зміни виборчої адреси";
 
979. Пункти 11 та 12 виключити;
 
980. Частину другу викласти в такій редакції:
 
981. "2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в день виборів Президента України. Відомості, зазначені у пунктах 2-12 частини першої цієї статті, вносяться як по кожному територіальному виборчому округу, так і сумарно по загальнодержавному округу. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. У разі своєї незгоди із встановленими результатами виборів, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів Президента України. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, їх представники у Центральній виборчій комісії, які були присутні при встановленні результатів виборів Президента України. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
982. Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу";
 
983. Частину сьому виключити.
 
984. 82. У статті 85:
 
985. У частині третій слово "десять" замінити словом "дванадцять";
 
986. Частину восьму викласти в такій редакції:
 
987. "8. Окружна виборча комісія не пізніш як за п'ять днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад дільничної виборчої комісії у кількості:
 
988. 1) для великих дільниць - 16 осіб (по вісім осіб від кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування);
 
989. 2) для середніх дільниць - 14 осіб (по сім осіб від кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування);
 
990. 3) для малих дільниць - 12 осіб (по сім осіб від кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування)".
 
991. Частину дев’яту після слів "бюлетеня для повторного голосування" доповнити словами "або їх довірені особи у відповідних територіальних округах";
Частини дванадцять та тринадцять викласти в такій редакції:
"12. У разі якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної окружної виборчої комісії у строки, передбачені частиною шостою цієї статті, Центральна виборча комісія формує склад окружної виборчої комісії у кількості, визначеній частиною п'ятою цієї статті, за поданням Голови Центральної виборчої комісії на підставі пропозицій членів Центральної виборчої комісії.
У разі якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії у строки, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, окружна виборча комісія формує склад дільничної виборчої комісії у кількості, визначеній частиною восьмою цієї статті, за поданням голови відповідної окружної виборчої комісії на підставі пропозицій членів окружної виборчої комісії.
13. Припинення повноважень виборчої комісії, сформованої для проведення повторного голосування, та члена такої комісії здійснюється у порядку, встановленому цим Законом".
У частині дев’ятнадцятій слова "вважаються такими, що не відбулися" замінити словами "визнаються Центральною виборчою комісією такими, що не відбулися".
83. У статті 86:
У частині першій слово "оголошує" замінити словом "оприлюднює";
Частину другу викласти в такій редакції:
"2. Офіційним оголошенням результатів виборів Президента України є опублікування результатів виборів президента України у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування";
Доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Офіційне оголошення результатів виборів Президента України є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної із зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної Президентом України".
84. У статті 88:
У частині першій слово "оприлюднення" замінити словом "оголошення";
Частину третю після слів "органи виконавчої влади" доповнити словами "органи влади Автономної Республіки Крим";
У частині четвертій слова "протягом трьох років з дня офіційного оприлюднення" замінити словами "протягом п’яти років з дня офіційного оголошення";
85. У статті 89:
 
992. Частину другу статті 89 викласти в такій редакції:
 
993. "2. Виборчі процедури повторних виборів Президента України здійснюються у порядку та у строки, визначені цим Законом для чергових виборів Президента України";
Частини третю, четверту та шосту виключити.
86. Статтю 90 викласти в такій редакції:
"1. Позачергові вибори Президента України проводяться у порядку та строки, встановлені цим Законом, з особливостями, визначеними цією статтею.
2. Для проведення позачергових виборів Президента України використовуються територіальні виборчі округи, утворені для проведення попередніх виборів Президента України.
3. Центральна виборча комісія оприлюднює перелік звичайних та спеціальних виборчих дільниць із зазначенням територіальних виборчих округів, до яких ці виборчі дільниці відносяться, на своєму офіційному веб-сайті.
4. На спеціальних виборчих дільницях списки виборців складаються у порядку, передбаченому законом, не пізніш як за сім днів до дня виборів.
Керівники відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітани суден подають не пізніш як за десять днів до дня виборів відомості для складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях дільничним виборчим комісіям.
 
