Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 1058 Цивільного кодексу України (щодо відповідальності банку за порушення умов договору банківського вкладу (депозиту) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до статті 1058 Цивільного кодексу України (щодо відповідальності банку за порушення умов договору банківського вкладу (депозиту)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
3. 1. Ст. 1058 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 з наступними змінами) доповнити новою частиною 4 такого змісту:
 
4. «4. За порушення банком строків повернення грошової суми (вкладу) банк сплачує вкладнику неустойку (пеню) у розмірі одного відсотка від вказаної в договорі суми вкладу за кожний день прострочення виконання зобов‘язання, включаючи день сплати.».
 
5. 2. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення.