Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення зміни до статті 7 Закону України ''Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 
1. Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Частину другу статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993р., № 45, ст. 425; із наступними змінами) після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
 
3. 1. Частину другу статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993р., № 45, ст. 425; із наступними змінами) після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
 
4. «10) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року.
 
4. «10) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року.
 
5. Порядок надання статусу інваліда війни особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України».
 
5. Порядок надання статусу інваліда війни особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України».
 
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
7. 3. Кабінету міністрів України протягом десяти днів з дня опублікування цього Закону:
 
7. 3. Кабінету міністрів України протягом десяти днів з дня опублікування цього Закону:
 
8. ухвалити порядок надання статусу інваліда війни особам, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року;
 
8. ухвалити порядок надання статусу інваліда війни особам, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року;
 
9. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
9. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
10. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

10. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.