994. 5. Списки виборців на закордонних виборчих дільницях складаються і виготовляються у порядку, встановленому Законом. Попередні списки виборців передаються дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніш як за десять днів до дня виборів. Уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях проводиться у порядку, встановленому цим Законом.
6. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.
7. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніше як за вісімдесят днів до дня виборів у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за останній квартал року, що передує року проведення виборів. При цьому засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі.
 
995. Засоби масової інформації усіх форм власності не пізніш як за сімдесят вісім днів до дня виборів зобов’язані опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу та розцінки вартості одиниці друкованої площі".
 
996. 87. Частину першу статті 91 викласти в такій редакції:
 
997. "Суб'єктом звернення зі скаргою до виборчої комісії у випадках, передбачених цим Законом, може бути кандидат на пост Президента України, партія - суб'єкт виборчого процесу, в особі її керівника чи іншої особи, уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії, виборча комісія, офіційний спостерігач, а також виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта оскарження. Від імені кандидата на пост Президента України суб'єктом звернення із скаргою може бути також його представник у Центральній виборчій комісії, довірена особа у відповідному виборчому окрузі".
 
998. 88. Частину першу статті 92 викласти в такій редакції:
"Скарги, що стосуються підготовки і проведення виборів Президента України, можуть бути подані на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та/або їх членів, дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, партій - суб’єктів виборчого процесу".
89. У статті 93:
Частину другу викласти в такій редакції:
 
999. "2. Суд, до якого подано адміністративний позов щодо призначення, підготовки і проведення виборів Президента України, невідкладно повідомляє Центральну виборчу комісію, відповідну окружну та (чи) дільничну виборчу комісію про його надходження та про ухвалене судом рішення. Якщо судом прийнято до провадження адміністративний позов із того ж питання та з тих же підстав, що подано скаргу до виборчої комісії, виборча комісія після отримання повідомлення суду про прийняття до провадження адміністративного позову повертає таку скаргу суб'єкту звернення без розгляду не пізніше наступного дня з дня отримання повідомлення суду із зазначенням підстав її повернення";
 
1000. Доповнити трьома новими частинами такого змісту:
 
1001. "4. Скарга на дії чи бездіяльність кандидата на пост Президента України може бути подана до Центральної виборчої комісії.
5. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до окружної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію, або до суду.
6. Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до Центральної виборчої комісії або до суду".
90. У статті 94 частини третю - п’яту викласти в такій редакції:
"3. Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня виборів, може бути подана у строк, встановлений частиною першою цієї статті, але не пізніше 22 години дня, що передує дню виборів.
 
1002. 4. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів на дільниці, може бути подана до окружної виборчої комісії у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.
 
1003. 5. Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення виборчою комісією без розгляду. Зміна або уточнення вимог скаржника під час розгляду скарги у виборчій комісії або в суді, викликані виявленням обставин, невідомих раніше суб'єкту звернення із скаргою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків".
91. У статті 95:
У частині другій:
Пункти 1-3, 6 викласти в такій редакції:
"1) назву виборчої комісії, до якої вона подається;
2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта звернення зі скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі відомі";
"6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від виборчої комісії";
 
1004. Пункт 7 перед словом "зазначення" доповнити словами "у разі наявності";
 
1005. Частини третю та четверту викласти в такій редакції:
 
1006. "3. Скарга підписується особою, яка її подає. Якщо скарга від імені кандидата на пост Президента України подається його представником у Центральній виборчій комісії, довіреною особою, то в заяві зазначаються також прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання або місцезнаходження (поштова адреса), вид та номер засобів зв'язку кандидата, в інтересах якого вона подається, та засвідчений відповідно до вимог законодавства документ, що посвідчує повноваження особи, яка її подає. Скарга, що подається від імені виборчої комісії або партії, підписується її головою (керівником) або іншою уповноваженою на те особою із засвідченням підпису печаткою виборчої комісії або партії.
 
1007. 4. До скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб'єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі";
Доповнити частиною такого змісту:
"5. Вимоги до форми та змісту скарги, визначені цією статтею є вичерпними".
92. У статті 96:
Частини першу та третю викласти в такій редакції:
 
1008. "1. Порядок розгляду скарг виборчими комісіями визначається виключно цим Законом";
 
1009. "3. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 95 цього Закону, за рішенням відповідної комісії повертається відповідно Головою Центральної виборчої комісії або іншим членом Центральної виборчої комісії за дорученням Голови Центральної виборчої комісії чи головою або заступником голови окружної або дільничної виборчої комісії суб'єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня, - невідкладно. При поверненні скарги без розгляду зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення із скаргою, оформленою відповідно до вимог цього Закону, у передбачені ним строки.
 
