Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо місця відкриття спадщини (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо місця відкриття спадщини
 
2.

 
3.

 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) такі зміни:
 
6. 1) текст статті 1221 викласти в такій редакції:
 
7. «1. Місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні цього майна, або вимоги кредиторів.
 
8. 2. На підставі отриманої першої заяви нотаріусом заводиться спадкова справа, яка підлягає державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.»;
 
9. 2) у частинах першій і третій статті 1277 слова «за місцем відкриття спадщини» замінити словами «за місцезнаходженням нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна — місцезнаходженням основної частини рухомого майна».
 
10. ІІ. Прикінцеві положення
 
11. 1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.
 
12. 2. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону:
 
13. привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
14. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.