1010. Повернення скарги без розгляду суб’єкту звернення зі скаргою з інших підстав ніж ті, що встановлені цим Законом, не допускається.
 
1011. При повторному поданні скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків виборча комісія приймає рішення про залишення її без розгляду по суті";
 
1012. У частині четвертій:
 
1013. Слова "закінчення дня" замінити словами "24 години дня";
 
1014. Доповнити двома абзацами такого змісту:
"Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається нею відразу після закінчення голосування.
Скарга щодо порушення, яке мало місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, подана до виборчої комісії вищого рівня, розглядається відповідною виборчою комісією у дводенний строк з дня її подання";
Після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"4-1. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення виборчої комісії, а якщо таке звернення отримано ними менше ніж за три дні до дня голосування, у день голосування чи в наступний за ним день, - невідкладно. Про наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи повідомляють виборчу комісію, яка до них звернулася";
Частини п’яту та шосту викласти в такій редакції:
"5. Розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з обов'язковим своєчасним повідомленням суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб рекомендованою телеграмою, телефонограмою, факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Неприбуття на засідання суб'єкта розгляду скарги осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги. Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб'єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а у разі неможливості - не пізніше початку розгляду скарги. Суб'єкт оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до розгляду виборчою комісією.
6. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб'єктом звернення зі скаргою, до неналежного суб'єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених цим Законом. Центральна виборча комісія, приймаючи рішення про залишення скарги без розгляду по суті, може з власної ініціативи взяти до розгляду факти, викладені у скарзі".
93. У частині першій статті 97:
Пункт 1 після слова "матеріали" доповнити словами та знаками " (в тому числі електронні)";
Пункт 2 після слів "виконавчої влади" доповнити словами "органів влади Автономної Реєстр.картка №
)
94. У статті 98:
Частини першу та п’яту викласти в такій редакції:
 
1015. "1. Рішення виборчої комісії за результатами розгляду скарги повинно бути справедливим, законним і обґрунтованим. При розгляді скарги по суті виборча комісія може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.
 
1016. У разі задоволення скарги виборча комісія може прийняти рішення, яким:
1) визнати рішення суб'єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства про вибори Президента України, порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;
2) скасувати рішення;
3) зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів Президента України;
4) зобов'язати суб'єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;
5) поновити іншим способом порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;
6) зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів Президента України, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними";
 
1017. "5. Копія рішення виборчої комісії видається чи надсилається суб'єкту звернення зі скаргою, суб'єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб'єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день голосування або на наступний день - невідкладно. Рішення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій про розгляд скарг не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день голосування або на наступний день - невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Копія рішення окружної виборчої комісії повинна бути надіслана відповідною окружною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії невідкладно після прийняття цього рішення".
 
1018. 95. У статті 99:
 
1019. Частину першу викласти в такій редакції:
 
1020. "1. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів цих комісій, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, кандидатів, їхніх довірених осіб, партій, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів, що порушують законодавство про вибори, можуть бути оскаржені до суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України";
 
1021. Частини другу - шосту виключити.
 
1022. 96. Статті 100, 103, 104 виключити.
 
1023. ІІ. Прикінцеві положення.
 
1024. Внести такі зміни до деяких законодавчих актів України:
 
1025. 1) друге речення абзацу другого підпункту 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112; із змінами, внесеними законами України від 5 липня 2012 року № 5083-VІ; від 24 жовтня 2013 року № 657-VІІ) виключити;
 
1026. 2) у Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст.448; 2013 р., № 14, ст.89) частину другу статті 30 виключити;
 
1027. 3) частину третю статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст.471; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року № 399-VІІ} доповнити абзацом такого змісту:
 
1028. "послуги з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори";
 
1029. 4) у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів" від 21 листопада 2013 року № 709-VІІ пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" виключити.
 
1030. 2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.